HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 107|回复: 8

[1080p] [1995][无台标][庙街故事][1080P网飞版/4.86G][国粤双语 简繁中字][MKV][郑伊健/吴倩莲/葛民辉][百度]

[复制链接]
发表于 2021-9-4 23:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

+ a$ g9 C( `& s# j, c- O* J1 L                               
登录/注册后可看大图
6 I6 D, ^  W$ {+ q
◎译 名 庙街故事 / Mean Street Story
! t: ^8 ~/ ]2 I- Z% L◎片 名 廟街故事
" K( `; `# @9 x' f2 P. R◎年 代 1995
1 B2 N4 c$ Z! \7 ^  X◎产 地 中国香港
2 Y7 n" C: r  T5 K. W: r3 r◎类 别 剧情# @" @' x& z- E) m% |" I
◎语 言 粤语
7 L+ ^2 D$ Z2 H. N) s  y' q6 \0 d- w, l◎上映日期 1995-05-06
8 z. Q- l) K! i# _◎IMDb评分  6.0/10 from 43 users
$ V. D2 F8 Z: h4 u4 X( b◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0113809/8 {- g8 o2 f% P& u( j
◎豆瓣评分 6.6/10 from 1800 users6 l+ ^$ x* u( l8 ^7 A
◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/1300205/; h; L8 L/ `9 |% a; W% y% S
◎片 长 100 分钟0 Q5 [7 E, Q  M0 @" \' D9 k" M
◎导 演 刘伟强 Andrew Lau
# q! Y- e3 Z) m% }5 k◎编 剧 王晶 Jing Wong8 g! ]+ k' @3 q4 [
◎主 演 郑伊健 Ekin Cheng
) u: U6 R; W, y9 v4 C+ V' G( }   吴倩莲 Chien-lien Wu+ R7 [# R7 ?3 \$ C0 H
   葛民辉 Eric Kot& J8 X% E, g0 T, ]9 @! [
   朱咪咪 Mimi Chu3 Q, Y: W/ s. m$ W
   刘晓彤 Bell Lau Hiu Tung
8 e. C1 }. a+ n  m9 F5 l; @% j3 u2 I   黄光亮 Kwong Leung Wong  L4 C' b; V  l! k
   罗莽 Meng Lo: c) X) |+ a/ |# Y, [
   王书麒 Jimmy Wong Shu-Kei
5 n  F7 n, g0 d0 V1 _: [2 a1 S# [   西瓜刨 Gwa-pau Sai
; m1 r9 o  ]4 t' N3 k0 `: B/ n6 Y; X5 C
◎简 介1 b5 d8 v9 R) K! V) C+ C( s% B
 3 _6 P1 l. A, L: ~( A2 f
 香港庙街,鱼龙混杂。自幼在这里长大的阿庙(郑伊健 饰)见识生活的残酷种种,父亲在他很小时被人当街砍死,母亲靠唱黄色歌曲养活儿子。年轻帅气且重义气的阿庙拥有诸多追求者,更有螃蟹(葛民辉 饰)这样一个好朋友。阿庙生日那天,他在深圳放烟火时结识了美丽的富家女小篆(吴倩莲 饰)。当晚,小篆被流氓骚扰,阿庙出手相救杀死流氓,因此入狱四年。6 Y8 w: L9 v+ S& M( I, _
 4 S3 Z2 V; W* q2 ^
 四年后,阿庙出狱,此时小篆已经成为电台的DJ。通过电波,这两个互有好感的年轻人重新取得联系。然而他们毕竟身份悬殊,阿庙在小篆父亲的公司谋得一分职位,却无法适应这种所谓上流社会的生活。小篆的父亲为了让女儿和这个“小流氓”分手,不惜采取陷害的手段。阿庙因此被俘债务,甚至因此与庙街的黑道发生冲突。
" N$ ^0 a7 R! _( f$ M4 l
! H2 s9 Z2 A2 b7 B2 P. R( x) ~
Quote:
General5 O6 \3 [$ _. t) r* C4 s' B
Unique ID                      : 101784866183483136732490467263215807077 (0x4C930D5ACE098880E23EEA6E97DFAA65)
2 L1 \' J: M9 j5 ~Complete name                  : Mean Street Story 1995 NF WEB-DL 1080p H.264 AAC & DD 2.0 2Audios-Dave.mkv
% h6 K9 D& L" p! uFormat                         : Matroska
" o3 U5 Z1 D* k* l( EFormat version                 : Version 4
5 q0 Y; U6 n3 B, F2 L9 yFile size                      : 4.86 GiB
  O) ~8 H, }1 N& q  ~& K/ G9 @; JDuration                       : 1 h 39 min7 p6 @3 Y' @8 k- i' g
Overall bit rate mode          : Variable& F0 Q* t" w4 R2 |8 b9 C
Overall bit rate               : 6 991 kb/s! p" `! c! M) t9 q( O4 ^1 T! L
Encoded date                   : UTC 2021-08-26 20:36:01. L( @4 U! Q) O4 z, q
Writing application            : mkvmerge v58.0.0 (‘Supper‘s Ready‘) 64-bit
: f6 r7 p" S- F! E  C  \) UWriting library                : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4, n% Y" G- ~" r3 f2 |, _

