HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 64|回复: 9

[1080p] 小飞侠[国粤双语 内封多国字幕]Teenage Master 1995 WEB-DL 1080p H265 AAC 2Audios-Dave 2.95G

[复制链接]
发表于 2021-11-9 16:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
+ t7 K& }8 n$ k; H, \& K
                               
登录/注册后可看大图
/ g7 m. O) U3 q* ~3 _
◎译 名 小飞侠 / Teenage Master
7 p( V5 `1 a9 S4 v( {/ ~0 o◎片 名 小飛俠. ?: e1 C* Q  Y* t/ N
◎年 代 1995, a+ _) e: l. F+ I- F- N
◎产 地 中国香港) Y- ]$ l4 ?) i4 H
◎类 别 喜剧& \) S, _8 a/ e
◎语 言 粤语7 r; V- p6 c* g! n+ \  q
◎上映日期 1995-03-25(中国香港)
7 h8 K* `  i# s0 h6 l7 V. e◎IMDb评星  ★★★★★★✦☆☆☆$ b# Z' N1 N. b% e
◎IMDb评分  6.4/10 from 46 users
5 C8 R: W" }5 K% L2 w9 c: H◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0115001/9 U0 E9 K3 {1 h- ]# u! ?9 Y  G+ P
◎豆瓣评星 ★★★✦☆/ t& c' a& V# y% V" w
◎豆瓣评分 6.8/10 from 13,062 users* K; o1 W9 x- G1 z! l' D# u
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1578510/: `6 b7 `' V2 N' W: i1 c
◎片 长 88分钟" {" T0 h5 _9 a$ Q2 K$ K
◎导 演 林伟伦 / Wai-Lun Lam* ^, q8 G7 ]5 R  n. z
◎演 员 谢苗 / Miu Tse' _% o2 ]& }3 L
   吴孟达 / Man Tat Ng$ L- T/ e  ]( v' |# k8 ~! h1 ~
   卢惠光 / Ken Lo5 Z. Z7 q/ ]6 \
   郑柏林 / Jacky Cheng
* D$ h. v  m$ l9 N   邹兆龙 / Collin Chou
$ }1 D( h9 g* u' s6 C9 i4 [3 H   罗慧娟 / Jacqueline Law
0 }" R6 x# M7 e2 ~- C: u% a$ A  {   谷德昭 / Vincent Kok
; K. p, V3 G+ [; F9 s# N/ L   李兆基 / Siu-Kei Lee
3 F# z% S) g1 d) N+ z7 |7 s4 f: b0 S   梁荣忠 / Wing-Chung Leung0 f% H: }0 h  R( z& }
   李名炀 / Ming-yang Li
5 [) e0 _5 D# w4 L" p4 i5 N   陈治良 / Frankie Chin4 |2 q- }$ P0 P! X
   宋本中 / Boon-Chung Sung
) {& Q' ^: c7 T) a4 ?3 [   胡立成 / Licheng Hu( v" _$ `9 a8 D& _6 ^. f* W8 J
   史美仪 / Mei-Yee Shut
- y0 |+ p8 q/ |* N. Y; l   李晓彤 / Tina Lee9 k3 e* L$ X. Y4 a/ N. J
◎编 剧 刘俊纬 / A-Wei
# E8 h5 C  L( I2 R" T  q   卓冰 / Bing Cheuk
  L  }. z3 H: F( t' L   司徒慧焯 / Roy Szeto6 K' |1 e6 z* T9 g3 M; a: T% k
   梁伟庭 / Wai Ting Leung4 ~* p. k3 q* w6 n
   刘俊伟 / Lawrence Lau* S6 z/ |6 }& [: H; b% G
◎制  片  人 王晶 / Jing Wong# t; }) u/ G* N" P/ m+ P1 i0 t: P4 P
   李兆基 / Siu-Kei Lee1 u9 Y8 V+ s$ {3 b# l- p
◎摄 影 郑兆强 / Siu-keung Cheng
5 H2 C. Q4 H) A* Q6 v◎其 它 罗礼贤 / Bruce Law
  Z4 q, H4 I* G* k+ Z6 t: l9 _
& o8 _! K5 C$ o8 q◎标 签 喜剧 | 香港 | 动作 | 搞笑 | 童年回忆 | 儿童 | 1995 | 电影9 L8 E% ^; d: b' m- f
0 G; A5 r, T5 A+ r5 r5 A
◎简 介 ; A# T; ^& C- F7 _$ g$ ]! x0 P; r7 J
$ S- c# Z7 I$ ^$ s) l
 两父子谢峻(卢惠光饰)、谢飞(谢苗饰)号称是世界上武功最高的父子,果不其然,他们勇闯虎穴打败独角猩猩兽,救出了被关在山中的小公主。其实只是他们的一场英雄美梦。一日,谢父正在教授村民功夫时,突然接到师公的求救信号。为了满足师公的心愿,谢飞和父亲谢峻只好偷渡来到香港。当两人前去解救时,发现师公已被关进精神病院。不仅如此,父子二人还莫名其妙地被卷入一起抢劫珠宝杀人案中。在警察的追捕中,父子失散。
$ }* i; i. }! a/ Z4 r 在香港这个复杂的花花世界里,失散后的父子俩发生了一段段有趣的故事。
/ E* R! x5 [* M) w4 ^/ V2 {0 ]% @; z$ e
Quote:
General
8 d/ K7 B3 q* [  k  j4 c% DUnique ID                      : 282860132214357169319162417919658241216 (0xD4CCE13F315E5C17AE3D1C06C89F2CC0)
0 y% l9 Z+ f1 j$ K9 S, l2 E" J2 AComplete name                  : Teenage Master 1995 WEB-DL 1080p H265 AAC 2Audios-Dave.mkv
% J/ S$ D, H* \  ~, n# EFormat                         : Matroska
" b& E: k& P6 n5 Z% y$ l+ lFormat version                 : Version 4: c2 o& P$ R* Q
File size                      : 2.95 GiB
: K% t1 w/ j  ^' |Duration                       : 1 h 28 min
) z- R+ D9 l* fOverall bit rate               : 4 799 kb/s
: e: T" B! y/ }" v7 I9 GEncoded date                   : UTC 2021-11-05 17:51:50: N2 ]. X0 X0 s# ~+ M
Writing application            : mkvmerge v62.0.0 (‘Apollo‘) 64-bit
$ P; X2 r1 o' L3 |6 tWriting library                : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
, u7 b" q9 o2 ~2 P  _# }
