HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 140|回复: 5

[1080p] [1991][骚动的乡风][1080P修复版/1.4G][国语 无字幕][MP4][倪雪华/陈锐/普超英][百度]

[复制链接]
发表于 2022-5-6 00:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
- X8 q: J7 b7 j4 a. o
                               
登录/注册后可看大图

9 ~+ D. ?  L* X" [3 T2 ?◎译 名 The Rough Countryside Wind* M+ b; v4 j+ w+ j
◎片 名 骚动的乡风( G4 Z) F! Q; o  u; G" E
◎年 代 1991! g5 p( h1 [$ ?7 T/ `
◎产 地 中国大陆
' q( C4 @: `6 s1 L* \4 p% ~7 S◎语 言 汉语普通话+ Z2 ?6 e! u. T! _$ Y6 A* c
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/11026737/
$ {& l6 v# v) N' k7 v& y" I0 [◎片 长 95分钟
$ {% w4 c- H8 b1 S1 h◎导 演 许纬华 / Weihua Xu
* [- K; p" h6 M' N: s   王进 / Jin Wang6 N, L3 S' x: Y/ T
◎演 员 倪雪华 / Xuehua Ni | 饰 柳月
2 K, ?( J* [6 \1 U) O9 L   陈锐 / Rui Chen8 u+ Z* j! X8 w" m
   普超英 / Chaoying Pu
1 r8 Q, a& Q5 \; d& }( m# f/ ]* d◎制片管理 孙勇 / Yong Sun
; [! ^" N- x* x- v7 ~
5 Q! R8 |5 N1 d+ R◎简 介   w6 S  Y0 p) T5 b, {& X
$ d0 |  z6 ]: p0 ~9 Q
 湘四的一个边远小镇砖厂里。砖厂厂长柳门特意赶在巾秋审前给大伙提前发工资。由于砖厂越办越红火,每个工人的工资都有所增加,众人一阵欢呼。这时,远远走来一个背着破包满脸胡子的青年汉自,他就是柳月的丈夫立福。立福因不安于现状在两年前到人城市去闯世界,眼看两手空空而回。阵阵喧闹声中,玉秀的浴室开张了,她正热情地招呼客人。玉秀原是立福的恋人,因嫌立福穷,嫁给了一个有钱的城里人,不料丈夫过早地离开了人世,她又回到了小镇。立福不愿让玉秀看到自己潦倒的模样,急忙躲闪一边,可玉秀已将一切看在眼里。柳月回到家,惊喜地扑入日夜思念的丈夫的怀中,可是,立福却郁郁寡欢,妻子将砖厂办得有声有色,而自己。一个大老爷们却空着双手回来,心里很不平衡。立福决心在小镇办卡拉OK舞厅,向柳月借钱。柳月拿不出钱,立福生气地走了。玉秀赞赏立福的主意,并慷慨地借钱给他。几经周折下舞厅终于开张了。玉秀常去捧场,两人旧情复燃。一天深夜,立福到浴室还钱,玉秀情意绵绵,立福情不自禁将玉秀拥在怀里。全镇人都知道了立福和玉秀的风流韵事,只有柳月蒙在鼓里。好打抱不平的辣婶将真相告诉柳月,柳月伤心欲绝,备了一桌丰盛的洒莱,与立福抟进这“最后的晚餐”,然后毅然离去。这时,人们不满玉秀的所为,玉秀的浴室生意一落干丈。醉醺醺的立福闯进来向玉秀求婚,玉秀冷静地拒绝了他。镇上的大顺和春英举行婚礼,这对新人向柳月敬酒,强作欢颜的柳月推托着。立福来了。接过大顺手里的酒杯,代替柳月一饮而尽。立福和柳月久久对视着……2 a1 m1 i5 o& ]2 }5 q
6 R) R$ I/ O7 ^% P
Quote:
General9 z  g* U4 e5 {% T
Complete name                  : The Three Families Alley 1982 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp4+ F$ a% ~$ g; w4 m6 L& e8 o5 Q
Format                         : MPEG-4/ i( y* Q/ b! l
Format profile                 : Base Media7 _6 i, ?( d6 b/ e, l4 ?
Codec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)4 V* o6 V/ I% @* W1 X8 r/ x
File size                      : 1.99 GiB  v- j. c- i. i% Z5 ]
Duration                       : 2 h 30 min: m- P6 p. g% V( l' Y+ ?
Overall bit rate mode          : Variable
1 f* m0 t% D: s" YOverall bit rate               : 1 892 kb/s$ ?1 V: C) P! Q- H+ D
Writing application            : Lavf59.16.100
8 o4 _: v) [# c. i" q
+ K" J0 `0 i' k, z* }Video
( e5 C* {$ u2 e2 v! wID                             : 1
* e5 |! S6 o7 r7 V0 T9 KFormat                         : AVC
# D  p* H1 o& z: I/ x  dFormat/Info                    : Advanced Video Codec
3 w( R* z" G# M2 ~Format profile                 : High@L4$ u' G' \) R6 k) N
Format settings                : CABAC / 4 Ref Frames$ Z1 B: r2 }( G5 R, H
Format settings, CABAC         : Yes% n" o6 _% ^# Y0 H& U8 P
Format settings, Reference fra : 4 frames
6 @9 n$ |9 j! V1 \2 X% c. PCodec ID                       : avc1; j9 O0 K0 n/ P, `4 j3 h0 m+ h& ^
Codec ID/Info                  : Advanced Video Coding8 c' l% q- t7 W# n2 o
Duration                       : 2 h 30 min
8 Z4 v9 x' Y9 _+ Q# fSource duration                : 2 h 30 min" q/ J+ d* Z1 V/ r5 e
Bit rate                       : 1 715 kb/s# C8 M+ z! n" {0 H4 s$ A
Maximum bit rate               : 1 793 kb/s
0 L' x1 V/ U; f/ AWidth                          : 1 456 pixels" V& g& r. @, |
