HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3565|回复: 19

[1080p] 富贵逼人[粤语 简繁中文字幕]Its.A.Mad.Mad.Mad.World.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DD5.1-PTer 8.78G

[复制链接]
发表于 2020-8-22 02:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

% N- r5 }( h2 [                               
登录/注册后可看大图
% U1 k* G5 {* `  V6 b

, k8 M* j6 d) S% }1 O! a◎译 名 富贵逼人/It's a Mad, Mad, Mad World/富贵迫人+ |+ a0 V8 S1 k
◎片 名 富貴逼人+ }7 ?: @( f0 V, b# V! _; y- q
◎年 代 1987! i9 [9 K! V& q# m" X
◎产 地 中国香港
  S" ?3 G* J8 g! z7 O  N" O◎类 别 喜剧 / 家庭 / 奇幻. T% |" U$ _. E* H
◎语 言 粤语
- p! V  f2 l! |8 K' F. n- h) t◎上映日期 1987-01-28& A% @' X- a# `3 V
◎IMDb评分  6.6/10 from 204 users
! r- d, D6 U; L! i6 ^  G◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0091090/* w  d9 y  _1 g
◎豆瓣评分 7.6/10 from 18936 users
4 [4 p* ^2 @' v8 [* M5 j! w◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1302927/
. ~0 |3 b0 f, \" u7 h◎片 长 90分钟
3 J+ T- U  {4 N; I$ c: v* I◎导 演 高志森 Clifton Ko. I: S8 H. I4 v) j1 v$ p5 o0 X
◎编 剧 高志森 Clifton Ko / 黎国明 Kwok-ming Lai' y1 N' l  V5 v: f' P
◎主 演 沈殿霞 Lydia Shum
' w$ U- t$ C8 V+ Y# E8 v5 Y     董骠 Bill Tung
6 e& a/ I* u0 A* I# Z+ Z     曾志伟 Eric Tsang2 f" e. e0 H6 z4 Z6 z& b+ S
     姜大卫 David Chiang
: @: Z% E2 M; e7 \" `     陈奕诗 Elsie Chan
/ D" X; e* m; C: h  Q3 B  z     李丽珍 Loletta Lee$ J1 W4 i1 k" [0 f0 q9 [
     关佩琳 Pauline Kwan
$ f- \0 k4 H% Q- ?! t# A# v6 A; H     叶荣祖 Wing-Cho Yip
4 d8 ?, H8 I& U6 V     梁珊 Shan Leung
5 Z. i/ O9 k2 ~3 [, z     许莹英 Ying-Ying Hui
$ X+ {4 e& U0 x) _# N% z     潘雁英 An-Ying Poon
1 ~( c0 J- b7 V" x+ P3 `1 ?     梁克逊 Hak Shun Leung2 h6 M2 n+ x! p
     王书麒 Jimmy Wong Shu-Kei
7 d; l8 V. i) Z1 V, Z( w" w     陈加玲 Charine Chan. C9 @+ T5 Q/ q2 O+ P$ s% u' O4 H
     温文杰 Derek Wan
6 Y. Y% B0 L6 }- p3 d9 {* R) u+ ^     刘嘉蔚 Catherine Lau
( v  }) u5 g* `! a" ?. P4 s     郭善玙 Zeny Kwok
1 F% R: K# t7 n) a9 f. m+ Z7 j" E  }. E- ^
◎标 签 喜剧 | 香港 | 香港电影 | 沈殿霞 | 曾志伟 | 搞笑 | 1987 | 高志森
* Z& Y8 z" v7 V5 g! j' k# i, l6 q
9 b8 x5 e8 `2 ^$ ^◎简 介
/ I; T) X* \5 r: W6 j
1 U6 R5 ]3 e# R, U7 t) s2 L9 Z  T) Z 骠叔(董骠 饰)在电视台当新闻主播,一家五口都靠他糊口,生活拮据。妻子骠婶(沈殿霞 饰)十分热衷买六合彩,总期待着有中奖的一天。7 J& b6 ?" p3 z8 k+ d& i
 % e& }, ~/ n2 g3 H
 他们每天都梦想自己能变成富人,搬到宽大的屋子居住。他们终于中了六合彩头奖,本来一家人想好好利用这一笔横财,没想到他们存放巨款的银行突然倒闭了。更祸不单行的是,他们变富人的消息招来了恶手——他们的小女儿被绑架了,全家人着急得不得了。他们又变回了穷人,该如何拯救至亲呢?
