HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 762|回复: 17

[1080p] 我爱HK 开心万岁[粤语 英文字幕]I.Love.Hong.Kong.2011.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DD5.1-EDPH 6.4G

[复制链接]
发表于 2021-5-6 13:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

" N( w! s1 ]; y/ X; m" l                               
登录/注册后可看大图

4 f- D  ^5 @+ y4 N& A; l3 }1 ^4 o0 v" J; @4 j
◎译 名 我爱HK 开心万岁/I Love Hong Kong/开心万岁/我爱香港, t% v2 t9 _) N. X2 c
◎片 名 我愛HK 開心萬歲- f7 N0 o; m3 I
◎年 代 2011
% D/ b0 u9 {! J8 z◎产 地 中国香港
0 X. N/ ^7 t6 G◎类 别 剧情 / 喜剧
* R3 O( Q5 {, C( G& B. _◎语 言 粤语
" p1 M% m7 ^5 M. C; M4 N- w◎上映日期 2011-01-31(中国大陆)$ Y; ^2 V/ h3 B+ V6 `- W) ^
◎IMDb评分  5.8/10 from 245 users  ~" @& J0 b$ O0 `7 D( g
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1845842/
: B- i" k6 u2 J3 B( Q◎豆瓣评分 6.9/10 from 39623 users
9 |) x, @. m5 F$ \◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/5318665/
1 S' Q1 }/ c/ \% o# d; a9 H◎片 长 104分钟- D7 F- h$ S; t, p
◎导 演 钟澍佳 Chung Shu Kai / 曾志伟 Eric Tsang
6 T, Z5 O' \* R$ C◎编 剧 钟澍佳 Chung Shu Kai / 麦曦茵 Heiward Mak / 麦婉欣 Yan Yan Mak
6 ~# `) V" [" g1 p◎主 演 曾志伟 Eric Tsang4 g* n* X  s, k8 I1 _- t
     梁家辉 Tony Leung& {9 j1 Y9 v- E; T# `
     吴君如 Sandra Ng
& a* l/ P1 s3 \1 f: ]     黄宗泽 Bosco Wong  N) k# E$ G2 \5 Y, y* p
     王祖蓝 Cho-lam Wong: G2 H4 f8 k* g
     李治廷 Aarif Lee* j" \# w7 m2 T. \. c( c7 [1 h
     冯淬帆 Stanley Fung! q* S9 i$ Q! P/ q# a6 C3 _# `+ ?2 F, ?
     袁咏仪 Anita Yuen' Z/ j1 f& G2 v, D) r8 b% F  |
     陈法拉 Fala Chen, K0 F1 c7 [1 S; z- _# T9 `* e" K
     陆永 Wing-kuen Luk
3 M) @, J) \- y+ r     林雪 Suet Lam
$ v! N$ B# N0 B. i' v' o- l9 Y     黎耀祥 Wayne Lai$ M& x- l7 f. f* y9 n( N  k9 S8 ~8 d
     麦长青 Cheung-Ching Mak
6 u. S* q) N" n- U( l     黄浩然 Raymond Wong Ho-Yin. P; ?9 J3 T  r/ i5 J
     黄日华 Felix Wong4 W  {* R) \: Y! l4 {0 \3 j" ]
     苗侨伟 Kiu Wai Miu
! h' i: x1 r7 Q% Q6 @$ a) Z     廖启智 Kai Chi Liu( t6 a5 E8 z, \
     谢天华 Michael Tse
$ P7 P9 [" e1 L* }6 I     徐子珊 Kate Tsui
7 o; k6 h: c: F     午马 Wu Ma
$ z' d& O! O( v$ {! @. u     邵美琪 Maggie Siu
+ a4 g3 |5 j! k3 k% v2 C: I     詹瑞文 Sui-man Chim* j6 k% ?/ J8 k
     张可颐 Maggie Cheung Ho Yee
+ K' P( T, g3 T" K7 b5 g, |1 t     阮兆祥 Louis Yuen
) ]+ y. d1 H; c' i     张坚庭 Alfred Cheung- m& [8 L! A& P9 {" Q/ g7 I
     谭耀文 Patrick Tam
. C, ~: y5 A3 |% ?     商天娥 Tin-Ngoh Seung1 D3 w% ^( S, o3 B" T% r
     吴卓羲 Ron Ng( J4 F" P) {2 X3 \, E( F+ H
     汤盈盈 Angela Tong: u' a# }4 Y5 U  G
     郑欣宜 Joyce Cheng
6 r7 a- _( r) a% K     郑诗君 Sze-kwan Cheng
$ L+ g5 f. n" H0 k/ J/ `* m     王青 Ching Wong
- V5 w3 |) C$ k1 V6 Y     谷峰 Feng Ku' x7 u) T) ~) F; _" q
     高海宁 Samantha Ko
' R% F4 B# |2 v! ~7 g# S/ f4 _     陈曼娜 Man-Na Chan- ^4 W8 H% x3 N- U9 a: @8 r, d
     戴耀明 Yiu-Ming Dia
) |" C$ E( u7 L# M$ a     林欣彤 Mag Lam
5 U) H6 h9 G0 T% I7 Y' \4 _1 B' K     邓英敏 Ying-Man Tang& _6 p' K% ?5 j* x
     邹文怀 Raymond Chow! p+ N8 ]; W7 U& O
     高钧贤 Matthew Kwan Yin Ko* Z" ]8 L  V7 j, G3 J* G) v
     金刚 Kong King
" R( O/ h: _6 d+ Q: e( o: x5 b6 F( R9 z     丁乐锶 Ting Lok Sze
/ Q9 Q  W+ a' I7 c5 S     曹永廉 Wing Lim Cho
4 d- G4 N2 t+ |! w9 m     黄颖君 Burmie Wong2 w. H! b4 B1 h! Z9 [
     卢大伟 David Lo0 V8 l8 h; o# S+ B
     尹诗沛 Nicole Wan+ g( I1 z8 X6 T2 @0 J) B- J
     李伟健 Kim Li2 R/ B5 b2 L% W1 E8 @
     麦玲玲 Lingling Mak; u9 j! l( j+ I. j8 J
     余慕莲 Mo-Lin Yu
, C. `8 T7 u: R( U4 l* T2 ~     杜港 Kong To& [: U% Y) w$ V; ]6 E. i# l! i1 S& R
     卢觅雪 Michelle Lo; H# @& V( R  g5 m1 o
     王浩信 Vincent Wong! N; p0 c, ], \- O3 ?
     沈卓盈 Jess Shum Cheuk Ying
4 V+ I1 y1 P$ Z5 B6 u6 `% ~6 F# s     李思捷 Sze-Chit Lee
2 S: h" F5 T# ]( p     叶竞生 Bobby Yip Kin Sang
5 D2 x. H, T; H6 s5 c     蒋志光 Chi-Kwong Cheung
$ m2 e0 L5 P, W# y( W& F, X4 G- q
8 k3 K8 R9 y' Y9 S4 F. C6 w◎标 签 喜剧 | 香港电影 | 香港 | TVB | 曾志伟 | 吴君如 | 2011 | 梁家辉' m7 G) \& E: F0 l( a) p' u

