HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 787|回复: 0

[1080P和1080i] 神灵狩/神霊狩 全22集 Ghost Hound Season 1 S01 1080p x264 FLAC 47.89G

[复制链接]
发表于 2016-4-10 21:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
13046_front.jpg
$ C) I3 K, {! b: s
- g8 E9 m5 m- E2 J! t. `
% o( W8 h) a, r( E* y2 f4 ?# ^" q◎译 名 神灵狩
, g( U. P7 B" k1 }1 r* J◎片 名 神霊狩/GHOST HOUND3 W) W. Q" Z3 Y6 l0 j
◎年 代 2007
. s7 f& V9 e4 H4 p. _1 L◎国 家 日本
: ^0 d6 }; |$ [4 i: X◎类 别 动画  r2 f8 b" {& e7 @
◎语 言 日语% \5 r0 N; k' h% D
◎上映日期 2007-10-18(日本)& B' U4 p9 M* V, ~  p" ^: \6 b
◎IMDb评分  7.3/10 from 12 users
; S+ `6 V& M! m  i* j4 Z& W◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt1097194/, X' t2 `! ]; X# Q( z
◎豆瓣评分 7.4/10 from 1,383 users
; R8 b! T! t, U; [) ^2 k◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2261960/) h9 v1 }4 v( m
◎集 数 22
) J1 G( h) a# M: m& \8 Q5 y3 a◎片 长 27分钟
, h$ [& x8 b; O7 M" r# N◎导 演 中村隆太郎/ W0 {% r3 ?/ [' z" U& O' y7 r9 D
◎主 演 小野贤章 Kensho Ono3 R1 c9 o9 G: ~
   保志总一朗 Soichiro Hoshi0 F% f1 ^, e& q1 e
   福山润 Jun Fukuyama( l$ K, S- i7 G, M
5 Q5 s2 T( f, [7 a+ a6 m
◎简 介
; c* h. Q& H; s9 P0 V3 M; O. E' q  V* l" w9 c& D
 故事发生在一座风景秀丽的小岛之上,古森太郎(小野贤章 配音)、中岛匡幸(福山润 配音)和大神信(保志总一朗 配音)是生活在这里的三位少年,每个人都有一段不愿意回忆的悲伤过往。
& B9 J8 {& a8 R( r 某日,厌倦了一成不变无聊生活的三人聚集到了一起,前往传说中的诅咒之地探险,在“现世”和“幽世”的交接处,三人目睹了十分恐怖而又充满了痛苦的景象。恐惧之中,三人匆忙逃跑,却发现灵魂竟然脱离了肉体,当他们再度找回肉身之后,一切都改变了,三人获得了自由穿梭于两个世界的特异功能。与此同时,古森太郎曾经遭遇过的绑票事件的真相重新浮出了水面。
Report for file: Ghost Hound - 18 [BDRip 1920x1080 x264 FLAC].mkv
9 R4 C0 I+ o" w; ^* S& Y* [# ~$ q1 d/ D; G' ^# [( N- R, g/ l2 G9 a
General / Container Stream #1* @! `: V5 L  O% g
Total Video Streams for this File.................17 h0 G: f5 v, u  D& x
Total Audio Streams for this File.................18 ^9 N% U1 {0 o) o3 x
Video Codecs Used.................................AVC
0 @8 Y' K5 I) BAudio Codecs Used.................................FLAC, g1 G; t: X/ h+ ~, e
File Format.......................................Matroska
8 {: a' w) E" K2 @. vPlay Time.........................................25mn 6s
. ^- E$ ~4 v8 g$ I- zTotal File Size...................................2.03 GiB
4 R: }* Q! A. r; ]- Y. |8 sTotal Stream BitRate..............................11.6 Mbps. C6 Z. Q) d5 P" J+ W* \4 \9 R
Encoded with......................................mkvmerge v4.5.0 ('Speed of Light') ?????? ?? Feb 1 2011 02:10:32  d  I# V! T# u& ?- k6 ?
Encoding Library..................................libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
' v, V8 `+ T% ^. oVideo Stream #1
/ n0 Q# w: B( x3 b9 U5 x# N7 kCodec (Human Name)................................AVC
: D$ a8 B  A! Q7 W$ y& CCodec (FourCC)....................................V_MPEG4/ISO/AVC
9 R: ~; e6 {/ C  R/ UCodec Profile.....................................High 10@L4.1
