HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 78|回复: 14

[1080P和1080i] [无台标][芈月传 全81集][1080P-Netflix版/134G][国语 越南文软字幕][MKV][孙俪/刘涛/方中信][百度]

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2022-2-10 12:33:39 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

. R7 I" K1 S3 V3 i7 y( _                               
登录/注册后可看大图

0 X  K& T) b& j( m* [

8 U0 O9 f3 L4 l$ k0 l6 p4 K7 D# o                               
登录/注册后可看大图

2 ~" @2 D1 K4 ]7 {- g
( H& v: I2 t# [
                               
登录/注册后可看大图
5 t; T7 P' J. c3 H8 o1 i

# B+ g! s* u. ]3 Y. E8 `◎译 名 Legend of Miyue
7 F) ]; E, `/ b% [# @◎片 名 芈月传. {- x# ^# E* L% B, U! J
◎年 代 20158 H, _" G3 g3 \/ C  ~
◎产 地 中国大陆
- ?$ k4 u# n6 N9 v- ~. Y- ?/ r1 V" g◎类 别 剧情 / 古装
% Z$ Q- ~1 M) B0 r" r6 d◎语 言 汉语普通话
( ~+ w5 i" L3 M: K' [◎上映日期 2015-11-30(中国大陆)9 Z6 |' F+ T9 p; C
◎IMDb评分  6.4/10 from 300 users
- d& o3 W; q, d, \8 `" m4 i! Y◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5247784/
9 J# E1 s1 r+ W& ~  O7 I$ G◎豆瓣评分 5.9/10 from 94810 users
2 |6 ^2 n$ Y; F0 x◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/21766654/; V& }% E* w1 A" R; @  P) C& T
◎集 数 81. r9 _2 ?* M) t4 C# w: f' K2 R# M/ Y
◎片 长 40分钟
+ y8 e0 _8 ?" |8 _9 j/ K5 [◎导 演 郑晓龙 Xiaolong Zheng
: Z! \8 g) |3 b1 k- T$ W◎编 剧 蒋胜男 Shengnan Jiang / 王小平 Xiaoping Wang" C# a+ j3 X; e
◎主 演 孙俪 Li Sun
* Z) m% V' A  Z  g  Y     刘涛 Tao Liu
& h( B; d* t6 b4 [) o     方中信 Alex Fong- ~4 m0 D# N6 Z, F
     黄轩 Xuan Huang
/ t/ X; b0 A4 s# \' h/ h& O     马苏 Su Ma
- ]: u9 ]+ j$ ?, |' n* a     高云翔 Yunxiang Gao
- ?  h& a9 X& M6 r     祖峰 Feng Zu
+ \2 K  s1 b. B     巩峥 Zheng  Gong
) `* S6 z1 D% Q7 A- t4 V$ }/ b     姜宏波 Hongbo Jiang7 X! L: ?5 K) E% H1 }/ G- e
     孙茜 Qian Sun# m" W1 H8 O  X& D0 K0 n. X
     蒋欣 Xin Jiang) e, H$ S/ X8 \  k0 o, w2 |
     赵文瑄 Winston Chao5 o. p& t  s- U0 k+ t' o# W+ I/ y
     斓曦 Lanxi( ]' c# {) u( x" Q) X
     曾虹畅 Hongchang Zeng
  ?2 _# c- O9 ?1 O  Q$ V     徐百慧 Baihui Xu: G, Z9 A7 S$ e, t$ w
     徐梵溪 Fanxi Xu* ~# T: X7 L$ y+ ~
     郭昊伦 Haolun Guo  c8 m) c5 D# X, z9 f3 R
     毛俊杰 Junjie Mao
1 w. n0 Y! T( K: R     赵立新 Lixin Zhao* x1 _7 W  c1 I5 Z
     曹卫宇 Weiyu Cao
3 Z% }5 E; k9 i     曹征 Zheng Cao- r0 i. A: x9 n, {' b% G
     朱一龙 Yilong Zhu" U3 ~# g' w1 C
     张钧涵 Junhan Zhang
$ c. \- l) F) o( \+ Q, X     郑业成 Yecheng Zheng
) _1 Q9 B8 @8 t& N     马思纯 Sichun Ma, J; O4 L' r- z, c
