HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 157|回复: 20

[1080P和1080i] [无台标][韩剧:僵尸校园 全12集][1080P网飞版/27G][韩语 自带中文等软字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2022-1-31 15:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

# a; \: V1 ~2 Q6 d4 _                               
登录/注册后可看大图

) X8 j0 y% h, }! m# J
" e0 j; H* p: H8 a5 y& O$ x7 v◎译 名 僵尸校园 / 僵尸学校 / 丧尸校园 / 现在我们学校 / 不留活口 / All of Us Are Dead
# n, f: Q; w) y7 `" S◎片 名 지금 우리 학교는
- H0 v  u  j  c/ G4 Y0 E. C◎年 代 2022
, H$ _: Q. x+ p$ {2 W" ^3 t◎产 地 韩国
4 b2 u6 m3 S$ B7 z  i◎类 别 惊悚 / 恐怖
6 P1 j8 v( I+ y# O9 C, m, ]◎语 言 韩语
! g! V& V2 j0 ?- `* y+ i◎上映日期 2022-01-28(韩国)
! C/ F% c' @& t5 M+ K" H3 f◎IMDb评星  ★★★★★★★✦☆☆* f$ E' H8 n- Y$ {: Y
◎IMDb评分  7.7/10 from 2,692 users
- V" m5 ^% f9 ^: l◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt14169960/" G) g) H9 ~! }% J" n; I) o
◎豆瓣评星 ★★★☆☆4 p% t7 r8 l3 v7 j
◎豆瓣评分 6.3/10 from 25,740 users2 ~* m- j! z5 d" z3 a$ t- |; i2 ~
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35030325/8 z/ ~3 p# Z% ?/ _! [4 z
◎单集片长 57-72分钟3 V2 g, ^4 [7 H  i# F2 k" d
◎集 数 12
, d, W! r$ ^% U3 D: z9 o: j0 b◎导 演 李宰圭 / Jae-kyu Lee
/ }8 Q. O8 x) t◎演 员 尹灿荣 / Chan-young Yoon | 饰 李清山/ r, H4 |; I6 `1 I
   朴持厚 / Ji-Hoo Park | 饰 南温祚
0 Q* P& b, W  U  Y; A  Z- n   曹怡贤 / Yi-hyun Joo | 饰 崔南罗
( n$ X" ^$ ~2 w$ w1 F1 ^$ T   金炳哲 / Byeong-cheol Kim | 饰 李秉灿' C* W6 D9 d: u  x
   李尚熙 / Sang-hee Lee | 饰 朴善花# ?8 S5 }  E3 }7 Z' a5 i1 Y
   朴所罗门 / Park Solomon | 饰 李洙赫* V# s0 G* Q  S8 A* [# V
   刘仁秀 / Yoo In-soo | 饰 尹贵南; M$ z, x3 H3 l
   李恩泉 / Eun-saem Lee | 饰 朴美珍+ B! U/ }6 V, T! q/ N3 @9 w
   禹志贤 / Woo Ji-hyeon | 饰 宇信- I  \. \: \: s1 D
   李瑜美 / Yoo-mi Lee | 饰 李娜妍
7 S7 w$ ?; @1 p+ |9 h: A, V8 [   陈浩恩 / Jin Ho-eun | 饰 张旻载
, B7 p* C/ u" L   孙相渊 / Sang-yeon Son | 饰 张宇进5 t1 [9 [4 i. c* p% p9 K
   安智浩 / Ji-ho Ahn | 饰 金哲洙% N, w2 X( ?. K& ~$ T2 E& L
   裴海善 / Hae-sun Bae
2 m2 |  N! J: g9 R. Y7 j   吴熙俊 / Hee-joon Oh
3 }; e  \* c) M' z+ ^! U   申宰辉 / Jae-whi Shin
" j% ~) y5 D& `   尹炳熙 / Yoon Byeong-hee+ }4 G  z: d6 z" k- ~3 |* Z' l
   赵达焕 / Dal-hwan Jo
+ t  t, s) E6 O. x" H" n   函勝敏 / Sung-min Ham | 饰 韩景修& L) X7 k2 c+ c( D& i; x