! m3 M; v, Q4 ~: \9 c' U4 vVideo* Y9 t/ ]* E: Z% ^5 C( O+ N
ID                             : 11 S# X# E8 ^6 o7 s3 i+ t7 W4 R: @
Format                         : AVC
, h4 g! i' z$ ]! \! _- c: GFormat/Info                    : Advanced Video Codec
! }, |5 e, R  G! B7 \; e- OFormat profile                 : High@L4, R* T* W4 c7 l% ?6 u6 u, s5 g- j  D
Format settings                : CABAC / 4 Ref Frames0 ]2 n# U; O) K9 {( Z2 [7 ~% p
Format settings, CABAC         : Yes3 [- T" h2 m: w
Format settings, Reference fra : 4 frames
, ~1 ]! Z$ N4 N  kCodec ID                       : V_MPEG4/ISO/AVC7 w( }6 L, g2 N  f- }6 Q4 T
Duration                       : 1 h 39 min
! f8 i+ z% C7 u9 k. [: z/ J1 s7 p2 jBit rate mode                  : Variable' B5 \& z& R3 L# q
Bit rate                       : 6 540 kb/s
, k* @/ z% K+ GMaximum bit rate               : 20.0 Mb/s" |6 S! @5 u: m
Width                          : 1 920 pixels
; M" y% E' X# P8 JHeight                         : 1 080 pixels
2 Q5 {( `) }& d6 z* oDisplay aspect ratio           : 16:9; |" ~0 z5 r6 T9 M; n) w
Frame rate mode                : Constant. _# s  {9 d* z1 ~* [
Frame rate                     : 23.976 (24000/1001) FPS5 g5 ^8 S# n, J, t' P
Color space                    : YUV
8 T3 E: s: `; u4 B) WChroma subsampling             : 4:2:0
9 n) A+ @) q/ U5 G1 G: S) |Bit depth                      : 8 bits
: S8 v, F0 {6 t* N: SScan type                      : Progressive
5 {3 C5 M# W$ D6 [Bits/(Pixel*Frame)             : 0.1323 |# A0 k# \; X  j
Stream size                    : 4.55 GiB (94%)
! W* w; z% y6 B. z8 L+ C6 F. Y1 M7 DDefault                        : Yes
) J# B% q( F/ H* rForced                         : No
' c( F1 }5 \7 }% W* q) P1 A1 ]7 P0 Q# F4 m+ t& x
Audio #1
( l# J, m9 g* D( ?  W8 kID                             : 2; a4 q5 S, u0 P0 p; y
Format                         : AAC LC SBR; F: P) D7 u# x" }
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity with Spectral Band Replication
1 b! u5 K, w: e- P* }7 tCommercial name                : HE-AAC4 x( w" ^. b% q$ ?2 {
Format settings                : Explicit
/ f" ?) _/ `; s; v* lCodec ID                       : A_AAC-2
% z7 t6 t/ s! L" L( b' R7 u, HDuration                       : 1 h 39 min
9 v' I# h' h; o6 ]0 lBit rate                       : 128 kb/s
7 Z8 m) `3 }) p; j0 aChannel(s)                     : 2 channels  d& Q! V; N2 v6 I. m. k, w
Channel layout                 : L R
7 [: F, I$ O, D; {8 {" X  G$ f1 VSampling rate                  : 48.0 kHz
1 H9 z7 z! s/ HFrame rate                     : 23.438 FPS (2048 SPF)
& a) y! u8 W/ e4 i7 B" c9 N& UCompression mode               : Lossy1 ~$ o: e6 x8 s
Stream size                    : 91.1 MiB (2%)
  e2 k$ y; J7 j1 S# F  G; VTitle                          : Netflix 粤语
( L- M5 k7 k+ ~7 k% _2 @Language                       : Chinese
5 J; W* B- `+ z" ^- M! W; IDefault                        : Yes  l2 q! s& Z$ O
Forced                         : No" `" Q2 e" {% f2 w; [; a7 i" K1 h) ^

