HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 160|回复: 6

[1080p] [1988][花街皇后][1080P修复版/1.4G][国语 无字幕][MP4][鲁牛/普超英/张天喜][百度]

[复制链接]
发表于 2022-5-6 00:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
. m, N# N& k- ~) Q
                               
登录/注册后可看大图

- Y9 m; _6 S! j4 W6 q: C% X◎译 名 The Queen of Flower Street2 f+ X) C" Z( T9 F5 J
◎片 名 花街皇后  z: Q( u& k; w/ r
◎年 代 19888 |4 m  h# R' }
◎产 地 中国大陆
/ o! p5 `/ K/ j7 d. L' d7 X+ a◎类 别 剧情
# X6 `! W! j9 e& ^7 l8 H◎语 言 汉语普通话( U5 z2 q6 L0 A  R2 p
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0351083/
; @4 z8 s3 ~/ W3 E7 n# t◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1305302/
' @) Y! P7 Y# c7 U◎片 长 90分钟- S  y3 F, u- y& W  z) y9 @
◎导 演 曹征 / Zheng Cao
. K2 i+ e) `! p& V◎演 员 鲁牛 / Niu Lu
$ Y9 ]1 w' \$ r! R* |   普超英 / Chaoying Pu1 m( a' k  A3 c
   张天喜 / Tianxi Zhang! D& I6 S  A' n" b1 z* R4 u) q1 `
   左翎 / Ling Zuo: p3 w6 K! z% D
   马婷 / Ting Ma  c/ ^% b; X- s1 z  }, R, S- B5 n
◎编 剧 廖致楷 / Zhikai Liao
5 Y+ V* X( o2 v0 ]◎美 术 原伟池 / Weichi Yuan" z& _5 v) q" U! O
◎现场特效 李自强 / Ziqiang Li
4 e5 g# d& v! `# V  o: g* U0 W   谷家栋 / Jiadong Gu0 c/ \% H# }8 }7 F" ~( T
; C3 X# T6 y$ E2 Z, g2 x
◎简 介 
3 c) X! e6 @0 n( ~. v7 W! B7 r; p" b# {( b3 b+ M3 a+ R: v/ f
 出租车司机阿威服务态度不好,被报纸点名批评。女朋友阿莉要和他分手。买花时被卖花姑娘阿好指责偷花。心情不好的他又因酒后驾车被警察扣了车。倒霉的他想买桃花转运,又遇上阿好的摊位。阿好不肯卖留给情人的桃花。阿威醉到在阿好的摊位。阿好只好收留阿威。感激不尽的阿威留下帮忙。阿好不理追求自己的阿发,而深爱着大学生阿辉。阿威帮阿好找到了自信。有一个新年,阿威被评为微笑使者,阿莉回到他身边。阿好也与阿辉成立了花木联合公司。
0 E! W. _! I" `6 I3 S9 A3 C7 D; b4 @6 b" `: D- R8 V
Quote:
General
. `" g; @! t+ t: U+ k* rComplete name                  : The Queen of Flower Street 1988 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp4; H$ `3 Q- {6 u* U% S1 l2 L! A
Format                         : MPEG-4
4 ?3 _2 a' @8 C; o8 qFormat profile                 : Base Media7 I8 e5 P  y  c+ b; H
Codec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41): L: n. W3 P4 g" X. |: U
File size                      : 1.45 GiB
, j( p# M1 B) _* q3 ~( L) }Duration                       : 1 h 33 min8 N. j* a4 a# q1 [% y- ~/ S
Overall bit rate mode          : Variable4 q, S) f; [# r8 C; a6 i: H/ u4 @, x
Overall bit rate               : 2 207 kb/s+ B' r9 Q. S0 g! }5 p8 k
Writing application            : Lavf59.16.100
2 \) z2 w1 l8 ]& R4 U5 `/ n+ x" s  W! z9 x/ O6 C
Video
/ c! [+ ?3 q& T9 X4 ^+ ]ID                             : 1
# ^7 w- G' Q; v- cFormat                         : AVC/ ?7 S9 K6 W/ d2 P% K# h
Format/Info                    : Advanced Video Codec
7 m3 k1 `: O! \/ yFormat profile                 : High@L4
9 O; U8 P' \5 ]8 `0 ^* cFormat settings                : CABAC / 4 Ref Frames, ~& ^" Z( N( A
Format settings, CABAC         : Yes
% L+ O  g( k6 i4 N. aFormat settings, Reference fra : 4 frames  M8 V# Q% c; y" v0 V3 P  [
Codec ID                       : avc1
5 d  [( ]4 l: I3 t5 k% LCodec ID/Info                  : Advanced Video Coding* y- }/ _: [( G4 T) }; d- z, n
Duration                       : 1 h 33 min, K) b! H- P( f% K- V. x
Source duration                : 1 h 33 min5 D  ?0 Q* K# f2 N( n  N1 K( g
Bit rate                       : 2 018 kb/s
( d9 _1 N# C2 VMaximum bit rate               : 2 108 kb/s
8 ~3 u8 |: T) w1 L1 l& G4 HWidth                          : 1 836 pixels
$ i; w0 ^9 z, i/ fHeight                         : 1 080 pixels$ R; f, `/ k& K1 \! S$ B  }
Display aspect ratio           : 1.700( a( C, S1 F9 h" y  }) ]8 [
Frame rate mode                : Constant" K2 x9 @1 E7 U
Frame rate                     : 24.000 FPS
* p: Q' U! u5 jColor space                    : YUV8 u5 d4 }) L0 I4 l( L* f
Chroma subsampling             : 4:2:0
7 {6 D  B9 \- I5 sBit depth                      : 8 bits3 P) k4 u* I& C
Scan type                      : Progressive) D& |) |3 }* e* u* I4 ]
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.0428 {: ~3 ~+ w1 T% H& `: ~
Stream size                    : 1.32 GiB (91%)
: T1 X- P9 l/ ?% \, K: hSource stream size             : 1.38 GiB (96%)
9 e0 v6 ^; X0 y+ Q' [0 QWriting library                : ptw-1.0.140 rcm-adapt vs-939 J3 C; B+ g; J7 ^
Color range                    : Limited' q/ U7 D' V5 M: f  B
Color primaries                : BT.7095 B. L! l1 V( F# n$ P- v. n: I
Transfer characteristics       : BT.7096 B: _/ ^' q5 o! J( o& t
Matrix coefficients            : BT.709
  C, |3 _# y; k& fCodec configuration box        : avcC. A4 n& h1 F( S- r7 y

