HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3448|回复: 23

[1080p] 表姐,你好嘢!3之大人驾到 Her.Fatal.Ways.III.1993.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 8.8G

[复制链接]
发表于 2020-4-8 19:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
9 k8 b$ i! I" O5 k
                               
登录/注册后可看大图

* p5 C5 g/ B# _1 J0 p+ u  m  I) _; l. ]' c
◎译 名 Her Fatal Ways 3
' C1 S! O0 b% C( J" N: `◎片 名 表姐,你好嘢!3之大人驾到) {# J$ ~& t: `: E& C6 t) X) E
◎年 代 1992
0 p: v, I" I6 i5 }5 s, A& v◎产 地 中国香港
; }+ d+ v9 h& x$ P◎类 别 喜剧
0 |7 Z8 s; g" b3 v0 _4 |◎语 言 粤语
' I3 B6 `/ P( p7 d$ O◎上映日期 1992-06-11(中国香港)4 |! {' `* P) D( h
◎IMDb评分  6.3/10 from 91 users
9 Q) h+ Y8 A: `0 l8 J◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0109262, Q! T' C0 u9 f0 N) e# g6 k
◎豆瓣评分 7.2/10 from 1959 users
! J9 p. }+ ?0 T# P◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1776806/7 k) \6 K$ B6 ]9 j' X3 r
◎片 长 92分钟
) I+ |' Y' K! x0 `/ G  ^! q◎导 演 张坚庭 Alfred Cheung( e6 ~; G5 }0 H
◎编 剧 黄宏基 Keith Wong / 张坚庭 Alfred Cheung. `" i! d8 f, Q0 t& u) e& U, A
◎主 演 郑裕玲 Carol 'Do Do' Cheng' y2 q( [) r# k8 a' N; `, V  R5 v
     陈松勇 Sung Young Chen7 R) @8 z  A% c7 X$ P
     张坚庭 Alfred Cheung
3 ^" h# e2 v+ N# g! n! w. y     黄秋生 Anthony Wong Chau-Sang
  `9 a. h& h0 \& H     乐慧 Wai Lok) Y% J( n+ r2 C  S: ?& q! P
     李名炀 Ming-yang Li
3 F3 ]0 L" l0 u2 p9 S     吴国敬 Kwok-King Ng
6 j+ F1 I+ [, V$ ^     林迪安 Dion Lam' a( A0 P  ]2 n5 J$ H9 c9 A# f1 R

