HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 318|回复: 8

[1080p] [1993][砵兰街大少][1080P/3G][国语 简繁英软字幕][MKV][张卫健/任达华/袁咏仪][百度]

[复制链接]
发表于 2021-6-10 20:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
/ w& f: @+ M7 E3 f) l4 Q, Y
                               
登录/注册后可看大图

0 V: W" M0 g/ T1 x◎译 名 砵兰街大少 / The Prince of Portland Street / 花街大少
; D1 R2 x: l" p3 Y◎片 名 砵蘭街大少0 U, ], y# m2 E* P. M! E: i5 I
◎年 代 19934 B# B' P) d9 P6 m9 E
◎产 地 中国香港
9 T' I( s' H2 {" F0 O◎类 别 犯罪! x* W/ y! Y8 @# z5 L+ y' V; `
◎语 言 粤语
* K! G  r* C; }# u" U◎上映日期 1993-10-07(中国香港)+ V% s; {. h) ]/ k4 Q
◎IMDb评分  5.2/10 from 13 users2 I8 m! d' H/ J' ]( A7 {* \
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0106444* |) M: q# n# N6 H& a
◎豆瓣评分 6.2/10 from 562 users) R2 g0 ^4 y# ^& ]  E- W# O& u. E  O& T
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2146107/- K. U6 \, a- v0 E6 n( l+ T
◎片 长 92分钟6 ^. q# @2 A9 L+ ^3 g
◎导 演 张乾文 Kin-man Cheung: m. J9 ~* o: n4 k2 Z& C/ m& |
◎编 剧 叶广荫 Kwong-Yam Yip' G  r; O& ~7 H5 ?
◎主 演 张卫健 Dicky Cheung
8 k& v% y  v/ l0 N3 m9 I) y* I0 Y   任达华 Simon Yam
  h8 Z8 h" Y: k. h/ f8 T" {   袁咏仪 Anita Yuen
8 l: b& |! a& s, l   李丽蕊 Sara Lee
) B/ |) f' \: @1 ]& z   黄光亮 Kwong Leung Wong
$ Z8 V0 X& }, B6 T( e% ?3 L% ^; g   李丽丽 Lily Li
# q- H$ s# H9 `" v2 D8 N   黄静宜 Ching-Yee Wong* [- H% E9 o' K' f5 P
9 E1 B6 g' G, v/ [: Y* ~& [6 S4 f
◎简 介  9 M: O- l- P6 G' E1 K5 [

7 Z7 a  ~, d2 ?/ O" c% Y* ~ 亚豹与大兜在钵兰街过着吵兄弟的生活。豹原在别墅任马夫,人称钵兰街大少,惜在一次打斗中后脑受伤,自始变成傻豹。另外,为人讲义气的瑶琼贪厚而与江湖大佬打睹,最后全军覆没,好友曲奇助瑶逃走,幸遇大兜而避过基哥的追逐,惜好景不常,瑶终被绑走,豹拾身救瑶而受伤。大兜为豹报仇,将基一只耳朵咬下而入狱,豹在瑶悉心照顾下回复正常,在迎接大兜出狱时,赌多他义字金牌,并封他为钵兰街二少,基心有不甘,锐意报复。, ~$ t, x* }5 p% w! u% |/ M
  B2 J$ w8 G, Y! A- R' G0 `
Quote:
General
, O0 G- g, C' S' O  dUnique ID                      : 216878185629637355421842981623221011282 (0xA329381D6A70ABF62B3EAF2BD0994352)$ J& f+ s+ f6 I) P" @  n  c
Complete name                  : The Prince of Portland Street 1993 WEB-DL 1080p H265 AAC-Dave.mkv4 c; K% Y9 J- s, N$ F0 S
Format                         : Matroska
  `# D+ F6 |9 Q! O2 Z( LFormat version                 : Version 4
: i7 i8 K, s0 Y( s, M8 L0 ~! \/ ~File size                      : 3.02 GiB
& N: W4 p( \! [: v, i3 F$ iDuration                       : 1 h 33 min
' [, w" j* \# C; ~  w/ G* q- g( Q0 bOverall bit rate               : 4 644 kb/s
: R. P9 E# z" A# h; S0 I" ~Encoded date                   : UTC 2021-06-05 11:08:20
( `/ p( W. e  K' K8 }: PWriting application            : mkvmerge v19.0.0 (‘Brave Captain‘) 64-bit1 B8 M4 X+ t: }: U/ S, @
Writing library                : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8% `1 D5 S5 j  H! o

