HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 137|回复: 7

[1080p] [1987][大清炮队][1080P修复版/1.6G][国语 无字幕][MP4][刘晓庆/辛明/葛存壮][百度]

[复制链接]
发表于 2022-5-5 23:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

- Z* Z  U& o3 E6 O                               
登录/注册后可看大图

' b. S% l: q3 O6 O◎译 名 The Imperial Cannon Team
- A+ `. m) E" K) G  d1 t◎片 名 大清炮队# U' h9 q0 _0 W  j
◎年 代 1987
9 V2 x: A& E6 M% W. t◎产 地 中国大陆  X( V, l: R6 t* d
◎类 别 剧情 / 战争
+ I; u3 P0 g1 \4 Z◎语 言 汉语普通话6 H# @8 v( x$ @# X$ T
◎上映日期 1987
3 l$ A/ F, ~! E7 G/ w' O, m◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6675342/9 y% e: Q* ]7 F" b* u1 B, A5 W# z4 `5 P
◎豆瓣评星 ★★★✦☆( d6 t8 k; p3 o) ]' n! v* V3 w: |
◎豆瓣评分 6.8/10 from 433 users
) m& S& A- v5 d0 R, ^7 M0 ~0 k$ f' o◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2256036/
3 J0 A6 v, @1 e) j7 f  k6 y◎片 长 98分钟9 I7 v4 z- w8 t3 [7 T# w
◎导 演 陈国军 / Guojun Chen; |. ^8 U/ Z7 G! m9 Y: V0 q
◎演 员 刘晓庆 / Xiaoqing Liu6 T7 V( P+ e$ d- d% I1 S
   辛明 / Ming Xin2 k& T' j; T/ w
   葛存壮 / Cunzhuang Ge' O$ r" x6 b3 t/ T2 e
   程学钦 / Xueqin Cheng | 饰 吴永生
9 m2 _; C" C) P   王刚 / Gang Wang | 饰 王延胜6 \, u6 `9 B6 o5 A8 S
◎音 乐 赖广益 / Guangyi Lai9 n3 }& T5 _: ^. k* n( Z6 P. U
◎摄 影 赵国发 / Guofa Zhao
& {7 i/ s, H! w) E$ [◎剪 辑 李冠军 / Guanjun Li$ w' {/ U: M" B  X
◎化 妆 何子云 / Ziyun He) g3 R7 ~5 }/ I$ A# J5 f. K3 n
◎现场特效 李自强 / Ziqiang Li+ F; F4 u4 A% C) F. V9 k8 E7 ~: `' ]
   黎国良 / Guoliang Li0 N0 Y2 j2 ~1 N, z) i
◎其 它 吴桂林 / Guilin Wu
5 o8 b: T9 C6 K  _1 i
; j( d2 \" ?) \◎简 介 ! ?  F/ H0 j; P8 ^
! W% ~' A4 A+ U3 \6 K* o5 }; B
 19世纪末20世纪初,世界格局发生巨大变化。在资本主义风行的时代,古老的东方再也无法沉睡。鸦片战争撞破了清王国的大门,沿海硝烟四起,百姓流离。大批青壮年被临时征兵,这些原本只想争得一点儿钱的村民,却在总兵俞荣一声令下开拨前去抵抗英法联军。
" ]0 N1 M+ N4 V: M- ?; I 这支临时组建的“左营炮队”毫无经验,军心涣散,甚至其中一名士卒冯玉舒(刘晓庆 饰)还是女扮男装。国难当头,他们被迫走到历史的前沿,打响了抵抗英法侵略者的第一炮……
9 }* e2 D/ x1 J0 S& s+ R% o
& ?" Q+ p; _. d◎幕后揭秘
, C1 B" {% s' X) |; Q7 H, b0 ?& R$ [
 影片围绕鸦片战争时期一支农民炮队在反抗外国侵略的战争中全部牺牲的悲壮故事,讴歌了那些为国捐躯的无名英雄,讽刺了封建王朝和封建官僚的腐朽、黑暗,从一个特别的角度对民族落后的原因进行了剖析,既表现出一种浓烈的悲壮美,又引发观众的爱国豪情和对历史的反思。- X+ U3 Z" S+ w& k