   安诗河 / Si-ha An | 饰 金京美
, P6 O0 |* |& i  l/ [1 C   尹敬浩 / Kyung-ho Yoon | 饰 郑容南* i( c1 I* G% z7 k, X, y
   严孝燮 / Uhm Hyo Sup | 饰 校长& U$ d8 G2 l& L) ?
   李奎炯 / Kyu-hyung Lee; K8 R! @) K1 N
   全裴修 / Bae-soo Jeon
; i8 f' H. V  G) |  m# e4 \5 @$ t   郑伊书 / Yi-Seo Jung
9 U& S3 |. U  L: P   安承钧 / Seung-gyun An | 饰 吴俊荣1 r% p: M+ P$ N$ R8 D
   荷承里 / Seung-Ri Ha/ W+ z8 D9 d+ B- H7 b
   赵智安 / Zeean Zo
& t2 v% y2 K% [7 C3 ^# j   金珍英 / Kim Jin Yeong | 饰 金智敏
9 b  g& I$ k$ Y   林宰赫 / Jae-hyeok Lim | 饰 杨大秀/ j6 q, ], W+ C
   金珠儿 / Joo-ah Kim | 饰 尹以萨
+ I, |- N8 f' T: }   吴慧秀 / Hye-soo Oh | 饰 裴恩智9 r# k: Y) Z2 ^
   李彩殷 / Lee Chae-eun | 饰 熙秀2 M% R" t9 z% R+ f5 R
   梁汉烈 / Han-yeol Yang | 饰 刘俊成
% s8 v( k4 @8 ^/ x   金宝仑 / Bo-Yoon Kim | 饰 徐孝玲$ h; [, _9 D$ b( G4 f
   朴宰哲 / Park Jae Chul | 饰 全虎哲* ~+ j/ V3 _) n4 w$ m9 _
   黄宝云 / ??? | 饰 李夏蓝
' \+ _% }. ^$ I8 K   李敏久 | 饰 李振秀( `$ b( a/ N# {7 r
   金钟泰 / Jong-tae Kim
& [) v& {( {* l4 k5 V   蔡东炫 / Dong-hyun Chae- d, z% }9 z; w8 W% T
   李智贤 / Jihyeon Lee' n0 y4 v1 N" @4 b& F
   东铉培 / Hyun-bae Dong  b; X: {  n! ]  ~- }
◎编 剧 千成日 / Seong-il Cheon1 v4 w" K5 [+ K  S
   朱东根 / Joo Dong-Geun
' H% t/ D1 G' H% O/ q% T* W
8 g+ ?& C: o; `◎简 介 
+ q- n: {* W; O6 S: ?7 i
# [  M, ], b. x8 @1 \, ~ 本应平凡的校园,却传出了骇人听闻的事件!最亲近的同学,一个个化为嗜血的僵尸…我们,该何去何从?/ Z* e: }( H* A1 y. h3 _, p- o! k
 描述被丧尸病毒肆虐的一所高中里与世隔绝的人和想要营救他们的人历经的故事。( c! {1 b8 m& r1 ^4 Y, a! F1 o
 改编自朱东根的人气网络漫画《极度恐慌》。, A# B* ]- D5 A7 \9 p6 U7 M5 \

0 N" t$ W, M* h+ u3 `
! L3 f/ W: A( g* m
8 y& X  l9 u* n

" I# I* h6 J- u) m! D+ j
0 E& I! `7 s3 ~1 r9 o( Z. O! ?) U6 C; a
& K. a" D( M. e
- W. O4 b$ A6 D2 J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-1-31 16:25:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-31 17:40:27 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-1 08:28:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-1 12:23:42 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-4 14:25:21 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-6 15:17:59 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-14 14:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表