HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 145|回复: 10

[1080p] [1992][沧海雄风][1080P修复版/1.4G][国语 无字幕][MP4][王海燕/奇梦石/洪宇宙][百度]

[复制链接]
发表于 2022-5-6 00:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

+ ^' C1 r$ ]' Z& o" v  v                               
登录/注册后可看大图

9 B0 y; W% ^% t9 K9 q3 m! _( U◎译 名 The Tough Group
) u3 [* m  O* O$ ]) z◎片 名 沧海雄风
+ h$ a% v3 C* v9 ]5 L3 R/ ~◎年 代 1992
' }2 C% E, Y6 M# w3 n( I◎产 地 中国大陆
5 V  C7 C: {9 M/ L◎语 言 汉语普通话
" k9 h1 j0 @9 Y3 D1 @/ ^) E4 P' v◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10073954/
3 ^- |* R9 X# c) O) \◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25934701/
; Q$ ^4 C' r0 q2 K8 r. b◎片 长 103分钟8 p& G$ A( p3 f& n0 e) u1 w
◎导 演 吴厚信 / Houxin Wu
  m$ E1 E) ?4 `# t◎演 员 王海燕 / Haiyan Wang | 饰 沈晴
, S( ?/ i: ^) h   奇梦石 / Mengshi Qi | 饰 苏总4 N! x. b2 ?* H! V
   洪宇宙 / Yuzhou Hong | 饰 大潮5 s' U/ B# M' N
   陈锐 / Rui Chen | 饰 梁海( m. w) z- f( J
   孟庆良 / Qingliang Meng | 饰 梁八千  N& T, R) s" g7 ?
   马玉良 / Yuliang Ma | 饰 潘总* m* T" h: }- V
   孙浩 / Hao Sun | 饰 阿力
/ E2 A. S+ T' E# s   赵秀丽 / Xiuli Zhao | 饰 苏珊
+ W# Z& S9 ]9 e. d; ~' N   于伟夫 / Weifu Yu | 饰 严处长
8 m1 \6 M! a  w& o, _7 ^   杜熊文 / Xiongwen Du | 饰 李约翰
* B! Q+ ?& t# o' s/ n1 j◎编 剧 杜小鸥 / Xiaoou Du
$ {: Y  R0 ~6 e/ F( ]: p
7 G  n8 J! M& r5 |7 L& D◎简 介 
# N, @2 z) n  @! f3 \( D
* n4 r: Y: t" U7 ?; V 南方海洋石油公司与某外国石油公司共同开发南海石油,梁海、郑大潮一批钻井工人登上海豚号平台,给外国老板打工,梁海与公司翻译沈晴相识,并产生好感。郑大潮因替工友韩大可打抱不平,被炒了工作,后又回到平台工作。台风到来之际,梁海、平台总监安德森让郑大潮领众人撤退,他们坚守在岗位上,最终英勇牺性,郑大潮和战友们含泪纪念海上的英灵,一场新的向海洋石油的进军开始了。6 O& k4 |! D/ z( Q7 Y
9 C, ]- g6 G- a& _6 j$ @0 C
Quote:
General: Q! S* I* ~1 D
Complete name                  : The Tough Group 1992 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp4
4 O2 l0 S7 L0 E0 Y0 H% wFormat                         : MPEG-42 D$ B! d6 @  \! q
Format profile                 : Base Media
5 h1 e& j' m4 E' r3 z5 FCodec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)% Y5 X+ ~8 [/ y3 r
File size                      : 1.48 GiB
4 X$ E. |5 M$ T' P8 V; n+ CDuration                       : 1 h 43 min
+ D0 {& \6 J! ]3 L0 TOverall bit rate mode          : Variable, m/ q, Y$ x. b  T: k. U3 h6 W. T
Overall bit rate               : 2 038 kb/s! _0 @2 o4 m2 Q$ L4 ]; D' \
Writing application            : Lavf59.16.100: S' Q3 F; g$ c' |
8 S8 b  e! e/ G: O7 J
Video6 H% y6 _+ n7 d" L* ?1 N
ID                             : 1
4 G) S- e9 p4 vFormat                         : AVC
: _  d& @5 A* l, Y, K1 dFormat/Info                    : Advanced Video Codec& \! s9 M' P2 P* |. ]! d# F
Format profile                 : High@L4
7 r7 E* D8 x+ a6 lFormat settings                : CABAC / 4 Ref Frames8 E9 w8 W! b9 y
Format settings, CABAC         : Yes" |9 A1 c$ }) N
Format settings, Reference fra : 4 frames- @5 t! ]' s! D% Y1 M0 G
Codec ID                       : avc1/ S% n& \8 [/ S, C) \4 K
Codec ID/Info                  : Advanced Video Coding, T: Q( }% G( E& v
Duration                       : 1 h 43 min0 P9 v) Z$ ~$ O/ ~" @# o
Source duration                : 1 h 43 min
7 f. `- |% ~/ ^/ e& ABit rate                       : 1 855 kb/s( G1 N5 {! X7 [8 S
Maximum bit rate               : 1 939 kb/s" H8 j1 f5 X' c4 p
Width                          : 1 832 pixels
% ]/ a* \- ?6 ?( M( tHeight                         : 1 080 pixels7 X; l0 B2 |6 h' z6 c
Display aspect ratio           : 5:3
1 D+ u+ ~  N* o9 O' W5 LFrame rate mode                : Constant1 \6 z; o: s" d2 K, M