" }  g+ ?: _% g3 }. F2 c2 r% M5 ?Audio
6 o! _0 R$ r; k2 j, M: MID                             : 2
* O! m. R# v7 _/ l8 a+ J# jFormat                         : AAC LC
4 b6 ^5 X+ b, D( S, v3 [# t  c5 `Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
0 T2 q7 \7 f4 r- h( c( _Codec ID                       : mp4a-40-2
5 [3 Y% O! Q( J4 h  Z# H2 ZDuration                       : 1 h 33 min0 t% k5 S  ^+ J, v0 q( H* E
Bit rate mode                  : Variable; W5 R) ?1 }4 d$ O2 t7 W* {
Bit rate                       : 93.4 kb/s
( v) P! E* j4 D- X5 uMaximum bit rate               : 96.7 kb/s / 96.7 kb/s& h( j1 L$ y# h+ N
Channel(s)                     : 2 channels
9 S, H& ~0 F8 z' b( {Channel layout                 : L R0 B3 \# f, T( Y1 L- P" Z
Sampling rate                  : 48.0 kHz
4 T8 q+ X/ l0 LFrame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)
6 `" I8 K: l8 g5 GCompression mode               : Lossy2 h4 T5 m/ w5 k
Stream size                    : 62.7 MiB (4%)
3 H9 m2 R' I4 P3 VDefault                        : Yes, i! b7 T" Y( W+ s, |! I- H6 U
Alternate group                : 1

/ A7 a0 T, Z4 F2 W* O5 V
& W6 T! ~, l4 \' A/ H
5 M) K' g# i# Y
                               
登录/注册后可看大图

) k; c$ S! ]6 h5 u
9 j2 _9 `4 z( O2 N/ [% Z( R
                               
登录/注册后可看大图

- w1 X& A9 s* p

- v' P2 d( f) C) D4 I# f0 }) [                               
登录/注册后可看大图
4 K% ?$ a" Y: R0 E0 |
# z0 V: T! N9 v, E( \8 L8 ~
/ v% u& b5 p3 N5 |+ a& u
郑重声明:
- Y. u) z: N" s8 _/ p( X本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!
* j5 q" j9 c& n0 X* y- o5 _
$ q' [$ o& M8 {2 x4 V
) p6 M  M( K0 N* b, N
百度网盘0 I2 x% w: M$ F) J. v
3 ]. }9 F1 f% U" `
) }7 R" |. f5 J3 y; j' [( D
/ O2 A1 V# k& l
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
头像被屏蔽
发表于 2022-5-6 00:57:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-5-9 03:20:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-14 10:39:30 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-15 01:00:51 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-6 08:43:18 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-17 20:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表