HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 59|回复: 7

[1080p] 皇家师姐III雌雄大盗[亚马逊版]In.The.Line.Of.Duty.3.1988.CHINESE.ENSUBBED.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-QOQ 5.93G

[复制链接]
发表于 2021-10-14 17:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

* ~+ S4 p/ x) i6 X                               
登录/注册后可看大图
. n  |: I/ k7 O) {3 O

2 a; l% c: L9 C( \◎译 名 皇家师姐III雌雄大盗 / 皇家师姐之III雌雄大盜 / 皇家警察任务系列之3雌雄大盗 / Yes Madam 2 / Force of the Dragon / In the Line of Duty III / In the Line of Duty - Part 3, v5 k$ x$ X$ D5 A
◎片 名 皇家師姐III雌雄大盜
9 Z9 g. b- S3 z% B◎年 代 1988
. q4 a( k- T- c0 m( A◎产 地 中国香港& L  G( C2 L( h$ Z2 E' w9 D
◎类 别 动作
( q! c" \5 \% |◎语 言 粤语
" H* r" G2 y* m0 s" t0 H◎上映日期 1988-09-23(中国香港): t3 t2 U; c4 _, s
◎IMDb评星  ★★★★★★✦☆☆☆
& i: v; ~- x! \' O! _" r+ u# g◎IMDb评分  6.4/10 from 362 users
5 U% k/ L! R; U+ e) \4 ], s1 r◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0095337/, \! ~; g* |% g+ y6 v) J" d
◎豆瓣评星 ★★★☆☆; Z9 E% ?! ?9 _! |
◎豆瓣评分 6.2/10 from 781 users8 e8 X6 q- J% k6 u9 ^* I
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1854964/: t5 a3 w* i( ~, y9 k, H  t
◎片 长 84 分钟(dvd version) / Norway: 90 分钟. g3 y$ d3 c7 u. g
◎导 演 袁振洋 / Brandy Yuen
: F, Y  r  W* j   黄岳泰 / Arthur Wong
# c8 m: u6 }, n' v/ {◎演 员 杨丽菁 / Cynthia Khan
5 _* u9 D; K- |0 C  q8 c) o   吴耀汉 / Richard Ng" Q' \9 }0 a) v( b
   吴君如 / Sandra Ng* ~# L  r% k8 G- O9 S* \  }
   曾志伟 / Eric Tsang: V# D, u) L5 k# j
   冯淬帆 / Stanley Fung
0 {4 e- i  [$ {9 G2 y   黄锦燊 / Melvin Wong$ V- B/ m; f9 m' [4 g* K
   狄威 / Dick Wei
5 Z7 I  _( L. a. u* p4 U( n   翁世杰 / Sai-Kit Yung# ~% K6 B6 v3 O" M
   藤冈弘 / Hiroshi Fujioka
( @: @$ l/ A  n$ u$ W; w/ a   西协美智子 / Michiko Nishiwaki- g( x0 F2 g% T5 f& V! ~& c
   岳华 / Hua Yueh
3 Y- U% S' p/ u, P. Y) a   秦沛 / Paul Chun( k9 ]; Z( W- g' l* F6 C
   袁若光 / Patrick Yuen Yeuk-Kwong
* N6 `  r& H$ r0 p0 ^   仇云波 / Robin Shou! [9 z) a% x( h& P4 W; @; b/ s" T
   马斯晨 / Season Ma
  T9 {8 I$ f4 J( ]% J   李健生 / Chris Lee# V) a$ s" R+ C0 X6 X* \( N
◎编 剧 罗大文 / Tai-Man Law
, J# `$ _' ]6 l9 q" ~) ^   陈翘英 / Kiu-Ying Chan
$ V7 r( f) p: O+ _; c* |4 G2 C  f   叶广俭 / Kwong Kim Yip- e- ?+ W# r9 R/ V& }
   袁若光 / Patrick Yuen Yeuk-Kwong, A; ^) H( R  t: z2 V, F
◎制  片  人 冼杞然 / Stephen Shin. t+ k1 m4 F+ C% P2 h7 f
   潘迪生 / Dickson Poon
3 }% P! {4 v0 W5 S" ?4 b1 d- q  ^5 _◎音 乐 陈斐烈 / Fei Lit Chan
& q, }2 L( g4 L◎摄 影 关英全 / Ying-Chuan Kuan
2 X# K( d, q( k- ]/ P, J" S8 o; m◎剪 辑 郭廷鸿 / Ting Hung Kuo
% M% M/ c0 A3 F) R% k◎美 术 黄岳泰 / Arthur Wong6 c! M. \! o& j8 w: Q  H0 H# [. n
◎副  导  演 萧伟强 / Kenneth Siu
7 [1 i% M- a0 i; x/ E5 v◎动作特技 袁日初 / Yat Chor Yuen! V2 x/ J! n( L. M, T% B

