HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 288|回复: 7

[1080p] 阴阳路4:与鬼同行[国粤双语 内封多国字幕]Troublesome Night 4 1998 WEB-DL 1080p H265 AAC 2Audios-Dave 3.67G

[复制链接]
发表于 2021-6-29 17:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

% _6 `  [# o& m$ w  G" h2 t. @                               
登录/注册后可看大图

: j3 B5 [0 ~0 M◎译 名 阴阳路4:与鬼同行 / 阴阳路之与鬼同行 / Troublesome Night 4
/ t1 f' b% e7 @9 r/ Z0 Z$ v9 H◎片 名 陰陽路4:與鬼同行
$ x; N  k' A1 B◎年 代 19988 ^% ^) ~% j1 _) ]
◎国 家 中国香港
6 s; B4 P) I5 t- V$ M6 {◎类 别 喜剧 / 恐怖
- `- G8 Z7 ?' N1 e2 G+ p◎语 言 粤语2 [# e- h3 ?, H$ Q) e7 {& {) }
◎上映日期 1998-08-25(中国香港)
1 S8 k$ e6 Y% B7 L) H◎IMDb评分  5.3/10 from 77 users% J( F* ~2 z$ p! h$ t4 K- O
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0289586/3 [9 s) X& k# a0 z
◎豆瓣评分 5.8/10 from 4107 users
$ u, G/ i* O1 o/ k) L- i◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1296221/9 u/ ^/ @$ Q; m- \, _, A
◎片 长 98分钟3 a$ W6 e% @; b: A! Q4 b
◎导 演 邱礼涛 Herman Yau. A  S, i) c( b; D5 ^+ w5 V* k; p
◎编 剧 曾国赐 Kwok Chi Tsang / 刘孝伟 Kenneth Hau Wai Lau
# w4 J$ T2 n1 m' U" b+ M7 b◎主 演 古天乐 Louis Koo7 v0 D4 H' D: r- ~) g4 O; Z% A7 h) d
   孙佳君 Paulyn Sun# R# S' E% ~5 R% f0 C
   雷宇扬 Simon Lui
2 V' C* l2 q+ Q7 x8 _# l- e1 h# I   张达明 Tat-Ming Cheung
* S- p) h5 `! j2 c   陈妙瑛 Miu-Ying Chan
- m! K9 ^' \7 a" A4 l   黎耀祥 Yiu-Cheung Lai/ i% d* y4 k% S3 i$ ]# L
   关宝慧 Emily Kwan! H+ l: y. \  T. V# o' S
   洪天明 Timmy Hung Tin-Ming1 U1 ^4 b7 X; v2 m4 H. T" T
   汤宝如 Karen Tong
0 H) \9 \# G( r  @   黄百鸣 Bak-Ming Wong
" q: U. d# s$ T- ^5 A& h; p8 ]* X: o' D/ r% E
◎简 介  * Z0 z) M* @! g# m
$ r! d4 ~: ^- t, \
 在香港前往菲律宾的客机上,一对恩爱度蜜月的新人(古天乐与孙佳君饰)、三个好友(雷宇扬、张达明、吴志雄饰)与一对神经质的夫妻(黄百鸣等饰)、一个快递员共赴菲律宾旅游,却遇到了连串怪事。8 A$ `/ C0 Q# q$ S
 快递员过关时被扣下,发现自己运送的是一坛骨灰。
1 A# N$ _9 u9 H! p2 w0 c: m$ t 神经质夫妻一入酒店就被吓了出来。
' x$ g- X8 d/ _* w: c4 y 恩爱夫妻遇到一位女巫,寓言丈夫将会不忠,并生有一子。% v2 {3 w1 S2 V. m5 m. {$ U9 S9 i
 三个好友偶遇一当地美女,前往镇上舞会,却是不幸入魔窟......
$ ]) G6 L" Z* l4 c! ~
0 b5 w. L( g! _& H
Quote:
General
  z$ \* P: {6 H, f" aUnique ID                      : 95369476637742529427201136541539513300 (0x47BF7E3ABC058717EABF185E983C33D4)2 J0 u# e: d! X/ S- ^! M, l" n
Complete name                  : Troublesome Night 4 1998 WEB-DL 1080p H265 AAC 2Audios-Dave.mkv% J* v6 A1 u6 F" q# V: ~
Format                         : Matroska" I9 M' X/ |  I/ M5 b3 z+ m
Format version                 : Version 4. B/ @+ I; F( X# a% M
File size                      : 3.67 GiB, S% M( x) L5 }
Duration                       : 1 h 35 min5 X; I" h: z/ x8 k+ R
Overall bit rate               : 5 529 kb/s
$ B7 J5 s5 W8 O1 E4 }4 T4 jEncoded date                   : UTC 2021-06-18 20:18:36
0 d4 C6 F+ u% `0 a7 v. A" kWriting application            : mkvmerge v19.0.0 (‘Brave Captain‘) 64-bit* s5 o: }7 \: D* Q" M
Writing library                : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
; W2 l. R- v! G4 J/ M$ X( @9 R' g
Video1 i# ~8 v% V: u  }. I6 i
ID                             : 1& G  n% W2 O6 m
Format                         : HEVC
, K3 n. e% S: b, J! Z1 zFormat/Info                    : High Efficiency Video Coding" B1 Z# r2 V$ f# @
Format profile                 : Main@L4@High
7 s3 L9 m8 N8 \  r3 ECodec ID                       : V_MPEGH/ISO/HEVC' F0 e6 e: p4 [$ T/ m1 M
Duration                       : 1 h 35 min
9 f2 d- W: o) yBit rate                       : 4 885 kb/s
4 z9 \# S4 n" T6 H% D. YWidth                          : 1 920 pixels
4 }8 e! B' K, j# F) Y3 i( RHeight                         : 1 080 pixels
1 Y  \  \, v- v8 F: l( gDisplay aspect ratio           : 16:90 u4 _- o  \* Q: o& Q* a$ R- @