6 n3 @( A0 z1 y0 a$ K  g1 C) tVideo/ ~1 O2 @" }2 M9 }1 h; e
ID                             : 1
- i% m" b5 e1 g8 E) Y8 gFormat                         : HEVC7 q- @. R. P! K) d) Q$ E3 }+ j
Format/Info                    : High Efficiency Video Coding  c1 N" @: K. w2 y& b4 `& V3 N
Format profile                 : Main@L4@High! S/ k) t( l& _# Z9 p& c
Codec ID                       : V_MPEGH/ISO/HEVC) j$ U0 [0 R& p. [1 b
Duration                       : 1 h 28 min
$ q' h) C3 c) L; ?/ f- i/ w9 bBit rate                       : 4 543 kb/s
6 n1 T& N9 |. ^  v0 WWidth                          : 1 920 pixels# g: ^) P3 n  u" ~: g3 b3 ^
Height                         : 1 080 pixels
; |$ a2 h2 @9 j& x2 ]" l3 EDisplay aspect ratio           : 16:9
, Q0 }- N+ Y% x: j; O3 jFrame rate mode                : Constant
7 A* \  {+ e& kFrame rate                     : 24.000 FPS
8 g- K6 |/ y7 d1 w1 b5 k' t! w# @Color space                    : YUV5 {  P" q0 ]2 K
Chroma subsampling             : 4:2:0
/ ]1 u( {, ^2 z9 _Bit depth                      : 8 bits
. q7 V* J/ b, y1 l0 U/ a% A0 _Bits/(Pixel*Frame)             : 0.091$ y0 m0 h+ `. A% C% k- O8 b
Stream size                    : 2.80 GiB (95%)1 R7 W; D! D# k9 @. ^9 O
Default                        : Yes
, b; Q' n, p8 l- P4 U( r; zForced                         : No6 W. R( q; ?- D- t( B$ w* V/ ]
) s1 ]. @" \; y3 D
Audio #1
3 R0 g9 d: b6 V2 A# V/ `ID                             : 2  F; x8 X- F$ s! d, ?0 N4 N: d9 b
Format                         : AAC LC% S, t! G/ X& ]5 N
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
( _( m6 v4 ~& j* L# w' jCodec ID                       : A_AAC-2" z1 O2 p+ m7 H8 _
Duration                       : 1 h 28 min
( v3 x% g) l/ B( B3 f( D& tBit rate                       : 126 kb/s
8 p; c$ O) T# V+ ?- wChannel(s)                     : 2 channels8 V; U) R8 Y) H& R5 w
Channel layout                 : L R
! d5 A+ U3 ?# j$ U' m/ wSampling rate                  : 44.1 kHz5 @) a; b( i0 N8 J2 F
Frame rate                     : 43.066 FPS (1024 SPF)
" i8 s. |/ y0 X: _- c: tCompression mode               : Lossy
$ u2 B3 q, r. ^% T1 KStream size                    : 79.2 MiB (3%)
% [. W4 _, L7 K) h, LTitle                          : 国语
2 Y  X+ Z8 o$ P% ^Language                       : Chinese) r$ j0 R9 w; e5 E1 [3 F( N
Default                        : Yes) K0 U' Q% S# t! m% H, J6 a/ q
Forced                         : No
9 I7 Z0 h' l3 B- H1 V7 I( J  ^: O# n( P6 Z7 x: }
Audio #2
! p3 c/ V) A  H6 XID                             : 39 o8 g' U: U. }: o9 l0 }
Format                         : AAC LC
9 N3 ?3 }! X8 A; Z: ]0 vFormat/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
0 j6 [, ^) O0 [8 e  @Codec ID                       : A_AAC-2
: w" y( W$ G2 SDuration                       : 1 h 28 min
; M* C# V- u9 i9 k: FBit rate                       : 126 kb/s- E9 L' ?; F& E: ]  ~; S
Channel(s)                     : 2 channels! ^8 k6 h0 d5 g6 x5 r$ _
Channel layout                 : L R
2 ^, R& B9 m+ Z: t" u1 VSampling rate                  : 44.1 kHz
" Y0 \9 ]7 ^' h, K! ZFrame rate                     : 43.066 FPS (1024 SPF)
( \: _. W& }1 F! gCompression mode               : Lossy
& v' b* X0 @9 F3 i$ C9 ~8 z( ?Stream size                    : 79.2 MiB (3%)
/ G# i3 s! k7 Z  e$ k1 RTitle                          : 粤语
+ ~$ U! N% I1 j# J% `% WLanguage                       : Chinese
0 G2 G" o) w$ p# G' x" bDefault                        : No5 l+ {* a( p! k; D+ x" j6 i
