HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 251|回复: 14

[1080p] 情癫大圣[国粤双语 中英字幕]A.Chinese.Tall.Story.2005.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DD5.1-EDPH 9.9G

[复制链接]
发表于 2022-3-3 17:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
! ^$ ?! l$ m! l% w% T6 u( f
                               
登录/注册后可看大图
% M/ a( W5 L7 h& w2 `  k7 b. V

( y6 Q, B1 D4 b◎译 名 A Chinese Tall Story3 l6 t! ]* x2 y( x5 b4 H
◎片 名 情癫大圣
3 a% H7 |; n" F( y" h9 }◎年 代 20059 P' @' ?: Y" I& D& ?/ X5 a) f
◎产 地 中国大陆 / 中国香港
* v- S8 n. Z6 z% C◎类 别 剧情 / 喜剧 / 动作 / 爱情 / 奇幻
" P5 t0 x% A/ \% b7 s1 N9 P◎语 言 粤语 / 汉语普通话! U7 O7 c; Y* N) y4 f' w0 @) ~
◎上映日期 2005-12-22(中国大陆/中国香港)2 Z. h; d4 L/ D
◎IMDb评星  ★★★★★☆☆☆☆☆( N7 z1 v$ W- M& J; ?
◎IMDb评分  4.9/10 from 1,040 users
" e+ ]$ V9 V1 l0 ]+ b! K: N◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0469050/* z* F& @2 r% C, ?5 |* F  c2 r
◎豆瓣评星 ★★★☆☆
' [) ~$ u, v' u8 y# z+ H◎豆瓣评分 5.5/10 from 122,283 users% ]" S" m0 a, P
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1439890/# K6 Y- T9 e2 C9 h9 J* H
◎片 长 103分钟
4 z) X; ~" Q3 ?% y  J$ y3 j7 b6 y◎导 演 刘镇伟 / Jeffrey Lau
' o& J1 ~9 Q- v( m4 B' E◎演 员 谢霆锋 / Nicholas Tse! a; g! i7 c1 y# T
   蔡卓妍 / Charlene Choi* p. n! z  h' X! ~+ h
   范冰冰 / Bingbing Fan
' g+ y. A* b" i: b+ t% K! J1 O; X6 k6 k   陈柏霖 / Bo-lin Chen' I  j& ^; @+ N
   梁洛施 / Isabella Leong
# F3 o& l" |' T, J2 e# H   关智斌 / Kenny Kwan' m$ U! l% L( G& x3 w
   张致恒 / Steven Cheung; s" ?# a) \* ]9 w; b# ?
   钟镇涛 / Kenny Bee
4 a+ x" Q$ E2 }   谭耀文 / Patrick Tam" ^+ p( l! F' r! w- Z- H# D
   元华 / Wah Yuen
/ M2 {$ h( Q7 O   惠英红 / Kara Wai Ying Hung  W6 u; b" b, d  X
   黎耀祥 / Wayne Lai6 G* e, Q$ f/ x& L* a! {
   黄永明 / Wing-ming Wong! f9 c/ h9 \" ^* W2 F
   国建勇 / Jianyong Guo: U8 ~" _3 D0 k
   刘家辉 / Chia Hui Liu) C. k# l7 A! Y; D6 u
   石洋子 / Yangzi Shi
5 i; H* j5 V0 Z1 C   姜天阳 / Eko& J# C1 w, A6 ]5 f/ b& [
   韩栋 / Dong Han | 饰 妖怪
4 }' E1 L' M- S   陈惠敏 / Wai-Man Chan& N9 I" |; Y- x) g
   孙蛟龙 / Jiaolong Sun | 饰 四大金刚3 E5 c* I+ N8 m
