HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 124|回复: 8

[1080p] 酒仙十八跌[国粤英三语 英文字幕]The.World.Of.Drunken.Master.1979.CHINESE.1080p.BluRay.x264-NOELLE 8.94G

[复制链接]
发表于 2022-1-26 17:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
: w, t/ W/ @4 S- [& h3 @
                               
登录/注册后可看大图
% P2 b9 S# o% B
- E: _9 \% c* z5 {) Q8 i8 }& A" d
◎译 名 World of the Drunken Master / Drunken Dragon / The World of Drunken Master / 酒仙大醉龙* E, _8 j/ K& Z4 u0 e. _1 l. @
◎片 名 酒仙十八跌
) e3 L6 J# d8 M, E- m1 v◎年 代 1979
7 l. u3 c: N; `# J3 o7 b5 o◎产 地 中国台湾 / 中国香港
, w9 B& W- M: V' t  {; s◎类 别 剧情 / 动作3 h' g* C. [; M3 C* }* O
◎语 言 粤语 / 汉语普通话
3 z' a8 C, N% l3 U$ P◎IMDb评星  ★★★★★★☆☆☆☆3 c( ^& u8 a9 Z0 J
◎IMDb评分  5.8/10 from 238 users- ]! K" k4 q" S4 h
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0080148/
9 ^( e! H6 r/ k4 k7 ?! S2 e2 b◎豆瓣评星 ★★★☆☆) k2 [/ j2 i1 y
◎豆瓣评分 5.6/10 from 146 users
  t7 y, ]: E7 s, t+ Y% ?- I◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3299133/
7 x1 v, `6 _6 t: z4 G- i2 q. M/ ]◎片 长 98 分钟 / Hong Kong: 88 分钟
, t7 i$ J/ ?9 [; i' [0 ?( {3 ^: ^5 b* H◎导 演 郭南宏 / Joseph Kuo Nan-Hong* }8 p6 ~" u% x: b2 a
◎演 员 1 w; W0 d4 X3 ~4 L. F
   李艺民 / Yi-min Li
$ Y/ I6 o& Y8 R  l   龙冠武 / Mark Lung Goon-Mo# i. ]$ G2 W0 c6 T% T5 \
   龙飞 / Fei Lung
1 Y) y  r$ I+ u* A9 {   王宇 / Yu Wang
2 j" d+ k% |# X   陈慧楼 / Hui Lou Chen* \$ l+ S! m% K& }! k
   乾德门 / Tak-Mun Kon0 u: ?3 z+ a" O, j' J5 z9 y
◎编 剧 丁善玺 / Shan-hsi Ting4 I+ P, V$ V8 z/ m% c8 |" _
◎制  片  人 郭南宏 / Joseph Kuo Nan-Hong
+ o, S+ e$ b4 ^/ E. T◎化 妆 程玉凤 / Ching Yuk-Fung
- u, Z) D2 i/ g: k4 Z6 Y, b( |◎副  导  演 董今狐 / Chin Hu Tung4 G1 m  N: F9 K& m$ \( e  @9 l
+ U3 A4 ]2 H2 D
◎简 介 
* Y+ B+ I' w9 p  j* @2 d
( h+ a" e& y- W( Y$ p0 Y9 Y4 E 影片讲述了两大醉拳宗师的故事。
. T# e- J* a& o5 S5 C1 y 苏化子,范大杯无以为生,专干偷鸡摸狗下三流勾当。一日,人偷採葡萄,被酒厂师父张七逮到,罚二人在酒厂当工还钱。张七见苏化子与范大杯天资聪明,於是将自己一身的功夫传援二人。一日苏化子与范大杯路见不平,开罪了鹰爪功霸主黄虎,而另一方面,叶虎得知张七是张果老後人,派手下金豹率众捉拿张七,酒厂老闆决不交人,於是金豹命人将酒厂拆毁,把酒厂工人杀尽......
1 ?1 f) C' @2 o& P8 x" S. D 郭南宏的功夫片可谓是花样百出,但大部分质量有限,本片作为其后期作品,已经很难与当时的香港功夫片相比,好在此片武术指导是袁祥仁,袁家班的醉拳还是颇有看头的。/ v, T, z* _3 C7 A, S
: D. W# _5 n3 q# K0 N6 m
 1. Video: ^" M, f% G, }& z# G  n7 D, K
 2. ID : 1
  % V. x% B; e$ c1 h2 j% O
 3. Format : AVC
  ; y, K' ~0 r, Z+ {3 b2 l" c
 4. Format/Info : Advanced Video Codec3 V* q: K2 W+ v" O1 t9 Y* g. ^9 u
 5. Format profile : High@L4.1- T, _' D. _: y8 s0 @3 n" L; ]
 6. Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
  ' v5 C4 \, T! Z) V, A9 m7 t8 F
 7. Format settings, CABAC : Yes
  : T. T4 W8 X/ C, K1 L* H8 g) G
 8. Format settings, Reference frames : 5 frames% o+ C# J2 W0 \5 q' ~5 j& K$ U8 N
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  , L) j. I7 M$ P+ c; Y
 10. Duration : 1 h 28 min0 p, L( Z% `$ D/ m1 M0 C' X: N9 O4 M
 11. Bit rate : 13.3 Mb/s* B; G$ W: j) b# c2 J
 12. Width : 1 920 pixels
  ( H$ A( @; ^# P7 N( y
 13. Height : 820 pixels
  3 q, u! z5 o: K
 14. Display aspect ratio : 2.35:1
  2 N" K/ P; `: z( E: Q
 15. Frame rate mode : Constant: w0 }  d- u  X
 16. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS5 b. |* T0 v4 Y4 J
 17. Color space : YUV6 o7 Q& t* t; y) `% ]1 v# @
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  6 }: H$ ~2 k  w1 S4 r5 q
 19. Bit depth : 8 bits
  1 ~8 H2 n" D) D+ z# ?
 20. Scan type : Progressive$ c6 J& d" V* H& M6 u+ v1 B7 {2 i
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.353
  ( _" Y/ X7 ?( z" X- S& R' r3 m
 22. Stream size : 8.22 GiB (92%)! Q# d, X6 X4 g3 f4 u# O9 Z
 23. Writing library : x264 core 164 r3081 19856cc  J0 z' @, D) M$ g5 c* P- z
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.02:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=26 / lookahead_threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
