HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 81|回复: 3

[1080p] [1999][星愿][1080P网飞版/4.5G][粤语 中文字幕][MKV][任贤齐/张柏芝/苏永康][百度]

[复制链接]
发表于 2022-1-1 13:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
+ B3 i, Z, K7 [' P+ }2 X
                               
登录/注册后可看大图
* @& S5 s; Q. [# u0 D
; P# p% r  i' J7 x
◎译 名 星愿 / 星语心愿 / Fly Me To Polaris / Fly Me to Polaris: c5 I+ T  ^7 O6 _& q  U) P8 \! m
◎片 名 星願. Q( d$ F' E( H* V: J0 h2 ~
◎年 代 1999
) [4 G/ F) [8 p3 S◎产 地 中国香港
; `% \' J9 @- |7 b4 m9 X+ c4 o◎类 别 剧情 / 爱情 / 奇幻  y2 ~) e% q2 ?  |# P, E
◎语 言 粤语" F1 e3 e& K/ y' w- W
◎上映日期 1999-08-21(中国香港)
: F$ C/ l% R) S2 m0 [  V: z◎IMDb评星  ★★★★★★★☆☆☆
/ C" F  F# i# E! q3 l5 H3 y) W, c◎IMDb评分  7.2/10 from 1,022 users
+ U' V2 [- H: x( f3 X. c: e9 i3 x% x◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0213314/: U7 P3 P- Z0 d  ]! T
◎豆瓣评星 ★★★✦☆
* [. f! ^; [6 ?& W3 E* T- C3 g- z◎豆瓣评分 7.2/10 from 95,004 users
1 f. x0 R: r1 V) L0 n9 `◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1294927/
1 ?* h6 M( z& s# p4 W◎片 长 96分钟
5 K6 r3 [# a/ y% Q' Y1 b1 g◎导 演 马楚成 / Jingle Ma6 p$ H% `& O1 S
◎演 员 任贤齐 / Richie Jen
: D3 l4 J4 g' k/ V& ]& z' a   张柏芝 / Cecilia Cheung4 g/ d' b: ?& u6 m' D9 d$ ~
   苏永康 / William So Wing Hong3 b* K: v  j5 \2 \4 {, O3 E' K5 l
   陈逸宁 / Yat Ning Chan. r" P$ H+ z/ k& Z/ f
   邓萃雯 / Sheren Tang: a, Y: e1 b. _" O
   曾志伟 / Eric Tsang' x4 Z. Z: r8 i
   葛民辉 / Eric Kot/ D! ?% u$ F$ U, L' X% Y' Y2 C$ _+ k
   陈宝骏 / Po-Chun Chan8 a. |& ^1 y3 ?
   林珊珊 / Sandy Lamb& q% n8 Q- H- k! y* e2 d6 K
◎编 剧 罗志良 / Chi-Leung Law
: Q7 E! J& q' C* m0 M   杨倩玲 / Sin Ling Yeung
/ I% i$ c! }0 I7 r# ^+ M% }◎制  片  人 陈锡康 / David Chan8 o/ |: a3 Y" J' n
◎音 乐 金培达 / Peter Kam4 t/ P- c5 H9 Y: [" @! }0 S
◎摄 影 马楚成 / Jingle Ma
. G- _2 w  V: h) q" E* j7 j   陈广鸿 / Kwong-Hung Chan; z4 u5 r* w6 n. s$ ~' l
   陈国雄 / Kwok Hung Chan8 Y; f* O# p' ]+ I- _: e7 P
◎美 术 张世宏 / Silver Cheung; X! z1 F' [* Y  L  f
◎服 装 张世宏 / Silver Cheung' Q+ M! G4 a! n8 n& |& F
◎视觉特效 黄宏达 / Victor Wong
  C* r, Z8 y7 m# `8 T5 t3 ^+ }/ O" _   黄宏显 / Eddy Wong
1 u1 R9 y: K' b5 J  R& E* g+ G3 B* U◎其 它 陈宝骏 / Po-Chun Chan
) M$ |- j% n7 J0 X. E
9 M/ N: m& q# D0 e5 ^- [- e◎标 签 爱情 | 香港 | 张柏芝 | 香港电影 | 任贤齐 | 星愿 | 马楚成 | 电影
& W& x7 `5 J/ x8 f1 q
8 r' w) k7 j) \( N- o* ]◎简 介 
. t7 Y" _' b( c: W/ u" D- R0 ~* Z# {- T+ k. [$ A# {
 小时候因为脑膜炎使洋葱头(任贤齐 饰)失去视力及说话的能力,后来他一边在接受治疗一边在医院工作。他一直喜欢长期照顾他的护士秋男(张柏芝 饰),可是当时医院里的胡医生(苏永康 饰)也同时在追求秋男。洋葱头终于在一个晚上向秋男表白,秋男也接受了他的爱意。可是洋葱头在回家的路上被车撞死了,在天堂里的洋葱头祈求天使让他回到人间可以了结他与秋男的感情,可是只有5天的时间。( y3 U& d5 v. H
 洋葱头以保险调查员的身份接近秋男并大献殷勤,可是秋男还是无法忘记生前的洋葱头,洋葱头感动之余也使秋男逐渐发现了原来他就是洋葱头,而5天后的晚上,正是他们要再次分开的时候……, g* a* ]$ d* m
1 [! D, k0 `  `# u
◎获奖情况 . n3 j- L. \7 {: ?+ V5 j
. U7 y# o! A* N; A. n: p; S
 第36届台北金马影展 (1999)2 V! w/ U9 _6 n( x5 P- W" A
 金马奖 最佳剧情片(提名) ' T! j0 G7 i1 o$ I/ _1 O

