HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 97|回复: 9

[1080p] [1992][复仇的女人][1080P修复版/2G][国语 无字幕][MP4][刘交心/普超英/袁兴哲][百度]

[复制链接]
发表于 2022-5-6 01:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
8 A4 Y' c& v4 t( E% Y
                               
登录/注册后可看大图

# ?1 w3 U8 }4 f) O( I◎译 名 Woman Avengers+ R: }( e( {4 B- B" o+ p" h
◎片 名 复仇的女人
2 J9 F" ^, d3 c* @◎年 代 1992- ~4 S# D# H, ?( W
◎产 地 中国大陆
2 M2 p+ v' Q$ t9 t' q3 d◎类 别 剧情# O" D+ x0 p4 ?" x! d9 b
◎语 言 汉语普通话
* r7 O1 Y- {8 d0 _  y◎上映日期 1992
. u' r" E2 ?5 A- ]0 w◎豆瓣评星 ★★★☆☆
4 w9 H, c. l4 i1 X◎豆瓣评分 5.6/10 from 84 users
; m9 V9 R$ y- y5 B! e! o◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/5353609/8 J% {$ m/ `( C
◎片 长 98分钟
  O( V- Y* ^/ A- @" A/ b◎导 演 王薇 / Wei Wang
2 T- ~: P& M3 j5 o9 V4 ]◎演 员 刘交心 / Jiaoxin Liu# I* `) J$ n5 C4 J* W) p
   普超英 / Chaoying Pu# _: Q$ _+ ~' ~. r! ]5 ^
   闫妮 / Ni Yan; \$ w9 v4 v7 S% W
◎音 乐 房晓敏 / Xiaomin Fang
  c2 G) [6 P8 ~, v1 r◎摄 影 郑康振 / Kongzhen Zeng
# L  |0 T, X$ }& S9 F0 y' i◎其 它 袁兴哲 / Xingzhe Yuan! k/ ?. O* ]  q  b
   黄慧颐 / Huiyi Huang
8 q0 D+ m1 i" Z  ^* g6 r
5 q. |7 P/ B& A% R) l4 f◎简 介   F% ^" \  ^+ e/ f  a