  * y) S  i# y( A4 q) @
 25. Default : Yes
  - y7 `7 |( }/ Z) o( X. y
 26. Forced : No* H' h1 P, h1 R( M8 M
 27. Color range : Limited
  + F5 {$ r# P8 [$ W- t) A" j5 r& j
 28. Color primaries : BT.709* A' J. G' u+ T9 p- N5 B
 29. Matrix coefficients : BT.709/ [3 b. N  w3 H" z
 30. & i. s9 j" }+ x' c5 a  @- S
 31. Audio #13 ]' m4 i0 {! d2 e8 H
 32. ID : 2
  ) u; P8 m: {3 K% O0 K% s1 N
 33. Format : FLAC
  / a! l8 X4 _8 G# ]* B  f
 34. Format/Info : Free Lossless Audio Codec
  & ~" y) j1 `. B0 i
 35. Codec ID : A_FLAC
  ; f/ }! }9 W# Y% E; S4 K
 36. Duration : 1 h 28 min4 h; X$ v9 Y: o# u" L( C# }
 37. Bit rate mode : Variable* f! @9 Y9 ~" C3 o3 L
 38. Bit rate : 356 kb/s' U4 D/ U: X5 c+ q$ N
 39. Channel(s) : 1 channel
  $ F# E8 i1 Q" u/ u  l) W4 {0 X
 40. Channel layout : C
  % h% m9 e% c- F  u1 w
 41. Sampling rate : 48.0 kHz
  % m8 G& Y0 k9 t1 L; \
 42. Frame rate : 11.719 FPS (4096 SPF)( F6 a9 `2 U- y
 43. Bit depth : 16 bits
  ' a& z* y5 g8 i. F7 G, T
 44. Compression mode : Lossless
  9 r+ A: V: A6 S# Q! T6 j
 45. Stream size : 225 MiB (2%)8 V9 U# ]3 G  K' t, y6 w
 46. Writing library : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)% L* O# i/ M/ V5 O! E
 47. Language : Chinese
  , V6 D; P4 _4 m' k
 48. Default : Yes# s/ K( L* j" [/ b) ~1 S( M
 49. Forced : No
  / |, E1 d7 @$ c) c  `8 c
 50. ! Q" l9 V. j9 x: x
 51. Audio #2. ]- i' B; |3 J  d: l9 S) L
 52. ID : 3$ B  [: N: i5 z: X" {
 53. Format : FLAC
  ' Z- s: u0 A8 u0 e8 _0 N$ t
 54. Format/Info : Free Lossless Audio Codec
  / x! B1 V# K, L' B% r8 P1 F9 A; ^& t
 55. Codec ID : A_FLAC
  ( ~+ U1 K  B" I. T- P' }' x+ ?
 56. Duration : 1 h 28 min# V; U5 h8 k  u- Q5 H9 d8 @% l# x
 57. Bit rate mode : Variable
  ) Y7 e- D. G% Y" v( i  M
 58. Bit rate : 314 kb/s$ |' H7 M+ m" i4 P, h/ V
 59. Channel(s) : 1 channel
  : p6 \9 Z& l: _! m" L: M
 60. Channel layout : C" z2 t6 c9 [) V4 C3 l9 D! `" S
 61. Sampling rate : 48.0 kHz0 e$ o# E% f4 N# w* g! V% Z
 62. Frame rate : 11.719 FPS (4096 SPF)
  / m  ^( h% f- C/ j* Z2 I
 63. Bit depth : 16 bits" o. z! t3 u# `' ?: g; Y
 64. Compression mode : Lossless) }7 V# Y; _" e
 65. Stream size : 198 MiB (2%)$ F6 h; D- ^  ]' G
 66. Title : Cantonese1 H. [& O( M, k( G, \
 67. Writing library : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
  : a) L7 W) H/ t; w) U& ~
 68. Language : Chinese
  4 J  c2 A; A  u& c" {4 ~/ f. g- F
 69. Default : No
  " T7 S9 t2 \, W7 z2 \2 h. T4 c
 70. Forced : No
  & ~% T4 c" S7 r
 71. - |$ s* l- l* _0 b5 D" t$ @
 72. Audio #3( d! E8 n& j: X: J  T" f
 73. ID : 4: w# M. o- t3 G) C0 t, |* }
 74. Format : FLAC
  3 D/ H! V! G. _6 Z. ^* `+ b  ?+ f" w
 75. Format/Info : Free Lossless Audio Codec6 q  e. l9 [' X1 N9 T# c
 76. Codec ID : A_FLAC
  3 t. y, R: P- A
 77. Duration : 1 h 28 min1 L- {( B+ i0 J
 78. Bit rate mode : Variable
  5 @# Q* Q; A# H% ^! B$ d
 79. Bit rate : 351 kb/s+ w' ^4 ~4 i  v2 N* |
 80. Channel(s) : 1 channel
  " B/ `% }( k9 S8 m# @& I1 `  v2 ^- s* B
 81. Channel layout : C6 N- j6 u% z8 i1 _/ t: T5 t
 82. Sampling rate : 48.0 kHz
  1 p: T. V4 u5 S: z
 83. Frame rate : 11.719 FPS (4096 SPF)& l. _2 E4 k4 m6 X+ u
 84. Bit depth : 16 bits
  9 L5 C, k/ g4 a. j
 85. Compression mode : Lossless. C; @% Q$ M$ F1 u" W4 f: u
 86. Stream size : 222 MiB (2%)
  * Z6 p; ~- [- z
 87. Title : English dub: b% s! B* c9 }& _8 q5 K. o' K
 88. Writing library : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
  . ~, }! M2 V  c, D" G
 89. Language : English4 D& z1 Y; t0 q7 y
 90. Default : No- S) L0 f0 H* S' f( l
 91. Forced : No
  # w3 d% ^( l+ j% D' K# {6 J