1 ~4 k0 @% O' {6 O9 C4 k9 ~ 第19届香港电影金像奖 (2000)7 O- j# j- w9 i1 W* H
 最佳电影(提名) 陈锡康0 z) |* ]# A7 M, |$ ~
 最佳女主角(提名) 张柏芝
6 s; Q! N! V5 u; J! t( T 最佳新演员 张柏芝
) h& n' [  J2 h# Y- Q, C- H' R 最佳新演员(提名) 任贤齐
% ^( |" k8 g4 D) m& n: i 最佳摄影(提名) 陈国雄,马楚成' s4 B/ L$ @4 Q& E
 最佳原创电影音乐 金培达5 L) g" K4 `; q2 ^& ?1 ~  o3 v  Q
 最佳原创电影歌曲 金培达,张柏芝" o+ B- c" \% v' |8 E' C
 最佳原创电影歌曲(提名) 任贤齐
0 |' c4 O: m. V' R" ^% g4 G. ]4 F* P
◎台词金句
, P- V3 z& m, I; G* Z. ?3 `( K1 x  `* f" S  c2 p$ D. |( _
 世界上最遥远的距离不是生和死而是站在你面前却不能说:“我爱你”。3 m. z( Z6 z: e  v2 ~
' y- ]# q1 }0 c; f/ A
◎幕后揭秘
: H. _) e; o1 @7 q! {2 h
4 ^% g$ M. K6 b+ E0 { 本片是《人鬼情未了》(Ghost,1990)和《At First Sight》(1999)的混合,加上港剧、日剧的风格。影片宣扬“珍惜眼前一切”,“珍惜和意中人相聚的每一刻,不要把爱意埋在心底”的新恋爱观。剧情转折缺乏说服力。影片票房不错,尤其因为任贤齐、张柏芝第一次出任主角,但表现突出,不造作,不生硬,自然可人,感情戏互有交流。评论对张柏芝寄于厚望,后来均得应验。饰怀孕姐姐的邓萃雯生动风趣。5 d9 h& U3 V% a. e( Q
6 I% D3 m& B" ]% n. C& a
 1. Video
  ! ^; K& o: n' U# @" t
 2. ID : 1
  ' B% b% |$ K1 ?- O7 A! r) j$ F
 3. Format : AVC
  + t) r$ \" n: u( n: Z/ H/ ^
 4. Format/Info : Advanced Video Codec4 X5 `& x2 a: ~9 D( Q; A6 f( y
 5. Format profile : Main@L4$ ]; l3 k0 l  U2 T; O& D# c! A
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames# ?. M5 V8 N- P% `0 e1 [+ S
 7. Format settings, CABAC : Yes
  " k7 N& C% d! O4 X( k
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  : |0 j  [. [5 Y1 q, p3 ]4 r
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  * m' _  L' b" j- ]% x- C
 10. Duration : 1 h 33 min
  + O4 ^  t* u, z/ n! B
 11. Bit rate mode : Variable* ~4 l  E4 c! J2 V3 y
 12. Bit rate : 6 810 kb/s
  / w2 R3 z( g* k1 M4 F
 13. Maximum bit rate : 10.2 Mb/s: L; j) [1 d* ]! z1 K( L
 14. Width : 1 920 pixels
  # `5 a5 y- V. E3 V6 ]( v
 15. Height : 1 080 pixels, c7 P+ l. _" b3 k  `0 R0 o% F
 16. Display aspect ratio : 16:9
  # R/ O' l0 @  v$ [3 v0 R  E
 17. Frame rate mode : Constant) j7 R6 g6 q1 U, i+ e0 Q
 18. Frame rate : 24.000 FPS
  # Y" T5 v, f; S1 O0 e8 K
 19. Color space : YUV
  + i# o. A# ~7 S
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  ( y3 S9 y! B* ~- L% R  h
 21. Bit depth : 8 bits
  % `5 Y' A1 T- p5 [. j$ f
 22. Scan type : Progressive2 l: d8 |% L' z7 L" O; I9 Z# M2 _
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.137
  5 a' i& P' ~0 G9 @/ {
 24. Stream size : 4.43 GiB (98%)
  ) _. b4 ?% u1 e1 f) [
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228' Y9 B. |& j# E# z9 p/ E) o, P
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6810 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=10215 / vbv_bufsize=13620 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00/ U5 y6 E& B! Q' x$ e* b& W$ ]
 27. Default : Yes. s: ?6 y3 a9 p6 T9 `, t: N  X
 28. Forced : No
  3 r; {: p$ y2 W4 k% M
 29. 5 K& j' @! z. k8 C
 30. Audio2 n/ I+ y+ Y+ q3 O7 E. ?
 31. ID : 2
  , ]9 m+ x3 X3 U# t- @8 |2 r
 32. Format : E-AC-3& k. l' T; p, F
 33. Format/Info : Enhanced AC-3
  : F% R2 \& q2 ~  G% R+ M7 u
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus$ {+ r* f* j$ y$ Y: G& O# b5 G
 35. Codec ID : A_EAC3" h, i4 n- J% o; s6 C* O- p# Q
 36. Duration : 1 h 33 min" Q" v" p' \/ i8 Y  o0 j8 n2 {/ s
 37. Bit rate mode : Constant/ Q0 e8 ?5 q) d0 _: Z; [# r
 38. Bit rate : 128 kb/s
  6 d' f, }# U; s
 39. Channel(s) : 2 channels
  4 q0 M/ a8 `; D$ F3 R  k( K- d
 40. Channel layout : L R
  - [+ u3 o4 |0 z* a7 q) k
 41. Sampling rate : 48.0 kHz( q" I; V8 x, v6 t& f
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF). a2 U3 D# j( J8 ?( h0 A
 43. Bit depth : 32 bits. o/ T& P( p/ _4 v7 c
 44. Compression mode : Lossy
  . M; ~2 s$ D4 B- H( ~' V* H2 _
 45. Stream size : 85.3 MiB (2%)
  : \! m9 E% O8 o3 _
 46. Title : Cantonese
  : W' M& I5 }& O
 47. Language : Chinese
  9 d7 K9 O" B( w4 A4 F$ A7 n
 48. Service kind : Complete Main
  3 ~; W# G: A! S# C/ B# f! c
 49. Default : Yes1 P# F7 ?! p9 A, R8 p
 50. Forced : No
    }: _, q" M7 d/ x4 {( W: _
 51. $ T6 ^, \2 O" w' e
 52. Text #1
  ( I: R) }! S1 r/ h' X; H
 53. ID : 3
  ( B/ G: J& p5 i  ^
 54. Format : UTF-8
    r- b( O" q% V4 `% x7 z
 55. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! t& E& t! Y0 {4 V
 56. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 N5 Y. E1 _; r& F
 57. Duration : 1 h 31 min* k9 x/ b  c, }: `
 58. Bit rate : 47 b/s
  3 _# A. `" f! h) W
 59. Count of elements : 1232$ _( n1 C+ b  C2 a0 v2 U
 60. Stream size : 32.2 KiB (0%)
  2 S$ |2 p1 A9 K8 h# `+ V, ^5 X
 61. Language : English
  9 ~/ g$ z& T2 O$ S
 62. Default : No
  * V  c8 U9 B! g; g' a
 63. Forced : No
  # q% U; l; o, O# s+ m

