HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 313|回复: 12

[1080p] 阴阳错[中英字幕]Esprit.Damour.1983.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DDP5.1-ODiUM 7.75G

[复制链接]
发表于 2021-12-21 20:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
5 T( u; ^+ Z, z7 z6 g- ]
                               
登录/注册后可看大图

% A% \; j' s1 ~& o0 G
4 F# U. o/ U+ m6 ]; H" ?◎译 名 阴阳错 / Esprit d'amour / Esprit D'amour6 _8 l1 K! R! H& g
◎片 名 陰陽錯
' z6 X) ]9 B3 ^/ ^◎年 代 1983
6 |  |- B/ l! b: e& j◎产 地 中国香港
& e% N" r1 H# j; W- \, D( S◎类 别 剧情 / 爱情 / 奇幻" K/ N& {8 y2 P- L
◎语 言 粤语
* H! E/ N4 i0 o4 Q* O  k◎上映日期 1983-12-15(中国香港)
3 @9 }5 C; _4 N◎IMDb评星  ★★★★★★✦☆☆☆! ^& V+ S# Q; v. B: z: ]: u: ~" y
◎IMDb评分  6.7/10 from 163 users4 L6 Y1 ?: D8 L7 s( \" N- s; a
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0086616/
# L1 h" S- w: K0 k  R◎豆瓣评星 ★★★✦☆9 j. S  x" }. ~$ r" V! C/ i/ F
◎豆瓣评分 7.3/10 from 2,490 users6 t8 X# h5 C. w* D5 B; C
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1308177/
, B) O( N( m6 F) z0 C◎片 长 98分钟
& J" f0 r/ ?" |% `* o% i◎导 演 林岭东 / Ringo Lam
; M8 W* |. \: g* _+ W& P- H◎演 员 谭咏麟 / Alan Tam
& D1 w0 J8 p! @, Z, m$ f6 o* V   倪淑君 / Suk Kwan Ni
5 u- p* X/ _7 b   叶童 / Cecilia Yip* a2 B- T9 K7 c# N  Z2 M
   董骠 / Bill Tung4 R, ^7 @, {+ ^/ ^+ C+ }9 U9 d
   邓碧云 / Pik-Wan Tang' N8 L* L" r# T- N$ r$ c- y
   黎永强. Q, h8 O6 A) W  J4 M- }
   郑孟霞 / Mang-Ha Cheng | 饰 張契媽
3 g  Z1 _9 r! o" a& F7 L   田丰 / Feng Tien  \7 _! W6 d8 H. @
   梁克逊 / Hak Shun Leung* d8 A) j1 [$ H& Z: Y; {4 }# T3 r
   楼南光 / Billy Lau
: c7 F8 }  O2 N+ H" }2 C   陈欣健 / Philip Chan
1 P* A2 q! K! k6 V- F   白兰 / Lan Pai# t& F* Q! N" a7 i0 V- ^3 \7 y
   黄思恩 / Sze Yan Wong. {; u+ A+ i# r; U/ a8 Q* u7 h
◎编 剧 高志森 / Clifton Ko! O* A  g2 f4 k; {* Z& W0 L6 T
   卢坚 / Kin Lo
7 v, g. G( P: [' s6 E. p   冯世雄 / Raymond Fung3 G( v: r+ j# X3 E8 y
◎制  片  人 石天 / Dean Shek; e7 }" f0 y2 ]0 P2 v  b5 j
   黄百鸣 / Raymond Wong2 l4 L" e6 w2 p$ U
   麦嘉 / Karl Maka0 Y% k3 ^- \2 [  w0 T1 A/ @* G
   钱小蕙 / Amy Chin* F6 U+ N) x% a6 L- v& F0 Q( R
   邱静美; ~  Q+ e  b# b6 u& i" `3 `9 Q( i
   黎永强5 R7 D. ~" w0 Y0 j5 P- ?
◎音 乐 邓少林 / Siu-Lam Tang
  l# }" A' b/ N# @& N; m, ~   林敏怡 / Man Yee Lam
: W* o3 ?2 t* d) |" b* C◎摄 影 陈俊杰 / Henry Chan
) s6 e# }6 m/ }* z   钟志文 / David Chung9 A& R8 E0 _2 q1 i
   林亚杜 / Abdul Rumjohnn
) l8 C% v; O/ G   黄岳泰 / Arthur Wong2 C& k/ R3 J( H& \7 A! w$ G
   汤宝生 / Bob Thompson
8 K7 X2 H4 e" q6 F6 g. k   梁志明 / Chi-Ming Leung
- x, k1 P. ~; _  l' {   林辉泰 / Raymond Lam
" m. e# x, x# s2 y   黄仲标 / Bill Wong
6 t8 J$ Z8 Z) i( @, a$ C◎剪 辑 周国忠 / Tony Chow Kwok-Chung
' S1 d5 \3 J  D# B0 w& O( e  u( b1 I◎美 术 奚仲文 / Chung-Man Hai
  G" B# M" z5 |; L, T   卢家垚
4 U7 u0 u) W' g+ p( }! `9 q   成运安 / Shing Gwan-On9 s( O) `( w# g; ~5 |/ C
◎服 装 潘雁英 / An-Ying Poon
$ E7 K( I6 M$ k; q$ Z   陈顾方 / Shirley Chan
4 b! V3 h: n9 I& s7 n◎视觉特效 赵乔匡4 Y. g1 e2 z4 A; q& b
◎动作特技 孟海 / Hoi Mang
4 z1 J+ f( U( Z, r) J. N! q& `5 z( p◎其 它 施南生 / Nansun Shi# a6 [  r* }. a; g& }; g5 S' f2 G
7 F( E3 H' o5 m# r. ]; v
◎标 签 香港 | 倪淑君 | 谭咏麟 | 香港电影 | 爱情 | 林岭东 | 人鬼戀 | 喜剧
  Q" _5 |1 q2 ]# Y+ i5 t: W# }' \( u% A; ?9 f. I6 W3 `+ g
◎简 介 : i- h. h* \! f4 {2 q  n