 92. 6 j9 ^1 ^' G! m0 e/ M2 r
 93. Audio #4
  5 i- |+ V  d8 c* g
 94. ID : 5& k7 V! }4 x( |
 95. Format : AAC LC
  3 ~% x. x0 o: X/ q0 j, e
 96. Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
  / W# F( h; t6 ~
 97. Codec ID : A_AAC-2
  ; |. G8 X$ I+ E( E% D1 {& h
 98. Duration : 1 h 28 min
  & j2 x7 e& a5 m% @1 r
 99. Bit rate : 124 kb/s
  * h# ^" j9 A) Q* n9 ?' B
 100. Channel(s) : 2 channels
  - q1 p2 o8 O' W% s3 L
 101. Channel layout : L R# [( W- S( H* ^% O1 N( A
 102. Sampling rate : 48.0 kHz6 x5 I7 t' j2 u& k1 n8 ~
 103. Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
  " r9 ^! _3 a* X3 x" b% i
 104. Compression mode : Lossy
  % w" D" v1 v( u
 105. Stream size : 78.4 MiB (1%)
  # g+ s+ G1 b: U! Z/ I
 106. Title : Commentary by Frank Djeng and Michael Worth' k% ^& o. M* ?( Q: d
 107. Language : English1 r" i% Y) p7 j: p
 108. Default : No
  ; a0 Q. N  R  \$ R
 109. Forced : No: q7 b# d3 Y+ G1 d4 |- h