Forced                         : No
7 k: ~4 U: s  N$ P! j$ ~' [  _2 _9 V) z9 o" }  c( r$ p# O
Text #1
* k+ v( `1 {5 W1 C- }% m1 CID                             : 4
9 P7 E5 M- U* a! R6 t1 e! QFormat                         : UTF-8
) r& P7 C2 I, f! }; E1 P6 NCodec ID                       : S_TEXT/UTF82 ?# U" h) ?( H! w
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text+ V3 v5 k: `, |1 G0 M
Duration                       : 1 h 25 min5 |( d0 @3 e# X5 h' Z0 ]
Bit rate                       : 50 b/s
+ P: z" V1 v- O: L( ^Count of elements              : 1384
! L: Y2 w& p, F! u4 `* k  |4 T) J7 [Stream size                    : 31.9 KiB (0%)/ D$ {) q0 \( S6 D9 y6 H, u5 r$ a
Title                          : 简体中文( }3 {  @) _: a- @3 h. z
Language                       : Chinese) ?' E3 Z( U* z' c
Default                        : Yes
! @: L; j& G- J3 _  ?2 XForced                         : No
( z% |2 w7 e1 |/ B* T8 b
, e9 B  `9 C0 ?, BText #2! f- U& {; e- d& X& s* T
ID                             : 5- K# n& P2 S7 o* Q
Format                         : UTF-8# Y7 \% X: \( N: i, Y
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
8 b7 e, E6 |4 c2 \; Q* }* _Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text! G/ Q. L; ?, e5 H/ E2 E
Duration                       : 1 h 25 min+ s& g3 r: r% L: Q* c6 K6 x1 ^# w
Bit rate                       : 51 b/s" G$ N/ q& l3 ]" }
Count of elements              : 1367. H; p, Y7 Z1 V, q
Stream size                    : 32.0 KiB (0%)* k; G0 \6 t# y! z( D* E2 j
Title                          : 繁体中文
0 o5 m7 b! T0 _. [3 `Language                       : Chinese! i$ L! e4 n( a; y) Q
Default                        : No
( p  N+ v; Z. s: U; fForced                         : No
  T' M- ~) t  p8 s3 c  t
3 s# ]5 Z5 Z& {Text #36 j, n- c" Y. M" f7 v/ b; a
ID                             : 6& `2 @6 g& T/ Y7 ^0 }( [' k6 K4 E
Format                         : UTF-8$ O9 e: t& H4 W0 }$ z
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
5 a7 a* Z( p- M6 K% VCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text, N+ g" ]. ]  l. q. h  L
Duration                       : 1 h 25 min
8 `( p  C; o' }- ^Bit rate                       : 79 b/s
+ n3 ?1 m, t; ?' i0 O# M( ]Count of elements              : 1381
# J3 |5 ?# v  {) nStream size                    : 49.6 KiB (0%)
8 A$ ]0 c0 h; R/ Q7 G: ?Title                          : 阿拉伯语
5 {8 a' S+ {, E- z  N! tLanguage                       : Arabic+ L& Q% N) i  q5 f' u
Default                        : No
- ?' |; c" `2 [1 _; H) oForced                         : No
! j9 s& v- u; q! B  \% r) @1 Z) a% k) V& @
Text #4) t5 T+ E  W7 L5 ]) X
ID                             : 78 Z5 e/ @$ J. H: ?% }! S; `' ^% h. z* [
Format                         : UTF-8
% p3 [* c2 j& x# _, GCodec ID                       : S_TEXT/UTF8
5 S( g! g1 Y! f* u! m: HCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
, m1 C! G' U) g$ [' f, Z) D  NDuration                       : 1 h 25 min
( V* f# g  v: G3 s1 s* W2 YBit rate                       : 63 b/s6 r3 t5 U, B) t! P" l+ x/ G$ L8 i
Count of elements              : 1383
; Z( x: o) N! P: U  @; QStream size                    : 39.9 KiB (0%): A$ K* b9 j+ n, D, C8 p( c" o2 w- }
Title                          : 印尼语+ z: y, A5 k) o& j; l) c; ^
Language                       : Indonesian
$ J6 V& x2 ~6 q- S3 m  ?; n8 lDefault                        : No
/ H7 g- r3 R- N/ C0 d( N, NForced                         : No% L& K! d- [* ^  p1 }% s- V