Frame rate mode                : Constant
& F9 K( A: r$ {8 ?6 q( w; kFrame rate                     : 24.000 FPS
$ f8 A, z9 A5 L6 |6 aColor space                    : YUV) R6 Q3 s* V+ c( t
Chroma subsampling             : 4:2:0$ D. h8 }: l1 t9 p& [' ]
Bit depth                      : 8 bits( e' w; Y3 L. ?8 i. @* p
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.098
8 r) l* n  T# g1 p4 W4 N  O7 l8 qStream size                    : 3.24 GiB (88%)% T8 w" d; O6 z. h+ `( p( K1 g
Default                        : Yes* l- W, j: |3 f3 @2 @1 [, b1 P* O# d
Forced                         : No- ?2 @+ p; A3 K
& ~' f" V3 d2 M; J9 h3 m
Audio #1. m( J7 Z3 K& x% y" P
ID                             : 25 M* f  o* p2 E1 K1 W8 O9 R7 O8 R* [
Format                         : AAC LC. \% H8 E& }4 [$ }. Q
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity4 |  C( ~* ]- v# X9 Y8 A
Codec ID                       : A_AAC-2) C" `+ j3 s1 }$ P: d8 B
Duration                       : 1 h 35 min1 C' W" z* ^9 R0 }- C0 i9 k
Bit rate                       : 320 kb/s
4 m* {' O( S) n  \Channel(s)                     : 2 channels
6 i' i6 [. N4 c, `Channel layout                 : L R
, y( k6 J# h9 j5 h# uSampling rate                  : 48.0 kHz
2 G# m7 Q" u/ Y; y! rFrame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF). K! e1 }( a2 b: b; `  _2 R
Compression mode               : Lossy
* D" i1 s0 `, I8 `' SStream size                    : 218 MiB (6%)" f' |! `! I* f7 S4 G- v7 O
Title                          : 国语
" w7 w% }! Z2 Z  F# H' @: L0 c* xLanguage                       : Chinese
6 R$ O! R3 r) s# O- K- h! {Default                        : Yes" [' c2 E: A. {7 ~- p
Forced                         : No
) V. O( {* C7 L
8 x9 l6 P2 Y- A% j9 tAudio #26 `) B4 y" i! N8 z: O
ID                             : 3
" x8 [8 P4 D6 P4 m( t; I1 iFormat                         : AAC LC; a/ H8 b. T# ?9 m* f7 x
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
4 ^( [3 }! Z. v' _) F3 ?* r1 ECodec ID                       : A_AAC-2' N: G. [) W) V
Duration                       : 1 h 35 min
9 G1 R4 C! ~6 e  m" s3 R  {' q) SBit rate                       : 320 kb/s4 }3 J% {. j  h, J# ~
Channel(s)                     : 2 channels
; m0 o! p" p# @. v8 L7 [% b- b2 QChannel layout                 : L R
2 @: A1 K; M7 V6 gSampling rate                  : 48.0 kHz
* G! {% @' X1 q  ^0 @* a/ G! d# TFrame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)
' `0 p: P. M4 [* |. e: n. LCompression mode               : Lossy
1 p+ p9 K2 {% X  T( @* ?6 NStream size                    : 218 MiB (6%), ?. {' ]- K0 u5 ~/ l( q
Title                          : 粤语2 [3 u! v) Q6 v* q" k9 [
Language                       : Chinese- c; b' {- v% k( b
Default                        : No
5 u* ^& b* {" RForced                         : No" v( I7 m! ]# y* I
. |, @' i. d' A5 [" b1 s
Text #11 p+ X( z. r8 {; o) r
ID                             : 4
5 y5 B3 }+ u& f3 l& E0 @, e3 j+ ]Format                         : UTF-8
# i$ v$ L! v# W* G) N7 Z+ ~Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
. @( Z& s$ E! f) n( F% m) S. |Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
; O  F7 ?) F6 g- \- Y$ w/ mDuration                       : 1 h 32 min* @% d3 ~1 O, x; N+ D5 b, y
Bit rate                       : 43 b/s6 e7 |9 M8 m; J! R
Count of elements              : 1273
4 H' |( `) f- H! |6 bStream size                    : 29.5 KiB (0%)0 X6 C" `6 p/ l6 n: c6 `# D1 ]
Title                          : 简体中文