   李健仁 / Kin-Yan Lee# U$ S3 K( d) j3 o8 a
   雷楚雄 / Bill Lui: e, }% `' y: ?: }, B  m  N
   刘以达 / Tats Lau9 a7 [& `1 p7 |0 k9 x$ v; K
   卓韵芝 / Cheuk Wan Chi+ X+ g1 S" L$ b& @
   潘灼金 / Joe Phua# d/ H) Z/ y. }  U& m, |) \, T; M2 I
   郑佳欣 / Kai-Yan Cheng
8 s, ?! Z* i$ d# y. y& T; M8 g   邱月清 / Mondi Yau Yuet-Ching
# M4 e) d& M" r0 B5 J0 \) b   黄一飞 / Yut Fei Wong0 {3 `2 w- l* |2 e& ~2 S" a
   毛林林 / Linlin Mao | 饰 女天官
0 v9 k/ r1 c5 V: g: q   戴娇倩 / Shirley Dai
. a$ x' F9 U% k1 ]  o& M4 o1 N◎编 剧 刘镇伟 / Jeffrey Lau
9 g$ e/ `# C/ V◎制  片  人 利雅博 / Albert Lee
9 \5 L& ^' H/ ], O* m   杨受成 / Albert Yeung0 H5 N) S. z0 g
   延艺云 / Yiyun Yan; \' f0 f, W% N* v, |& x+ M
   朱嘉懿 / Julia Chu
: i- c% p- K6 a1 t4 K! R◎音 乐 久石让 / Joe Hisaishi
, l. c% `$ s5 V◎摄 影 敖志君 / Peter Ngor5 o0 X1 I' P" R! t3 I
◎美 术 雷楚雄 / Bill Lui, z2 X% [: ]% x! e% G  Z+ _
◎服 装 邓汝好 / Pat Tang Yu-Ho0 [+ o& R$ d9 L# h0 r
   张叔平 / William Chang
# M7 K! C& V! I/ o3 W◎视觉特效 温皓 / Hao Wen
3 S9 }0 u$ L1 a# {   黄宏达 / Victor Wong% P2 Q- E' O& t
   黄宏显 / Eddy Wong
6 e) l8 M  o$ [1 {  f/ e◎其 它 曾景祥 / Kinson Tsang
. E4 }  U# q6 i3 [$ M: m0 {1 S# |( u
' V8 j3 V. V6 U$ @5 q# Q; G7 u0 }◎简 介 
4 a4 Q3 Y0 {9 Z/ P, [6 d1 ]' T
7 N7 m! u- e: @* k. b0 p 唐僧(谢霆锋饰)在取经的路上千辛万苦,他们来到了莎车城,在热烈的欢迎仪式上遭到了树妖的偷袭,把他的徒弟都抓走,剩下了唐僧一人。在这个镇上,唐僧遇到了一只样子丑陋但性格活泼的蜥蜴妖美艳(蔡卓妍饰),美艳对唐僧一见钟情,唐僧被美艳的性情感动,两人都严重违反了天规。唐僧发现美艳藏起了一个天外来客(范冰冰饰),美艳更与这位美丽的天外来客成了情敌。; m: n3 H5 J4 w2 A7 b( H
 原来美艳并不是一只妖精,而同样也是一名天外来客。美艳不顾安全救回了唐僧的徒弟,愿意接受天庭的审问,唐僧为了救回可怜的美艳,竟拿起了大刀……, O) I, Q% ^- @% w4 f. I3 l+ Y

0 ~0 c% s4 m, v9 h  U3 w7 S1 l/ q) M◎获奖情况 $ R% l. F# R* U/ L& F, n1 ?4 `" M
1 J4 Q) ?; M2 }( M. ^
 第43届台北金马影展 (2006)2 ^0 ^& `1 l0 c! N# [; x) {% y9 o
 金马奖 最佳视觉效果(提名) 黄宏达,黄宏显
) d) Q: B5 c, U) r3 a  {/ C0 @$ R9 D
 第25届香港电影金像奖 (2006)
1 W6 z: g: |) w  l6 p* l9 m8 t0 T 最佳美术指导(提名) 雷楚雄9 C: u; u6 N  |6 y5 P. L
 最佳服装造型设计(提名) 张叔平,余家安,利碧君
2 H. f2 d& K/ {) a 最佳原创电影音乐(提名) 久石让
/ c; P8 Q5 J3 F3 ] 最佳音响效果(提名) 曾景祥
3 |4 V0 s1 f# K( K8 f 最佳视觉效果(提名) 黄宏达,黄宏显5 ^- w* L3 R8 F6 B2 a