     宋佳伦 Jialun Song
  {% A" H$ I- o& Y, ]" T     李蓓蕾 Beilei Li3 ]4 `9 Y( H( c" b9 V9 U+ v
     刘奕君 Yijun Liu
) z* o$ Z; }  [$ G  `. t8 n     孙怡 Yi Sun  b, v) C2 T( L+ A# c
     陶慧 Hui Tao) E/ H& q- {# k; R( l
     何杜娟 Dujuan He
" R  r0 w& f* m( a     刘楚恬 Chutian Liu
% M% O0 d/ t6 F. O5 I1 x" Y     迟嘉 Jia Chi
( h( `: n% f$ G* D  h. H: ?( q* f% n/ e     张雨剑 Yujian Zhang1 y1 n" H5 j! w! ]4 }# C" K* r
     杨昆 Kun Yang
, y* O3 {9 Z( u1 ]  h/ V/ }  I     施京明 Jingming Shi1 O. M& I$ j; d* y' T9 T) M
     柴蔚 Wei Chai0 N( f9 g/ I9 `& h1 l  U! `! b
     杨凯淳 Kaichun Yang% J, B) v$ R4 t
     巴图 Batu Ying* o/ ?8 P  g2 A; s
     许文广 Wenguang Xu
* k, L1 S* l( }/ m9 @5 F2 j. S8 k# o     殷旭 Xu Yin& }' [5 f; K" q# N2 U% D
     魏伊 Angel Wei
  x" e6 ~: |! K3 B     肖辉 Hui Xiao& ]7 M4 ^( r; _6 y9 g
     范哲琛 Zhechen Fan
7 t! {/ _8 p5 n% Y: f! \5 U4 h     袁志博 Zhibo Yuan3 q" D9 d# M3 x( }8 k3 ?9 L
     孔庆三 Qingsan Kong& s9 R( I7 s4 G8 Z( b$ ~3 V, R
     石悦安鑫 Anson Shi7 c5 _" m( H' J# _
     陈韦辰 Weichen Chen* Z0 z2 p( t& o- U( ?! i' }# i
     张潇恒 Xiaojeng Zhang
  X& F4 r9 Y% p9 b) }4 Y     楚月 Chuyue
" z0 B8 p& K4 f6 x. t     李庆誉 Qingyu Li# h2 d0 t4 @2 R; S
     张冉怡 Ranyi Zhang  h. G! y2 Q& l2 |; K
     李妮妮 Nini Li' _! w/ z$ u7 l$ ~$ d
     李景儿 Jing'er Li
2 r* e5 Z. |: N8 f  U0 i     高玉庆 Yuqing Gao' q2 J! g% Y" ~. y
     孙晨熙 Chenxi Sun( _# ?  N3 O! v
     吴屹桐 Yitong Wu
4 Z0 k5 n9 V; i8 S" ]& V4 i) Y     安笑歌 Xiaoge An" _' n, Q# K) h, j# e6 f+ R
     郝怡霖 Yilin Hao
! ]# z9 r7 D  ?% a! ~     李洪权 Hongquan Li$ ?5 h) o$ ^4 d1 f+ K
     周云深 Yunshen Zhou
* J. [- j' o6 z4 z! S     蔡雯艳 Wenyan Cai' [4 H/ v2 \# d8 L: Z
     井星文 Xingwen Jing3 Q  K# a) P+ E) b
     塔拉 Luc0 E/ Q  h+ Q# r! u1 E' N! m0 F
     雷昊汶 Haowen Lei
- \9 |1 P, F" K" [1 y     沈雨 Yu Shen
7 I& i5 k! N' \+ `  m7 _! Z     张浩庭 Haoting Zhang; C8 Z% h3 a$ {  D) m" H) F
     刘滨 Bin Liu
! H" |( v+ i* H; \5 q( N     海子 Zi Hai
. _, g7 P7 U7 }: m1 y3 `, N     周奇 Qi Zhou
& d0 J( j! O" S8 c: u; J( w     师悦玲 Yueling Shi
* A: B5 c$ r  K$ s0 l     任洛敏 Luomin Ren) J7 F- l5 Y1 S
     刘子鹤 Zihe Liu) _' a, U# X6 \# s
     杨晨 Chen Yang# T* q$ J4 c$ O. {6 K3 j( {
     达来哈里呼 Dalai Harihu
& d, E' i! e# u7 ^  D% l     熊俊豪 Junhao Xiong
: H* R6 F( k  O/ Y/ _     张艾 Ai Zhang
! H! J2 k9 B$ S     林煊皓 Xuanhao Lin4 p" j$ V0 ?5 i: z* z" H/ }# n$ h7 E8 u

