HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2191|回复: 15

[1080p] 特警急先锋[粤语]Asian.Connection.1995.CHINESE.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-tG1R0 5.79G

[复制链接]
发表于 2020-9-26 01:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

( y5 ]  R* C% O" d                               
登录/注册后可看大图

, H. B# G0 n/ ~# W9 V$ \' Y" A( H/ ~
◎译 名 特警急先锋 / Asian Connection
( }7 i$ e7 ^5 L0 B* }7 u) z◎片 名 特警急先鋒
- y! z5 F3 z* j◎年 代 1995
5 `" d) I# T6 A& q1 ~◎产 地 中国香港* y2 L$ M1 S: d7 z: \. _! t
◎类 别 动作 / 犯罪
/ p3 @4 G  B* S. O: ^( d" Z, F◎语 言 粤语
; t$ w7 I2 l' z$ {◎上映日期 1995-10-06(中国香港)) X0 Z0 q- Z; U( L' T+ n( n
◎IMDb评星  ★★★★★★␣␣␣␣. D- L2 Y' ?4 Q" W1 z4 x
◎IMDb评分  6.3/10 from 59 users5 i/ w/ F2 C. ^5 n% o7 c
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0114641/! B$ v( n: ]- B% C$ E3 n
◎豆瓣评星 ★★★☆␣' H9 G; F+ D8 F1 s  s3 G. B
◎豆瓣评分 6.9/10 from 1,211 users
' ~) Y' T9 i9 H5 ?! b◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1304772/+ v9 M( P( X2 E9 C
◎片 长 96 分钟
/ x  Z& z) y3 A+ _◎导 演 林德禄 /  David Lam
4 P- I4 ?" ]: ?   元德 / Tak Yuen
0 z. |' q8 Y1 T3 r5 ~◎演 员 李修贤 / Danny Lee. ~' }2 K0 V  s, I+ q& b
   陈松勇 / Sung Young Chen2 c- ?/ \5 W, ^6 Y4 m* D
   周文健 / Michael Chow Man-Kin
1 u8 \- e- u5 S1 T   王静莹 / Jane Wang
4 A* l( H3 D- v( p3 t   柯受良 / Sau Leung 'Blacky' Ko4 H' M8 p0 x* _: F$ D5 j
   高捷 / Jack Kao' A1 e1 X0 g4 i$ l7 y: v
   王俊棠 / Ricky Wong Chun-Tong
: f# U. z$ Y6 B  D, }8 ^: O6 z   楼学贤 / Jackson Lau Hok-Yin1 l/ _3 W4 b/ C/ Y+ Z) t0 |, _
   张家辉 / Nick Cheung) W  H; w9 P% E, s( N- U
   王伟 / Wai Wong
* F( a1 [5 L2 H; a; \8 }6 E, _7 w   杨雄 / Hsiung Yang
5 [5 C! [0 k1 m' `   吴瑞庭 / Shui Ting Ng
4 t/ }* {; T6 d   林刚 / Gong Lam
: l  R# u( K* X   戎祥 / Cheung Yung* l" c# @% Y7 e3 ]  t$ a
   陈文辉 / Man-Fai Chan
1 s& }; F0 G& d: \5 j   李剑忠 / Kim Chung Lee
/ E1 l6 G2 \+ M% d2 x) ~% V: I   陶广子 / Kwong-Ji To( d7 b# Q$ C( T, i* \
◎编 剧 黄浩华 / Ho-Wa Wong& R# ], F' o0 r: b) p5 s* ]1 T. t2 k
◎制  片  人 李修贤 / Danny Lee$ ]0 |4 ^4 w9 S. _/ `$ r7 [
◎动作特技 陈文辉 / Man-Fai Chan( i( r6 ?# g4 o' [; L$ D9 B
5 A! n. @5 T) c5 ?+ `  M( I
◎标 签 李修贤 | 香港 | 香港电影 | 动作 | 警匪 | 张家辉 | 陈松勇 | 周文健) V/ |" L6 K  }. B; l* F
6 W$ \, M1 c; W9 y  v2 |" z# l
◎简 介 
0 O  U" t! Z' P8 d  |) n- T; l- y6 u2 f3 @+ l
 阿李(李修贤 饰)和麦克(周文健 饰同毒枭张雄(王俊棠 饰)有着不同戴天之仇,血气方刚的两人发誓此仇不报决不罢休。然而,上司却将他们派到了台湾,跟踪调查一批分量巨大的毒品的走向。阿李和麦克来到台湾,捡到了这里的国际科队长马九(陈松勇 饰)和其助手程晓楠(王静莹 饰)。1 D) V$ Y0 h: x; g# O& F" G
 为了侦破案件,麦克潜入了台湾毒品老大陈见水(柯受良 饰)的组织内部做卧底,与此同时,阿李则同马九合作,两人一个由内一个由外,企图瓦解这个庞大的毒品帝国。危险的敌人们埋伏在身边,麦克随时都有着生命危险,在这样危机的紧要关头,阿李和麦克能否凭借彼此之间的默契获得最终的胜利?
; `8 O7 \% k3 n% W! c
- t) V* W2 m5 U6 j% P; R
" E7 O. t3 D  V# U% Y
6 g) k- t8 A* M7 y5 A9 R3 e
0 h+ Q3 I7 f8 x$ ?5 R! t! n# ~+ {9 M9 `
ID : 1# g* @+ `* ?5 Y' K8 b
Format : AVC
4 ]) ~7 K- ~! dFormat/Info : Advanced Video Codec1 R5 O  b+ W& q& A7 L3 x# |
Format profile : High@L4
" o6 g+ f# V! M8 {) z4 x8 z$ iFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
" a: q9 j: h" `- a; OFormat settings, CABAC : Yes
4 u2 A- x9 ]6 {6 X7 ^" AFormat settings, Reference frames : 4 frames
$ ~: A2 Z0 W( w& S3 E. C( TCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
6 y6 i- O& s% B" GDuration : 1 h 31 min8 C% Y' u/ z6 z9 S0 s, x
Bit rate mode : Constant) e4 \8 ~1 U+ M8 r, I2 M2 P! @
Bit rate : 8 807 kb/s& o9 R! w8 }$ `4 I/ m8 k( X  n/ s
Nominal bit rate : 10 000 kb/s# q3 n3 ~: e3 ]- ]
Width : 1 920 pixels
$ O. U$ S; K; n9 m4 E0 QHeight : 1 040 pixels) y- ~  _- v9 X) G9 l
Display aspect ratio : 1.85:1
1 A$ m/ c7 @% z/ Z* h, TFrame rate mode : Constant6 L/ E9 P$ q) J$ a  h# G0 A+ \
Frame rate : 25.000 FPS
5 t# c& A7 e) y* c3 C5 T& H) aColor space : YUV* A1 L9 r4 [6 w5 `% o) R
Chroma subsampling : 4:2:0- l4 T  M; c& p
Bit depth : 8 bits4 B2 r# Q8 i1 w: l, e9 e
Scan type : Progressive. a; I1 T, H* l, p9 Z$ k* f4 J7 Z+ J
Bits/(Pixel*Frame) : 0.1761 m, W0 ?7 ~( ^9 f
Stream size : 5.65 GiB (97%)' i, G% ^  a- @
Title : Asian Connection (1995) [Amazon US]  O. R: R$ c! U( o9 f
Language : Chinese" K, R$ m' b1 X# |
Default : Yes" s$ b5 s' C: c7 B3 W
Forced : No
. Z: w+ u0 E7 @+ G$ {; \, YColor range : Limited  R* u. B' D& x" h$ n
Color primaries : BT.709
2 b" I& V" z# T, }  d! uTransfer characteristics : BT.709, a$ @8 g8 `* O3 E7 g
Matrix coefficients : BT.709
) [' Z+ l8 s, \
8 }, _& v1 D4 R" n# t2 RAudio
% f; E- y' m) c+ ~) P, X6 qID : 2
. D4 a8 Q0 P( d! \! q% Z! tFormat : E-AC-3
- Z; W+ C  d4 J7 S2 XFormat/Info : Enhanced AC-3
" U: R2 E  d, o) ACommercial name : Dolby Digital Plus
( ?  ^7 T  n4 P, gCodec ID : A_EAC3
9 K% X. }2 d* j; o- S  DDuration : 1 h 31 min
  w5 j2 {3 E' uBit rate mode : Constant6 t0 I. C1 ~8 v- ]6 j
Bit rate : 224 kb/s% B; x! ^% o8 p* Z3 }, C- F
Channel(s) : 2 channels
3 x  t0 T' e: s& T0 {; v$ yChannel layout : L R
' ^1 n# N' x8 j/ _  o3 F" X$ p5 |Sampling rate : 48.0 kHz
; A* [. O% B) P  o& b$ m3 Q1 |Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  e; T  z9 q  R/ QCompression mode : Lossy" _$ W  S+ P# P  V1 A2 x+ g
Stream size : 147 MiB (2%)
* Z0 P: p, I' A$ u6 FTitle : Cantonese  [% H  [; q% u' v/ ~7 x! @
Language : Chinese$ P- a& [6 r% p& Y- c( u
Service kind : Complete Main4 s% |& {5 F( `: ^6 W
Default : Yes
8 ]( ]; `6 S6 E* U# B# H, h8 XForced : No2 S- y) x+ a0 T, g6 |( r0 x; m& }* a