- ~+ F1 l- W. L* F8 ~0 U  d◎幕后揭秘
; B/ S% }& d$ f' G7 ^: a" {
+ v. h) P% }5 d7 I2 ]3 ?+ M- ` 这部电影由西部电影集团股份有限公司、华谊兄弟影业公司及英皇电影联合拍摄,作为《大话西游》终结篇成为了2005年圣诞档期的电影热点之一。很多人的期待有希望也有失望,首先故事非常天马行空,这也延续了《大话西游》的一贯作风,但所有的笑料都有似曾相识的感觉,因此还是有些老套。片中运用了大量的科技手段,甚至有一些科幻片的因素在其中,令人眩目。不过值得一提的是配乐,使得影片还是有许多出彩的地方。总之,这部电影没有想象中的不知所云,当然也没有想象中的令人回味了。
$ ^# D) t* X0 c# e9 a3 |- r
8 ~/ k+ _( I5 {; R+ y/ X
 1. Video
  ; c( h- L8 R! p% B1 @# y
 2. ID : 1; O, _  [, E. y
 3. Format : AVC" N4 \" n* Y7 x- P, ~* m- k
 4. Format/Info : Advanced Video Codec2 @+ {, ^1 m* Y6 C9 M
 5. Format profile : High@L4.1
  * [% I; D8 [/ Z: m$ [, _5 V
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  ; U+ s: k( m8 O) s/ @* g
 7. Format settings, CABAC : Yes4 d$ p, G: O: Y  D2 m) F
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  ( ]  t, F. g; y% h% A( ~. G& I
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC9 a$ ?( X" L0 S" ~( |+ g/ Y. F
 10. Duration : 1 h 43 min
  ; e1 S' W+ d  E% ^8 A' V0 E) [
 11. Bit rate : 12.5 Mb/s
  . d$ Z1 y4 H$ L! I/ Y  p* [$ t7 D
 12. Width : 1 920 pixels2 u$ t8 l* e7 L  J. F( A
 13. Height : 1 080 pixels
  2 H/ u! [4 g0 s" G$ `7 g
 14. Display aspect ratio : 16:9/ h7 B( o' I7 h. f$ c- h2 O. N
 15. Frame rate mode : Constant& R2 i4 s: j' O  c0 s
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  4 l7 R8 y/ |- P& w
 17. Color space : YUV
  + j6 o# w1 `7 k3 [0 q
 18. Chroma subsampling : 4:2:0- r3 u! Z4 p2 p4 c4 U8 P* B2 w* P
 19. Bit depth : 8 bits
  1 F4 N0 u) H, t4 ]
 20. Scan type : Progressive
  6 u! z/ S; G9 ^- s! A2 |
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.250! v: b6 I9 L2 }2 w
 22. Stream size : 8.99 GiB (91%)
  & R, h  b  B; f9 D' ^
 23. Writing library : x264 core 163 r3059 b684ebe
  3 r$ V( Y0 ]9 \1 X" i( E: B) Q
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.02:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=20.2 / qcomp=0.65 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80- x$ Z$ x+ S3 D