 110. ) Q! L' `- O1 h( t: K5 t- C
 111. Text #1/ H" ^; t# B* T- ~( L
 112. ID : 69 X' G7 d2 ~+ ?" r& c; j
 113. Format : UTF-8
  4 {4 ], |1 O& j* z! A, _3 W2 \+ A
 114. Codec ID : S_TEXT/UTF8# F' ]) x4 ]7 l- P/ |
 115. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& W( m2 d7 K3 c5 L, l- |0 m# r
 116. Duration : 1 h 27 min
  6 F* L- }/ ?. y# X2 G: [
 117. Bit rate : 30 b/s
  6 `5 x5 c3 ^$ e. v
 118. Count of elements : 705% D' U$ k( n' y; C. V( n$ ]
 119. Stream size : 19.3 KiB (0%)
  - R0 O9 K" r3 ^; F
 120. Language : English
  ! l# U. F. o5 S: `4 m3 h7 A
 121. Default : Yes! ]/ R+ I  C0 N' M
 122. Forced : Yes
  0 H: P$ D4 b+ u! n' J

 123. 2 G: l5 G* O$ O# A( N1 T+ y/ k
 124. Text #2
  ; S$ y+ {$ E$ V: p8 x; B
 125. ID : 7( Z. L. D2 n) }/ r& l$ [
 126. Format : UTF-8/ T0 }, y$ x5 o! n: I% y3 G
 127. Codec ID : S_TEXT/UTF8  O9 O; k; Q1 d+ I! A/ p
 128. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: I* I0 |' d4 Y. a2 x( r! I
 129. Duration : 1 h 9 min
  % z' n* B7 n7 N1 Z& Y, t
 130. Bit rate : 1 b/s  {2 ~- M# E6 O3 D1 v
 131. Count of elements : 24) n  w) O; {: z- k) T
 132. Stream size : 947 Bytes (0%)
  + Y; j* h& U2 G& x+ V5 @
 133. Language : English0 Z2 n- y" G9 Y# `4 ?  e1 S
 134. Default : No: m: ^7 Y0 r+ p/ S  g1 h6 P6 P) h
 135. Forced : No- U! ?. _; L/ U: X( m