: M) r( T, T" N# R( aVideo
& G4 M) s" y8 O" N7 s+ x4 IID                             : 1
+ {: @, _# V; Q* z5 J9 B, Y1 o+ z7 u8 MFormat                         : HEVC
  r6 O% l- ?/ m9 L; X% K$ AFormat/Info                    : High Efficiency Video Coding- I3 d  d) e! Q. B; e9 V
Format profile                 : Main@L4@High6 k! Q* @- ]) K+ c
Codec ID                       : V_MPEGH/ISO/HEVC
/ T! b* @4 I4 P% w8 ]0 GDuration                       : 1 h 33 min
. b  y: `( h! G! M6 v1 M! E  s' kBit rate                       : 4 516 kb/s2 E1 L; b" O$ \# H+ M1 I
Width                          : 1 920 pixels0 s: ]& q7 H+ I- Z3 r, N, i
Height                         : 1 080 pixels
: S' T" @8 \: }2 _" {Display aspect ratio           : 16:9
/ c/ z4 p1 \7 F  z. ~) tFrame rate mode                : Constant, \' D: d- s, _, T$ }3 }+ [1 N
Frame rate                     : 24.000 FPS
- S" Y  l- `- K, O% w& cColor space                    : YUV9 N' N% f9 i8 E& I8 z% ^, d
Chroma subsampling             : 4:2:0( |5 m. T9 e+ [3 m7 l1 j
Bit depth                      : 8 bits6 W9 [# s! Q% \" m! m( D; P8 O
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.091* q9 i) z, I% Y% I6 U4 v6 c
Stream size                    : 2.94 GiB (97%)
$ K% ]3 U' `3 o8 f4 M* R8 KDefault                        : Yes
$ @! v1 h6 U; H2 q3 hForced                         : No
5 U! z8 ], P9 f+ z5 h: I
- t$ C0 V! {$ G. `Audio: q% c: ?" ~6 }* ~3 Z
ID                             : 2; M) o" T9 C! Y# d8 a9 p
Format                         : AAC LC
( V& y) y# v1 v+ V1 q# L# O% hFormat/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity5 c% E0 e7 Q6 p9 O0 K/ M$ @
Codec ID                       : A_AAC-2
5 c& i/ d2 I- A# b! PDuration                       : 1 h 33 min- F- V. \3 B& p
Bit rate                       : 124 kb/s8 n5 O6 z. e. I/ P4 O" g$ X2 @- O: j- K
Channel(s)                     : 2 channels
+ O$ N; j3 h- }4 ?6 o* TChannel layout                 : L R
' c2 T& N( g. X0 iSampling rate                  : 44.1 kHz; W1 i% {' F& v" w2 ~4 H
Frame rate                     : 43.066 FPS (1024 SPF)
: e/ j2 z& W: _/ j+ kCompression mode               : Lossy
: y% x  i& G6 ]7 e2 P2 [! q  X, CStream size                    : 82.8 MiB (3%)& H5 v% W% J, Y+ n2 q: E
Title                          : 国语- C$ h7 @+ d( a2 a. a* p. D
Language                       : Chinese
; N* B( S6 X. C: q& o& q2 ZDefault                        : Yes- z, e" S+ U7 m# [. C
Forced                         : No
0 u1 V, n3 W+ m0 k8 ~$ S/ k& ^) y6 B  j2 D  o7 Y
Text #14 p$ C0 k4 O" T+ m+ H' B
ID                             : 3
4 E: ^7 L" N8 K& e3 H. e5 X# B4 mFormat                         : UTF-8. I0 l. _8 }' `6 M( e/ d$ t
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
3 R! |- c# K5 F  w& lCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
2 T/ T- k# A  n9 [Duration                       : 1 h 30 min
: ^7 Z' H0 d6 \* ?7 aBit rate                       : 49 b/s7 o- T, Z( T  v
Count of elements              : 1372
3 @8 ?& i: c8 ?4 s3 A% ~- i2 TStream size                    : 32.8 KiB (0%)
) H  i& ~. D$ C# b! r# VTitle                          : 简体中文
0 ~1 x4 s" d" H$ pLanguage                       : Chinese
- o7 m, R+ {5 W. C( w  h7 I+ ADefault                        : Yes6 g. T5 u" Q( s
Forced                         : No, z$ i3 e0 w& j- o# `7 `: P