7 d! v* g- V( X5 H+ k/ h◎标 签 动作 | 香港 | 香港电影 | 杨丽菁 | 警匪 | 吴君如 | 1988 | 雌雄大盗8 v& q. g0 s! D" ]3 R' L- v) w

8 Q# R1 K; G# H  v' Z◎简 介 
& O& G+ ]9 O0 s4 ]4 U: q$ L- x
% W" T% T# a6 }' g$ `, M4 b 日本珠宝商人山本(岳华 饰)在东京举行珠宝展览会期间遭到雌雄大盗中川和西协美智子的血腥洗劫,警官藤冈弘的助手在枪战中身亡。在此之后中川和西协赶赴香港,准备采购军火支持日本赤军的运动。
* P% R! t) q2 g/ i( g 得知消息的藤冈亦尾随来港,香港警方派出阿丽(杨丽菁 饰)接机,同期山本也抵达香港。藤冈埋怨香港警方办事不力,在酒吧中偶遇西协,引发枪战,造成数人死亡。被港警扣留准备遣返日本的藤冈设法逃出,追至山本住处,雌雄大盗尾随前来。双方发生新一轮的火拼……- W: }1 y' {+ D" f/ ?7 |) q; f

& I. r- k7 f1 M  G
 1.        
  $ |% Z6 J; g, i3 C
 2. Video
  5 \/ I" W2 [. h' p4 M7 ?
 3. ID : 1
  . ?  x" K4 a- N; ~7 m
 4. Format : AVC
    L4 m4 n' A) H
 5. Format/Info : Advanced Video Codec
  ! @. e3 [, `+ W' |6 a9 K7 F3 s
 6. Format profile : High@L4
  5 p5 I: N: H8 F6 T( p* |
 7. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  # ]; s, N# u/ v7 c( [/ W. Z) U
 8. Format settings, CABAC : Yes! z& X. T% |% s$ S
 9. Format settings, Reference frames : 4 frames
  7 v0 ^& c3 b$ F- m, F# n) O6 v
 10. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC7 M+ g3 X+ |- P" o2 o5 S
 11. Duration : 1 h 24 min+ ?& A6 P( Z: Q/ ^
 12. Bit rate mode : Constant
    N5 b5 J& R+ f; H/ {
 13. Bit rate : 10 000 kb/s
  ( e- N$ H  U- \$ Q
 14. Width : 1 920 pixels
  ( W& I* {8 C- {( w+ h! s( i- V) p4 I% Z
 15. Height : 1 080 pixels+ A% M) Y. L+ Q5 U/ r
 16. Display aspect ratio : 16:9
  # x8 E) x3 x, |' N5 s7 o
 17. Frame rate mode : Constant
  / \$ p2 S% V/ z3 b) M; F1 J
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS, s; O- R$ S& ?6 L) Z
 19. Color space : YUV
  6 F' P. z0 t4 b% G& X' @
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  ' @1 p) c, k& W1 w
 21. Bit depth : 8 bits
  ( n) ~0 T( f9 u# b1 Q: r, _' e
 22. Scan type : Progressive
  : p0 [" J2 A$ H/ ?
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.201) `: B9 r* J* |
 24. Stream size : 5.80 GiB (98%)
  , B% w2 {9 z+ o' a9 I/ X
 25. Default : Yes8 C& H2 n' g6 @& U
 26. Forced : No
  7 _' S7 f" H. x0 o9 G. v; e
 27. Color range : Limited: m( J3 v% l$ V9 x8 C2 ^& ]
 28. Color primaries : BT.709
  : z9 D9 d4 _% C% ^6 H' Z
 29. Transfer characteristics : BT.709# G. A7 o* Y7 C
 30. Matrix coefficients : BT.709
  1 K3 u9 v' F% }% |. }5 g: [

