HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 108|回复: 8

[1080P和1080i] [无台标][八角亭谜雾 全12集][1080P][国语中字][MP4][段奕宏/郝蕾/祖峰]

[复制链接]
发表于 2021-11-3 16:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
: @: C4 @6 w# ~1 Q
                               
登录/注册后可看大图
. @! T2 q, P: k1 a- t
5 _/ I0 j, `+ w. l) m2 A
◎译 名 The Pavilion
5 v; @$ a" w9 y* n' Y! _4 G◎片 名 八角亭谜雾
/ \2 Y+ [' |" C4 ?+ ~) Z◎年 代 2021& q0 ~7 X7 U" c: ^" G6 n+ H
◎产 地 中国大陆
: {5 X/ z9 c6 m9 |( n. u◎类 别 悬疑 / 家庭 / 犯罪
- d4 p( [3 D  J8 e+ w◎语 言 汉语普通话/ G1 ?, G- m% e6 ~2 o3 Q
◎上映日期 2021-10-13(中国大陆)8 p  U' C4 r0 P$ H
◎IMDb评星  ★★★★★☆☆☆☆☆; ]* Q) [+ k9 C4 a6 m
◎IMDb评分  5.0/10 from 10 users
5 K  M! ?* k5 [" t4 C. T( i◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt15654022/; x  R9 s/ {4 U
◎豆瓣评星 ★★★☆☆
; W5 G/ Z7 j5 g; N7 P/ z◎豆瓣评分 5.7/10 from 50,450 users
: n; X# S+ d$ x, U  Z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35307435/
, O( q! \# q9 H, t3 O◎单集片长 50分钟' {# i: Q; s( D% I% J" C* H
◎集 数 12! W+ h4 L% |$ q  c; @
◎导 演 王小帅 / Xiaoshuai Wang
8 ?) r6 k$ A$ T/ N0 c5 V- f   花箐 / Qing Hua
' P. V% E$ T; K2 G◎演 员 段奕宏 / Yihong Duan | 饰 袁飞
- h5 s0 E+ y) n  A. P   郝蕾 / Lei Hao | 饰 玄珠
; o% |, [: e4 E2 X! v   祖峰 / Feng Zu | 饰 玄梁( K+ l8 d/ a7 i8 I5 t
   吴越 / Yue Wu | 饰 周亚梅9 G& Q5 z7 A5 Y$ j  Z% L% Y" Y9 Z
   邢岷山 / Minshan Xing | 饰 丁桡烈7 v# _/ {8 O- j1 L0 L7 S
   白宇帆 / Yufan Bai | 饰 刘新力( M) ~6 ]& B/ H2 J4 I  v( P
   米拉 | 饰 玄念玫 / 玄珍# e1 A+ b2 t5 c5 E+ y4 p' n
   李煜 / Yu Li | 饰 秀媛
9 E! }! ?9 W! R   迟嘉 / Jia Chi | 饰 田海鹏: s) [: A4 e9 ~( v7 F5 F4 N6 P5 w  H
   屠芷莹 / Zhiying Tu | 饰 木格: ^% M. P3 ~5 O& \/ o) H4 c+ M- B
   温峥嵘 / Zhengrong Wen | 饰 玄敏
6 E2 H' J6 v$ s2 Y4 a: V   艾丽娅 / Liya Ai | 饰 玄母0 @$ V( [$ e& _, U; e! U: G% ?% k
   王子子 / Zizi Wang | 饰 葛菲* j9 |) D: _$ ]- K% J$ q
   赵燕国彰 / Yanguozhang Zhao | 饰 朱文生
2 ~1 |- b( m  `2 q   陶红 / Hong Tao | 饰 邱文静) m  Y% S* J* a; c* O2 j1 X
   翟子路 / Zilu Zhai | 饰 朱胜辉: F6 C: B4 p9 N; R6 [! n
   戴军 / Jun Dai | 饰 厂长
* t. r" _; @" m& E: Y; p: K   黄小蕾 / Xiaolei Huang | 饰 厂长夫人
1 h( d+ D6 F3 P   傅亨 / Heng Fu | 饰 晨铭
! Y; Y" o) |+ P   徐程 / Cheng Xu | 饰 公安局长
. y7 g: A' k  V/ ~2 I   王小帅 / Xiaoshuai Wang | 饰 王部长
. h; e5 [3 i! M' s1 U' t4 g! V2 J   冯波 / Bo Feng | 饰 韩雪萍
8 s# Z% s: }& Z: b" O7 Q- A   许毛毛 / Maomao Xu | 饰 林岳善
5 R- W# n; T5 C0 B   张衣 / Yi Zhang | 饰 纪光
0 C' q" ?9 f' v7 t9 Y8 f   贺子建 / Zijian He | 饰 张晓军
+ d! Z8 K$ f3 |$ O8 `  S   方文强 / Wenqiang Fang | 饰 青年玄梁9 c$ E& K% G3 N" n/ j) f& J/ B* M
   宁南 / Nan Ning | 饰 青年袁飞* _8 I8 A, ^2 u0 U* N
◎编 剧 王小帅 / Xiaoshuai Wang/ e& z! N+ O/ [- [
   杨翌舒 / Yishu Yang
6 ?- f# r9 O& O) W/ T   染白 / Ran Bai% ~- c% F2 u/ j% R' J4 W
   陈萧含 / Xiaohan Chen
; T) V! U7 _* x1 O- w) K/ F0 N   王静华 / Jinghua Wang
6 ]. N) V0 a& u' N- d. ?% l◎制  片  人 龚宇 / Yu Gong
* n7 j5 T; D$ H5 v& ^& }$ _- r   王晓晖 / Xiaohui Wang7 m! U3 p- r2 h5 _5 o
   何俊逸 / Junyi He3 c" `, X9 H, G- N+ r- [5 w' ^) s! V
   戴莹 / Ying Dai
4 T5 e$ x) b4 ~# r   刘璇 / Xuan Liu6 b. V6 F. B) O) J6 M
   卞江 / Jiang Bian, z5 t; X8 k0 E! @: f* {" ]( p
   赵媛 / Yuan Zhao
8 Y- I# T) _7 a9 m4 M; p) K   王小帅 / Xiaoshuai Wang
; [" X" F# a4 G7 b" c) E; e9 O% _   陆婧希 / Jingxi Lu
% W# @1 j6 T6 U5 M3 ^( I( V3 K◎其 它 韩三平 / Sanping Han2 C6 A: d/ ~7 X6 ^  r( `! f
3 i0 D) d, \8 `
◎标 签 悬疑 | 迷雾剧场 | 段奕宏 | 犯罪 | 国产剧 | 郝蕾 | 人性 | 中国大陆
5 y: X1 s! h- U, j( N7 f! |
! ]4 Y( f8 f/ C, O◎简 介 
9 o; i$ V9 c% w3 ]
; u/ t& G% A6 ^3 i' b" x 一桩十九年未破的“八角亭悬案”让玄家人笼罩在阴霾下,亲人间的猜疑与疏离像水镇的氤氲般无法平静。当凶案再次出现,尘封的记忆和伤痛再次让玄家人陷入爱与恨的深渊……
5 ]9 c! o/ l! s* S
8 Z) T8 E  _3 U# W! r
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-11-4 06:19:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-5 14:04:48 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-14 12:29:03 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-14 14:52:50 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-16 23:18:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-18 08:11:23 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 昨天 14:54 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-4 12:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表