) B% ^$ |) T; A: I8 } 1945年,南海之滨。以黎青竹为首的年轻寡妇聚集在一起,立誓要杀掉日军司令井上岸夫为亲人报仇。同时,洲立女子中学学生傅春芬因为被日军强暴,也准备向日军展开报复。于是两支以黎和傅为首的女子游击队各自在山沟里苦练杀敌本领。一日,两队人马不约而同来到日军驻地,与日军展开厮杀,日军损失惨重。井上将随军家属和慰安妇组成一支队伍进行培训,以金庆花为队长,企图用女人战胜女人。  m! m3 \% f( ^3 P: |8 m* E
6 R2 W- b! a# j4 G5 g- S7 u% {
Quote:
General- l) x1 G2 S$ U% h3 B4 Y7 Y  I
Complete name                  : Woman Avengers 1992 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp4- d$ z8 d# E4 |
Format                         : MPEG-4
- L7 L6 y9 r9 h+ r6 [Format profile                 : Base Media
1 s4 O' u+ Q2 v, d! oCodec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)/ R6 ^: c0 {6 u! y/ G1 E+ O
File size                      : 2.05 GiB
0 m. ~% O( [; d' g8 s: c6 vDuration                       : 1 h 41 min
) ^6 z; i  q8 y7 V8 A) LOverall bit rate mode          : Variable
. w8 G4 ~( Z+ R6 W) x2 tOverall bit rate               : 2 875 kb/s
1 k& i2 R7 r! ~; SWriting application            : Lavf59.16.100
2 e- Q) `* |( d& [8 e, w% _2 ?) X! n
Video
- P) q$ E; Q( b/ h. D2 hID                             : 1. N" i: N2 D3 E7 Z* v' \
Format                         : AVC
; ~1 j9 p, Q# @$ Z3 KFormat/Info                    : Advanced Video Codec
3 f. a1 D* H3 ?4 ]Format profile                 : High@L4
9 p8 Q6 m8 K% r/ b* f  UFormat settings                : CABAC / 4 Ref Frames7 _5 \- v& O/ L
Format settings, CABAC         : Yes0 s' f0 s( N3 }( g6 }  S$ d8 }: N
Format settings, Reference fra : 4 frames1 `) h3 `: U" ?
Codec ID                       : avc11 Z% y/ s2 Y$ G/ f" F
Codec ID/Info                  : Advanced Video Coding
; H3 n: K5 M7 O; V5 Y7 vDuration                       : 1 h 41 min
& ]+ P. W; d& Y9 o$ d7 mSource duration                : 1 h 41 min
$ o% G6 Y5 r$ y5 \) G% `Bit rate                       : 2 658 kb/s
2 B' p' d( V" `0 i/ ?! S  lMaximum bit rate               : 2 776 kb/s
3 u+ @  N+ n- t9 y( mWidth                          : 1 808 pixels: B8 @9 P: Z7 N: ]; b2 A
Height                         : 1 080 pixels, n& j$ e/ j! }2 I( U, d6 v
Display aspect ratio           : 5:3& t' q  m+ r( r: i( ]6 Y+ Y
Frame rate mode                : Constant
' e6 U$ j/ [! C1 b2 ~5 `9 ZFrame rate                     : 24.000 FPS
- S- i0 j5 n5 I* |6 f" eColor space                    : YUV
# D' h2 `+ j) @! P( d# vChroma subsampling             : 4:2:0
& m% ^- K5 F; t$ d; `; QBit depth                      : 8 bits+ M0 Y8 y/ l1 F& w$ J
Scan type                      : Progressive1 b% H4 z0 e  L# r% j) B
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.057
. ^/ u' x3 @2 ~1 @" \; j: [% `Stream size                    : 1.89 GiB (92%)
6 A6 \% v! w: YSource stream size             : 1.98 GiB (97%)
5 l8 ~  U0 e$ KWriting library                : ptw-1.0.140 rcm-adapt vs-93
! \/ m- O; l& ~3 P  xColor range                    : Limited: z# m  @8 Q. a
Color primaries                : BT.709. o( H: @+ S7 b* i: o  L0 q
Transfer characteristics       : BT.709
$ ~# K* ^# F- `: c: o# K. dMatrix coefficients            : BT.709  E9 u# s* R1 l: u
Codec configuration box        : avcC
/ z: I7 H" B% S$ \& |' B0 p
, P$ K. g. O7 r) ^Audio
* d' C  v0 M7 ?9 |  i1 u$ GID                             : 2/ H( z' y: S; v; `
Format                         : AAC LC
9 E4 d" v1 ?, i( q. cFormat/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
. X7 B: }) f% q$ L/ V3 s+ gCodec ID                       : mp4a-40-2
+ j1 [: W, q3 o9 aDuration                       : 1 h 41 min
0 ~2 y1 H# D: a6 r8 XBit rate mode                  : Variable( Y! O; M# F8 k& R6 K- ^
Bit rate                       : 93.4 kb/s! u) B8 e/ b3 U2 }/ w
Maximum bit rate               : 96.7 kb/s / 96.7 kb/s3 v! ?6 b) I8 F. H$ C/ f
Channel(s)                     : 2 channels
$ |. {, ]) x5 X' KChannel layout                 : L R: X4 L) M! Y) [. e$ J
Sampling rate                  : 48.0 kHz2 y3 k, w% y9 m6 A
Frame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)
5 C! U- P: }9 }0 n7 PCompression mode               : Lossy
) G6 D6 n7 Z) m5 [: oStream size                    : 68.1 MiB (3%)" j3 |, {& a7 Q& _# i" j
Default                        : Yes
! z8 a* ^$ ?# j! o- nAlternate group                : 1

! a/ H# K$ C7 L6 s( c" C- u, u. w; A/ G/ [: u
6 J4 o% ~  [" L0 H* b) M, P# V: l& D
                               
登录/注册后可看大图
0 ?4 s) O6 I: H  Y! V: D1 i

" H" E; a7 Q+ I( b! B3 t+ y                               
登录/注册后可看大图

  `9 p/ i1 k: q/ u  i2 D4 @

" X; ^% t( J  D$ d4 D( t' ?                               
登录/注册后可看大图

4 q/ g/ E* c& G1 w+ m- }
" m7 _" F& y- @* u5 L0 F) U2 r% X1 N, l6 M4 d0 d
郑重声明:' \1 F/ \5 C5 ~% `8 o# o! R0 J$ `
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

! N4 u( b- n1 B8 E8 S( f
" h: |& o. Y) r" `9 n) r  D1 D: Q* B/ R% p$ [; ~0 T  f
百度网盘) O2 }$ V8 U! U$ i2 O

7 m4 w. D; a- s
$ U& w3 M7 h. y, E% x/ O" H
% U4 N7 x0 ]8 u; _2 v5 K% z/ V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-5-6 03:30:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-6 10:58:15 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-6 10:58:54 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-7 11:19:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-7 14:08:15 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-8 00:02:00 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-17 16:05:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-2 21:31:03 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-14 02:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表