 25. Default : No4 ?9 I- O4 ?, H2 i* R& m6 q9 m
 26. Forced : No, H9 r: R" c7 s- z0 c/ p
 27. Color range : Limited
  + L5 r0 O% y0 i) Y( `8 c5 G7 r
 28. Color primaries : BT.7096 _, R$ l' Y- U0 n4 H# W
 29. Matrix coefficients : BT.709
  , k+ w1 G. k' l- H
 30. & o- `/ Z) n: I' a2 _# y" r& w
 31. Audio #16 O9 ]" A( S5 z1 Y
 32. ID : 2
    D. V6 T! Y8 `: {4 f0 z: ]( M# Z
 33. Format : AC-3  u8 |6 o& R# q- B6 N! c5 P' a/ B* Y* q
 34. Format/Info : Audio Coding 3
  / M: B, i3 E- ~, h9 M
 35. Commercial name : Dolby Digital0 F* Q; L- Y, v0 \- x" d7 v8 T
 36. Codec ID : A_AC3
  8 R4 V: P0 e1 S  \' H( Q
 37. Duration : 1 h 43 min5 ?5 E% ^: F( f) p
 38. Bit rate mode : Constant1 Q/ L4 w6 G2 o4 a
 39. Bit rate : 640 kb/s
  / V& a4 b  l# |% E* s
 40. Channel(s) : 6 channels: c5 i4 s/ N+ l* F; O/ _2 I
 41. Channel layout : L R C LFE Ls Rs! M" S2 M5 J: ?) j. |9 E
 42. Sampling rate : 48.0 kHz$ u" K) U$ ~$ B' n1 P
 43. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)9 b5 `6 B+ a. w- L
 44. Compression mode : Lossy
  1 @; W( j. P- T  ~  x
 45. Stream size : 473 MiB (5%)
  ! Q9 ~! u( U. ]4 l! v/ r% Z
 46. Title : Cantonese
  $ s5 \3 J8 s0 H3 t
 47. Language : Chinese
  / x& u' X. _( i* o, }8 V) K' y
 48. Service kind : Complete Main
  ; @0 F  G5 ~# R/ c" G0 \& i6 J" {: |
 49. Default : Yes& e$ r" K0 {0 @6 i; y1 U
 50. Forced : No/ k2 t4 f* S7 ?
 51. 9 X9 G2 ^# A9 d2 l+ k, I
 52. Audio #2% A& J, ?' J! ]
 53. ID : 3; F' ~$ k! L7 V7 {+ j" t0 r4 F
 54. Format : AC-3
  6 `! z1 L# f- C' K& o
 55. Format/Info : Audio Coding 3
  $ Q! d% D, ^' G" N; k9 c. x
 56. Commercial name : Dolby Digital
  2 \$ D: ]1 z& k* X7 ^
 57. Codec ID : A_AC34 \8 w: |4 L5 d- t, @. S
 58. Duration : 1 h 43 min% w; u+ `  m+ w6 j& u; S9 ]
 59. Bit rate mode : Constant
  $ C! o" [& _0 B; l# W" d+ r" b
 60. Bit rate : 640 kb/s
  + p  {  h( O3 V
 61. Channel(s) : 6 channels
  ) o( J" E+ T! m/ q) ]# d
 62. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  3 ^/ K$ H2 _9 g  ]4 x
 63. Sampling rate : 48.0 kHz
  3 c4 c7 D! [. `. y( i! T" N
 64. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  2 i2 u/ E& W7 S6 R* H: n- N
 65. Compression mode : Lossy! I  q, c* n. g0 W' n
 66. Stream size : 473 MiB (5%)
    Y; W0 v: \# I' I) V2 m& c
 67. Title : Mandarin
  1 F+ x  ?: Q1 r" Q5 d
 68. Language : Chinese
  $ K$ {1 q9 r+ A; Y! q
 69. Service kind : Complete Main: P6 {, l+ O' Y8 K; o
 70. Default : No
  & k! \6 A0 b( H5 l- E
 71. Forced : Yes9 M4 h/ I) Y3 ]3 S9 t" t: W

 72. 3 G3 F' }; A( H: U
 73. Text #1
  ( M. f' v' b2 h6 J# D
 74. ID : 4+ B1 N5 ~6 I. N& Q% V
 75. Format : UTF-8
  ! I6 j! l: y( K
 76. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 Z, C; P+ q* C
 77. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% |, T8 i6 m8 v" ?
 78. Duration : 1 h 35 min
  * p6 Q  {; |* L$ ?2 N3 R) R
 79. Bit rate : 38 b/s
  7 w  F7 g- n/ e
 80. Count of elements : 8874 C0 d- K4 m( E" p
 81. Stream size : 27.1 KiB (0%)
  * L, V2 [& |1 H" S
 82. Language : English
  " u: u  K( E8 B9 ?1 z5 `
 83. Default : Yes
  $ `# }  K  e8 ?% k
 84. Forced : No# R/ t2 V6 H2 J2 ?+ X
 85. 1 K1 G0 P' f4 c$ ?
