HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1112|回复: 16

[1080p] [1989][省港旗兵3:逃出香港][Bluray 1080p LPCM2.0 x265.10bit/8.5G][国粤双语 中英字幕][MKV][刘德华/徐锦江/李美凤][百度]

[复制链接]
发表于 2021-6-30 00:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

1 x/ i5 X" @: S" j                               
登录/注册后可看大图
" U6 y' @$ r) ^) t/ p+ B

6 X) n" `  Z5 M, W" H5 E- ]◎译 名 省港旗兵3:逃出香港/省港旗兵3/Long Arm of the Law Part 3
6 P+ c' Y" x0 F, q◎片 名 省港旗兵第三集3 q  N3 ^, ~" t9 E  N& d
◎年 代 1989) c/ W; w  V4 O# ?7 y6 W, O
◎产 地 中国香港
# ^# ~. c5 }2 y  u' d◎类 别 动作+ C) o2 {4 a4 k% g9 i
◎语 言 粤语/英语/汉语普通话$ K# `/ a* M8 p5 _& U6 n
◎上映日期 1989-01-12(中国香港)/1989-01-28(中国台湾)/1989-12-02(韩国)8 O3 i; S! o7 \5 u! t% f, y
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0098314/
4 F) N& p/ C+ V+ U: _◎豆瓣评分 6.3/10 from 3751 users
% J6 [4 E8 u" n: X2 ~◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/1786413/( u0 B/ @) F7 h4 R- z# o* A& l5 L
◎片 长 107分钟
9 N0 o) L/ K% J1 P# D◎导 演 麦当杰 Michael Mak* I2 E, Z% U! i" U, a! J
◎编 剧 麦当雄 Johnny Mak / 萧若元 Stephen Siu
: |* d) P1 h/ h/ `: N" J" b◎主 演 刘德华 Andy Lau
8 \+ ^( I4 S: W6 M2 {     徐锦江 Elvis Tsui" |: c& A$ R8 o: d9 s5 t4 w6 g
     李美凤 Elizabeth Lee/ d& y4 O6 A) W$ m
     莫少聪 Siu Chung Mok0 k2 t* V3 `7 f
     钟荣 Chung Wing: `! M% l8 m( l% S/ ?
     秦贵宝 Kwai Po Chun9 F0 ]+ H6 H& v% Z; S$ v
     吴康宁 Hong-Ning Ng
" c" y$ Z( Z  ]     凌志华 Chi Wah Ling
- I" i( z6 O' Q, A     朱斗 Tau Chu
, m2 e+ P9 k- A0 ?% m' [  \7 Z     张志平 Chi Ping Chang) X+ R" x7 Z, r9 ~0 l; f
     吴育枢 Jackson Ng Yuk-Sue
. H- D2 d5 q$ y) y0 z4 D5 h0 I     麦伟章 Wai Cheung Mak  M6 d8 _! e8 r1 r; f2 k1 l: _
     仇云波 Robin Shou
9 j0 l, f4 S$ `     约翰·拉达尔斯基 John Ladalski8 ^' g4 ?: `+ y+ S6 t' X& ]
     杜伟和 Wei Ho Tu# I, D6 p. n6 f+ N, b+ j. p  G

- y. x: x7 T" t" g! {1 h0 b◎标 签 香港 | 刘德华 | 香港电影 | 犯罪 | 动作 | 徐锦江 | 麦当雄 | 1989
2 ~4 F' s, O4 A; [/ @( K% }' R, T  }7 j$ @
◎简 介7 m) E# d! [" S( |/ J
: [& y/ Y! N; o/ Z7 h3 b
 
: G8 o9 ]  N) B 退伍军人李长江(刘德华 饰)被两名抢劫的战友连累入狱,他受尽警察毛向阳(徐锦江 饰)毒打后被判处死刑,临刑当口,长江用父亲给他的锯片侥幸逃脱……长江找到人蛇集团偷渡到香港,于路结识了鸡心(莫少聪 饰)、阿满(李美凤 饰),阿满姑娘的善良深深打动了长江。因香港的亲戚拒绝接收长江,他只能在工地为人蛇集团头目良哥工作还账,期间长江听说阿满被卖为妓女,日夜思索搭救方法,长江孤身力拼皮条帮派不敌,只得在良哥介绍下帮助湖南帮老大沙皮卓打劫金店,以此借助帮派力量搭救阿满。同在沙皮卓手下出力的鸡心在打劫金店时险些被擒,长江搭救他以后两人结为莫逆。长江帮沙皮卓打劫后对方并未履行承诺,反而用阿满逼迫长江继续犯罪,同时毛向阳为了抓捕长江专程赴港……, y' _. p/ \, |9 G+ \& P
 - G0 m0 c: t" l+ Y/ G/ j$ Z
引用8 ?) f2 _  P$ b) j3 o3 e' D  K

