HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1808|回复: 15

[1080p] 特警急先锋[粤语]Asian.Connection.1995.CHINESE.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-tG1R0 5.79G

[复制链接]
发表于 2020-9-26 01:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
% j. `+ ]  H$ a) |5 P+ H
                               
登录/注册后可看大图

2 `5 C, s9 ]4 U' H
- [' b  I, o' ~◎译 名 特警急先锋 / Asian Connection  J% o/ w! h$ h) J3 e$ R
◎片 名 特警急先鋒
5 S6 d7 j( r- Q4 x5 M◎年 代 1995
4 \8 L8 b2 j" \# _! w. z◎产 地 中国香港$ a. O: _7 W: q9 s
◎类 别 动作 / 犯罪6 n4 b- [: Q3 v* E; |2 W
◎语 言 粤语( o  g4 m. j' ]" G% M2 _
◎上映日期 1995-10-06(中国香港)
( x1 W  d: s) _7 W. w◎IMDb评星  ★★★★★★␣␣␣␣
: ^# ]/ g& u; F9 w; o◎IMDb评分  6.3/10 from 59 users" W/ ?1 Z( b6 x4 n% l1 n
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0114641/% c2 |9 O* {4 I) H. O& ~
◎豆瓣评星 ★★★☆␣
3 H( R+ v! ^) m+ x1 L% i◎豆瓣评分 6.9/10 from 1,211 users( t) z2 ~, M7 K
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1304772/
' ]6 R- B# c+ R+ J) x) r◎片 长 96 分钟. m- t; i" w) h4 n
◎导 演 林德禄 /  David Lam: N& p% O9 A; ^. g6 m8 [: Y
   元德 / Tak Yuen
1 @. i6 X* b0 H  S$ V% h◎演 员 李修贤 / Danny Lee
7 ]  M$ L1 X* I   陈松勇 / Sung Young Chen3 @7 ]  f  |# I: W  a+ C, t) J
   周文健 / Michael Chow Man-Kin) m7 Z7 O( T. s( p5 `! i- f
   王静莹 / Jane Wang
! P8 m! r1 c7 i9 P   柯受良 / Sau Leung 'Blacky' Ko- Q# A1 i6 u8 O9 `% c. D
   高捷 / Jack Kao
* ^' w: e/ P- f0 p7 S   王俊棠 / Ricky Wong Chun-Tong3 Z; Q# \6 b& a) z
   楼学贤 / Jackson Lau Hok-Yin, @# l  f  M/ }2 G' G% W  Y
   张家辉 / Nick Cheung3 _: S; P( t# u9 f% S( {# O2 y3 I
   王伟 / Wai Wong
# g: M' Z% b0 f" Z" H6 G2 v   杨雄 / Hsiung Yang
1 Z! J7 L. f8 |   吴瑞庭 / Shui Ting Ng
! l2 T3 k2 c) `* m2 u! Y" X   林刚 / Gong Lam
$ _: N9 ^1 u2 }$ `2 ?* B! D   戎祥 / Cheung Yung( I; V6 [& ]1 T& s: r/ [
   陈文辉 / Man-Fai Chan
4 R) U9 ]* ]3 s# a3 j   李剑忠 / Kim Chung Lee
& @; e* D8 p5 s* E& q   陶广子 / Kwong-Ji To
1 w# X' {/ i7 G◎编 剧 黄浩华 / Ho-Wa Wong
* U6 d# b! c2 ]$ y4 P( p9 ]◎制  片  人 李修贤 / Danny Lee
! {& p- f5 u8 w" ]( a. |◎动作特技 陈文辉 / Man-Fai Chan
/ @$ m% ?7 Y: l
* t4 e+ t! {4 {. L4 ?: g◎标 签 李修贤 | 香港 | 香港电影 | 动作 | 警匪 | 张家辉 | 陈松勇 | 周文健
! w9 [5 d8 V3 J3 x" N: Q9 P1 q, f5 [4 r. c; _
◎简 介 
+ Q: U9 Y! i- b, L9 h  s( C
: o* I1 P0 N8 r: d; R 阿李(李修贤 饰)和麦克(周文健 饰同毒枭张雄(王俊棠 饰)有着不同戴天之仇,血气方刚的两人发誓此仇不报决不罢休。然而,上司却将他们派到了台湾,跟踪调查一批分量巨大的毒品的走向。阿李和麦克来到台湾,捡到了这里的国际科队长马九(陈松勇 饰)和其助手程晓楠(王静莹 饰)。
. w8 V+ \, m$ q' V0 b" @+ Z 为了侦破案件,麦克潜入了台湾毒品老大陈见水(柯受良 饰)的组织内部做卧底,与此同时,阿李则同马九合作,两人一个由内一个由外,企图瓦解这个庞大的毒品帝国。危险的敌人们埋伏在身边,麦克随时都有着生命危险,在这样危机的紧要关头,阿李和麦克能否凭借彼此之间的默契获得最终的胜利?" {/ U# M" l9 _( y7 F# e1 W