 64. 5 p' r3 t  h9 Y. W0 [# F' \7 W
 65. Text #20 P! @+ e: a4 _2 J
 66. ID : 4
  , w- e" R/ b% \5 y  J
 67. Format : UTF-8
  " L( S, ?( x4 r0 r
 68. Codec ID : S_TEXT/UTF81 N, [6 k3 k# P- ?  q+ g
 69. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 c) d/ b6 m2 e- _3 _% W
 70. Duration : 1 h 31 min0 y4 a/ p2 B5 J, u' ]4 j1 R8 V
 71. Bit rate : 49 b/s# s9 c% @$ p9 V# C
 72. Count of elements : 1236' b: j, I6 F  H& G2 G" C
 73. Stream size : 33.2 KiB (0%)
  ; u  V9 }8 z+ P8 T
 74. Language : Malay# W% n* C* x$ d" n
 75. Default : No
  5 G$ D$ u0 d4 X, M/ y4 k
 76. Forced : No
  0 j* T( k: i2 i& Z* j8 R
 77. / u% X  b3 c7 a
 78. Text #3# W( a' i$ p! W1 S3 p7 z& Y( n7 F
 79. ID : 5% r/ V- w- Y" c! o% X# R6 {* s
 80. Format : UTF-8
  , M- ^& C- k0 F
 81. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 l+ h: j8 `4 p
 82. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # X! t: r% ^7 {. T' A
 83. Duration : 1 h 31 min
  - s& h* G3 d1 a; a# g5 r$ b
 84. Bit rate : 72 b/s3 ]( \+ h( p- D# v" N3 s& q
 85. Count of elements : 12452 k; A6 a) m" p% B/ F/ |
 86. Stream size : 48.9 KiB (0%)
  * O4 _, J% L) N& j
 87. Language : Vietnamese
  / f% _' e& |' j; w6 k
 88. Default : No
  0 j+ ?# P, O# [6 T* o% H/ H
 89. Forced : No
  ; ?. W8 U: o' f. f/ a

