HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 187|回复: 7

[1080p] 中华丈夫[国粤英三音轨 英文字幕]Heroes.of.the.East.1978.1080p.BluRay.x264-USURY 7.7G

[复制链接]
发表于 2022-1-8 13:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
+ s3 F& N7 S; E
                               
登录/注册后可看大图
1 I7 W/ M( g5 ^) h  P( R
$ r+ ]9 y0 \, w3 A/ W
◎译 名 中华丈夫 / Shaolin Challenges Ninja / 醉打 / Heroes of the East/ s9 i5 o$ s: Y7 Z0 `
◎片 名 中華丈夫
% {( x1 s3 O' F1 \5 r" \◎年 代 1978
1 X: X9 p6 L- |& P1 k' X; t◎产 地 中国香港; I6 z4 }4 M1 P( |
◎类 别 剧情 / 动作 / 武侠 / 古装
9 _; R! n0 p& C; x/ g; |* y% m' q◎语 言 汉语普通话 / 日语- p$ h3 {" p; O+ c
◎上映日期 1978-12-30* Q0 [0 O, r1 d1 e7 E- c
◎IMDb评星  ★★★★★★★✦☆☆
$ M; ]' R6 M6 `6 B7 l5 O# k4 i◎IMDb评分  7.6/10 from 2,171 users
( T8 v- H$ \, H4 I◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0080172/
0 n& m. ^5 t5 x* s◎豆瓣评星 ★★★★☆% W8 B" M8 j; O' O
◎豆瓣评分 7.7/10 from 2,220 users0 k0 c2 b- A" c6 X! @: n* Y
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1477440/# c& q" l* U7 N' u9 o) T
◎片 长 100 分钟
1 ]& P, I* `' ~( w* [8 q* k- Z◎导 演 刘家良 / Kar-Leung Lau; z  i. f! {4 e9 t2 Y6 m+ {
   刘家辉 / Chia Hui Liu) m2 i! s- f& O8 u! F5 C. l9 j
◎演 员 刘家辉 / Chia Hui Liu% f  {! J$ J- W- T# D2 C- }
   仓田保昭 / Yasuaki Kurata
( j$ v! U: P2 @) R  g+ }' }   刘准 / Cheun Lau, n9 _' J& u9 E# l: x7 I# k7 @
   金天柱 / Tien-Chu Chin
3 {$ K. f" j  v8 [+ j/ M+ T) T   李擎柱 / King Chu Lee
" k! ~! t6 k- f" _# \0 t   徐少强 / Norman Chu
) _2 y" D9 w/ K0 L2 }9 _/ l- b   唐伟成 / Wilson Tong
0 C8 A8 e4 Y6 s4 m& z   余袁稳 / Yu Yuen Yin! g/ p. \( q- B# l/ e5 O9 ?
   方茹 / Ju Fang
$ \% ?% v) @: O1 K7 I! U2 ~& @   周小来 / Siu Loi Chow
- T2 p% a0 _! I7 v   吕红 / Hung Lu! r5 j6 [2 t. m. v( h$ a/ n' u8 E
   许莹英 / Ying-Ying Hui4 P7 C* |' g! d
   张作舟 / Chok Chow Cheung
- a% R; q* ^# V) G: ~   夏萍 / Ping Ha
; _6 Y( q! c/ U! }. X# S   井淼 / Miao Ching6 \+ ^+ n9 r  L) v5 F
   欧阳莎菲 / Sha-fei Ouyang
; v4 l; U& }. z# `# R   李海生 / Hoi Sang Lee  G6 U/ y8 C& w3 \+ n4 D( e. U! E
   水野结花 / mizuno yuka
# I+ ~$ t' ]7 o  W$ [# Y   袁小田 / Siu-tien Yuen | 饰 武馆师傅
8 e+ T/ g# z4 Z! l% V% B   小侯 / Hou Hsia: x! a; c" Q+ R9 J* z6 T, `- y
   刘家良 / Kar-Leung Lau" h# K8 H* ~! o& X% k
   潘冰嫦 / Bin Seung Poon4 D9 R- B" u5 V: n# ]
   陈龙 / Peter Chan Lung
) S3 m; h$ H, _2 ]. k   谈瑛 / Ying Tan
+ b) C; x; e4 v3 a* k   郑康业 / Kang-Yeh Cheng
1 c  n$ E6 e0 @  P& y( y   葛萍 / Ping Ko6 G  U0 [+ x5 T1 v2 G$ ~2 @' x8 F
   八名信夫 / Nobuo Yana
: u! D% |$ N: e, n◎编 剧 倪匡 / Kuang Ni/ s2 Y/ T! a- }! s6 L
◎制  片  人 方逸华 / Mona Fong
2 r9 x4 F3 J+ r# \4 R9 x◎音 乐 陈勋奇 / Frankie Chan6 R" S$ [8 e2 [9 v. M" r
◎摄 影 黄岳泰 / Arthur Wong
' `# L+ L8 R5 ^# q6 {/ p1 j) l   阮定邦 / Yuen Teng-Bong
% c, W7 q) u8 X; C◎剪 辑 李炎海 / Yen Hai Li
' b1 s5 q1 W; \5 v- n/ p◎美 术 曹庄生 / Johnson Tsao) L) K0 ~: X/ z( w5 Y
◎服 装 刘季友 / Chi-Yu Liu
+ t2 O9 b  ?: \4 \7 O◎化 妆 吴绪清 / Hsu-Ching Wu
' t6 t1 Y% z5 E8 O+ v" C8 t/ ~◎副  导  演 黄拔景 / Huang Pa-Ching+ U; ^) ]$ M( M3 s% g# S! v
◎动作特技 唐伟成 / Wilson Tong
! S& _2 G4 o, r: |% W& D* V6 [, Q   刘家良 / Kar-Leung Lau
9 |( w& E3 E- H; F& A% Z◎其 它 彭雁联 / Yen-Lien Peng
& Q. S" t/ O; X8 j+ r  N6 L
) D) B. w# Z- e( I) l3 V9 ?◎标 签 邵氏 | 香港 | 动作 | 功夫 | 武侠 | 1978 | 劉家輝 | 经典6 m  C( U8 m9 W8 `' r