9 q2 ?9 x! t: ], y5 Q. \Language                       : Chinese+ R4 e! n: K% ^7 M) S
Default                        : Yes
. q8 c2 `) D% C& AForced                         : No' k! @) C& J1 _
. c- h9 b3 w9 R2 A* v
Text #2
) \  W: y3 [7 H% ~$ jID                             : 5
, e6 Y, x* e# hFormat                         : UTF-8# @6 t+ ]" }+ e7 g, m
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8+ Z$ H! S2 m2 B# V1 K% K  r2 h) Q
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text2 V: H+ L* Q. W( v8 k
Duration                       : 1 h 32 min  X/ D2 H& p+ m9 c2 A5 J
Bit rate                       : 43 b/s
, _* \) j; k' v' \. G4 @/ ^- PCount of elements              : 1273
' [  V6 K' p$ F4 {2 L7 M/ A' WStream size                    : 29.5 KiB (0%)
: {7 |+ Q* H( `4 _4 \Title                          : 繁体中文8 m) y# z/ |& L5 I* `
Language                       : Chinese
% U& {  W5 g' \6 O7 S; a& }Default                        : No
0 ]7 B0 F' F8 `% aForced                         : No
# [: J7 b  m8 i1 R+ \
8 \9 p( a- u% J: bText #3
) s- _2 i: o  E4 TID                             : 6, ?- ?2 H( I5 Q5 K- L
Format                         : UTF-8
% S7 A% X- f! R' I) d/ E! ]Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
1 S* s! b' C* @Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text+ X3 x; w1 Z8 |) s4 X% a7 p
Duration                       : 1 h 32 min, x; r. l/ V! a( W7 K' s- ~6 j
Bit rate                       : 47 b/s% `! p1 L) N8 u! K  d+ T
Count of elements              : 12629 P3 _9 m4 N3 y, M' u/ c
Stream size                    : 32.5 KiB (0%)3 L! U1 @& ]3 p2 M# N) j( i( `
Title                          : 英语4 `9 X8 @. V# K) X4 |' ]8 B# g: ~
Language                       : English
! I7 y9 e/ E9 U7 n+ n7 d. ADefault                        : No0 ~3 W4 i3 W0 X. m8 N0 @
Forced                         : No
) i+ B, M5 @3 [3 B6 C" `
6 _+ f) b: S9 K$ `6 SText #4. J9 T2 M# k1 l8 A1 s
ID                             : 7
8 X3 u# O4 p) e. RFormat                         : UTF-8
# B( [' ~. u1 \9 q+ o; t' KCodec ID                       : S_TEXT/UTF8
: i, I3 Z5 A  E' J" J, SCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
3 X# u2 [& r8 Q5 IDuration                       : 1 h 32 min/ S8 ~; w# f# Q5 Z1 V( m  o
Bit rate                       : 113 b/s
6 ?' Z8 Y) O  y" v% X9 W$ fCount of elements              : 1262; V1 P; r: h+ x& m9 F2 I8 M
Stream size                    : 77.0 KiB (0%)
% K7 p  s2 p7 n$ CTitle                          : 泰语/ X6 F6 Q- x3 x' d) X) L
Language                       : Thai) R1 F: k5 q8 f# A
Default                        : No$ p/ _0 U' L0 g+ I. D5 ]
Forced                         : No8 j7 a. b, n& z0 d9 A6 g2 m
! q6 X; W/ A# h0 b  B
Text #5; q) O9 I+ \# L& `) Q
ID                             : 8- ^+ c- E! b3 f1 s. F7 n9 ?' ?
Format                         : UTF-8
" P8 K7 k( L" k/ H% I4 w7 l3 ICodec ID                       : S_TEXT/UTF8
) k( D& h9 M% m, }& v+ @Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text* J4 R6 g3 ~+ d+ M
Duration                       : 1 h 32 min
: c" I5 e) g9 i6 E: DBit rate                       : 48 b/s
- R! s4 D* \% b3 f* X$ B7 c5 W' [Count of elements              : 1262
, h. L- q+ ^& F3 _Stream size                    : 33.3 KiB (0%)
0 m, T% x3 H: mTitle                          : 马来语5 M" s5 H3 l' D2 E- B. o
Language                       : Malay6 L) C5 w- `7 b0 O+ O
Default                        : No+ T$ S# j$ `4 V5 B7 T, O
Forced                         : No+ p* F5 f) x- s* p5 {2 L; C; Z1 B

