HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 4225|回复: 10

[1080P和1080i] [无台标][韩剧:百日的郎君 全16集][1080P-Netflix版/42G][韩语 简繁英多国软字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2020-12-10 00:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

, c: t& @$ y; [                               
登录/注册后可看大图
) |/ K3 Q& }! @! P) d

/ O& ]: \1 {; m7 h9 \9 O◎译 名 百日的郎君 / 100 Days My Prince
! Y8 `$ v$ U5 G5 ^' l◎片 名 백일의 낭군님( M( v. ]( U. s5 |
◎年 代 20186 H: V6 ^; o6 M) i' q
◎产 地 韩国! F8 B5 K# ^+ w5 K' w
◎类 别 剧情; M$ y$ e; C+ }3 J5 F1 V2 w& X* t" f
◎语 言 韩语( q4 _9 A- ]$ J9 G6 G
◎上映日期 2018-09-10(韩国)
: ~1 T7 V, ^3 o% A◎IMDb评星  ★★★★★★★␣␣␣: b6 w: I" w% O# C7 {6 Y1 g- M, b
◎IMDb评分  7.4/10 from 642 users
3 X+ K4 n" t! Z8 }+ N◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8199972/
( R; F- ?9 x: c0 V. u◎豆瓣评星 ★★★★␣
6 `, i; T1 c! x2 H9 Q  {0 m◎豆瓣评分 7.8/10 from 14,808 users  m4 m7 n6 g! J2 Y+ ~% @/ E
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30168028/) m3 K4 `6 g2 M8 C2 A
◎单集片长 60分钟
0 k9 {- n+ _, T/ A- |. v◎集 数 16- |, j2 {/ A' e! H5 i. |
◎导 演 李钟宰 / Jong-jae Lee* _, q1 p% |5 v# E& J8 d7 e
◎演 员 都暻秀 / Kyung-soo Doh | 饰 李律 / 罗愿得0 I3 x! p0 ^* H3 E2 z' g
   南志铉 / Ji-hyeon Nam | 饰 延洪心 / 尹利蓃
! G( o6 v" Z# b6 P1 ?  R  U3 n8 x   赵成夏 / Sung-ha Cho | 饰 金车延1 N8 ]6 l* M0 h/ ?7 J: F
   金宣虎 / Seon-ho Kim | 饰 郑载允2 p3 }  K% z$ X. Y+ h* g, c
   韩素希 / So-hee Han | 饰 金素慧
3 Q/ M/ |. t# }   崔雄 / Woong Choi | 饰 郑思烨. _- F- T" _0 f! `' E& Q6 ?( q0 x' g
   姜英锡 / Kang Young-seok
1 y, d6 u% {  _' S" O7 d  D( n& d   金宰英 / Jae-young Kim
# U1 m3 T7 e) D) F8 K# B7 F- C' b   郑海钧 / Hae-kyun Jung, X/ @  W( g$ X& g
   尹泰英 / Tae-young Yoon* q4 O- c& g- h/ D( z: E% z6 T" h+ D, ]
   安锡焕 / Seok-Hwan An% V  S& s; \5 S
   赵汉哲 / Han-chul Jo | 饰 朝鲜大王
& k; E9 G, ~; x3 B   李俊赫 / Joon-Hyuk Lee
& e1 j. Q3 m5 I; C  e9 U3 S   赵载龙 / Jae-ryong Jo$ A% O- M+ B+ |. J0 L' m) t
   金基斗 / Gi-doo Kim | 饰 徐九石0 r. K& N$ E+ X. M
   许正民 / Heo Jeong-min
- @* q2 J" q& @4 S1 R' j$ _  U   李敏芝 / Min-ji Lee | 饰 朴尾女
3 j" O5 _4 k& n- p6 T   吴妍儿 / Yeon-A Oh | 饰 中殿朴氏7 d! H& R; J3 L7 D% R% x$ C
   赵贤植 / Hyun-sik Jo( D6 m5 b0 l# ^4 g
   都枝寒 / Ji-han Do7 D, O8 @! l7 B4 W( s* X
   李惠银 / Hae-eun Lee8 P/ s7 V  J8 P
   池敏赫 / Min-hyeok Ji | 饰 西元大君) u6 Z/ T* w/ M! C* c1 U
   郑俊元 / Joon-won Jeong
/ z9 c  L$ T: {1 k( O   崔明彬 / Myung-bin Choi% H; A. {, P& T* N- a( ^) c5 v
   郑志薰 / Jung Ji-hoon | 饰 世子小时候
! e5 G& I8 r- K$ U! G3 s/ S3 R0 w   郑守教 / Soo-kyo Jung ) ^$ |) G6 D: x7 q2 g
   李承勋 / Seung-hoon Lee
. n: P! p9 }0 E* S1 r* y( \   孙光业 / Kwang-up Son | 饰 Jang Moon-seok
+ U8 x& r" ?; r! f. t   姜珉 / Min Kang8 K; A1 ^2 k- L/ w3 g
   俞健宇 / Gun-woo Yoo  | 饰 Sal-soo
$ b, w. K1 Q1 M1 X7 a   郑孝彬 / Ho-bin Jung
% x  X) \. S# K9 B' r& j7 d$ A   郑旭 / Jung Wook
+ K/ H8 j1 _' y$ a1 e# B   许廷恩 / Jung-eun Heo
7 k9 u) r' K+ L0 C  ^7 a. e- _   张泰民 / Tae-min Jang
/ w$ d# q5 ~9 d0 Q) g$ C4 L8 ~◎编 剧 卢智雪 / Ji-seol Ru- s- e6 K3 i$ C/ M+ G. d; O
. C+ s0 ^( E0 o" I+ J) \
◎标 签 韩国 | 爱情 | 韩国古装 | 古装 | DO | 2018 | 良心剧 | 史剧1 K2 h5 c% l9 X# G
8 m8 K1 W$ `( ^7 |3 G$ S
◎简 介 
: m* d4 V( k$ X  O; I$ |" J! |* |( w( H
 都敬秀确定为<百日的郎君>主人公。”都敬秀在剧中扮演元德(李律),一位一举一动都丝毫不乱的完美世子。是个心狠手辣的人,希望成为完美主义者,但是因为杀手的攻击而受伤,从悬崖上掉落后,莫名其妙成为了元德。元德是无论在哪方面都用不上的男孩,从李律变成元德后他的世界发生了天翻地覆的变化。<百日的郎君>以世子失踪事件为背景,是一部悬疑爱情剧。以为已经去世的世子在100天后再次回到宫中,究竟这途中发生了什么事情,令人好奇。该剧目前正与tvN商议编排时间中。
2 ~* s6 b3 s" X3 o2 g% d+ Y  A. y/ Y/ ~( w0 b

" b# R- `) }$ V4 f- Y; G4 F
7 o: l7 c+ i( E5 M  ~  z4 e

" u/ ^1 N6 y0 w6 M; ~0 O5 @5 t) e2 b

3 D6 {. y  }! r- K7 }& l# q7 ~* b
  w; @5 Z8 G# B6 d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-12-10 05:18:30 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-12-10 19:12:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-12-14 00:09:06 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-12-14 10:58:53 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-12-15 18:54:06 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-12-24 12:56:24 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-10-18 10:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表