3 @: U: V' x7 W$ L5 j! E8 R( ~3 u5 v, B9 q" n/ D( q$ e

, u' [9 Y$ d8 ?8 Z9 q9 `  [2 y$ O# h& \" V( @* f

6 K# j" L5 l: H) Q' s$ s# hID : 1
3 ~9 }* A, Q4 I& \* W8 uFormat : AVC8 V  u7 M  I7 G+ f5 Z5 Y. T
Format/Info : Advanced Video Codec
& q; X9 Y6 z1 a8 u  u. @' jFormat profile : High@L4; j0 W' D2 S' k1 W
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  d, W7 s, B/ s" T8 E* E% T! o  s& S- SFormat settings, CABAC : Yes
! V% @' l* p+ o6 B  l7 GFormat settings, Reference frames : 4 frames
. ?7 r$ W) r0 CCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
0 c( k9 @/ M7 k# o- s" o6 NDuration : 1 h 31 min% c$ |2 g- q& E- @3 ~0 r' u8 U8 S
Bit rate mode : Constant. p, ]# @, e( w" O
Bit rate : 8 807 kb/s
; |! p4 s1 O( t9 ~: hNominal bit rate : 10 000 kb/s
/ V4 L* o* _# ]Width : 1 920 pixels9 a/ F/ N. c% ]0 k! H
Height : 1 040 pixels& _4 q8 H0 l) k; |! V2 S9 I
Display aspect ratio : 1.85:1
1 k9 M9 Q' D1 a3 q/ c0 G; {# zFrame rate mode : Constant) K' f1 r4 v, y/ F8 ?+ P' J
Frame rate : 25.000 FPS
$ W5 C: k4 _* j2 w% L; qColor space : YUV3 Y8 G: B4 B1 E' S+ a& S' |
Chroma subsampling : 4:2:0
& a8 b/ Q: \9 k2 ?1 T  v+ L5 ?) RBit depth : 8 bits/ \1 y/ D% _# `* k4 u  U$ D
Scan type : Progressive4 P! m0 ]$ _" [! x
Bits/(Pixel*Frame) : 0.176
' i' V. o( a, i5 D' P# S. Z9 }. QStream size : 5.65 GiB (97%)
" c3 L& @* u, n, k* iTitle : Asian Connection (1995) [Amazon US]
" F1 s( L0 }; {8 E1 A" y1 @: eLanguage : Chinese7 R) [; e. X* J/ X6 G  u, [
Default : Yes" P7 Z3 F: ^% H! N2 B! E( N
Forced : No
0 M9 g4 x- ^0 |, {* [2 nColor range : Limited
" f. u. q0 [3 k' mColor primaries : BT.709, \* @3 t1 J% S4 ^
Transfer characteristics : BT.7096 J  j! a/ F: T" I! L. [( i" c1 P
Matrix coefficients : BT.709
8 j: [3 c: k' V. V* k7 B* w3 f( q3 v. H( ^
Audio8 l5 \' C( p; c+ s( @% C. J& `
ID : 2. T9 y  i9 }4 @5 U! H
Format : E-AC-3
( Q6 q/ m8 {/ r- zFormat/Info : Enhanced AC-3! x5 o. S) ]. N0 R! P) I
Commercial name : Dolby Digital Plus6 o6 B- C1 A4 _9 [; j+ J/ u
Codec ID : A_EAC3
" D) c* z8 @& P4 u, d" B! ^3 gDuration : 1 h 31 min
- s5 U( u8 L( N% U% hBit rate mode : Constant5 Y$ c2 n; E1 l5 ~. `' ^
Bit rate : 224 kb/s/ ~9 L' {/ x# z% |! E
Channel(s) : 2 channels
4 s' H: S+ n) q# X5 g: _Channel layout : L R
% m/ w/ x- O2 X# XSampling rate : 48.0 kHz7 t8 {6 A0 H: b, w# K! a
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)1 P2 h' J0 [, m& a, q: d: d/ d5 V
Compression mode : Lossy
  U" S# O$ `* zStream size : 147 MiB (2%)
! p4 h4 \+ }% w! E/ y$ GTitle : Cantonese' ?7 g9 s2 [( J6 n% w+ o
Language : Chinese* B/ h( j3 P/ T1 @1 J
Service kind : Complete Main
6 h5 T  I! B" ^1 h( XDefault : Yes8 K. |0 k; v: z
Forced : No
6 Z- A$ ^" N8 h- q+ ~
$ P6 J$ I0 {% b1 V! mText
8 J& ^5 P; T! l  i  ]7 ?7 NID : 3
1 ~" _% ?, ?1 K; N. ~Format : UTF-85 u/ Q# W& T- R2 y# H1 ^
Codec ID : S_TEXT/UTF8
3 d3 k& `9 t% f: J! ^9 ZCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
3 \" E  d+ ^3 J4 N9 dDuration : 1 h 27 min
: H( }6 Q% I" VBit rate : 49 b/s. |6 {* r" w, V. t2 o% G/ W3 Z
Count of elements : 9549 p' k% V. Z' R2 ~& h
Stream size : 31.8 KiB (0%)1 v, [& t; r4 W4 X
Language : English
% _+ N/ K! d9 e- r7 U& `Default : Yes* Y0 L% A+ I& i$ P) `( {
Forced : No
6 |0 d" {/ `$ t# \( k' p) p9 n5 @, a* G; @

0 s8 f% E4 m. G! T' l- C9 P" l! N& [: D) w7 f
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-9-26 08:01:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-27 09:05:09 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-27 11:27:21 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-27 18:23:50 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-27 21:31:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-28 00:32:46 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-10-1 09:50:35 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-10-3 23:43:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-3 09:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表