& F6 b  R4 C& `! |
* V) D4 _! @) z
 1. Video8 _) o# [: u, c7 }, s% a2 |
 2. ID : 1
  8 Z3 _' _9 T4 R, F  X; a; u5 h
 3. Format : AVC
  & |- r3 y8 \; Y6 I5 u/ K+ R3 W
 4. Format/Info : Advanced Video Codec# V3 [. S- O8 i; @2 U# i0 t
 5. Format profile : High@L4.1/ T* |$ k0 H0 J# f
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  1 @8 K' I8 {: A1 I# Q% ?/ l6 A
 7. Format settings, CABAC : Yes
  # s/ Q  y* H$ Y+ S' K5 F. }
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  . O/ s7 r9 ^1 k- H- \1 J
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  % T6 ^6 G' p1 k( u# m. f* I
 10. Duration : 1 h 35 min
  * T; r7 w9 ~. `0 b1 g) H8 i) O
 11. Bit rate : 12.5 Mb/s
  ) @- n* e$ J7 k& q
 12. Width : 1 918 pixels
  / d  _7 u5 n" p# `! L5 F; w
 13. Height : 1 034 pixels8 C+ w' a* v' ]6 g# i5 S, ^" Q
 14. Display aspect ratio : 1.85:1
    ]! \1 [9 {6 [9 x* w2 Q- M
 15. Frame rate mode : Constant
  & W* u  [$ o2 c; I
 16. Frame rate : 24.000 FPS( ?6 t6 U4 }/ v6 m; U
 17. Color space : YUV* L( A! |9 I! U
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  ) Y, e5 x$ s/ M3 I, E7 N
 19. Bit depth : 8 bits  X! J0 F6 B; M# k7 }
 20. Scan type : Progressive
  & l" G3 t& V# F
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.262
  / Q+ e; E( m$ g6 ?) C. Z
 22. Stream size : 8.32 GiB (95%)2 Y' I; T, _: p5 \0 r
 23. Writing library : x264 core 158 r2984 3759fcb5 U* X, T& M7 Q# Q; y6 I2 O$ M
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.02:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=32 / lookahead_threads=5 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.2 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
  & ]' t, u* N; E" s' X
 25. Language : English: b) b  y, o1 \# G' L& n
 26. Default : Yes
  5 }# V) I/ x- j/ t' P$ o6 O
 27. Forced : No  z+ {  b. c5 R" Y: }- ?4 j
 28. Color range : Limited7 c! C5 O9 K% d+ v% E1 R( P3 r6 {
 29. Color primaries : BT.709
  $ U! r  y- W+ S- F1 F' n
 30. Matrix coefficients : BT.709# g& }+ ~* r1 Q- q; }  `
 31. 2 X2 g' _( E# ^) E
 32. Audio
    j  D/ U1 x" q4 {5 h1 L* ?6 e: U
 33. ID : 2
  + n; o, u" D" f" z$ `# u
 34. Format : AC-3' Q. G: r; N, l, Z. K
 35. Format/Info : Audio Coding 3
  7 Y5 D' h% M! O6 ?3 j) R7 x
 36. Commercial name : Dolby Digital% E  X: k' _* l0 |/ O% v! b0 v9 H. d
 37. Codec ID : A_AC3* D! j$ e( Z& p, Z4 H
 38. Duration : 1 h 35 min+ P7 H. w* p& \
 39. Bit rate mode : Constant
  ; y9 ~6 b& c( R& m& \; W