9 V( x  r- V' L9 U- |; w* ~Text #2
+ S1 [0 b; S6 d5 u, B- c- MID                             : 4
. X+ j& b4 Y$ Y. @6 p$ ^! k' ~/ `Format                         : UTF-8
0 j1 J5 A& L' Q4 W. l  P' ?Codec ID                       : S_TEXT/UTF88 g9 _8 {( R, C1 ?' k$ P" Z. z
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text1 ?5 P# j* [+ n1 {9 |1 u
Duration                       : 1 h 30 min
& W, t# L" s/ V) s+ yBit rate                       : 49 b/s
, C7 S0 P% h6 O3 uCount of elements              : 1372: c: R- \8 d9 o8 H' F1 b
Stream size                    : 32.8 KiB (0%)1 R; g+ z/ Z4 t: y- c
Title                          : 繁体中文
) v4 A$ p" z" \# ?Language                       : Chinese
; D/ Z4 g& r6 F# W! u/ @Default                        : No1 e2 d. s* V8 p6 `# ]# Z) Y  \% a
Forced                         : No8 ^7 b+ L2 G4 d% R; `/ J

8 N" v* W0 d! J% L) R  xText #3, n/ ]0 i+ w# v8 e( P( w' L# R
ID                             : 5
) `% o6 }9 Y# T) oFormat                         : UTF-8
* J  }5 s9 ?% R3 LCodec ID                       : S_TEXT/UTF8$ l% Y! O5 h# N- z
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text4 [8 a3 V& i$ e
Duration                       : 1 h 30 min
/ S2 o" G, H, X' g( b/ r3 x# GBit rate                       : 57 b/s
. D" t/ U) P9 P$ o- y" {& v. BCount of elements              : 1372( m3 f; q! M) c  ?& R
Stream size                    : 38.2 KiB (0%). u) W# i9 h) U+ H2 Q$ t
Title                          : 英语' ~9 X4 [. x8 h  n
Language                       : English
! ^* Q! V+ ^( s& v, d" XDefault                        : No
5 V1 `9 n1 N' Z( J7 Y2 u* tForced                         : No
1 t  @' l7 O9 q. ^
" o2 G" S' B4 W$ RText #4
& k6 e4 Q; h8 |4 H& M3 l# e2 k$ ]/ yID                             : 6  T. T9 M( L4 L7 r5 f: t2 s
Format                         : UTF-8# N4 u5 g, @! i: D
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
+ `4 ?$ O1 N( q' b4 E7 X4 ECodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
% {' Z+ v8 T& Q+ y1 R+ _Duration                       : 1 h 30 min. x+ `7 t( D( w, u4 t9 h1 P
Bit rate                       : 84 b/s
4 o- B6 S2 }- o) A& D9 U$ |Count of elements              : 1372
$ q7 s6 c- c: VStream size                    : 55.6 KiB (0%)
# t* i$ y: T$ D% ]; u( c: h. W0 lTitle                          : 韩语. ?* o3 l. Z) q* v8 K6 X( x( F
Language                       : Korean
0 `/ e4 T& [, w7 r9 a/ D# eDefault                        : No' Q! d3 S! Z# M5 h0 Q
Forced                         : No! h  y" @/ y" C, ]5 `
- U$ a; A8 a$ h. D' _0 t
Text #5
& T0 b; ^* W5 t* ^: b7 yID                             : 77 g+ I4 g5 T& l
Format                         : UTF-8; C, N! f! c" V5 d  b/ U8 r( k+ a$ T
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8) x2 `: b/ J- G! q5 P0 ]5 T
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text: s* |& m* q0 T3 y% b& p0 [( X
Duration                       : 1 h 30 min
! S$ _3 X+ o$ Y7 yBit rate                       : 145 b/s1 S$ d7 z. a( g* \2 `
Count of elements              : 13722 J( y/ n8 g! y: r4 q* t
Stream size                    : 96.4 KiB (0%)
& g4 `6 u5 t& CTitle                          : 泰语
1 ]% G* \- p6 M/ V+ M) kLanguage                       : Thai
6 a, L5 c( m" _5 Z" Q' qDefault                        : No
* G0 s+ m7 Y' H: ~0 Y5 ]# c; UForced                         : No
1 O# b1 |/ M, S+ [
9 X  S, D) _) l( |Text #66 @; [& V4 q7 }
ID                             : 8
/ M8 t0 k! R- p7 T3 rFormat                         : UTF-8
8 V9 K( a5 I- i: P7 W8 B$ jCodec ID                       : S_TEXT/UTF8
. j, B! p0 F, Y5 m% o3 S' ^( ]- XCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
$ r& L  n# j/ O0 ^+ vDuration                       : 1 h 30 min
5 {# f1 L, S% BBit rate                       : 63 b/s) q9 p) g2 s+ F7 h' C: S* V/ V" L
Count of elements              : 13720 [: `* ~+ n* ~8 O* s- I! X1 j
Stream size                    : 41.6 KiB (0%)4 \6 R4 n: m3 [3 k3 ]1 O; B/ A
Title                          : 马来语
! U) b# U4 W+ ~: T3 D/ h" D+ ZLanguage                       : Malay
% j8 n. e( h# u1 E8 EDefault                        : No
: E/ o" Y% K# q" E3 ?1 mForced                         : No& M5 [- e$ J, Y5 T

