HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 31|回复: 3

[1080p] [1999][星愿][1080P网飞版/4.5G][粤语 中文字幕][MKV][任贤齐/张柏芝/苏永康][百度]

[复制链接]
发表于 2022-1-1 13:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

0 f( Y- s2 ?: T                               
登录/注册后可看大图

- [+ Z9 U0 }0 y5 I# ~7 h( C# S
& v1 ]0 C/ ^- p& U) K8 v5 r% s◎译 名 星愿 / 星语心愿 / Fly Me To Polaris / Fly Me to Polaris3 y$ l5 E3 l  ^) l: z
◎片 名 星願
$ x: m' Z* V8 t2 ?9 F  D& r◎年 代 1999
8 _, E' T3 W/ A1 E2 ~8 |◎产 地 中国香港% y' f3 t0 ]* F2 U, L8 m4 A5 f
◎类 别 剧情 / 爱情 / 奇幻1 [8 z# H6 J- x" b0 e
◎语 言 粤语
" Y( W3 {4 b& `( d$ v◎上映日期 1999-08-21(中国香港), a0 f# ?* B9 ~
◎IMDb评星  ★★★★★★★☆☆☆
+ h, w7 ~& I8 i0 ?% D◎IMDb评分  7.2/10 from 1,022 users0 n1 w8 o6 \- p& ?. U. v; O
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0213314/0 I; V5 B9 `2 Q  {* a
◎豆瓣评星 ★★★✦☆0 C" r4 _8 p& O+ I% W# |1 ^" B3 v) {
◎豆瓣评分 7.2/10 from 95,004 users
) q. Q/ x7 b- `% x. R0 X: o0 n◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1294927/: e5 }! P) `3 M4 o
◎片 长 96分钟
& G/ J' ?3 j( J7 q# p8 h◎导 演 马楚成 / Jingle Ma  h8 q9 f' J& L, ]
◎演 员 任贤齐 / Richie Jen
/ g% X' X; h; B  H2 A   张柏芝 / Cecilia Cheung
* K4 U# v% e& A+ z" l8 I   苏永康 / William So Wing Hong# Q; {8 m% o2 p5 @& L4 [& [, |& p
   陈逸宁 / Yat Ning Chan; }9 g( x, W0 ?3 S- m
   邓萃雯 / Sheren Tang
7 |6 Z1 Z8 @1 F5 w7 E  X2 L   曾志伟 / Eric Tsang
' l& P9 ^6 m2 m+ M! k9 T7 _   葛民辉 / Eric Kot
( `* d! F1 r4 I& l& x   陈宝骏 / Po-Chun Chan
' S( c, I' q% T" v# l; |   林珊珊 / Sandy Lamb
" V' I1 Q  ?: h3 v◎编 剧 罗志良 / Chi-Leung Law6 k7 a0 P( U; E0 e% L. {
   杨倩玲 / Sin Ling Yeung
# h+ W3 l/ v" u4 v# }+ |5 |% y; n2 H◎制  片  人 陈锡康 / David Chan
  F1 Q8 g* T& m: r- K◎音 乐 金培达 / Peter Kam  }- z1 j+ E- p; L9 _) u4 f7 U
◎摄 影 马楚成 / Jingle Ma/ N0 n/ u" i; N
   陈广鸿 / Kwong-Hung Chan0 c7 p) {7 o4 E. @! i" X* u' s" j: P
   陈国雄 / Kwok Hung Chan9 i, B: m& V4 D  d0 t# S/ J
◎美 术 张世宏 / Silver Cheung
7 a4 D0 r1 b# i6 f* i% o, E◎服 装 张世宏 / Silver Cheung$ h3 y' a, h' s5 G) w7 ]! z
◎视觉特效 黄宏达 / Victor Wong
( h* I8 |6 s9 q   黄宏显 / Eddy Wong& y( F# V. Z: N- a- |' w1 e
◎其 它 陈宝骏 / Po-Chun Chan
# @- S" R  }+ V2 {% ^
1 p% [3 `$ @. Z" D◎标 签 爱情 | 香港 | 张柏芝 | 香港电影 | 任贤齐 | 星愿 | 马楚成 | 电影6 F# Q2 u0 [+ F
2 Z3 e' r* s- d- m/ I$ O
◎简 介 - I  g4 `! c7 [- Y) I0 k; _
: {, ^  k3 {: U0 l; {8 R
 小时候因为脑膜炎使洋葱头(任贤齐 饰)失去视力及说话的能力,后来他一边在接受治疗一边在医院工作。他一直喜欢长期照顾他的护士秋男(张柏芝 饰),可是当时医院里的胡医生(苏永康 饰)也同时在追求秋男。洋葱头终于在一个晚上向秋男表白,秋男也接受了他的爱意。可是洋葱头在回家的路上被车撞死了,在天堂里的洋葱头祈求天使让他回到人间可以了结他与秋男的感情,可是只有5天的时间。
5 L  f/ J# ^) q9 w$ y9 D3 k 洋葱头以保险调查员的身份接近秋男并大献殷勤,可是秋男还是无法忘记生前的洋葱头,洋葱头感动之余也使秋男逐渐发现了原来他就是洋葱头,而5天后的晚上,正是他们要再次分开的时候……
; F" c+ s. X  L
) W  D! l; i8 b( |. J  Q' `3 J◎获奖情况 
1 L+ F! K4 k$ T! ^7 z2 q/ ~1 H7 H- t. e5 j
 第36届台北金马影展 (1999)+ B, W( Y  ?. N! V2 ~4 M
 金马奖 最佳剧情片(提名)
. `1 g5 a5 ]; h6 V. y, W
' X4 ~9 i7 o+ o- {/ m 第19届香港电影金像奖 (2000). H+ [7 x; k  n( l
 最佳电影(提名) 陈锡康$ g1 z/ g+ @# G8 u  L
 最佳女主角(提名) 张柏芝
) x/ e4 R  t% L. r. z 最佳新演员 张柏芝
& J- u- W3 ^- r4 H! _' v 最佳新演员(提名) 任贤齐' ?  ]1 R7 G& e6 Q
 最佳摄影(提名) 陈国雄,马楚成% S7 H9 e" I9 T' y% ~  B+ \: A* m
 最佳原创电影音乐 金培达
' p4 v1 q! i3 g9 r( M 最佳原创电影歌曲 金培达,张柏芝
3 R" l) h9 @$ J 最佳原创电影歌曲(提名) 任贤齐
% [/ q3 w. N) ]) r# g+ z- ^) @+ |: i) J, x/ N- p8 V$ `
◎台词金句* D( r! E& n9 w/ v& G& n

