HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 36|回复: 3

[1080p] [1985][男人们和女人们][1080P修复版/1.3G][国语 无字幕][MP4][廖京生/万琼/丁铁宝][百度]

[复制链接]
发表于 2022-5-5 22:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
/ t: D  F% b% G. S0 \
                               
登录/注册后可看大图

1 o! }* ]; M! [1 @6 n& i# C7 {: q◎译 名 Men and Women
, u6 g4 X, V; Y; r/ i: }◎片 名 男人们和女人们
8 z4 E1 r1 p. E8 i◎年 代 19858 D8 H6 l( D) r5 N
◎产 地 中国大陆
; s$ l8 X1 c; j) ^6 J  N5 m◎类 别 剧情7 F8 c; {7 E4 ?1 C/ O
◎语 言 汉语普通话
6 z& C2 |( S: I◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25747570/
. g6 I# b3 f* N% v3 i3 ~◎片 长 97分钟# y2 o9 b. J8 e7 O4 W! t
◎导 演 于石斌 / Shibin Yu
; a7 Y. w2 w! w/ H# ?: e◎演 员 廖京生 / Jingsheng Liao& S* S1 S8 T( ]- t7 f
   万琼 / Qiong Wan
% d0 `" z  k" `( }, @  R   普超英 / Chaoying Pu( y& T! i9 F, q+ Y2 w2 |' R  f
   张玲 / Ling Zhang | 饰 路野萍6 z" D" G: {. [% v3 H
   尚志文 / Zhiwen Shang
0 Q3 c  v. C( y+ G   曾昌 / Chang Zeng | 饰 父亲
, `) C, A0 A5 z4 F/ D3 k   姚锡娟 / Xijuan Yao
: ?' U- F8 ^6 w5 K! L   李廷秀 / Tingxiu Li
: s" ^. f# W  s( X% }& \◎摄 影 韩杏元 / 韩杏元
5 C; b" w# y- u$ G8 D' }8 j& N3 l6 b1 l% v5 P* {2 T
◎简 介 
, {  C4 d$ p; C; a
$ N+ D& e  }2 Y0 H" R9 ~ 即将毕业的女大学生路野萍受市婚姻家庭 研究会和妇联的委托到区法院调查城市婚 姻状况,特别是离婚问题。法院负责接待 的恰是她当年在农村插队的恋人罗南,他 们一起采访了几桩离婚案例。第一桩离婚 案是一对年青夫妻,男的喜新厌旧,要抛 弃自己的妻子;第二桩是一对老年夫妇, 女的和老头结婚,是为了让他替她还债, 结果男的没钱,无法偿还;第三桩是一对 中年夫妻,男的经常打骂妻子,规定她不 许和别的男人来往;第四桩是一对三十来 岁的青年夫妇,女的经常虐待丈夫和公婆 ,男的实在忍受不了,告到法院来。在采 访过程中,她们还接触到两件奇怪的案子 :有文化、有身份、有地位的中年妇女白 茹君十年动乱中无情地抛弃了丈夫。如今 ,丈夫已死,她即要求和死人复婚。幼儿 园临时工李小典是个孤女,不满一岁时, 父母离婚,被送给别人,自幼没享受过父 爱和母爱。由于也是生活中的弱者,屡遭 不幸,有被生活遗弃之感。她想控告自己 的亲生父母,可又不知道他们的姓名和地 址。自从路野萍和罗南相遇以后,她知道 他已经结了婚,妻子还在农村。但由于共 同的工作和生活,使得两人旧情重新复苏 了。恰在这时,罗南的妻子盼秋从农村来 到城市探亲,她看出他们之间的微妙关系 ,经过痛苦的思想斗争后,她认为路野萍 和罗南才是最合适的一对,从心里希望他 们能结合,于是决定提出和丈夫离婚。罗 南看着妻子的离婚起诉书,内心充满矛盾 和痛苦,他觉得对不起自己的妻子,因为 他们曾经真诚相爱过。可现在他们的感情 开始淡薄了,他觉得自己又喜欢上路野萍 ,真不知道如何处理和妻子的关系。轮船 的汽笛响了,盼秋悄悄离开了罗南,当罗 南追到码头时,船已离岸远去。罗南转过 身来,忽然发现路野萍也站在岸边,他望 着她,不知该怎么办……5 @5 e4 v% ^+ P) P  z; Z
  f! x5 ~- @. f5 `  x
Quote:
General
1 j: q8 m# m  [9 j" z+ e, X6 LComplete name                  : Men and Women 1985 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp4/ [) O9 s# v9 u% J+ N. ^$ ]. [+ J
Format                         : MPEG-4
: M( y7 X( y* }- ^" U% GFormat profile                 : Base Media+ R* _$ H8 |) V7 m  E
Codec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)& q$ h/ n2 v/ Z2 B3 ?- n9 j% J  u
File size                      : 1.36 GiB8 ?- i& I$ w: T9 K* z) ~# [$ H
Duration                       : 1 h 37 min. J4 _" `0 b7 W  `
Overall bit rate mode          : Variable
3 W  J# D( Y, t8 _- C  h' hOverall bit rate               : 2 007 kb/s! U# ~5 N; P, B0 V# `, I
Writing application            : Lavf59.16.100
4 E* C4 f: \  @2 z$ I+ ^6 {/ }0 ?) J" E
Video  ^. l& s1 l- O# G& R; k! L4 S& i" f; F
ID                             : 13 ]  F! O: E$ V9 {
Format                         : AVC
+ w0 t" T  n9 Y2 v$ YFormat/Info                    : Advanced Video Codec) d( h7 J9 b. o/ q3 g
Format profile                 : High@L4, j( s! E8 S% i
Format settings                : CABAC / 4 Ref Frames( [) R; }* r' I  J5 x* r
Format settings, CABAC         : Yes2 Y% ^  ?; A7 }- z: k7 K
Format settings, Reference fra : 4 frames: z3 ]1 Y$ G- U: ~# s9 \: p
Codec ID                       : avc10 ~! ~( ^- b/ I( ^! H0 C
Codec ID/Info                  : Advanced Video Coding
- Z6 k) a+ j* u9 x' O: k5 g1 dDuration                       : 1 h 37 min