  X6 e5 ~' t! t9 fAudio #2, _# A9 W( D( P3 P% ~
ID                             : 3; j1 i4 [7 i5 `
Format                         : AC-3
8 N, x9 f5 F. e  S( R* S0 QFormat/Info                    : Audio Coding 3
% Q4 Z7 x8 x. T: e' M* W# K! oCommercial name                : Dolby Digital
9 X, Z' {" T% ?6 ^6 }Codec ID                       : A_AC3
" W3 J2 x" `8 N, T' xDuration                       : 1 h 39 min
* c6 k& D; c0 r' X, W) |3 |Bit rate mode                  : Constant
: M; H2 r, z- S1 B# V# ZBit rate                       : 320 kb/s
  u! ?8 o- I& K; q4 {7 H" hChannel(s)                     : 2 channels/ v# d3 c. x' Z
Channel layout                 : L R
' t3 u- k+ ]7 ?( }4 VSampling rate                  : 48.0 kHz$ x0 x- \; m5 k' l. W( D, J
Frame rate                     : 31.250 FPS (1536 SPF)
! B& ~- u. Q- l9 ]9 XCompression mode               : Lossy
1 G: A; y' z" q% HStream size                    : 228 MiB (5%)
6 c3 c9 n1 [. D  O8 H0 \# L) g) |Title                          : DVD 国语" k  I% g4 o" F4 O
Language                       : Chinese1 c4 H: {1 O% }9 a- G
Service kind                   : Complete Main# s9 n  p5 D% l5 B0 x, B
Default                        : No
8 r, \- a! ^) f' r/ WForced                         : No8 C1 _2 T) E) T7 W
7 {: Z& F, i5 W0 u
Text #11 |6 W6 u2 R. G- D* P8 f+ E( e
ID                             : 4
! Q, s% C" a5 wFormat                         : UTF-87 o: p% j" @, e4 P, }2 v. u
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
* m% B/ ~6 U" B* mCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
7 s6 X$ i/ m0 r; U: }1 Z% ~, h( EDuration                       : 1 h 36 min
. Z1 W& f8 I( {( y% \' H. Q6 a* F6 mBit rate                       : 73 b/s
9 C) U9 q4 L4 i; K5 ^) P! s; L* ~Count of elements              : 15002 R# Q2 A1 }; w
Stream size                    : 51.8 KiB (0%)- I- P/ n; f* t3 m- h' p9 j9 I# e
Title                          : 简体中文
) |  h! ^" h$ M3 s7 GLanguage                       : Chinese8 L7 ^  B2 z* f. e: G
Default                        : Yes
2 l6 n1 i' X8 eForced                         : No$ F* |2 A$ l0 h. y

8 @( J0 W/ c) a; j% ?2 A! oText #2
5 j$ `1 |# {! d2 I$ b) F: d. k0 YID                             : 51 R1 q6 J0 {) w' }4 ]
Format                         : UTF-8
5 q3 |& ?0 E$ P9 xCodec ID                       : S_TEXT/UTF8) L3 b( p& |) y& W
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
5 r, M+ \! }% ?Duration                       : 1 h 36 min( D( v# N) Q+ z' B4 `! m
Bit rate                       : 73 b/s6 G9 B7 v1 f$ M, a) p0 g+ E
Count of elements              : 15008 k6 c7 O3 ^( ~  e2 Z, q
Stream size                    : 51.8 KiB (0%)8 {# `5 t) }, R2 d4 m6 B
Title                          : 繁体中文2 P0 X5 V1 D9 q% h! @$ r
Language                       : Chinese
% r7 p) v& A$ _3 R, y9 ~Default                        : No6 y4 C* v  C! a
Forced                         : No
% @3 F1 ]8 |2 k, d# d

- Y$ P- s; v; l$ H/ d0 E8 Z$ o
& O9 @9 T" d0 C4 d- W! U5 N
                               
登录/注册后可看大图
9 X. C4 n8 F" {

9 ]4 U' A) T% }/ ~, f' y8 m                               
登录/注册后可看大图
" r: U) m3 q; E/ e2 g9 k

# T% S' F9 w  d  k. }: W  J                               
登录/注册后可看大图

: q8 q  D& A" O

3 p7 D. n0 g+ f                               
登录/注册后可看大图
/ R: {. v% V, u1 Q$ e

7 y" C1 Q% h- _; ~8 R# F% |/ d$ ?( b
郑重声明:+ Z& K6 r. h8 @
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!
* S. r+ L' i% x: \. T7 i2 s
" F" h; V; v  a1 D2 k2 d

! v) y* a8 g! U+ a8 X$ ]百度网盘
1 k7 _2 _0 _$ n9 V! u- K* E- {/ x7 x3 E% N4 S$ B, X# q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-9-4 23:18:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-9-5 00:32:07 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-9-5 08:37:58 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-9-5 10:28:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-9-7 08:44:08 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-9-9 10:30:13 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-9-15 00:25:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-9-20 23:20:17 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-3 21:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表