% b) r3 x. r9 u& t0 `4 a* G 世界上最遥远的距离不是生和死而是站在你面前却不能说:“我爱你”。4 n6 |" m2 G. [1 L
: ?1 q7 T8 ?9 S% Z/ Y" R2 t
◎幕后揭秘
) j* E) A4 R, N: A7 w6 L2 q# z
  B2 s5 S8 h3 ]: w! l) N+ s- H 本片是《人鬼情未了》(Ghost,1990)和《At First Sight》(1999)的混合,加上港剧、日剧的风格。影片宣扬“珍惜眼前一切”,“珍惜和意中人相聚的每一刻,不要把爱意埋在心底”的新恋爱观。剧情转折缺乏说服力。影片票房不错,尤其因为任贤齐、张柏芝第一次出任主角,但表现突出,不造作,不生硬,自然可人,感情戏互有交流。评论对张柏芝寄于厚望,后来均得应验。饰怀孕姐姐的邓萃雯生动风趣。
3 t- v3 x# q4 U7 O4 \
/ a4 c' h; a6 j# s' S& d+ w* l
 1. Video
  ' y+ u5 `3 {$ i- h9 b
 2. ID : 1! M3 y" H' Q5 B4 b0 g" E
 3. Format : AVC
  + o' C2 r' \$ p. g) ]8 @8 U  m7 T
 4. Format/Info : Advanced Video Codec( S2 D" y# N" ?3 K
 5. Format profile : Main@L4. e6 G( p$ D5 G3 g) I: @" N
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames1 u' _" ^% Y% F4 V( y& _* N+ N0 {9 y
 7. Format settings, CABAC : Yes
  - Q- O8 [  ~9 l) A  {
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames& |1 L1 O  B. d$ }, p8 _6 R
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  9 K$ X1 F, k+ e, F% }" o7 W
 10. Duration : 1 h 33 min5 r! [) I/ P0 Q
 11. Bit rate mode : Variable
  ' u/ f8 _( v* W& V1 ~
 12. Bit rate : 6 810 kb/s
  / r& ~. e+ ?2 k3 ]7 u
 13. Maximum bit rate : 10.2 Mb/s
  0 i* w$ H# y7 V- F; k) \( M  w
 14. Width : 1 920 pixels: n& K+ C, H3 `4 b( l8 W$ {
 15. Height : 1 080 pixels
  7 Y6 a8 y; E1 A, Q' U. R% A) m! F
 16. Display aspect ratio : 16:9( R3 e! N/ q" {0 x  Q* \. o
 17. Frame rate mode : Constant1 E, `; U5 H' N4 Y
 18. Frame rate : 24.000 FPS1 C/ v1 C' J* j) v9 H
 19. Color space : YUV& P1 {; r9 P! s4 Y
 20. Chroma subsampling : 4:2:0; J. W8 \9 T4 J& k* j
 21. Bit depth : 8 bits) o1 [$ g! ~1 x# D8 U
 22. Scan type : Progressive) ^9 ?0 x& V  @
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.137
  ( I4 d1 O; ~5 [, [, X
 24. Stream size : 4.43 GiB (98%); q' X* K+ }% ^- o7 K: |; j4 h
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228; p' t3 y/ p$ E: J4 ^8 k# i/ ^
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6810 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=10215 / vbv_bufsize=13620 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  9 B4 b7 H4 w- B- Y' H
 27. Default : Yes& Z: g7 q: S( w9 t9 _
 28. Forced : No% c% ]3 V5 f1 J, u* a
 29. - r; @. J, l: [
 30. Audio) ?9 @% N; F6 v( D( u
 31. ID : 2+ i$ G- P; Q; |% p: ^* {
 32. Format : E-AC-3
  % q/ O7 b$ G$ Z2 U# j1 d
 33. Format/Info : Enhanced AC-3
  : P! }: v* c$ Y+ H4 E& S% Y+ T
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus% o; R0 y# w+ n9 ?, b6 G
 35. Codec ID : A_EAC3
  - b; m7 C& k$ S9 ^9 C
 36. Duration : 1 h 33 min" [8 Q' w5 Q6 K+ _
 37. Bit rate mode : Constant
  1 k! p0 J# T& o* N/ ]9 A
 38. Bit rate : 128 kb/s
  $ M# v0 |5 Y7 U. D
 39. Channel(s) : 2 channels) m: T, T% U) B& n- S4 ]
 40. Channel layout : L R
  2 N# m# d5 \: q; G$ A
 41. Sampling rate : 48.0 kHz1 i; t% P- r3 y3 T+ W
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  2 G' C0 O, K; M/ A; b) I/ U  q. H: O
 43. Bit depth : 32 bits
  ! \* q1 F' Z% t- G8 _: u0 |
 44. Compression mode : Lossy
  . g+ @# E( g/ j- _: s4 {6 |
 45. Stream size : 85.3 MiB (2%)) W" s; }/ v, t/ D/ F/ W4 j
 46. Title : Cantonese
  & `5 a3 c4 K$ U& _7 U* K) e
 47. Language : Chinese
  8 _4 p6 m4 j0 l) |3 m
 48. Service kind : Complete Main
  ; x6 b$ j4 C1 ?& O3 P
 49. Default : Yes) q7 A  F3 j9 P4 s
 50. Forced : No
  1 z9 D4 m) d+ z6 N& x6 M