/ D5 i- B, j' E2 B# I  K: T8 E◎简 介 
& Z0 s8 a( _" M$ b( D
( M% E6 K; b+ r( c0 m  |8 r 富家子何滔(刘家辉 饰)自幼习武,近来被父亲逼着和日本回来的娃娃亲对象成婚,不情愿的何滔在见识了妻子弓子(水野结花 饰)的美貌后欣然同意。但弓子一身日本功夫,每日操练使家中流出了“何滔殴妻”的传闻,何滔试图令弓子修炼更为斯文的中国武术,单被以日本文化自豪的后者拒绝,何滔与妻子争执不下,二人动起手来,弓子不敌遂赌气回日本跟从忍术高手武野三藏(仓田保昭 饰)进修。何滔向妻子发出挑战书,不料被一直属意弓子的武野三藏看到,为了向情敌示威、捍卫日本功夫尊严,武野召集各流派高手赴中国向何滔应战。何滔方面,亦在师傅和师兄弟们的协助下,商议破敌对策,一场夫妻口角演变为中日武术界的战斗……) z* e7 l8 V, M# ~% w5 ~: m

4 R. S& u: Z- X6 m) j" v1 s* c. [
 1. Video...: 1920x810 8576kb/s @ crf17.0 23.976fps
  + T* G# N" P* G% J, J
 2. Audio1..: Mandarin 606kb/s 1ch FLAC
  2 q. ]1 G/ Q& [" ~+ p5 q: t
 3. Audio2..: Cantonese 675kb/s 1ch FLAC. I* |$ o: G# ~+ F0 q) I! E7 b
 4. Audio3..: English 795kb/s 1ch FLAC/ ~# \' H5 R: z  u5 f: F1 ~
 5. Audio4..: English Commentary by Jonathan Clements 90kb/s 2ch AAC
  3 C/ @+ b5 v1 x' p4 Z
 6. SRT Subs: English regular/forced/dubtitles/dubtitles SDH% \! B! s$ Q- D5 \' W! R9 N
 7. PGS Subs: English regular/forced/dubtitles SDH
  5 o9 |. i9 x; K% x+ Z: N+ }6 P/ B6 Y
 8. Size....: 7886.34mb (8269437124bytes)- n9 M! R, ], Q% ?
 9. Runtime.: 1h 44mn3 j( O. o/ [* h% f" v% Y/ ?
 10. IMDb....: https://www.imdb.com/title/tt00801728 Z, N* V! [% e) m

 11. 8 q$ \6 T7 W; X$ _
 12. Source Bitrate: 17993kb/s
复制代码
7 }* n* M6 Q* H
+ j7 [/ M/ l* c2 B. b
                               
登录/注册后可看大图
: Y" C+ R% R' k1 c$ ^# V7 ^
# c. f# p: A3 p7 f$ x6 e4 c: Y

# P" L7 Q/ T7 ]/ T2 w1 f
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-1-9 09:36:33 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-9 09:44:13 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-9 10:47:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-10 17:32:38 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-10 19:17:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-10 23:56:34 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-16 09:37:39 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-25 21:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表