Frame rate                     : 24.000 FPS
; i# L, ]" I) }/ Y$ `2 dColor space                    : YUV7 p- i" i3 o, _; Z" N
Chroma subsampling             : 4:2:0& R1 k6 `+ P# w) l
Bit depth                      : 8 bits
4 X0 I7 ], A2 {8 E' ?- r1 l9 q3 j2 [& QScan type                      : Progressive' V$ {/ e& [+ Q! {! }2 e
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.039" f1 }% g& L0 Y+ a4 y
Stream size                    : 1.35 GiB (91%)
; L# g9 K3 ]- x( wSource stream size             : 1.41 GiB (95%)
, H) G# e1 m! U' ?9 j( dWriting library                : ptw-1.0.140 rcm-adapt vs-93
( Q- U; U5 w5 c$ hColor range                    : Limited
7 z) r5 E6 K5 y8 q* _Color primaries                : BT.709
- ]  _( q; M% V. M* _9 iTransfer characteristics       : BT.7094 _7 h" m/ ~' s8 n/ F; |' Y1 H! X
Matrix coefficients            : BT.709
7 V3 c+ b2 m8 PCodec configuration box        : avcC
* V" r! o4 p1 e! H2 _3 z
! e0 f  g0 [( R3 \0 d$ ~/ |) G: bAudio) T' r9 R4 y" c* @: K: Y
ID                             : 2. g3 S( A; h. ?5 l$ W6 _( l
Format                         : AAC LC5 P/ `, T5 Q$ m3 b2 ]. I
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
) m2 T# S( F. bCodec ID                       : mp4a-40-2
, A- S, L" a- E4 iDuration                       : 1 h 43 min
3 W8 z6 P+ G3 B* {1 }5 w# `Bit rate mode                  : Variable; h6 U. K. k) A8 k
Bit rate                       : 93.4 kb/s) b" ~2 W9 y# m8 O
Maximum bit rate               : 96.6 kb/s / 96.6 kb/s
; G" w. P, W' c' ]$ RChannel(s)                     : 2 channels
& j. `3 u0 B# A! gChannel layout                 : L R
* }! P6 m; P9 T% J# A/ c' e; v% gSampling rate                  : 48.0 kHz
$ @0 q; U# B4 P  H+ xFrame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)- M/ \( k& R8 W+ U! V
Compression mode               : Lossy
+ e% N. p9 T" x5 ?/ e( D' B! dStream size                    : 69.4 MiB (5%)/ d/ I5 S) x7 {9 D. }2 M
Default                        : Yes* R9 _) M. D2 }9 h. ~
Alternate group                : 1
9 z! @: U' R2 V' j1 ^
$ O! _6 @! c2 g% q

# r* n* S, t8 W* @0 _                               
登录/注册后可看大图
& A: V2 r3 t& J. ]' i/ u( Y% t1 b

0 \# Y. {% p4 O3 ]" q+ g                               
登录/注册后可看大图

# t. F/ w$ s( a+ x& Q+ |# {
' P9 I+ \1 o9 `  _2 ^
                               
登录/注册后可看大图
& J" g* h. a* w

; t) i; t9 g- R' t4 n, E2 j
- d5 R6 t$ d0 g) w$ u9 Z
郑重声明:% W. P9 |! b8 S1 D
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

' ^5 s4 X9 n  V2 t) Z
5 q; s# Y& o2 W1 B3 E& B4 k0 d% W' A4 U1 q7 j- H
百度网盘; a6 H% {% K* W: Q2 _* h

. ]# n+ u+ \; d) a6 }' ?2 ?  k& P9 D1 S7 V* o, y5 v

; [4 s3 `' e$ Z6 H
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-5-6 09:24:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-7 00:17:54 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-8 10:21:06 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-8 19:56:30 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-9 13:37:23 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-6 00:14:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-16 00:07:37 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-16 01:51:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-16 08:44:37 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-14 01:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表