) {! W0 V8 u- AText #5# g, |* m# R' M! [1 g6 N
ID                             : 8' ^- n" x1 G  w5 ?. W7 \
Format                         : UTF-8
% Z* t6 ]( J* p5 r& jCodec ID                       : S_TEXT/UTF8) {. A# L. h8 ]% b0 e! i
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
  q4 }* D6 ~7 J8 ODuration                       : 1 h 25 min) K, ^4 r' v+ Y. i5 H6 I
Bit rate                       : 148 b/s- `$ L/ D1 `7 e: t  u5 r
Count of elements              : 1384
3 Y6 Z# n5 J/ @1 l6 iStream size                    : 93.0 KiB (0%)& O3 g" K- c1 X3 Q8 i0 X
Title                          : 泰语
1 b9 h, u, ^8 D% g& q7 |# P, HLanguage                       : Thai3 a+ I: y8 }! S9 U9 y( h+ N7 U
Default                        : No
  n$ A5 [7 R, H# E9 R& j" J8 ~9 @Forced                         : No+ \! Z* \0 K* x- U* g& @
# a& s( W4 h) U% ^7 T0 }
Text #61 u+ X+ _; V- C1 N
ID                             : 9
! h7 @( H! q  A9 mFormat                         : UTF-81 N" `" k6 B8 ^3 [* N2 t& f4 _" Z
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
$ P- l" o1 k: j8 C8 H$ BCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
4 C( K6 v1 X1 q7 YDuration                       : 1 h 25 min
9 _1 {2 K# y* L7 [Bit rate                       : 61 b/s( ?. u8 i, v+ F: m# E
Count of elements              : 1383- n+ U9 l* c$ Y5 e
Stream size                    : 38.8 KiB (0%)4 d1 C; O1 f+ u* x9 ^; O$ l
Title                          : 葡萄牙语6 m4 o# _7 O2 z8 P' t  W+ Y2 ^
Language                       : Portuguese( t5 v5 g8 l5 U, [8 ?8 l* w" p
Default                        : No
# k# ~& }1 p9 j$ oForced                         : No
7 Z7 }7 n! I* w
. o# B4 U& A* `; CText #7
. {/ T( y' }) P) Q# [* mID                             : 10  k* X3 f; z0 B! v
Format                         : UTF-8
+ W6 h/ L1 v( I- CCodec ID                       : S_TEXT/UTF8! K- ?, S) {8 A+ C' p+ L/ w
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
1 Q, |& F, j1 hDuration                       : 1 h 25 min: |; q7 g0 g) j6 |+ R. k0 ~
Bit rate                       : 59 b/s
7 y, I- A& n7 J+ d9 tCount of elements              : 1383
" e( w) D- b" j9 t; @7 G0 BStream size                    : 37.0 KiB (0%)
8 W: w  z3 {% u" qTitle                          : 西班牙语: t8 m1 M1 S9 g5 P# b
Language                       : Spanish
' w: y6 D6 Q- a' z1 D! N$ bDefault                        : No! x, f( ~$ n; x! v. ]* u
Forced                         : No
. d# v7 G* B. a  k. n$ @' b0 l$ C' R2 W0 |, V9 {" d8 m
Text #8
+ ^. l* P. k. F- rID                             : 118 Q0 a; z. U3 x& v" t
Format                         : UTF-8: D' |$ R4 ?: t* V' T1 J) g
Codec ID                       : S_TEXT/UTF87 P/ g; h1 l3 n5 C
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text' s' D( q$ H3 q4 y& \* g
Duration                       : 1 h 25 min8 x. T% K4 g* v+ c; e9 ?
Bit rate                       : 82 b/s
! m( C% Y) Q+ p/ iCount of elements              : 1384
- v, }: G* `& C: fStream size                    : 51.9 KiB (0%): b  r$ X" H5 ~" a) v7 p  t" t' z- G
Title                          : 越南语
: `# w+ y, ~8 e& t) c9 YLanguage                       : Vietnamese# L$ K6 r- U$ L! Z5 {1 O
Default                        : No
$ _( o7 s! [  e$ M( RForced                         : No; z" h* t' w. k  w2 T  J
; |, s' c3 Z. m
Text #9: N9 e; d5 }$ n9 T7 ^! Y
ID                             : 12
4 Q1 N; ~: K% Q$ mFormat                         : UTF-89 P% j, V0 x! W
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8& w9 V, H' m# V5 H% Q
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text. M7 x& m( Y5 N/ m5 u. i: V
Duration                       : 1 h 25 min
& Y1 B3 e7 l- W$ n) m3 }: t$ K! V2 ]Bit rate                       : 62 b/s
$ S3 T! `& B4 x; F9 KCount of elements              : 1384
  K- a" }8 V1 x9 y& ?, zStream size                    : 39.2 KiB (0%)
0 z7 C  B) U. \Title                          : 马来语' {& y0 U. t2 L+ i( t$ d3 ]
Language                       : Malay; C; Q$ _/ D  k, A
Default                        : No
7 l* l4 R% |+ PForced                         : No
1 V' F% X' r4 V' k$ G; I8 o1 [; r# i; v
Text #105 V7 h. B- b" t3 n& l
ID                             : 133 m3 V+ T0 c" g
Format                         : UTF-8
* L6 o; V2 K2 ~" S3 L8 yCodec ID                       : S_TEXT/UTF8. L; v$ w9 c5 D# f7 ~" ^- m
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text6 [  E; v3 _- T8 i  r8 ]7 i+ a
Duration                       : 1 h 25 min' ~1 b6 K3 A& p! S0 m% |" P
Bit rate                       : 53 b/s" z% m: T) V5 s
Count of elements              : 13617 W! J4 |* \; j! ~$ i/ {
Stream size                    : 33.7 KiB (0%)) t8 M  K8 U$ D  c
Title                          : 英语+ c) f) I* |4 |2 d) \. v) o
Language                       : English
8 V% Y9 T3 `$ w$ p9 }Default                        : No
3 ?) s4 G$ y: Q. R# b0 FForced                         : No