  e* f+ X# ?6 O" o" U( T 保险公司调查员古志明(谭咏麟 饰)在雨夜赶回家参加和婚期妻Ivy(叶童 饰)订婚四年的庆祝,不巧雨天路滑,古志明险些撞到一名红衣女子……Ivy为人脾气火爆,古志明虽有不满也只得忍受,当夜古志明胞弟玩起了碟仙游戏,与此同时,名叫张小瑜的红衣女子不慎失足坠楼身亡,正在进行中的碟仙游戏恰好收到了张亡故的信号。次日,古志明奉命调查张小瑜死因以便进行理赔,岂料连串怪异现象在古的身边发生。在古志明和Ivy的关系日益紧张之时,女鬼张小瑜现身古志明家中,申明自己并无恶意,只希望得到保险金赠送邻家女童,而古志明的领导却示意此案按照自杀处理以免去赔付。张小瑜出现的频率愈发增加,而古志明对这位乖巧的女鬼渐渐产生了情愫……
$ I/ ^' N" N# G5 t% @4 k  M6 a: G3 ]5 |/ t8 A1 E) o( L
◎获奖情况 
) k4 S( w, H2 _9 M4 D. L1 A$ T; M) ~% j& C! V
 第4届香港电影金像奖 (1985)
0 x+ f0 }! ?( \. p 最佳原创电影歌曲(提名) 谭咏麟,林敏怡,林敏骢( z% e0 c0 ^1 j" Q( F