) m+ G5 [7 D. C/ N5 n* k2 n, t! X◎简 介  E5 p2 f3 F; m7 r0 }
) m0 O0 u, ^) V7 E' `! |
 吴顺(梁家辉 饰)和托水龙(曾志伟 饰)原本是从小在屋村长大的一对好兄弟,可是三十年前,保管街坊所筹善款的托水龙却在筹款夜监守自盗,从此便杳无音信。时光荏苒,三十年后当做生意破产的吴顺托家带口的回到屋村后不久,托水龙意外出现。两人一起回忆往昔,感慨万千,吴顺心中的芥蒂也随之慢慢消除。吴顺对于阿龙所述自己多年来的离奇经历,只当是讲笑话。与吴顺青梅竹马的素贞(袁咏仪 饰)也回到了屋村,旧情人相见深夜裸身独处,被顺嫂(吴君如 饰)撞个正着的引发误会。不过两人很快冰释,一家人又合好如初。托水龙发起了“屋村活化计划”,让屋村的街坊们在大型超市、商场的夹缝里看到了生存的希望。可是,就在街坊们满怀信心的参与活化计划时,阿龙再次消失,领悟集团出现并要赶走众街坊。阿龙这些年到底遭遇了什么,屋村的街坊能否度过难关,阿龙会不会再次出现,所有问题的答案将在本片的结尾一一呈现。
$ |- N# d4 a& r* j! m/ r 本片共邀请香港百位明星加盟,堪称继2010年《72家租客》之后港星的又一次“集结号”。; W& C) z3 L# I* _

5 K4 g6 [1 J; w

, ~, Z1 S/ |# `( y7 `9 P
) W( ^/ _8 D1 ^$ N, w4 b: O' _9 D1 M# g$ ~

& a! {: g4 o; \( G, A+ Y  ]  h5 Y$ M/ z/ w4 n% x* k% n

3 P3 b3 E8 H! Z) {! Z5 a2 h/ S
. w5 ]/ n. N5 `. |. Q" t2 s$ z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-5-6 16:16:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-7 07:04:37 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-7 23:36:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-8 04:42:44 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-8 06:28:59 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-8 13:25:38 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-8 17:07:15 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-9 00:10:28 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-3 19:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表