HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 114|回复: 12

[1080P和1080i] [2015][无台标][花千骨 全50集][1080P韩版高码/162G][国语 韩文硬字幕][MP4][霍建华/赵丽颖][百度]

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2022-2-10 12:34:30 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
9 w% ?0 v: }/ x: o
                               
登录/注册后可看大图
5 N  a% V$ s* W3 Z9 J3 r: X3 P$ V

4 n, P, p% ^9 f  W                               
登录/注册后可看大图

! r- D1 s4 |9 a2 \% K7 I$ k
2 Z/ n8 }1 z6 @5 z5 v
                               
登录/注册后可看大图

4 n, K  O3 W  f- f
) v% O# I9 G' B) o5 j
                               
登录/注册后可看大图
1 s3 G6 _9 c. v
4 |1 f" E2 S# ^4 n2 s3 I( K8 T
                               
登录/注册后可看大图

! n, [" e2 v( H  K: [& C) [

4 j! J8 S- K) {                               
登录/注册后可看大图

0 w3 P7 i3 c0 g* u  T6 H! b" f. d' ]$ j
◎译 名 The Journey of Flower / 仙侠奇缘之花千骨$ q2 X0 z8 J2 `4 O" V; T1 F8 a
◎片 名 花千骨
; X- ]" f' n# K4 |  L◎年 代 2015
; K( d4 ]8 F+ y+ S3 a. ]/ R0 D◎产 地 中国大陆
8 y- y* n. ^! i! E◎类 别 剧情 / 爱情 / 奇幻 / 古装% f, S" _# _: c9 a* d, G
◎语 言 汉语普通话
* s( P$ O1 N' [* n◎上映日期 2015-06-09(中国大陆)
8 i6 ?4 d' A! x! L◎IMDb评星  ★★★★★★★␣␣␣3 Q0 \: D( T# M6 b8 Y' j1 ]
◎IMDb评分  6.7/10 from 293 users
$ c- }. V: Q# t  p" R◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5033322/; Q% j& R# B2 f8 u
◎豆瓣评星 ★★★☆␣
' K8 Z( n" _; J- k6 V  K◎豆瓣评分 6.8/10 from 105,743 users
% Y9 W4 @% o3 i2 }2 A◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25812420/
) F0 Y8 x' z7 s5 o* @! T  D1 T( w◎单集片长 45分钟
8 \: `" ]3 P) {◎集 数 50
# h! `) @2 ^' M6 o& G7 I1 p+ e◎导 演 林玉芬 / Yuk-Fan Lam6 n4 q" K. |5 i& W
   高林豹 / Danny Ko
+ }2 y& h' ?; |   梁胜权 / Sing Kuen Leung
% V$ {. G+ s; E( S◎演 员 霍建华 / Wallace Huo | 饰 白子画3 s: ?; t) o1 q- ~9 b/ I
   赵丽颖 / Liying Zhao | 饰 花千骨
  @1 o' x. D2 H9 E' G$ P" s   蒋欣 / Xin Jiang | 饰 夏紫熏
6 m, L' U" Q" J& L9 P   张丹峰 / Danfeng Zhang | 饰 东方彧卿/ s6 |9 j! X; K+ H2 l( {; }' [% p
   马可 / Ke Ma | 饰 杀阡陌4 v9 l# g: I% p1 E
   杨烁 / Shuo Yang | 饰 檀梵上仙7 t% W3 |( D1 R/ r( R. D. l- g0 U" }
   钱泳辰 / Yongchen Qian | 饰 东华
4 M  K# N, G* P! g, w/ f- ~$ V: V   曾虹畅 / Hongchang Zeng | 饰 无垢上仙
( c: w$ S. I* r( A0 S   安悦溪 / Yuexi An | 饰 糖宝+ v' y! u6 P  d- ~$ j! h6 Q
   李纯 / Chun Li | 饰 霓漫天8 [! R4 T4 r& e; J  n+ g# P8 g6 Q
   徐海乔 / Haiqiao Xu | 饰 孟玄朗
' C$ @' k8 s" C; O6 M   鲍天琦 / Tianqi Bao | 饰 輕水
3 [. o' k* @* }: E1 {0 o# B/ c5 k   董春辉 / Chunhui Dong | 饰 落十一
% ]2 `, l, O: X" a: t! y- v   蒋一铭 / Yiming Jiang | 饰 摩严; C+ l) ]0 Q3 s- g
   苗驰 / Chi Miao | 饰 笙箫默
2 k- S. B* i1 l2 U& e# T8 Q   沈保平 / Baoping Shen | 饰 衍道2 p6 m9 }1 a% ?" p
   宫正楠 / Zhengnan Gong | 饰 竹染6 o  v* i3 G7 K$ c
   康磊 / Lei Kang | 饰 孟玄聪
5 A' h! x: |' I   赵楚纶 / Chulun Zhao& ^5 W8 C/ ]: F4 h8 D6 f8 ^
   傅子铭 / Ziming Fu | 饰 焦准
7 i/ S; y/ [2 q8 p+ u% ]' @   沈雨 / Yu Shen | 饰 媚儿% v6 W0 {( s: _7 c+ k/ n
   李茜 / Qian Li | 饰 琉夏
4 A6 d" W# Y0 g  x4 L   邢瀚卿 / Hanqing Xing | 饰 尹洪渊" r% y( Z. F  l+ \8 u
   王九胜 / Jiusheng Wang | 饰 花父
( y6 v. E1 w# n& U8 e   杜哲宇 / David Do | 饰 尹上漂
0 x0 |7 i' [$ v" O: K+ j* P- K9 N8 i& r   陈奕雯 / Yiwen Chen
& D2 C2 X" y7 L   赵耀兴 / Yaoxing Zhao | 饰 陆斌8 O! T3 f" Z- h4 q3 a* i0 C
   边江 / Jiang Bian
/ z1 D2 j: Y0 R9 M" R0 D   高海 / Kevin Gao | 饰 云隐' b1 A) l' ^# ^4 p
   高一清 / Yiqing Gao | 饰 云翳
" [( e# i* _+ H7 E0 \   刘瀚阳 / Hanyang Liu | 饰 李蒙
; M. T& ^% p) i' L8 O/ E" o, ^   林以政 / Yizheng Lin | 配 清扬
: j8 Y: a( h9 D( f4 k  `   江明洋 / Mingyang Jiang | 饰 朔风
- [" Y; ?6 N1 ?" |! A1 S. R   郑业成 / Yecheng Zheng | 饰 南无月# z( @3 e  L6 M
   王羿均 / Yijun Wang | 饰 旷野天: |4 A# W7 l# G
   阮圣文 / Shengwen Ruan | 饰 单春秋
7 n3 k2 p3 ~% E6 H6 |◎编 剧 江晨舟 / Chenzhou Jiang7 Q$ K, V7 q8 U
   饶俊 / Jun Rao
: O& X/ j! f, S, E0 }◎制  片  人 唐丽君 / Lijun Tang2 k" W! b7 B/ Z& @
◎音 乐 麦振鸿 / Chun Hung Mak7 U9 L4 b! S0 n. O
◎服 装 奚仲文 / Chung-Man Hai
7 f0 n$ W) }9 z+ [' |7 u- N◎副  导  演 郭虎 / Hu Guo
+ Y! V/ [9 x/ C. @* y7 I6 g* L. l+ w2 f% I% W0 y
◎标 签 赵丽颖 | 仙侠 | 古装 | 霍建华 | 小说改编 | 国产电视剧 | 电视剧 | 爱情; t. M/ H4 e' V' A+ |7 \$ I; {2 _