 86. Text #2
  & W* Z, u# `. @1 d# Q/ T5 ~
 87. ID : 53 _/ \/ Z! w5 ]$ x% n) ~; B7 n
 88. Format : ASS( C  {* B6 }9 G% C& g6 [
 89. Codec ID : S_TEXT/ASS5 L: u8 X/ R6 r& |. Q. I. @7 N
 90. Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha* g. f- u. l; P5 x. w1 a
 91. Duration : 1 h 38 min, i8 \+ x$ L  W. ~
 92. Bit rate : 74 b/s
  & T4 z% H. r6 ]
 93. Count of elements : 894
  ' X! ~( l7 m: w' Y# ~5 Y2 t$ S% w
 94. Compression mode : Lossless
  + U7 f; r, O: G) y" U( ~0 M
 95. Stream size : 54.1 KiB (0%)
  + T9 x& e- J: Z3 e% m' l
 96. Title : Simplified6 P7 ^' d5 L% c  |
 97. Language : Chinese& @8 ]; e, ?( y2 D7 G
 98. Default : No" z2 |" g+ V0 ^- h- \( U+ D
 99. Forced : No2 g) I: P' J6 {" u! x& N' Z' m
 100. : I' E1 M! M* W0 d% w
 101. Text #3
  : B4 z3 L- p3 }' R' q
 102. ID : 6
  ' W: h% I' z: k" p, X  n. |
 103. Format : ASS) |  P. e4 h; h: V- q
 104. Codec ID : S_TEXT/ASS
  + d7 c2 E4 W& ]2 ]
 105. Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha* o% p) k3 v8 y. a+ a9 g
 106. Duration : 1 h 38 min
  ( w0 M3 n( r1 H; ^9 d/ w2 u
 107. Bit rate : 85 b/s
  2 F& d7 _0 ~2 }8 n' u
 108. Count of elements : 894
  # @( K) }; y( E0 h, m) t9 c
 109. Compression mode : Lossless$ \4 W. y8 i& K) x$ l5 b
 110. Stream size : 62.0 KiB (0%)
  ' R" {. T( G9 i- y1 K2 W) ~
 111. Title : Traditional& s6 f  d% x0 c2 K5 z
 112. Language : Chinese2 K: S' {' H4 ~
 113. Default : No
  % G4 ?8 J3 ]+ S# a" T! x$ X3 W3 x
 114. Forced : No' H1 X) E9 J/ s$ J
 115. ( J6 v9 k# e1 t! R% Y( Y+ k
 116. Menu+ \! l$ }" j3 \) y
 117. 00:00:00.000 : en:Chapter 016 L' w  ~; \% G6 r
 118. 00:08:01.166 : en:Chapter 02
  1 p4 Y" i: j) W
 119. 00:15:54.166 : en:Chapter 030 U- s9 U2 @0 X
 120. 00:24:04.458 : en:Chapter 041 Q4 Q7 [7 v3 s9 z
 121. 00:33:04.125 : en:Chapter 059 I7 p$ p' s1 N! v
 122. 00:39:00.708 : en:Chapter 06. m1 a' H" h, t( o* ~5 r9 d
 123. 00:51:15.333 : en:Chapter 07
  ' e& B5 P  _4 c
 124. 00:59:18.666 : en:Chapter 08
  ! D5 V4 V+ V- Q4 p
 125. 01:07:07.416 : en:Chapter 09  p6 x. }3 n9 _0 c% K1 e
 126. 01:15:24.625 : en:Chapter 10* \2 @; D0 W, g8 q7 P
 127. 01:24:20.708 : en:Chapter 11) I" {6 B6 E% W' V9 h
 128. 01:32:21.291 : en:Chapter 12
复制代码
& v  b' E/ y/ z
4 R2 l$ M6 _1 m/ M
" p) d- e7 K) z8 F- T9 }; Y

' a9 Y# a* M9 P  d, t# _& `4 R% n$ ?4 I) m  J2 [
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
头像被屏蔽
发表于 2022-3-3 19:04:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-3-3 23:18:17 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-3-4 08:29:00 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
头像被屏蔽
发表于 2022-3-4 09:17:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-3-4 11:53:28 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-3-4 15:53:24 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-3-5 10:19:06 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
头像被屏蔽
发表于 2022-3-5 11:16:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-14 14:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表