HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 573|回复: 10

[1080p] 追日[国语 无字幕]A Chinese Legend 1991 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave 2G

[复制链接]
发表于 2022-4-22 11:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
/ l" C* u; m* A4 d. K- n) B
                               
登录/注册后可看大图
2 N/ a: ]% I6 `
◎译 名 A Chinese Legend / 古剑山庄
$ t4 ^- p5 N! A8 l: W◎片 名 追日
$ w& t  `0 L6 I+ q◎年 代 1991
: X% n( n" }4 e$ `! W◎产 地 中国香港7 c: U3 w' ]0 X( u
◎类 别 剧情 / 动作 / 冒险
" b( w: z/ y7 m% n4 @, E◎语 言 粤语" x7 j- |. K3 ~$ p* a0 J
◎上映日期 1991-06-143 m' w$ Z1 g4 w% G  h
◎IMDb评星  ★★★★★★☆☆☆☆; E+ T* t7 o3 _! E! j6 a% M" P
◎IMDb评分  6.2/10 from 70 users
4 u2 P& z# h4 c◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0103330/' N4 e2 m$ ]. G& O, D! D5 h
◎豆瓣评星 ★★★☆☆0 I3 }" s( [( s# d3 ]# @4 s
◎豆瓣评分 6.4/10 from 2,109 users
- D$ P( h  N; q$ L, \◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1305638/' ]: c3 w( I1 i% C6 x, }
◎片 长 91 分钟. d: Y) a1 q$ q. e: u9 V/ B
◎导 演 刘鸿泉 / Hung Chuen Lau  e7 I# I% `  Q4 p7 ~) n" m
◎演 员 张学友 / Jacky Cheung/ G6 g0 N- R( z' r/ H
   王祖贤 / Joey Wong/ z2 E- ?' W8 e. [
   张敏 / Sharla Cheung
! L. E8 R% y$ [' G   午马 / Wu Ma
1 K/ _4 H- j+ q( j  y; G   郑天庸 / Tianyong Zheng3 D' L4 i: ], m* H. t$ ^: m1 ]
   刘洵 / Shun Lau
/ y( \0 u, I. L/ h( u1 c◎副  导  演 朱伟光 / Barry Jue Wai-Gwong
/ O. z( r0 d: N; X7 U& r! |/ M# f
) v; G  I* `$ v* ?8 ?0 I: L' b◎简 介 
% Q+ _6 M& n& @- ^+ @' |: E  Q9 M$ w: A: x* }5 h4 L" G
 行侠仗义的剑客贾逸(张学友 饰)于偶然之中得知鬼王即将祸害人间,于是前往古剑山庄,想要借山庄绝学将鬼王扼杀在萌芽之中。途中,贾逸遇见了逃婚的女子古梦雪(王祖贤 饰),两人情愫渐生,然而,最终古梦雪还是离开了贾逸,成为了别人的妻子。
8 k% v6 y+ ^1 f$ T) w/ h6 _ 古剑山庄庄主颜英告诉贾逸,鬼王在人间强 娶了一名女子,而这名女子不是别人,正是古梦雪,贾逸得知了真相,然而为时已晚。贾逸前往阴间想要救回古梦雪,遂和鬼王发生了激烈的战斗,在交战之中,贾逸身受重伤,所幸得到狐精青儿(张敏 饰)相救,才挽回一命。重整旗鼓之后,贾逸施展追日大法,想要令时光倒流,改变历史。
: N( E5 q. p. r6 T5 ^
0 p: ^" G- o4 L* R
Quote:
General6 `: F: u' ]' i+ i8 V/ U$ |+ x- @7 X
Complete name                  : A Chinese Legend 1991 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp4
7 |/ |: c, s2 L" a- AFormat                         : MPEG-4
) S) |7 u! P6 I) c6 U  kFormat profile                 : Base Media
  z6 o: C) e4 m/ {: ?1 u9 E4 h+ kCodec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)$ P, f( x9 v4 ^3 \
File size                      : 2.04 GiB
4 ]  Z) p+ N, F6 i0 z, wDuration                       : 1 h 28 min. x$ \+ {4 }4 h3 W6 q
Overall bit rate mode          : Variable6 L& f  m; @- `' X! w5 H) n) v: S
Overall bit rate               : 3 293 kb/s
4 _. D, I* D7 ~9 ^Writing application            : Lavf59.16.100
5 w# ]: f/ A* k; K4 }$ x+ G, G$ u, R& v9 w0 ~
Video
9 G; O5 h* o  Y% XID                             : 14 B) @3 ~. `0 ~5 ~: E1 {
Format                         : AVC  X  B' R0 X/ S1 g
Format/Info                    : Advanced Video Codec# J, |! N+ X1 w6 d$ T
Format profile                 : Main@L4; K" @. x: n7 c& R" f
Format settings                : CABAC / 4 Ref Frames
4 U7 S$ o0 ?# T$ wFormat settings, CABAC         : Yes
/ ~. P2 i6 o' ZFormat settings, Reference fra : 4 frames
0 W! I  i& ]% Q8 S4 _  n2 {Codec ID                       : avc1
# `2 c. Y) E5 h8 E1 A$ p) dCodec ID/Info                  : Advanced Video Coding* S" H0 I1 Y# M8 L. s  X
Duration                       : 1 h 28 min
9 w/ @$ S: A6 P' OSource duration                : 1 h 28 min
" Z/ @$ E: p& BBit rate                       : 2 898 kb/s
& V1 A  E' a# Q$ }, \9 {9 {  I6 G7 XMaximum bit rate               : 3 034 kb/s7 {/ N$ F$ }1 q: u$ |