Height                         : 1 080 pixels/ o- E, E1 e9 Z% \8 e
Display aspect ratio           : 4:3
( U# _5 H- X; F. |, n, tFrame rate mode                : Constant
+ }3 r. j0 `; P) ^  e" QFrame rate                     : 24.000 FPS
. [. v7 Z' ]+ `0 E7 iColor space                    : YUV
9 R3 d& B9 K1 [$ S) K" PChroma subsampling             : 4:2:0
9 o5 x2 e4 V6 |2 s% }Bit depth                      : 8 bits" t9 O" B. A- y+ w% h+ Q) h
Scan type                      : Progressive6 ], |& V4 N* ~' m& [( k
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.045
6 j# b' H/ }" R3 G3 G% wStream size                    : 1.81 GiB (91%): f2 W6 a6 b2 b* e$ `! S6 Q
Source stream size             : 1.89 GiB (95%)
& B4 C. t, m9 BWriting library                : ptw-1.0.140 rcm-adapt vs-93( P" v( ~1 X% z3 ]2 h' j; i% ?
Color range                    : Limited8 v& U/ p. o! u9 R! I7 X; v
Color primaries                : BT.709
0 \; {5 W1 x; s- A  DTransfer characteristics       : BT.709
7 E! T7 P& p3 p) oMatrix coefficients            : BT.709
3 v& s5 @5 b: p( g' z# FCodec configuration box        : avcC
' ^% M* W! T0 i8 J3 g5 L3 h$ y' Y- j4 q) m' o9 U, t" \3 |" j- C4 s
Audio
7 }/ P1 m- `1 fID                             : 27 H; G7 N3 f7 g. Q
Format                         : AAC LC! x; h3 x& a9 m8 G8 x) N
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity4 b0 J  C- @4 ?
Codec ID                       : mp4a-40-2
5 D3 `7 B; p. S5 ^9 Z3 I. ^$ eDuration                       : 2 h 30 min
# R( h6 [* E, z4 U$ {+ K) h8 Y5 {Bit rate mode                  : Variable' r1 l& q% a/ }$ X
Bit rate                       : 93.4 kb/s
/ p" Z6 E# V7 nMaximum bit rate               : 96.7 kb/s / 96.7 kb/s
6 J/ w+ j; b5 b# {0 {) fChannel(s)                     : 2 channels
( A/ t! _$ O5 JChannel layout                 : L R/ W; g. [, Y0 P3 D# r) W
Sampling rate                  : 48.0 kHz
. x, f0 C9 y0 j  E9 J- kFrame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)9 R9 f7 U' [$ k) e7 Z
Compression mode               : Lossy
* a  u6 F6 X3 GStream size                    : 101 MiB (5%)
! F" e4 T1 ~! u' r4 eDefault                        : Yes
3 n+ y- }2 G4 T, d. EAlternate group                : 1

2 X& D, F9 f9 i' L4 q" n; q
8 L  X) S, C$ |) N. I
( `, E/ B+ W3 E
                               
登录/注册后可看大图
# H+ P$ D( j0 _% @, @7 {- H

: g1 c9 K, b* T                               
登录/注册后可看大图
* a6 D. m& J4 I. Z2 ?5 \
0 ]% \! m1 b7 R  \0 S. W
                               
登录/注册后可看大图
9 r2 L& j& o+ {2 G3 T% C% l4 Y
! s4 Y6 K& c( o8 }. S5 U" S

; k4 @& R( a6 ]1 g. q1 Z/ N$ v
郑重声明:
9 k/ g( v: |9 r$ X: y) T6 p本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!
' t- s0 t& {& U! z4 x

. u7 ~2 k! d5 ^/ Q- J/ u3 ?! ?0 G& g; g" ~" ^) @/ t" z- Z
百度网盘
9 f4 D0 B" N2 O" T: s6 K" m: f2 ~# l2 d# t. |

+ n2 B: f2 ?, o& N9 h9 @! V
6 a- r* u3 O5 c+ \
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-5-6 00:56:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-12 10:52:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-9 00:02:59 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-9 11:02:01 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-14 02:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表