( g7 @7 ^8 N8 `8 |9 D+ U& a3 @1 q" A7 t0 v- f0 `, i" g+ R  s: ~$ Y
( W( G+ M" Z- g9 W# b" h: i: J5 |
                               
登录/注册后可看大图
% C; x+ t+ Y) v% L) e8 O

9 d, S) g6 E7 i* E                               
登录/注册后可看大图

5 ]$ v, V4 s6 j

' \3 `+ c4 R! @5 m                               
登录/注册后可看大图
7 C  c6 h& U# T. x5 W5 R5 f# K
* ^( T3 t2 E1 |" J1 |
                               
登录/注册后可看大图
& V- w  x+ W' f9 `* {, \

0 ^- F9 F& H9 R3 Q8 t
% H  b+ v/ q% D( |( j, i: R
郑重声明:) ~' B1 _2 Q8 L
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

7 [8 o1 R/ M0 c, Q) J7 C; S4 L& ?
" u# o0 A+ @: d0 s$ V  y' G7 E( T5 l) S* Q2 v$ `0 m1 A0 n
百度网盘: p1 ^9 D: o. a( k; f; g$ o

5 B2 S( f/ L' A1 `, j! C, u0 e: ^) b1 c6 D
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-11-12 10:16:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-15 03:27:52 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-15 03:46:48 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-15 10:51:18 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-15 11:23:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-19 08:20:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-19 11:37:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-19 13:05:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-11-30 05:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表