HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2772|回复: 10

[1080P和1080i] [2017][无台标][韩剧:爸爸好奇怪 全52集][1080P-Netflix版/122G][韩语 简繁英软字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2021-1-5 20:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
7 D. G6 g3 W- W* Q3 E6 ^
                               
登录/注册后可看大图

3 o( d2 t/ h) ~+ ]4 T- p' d" A$ G( `* M4 T  z
◎译 名 爸爸好奇怪/Father Is Strange
' o# X% s: ]( D* ^◎片 名 아버지가 이상해
/ [. C5 M: {" [5 b2 g0 u( m◎年 代 2017! y5 h- ^, `; y( p
◎产 地 韩国
5 T' e! o! p. R7 Q! T8 e: j◎类 别 剧情 / 喜剧 / 家庭
% o9 c2 r& Z4 l9 V2 i) h◎语 言 韩语
2 i4 N* o6 d0 M◎上映日期 2017-03-04(韩国)1 @" ]# }4 y" T% j! K
◎IMDb评分  8.3/10 from 303 users
2 u, w$ r( e' ?' }3 J! N◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6405196/3 ^* Z. x7 Q% f* F8 u
◎豆瓣评分 8.6/10 from 6592 users. f8 \7 m% \" Y: q5 N
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26935299/) R6 Z% m+ e' U5 Q# g7 d# E( k
◎集 数 52
0 o8 x5 x; W+ @0 a2 A4 y( _# i◎片 长 65分钟" I, C6 j' |2 o% D' Y. q, Z' @
◎导 演 李在尚 Jae-sang Lee
7 f( x( P- n5 t; O◎编 剧 李晶善 Jung-sun Lee% s1 L) p( A3 K4 [. Z5 \7 Z
◎主 演 李准 Joon Lee
9 E, M4 }4 R, [$ h     李宥利 Yu-ri Lee3 r* R3 u# U. t' q
     郑素敏 So-Min Jung3 R- @$ `4 d) o# p0 Q( J! s
     柳秀荣 Soo-yeong Ryoo
+ L7 a7 I/ Q' m# k$ ^3 A     金英哲 Yeong-cheol Kim# I2 M$ ?; C- f! {% b0 C
     金海淑 Hae-suk Kim
) p0 F: q/ Q5 e) }2 B( n     姜锡宇 Seok-woo Gang
+ I+ c, E7 \  n( b     宋玉淑 Wok-suk Song
- Z7 g, U6 y# _/ I     闵镇雄 Jin-woong Min! z9 |" S7 v+ t, o" s) V
     李美度 Mi-Do Lee
  u) j) ^3 y+ d4 V. v     柳和荣 Hwa-young Ryu
* r! s& I& ^3 r. n, z) ~     安孝燮 Hyo-seop Ahn$ x5 G8 E1 o4 n" ?! l( Q( m; K
     朴惠淑 Hye-sook Park' l( ]. m9 O/ x! P: I' n0 v1 N
     李俊赫 Joon-Hyuk Lee% s  \" V  x& c
     张素妍 So-yeon Jang
# l! ]3 z2 k" X3 b- [! G5 E$ a9 q& ^     郑俊元 Joon-won Jeong
1 T0 g9 k" C! A5 l0 b     金多艺 Da-ye Kim; Y. k1 F$ y% H  C; w$ }/ F
     崔代勋 Dae-hoon Choi
. f5 t9 O3 e( ^     朴胜泰 Seung-tae Park
3 k, h& N  H+ R6 O' u     李益俊 Lee Ik-joon
( ^4 Z( }8 i! \6 A5 e9 O     李胜浚 Seung joon Lee" N- X& R8 {0 b+ r# J
     韩春日 Han Choon-il
6 W; y0 H& e) T4 R, i* Q     林泰丰 Tae-poong Im1 _! f7 U" Y! i- {
     南泰富 Tae-boo Nam% N9 u/ ^/ K. Q: s" @! Q! l2 E3 l
     郑守教 Soo-kyo Jung ; ~# |0 l& s% V1 l* Y- K; T# [
     郑惠英 Hye-young Jun / r% p* e( p& K7 d# w. e
     朴敏贞 Min-jung Park3 P  K0 E0 X! x5 j" E  u) K
     崔英 Choi Yeong
: H  A- }3 m  y6 d4 j     徐胤雅 Yoon-ah Seo
$ S0 W, K2 m% A, P8 O     徐光载 Seo Gwang-jae
) m, A# D+ s: p+ N* V     金正英 Jung-young Kim" M. t# @# A# v2 e5 \: S. M$ |6 i
     郑熙泰 Hee-tae Jung- x" _- }" i" Y6 K. `! }
     郑东奎 Dong-gyu Jeong
4 R7 x9 ~9 m# c9 d" m3 i     崔娜舞 Choi Na-moo9 Y. V; T( e+ \. R4 _6 O
     李炳俊 Byeong-joon Lee
& F$ i% _& g5 X     李娜恩 Na-eun Lee
  j8 {2 h: `4 J0 i- J: \- e' D) I2 V# r$ Y: e, Y
◎标 签 韩剧 | 家庭 | 温情 | 亲情 | 搞笑 | 韩国 | 看过的电视剧 | 喜剧& q5 a: t% a) A; [) ]
6 F6 P6 Y* @0 ]) c0 ^
◎简 介. {" t( h. f0 z  i- E

" ^+ w: F6 F5 j/ S6 J( J* }6 Y 《爸爸好奇怪》讲述了在一生只知道工作和家庭的勤恳父亲卞汉秀和支持他的妻子罗英实以及充满个性的四兄妹的家庭中,因一名青年的突然闯入,并声称自己是这个家的儿子而发生的温暖搞笑故事。
1 @9 O' n; a( M1 h

; m7 Z0 U/ j% u( o" l$ U( }
+ y/ y% h% T' j- L6 |7 j+ e4 z9 D9 g" s$ W* K4 Z; T) E
! {2 ]; u( l3 o( j: g! c
5 [9 U% p5 L4 }+ g0 v& H3 [
4 `# z! ]3 S7 `' O6 [  e" F
1 g8 D' h. U' o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-1-6 13:44:18 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-8 07:01:34 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-8 19:39:38 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-9 16:28:13 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-12 15:48:32 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-14 08:16:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-20 21:39:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-3-22 07:09:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-10-18 09:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表