5 x# g# [2 m! M( a5 \. oText #6
  x: F6 t: b; F  [& Y( p7 G& e1 TID                             : 92 e; ]% Y5 j7 S- |! }& k' l- A& f0 c
Format                         : UTF-88 n' r3 ]' x/ G+ z: Q1 X5 _$ U# M
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8; t' Y# p( {! W# |" [3 ^5 Z
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text% s5 V7 L/ k& N6 U9 t' W) R
Duration                       : 1 h 32 min% |5 G- w3 F$ u: D
Bit rate                       : 63 b/s% e/ w6 m7 q4 G8 h: q
Count of elements              : 12626 M0 [4 U% f' d% c
Stream size                    : 43.4 KiB (0%)
/ a7 C. l: L  k  v" z5 B6 L0 j8 jTitle                          : 越南语# z3 G- U0 k# t7 k0 B& Z' T4 [
Language                       : Vietnamese
" A: \3 S% c& D+ L9 }. fDefault                        : No
/ a, f: j: h$ N' |* LForced                         : No$ G8 A% b: G$ {3 G. C4 m* f8 L7 y, d# s
  ]# Q+ e& b5 C7 G
Text #7
1 y% ]& V+ ]5 y1 B& n" oID                             : 10+ G- i& o2 e& ^- \% a& z" V
Format                         : UTF-8# c- b2 D/ h6 @/ v+ M- j
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
3 X9 A2 z3 u& b$ C+ E2 |Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
* S" g4 b' [5 b( `7 ^8 x: M2 hDuration                       : 1 h 32 min! G; p- Z2 B" y. J6 O" I% ?
Bit rate                       : 47 b/s. ^: F+ ~2 r9 b/ v
Count of elements              : 1262% a, M& ~# z+ y. c1 v2 U7 B  S; F
Stream size                    : 32.1 KiB (0%)
/ H0 G% V# F* I# O! GTitle                          : 印尼语
( G  |: Q; O8 y1 B/ u$ b- zLanguage                       : Indonesian
2 q* X4 O% B7 W3 f3 w. HDefault                        : No
! h. x1 d' g# N  F6 D& @Forced                         : No# |  F6 D! }3 D# O$ `3 a
0 p8 I# i5 o6 m8 {0 h
Text #89 Q" R' H) D9 h9 n" o' p' C
ID                             : 110 b' [  q. D' ~4 s0 x. j
Format                         : UTF-8
6 h: W. X0 }, a. ^8 }Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
; `/ _2 }- n, A# T; ^4 pCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text  J: g8 s0 B$ M* v9 `. t, y
Duration                       : 1 h 32 min
) i5 `+ c, j9 `+ f9 ^; V% R1 j$ LBit rate                       : 51 b/s
- r% Y! W; P* O, b0 n( YCount of elements              : 1262
4 ~2 H- ]9 f# j$ c7 TStream size                    : 34.8 KiB (0%)
9 c% H8 g4 [6 z& t, q1 NTitle                          : 西班牙语
4 ?) Z/ }8 a. l/ Y2 b/ _Language                       : Spanish
' |% ^( _% t. i: A1 i" c$ iDefault                        : No
. t2 t/ O/ W+ `Forced                         : No1 n# ]- v8 B, G. n; K  N

