HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 42|回复: 4

[1080p] [1991][神捕铁中英][1080P修复版/1.6G][国语 无字幕][MP4][安亚平/赵雪芹/张琪][百度

[复制链接]
发表于 2022-5-5 23:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
6 |; V9 E  k) D) G  T0 m# [
                               
登录/注册后可看大图
& W- H, l& g7 m6 \  _+ J. b( o. d! c
◎译 名 Police Officer The Zhongying7 l; V; D- n- Q* P7 r, v- D3 t0 b
◎片 名 神捕铁中英
. f! V1 @4 j4 T1 W; b0 G◎年 代 1991
; E7 ]1 j& V6 J◎产 地 中国大陆
- f2 L. y; w/ b4 _! o2 u  d9 W◎类 别 剧情 / 悬疑 / 武侠
1 e" p5 z" q+ D- [8 z# d8 U# P◎语 言 汉语普通话* d1 J" U3 Y! \( M0 h* M2 T
◎上映日期 1991
% M$ T" s/ F  }8 A! W◎豆瓣评星 ★★★☆☆; C: X4 m& L# K
◎豆瓣评分 6.2/10 from 147 users+ L; O0 ~* }2 i; L% l$ k& _
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3608983/9 B; @* v0 w% R( U5 W7 F
◎片 长 102分钟  L+ z2 h6 M; O3 k, y- E
◎导 演 王薇 / Wei Wang
6 \. _4 t: [+ X9 ?+ i/ G$ s  a◎演 员 安亚平 / Yaping An | 饰 铁中英
' N! C+ i) i9 W' r& A  S+ {   孙晨曦 / Chenxi Sun | 饰 周峰: Y! L3 @* @1 |
   赵雪芹 / Xueqin Zhao7 u6 G2 R0 Y* U. `8 d" n5 ^+ N
   位北原 / Beiyuan Wei | 饰 陈辽4 s& B0 B& v2 B$ N
   于伟夫 / Weifu Yu | 饰 洛阳王
( C: w* U" W1 i◎摄 影 郑康振 / Kongzhen Zeng, G6 E# |' z, z4 o4 _- z