0 i/ g  z! ]3 W
Quote:
General" }$ k! s- p1 Q, ~9 N" v
Complete name                  : The Imperial Cannon Team 1987 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp46 w; h1 _8 ]/ u9 e
Format                         : MPEG-4% E/ }- ?$ g. |% z' f$ s& }6 [
Format profile                 : Base Media
# Q$ y" O6 l6 M9 I1 mCodec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
. b0 D8 d7 D) f$ y# D, fFile size                      : 1.63 GiB! o8 m8 x9 }. X' ^' `
Duration                       : 1 h 41 min
! {! H1 Z" r! d9 xOverall bit rate mode          : Variable
4 s  @1 [4 u0 q. c  _3 f# }9 ^( qOverall bit rate               : 2 298 kb/s
/ H$ N5 s- H" f" F( X# B+ dWriting application            : Lavf59.16.100
" v9 D" h: \/ `$ b) E
$ x9 ?6 i" r8 G& H* Y( NVideo
# P) B2 b7 R" w9 h8 O# [ID                             : 1
6 q- S: E6 \! dFormat                         : AVC& A1 b+ C# D8 X* D; w; P* }9 l; z5 C
Format/Info                    : Advanced Video Codec$ J/ \0 e2 S& o6 Z1 ?' Q
Format profile                 : High@L4
* D# |3 w4 o$ D: w/ q$ wFormat settings                : CABAC / 4 Ref Frames; ]0 ]) y! ?" O$ K, G. j4 Q
Format settings, CABAC         : Yes
6 M4 |* M* F; t' J5 _Format settings, Reference fra : 4 frames
% w+ Y; ^! b$ y$ ICodec ID                       : avc1
, Q$ m4 l8 `3 Q8 `, G" RCodec ID/Info                  : Advanced Video Coding
8 ]' M  }- [0 I  q, [2 J' TDuration                       : 1 h 41 min
% v6 v& E1 o1 {* i2 o9 w. ]Source duration                : 1 h 41 min( u9 Q% }$ j3 h$ `, P) T- F- k% V
Bit rate                       : 2 105 kb/s3 E$ `% P  R! b' u, m- l2 I+ ^
Maximum bit rate               : 2 199 kb/s8 b' z$ ~3 _. x  m7 C
Width                          : 1 920 pixels. _; q3 w) o* a- M2 a
Height                         : 1 080 pixels: K. `6 `# P* m# M" H# \! n* W
Display aspect ratio           : 16:9% W; H. @/ J& v) {6 c6 d) b
Frame rate mode                : Constant3 M( b/ R, `# X/ O( w6 L' z
Frame rate                     : 24.000 FPS! [2 E5 c8 w- P6 q
Color space                    : YUV& F( G3 B1 g* F3 U5 G
Chroma subsampling             : 4:2:0! U! I! w+ X7 S' R2 j7 K( ]% G
Bit depth                      : 8 bits
2 m) u/ q* Q6 G9 x6 w% [' qScan type                      : Progressive
+ _) g1 W) r3 _Bits/(Pixel*Frame)             : 0.042' _3 \* r  h* O. U. O
Stream size                    : 1.49 GiB (92%): j5 n1 q& Q" g& n
Source stream size             : 1.56 GiB (96%)
" L: {# C' p1 g. u4 X, O8 A' IWriting library                : ptw-1.0.140 rcm-adapt vs-93" N0 G( h' _9 F$ `; D
Color range                    : Limited6 V* g, M; f3 _
Color primaries                : BT.709& ~# [2 Y) c& z+ h0 g  f. s# P
Transfer characteristics       : BT.709
0 C' E8 t4 w* N+ pMatrix coefficients            : BT.709/ O) e: d  i2 S* K) |- f
Codec configuration box        : avcC/ y+ h+ q& p6 b5 v7 f2 D

( u/ d0 ]* }: P+ `) sAudio6 Q5 g" e; i& a1 y+ Y
ID                             : 2* _" A9 b0 U& k0 O6 o8 o
Format                         : AAC LC- ?5 v  U/ c5 S0 ~# }
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
7 i! W  m) T3 U# j& n6 ZCodec ID                       : mp4a-40-2, O1 n" w' @  r, l, e( U$ E5 W  T0 B
Duration                       : 1 h 41 min& i+ D: _# Z& e7 {3 X% s  G: {
Bit rate mode                  : Variable
0 ?# d1 r% m+ xBit rate                       : 93.4 kb/s& D* R' C; a, z+ Z6 p9 Y. A' b
Maximum bit rate               : 96.8 kb/s / 96.8 kb/s& ?# g$ J2 D, J  Y# i4 Y
Channel(s)                     : 2 channels( u1 @! l+ K9 W4 g1 U
Channel layout                 : L R
/ t5 ]  J/ U: U0 S) ZSampling rate                  : 48.0 kHz
+ O, N2 Z6 ?8 b' M& Z& oFrame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)* A4 B; Q; o2 A% A7 a' a, H* s& l( }
Compression mode               : Lossy
. Z3 w! `/ Y8 Y( q9 j: C6 `& sStream size                    : 67.6 MiB (4%)
; c0 g, R, T, O: e8 V8 zDefault                        : Yes9 s' P& x" R. d4 V8 X3 U
Alternate group                : 1

! ]/ |! g+ l0 o* V. x* V3 t
6 g# V* ?7 E& C: [4 B3 Y$ b& |

# d* H0 F5 g0 N% v9 j6 O6 f                               
登录/注册后可看大图

6 w6 Q; W& z3 _1 l& u! }

% V6 r. V: L1 ?% r1 d                               
登录/注册后可看大图

- w) {3 d' y9 G2 ]4 n
0 B( h4 X. A" `$ {) ~4 V
                               
登录/注册后可看大图
7 |' z8 E; A6 F. q+ k; J- I; A
, r& x) c* m- s' \7 n4 d) W( o
/ k" H8 R7 ~# M8 C6 m) t
郑重声明:
( ^, x. r/ v9 `, t) b3 p本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!
, a4 T9 p2 A' V8 P  E

8 u1 x7 C9 R6 y! J& H* f3 O, K0 |) s7 r3 t3 s9 k4 h( u
百度网盘* _3 }! m- s1 f

- o4 [5 ?% c! r; V/ J3 m
9 V. @9 v: |$ Z% F9 ]# G8 W4 f! i. o' n3 `2 N
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-5-6 10:52:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-7 14:12:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-9 15:02:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-16 11:21:27 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-26 08:41:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-30 04:20:06 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-17 21:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表