HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1692|回复: 19

[1080p] 富贵再逼人[粤语 简繁中文字幕]Its.A.Mad.Mad.Mad.World.II.1988.CHINESE.1080p.BluRay.x264-iKiW 8.17G

[复制链接]
发表于 2020-8-22 02:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

: _* A( p% \3 d1 @                               
登录/注册后可看大图
& Y4 [( E( l3 M) L4 I& w: l
5 ?1 S) B* q% I, H3 s
◎译 名 It's a Mad, Mad, Mad World 2/富貴再迫人( J* t9 s( _8 W9 y* `9 p. d* w
◎片 名 富贵再逼人
# h- w2 F, \  N- E& b$ X◎年 代 1988
9 g, T6 d/ s8 F1 \) g8 }1 O◎产 地 中国香港
& |! V* u* Y4 v; x( y◎类 别 喜剧 / 家庭
0 _. r5 [+ k$ l' ^) J) y+ O◎语 言 粤语6 ^. ^% `+ R0 }! C: A
◎上映日期 1988-02-13(中国香港)
& h# u# L* U* V! _5 t◎IMDb评分  6.7/10 from 135 users  Z1 k0 i- q* K: A
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0093055/# |6 Q5 B6 z5 a
◎豆瓣评分 7.4/10 from 12763 users
3 I6 q% K# d8 x: F5 H◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1385567// p# d/ K. l8 w+ k* T$ U# e% j
◎片 长 88分钟  |3 |- M- N7 c" G2 Y& @; a
◎导 演 高志森 Clifton Ko / 宋豪辉 Francis Sung
; H/ X: W6 ~" G2 d( A7 ?# |; ?◎编 剧 马伟豪 Joe Ma / 吴沧洲 Chong Chau Ng / 阮世生 James Yuen / 高志森 Clifton Ko / 黎永强
5 r' o& X4 {. `◎主 演 沈殿霞 Lydia Shum
' I* B/ O. p; c+ {     董骠 Bill Tung
& n9 B3 W; f4 v/ s8 |0 C  x     郭善玙 Zeny Kwok" X  l9 M: |0 |
     潘雁英 An-Ying Poon
( Q( b3 T7 p4 A1 o     成运安 Shing Gwan-On
- s. C! Y* ^; T8 t& l     许莹英 Ying-Ying Hui
5 d2 H, @4 W. }  R# g; z0 A" c     卢颖 Wing Lo- S- ~* y3 a2 N& ?* \! H
     卢冠廷 Lowell Lo% g; h# M  Z- c8 ]
     关佩琳 Pauline Kwan
) y' j5 Y5 B# I9 q     刘嘉蔚 Catherine Lau+ a" P9 K/ r( F3 N; h
     王书麒 Jimmy Wong Shu-Kei7 f8 f) i. W* n" u
     李丽珍 Loletta Lee* ^& F5 c% F1 v* _
     何丽嫦 Lorraine Ho
- x8 S. V9 b  }; V. p     黎永强
. J* i4 @6 A' e/ R
! m/ z" F1 N6 A  }2 H9 K* O◎标 签 喜剧 | 香港 | 香港电影 | 沈殿霞 | 董骠 | 1988 | 搞笑 | 高志森
: b3 E4 L# P/ L' d
! j0 W( M0 q% Y6 r, j◎简 介
- e3 B6 }- J0 m7 U# z  G6 u; a) G; f' \0 R/ E
 在报馆任职的骠叔(董骠 饰)因为工作的关系带着全家到加拿大工作。一家五口都全身心投入新环境新生活中,骠叔却因得罪上司被解雇了。由于大女儿、二女儿(李丽珍 饰)已开始了学业,他唯有带着妻子骠婶(沈殿霞 饰)与最小的女儿回到香港继续生活,生活却比以前更艰难了。骠婶无意中发现了一张加拿大的头奖彩票,奖金是两千万加币。
; A' r2 z" @0 `/ G' [ 
8 s, e4 }# r. h  W3 I$ s  B 由于不够钱到加国,骠叔硬着头皮向旧上司借。同样受到经济危机的上司设法要夺取骠叔的彩票。骠叔一家顽强对抗,保住了彩票,却无法在领奖时限截止前赶到。
( t) o( C$ a, v* A2 o 
( g& R' t1 G& s: @5 t  c5 ^  P 一家人伤心流泪,悲伤之中发现时间上出现了时差,领奖的时间还没截止。
 1. Video
  1 @/ a! V2 O! d$ v
 2. ID : 1, S, q& [1 Y4 u
 3. Format : AVC" D; D; V6 x4 r/ g$ l9 \
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  - y' t7 W8 N; V$ |6 G4 v5 a
 5. Format profile : High@L4.1
  9 @# H4 s: h  ?7 D! |: S" K3 X
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames, {/ C2 d" |7 f4 l4 X