 31. - _+ k( D9 C% ^% [( H
 32. Audio' f. V2 H' X; D
 33. ID : 2- H5 b# Q  l5 d! V/ R
 34. Format : E-AC-3! k) q" o5 r, b, t( ]8 U7 E
 35. Format/Info : Enhanced AC-3% p5 c& O/ {* Y
 36. Commercial name : Dolby Digital Plus
  3 ^" J2 _1 A3 Q$ E2 D
 37. Codec ID : A_EAC3) H' \! }& Q9 D) g- A
 38. Duration : 1 h 24 min& k- a1 ]- @' ^. u& L0 N- M) X, M6 |
 39. Bit rate mode : Constant/ [  f: h' f+ D+ l& F# _! S% ?
 40. Bit rate : 224 kb/s
  ! k6 x; P; Q7 r
 41. Channel(s) : 2 channels* o3 l6 g* `2 p8 g- E
 42. Channel layout : L R
  $ _. p' s. k1 X. M
 43. Sampling rate : 48.0 kHz
  1 Z+ Y' @. K- b
 44. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)( r. V2 T7 {4 V5 U
 45. Compression mode : Lossy
  - I% l) d' u; i; x' A! L6 Y9 A
 46. Stream size : 135 MiB (2%)3 V5 x0 p; H0 ^' b( ~+ }
 47. Language : Chinese
  2 K+ a. U  f" f1 C# G
 48. Service kind : Complete Main$ G4 M: Y( h, x2 g5 a, u6 y
 49. Default : Yes) ^) h! j3 T+ ]0 z: ^
 50. Forced : No
  & W, {- x$ I- A$ [3 @( |

 51. - f' B% N  d2 s
 52. Text #1
  + r" S7 z* M+ \4 ^( [7 |
 53. ID : 3  }; r$ l# P1 v1 G  j& j- o
 54. Format : UTF-8
  / B3 {- F# j& p
 55. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ f" p- @# o: K# f5 M" p& M
 56. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 u# G0 [6 G& ~. Z; F
 57. Duration : 10 min 14 s0 w# g% P/ c& v( A  G
 58. Bit rate : 0 b/s' Z" ?0 H2 U( v) `: K% Y' B
 59. Count of elements : 2# ~: i& d+ @& o# W. W
 60. Stream size : 8.00 Bytes (0%)7 H* ~$ K/ E0 i) V$ u
 61. Language : English6 X. W( B) p4 p
 62. Default : No) O( b9 \0 j+ o/ G# Y1 h0 `8 M0 p5 f
 63. Forced : No6 ]5 w+ U/ m( T% Q% d& O

 64. & A/ ]; k* Y3 C
 65. Text #2
  9 Q! ], L) x! `, }! h7 C3 I
 66. ID : 4
  , b6 e* h. n, k4 h% y4 O
 67. Format : UTF-80 `* {6 M! S8 w( a3 K8 c
 68. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 P* ~9 r$ U9 m2 \
 69. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ g# ]7 o" I# o1 E7 L1 T
 70. Duration : 1 h 21 min" |* X$ C+ ^4 S" K$ i# m
 71. Bit rate : 5 b/s
  ' m$ i# P2 S! J( X- H) L
 72. Count of elements : 277) x% ?. q+ U; R- u' \
 73. Stream size : 3.48 KiB (0%)
  8 p& B: c! z9 b( f" N# k. B
 74. Title : SDH  d* P; m. f2 ]& A6 O/ |$ C+ c
 75. Language : English
  0 l! o; [) B& F8 n' X
 76. Default : No) N" a8 _, r/ p
 77. Forced : No
复制代码
1 T; M9 ?2 e8 Y
) a0 b' ~' q9 p9 F$ i- T# n
/ ~. n9 j1 Z2 |2 J* y2 o. h' O

3 p9 B  b6 b, i2 f; W& e; K7 I( A9 O3 k0 G8 q% e& Y
! G: |5 u' t6 `' J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-10-15 08:14:00 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-10-15 09:14:09 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-10-17 16:52:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-10-18 00:22:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-10-19 10:46:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-22 11:25:41 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-11-30 04:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表