Width                          : 1 920 pixels9 k: m+ A' K0 W4 w
Height                         : 822 pixels
- S' {$ G# r: x. ODisplay aspect ratio           : 2.35:1
( \7 ^: P9 j1 X* x: O& bFrame rate mode                : Constant. i8 \/ I3 v; e
Frame rate                     : 25.000 FPS
. ?4 Q3 \( M0 a% X2 e7 U3 zColor space                    : YUV! v, z8 M2 K' Y' X) g( ^
Chroma subsampling             : 4:2:0
( R2 g1 O# i9 A- n+ e% B$ k) |Bit depth                      : 8 bits
5 w$ B1 D! H$ R+ w2 o; oScan type                      : Progressive
5 a6 X/ R! V' bBits/(Pixel*Frame)             : 0.073' a* G# `/ @/ g  w9 D
Stream size                    : 1.79 GiB (88%)5 t2 ^. B2 O% w# f4 t" u% M: V
Source stream size             : 1.88 GiB (92%): ^9 Y3 q* m+ c" @
Color range                    : Limited
6 F' b! }3 F" E0 q- T$ pColor primaries                : BT.709
6 |% R+ H+ j$ v  M4 O. ?Transfer characteristics       : BT.709
7 M8 b& V' b7 v1 FMatrix coefficients            : BT.709
; h5 H2 j/ o" ?7 f3 dCodec configuration box        : avcC
5 }7 u4 q  ^3 j( o2 M+ e0 M
( @: w1 `& I) y% |, V* K: xAudio% U( |1 |" E( m8 I  Z0 Q* O" h
ID                             : 2
" k- v) x- X  l+ [) @. zFormat                         : AAC LC
/ |  U( w! l' _, d9 N" F. X- CFormat/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity2 F6 j' L7 S. `, }
Codec ID                       : mp4a-40-2
! Y% j+ M) P* ?; xDuration                       : 1 h 28 min
$ t! E# g" d. o: ~3 |* z4 \) KBit rate mode                  : Variable) W7 z* e, @0 |& d+ @
Bit rate                       : 256 kb/s / 256 kb/s, C8 b8 a" A& [2 v$ O9 m) T  K( c
Channel(s)                     : 2 channels
- a6 [$ j% e3 F; n! o3 ?Channel layout                 : L R: s& W0 ^( z0 L+ T! T4 ~
Sampling rate                  : 44.1 kHz$ W9 o4 ~7 B1 B" G, N
Frame rate                     : 43.066 FPS (1024 SPF)
1 D- Q! d4 Y' @% k8 N2 QCompression mode               : Lossy1 g" Q' D# Q7 _7 J: C8 ^
Stream size                    : 161 MiB (8%)
  F+ z& d& S8 uDefault                        : Yes. E& Z' M% b. X2 Z( M: g5 `/ m
Alternate group                : 1

$ _! P9 r  J$ c& B8 H. l
3 o0 U! I$ C/ c, ^$ T

! e8 S. `+ U; R& F- [4 F                               
登录/注册后可看大图
' z' j: Q4 d! l! |
0 Z3 k# T8 E1 ~& c, H
                               
登录/注册后可看大图
. y' Y; A! C2 X8 X& S- U0 f: o
+ i! q* ?7 i6 g' o
                               
登录/注册后可看大图

; S7 G' F' R" K$ ^
6 X. W% T0 D! Q/ d) G/ v0 p/ P% v/ }3 E5 g7 }& a/ H) }
郑重声明:" h- o; p, }& x$ o  J$ |
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!
' j0 B, o3 U# K
9 B( _! k, |+ d/ H5 h5 j7 N: S
8 G" r. u! @6 w9 ]
百度网盘
, e: }' w7 I. k  m5 k, D4 s0 C1 m5 o8 A6 ?+ F

, e0 f2 ]$ T- a. r8 g. R1 ?! X7 |- K) D' A/ }  f! p1 _( i0 S
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-4-22 13:21:34 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-24 00:30:07 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-24 09:37:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-26 00:02:33 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-26 12:38:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-26 21:56:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-5 09:59:43 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-16 06:36

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表