HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 427|回复: 28

[1080P和1080i] [无台标][台剧:华灯初上 全8集][1080P网飞版/11G][国语 多国字幕][MKV][林心如/杨谨华/杨祐宁]

[复制链接]
发表于 2021-11-29 17:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
+ h5 O* z. ~# w: y8 v
                               
登录/注册后可看大图
. n. T- c1 o2 G/ X- S3 @8 I! M) \; C+ n

9 W( A& Q8 g* K8 p: r5 P  N◎译 名 华灯初上 / 华灯初上 第一季 / 华灯初上1 / Light The Night / Light the Night) r* k# D% H- l; I& U9 Y
◎片 名 華燈初上
0 |( l6 `/ k/ ?/ z2 y- ~, z9 ~◎年 代 2021
8 t$ j7 c# f' T) A) X◎产 地 中国台湾$ p0 {* h* T+ v  {0 A
◎类 别 剧情 / 爱情 / 犯罪
" w2 z: i7 p' ^: I; V% \  u5 O◎语 言 汉语普通话3 Y( O1 Y" P6 ^0 C
◎上映日期 2021-11-26(中国台湾)6 V2 a! e" O; V7 A4 S" T2 a  z; C
◎IMDb评星  ★★★★★★★✦☆☆
4 x6 g- [8 y6 h% m2 m. m, J◎IMDb评分  7.5/10 from 42 users
% F! o6 @' y6 B◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt15808044/
5 Z, ^8 R2 [1 D; _1 a◎豆瓣评星 ★★★★☆
: Q9 E- V9 B, e◎豆瓣评分 7.9/10 from 7,224 users
8 a5 ?. G/ k" N6 c. k4 j6 R◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34607516/
# }) B& X. @3 V4 O5 V' n! p◎单集片长 60分钟0 G! Y) K6 g: [
◎集 数 8! X2 \! D% M$ A# w
◎导 演 连奕琦 / Yi-chi Lien
3 S" `& Y, A6 d3 ]- ^3 e◎演 员 林心如 / Ruby Lin | 饰 罗雨侬 / 萝丝! [4 P4 l& u4 g! J* D( i
   杨谨华 / Chin Hua Yang | 饰 苏庆仪 / 苏
3 N2 q$ }3 ^- d( E$ p4 z   杨祐宁 / Yo Yang | 饰 潘文成- c  [6 `# `. C0 _" B7 H7 m& u+ H
   凤小岳 / Rhydian Vaughan | 饰 江瀚8 Y+ y2 W* G! U! _8 q- q$ S& [
   张轩睿 / Xuanrui Zhang | 饰 何予恩
8 i- ^5 T2 X6 A% P5 ?2 k5 q   刘品言 / Esther Liu | 饰 李淑华 / 花子. S  a+ m) ^7 [; [" |( R$ H
   谢琼煖 / Chiung-Hsuan Hsieh | 饰 季满如 / 阿季" P- G" N9 U& G! V8 G8 Z
   谢欣颖 / Nikki Hsin-Ying Hsieh | 饰 黄百合 / 百合( A1 K7 O" r5 \/ R
   郭雪芙 / Puff Kuo | 饰 王爱莲 / 爱子
9 q* r4 Y( r3 |   江宜蓉 / Cammy Chiang | 饰 林雅文 / 雅雅
- F: S0 U  z3 B: q0 ?   胡玮杰 / Wei-Jie Hu | 饰 丁家豪 / 小豪& F  f8 U5 X- u
   章广辰 / Kuang-Chen Chang | 饰 李健达 / 阿达
( L" r) s; t4 s8 U3 Y, @   谢雨芝 / Yu-Chih Hsieh | 饰 颜巧如 / 妹妹* x* d- k1 C) _: [  t, J: K' }
   刘敬 / Jim liu | 饰 吴子维
/ p0 X& \8 _* x+ X& w   霍建华 / Wallace Huo | 饰 马天华' t# x4 {7 a4 R+ F5 E$ T
   郑元畅 / Joseph Cheng | 饰 吴少强
! u7 y, L3 p  S- M/ _( H   王柏杰 / Bo-Chieh Wang | 饰 亨利
. {7 z8 k" g! }) c7 [- i   修杰楷 / Chieh-Kai Hsiu | 饰 葛志浩
; l9 y- r! b  O6 Z; z+ T# h! e   李李仁 / Liren Li | 饰 彪哥 / 徐国彪
* K: m2 H" C: j* Z( r$ e   加贺美智久 / kagami tomohisa | 饰 中村正勇