 7. Format settings, CABAC : Yes0 B4 ]: R2 x  [& M
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames( ?3 \# }6 }6 q
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  : T, {! ~/ c: L
 10. Duration : 1 h 32 min7 p$ L0 U4 i* ^: @& |, w- F2 a
 11. Bit rate : 12.0 Mb/s/ D$ W. J6 C( e$ E' [
 12. Width : 1 920 pixels! S; }; b) [0 s* u7 L
 13. Height : 1 034 pixels7 B6 G! l! m) \4 S. i, v" A
 14. Display aspect ratio : 1.85:1
  7 e% B2 _& t8 K- B+ B0 x, c
 15. Frame rate mode : Constant" p+ v; n2 j7 z* h3 q# P
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  % v9 K/ n: V0 k4 Z& b4 N
 17. Color space : YUV8 k4 {" e3 X; s7 A' y- q
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  1 c; B0 d6 L7 g3 W
 19. Bit depth : 8 bits
  , }% J, `& K$ Z* @4 |0 E! }$ _: f" e
 20. Scan type : Progressive
  ' D: K$ Z* m6 i& R, s
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.252
  % N  O. C" o6 m3 [
 22. Stream size : 7.75 GiB (95%)5 ^! N0 p) N  \7 A, H# h+ {6 g. x
 23. Writing library : x264 core 129 r2245+704+36 8e61944 tMod+MixAQ [8-bit@4:2:0 X86_64]
  9 F; o+ F; A# z/ `
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.05:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=12000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1 / aq-strength=0.90 / aq-sensitivity=10.00 / aq-ifactor=1.00 / aq-pfactor=1.00 / aq-bfactor=1.00 / aq2=0" B( {5 H" ^. J
 25. Language : English7 ?. G" ~7 e9 ^5 G0 F
 26. Default : Yes* @3 W% i$ W' ~* W% D
 27. Forced : No& r' u( t# j4 `7 M
 28. 4 s9 W- z1 p* q& q3 ~
 29. Audio
  # K4 @! P/ H5 n
 30. ID : 2: l& D  |1 ^, b! _0 m  n% G
 31. Format : AC-3
  # Y& \& m2 c4 k
 32. Format/Info : Audio Coding 3
  & _4 k. N$ Q8 H) O1 H3 Q
 33. Commercial name : Dolby Digital
  ) G# _5 z$ Z/ a" N
 34. Codec ID : A_AC3
  ) K5 g  `1 M' K! K" {
 35. Duration : 1 h 32 min6 r6 ^" e( {% t, K; `
 36. Bit rate mode : Constant
  . }1 l( r' W7 c7 k7 e
 37. Bit rate : 640 kb/s2 @' b$ i9 F3 O: ^
 38. Channel(s) : 6 channels
  $ H5 M+ Z( R0 _  h: O
 39. Channel layout : L R C LFE Ls Rs3 F) t; `" ^' f  i/ d) ]
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  : x# S2 T3 ?% z* k
 41. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  ' t5 D& \2 Z1 g
 42. Compression mode : Lossy9 Z! J6 L6 ]; ?6 i0 a* r
 43. Stream size : 424 MiB (5%)
  4 P+ U2 o+ ?+ _0 B" r
 44. Language : Chinese/ R4 D( O$ U9 n. t$ V) i: k& T
 45. Service kind : Complete Main+ g( g) W  I! P$ ?3 b
 46. Default : Yes
  ( q9 D" Z) F" b% L6 B2 r$ K  w
 47. Forced : No
  ( Y  W3 \. c0 y+ ?! f0 X5 Y8 o