4 D8 M* o0 c7 q" D/ u◎简 介 / T5 Z1 D& [5 E+ \1 e7 ~8 @2 \

6 L* O1 }6 `: T& G 明代皂室的密室,内阁大学士取出先帝钦命摄政王的遗诏,准备在文武大臣中当众宣布,揭晓五位皇叔巾谁被钦定为摄政王。突然,一蒙面怪客骤至,刺死大学士,夺走遗诏。京城总捕头铁中杰追捕时破毒箭射中,临死前告诉弟弟铁中英,这是丹顶红毒。铁中英奉命侦破此案。文武双全、有希望成为摄政王的济州王在狩猎时,被不知从何而来的毒箭射死,用的毒又是丹顶红。好色的汝南王在一次寻花问柳中,亦被毒箭所害,川的毒仍是丹顶红。端州王则认为这是与王爷们有杀父之仇的韩氏三姐妹所为,遂派兵捣毁了她们的山寨白马山庄,并抓了大姐飞云。依云、彩云前去劫狱,遭到埋伏,危急之时,幸得蒙面怿律所救。依云姐妹得知飞云被害,决意报仇。刺杀端州王。行刺时,铁中英赶到,发现刺客竟是他少时青梅竹马的彩云,而死的王爷不是端州王,却是洛阳王。五位王爷只剩下长沙王和端州王了,主凶究竟是谁?案情扑朔迷离。铁中英经初步推测下一个被杀的将是长沙王,于是决意看个究竟。果然,在一个夜晚,蒙面客领着依云、彩云潜入长沙王府,铁中英上|即挥剑直扑蒙面怪客,并刺中蒙面怪客右臂,使之落荒而去。而韩氏姐妹却遭埋伏,依云惨死在乱箭之下,铁中英救出彩云。在洛阳王被射死处,铁巾英找到一个盛丹顶红的瓷瓶,底部印着长沙王府字样。铁中英再探长沙王府,失手被擒,但终越狱逃脱。在彩云的配合下,铁中英几经与长沙F、端州王及蒙面怪客等一伙人斗智斗勇,最后发现蒙面怪客是端州王的总管周峰。铁中英怒杀了毒死三位王爷的真凶长沙王,然而,得到摄政王位的端州王又在进行新的刚谋。铁中英毅然辞官。携彩云浪迹天涯。
0 i* g: N) J: K9 g+ s# H
* K' E6 M) S2 ?
Quote:
General
- D- S4 a8 c) DComplete name                  : Police Officer The Zhongying 1991 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp45 v0 }! E: J3 J
Format                         : MPEG-48 j" o5 `3 w( z2 a8 `6 d
Format profile                 : Base Media9 w9 O1 a5 d  l7 H" G: U* A) J; @
Codec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)/ k, W6 J# L% I# O1 P2 }
File size                      : 1.62 GiB  D" O# k7 a; o/ @
Duration                       : 1 h 42 min
/ u+ y' q6 c4 F9 J3 C1 wOverall bit rate mode          : Variable! t7 E8 _8 d9 e  M8 G$ s
Overall bit rate               : 2 258 kb/s
5 k7 J  k! K! a1 N: zWriting application            : Lavf59.16.100
" m/ l8 N) n4 o9 {2 `$ `+ ?
% `# k! w: p9 L: ?Video
/ B/ X, P4 z! f2 WID                             : 15 o- P' B, Q4 @
Format                         : AVC
) N6 c& @7 g; c0 M% j4 H3 ZFormat/Info                    : Advanced Video Codec6 L$ F9 Q2 G$ C' W4 A% Q6 P
Format profile                 : High@L4
! X" H2 |* O  n9 A. XFormat settings                : CABAC / 4 Ref Frames  T3 y/ H+ A+ F& T
Format settings, CABAC         : Yes6 q0 t2 Q% ^7 n3 Z
Format settings, Reference fra : 4 frames
9 j* a5 |7 p7 `/ u- qCodec ID                       : avc1$ q3 y$ W& {8 b
Codec ID/Info                  : Advanced Video Coding/ [. M2 y$ ]5 d3 Y. ?  k4 ?
Duration                       : 1 h 42 min5 d( E3 Z- ^/ n& v/ L1 ]
Source duration                : 1 h 42 min
- a0 Y$ s8 c9 j# DBit rate                       : 2 067 kb/s2 l/ M! O' F' K' X5 h1 j
Maximum bit rate               : 2 159 kb/s8 {, w! L7 U6 Y  s; z
Width                          : 1 820 pixels9 |0 h/ i- h% u: |, L: m" q- p
Height                         : 1 080 pixels
! [, \7 E1 f# n8 y( fDisplay aspect ratio           : 5:3/ X, v, g3 w# ]. ~; a, s8 L" \
Frame rate mode                : Constant$ N; l/ ]& V: I* H8 Y8 y
Frame rate                     : 24.000 FPS
& S0 w3 v% z& W! a% v4 E; u0 WColor space                    : YUV: m# n: c: x3 b7 h8 J
Chroma subsampling             : 4:2:04 p  v  V" l5 [% l, H6 K
Bit depth                      : 8 bits
+ @* z* p, t* r9 kScan type                      : Progressive
7 w# ?+ \$ V/ N( O, }Bits/(Pixel*Frame)             : 0.044
# Y8 D8 ]- N# m) GStream size                    : 1.48 GiB (92%)+ N  _: w: _- W9 R
Source stream size             : 1.55 GiB (96%)- c& c% A! f5 ?0 R
Writing library                : ptw-1.0.140 rcm-adapt vs-93/ z; ^  L1 d1 q& u8 N
Color range                    : Limited6 x$ T2 G& e8 _) S1 B; i% Q2 u# n
Color primaries                : BT.709
( H& n6 H5 b3 E5 d$ v( pTransfer characteristics       : BT.7098 E$ `/ J% M  D0 ?8 t5 y) Q
Matrix coefficients            : BT.709
& x: V. S& a* \& u% y: a; ZCodec configuration box        : avcC
7 x# x; Z$ }4 n% ^3 X: v! }% u$ S$ \. e  P- e5 `4 h7 d( K- i3 I
Audio3 @2 P! y9 K, [5 u: q$ ]
ID                             : 23 D, K$ j7 Z, E8 g
Format                         : AAC LC
+ o; F. y3 s$ iFormat/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity9 R2 O* v) y& l3 [8 l2 @
Codec ID                       : mp4a-40-22 F( I9 L% x! ^+ }
Duration                       : 1 h 42 min
8 Z3 a4 {9 |. C" h7 L* [Bit rate mode                  : Variable
  ?' W, K) g1 \8 }! p  wBit rate                       : 93.4 kb/s
1 m& y8 m/ T$ y& L0 L6 x& |Maximum bit rate               : 96.7 kb/s / 96.7 kb/s
. ?9 k9 m/ d3 Q; R: o9 fChannel(s)                     : 2 channels; E$ J0 A, R2 O5 _* V' t+ y
Channel layout                 : L R
1 r# Y$ u  m8 K3 z6 W- w' g6 uSampling rate                  : 48.0 kHz4 V7 C4 [( u% y- \/ \( P) j
Frame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)
. j! }& W8 C) H/ w6 t$ i, D) k3 N1 cCompression mode               : Lossy8 H5 K2 |5 B  c* U$ ~
Stream size                    : 68.5 MiB (4%)/ F5 K; e& u: T
Default                        : Yes9 r) x* J$ U; p- y
Alternate group                : 1

' w' ?7 K% J' r
2 A- J) ~! T+ S+ T

0 Q3 [2 u0 i  ^0 q; X                               
登录/注册后可看大图

. m4 V( E" c+ a0 z$ e/ j; D5 B
) }& X% x$ f  }1 t2 l* \) O3 H- B
                               
登录/注册后可看大图

7 t0 ?" B- l2 M

1 R0 A* S$ y. I# z+ e) M1 X                               
登录/注册后可看大图
$ r( W  O/ ~3 N4 g9 _( N

5 x$ z4 B3 U. I
' N3 S# P( X1 i
郑重声明:7 L  L" z4 n$ M5 y6 c
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

6 l. t; y9 ^1 H2 D2 }) f% |2 Y
# }& [- s+ l* O6 ~3 g' o: X  j- ?0 d: h
百度网盘
1 s0 I+ K! T3 |. i  Z- ], G
# F( P1 P3 N% i) v: E( T" V: ]3 y. _8 c

$ c, d4 X1 F3 {% [6 d! |; b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-5-25 08:57:19 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-26 11:26:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-1 00:30:22 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-4 17:29:50 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-14 02:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表