. O5 Z3 g% ]# B0 x) d, S; a& f& }3 ^Text #76 ^  n9 m+ z: V: \& Z
ID                             : 9. C# X( F5 V- f+ k  G
Format                         : UTF-8! w# O. d1 }! I3 @
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
5 D- m' A" ?# Q/ q: N- t( p1 }0 fCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
. X' e3 X, G" d5 C8 WDuration                       : 1 h 30 min! R+ ^6 t# r2 q7 M" @, V
Bit rate                       : 82 b/s
( \! ]/ {0 O8 gCount of elements              : 1372
, `8 q0 ^$ Q8 |9 [/ I' C& xStream size                    : 54.2 KiB (0%)
8 O1 k- P! G5 n0 V' v" FTitle                          : 越南语. i, b8 e9 n2 Q( {' p
Language                       : Vietnamese
* s$ M& N, U, M: n+ J+ p7 ?Default                        : No
. g+ z2 ^2 k% R3 _( QForced                         : No+ z  |0 v! e6 _

5 q2 m+ W% E' C$ J; X. u4 mText #8, ^$ p) G0 ^8 e  V1 o8 q5 H
ID                             : 10
# y7 \* {( z3 F2 a/ A7 Q2 c2 CFormat                         : UTF-8
$ _! x, r& e1 l" J7 y2 pCodec ID                       : S_TEXT/UTF89 H* @9 n# O5 D& {9 R2 q% b( ]
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text6 _! a# f- P; B/ W
Duration                       : 1 h 30 min, R5 u2 c+ \- T
Bit rate                       : 64 b/s
9 c$ |4 i8 ~6 i; |Count of elements              : 1372- w5 {. |# P& t$ _  a" R, f* |
Stream size                    : 42.3 KiB (0%)
3 `/ F+ `4 U3 K% [4 XTitle                          : 印尼语
& A) r( f2 n% z- a1 S+ KLanguage                       : Indonesian
) D4 r" ~# w/ EDefault                        : No
  X# r8 c7 |$ z5 O, xForced                         : No
! S& m/ P: D6 I4 Z1 C$ B8 r4 n
' c" [( [, u7 O1 jText #9, E; J/ S) E! I& Q
ID                             : 11# F9 C( t' t8 C  i  H' z1 H
Format                         : UTF-8
' L' b" F) _8 f: q% A9 HCodec ID                       : S_TEXT/UTF8
6 k% a/ ~7 X8 e" x4 u( K4 Z  `Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text# S1 @3 ?8 K$ L6 _( a: F8 V* }" y
Duration                       : 1 h 30 min
: z4 |' R  ~9 R. J0 p5 N! bBit rate                       : 58 b/s2 g' d4 ~7 ^4 [5 g
Count of elements              : 1372, {' L# Y% q0 J; X! q
Stream size                    : 38.7 KiB (0%)  ]% _- g6 F- C8 [
Title                          : 西班牙语/ a" L1 V$ I: t3 ~; l! S4 \7 F+ x* t
Language                       : Spanish
) z& H- U# K3 y* ^1 hDefault                        : No* }- j! P: v9 J6 u
Forced                         : No
; J- T, D$ i0 `7 V9 E5 O# y: m. ?; M% ?
Text #10
3 ~4 |* }! h' C; h; F8 ~7 mID                             : 12" E$ u4 _* W6 _* O
Format                         : UTF-8
! R" [4 u5 X' K) W; z8 n7 HCodec ID                       : S_TEXT/UTF8. _; o9 H1 }+ ^4 ?9 }/ z8 {: c