# b3 T. O" i1 {9 H◎幕后揭秘9 B2 R% l1 i! x3 P7 |+ _
: a- A! C1 M8 R
 这是大导演林岭东的导演处女作,其实是一个意外的机遇让他早早就执得导筒。影片原本是新艺城在台湾市场力推的商业片,导演以及编剧人选原定为新电影时期崛起的杨德昌。杨德昌所作的剧本以及拍摄策划被新艺城决策层一再否决,尤其是高志森更力主推翻原作,重新来过。胳膊扭不过大腿,杨德昌中途下课,被临时撤换。随后,黄百鸣连施快刀重新写完新剧本,交于公司,而新晋的导演林岭东则意外取得公司信任,以试试看的心态投入了这部商业电影的制作。影片在香港上映之后,取得了意外的高收益,以近一千一百万的成绩占据了票房第四的位置。自此,林岭东的时运大兴,开始正式登堂入室,成为香港电影创作大军中的主将。! i. h% P  m/ E! n4 F
" O* \5 N% E% L
 1. Video
  2 B7 y/ c7 J& h6 g( U) n- D7 Z$ j1 Y; P
 2. ID : 1
  / B+ S3 O! U; V* P  Y- m/ d8 j
 3. Format : AVC
  $ K) P$ e; ?9 Q5 k  [7 ?
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  4 p3 x& ]; r" W, ~7 b% R
 5. Format profile : High@L4.1
  ' j2 ^; c6 c$ s: B3 |
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  : i% B! s* z6 q0 F/ y
 7. Format settings, CABAC : Yes1 f/ A# g( e3 f# d
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames; ?# \, V, t0 x% m0 h8 p6 X
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    c: R0 v& J- _2 v) ?, T2 |0 Y
 10. Duration : 1 h 33 min, p2 ]( H# @8 {9 ^7 b9 x$ t; j
 11. Bit rate : 11.4 Mb/s
  " K9 m, ^2 j! U
 12. Width : 1 918 pixels9 h3 P7 f9 F# |8 g" \6 ?6 `/ e
 13. Height : 1 018 pixels6 w0 d5 q4 h) g$ Q* o1 e8 y" U
 14. Display aspect ratio : 1.8848 t" d! C" G. e
 15. Frame rate mode : Constant
  ! R# O% _' k! R6 w- d2 M
 16. Frame rate : 24.000 FPS* _/ O) n3 \3 S% q% l! |& Y
 17. Color space : YUV8 O' h" e2 n; S; j0 {
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
    C! K6 x1 D7 |; l, z/ Q2 E9 _3 C. |
 19. Bit depth : 8 bits
  # F+ ~& J7 P, m! x8 U3 A9 \" s( m
 20. Scan type : Progressive7 h- ^8 F" Y0 a, I7 u2 x+ A
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.244
  # T6 l" I$ N7 n" r) F+ P3 g
 22. Stream size : 7.47 GiB (96%)! v4 ?9 \' H6 ^+ r1 |  @' S, X
 23. Title : MPEG-4 AVC Video / 11443 kbps / 1080p / 24.000 fps / 1.88:1 / High Profile L4.10 x3 p6 }, K9 S9 {% w3 `+ E! Y$ i5 ?
 24. Writing library : x264 core 164 r3075 66a5bc1
  # L* e* H1 s' T
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.03 / mixed_ref=1 / me_range=47 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=4,6 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=97 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=11436 / ratetol=2.7 / qcomp=0.60 / qpmin=5 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=6327 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.98
  : R5 ^6 U. _) s! I- k5 }% d4 X
 26. Language : Chinese
  ) S& n$ [8 t  J0 s
 27. Default : Yes; a; N% I! j. I, t
 28. Forced : No. p2 l& q) A; S! y

 29.   I# F) K% E: M4 x
 30. Audio
  % Q5 v( c5 Q9 B5 q
 31. ID : 2
  1 o* t1 m9 ?/ n" Y/ Z5 Q) E
 32. Format : E-AC-3  Z% f7 U5 Q( l: M
 33. Format/Info : Enhanced AC-3
  4 N! K$ _+ ^" z7 V$ n
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus
  1 f+ K* v! j& q, L. L# j6 D
 35. Codec ID : A_EAC3
  % `- d" e; }2 c9 c0 c- _' K& b/ Z
 36. Duration : 1 h 33 min8 I. d- p' L1 W) V, i) r: h
 37. Bit rate mode : Constant
  : U* o8 O5 f. S2 o
 38. Bit rate : 368 kb/s
  " r  p$ K4 M% `9 ]# r  F
 39. Channel(s) : 6 channels+ B* l8 V# P* L7 ]; B1 r& _
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs# P- \& T# o! X8 G, |
 41. Sampling rate : 48.0 kHz* ~) @2 j4 c) X, o! s
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)( C2 f9 U% m& @; Q
 43. Compression mode : Lossy
  ! [9 R7 U* k2 {% W
 44. Stream size : 246 MiB (3%)' s  o2 Z5 n$ ?5 f
 45. Title : Chinese / Dolby Digital Plus Audio / 5.1 / 48 kHz / 368 kbps
  ) S0 D, P2 q% {2 g# e
 46. Language : Chinese
  6 l' n0 P$ c, T' J+ O! x( O* s
 47. Service kind : Complete Main
  ) _/ N' h4 x& p1 K1 z7 Z& V
 48. Default : Yes
  7 D4 `$ {1 X/ D
 49. Forced : No
  0 |, b& B% b' B9 M3 Z8 e- r( M$ w% i* R

