HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 460|回复: 9

[1080P和1080i] [无台标][韩剧:文森佐 全20集][1080P网飞版/67G][韩语 自带中文软字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2021-5-3 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

: q& }0 ], q) K7 f$ Z: k( L# B- J! b                               
登录/注册后可看大图
; }% N4 p8 I5 _2 J

/ `  r: m. t+ T) O, q: n◎译 名 文森佐/Vincenzo/漩涡/黑道律师文森佐- X' b; A: |; g* n8 K! S" F
◎年 代 2021
# k2 j0 t. @1 W4 H* V1 U% k6 p◎产 地 韩国8 Z  w" R; p5 a! [" u
◎类 别 剧情 / 喜剧 / 动作 / 爱情
- a2 P& z) E1 l9 X) T! o# H1 ^1 }◎语 言 韩语
3 `7 D6 ~! N% b$ i3 c; n◎上映日期 2021-02-20(韩国)  a1 W( `' ]; U& Z6 ]/ D4 |) a
◎IMDb评分  8.5/10 from 2424 users
% b% Z% K9 m4 N1 ?1 }( t◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt13433812/
# E- `; \1 W+ q% m2 |◎豆瓣评分 7.4/10 from 9319 users, N8 C& x% o7 `3 d  m
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35131278/* p" o  v! D% i+ c$ e& w# F% C
◎集 数 20
( Y" p: r7 K+ f  B" n' F' }◎片 长 80分钟
; m5 {+ J9 V4 Z2 M! z◎导 演 金希元 Kim Hee-won
+ c- X) J! ^3 N9 Y/ d◎编 剧 朴才范 Jae-bum Park
0 @0 _; p- h. u/ o7 o8 p% H  h3 }◎主 演 宋仲基 Joong-ki Song! k# V7 g2 C# v: a2 X4 Q- |
     全汝彬 Jeon Yeo-bin' B3 Z& a' r3 D# R, z6 y) P( M) h
     玉泽演 Taecyeon
3 o" y8 N3 b. K  P2 Q: Z     刘在明 Jae-myung Yoo
7 Q. L7 u$ Y; F) n$ P% [     郭东延 Gwak Dong Yeon
7 N, p; q6 ~9 A) x' S     金汝珍 Yeo-jin Kim
4 G8 T* |# [# d9 h7 S     赵汉哲 Han-chul Jo
) ^( c' T" _) ~$ }% {     徐艺华 Ye-hwa Seo
. N4 c' Y! W$ F# p6 f: F     杨景元 Kyung-won Yang7 {% i& a0 D( x
     崔德门 Dok-mun Choi6 q9 J! |5 S' ]  O0 N# P7 i) {
     尹炳熙 Yoon Byeong-hee
2 h( }6 P! t! V9 x1 R     金允慧 Yun-Hye Kim, j3 {/ c4 {+ X3 E+ y
     李杭娜 Hang-na Lee
+ j, J% K" ~1 p     金英熊 Young-woong Kim
% y9 L6 }9 F) V( \+ n1 j5 B0 t     尹福仁 Bokin Yoon. q  g$ g1 T/ r# S: T
     崔英俊 Young-jun Choi
! ^& @6 i% a, {5 C: S8 K! F     金圣喆 Sung-cheol Kim
% `( R; G8 C& x4 J8 k     全国香 Guk-Hyang Jeon
! E5 [: D, j7 E7 M     车顺裴 Cha Soon-bae
/ Y5 V2 o5 x6 ^8 t     李澾 Lee Dal
  v. v* k5 i: b, t3 I* `/ g     任哲秀 Cheol-soo Im # `2 L2 k: D5 A, b0 }' p7 ?) {
     姜彩民 Kang Chae Min* ?) }2 c6 c1 h: Z1 }# L% D& ]7 D
     权胜宇 Kwon Seung Woo: u7 n8 ~1 r  ~9 E. e9 ?! r
     杨承元 Seung-won Yang8 d. n+ S# o) e7 F
     利禹镇 Ri Woo Jin
3 |) }, D. T4 V* u! G. W# A     金炯默 Hyeong-mook Kim+ b1 U0 B2 _2 i/ ?' v
     金瑟镇 Kim Seol-jin& x  l7 p' a' h8 q) Y0 k) d
     郑智允 Ji-yoon Jeong3 [% d0 P- S# Y+ x9 o& ]3 S/ C1 r* F
     尹敬浩 Kyung-ho Yoon2 K/ A9 K+ d* c5 p8 I) q% |6 M5 u8 L6 q
     姜义植 Kang Eui Shik3 G0 S* g6 _  g* Q) S$ N