- }& a7 Q& ]4 r1 K# H" o. |   屈中恒 / Chung-heng Chu | 饰 孙明章
% o' g# W, r" k( a5 ~) l0 S   林暐恒 / Ken Lin | 饰 峰哥; }2 U8 a  _( H, u
   任容萱 / Lorene Ren | 饰 萧婉柔
: m) v1 l' d3 Y/ c   许光汉 / Greg Hsu | 饰 予恩同学/ N+ V4 }, m* o  q8 j/ w
   沈孟生 / Meng-sheng Shen
: U' o  L  p9 T5 h$ M   王月 / Moon Wang" l1 k% Z+ e# k8 r; i8 |; A
   温升豪 / James Wen4 n  W8 O! U' g6 C( Q' p5 V: g
   蔡君茹 / June Tsai
2 `4 }) @6 k3 ]0 y7 _5 c   马念先 / Nien-Hsien Ma
5 o, G7 ^: r9 ~1 j& n+ P9 S   海芬 / Heaven Hai1 ]& n7 Z7 q9 d3 Y
   钟承翰 / Hans Chung
! |  f9 x1 z0 V1 d( O   陈博正 / Bor Jing Chan
' M: V! j3 h5 x/ g: v   范瑞君 / Ray Rui-chun Fan. t- @) _$ U2 l. {/ N& L
   林哲熹 / JC Lin( W/ }3 G- y% K! @) g
   宋柏纬 / Edison Song- i' P9 \* x6 O& l  x1 }
   应采灵 / Tsai-Ling Ying
! w2 p6 K# {6 M$ A2 H   北村丰晴 / Toyo Kitamura. t/ @$ n0 L; G9 [; l. e9 D
   郭文颐 / Berry Wen-i Kuo& S  T- R2 E* h3 j
   吴昆达 / Kun-Da Wu | 饰 白虎
6 s1 K" V. v+ M5 }: _, d% H◎编 剧 杜政哲 / Ryan Tu
6 ~2 M; p# F3 q  r4 Y. I7 I   洪立妍 / Liyan Hong$ d: c; k; ~9 {: O1 D. V. o
   林绍谦 / Jaxton Lin
: Z/ j# s/ p  z◎制  片  人 林心如 / Ruby Lin, \9 x! N: b  E( V
   张雅婷 / Chang Yah-Ting  B$ ?, v. q1 t0 d1 R6 Y
4 k  S2 h$ _, |9 |0 R. f. h! N4 w2 f
◎标 签 台剧 | 林心如 | 悬疑 | Netflix | 犯罪 | 剧情 | 2021 | 杨谨华
+ c: g9 R$ f* f3 B9 ?: n
- S& S& }5 a. j% i◎简 介 2 |& ~% O6 ~% C
# c0 S; r+ u* D% J8 G) u
 罗雨侬(林心如 饰)和苏庆仪(杨谨华 饰)的故事在她们还是女孩的时候就已经开始了。生长背景与个性天差地别的两人,命运却将她们紧紧绑在一起 她们合力顶下一间在林森北路条通的酒店“光”。 原本以为这家店将会承载她们人生最华美的灿烂时光,无奈一个叫江瀚的男子出现,打乱了她们原本的生命轨迹 。
$ M/ j0 U" l2 E6 c7 s" N8 t
* H0 Q! z2 e* _, ~0 Q3 H  {
2 U4 G) L# y3 F8 ]& F0 ?% E5 Z1 t

0 S! s4 m# P5 _9 I; c0 I! @) q. m- T8 N

- a: `2 ~- h/ h5 ~; J
- C* v$ {9 h- N8 w0 Q% F+ B$ ~' B& [; i7 L2 Y- \# w: [
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-11-29 21:41:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-30 08:09:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-30 11:30:24 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-30 16:16:55 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-1 21:29:28 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-1 21:33:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-1 21:40:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-3 00:11:50 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-25 22:05

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表