+ K* r" @, \* h1 Q5 t  TSource duration                : 1 h 37 min
) |/ Z) |3 G% ZBit rate                       : 1 825 kb/s; Y1 }* D2 g$ V. a
Maximum bit rate               : 1 908 kb/s
5 E. R1 i, c+ D. ?- ?/ g9 Y+ [Width                          : 1 824 pixels
& V9 n; g4 m( m- h: {$ |, g1 ]* |Height                         : 1 080 pixels; K1 H* g1 Q# ?& ]( x
Display aspect ratio           : 5:3. l% u3 d2 j1 R/ N6 s
Frame rate mode                : Constant7 `* k4 M) A: f7 i* g
Frame rate                     : 24.000 FPS1 |8 |0 ^2 v; U" ?1 X) I) [
Color space                    : YUV
6 ]! E( h% n; K) E& AChroma subsampling             : 4:2:0/ n7 j8 z8 Z* w$ c% n$ k
Bit depth                      : 8 bits0 N7 p# R+ {  T3 W: u8 L' w' y
Scan type                      : Progressive
- N8 q5 N" I4 H9 D$ ]" m' ^/ I9 `Bits/(Pixel*Frame)             : 0.039
  `4 Z: L; ?; [; c3 gStream size                    : 1.24 GiB (91%); }+ \: ]( B1 S7 l0 C8 m* n0 c3 z/ _
Source stream size             : 1.29 GiB (95%)
: ~+ h- x" q* q2 ?6 r; _6 k, kWriting library                : ptw-1.0.143 rcm-adapt vs-93 vwk
0 b  H9 {( U/ l- P- }5 k( gColor range                    : Limited! ~' l3 \! V# S( u8 L/ J
Color primaries                : BT.709
+ ]% D9 b% t% q/ kTransfer characteristics       : BT.7097 s  {7 e% e* w1 B1 K8 e! s0 j
Matrix coefficients            : BT.709
9 f/ b( o% x$ p$ |& ~Codec configuration box        : avcC
( |9 G/ ~% @+ {& F, ^9 a, v) `; ]. |) H. g) j
Audio
4 R3 d1 a7 C; ?; z1 EID                             : 2
# w4 P$ t. l- D0 H- ^! F/ GFormat                         : AAC LC' Z5 R! Y3 U( V  f% R9 I! _
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
  l  e& S/ b5 T8 d% s6 dCodec ID                       : mp4a-40-2
1 J# H$ w. @6 }& w# B; `Duration                       : 1 h 37 min$ t* P; R9 j, \0 O. S
Bit rate mode                  : Variable
% o, C! m8 J4 ]; x' F9 n! uBit rate                       : 93.4 kb/s
- G" m- U) p! @- kMaximum bit rate               : 96.7 kb/s / 96.7 kb/s3 a) _4 y) r$ w1 T4 f8 r/ E
Channel(s)                     : 2 channels5 h" Q' J% T5 t6 }( I# T
Channel layout                 : L R! b; P$ ]9 B4 [9 _
Sampling rate                  : 48.0 kHz
2 C" E9 \, X% b/ o2 G( nFrame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)$ [% K4 H  G6 S: ~7 H7 `2 a
Compression mode               : Lossy8 Z) l: \1 W! `4 b1 n
Stream size                    : 64.9 MiB (5%)2 z  r) l( s. |- a9 j( w) e
Default                        : Yes+ j" M7 d3 }( s& \
Alternate group                : 1

8 C' n* h2 n/ y: p# L8 f, h3 L  N- T: p- Z

' Y+ U0 g% c2 T; {                               
登录/注册后可看大图
, F1 z. l( {' X- }+ ~) ?6 S- |

8 W: o$ y* E& L                               
登录/注册后可看大图
2 t/ Z& B" L! i6 t
' [1 Y; E; \2 y9 p- d) V; G3 B
                               
登录/注册后可看大图

) X3 r; B6 k9 s9 ~& j4 _8 d$ q, O
' f- O5 p  g7 V5 W, E& y' X  ?6 x* M$ D
郑重声明:
8 T6 H- T6 Q  b+ I8 t本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

2 Z  f- x4 g* J( C0 v% Z* R
8 F/ v2 Y# j: r4 u) w2 a# o9 X1 e0 v! N4 J! O1 C
百度网盘7 X, x7 }3 u$ s& J

8 _/ K5 C2 @' ]4 g' K. b2 y* ~0 z. K# l8 y- t+ x  [. n

8 E+ _6 V/ M0 ?9 i6 d6 X
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-5-22 01:44:01 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-3 07:28:23 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-14 15:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表