     高尚镐 Ko Sang Ho/ q2 v/ S: B3 u3 z9 d0 L( Y
     金施宇 Kim Si Woo
( c9 P1 f' y! O; O' |# T     罗哲 Na Chul
* @$ V' B* {4 e0 T$ e     金泰勋 Kim Tae Hoon4 P+ u5 I4 w  V& G
     刘永福 Yoo Young Bok
4 ]# q) P7 G! |     李惠静 Hye-jung Lee
& N2 ]) i8 a* {7 ^2 D     吴升赞 Seung-Chan Oh
8 c/ T0 _) ^) F+ P' Y( b% x6 i     权泰元 Tae-won Kwon, p9 e5 F' B% C3 F- O( x) d" F( {
     徐进元  Jin-won Seo
. K4 Z% g% b& A, l, o; Q' n# t/ M; g     洪瑞俊 Seo-joon Hong
9 _* ^) f# O  a- V     安昌焕 Chang-hwan An
4 ^9 q% A: @6 A, `% `. e     李东国 Do-gook Lee . J# ^/ ?( C- [4 H% t4 u; D! i/ }
     金王根  Kim Wang-geun
6 `( t$ q8 G1 V$ p     丹尼尔·乔伊·奥尔布赖特 Daniel Joey Albright
; \# ?) y! N2 t3 K5 A0 X& _  W     黄灿盛 Chan-sung Hwang
+ b" c2 @* q; n0 R     安德烈亚斯·弗龙克 Andreas Fronk
9 k3 i; J- R  ]  t9 I     郑顺元 Soon-won Jeong! c9 o9 n8 g) i0 c* h
     陈善圭 Seon-kyu Jin) B, S  t1 w' i$ i  D
     全镇吾 Jeon Jin-oh
0 _! z  ]2 {& u9 ^% q: ?     郑英珠 Young-ju Jung4 |3 w: v- P$ A
     李熙俊 Hee-jun Lee3 H/ M; C" \! A1 K
     尼查坤·抔勒威查固 Nichkhun Buck Horvejkul* i. O" e2 H& b6 w9 g3 P
     郑旭珍 Wook-jin Jung
9 d( x% u! l) n5 i; g) d8 Q     全镇基 Jin-gi Jeon- N4 e- p6 {% J7 _; }0 _
     金雨珍 Woo Jin Kim
/ I7 I& S7 j5 U9 C. v$ z  h     保罗·巴特 Paul Battle# w7 U5 F3 M: ~( N; R
5 W* X2 {4 t! e' J) _
◎标 签 宋仲基 | 韩剧 | 黑手党 | 律师 | 韩国 | 电视剧 | 正义 | 恶人& B' p- f$ y- D8 I! E7 D$ D7 ^
8 |9 S4 Z  P- S+ C- k$ T- r3 [& J
◎简 介
9 K9 Z# C" t, S1 C, D# D) G7 _
; C; J6 U6 g3 `/ `0 J 一名意大利黑手党的顾问为了寻找埋藏在首尔建筑物下的金条而回到故国。他在展开行动时被卷入一场对抗大企业的法律斗争中,并且不情愿地与一名冷酷的女律师展开正义之争。- G/ ]+ d) ?/ j' ~; Z: ?4 i( V
1 d1 \# V4 i2 j5 [$ g
◎获奖情况9 q0 M4 P9 ^3 {4 O
: a7 |& u# A! p% ]  z8 [0 u+ G' d
 第57届百想艺术大赏  (2021)
/ x6 A' \8 z  N3 ]+ ~ 电视类最佳导演(提名) 金希元  B" m1 @) L4 [
 电视类最佳男主角奖(提名) 宋仲基
: M! [: W# H% D. G% o; r
, |) u# ^  u1 o" Q, |3 X) K' I. h# X  |; }) B. C* O' y( [. k. K

( ]5 o! P& J. ~5 ?6 Y+ D
& q2 Y* |& H- K! l3 ~+ F* Q7 o# c# ]
7 X/ v# |7 D! V9 V$ }- ~- r; A
4 }, r  j0 g. Z( `$ W
: p. J3 }- M$ ~7 p  g! D
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-5-6 07:03:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-6 07:23:37 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-6 22:00:44 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-6 22:49:36 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-9 10:09:02 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-19 11:03:45 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-5-29 19:30:39 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-6-5 06:16:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-6-20 18:45

快速回复 返回顶部 返回列表