 40. Bit rate : 640 kb/s
  ; D8 g, [$ M9 U. @1 |
 41. Channel(s) : 6 channels7 p# Z3 S$ \! {, G# t5 [: j
 42. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  # d  n* ~! |3 \( Q; c
 43. Sampling rate : 48.0 kHz1 H3 G4 o  E) C4 S9 V& @* y
 44. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  3 C0 I9 H/ M4 x
 45. Compression mode : Lossy4 B! @1 v' I) n2 d
 46. Stream size : 437 MiB (5%)
  " G5 b1 S% l0 v; e7 V  ^
 47. Title : Cantonese, q4 {1 i# \4 M9 ]! T$ H- [5 ^
 48. Language : Chinese
  ; V3 k# ]1 X+ i) `: t' Q" U
 49. Service kind : Complete Main
  6 _! J7 K6 J1 Y) ]: m- F
 50. Default : No
  - q: ?5 Y4 C. F0 M! J3 p
 51. Forced : No4 `. @  J( x: L5 n1 q5 j
 52. & B  Q  n& D$ s, [( y5 D, t2 \( s
 53. Text #1
  5 J* ^6 b5 c, l5 ^9 s( }
 54. ID : 3
  1 s8 b5 W- ]% ?" n( ^$ y" ~
 55. Format : UTF-8
  6 m) f7 P* ?0 k' s
 56. Codec ID : S_TEXT/UTF8; c' g. p; I% L- e. l
 57. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; P; I6 y0 Z8 m. E# l* _4 A" U
 58. Duration : 1 h 31 min/ `/ ?% Q, r2 e
 59. Bit rate : 76 b/s5 J$ Y- r0 ^2 Y: M$ k
 60. Count of elements : 1813- q& a3 p) s* T+ \5 Q% [
 61. Stream size : 51.1 KiB (0%)9 i' j2 H4 e! A! D2 L
 62. Language : English9 _3 b: i$ R. C7 F$ W; g
 63. Default : Yes# z: h& x$ G2 t; t
 64. Forced : No2 o+ X. a! u3 w' p
 65. 3 ?7 K& `0 W0 A2 r3 z
 66. Text #2- b1 l* s4 u' q$ J- A
 67. ID : 4. e6 H, X/ ?; O' G: O8 Q
 68. Format : PGS" C- V& G' f3 L  Y) {& z
 69. Muxing mode : zlib
  ( Y- }; R# Q5 {$ J# }
 70. Codec ID : S_HDMV/PGS" j% e# A  u: e! J/ w: ?
 71. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 j0 Q: O! T% f5 X9 H! `
 72. Duration : 1 h 31 min0 Y& {# c9 p5 Y; W. u+ d  D- _
 73. Bit rate : 60.9 kb/s
  * s1 I: _& y7 q# T# g
 74. Count of elements : 3614/ O, l5 Y& b& p3 I* K: y
 75. Stream size : 40.0 MiB (0%)2 E' P0 Y4 K+ g7 o% P
 76. Language : English/ w$ s4 |+ ?& `, I0 S& m3 g
 77. Default : No" ^# P5 ]5 ]) e8 d
 78. Forced : No
  2 S8 y  ?, r2 x, N- U3 ~
 79. 2 R2 W* w6 K$ D7 z( m3 c
 80. Text #33 \! ]6 J/ N) q% F3 [' H
 81. ID : 53 j# ^6 F, ]0 R
 82. Format : PGS
  / I0 c4 y% s: m  U3 ^; |
 83. Muxing mode : zlib/ n( q% Z  h* E+ M3 C" t) N
 84. Codec ID : S_HDMV/PGS
  - y: E$ c  ^% p
 85. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  0 G. M7 S! l7 A  A
 86. Duration : 1 h 31 min( M) Z# z! n4 U2 P/ w3 k
 87. Bit rate : 48.9 kb/s: y7 j2 \1 S6 ~( f
 88. Count of elements : 3614
  " [' g! z( T3 L8 m' Y0 ^