 51. * O% y  [) l* R0 ?% k+ F& E. t% O5 f
 52. Text #1
  4 g" Z& N4 P  M) S) }0 U) c: S
 53. ID : 3
  % T% I( }, S9 N% |. c2 V
 54. Format : UTF-8# a$ Q  O# g. G9 E' T9 q- ^
 55. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 W4 K5 e; L9 M6 T
 56. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 C6 N+ s/ B4 o9 Q2 ]
 57. Duration : 1 h 31 min; z1 _' W3 Y; p: a) ^9 V
 58. Bit rate : 47 b/s
  - _; i' `" J( ]# _: T4 k) F
 59. Count of elements : 1232
  9 d, q; P! S, G5 N
 60. Stream size : 32.2 KiB (0%)
  : i. w* U8 Y6 w3 ~; f
 61. Language : English/ K( L7 t6 W) Q' k
 62. Default : No
  , `/ l% B/ V! \' S
 63. Forced : No3 h2 e6 a4 T3 n: d% V2 w! K5 t7 I
 64. 9 ]6 t) x8 k1 l# f$ Q$ d
 65. Text #24 Z' G6 E! }+ n' I4 r& G1 d
 66. ID : 4! m0 `, k) d* M# a4 L$ @/ Q8 l
 67. Format : UTF-8; j) _% B9 X* c1 n/ @
 68. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 r0 W* r" E; H( I5 ]
 69. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 A( T, O1 Z! W3 x# T
 70. Duration : 1 h 31 min9 `8 h. ]0 j% x7 \0 r& R  E
 71. Bit rate : 49 b/s- {, I2 f. T5 x" c: a' G- f
 72. Count of elements : 1236
  1 u3 D9 B8 ]1 K3 K8 v: L' s+ H
 73. Stream size : 33.2 KiB (0%)
  % Y6 M7 f! D3 R+ `9 d
 74. Language : Malay
  5 X4 F+ y: ^# ?8 L
 75. Default : No
  ' e" }8 N/ g$ S8 @
 76. Forced : No
  % [! a; n) j$ t' v/ k7 `$ P