( K6 a1 n) A2 W* ^4 ?3 _% E# v◎简 介 ' I/ h/ c' L, B3 t! L

- {$ X# Y4 g& f7 Q5 s4 i' X 花千骨(赵丽颖 饰)曾经被长留上仙白子画(霍建华 饰)所救,因此芳心暗许,长大之后,她千里迢迢前往长留仙山,想要找到当年的恩人。经过重重的考验和比试,花千骨终于成为了白子画的座下弟子,然而她并不知道的是,自己命格诡异,注定要成为白子画的生死劫,而花千骨和白子画两人在相处的过程中,早已经产生了超越了师徒的感情。/ M, h2 v+ D& I: g& ~
 堕仙夏紫薰(蒋欣 饰)亦深爱着白子画,不愿看到爱人为花千骨白白送死的她企图下毒杀死花千骨,没想到最后中毒的却是白子画。为了挽救白子画的性命,花千骨想尽了一切方法,并且在无意之中获得了洪荒之力,为日后的悲剧埋下了伏笔。  s9 l2 S0 F, S2 y0 M
  Y( l' ?. s( h: g7 s, b- ]5 \
◎获奖情况 
+ p' i9 n1 `2 o: i0 C7 T9 W; b" ?( }7 e9 E  T) B
 第28届中国电视金鹰奖 (2016)  W4 q- }2 ?4 b- L# h9 @
 观众最喜爱的电视剧女演员奖 赵丽颖+ Y7 T7 e) `9 e" u7 c
: N* N$ d2 G1 L4 `" K. `
 第22届上海电视节白玉兰奖 (2016)# W4 S+ j/ ?$ C
 电视连续剧 最佳中国电视剧(提名) ( d" s$ q9 U2 w% k
 电视连续剧 最佳男主角(提名) 霍建华
) w5 ?. V& M6 a7 N; M$ W8 N) L- I 电视连续剧 最佳女主角(提名) 赵丽颖
郑重声明:& ~' K4 t. V$ f9 r
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!
0 f  O- U6 Z# `; U
1 @3 X! _/ l% S5 b* i% I) ?( r
( f& B) w! t/ C; F% I
百度网盘
: B3 B  X) E5 I: p! H; ]  o5 {3 A" A: o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-2-10 13:23:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-10 17:23:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-10 23:58:08 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-11 14:16:32 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-8 11:44:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-8 13:02:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-8 13:20:19 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-15 18:25:36 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-17 19:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表