 136. , ~% @( J* k; Y4 q+ `
 137. Text #3# a0 [; g9 B$ W9 ~! L' t
 138. ID : 8
  9 i8 ^5 c/ u. Y$ ?" k2 ?: m: b* E' r
 139. Format : PGS9 J5 k0 h6 f; ~' Z/ q  c
 140. Muxing mode : zlib
  - y( S2 R! ?9 V( w7 R0 P% e/ ]
 141. Codec ID : S_HDMV/PGS# x+ D! }! }* J8 y' ^
 142. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) G* _' N( Z2 F( |% m3 a0 ]
 143. Duration : 1 h 27 min
  ! M" P; U1 \7 y5 Y8 @7 [1 r- u; ^
 144. Bit rate : 23.7 kb/s) I. p, x8 B2 ]+ t2 b
 145. Count of elements : 1405
  ) R% C4 V: M; j, t. x
 146. Stream size : 14.8 MiB (0%)
  6 r% O  y( ?% @
 147. Language : English  q$ I: b) o: O: x
 148. Default : No( v6 Z* k: k- a2 y- r1 V' b
 149. Forced : No1 p8 }( m7 t) y
 150. / Q; |6 M+ t0 g' H. |; ?
 151. Text #4
  # I! s% ?' j+ i
 152. ID : 9: z/ y7 ^% @. n+ a
 153. Format : PGS9 z7 d# j" j- E5 L& i! u: R) ^
 154. Muxing mode : zlib# q2 W( l* K- I4 R: y
 155. Codec ID : S_HDMV/PGS& q1 i- P& `" \) w4 I# k7 C
 156. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  * _6 s, p8 D1 L% r6 e- c6 _
 157. Duration : 1 h 9 min0 m& b0 z- Q$ t3 m) c3 W7 c
 158. Bit rate : 1 459 b/s2 w, O7 b: m" `
 159. Count of elements : 45+ v  u, `4 p1 ]7 M7 o
 160. Stream size : 744 KiB (0%)
  # H3 c: W0 E0 `, e
 161. Language : English" X' F4 D. J* F+ ?! ~1 L+ d
 162. Default : No3 k' x8 [5 E3 x+ X
 163. Forced : No
  5 g* l) j! E- G; d, n6 |- Q
 164. 0 A2 h* K; X& w& f
 165. Menu9 v/ H5 X! F9 Y3 t1 S. q
 166. 00:00:00.000 : :Chapter 01! V  d7 W$ ^. P
 167. 00:09:20.560 : :Chapter 02) J* `. o; ]: k' h5 H: t
 168. 00:22:17.044 : :Chapter 039 z$ \8 }- n  }1 U
 169. 00:31:22.964 : :Chapter 04
  % E3 y0 ~( Z) f9 F2 ?
 170. 00:41:24.232 : :Chapter 051 r' a" j4 O4 D0 B
 171. 00:50:28.901 : :Chapter 06
  / C3 v( O' j7 o/ {% x3 p$ k1 a
 172. 01:00:10.023 : :Chapter 07. E# ]: r7 ?* m$ k& W
 173. 01:11:21.861 : :Chapter 08
  : P8 @! a, b; M/ n( S; N7 ^
 174. 01:21:08.197 : :Chapter 09
复制代码

5 `2 v# Y; J6 j1 z5 D( Z+ M3 q9 [+ w* ~. a! O

5 x' S  p" v7 q$ z8 w
- y3 E8 o% b1 D
$ M( [. {# ^! G7 m
, ]( X) C& L( H& Z$ r. D5 e5 x
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-1-27 01:26:48 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-27 02:47:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-27 11:09:36 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-27 11:32:34 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-30 08:33:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-2-3 05:44:41 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-11 01:38:13 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-11 07:52:13 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-24 12:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表