 89. Stream size : 32.1 MiB (0%)' D) m! i( S$ F, A" g7 w" C5 G
 90. Title : CHS! s& w3 B7 S* K  c# `
 91. Language : Chinese
  & S# Z& y$ h- W, F7 R9 o8 ^
 92. Default : No
  . O5 S  U1 G' I/ j, ]
 93. Forced : No
  # H$ p/ l. q, j: s% r: ^
 94. 9 Y$ i0 B/ N$ u) ]
 95. Text #4
  3 T5 H, \! j  r4 l+ l/ O) l2 B' T
 96. ID : 6. I9 G* ?+ \) F
 97. Format : PGS
  ; l3 {. j' y4 L9 U' ~' C
 98. Muxing mode : zlib
  / ?! `; m+ q0 Y' y5 p  D
 99. Codec ID : S_HDMV/PGS
    r- _1 R' M0 a( `( z) Z; m: T( S
 100. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& ?& a- L: r1 M2 g6 m0 k9 |
 101. Duration : 1 h 31 min" K) g# Z; ^1 Q& [. L* ?
 102. Bit rate : 49.9 kb/s
  + U- S. T" D8 g9 W+ b% ]
 103. Count of elements : 3612
  " n2 K+ E2 Q, x/ O# r
 104. Stream size : 32.8 MiB (0%)* E9 S4 D/ n* S- r$ Z7 L: N
 105. Title : CHT$ Q' A$ V) R7 E9 `1 U- K
 106. Language : Chinese% M8 [( k2 R5 s/ |' e, b' n! [$ s
 107. Default : No
  , U; B" n) t- |& S) b5 a
 108. Forced : No
  4 b% n5 N4 S& h2 U7 S
 109. 0 Q4 n0 }/ X1 ~" E- n/ m7 h) b
 110. Menu
  4 z0 W' n" e3 g; t) F/ T4 C" O
 111. 00:00:00.000 : en:Chapter 1
  / ^& J4 ^8 I1 t/ g  o: P/ u) L4 `
 112. 00:07:27.708 : en:Chapter 2
  / j; X0 ?4 }3 O" Q' i
 113. 00:15:59.000 : en:Chapter 3$ K$ X; `/ ]; p, {4 b
 114. 00:24:46.666 : en:Chapter 4! {6 x0 ~( G- w. h3 \" j
 115. 00:32:26.416 : en:Chapter 5
  7 _! h% p' v8 M
 116. 00:40:16.791 : en:Chapter 6
  % A! c! g& [5 @
 117. 00:46:41.458 : en:Chapter 7
  : F, d1 L9 ]0 H$ S
 118. 00:53:40.416 : en:Chapter 8
  0 T/ C7 f* l0 t* u! d/ O$ ]
 119. 01:04:00.375 : en:Chapter 9. f5 y; b9 a- q7 I; X- R
 120. 01:10:00.666 : en:Chapter 10
  2 P+ I3 C  X9 }8 V
 121. 01:19:22.750 : en:Chapter 11; @) s4 l* N& S/ P; }* g, K/ @
 122. 01:27:31.583 : en:Chapter 12
复制代码

+ q' D% ~0 g' u2 C: g$ Z# O% g
9 R9 i7 M7 k, A* D9 Q9 V
/ g/ H% Y3 }4 F) n: {$ v6 @/ }5 f$ @. _( ^4 {* C7 Q

0 u3 \7 ~& G% w9 m# b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-8-22 08:26:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-8-22 08:28:34 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-8-22 23:23:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-8-23 00:50:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
batomb 该用户已被删除
发表于 2020-8-23 10:45:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-8-23 10:47:02 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-9 00:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表