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
. t% l+ v" u4 x: c8 J. RDuration                       : 1 h 30 min$ ~1 {. x3 z/ n2 W% W8 \" q
Bit rate                       : 62 b/s1 z, x; @- r& L3 E& v6 k. }
Count of elements              : 1372: f2 K: I" A5 @7 a
Stream size                    : 41.4 KiB (0%)4 M  [- S* ^0 h- p0 C& b  W. m
Title                          : 葡萄牙语
6 P5 a' z' A/ o5 a! N( `Language                       : Portuguese1 E3 t- T: ?3 P& C# I- I- K/ m9 D
Default                        : No
* z, S, c. a$ c0 W8 |  b" {6 E, ]& sForced                         : No5 c* E/ U1 Q4 W# m

+ H' Q! }, N* U! Y  Y* z8 iText #11
( }+ i6 Y' i0 |6 B, F% L# b. MID                             : 13
+ g" O$ l7 @2 H& O" ~# @Format                         : UTF-85 n* _, U( r5 _- ^. ~. Q0 E0 f
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
2 {4 y4 p1 N  ^( oCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text8 J: P$ @- ?3 H0 j1 A- Y( B
Duration                       : 1 h 30 min
  t0 Y/ S/ }# {4 |) u- XBit rate                       : 78 b/s
% y" U' L; i% |0 lCount of elements              : 1372* l, g, Y, g! {- m: t6 o9 Z8 M
Stream size                    : 51.7 KiB (0%)1 a: k2 G; m/ K; C4 r7 c$ j
Title                          : 阿拉伯语
. N8 j& z* O& Z) S! I" pLanguage                       : Arabic
2 d9 g1 T# W9 B- ?- N' x. m) }Default                        : No( R% B8 D! J3 ~( d
Forced                         : No
- o( J. ~( s4 D3 P" E
3 l% L4 k' K0 N" c

) @2 s4 Q. e9 W$ ?                               
登录/注册后可看大图

' y1 H( q7 I1 ^3 |) I* P& d$ E# S

* O7 u. [% q9 p! k$ O                               
登录/注册后可看大图

4 L9 T/ a! G" x5 t0 c- x  e) ~

: u8 P' q0 Z- r, F8 i                               
登录/注册后可看大图
- G& r: N2 g, I, T) e4 t

( i0 O' d' p4 o, [/ w                               
登录/注册后可看大图

1 v0 P* }% k- M3 T# \
' `! a) U5 X; S7 O* y" ^7 _/ O  o" F4 A: S4 l
郑重声明:
" H( A7 a8 q+ `8 u9 h本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

" `. \  ^5 G2 u: M2 a& X
2 W3 g- m$ L) _- C- |+ ~
3 w* r( a8 i" p  g百度网盘8 i$ ]  Y: Q  s$ L$ N7 r
3 N. |4 D- F; c& k5 S; I7 E' l/ g) J

. n: T5 [2 b) @) E( U' @4 P
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-6-10 21:00:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-6-12 01:43:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-6-13 06:49:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-6-19 07:11:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-6-20 00:58:37 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-6-25 22:06:47 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-29 13:16:53 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-3 18:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表