 50. 6 r" G0 D2 E- d% R
 51. Text #1/ J' N# g$ i$ W5 w/ F, b
 52. ID : 3
  + U; h7 i5 r; x' w' a2 E. q
 53. Format : UTF-8
  0 a; Y* N2 r/ V3 `6 `4 S5 W
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 U/ P. i$ y1 x  I" M8 c( \0 ]
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ u* t; i! z* w5 `0 h) X0 I3 M3 |
 56. Duration : 1 h 29 min
  0 m) M5 I8 G% x
 57. Bit rate : 38 b/s
  $ s3 K% c& n# j" m: s  R
 58. Count of elements : 1194
  ( t2 z( c3 ^0 _$ Y0 o; Z  `
 59. Stream size : 25.1 KiB (0%)
  4 V: x' F( j' Y# M
 60. Language : English
  1 [8 P, z9 I. z; t
 61. Default : Yes
  1 V0 c3 F6 d4 m5 _6 t
 62. Forced : No
  ) D$ {4 H- j4 f% m
 63. " s& m7 Y+ u. P9 c  g6 `- \9 Q
 64. Text #23 q1 A+ \: ^/ z/ r/ K! W& I, ^
 65. ID : 4, [3 `: a1 H8 |( u/ E! F6 m
 66. Format : PGS
    J- ~. y* J3 y
 67. Codec ID : S_HDMV/PGS
  , l+ k! c: s  ^" L( v
 68. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 I8 |& M* i6 E- ^$ e! Z6 v; d; f
 69. Duration : 1 h 29 min
  5 m* W% g& K+ p' v
 70. Bit rate : 29.9 kb/s9 B! D3 W7 E" ~& A; j. e
 71. Count of elements : 1955
  5 d3 f' u- X& k7 ?# Q
 72. Stream size : 19.0 MiB (0%)
    U! h. t/ Z' d- p+ |
 73. Title : Simplified Chinese [简体中文]
  * g& j- j. W7 F% z
 74. Language : Chinese
  ) [5 Q" x8 _6 P
 75. Default : No" A4 z  }& `/ b0 \) ]- F3 d# D
 76. Forced : No: r  a" ^3 l  ]. {
 77. 6 z/ r/ u! e* j! P$ p3 a2 [; h$ B
 78. Text #3- m- G9 E' N1 c7 R/ @* ^# m
 79. ID : 5' ^) g5 a% n3 a. n. a' m' [
 80. Format : PGS
  ; h$ Y9 H* Y( K: V
 81. Codec ID : S_HDMV/PGS
  7 f: F, J( M1 q! _5 d; U, u
 82. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  " C; q% F7 _% C8 m$ }; V9 L
 83. Duration : 1 h 29 min
  # ~/ G5 P* G6 p& W# L
 84. Bit rate : 32.2 kb/s& E; c5 h, Q& K' F; u" c
 85. Count of elements : 1955+ a' e3 @$ F2 U$ c- s9 i& U
 86. Stream size : 20.5 MiB (0%); `' Q: A6 g. Z/ \
 87. Title : Traditional Chinese [正體中文]. e1 X( U8 s. W% j5 H
 88. Language : Chinese9 C4 f5 y. `4 |( a: U
 89. Default : No% I  u( |. E! U! U% b8 A; |
 90. Forced : No1 v1 q, M& c5 @2 _" R

 91. & N+ V6 T9 U. i- f; I. W8 z
 92. Menu) ]: O) n$ m$ I3 `0 B. F' u
 93. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  $ {3 m& u1 ^. v7 Z( P
 94. 00:06:00.583 : en:Chapter 02
  # c( X4 L! D% d
 95. 00:12:27.667 : en:Chapter 034 g& {9 b  L$ R. Y( Q/ l
 96. 00:17:49.125 : en:Chapter 04
  " ^! H# S/ C- F5 o- J
 97. 00:29:09.375 : en:Chapter 05% `- Q, A6 B. F4 |
 98. 00:43:54.000 : en:Chapter 068 w6 B& }. l( d! g- s
 99. 00:52:22.958 : en:Chapter 077 @% I. `  w! o5 g) \! ~
 100. 01:01:16.667 : en:Chapter 08/ R: c- n0 f! y# D9 V
 101. 01:11:25.833 : en:Chapter 09& A6 o6 ^  E- r# R- Y  M
 102. 01:16:00.042 : en:Chapter 10
  ) S' |7 F0 r7 e: T, v0 ]& K
 103. 01:22:05.167 : en:Chapter 118 L9 y5 u* q4 m2 i( N
 104. 01:28:35.250 : en:Chapter 12
复制代码

- ~$ N3 q9 o$ d' B9 Q
) i. x! H/ V6 O
. d" ]$ l* V* y8 ]4 \# z3 k- q$ n
  ?  l+ ?! A9 l( X$ E8 n. c6 F" P: I- D8 w& d2 L8 y% z0 e- M
% j" J- h  O4 v) A1 X- F
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-12-22 04:45:50 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-22 08:22:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-22 09:02:45 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-22 11:12:39 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-22 11:53:00 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-22 13:05:17 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-22 16:11:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-17 19:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表