) P* I, ?3 T1 R2 b( K/ QFrame Width.......................................1 920 pixels
8 s3 x+ j2 [# e/ `, q' Z# ]- M' o6 RFrame Height......................................1 080 pixels! T1 x/ x7 M$ V+ Y* x$ u5 C
Frame Rate........................................23.976 fps
5 N" N$ o1 R# E9 \' ZTotal Frames......................................36131
$ S$ D" f: {2 _* ^4 G# \Display Aspect Ratio..............................16:9
5 _0 f6 a6 b; J4 vScan Type.........................................Progressive
" z6 C* n5 Z! [. NColor Space.......................................YUV
' ]' X- S1 J" R$ aCodec Settings (Summary)..........................CABAC / 4 Ref Frames
+ W9 ?* g1 S- k9 ?2 ECodec Settings (CABAC)............................Yes" L! ~0 @! K6 K
Codec Settings (Reference Frames).................4
2 {' ^7 r. V8 LVideo Stream Length...............................25mn 6s 965ms# w' V# G5 D& q* Y$ t
Bit Depth.........................................10 bits
2 {  o1 G) L- |/ W5 U" f9 J7 FVideo Encoder.....................................x264 - core 129 r2230 1cffe9f
1 @& o, L" E( b" U& zVideo Encoder (Settings)..........................cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=0.70:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpmin=8 / qpmax=38 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00' t$ A7 z" D0 @% o2 K8 `
Video Stream Language.............................Japanese8 y1 \- p% N1 A) @! z, ~, x
Audio Stream #13 V) _1 i* g0 r1 l
Codec.............................................FLAC
5 Q1 b! V$ n* f7 X1 b6 K' \/ QCodec (FourCC)....................................A_FLAC9 N  d/ P1 K9 _5 \2 h
Audio Stream Length...............................25mn 6s 976ms
$ ^; h: Y) i+ d& g; kAudio Stream BitRate Mode.........................VBR
" @# S& G0 \. ], F) RNumber of Audio Channels..........................6
$ ?4 K6 M% }$ J! R8 P" S1 eSampling Rate.....................................48.0 KHz. k8 ^3 U8 J! X# H8 a. y) F9 D
Bit Depth.........................................16 bits/ P2 Y6 E  h, x& e
Audio Encoder.....................................reference libFLAC 1.2.1 20070917
, Y/ c0 l! R& P3 T2 H# x& M4 }Audio Stream Language.............................Japanese
; ]! R! a/ X1 l

% a4 y. I5 v$ D& T. J# k) t+ r# ^" |9 |  ~% I3 d
Screenshots:
1 Q4 k7 ?# B7 J7 ]; r$ i6 o; K, U. N
( c; D+ O2 b2 c4 [4 b( y3 B) L
                               
登录/注册后可看大图

7 H" u, F2 W# ^/ b( z# G+ S1 ^
  f; K9 \3 b3 e4 d

: I! U4 q+ k. E9 E! u& F$ Q1 |" {  D. Q                               
登录/注册后可看大图

4 h4 p' l+ i' ~( d" X/ Z- {* e; _; r- o- d

- z, G9 g6 G, k9 |! a) V                               
登录/注册后可看大图

* n) B: H% d1 M3 B8 l# G: D% }+ N8 ?# W# e

7 ~3 L4 Y" C' C) Y) a+ q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-7-2 16:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表