 48. , c, G) D, i( d7 y
 49. Text #1
  3 ~' K# U8 _9 f. h  L& k
 50. ID : 3
  5 K. `- @  h& ^; p
 51. Format : UTF-8
  ! t; o  ]2 Y+ `3 _/ p
 52. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 ?6 R) ^, x" c+ N6 \
 53. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! a& b4 a) b" Y3 f  E$ s. A0 S
 54. Duration : 1 h 29 min
    F: Z/ j. S4 I5 n7 [8 w# B& |
 55. Bit rate : 66 b/s& L9 z" w4 M* o( ^
 56. Count of elements : 1771
  7 _7 w0 J' ^# o& Q' j& \6 q8 P
 57. Stream size : 43.5 KiB (0%)
  & U! z) g; n% z
 58. Language : English$ U# J( ?. P. e7 o0 d2 S* Q3 V
 59. Default : Yes$ S. b: _( m$ j- S! J
 60. Forced : No( I. I" [) R: o* ^# P
 61. 2 Z. Q4 u, d# R  `* a' `
 62. Text #28 Y7 i. q- K- |  J& x! J( {  L
 63. ID : 43 L& [& Q. G) A/ [( i3 y
 64. Format : UTF-8
  $ |5 ~* U. k# J; d; \4 g
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ M2 R' U3 R2 H* Q/ F  j
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: {% l: e, _! ^9 n
 67. Duration : 1 h 29 min" o2 Q/ ~- [& I3 Q* Y( \) \
 68. Bit rate : 72 b/s
  & L$ h; X/ Z4 K+ v; q$ L
 69. Count of elements : 1773# K& ^3 j; j) y' p
 70. Stream size : 47.4 KiB (0%)* j& z( v$ {+ G4 I% i( S
 71. Language : Chinese
  6 }% @/ @/ U& o6 P4 G; i
 72. Default : No
  ) V% o% w8 g2 m+ ~9 X& d+ B
 73. Forced : No
  & j( n' Q' Z) V7 C% W7 k& |
 74. . I% f" U* b" @* x% J- {& P
 75. Text #35 o& B! z3 I* k
 76. ID : 5
  + x$ b! `: F4 C3 [. V
 77. Format : UTF-87 g# s6 J0 j% Q/ o! t$ O
 78. Codec ID : S_TEXT/UTF87 F" V. {( A# C3 @2 G1 e3 n/ F  M
 79. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 i$ d, B7 r, p" ]7 d' \" Z1 T" e
 80. Duration : 1 h 29 min
  + X: |+ e" S# Y) b
 81. Bit rate : 72 b/s
  - h$ U+ O& i9 @" b0 p1 ~$ r
 82. Count of elements : 17734 {) N0 Y1 d+ M3 D  n
 83. Stream size : 47.4 KiB (0%)$ \* {  _9 n* v: `7 @& x1 W
 84. Language : Chinese; d3 s% S4 B7 |1 ^+ Y  Q* U1 S" u
 85. Default : No
  $ w. e" C! s2 n/ ^* T. k
 86. Forced : No. Q1 m/ ]6 W% n) o
 87. 7 X  B5 t  @( O
 88. Menu( B  A! A; ?# Q
 89. 00:00:00.000 : en:第 01 章0 i  h' s4 o3 N. z8 r; W. T# s
 90. 00:09:20.208 : en:第 02 章
  6 @' h* x! M  J+ R: Y! G
 91. 00:14:44.708 : en:第 03 章$ p; M) O0 F# J
 92. 00:23:09.375 : en:第 04 章
  ) r0 k" y4 d" E; ?- m
 93. 00:30:12.833 : en:第 05 章
  7 K. Z, u; |2 [7 }4 N9 m2 q
 94. 00:37:56.375 : en:第 06 章
  + O* I1 `5 J6 v% z* p/ _) `
 95. 00:45:27.666 : en:第 07 章
  : G" r, ~1 K" C, r* z% X) |
 96. 00:52:55.958 : en:第 08 章1 e$ r1 l; |3 {) e
 97. 00:59:49.625 : en:第 09 章2 I2 H+ y8 ^/ G8 \+ q# s
 98. 01:09:40.750 : en:第 10 章
  1 t+ }/ T. G* U3 d1 G7 k
 99. 01:17:12.208 : en:第 11 章3 [# G0 `4 I: O7 |5 u0 m1 Q1 ~
 100. 01:26:08.541 : en:第 12 章
复制代码

" X+ p3 u- Q; Y0 J& K  O/ [( i# E  x# @$ h6 x# e) p; w

% p1 j' g$ x) v/ J& {  O$ k& Y
' q, H$ z7 U7 ~  n5 G5 m; ]& a8 E& M: X2 d1 U
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-8-22 07:38:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-8-22 08:28:57 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-8-22 23:24:57 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-8-23 00:54:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-8-23 02:15:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-8-23 06:34:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-8-23 07:34:23 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-8-23 09:30:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-9 00:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表