  _- R2 X2 O6 E# QText  j5 f8 B6 B7 ^6 E7 U( Y' C9 B
ID : 3
8 w( S! m0 s# ]Format : UTF-86 y' Q  y* c# L% e
Codec ID : S_TEXT/UTF84 g* \2 ~/ }) R" l+ c
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  C+ q  Z9 ~/ b
Duration : 1 h 27 min
" o$ |& a: E% u- [! E: n. T. QBit rate : 49 b/s
( m: j+ Z+ n+ t. ACount of elements : 954
$ F! g0 Y0 U8 z: [3 L$ g8 z" W' R6 |Stream size : 31.8 KiB (0%)
9 h- u; {+ @0 A4 sLanguage : English1 k/ {& n1 Y+ f2 b  [
Default : Yes  @7 U* x6 y  h* \9 a, d) N
Forced : No
- A& J- W7 ]6 Y6 Z+ I) i; Z. \$ Y$ p/ Z) g5 ^
7 \' ~% D& S5 N6 @  `# M+ ?
" t. d% D7 f' D7 j# R2 |
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-9-26 08:01:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-27 09:05:09 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-27 11:27:21 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-27 18:23:50 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-27 21:31:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-28 00:32:46 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-10-1 09:50:35 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-10-3 23:43:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-9-30 02:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表