 90. ' ?* w& r/ f8 c! m) U
 91. Text #4
  " U# @  d" j# \
 92. ID : 6; }: p( h- `) ~! L! D# w
 93. Format : UTF-8& j4 W/ \* ~8 h8 P0 D: F& T
 94. Codec ID : S_TEXT/UTF88 V: I0 a. w4 d* _. S  A  H
 95. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 B. O! D4 ]) n# F7 J
 96. Duration : 1 h 30 min
  ; V# r0 X4 [0 m" c2 q) w
 97. Bit rate : 52 b/s9 t. I# C: x* `0 w4 G
 98. Count of elements : 1369
  5 J! ^( G: J* r& A
 99. Stream size : 34.3 KiB (0%)2 ^( t% l- [0 \- F& r% g  L
 100. Title : Traditional6 Q; U: |  ]3 m* D5 ?( a
 101. Language : Chinese( T: `6 n) E4 ]  t
 102. Default : No4 F+ U6 ]- @+ V- r( h
 103. Forced : No- r" g, [' `2 b- i/ s0 d4 s6 o

 104. 4 R- {$ h- j0 ]
 105. Text #5
  $ z1 O% Z+ ]( p, {
 106. ID : 7
  5 z1 Z$ a1 |# g, u4 q
 107. Format : UTF-87 J# O# u# K$ o8 i; H
 108. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ C" V* C9 U" _/ h* s
 109. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : f9 E8 O4 J/ B; ^
 110. Duration : 1 h 18 min
  2 a. m/ E8 Y3 h4 ^" L/ n  J# O
 111. Bit rate : 0 b/s5 }6 p. ^+ I3 J" r# T3 V0 e
 112. Count of elements : 7
  5 q& v) Y- @  U8 A3 o1 k. u8 |
 113. Stream size : 197 Bytes (0%)4 y+ U( j: G5 x
 114. Title : Forced
  3 Q1 M; x0 v/ m* F. c( ^
 115. Language : Chinese
  ! r$ U+ T. E9 |" j" y: \1 X; u
 116. Default : No+ `: o2 z. w' P( K
 117. Forced : Yes
复制代码
0 E- C/ T' k  V( G+ Q
1 u" L5 {* B1 C1 A' |6 h+ l
' p' O' D2 @  A2 b, l

- u! W! Q" H( q# u5 `4 o* w; S8 p/ a1 j6 F* z* _4 b4 ]
1 @  ^3 m* y' J3 z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-1-1 14:20:07 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-4 18:55:01 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-1-7 08:16:24 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-18 11:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表