 77. . E: u2 z) G9 a0 b; R2 q
 78. Text #3
  ( n) p5 z& c# }0 t& W8 C
 79. ID : 5
    [+ ?4 g- C! G5 ~# Q
 80. Format : UTF-87 o- Q& u' }( I2 T. y" }9 g/ N
 81. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # n2 J; f. t1 \' H! P1 V, _
 82. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# U7 e1 r5 G( _9 n2 V% d" l
 83. Duration : 1 h 31 min# j# T; P, O0 |, o: e6 t+ a
 84. Bit rate : 72 b/s7 V4 ^/ k$ w2 _
 85. Count of elements : 1245
  - j: _% E1 N; a9 \$ p' Q; C- O- X
 86. Stream size : 48.9 KiB (0%)7 ^. _8 R4 ?: H
 87. Language : Vietnamese* ?7 D2 C  k3 \1 K0 e8 @
 88. Default : No
  $ w$ {9 V+ ?" c0 x3 ^
 89. Forced : No  [& e( \8 l3 U/ I+ W* d
 90. ' v! w, q/ l. I$ \! `0 ^
 91. Text #47 [# R; o- `& f, X% ~
 92. ID : 68 R$ ^) D" L4 L5 [
 93. Format : UTF-82 H% e4 C6 H1 {4 y2 ]5 H+ g- @
 94. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  + _& a+ ~; I4 ^$ d4 d
 95. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: ~' s* }$ Y! x5 n& c9 l
 96. Duration : 1 h 30 min
  6 x/ a$ e9 Q# k( A" {
 97. Bit rate : 52 b/s! E( x4 L5 ~2 h* T, o+ o' H1 k
 98. Count of elements : 1369
  . X( O7 @9 F1 l5 R- {
 99. Stream size : 34.3 KiB (0%)
  $ C/ V# h  w$ `3 X9 ~8 s  g
 100. Title : Traditional4 A: U, {2 l) z' h  S
 101. Language : Chinese5 v$ x0 c' e' C( y
 102. Default : No
  ' G- }8 D% h  a4 n: c3 Z+ g8 l
 103. Forced : No
  1 j0 s1 b( W4 Z
 104. % t4 G  O7 G7 V2 E( [6 |1 f. h3 N
 105. Text #5
  / g8 F# ~- y. S  B5 k4 i
 106. ID : 7
  1 t( W; n2 H5 `
 107. Format : UTF-8
  5 t' P4 y) t' ?/ Z. v+ Q) M
 108. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : Z. Q4 T, J4 u* X$ ?* k
 109. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) K9 U. ]$ Y" z$ v' d
 110. Duration : 1 h 18 min9 T$ _  b0 ~) e7 P' ?
 111. Bit rate : 0 b/s
  % c+ D# [1 y, E/ g( M9 v1 ]
 112. Count of elements : 76 Q* ]+ F! B% X' C- Z" }
 113. Stream size : 197 Bytes (0%)
  2 M  F& }" V1 i
 114. Title : Forced" K. J1 ~2 P  C# g, v; i0 v, o
 115. Language : Chinese
  5 N6 z+ H* i8 o
 116. Default : No8 C+ N# C# l2 a- ~
 117. Forced : Yes
复制代码

/ `' s$ e- `- L# C. E: a. |: Y
( ^, R) n# B8 c% F: W9 a* B" \2 R) z3 F

3 l/ I4 ~) p: Y8 m
' u* b& \! @0 w: _) X. M, k" w
. y. K* |7 I/ p5 l
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-1-1 14:20:07 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-4 18:55:01 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-7 08:16:24 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-1-22 19:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表