6 }$ [2 j: b  yText #9
; J4 g: z) Y8 S8 ?1 _ID                             : 12
4 T; m: c* x! YFormat                         : UTF-8
3 ~1 o( N. a! E! N2 P8 {Codec ID                       : S_TEXT/UTF8  g# I, i. H/ L. n
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text& p* `! f4 }: w& V
Duration                       : 1 h 32 min/ z6 \" D4 Q2 F+ h
Bit rate                       : 52 b/s/ Z; p% n9 m% o
Count of elements              : 12623 o2 @( l) @  V2 N0 t
Stream size                    : 35.4 KiB (0%)
2 s- N. Y7 p& O4 P5 N0 PTitle                          : 葡萄牙语
1 Q" o% l* Y/ h, v. ~  F. cLanguage                       : Portuguese
; u* t. B& ^9 ^; I+ S+ dDefault                        : No
+ }# n/ a" b( z  q: s/ O8 t) n6 _Forced                         : No1 h: x9 C  v; t& E# [' X* C6 S
+ M$ i2 T; O0 C# t" J. u
Text #10
# u6 P6 W- d3 L8 y  HID                             : 13+ q, U: U9 p/ R* V5 M
Format                         : UTF-8; E) T( R1 _7 \: i# {' G' ~, i( C$ K
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8! R4 H. n6 Q: s2 P
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text" V7 w1 v1 ?3 G+ f9 m: M
Duration                       : 1 h 32 min7 {, A& Y# }! q$ l# F9 C, k
Bit rate                       : 59 b/s
% Z4 \" ]: [" p7 Y' W. \3 nCount of elements              : 12629 P0 C. X+ f' P" |3 V  L
Stream size                    : 40.8 KiB (0%)0 s( h2 E9 c( ?7 R* d
Title                          : 阿拉伯语7 t4 E/ }5 `4 d; f. @' r' F$ r! r
Language                       : Arabic# A5 h$ v/ z1 C( U7 c3 `
Default                        : No" K! R" _% Q; |
Forced                         : No
5 w" \' W, d/ [- T6 ^4 O) F
$ B7 t1 z3 G/ e
% L( A5 G1 I) g: d. B* E* n
                               
登录/注册后可看大图
7 D! u; S7 N3 y$ o$ m

3 u" S* W4 `1 `) i5 _8 s3 n1 F0 O                               
登录/注册后可看大图

9 W4 c2 l4 u8 }! I- c1 ]' x
: a! @& A4 e# A3 G7 u
                               
登录/注册后可看大图
! F$ e, {/ P8 j& ]7 i
7 b. w- b- S, j! G- k. ~0 K
                               
登录/注册后可看大图

6 l4 @5 V4 r) O  W% d; N
; ~, \6 K7 U# x+ U! p+ v/ F* K; O7 C0 @1 a5 M3 V0 G5 V* u: M
郑重声明:8 |' s/ v: r0 ~) ?6 T
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

$ ]- \; a% p5 ]1 c& h! Q7 k8 E7 w) x7 ^( X" O
1 M. r2 R# D  K* n
百度网盘; {4 t0 H: M8 j$ t

/ h5 O4 e1 L& ?; Y( R. P0 Q+ o$ f3 l8 g: b: X3 ~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-6-29 20:29:53 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-9 03:49:07 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-11 12:56:43 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-11 18:30:34 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-17 16:07:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-20 10:19:51 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-23 11:53:32 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-3 21:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表