" ~3 i. S! n  p5 Z% z◎标 签 古装 | 孙俪 | 国产电视剧 | 宫廷 | 电视剧 | 郑晓龙 | 看过的电视剧 | 中国
. x; n8 S; `1 S/ u
. ^' x; {! i+ w! ^: V6 R◎简 介' t1 x( `0 m- ]$ [0 F2 ^$ @: \
0 |8 k' D. N- ?# w! a7 p6 Q
 兵荒马乱的战国时代,一个被安加了“霸星”宿命的小女孩在楚威王(赵文瑄 饰)的宫殿中诞生了。作为一代霸主,楚威王渴望雄霸天下,他对这个可爱的女儿芈月(刘楚恬 饰)也疼爱有加。然而后宫之争阴谋难测,当大王永眠黄泉之际,芈月的人生也进入了凶险的境地。躲过了死亡的威胁,亭亭玉立的芈月(孙俪 饰)以媵人的身份随同芈姝(刘涛 饰)嫁给秦王赢驷(方中信 饰)。在此过程中,屈原、黄歇、张仪、苏秦、白起、商鞅、公孙衍、司马错等风云人物相继登场,他们纵横捭阖,攻城拔寨,一个字的才学和武功左右着战国的格局。  t, \4 X, i4 n- p( q9 T% b
 而在这一巨大的漩涡中,身处后宫纷争的芈月将以她柔弱女子的力量,书写着一代女后的千古传奇……
2 K% \  h& k& o5 a  _
' T' x3 l% |4 v% y7 t) Y◎获奖情况
& H7 J) h) }6 K" u' ^
7 C8 v' @1 _$ ^ 第28届中国电视金鹰奖  (2016)
8 V# {3 z  \' e( z2 E 观众最喜爱的电视剧女演员奖(提名) 刘涛 / 马苏 / 徐百慧! R% Z+ @9 k3 z
 优秀电视剧# o1 m$ a' b+ [0 P, x  t
 最佳导演奖 郑晓龙
2 N( ?0 H/ A. b 最具人气演员奖 刘涛+ g+ G7 z( c6 o* V9 R
 
. A/ c' b: X: x 第22届上海电视节白玉兰奖  (2016)
" Z7 V  A8 N9 }, Z" J0 ? 电视连续剧最佳中国电视剧
2 P  @, i; c) l+ p3 G 电视连续剧最佳导演(提名) 郑晓龙
% ~$ X. f! O7 p  m! V/ T) B3 q/ t 电视连续剧最佳女主角 孙俪& A: A# ]# l$ M+ ~
 电视连续剧最佳女配角 刘涛
郑重声明:
6 f: i1 O7 F0 |& b* S! Q本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

( g  E  s+ Z* n8 Q6 {4 V- r) ]  q9 G5 N5 S8 q' O

6 V( e: R0 B) z. k8 e6 C% J6 r百度网盘9 h! o0 o) f) D* }" q# T
* K* l9 k, t4 r, O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-2-10 14:05:09 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-11 00:03:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-11 10:01:44 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-17 14:16:42 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-3-6 22:27:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-4 12:17:15 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-10 15:33:46 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-12 00:12:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-14 02:11

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表