2 e; _: }8 a* b; G  Q# ~: ?/ }6 I+ g6 ]/ T" c2 h" E  H- R8 s. B
Long.Arm.of.the.Law.Part.3.1989.Bluray.1080p.LPCM2.0.x265.10bit-CHD
, o  s. ^) ^/ \2 n7 P
; K/ h3 `) k! w9 k8 Z8 GRELEASE DATE....: 06/20/20213 @) C' {9 _, m# s. P4 I4 h
THEATRE DATE....: 1989/ S. v2 E- L6 Q! [/ \6 ^+ P$ O
iMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt0098314/1 k; E0 M8 u$ Z
iMDB RATiNG.....: 6.1/10   110 votes- \/ f1 y; Z9 y$ l/ l5 _
GENRE...........: Action, Crime, Romance, Thriller9 I! K) p9 i0 ^( L* A# s" }& Y. `
SOURCE .........: Long Arm of the Law Part 3 1989 Blu-ray 1080p AVC LPCM 2 0 - CHDBits
9 {5 |8 Q& h2 Q, d9 eViDEO BiTRATE...: x265 L5 Main10 @ 6736 Kbps9 w% L3 [8 v( B5 j+ {- C3 y
FRAME RATE......: 24.000 fps
" y. J0 |2 R) r& n8 xAUDiO 1.........: Mandarin PCM 2.0 @ 2304 Kbps2 F4 y  p& |2 A9 h
AUDiO 2.........: Cantonese PCM 2.0 @ 2304 Kbps) z+ m4 P  X+ E( e
RUNTiME.........: 01:47:15.420 (h:m:s)0 b  F/ r9 ?9 l8 q) t
ASPECT RATiO....: 16 : 9
; b$ q$ F9 Z; s, i' s. mRESOLUTiON......: 1920 x 1080: w7 l" [. t" H9 z9 s6 h: {
SUBTiTLES.......: Chinese(CHS)|Chinese(CHT)|English(ENG)
+ V( G6 U/ V( O+ p8 PChapters........: 12
% _4 V; Z, _" B# h2 s6 T& S/ v2 uFilE SiZE.......: 8.520 G
& u' z' f6 E! |' }, g3 ]0 U4 [9 QENCODER.........: Anonymous @ CHD
7 A: ^! u9 J) p, K# X* k+ y7 q0 u8 Z5 V7 s  ^. f; g7 E! A. o6 o9 w& i8 H( c
x265 [info]: frame I:   1530, Avg QP:20.77  kb/s: 22734.21
! K  [& J4 Z9 V0 ]; f' hx265 [info]: frame P:  34858, Avg QP:22.25  kb/s: 12871.07: a5 q' Z& `7 X# l3 `( P
x265 [info]: frame B: 118062, Avg QP:25.47  kb/s: 4711.14
* ]) ?! c1 m* R7 t6 z. V: R' p$ {+ o* B3 f( N* E. S: B" U' T
1 g( {% _$ j7 P

% m* j5 K4 J% |3 G" J( x                               
登录/注册后可看大图

' Z' b1 K. f% ?4 y9 u
" ], h+ \' X% c: M$ t3 C
                               
登录/注册后可看大图

5 S  x% o2 c! r& @3 x4 o2 F1 |

) b) G+ `0 _' k1 e- e! x$ i                               
登录/注册后可看大图

4 }! X7 D, {3 D  H6 y' [9 f

7 Z5 V9 r5 R' L/ y8 ?                               
登录/注册后可看大图
' t6 p( R6 S8 l5 r8 g
* f# [$ m  L( j& b, n
                               
登录/注册后可看大图
7 a" h& b* k  {# v

3 Z* G4 f; p- Q7 |& _) L                               
登录/注册后可看大图

1 P8 |0 z7 }" V. a3 h/ @6 |, ?
0 ^" y; o' `4 N: u. l. s, P& w* x3 Z, _- ^" ~% W
郑重声明:
+ u7 Z! p3 {' K- k/ ^本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!
1 Z6 ~' M# O8 ?) q$ K2 f6 x; H

; x, h; g1 G; ~, A5 R. t, l# F3 g$ h0 B$ e2 I6 k& U! ?
百度网盘* x# }% \" Y) a6 d1 p/ ]

2 S2 z$ _+ U) j$ n6 Z/ h8 b; w" J7 j0 o/ ]9 H: w0 U
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-6-30 10:10:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-1 03:41:27 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-2 11:40:48 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-2 16:05:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-3 14:21:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-4 15:13:07 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-4 16:30:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-5 08:54:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-6 22:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表