$ M1 w) J3 k1 [; J
) q: Z+ b- Y: C% w◎标 签 香港 | 喜剧 | 香港电影 | 郑裕玲 | 张坚庭 | 黄秋生 | 1992 | 陈松勇
6 l: i4 a4 {/ b* \3 o# J% I# b. x1 w# }2 T
◎简 介  3 G; H# e3 Y( U+ T$ m( b) X
7 N" h8 \- k) p- i% v+ V+ e7 Q  ?
 中央委员长千老要前往香港进行私人访问,郑大姐(郑裕玲 饰)和阿胜(张坚庭 饰)受命事先前往香港准备安全工作,岂料二人的飞机故障,最终停在了台湾机场,郑大姐对台湾方面的接待严阵以待,但一番相处下来,终与负责招待的台湾警察蒋大勇(陈松勇 饰)建立了初步信任。赶到香港的郑大姐在香港政治部督察吕sir(黄秋生 饰)的协助下,一丝不苟对来港拜会老情人的千老的每个到访场所进行了安全布置,期间她认真又别扭的做派让吕sir忍俊不禁。千老到来的前夕,蒋大勇赶到香港,向郑、吕二人透露了有杀手要袭击千老的情报,于是来自三地的三人要合力保障千老的安全……
 1. Video* D3 _& S" T- t4 a* o# f
 2. ID : 1
  ; Q, d  i- v* _
 3. Format : AVC
  3 t, {7 f# {$ a7 e1 G: [2 k( t
 4. Format/Info : Advanced Video Codec& ^; ^# K' c& r4 S( P* ^
 5. Format profile : High@L4.1
  : z2 n/ U6 y7 k' g; U0 X) w$ W% u
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  / [6 z5 t+ Q7 J0 B( j0 h
 7. Format settings, CABAC : Yes) [% W3 `' k6 V+ g  c3 G1 V; H
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  / T2 s, U7 i8 E' H' E/ ^
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  3 i; w' U; M) n) @7 ~  t
 10. Duration : 1 h 36 min
  3 T, i- V+ F0 h: Z7 P" D
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s0 z+ g. _  O1 n
 12. Width : 1 920 pixels
  2 ?" F. G. h' O/ C
 13. Height : 1 080 pixels
  ! Y1 S8 H! {6 Y0 Z; h) o7 B- j+ F
 14. Display aspect ratio : 16:9
  & R) o8 R3 X$ ~! F1 J
 15. Frame rate mode : Constant0 Y5 q! I; }1 w9 t
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  ! E/ B' i1 ^$ H4 F8 Y
 17. Color space : YUV: ]8 R! u3 g( o* u
 18. Chroma subsampling : 4:2:0, x4 `5 |0 ^& h2 s5 {0 [4 g
 19. Bit depth : 8 bits0 N' B5 x+ w7 l- n1 u
 20. Scan type : Progressive" q7 k5 a; s  d5 z
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231
  7 s2 i; d7 h  Q6 B( y. X
 22. Stream size : 7.78 GiB (88%)
  4 ?5 i+ G0 |* H$ u! @) d( T
 23. Title : Her.Fatal.Ways.III.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT0 i- w. N! X9 `7 U
 24. Writing library : x264 core 148 r2795M aaa9aa85 W) D- C. o+ f- l4 e
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  % ^. F* i* `" p: r+ n
 26. Language : Chinese; S( A9 E/ y/ \( p
 27. Default : Yes0 l8 R( ]' n* M9 K# O4 ^: o9 ^$ G
 28. Forced : No
  . \4 O8 Y" q0 j, Q, p
 29. 9 c7 c4 V0 _$ L4 H
 30. Audio! T' G# u8 i9 S) F
 31. ID : 2
  # s1 Y1 {/ q. ?  }& m9 i; C  ^
 32. Format : DTS
  8 k( ~1 `2 y5 q/ O& N
 33. Format/Info : Digital Theater Systems2 E3 M: l$ r4 P
 34. Codec ID : A_DTS
  . f# \0 x1 m, c
 35. Duration : 1 h 36 min3 `  y4 p" f2 ^1 ?! t3 n3 J
 36. Bit rate mode : Constant  \: s* f0 T0 R2 S4 [& J
 37. Bit rate : 1 509 kb/s7 s2 ^/ M  x' _
 38. Channel(s) : 2 channels
  ' b, E% X9 H# I0 w3 V- K
 39. Channel layout : L R
  ) l/ h- \2 K5 o# s; o) o; K2 t- w
 40. Sampling rate : 48.0 kHz* j+ [: o! p9 c' ^* W( k7 N
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  5 Q" J" H# [: c
 42. Bit depth : 16 bits
  + F# H; W7 [' Z& ?# O7 k5 O; h3 S
 43. Compression mode : Lossy
  . Y2 j. q1 B2 V
 44. Stream size : 1.02 GiB (12%)
  # r! A' i2 X) n% [  z6 ~3 e
 45. Title : Her.Fatal.Ways.III.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT$ b# J) k0 w  c8 D
 46. Language : Chinese& U- R$ o# t6 ]
 47. Default : Yes/ b$ d3 V! e# V* m8 B9 S
 48. Forced : No- {; ~, t& X' o5 {7 o

 49. ' ]( J8 z# M8 F4 l2 k
 50. Text0 L  u; L8 ~# q1 r: V7 L
 51. ID : 3
  ! ^! D% T) d+ y" i5 ^) y1 ^5 m
 52. Format : UTF-8
  # g& l. s  M- [: X$ T% O8 n
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; U$ ^- U' j% L% _) B9 g
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  $ N4 ^; F% x' n$ H
 55. Duration : 1 h 33 min7 i3 _( e" z; v4 t$ V+ Y
 56. Bit rate : 60 b/s/ K, Z/ Y; ^9 Q% X' s9 i
 57. Count of elements : 1641
  0 ]. O- \8 u/ i
 58. Stream size : 41.6 KiB (0%)1 S* T- E+ [; P4 O' A
 59. Language : English
  ) M% M" P. ]6 L
 60. Default : Yes! V2 D- J0 S" m$ n
 61. Forced : No
  , |$ Q0 n* @, D/ d

 62. 0 L3 N- I. a4 m% `* j& N
 63. Menu
    m8 S0 Z  X4 T6 T2 n5 ?
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01: E3 E# n. U" l) G- f* @
 65. 00:06:01.708 : en:Chapter 02
  ! M1 V) X6 l+ n) ^1 Q2 i
 66. 00:15:14.291 : en:Chapter 03
  - G9 P. r6 r; K9 B
 67. 00:27:29.791 : en:Chapter 043 Z2 X/ y$ V# v, ]5 @
 68. 00:33:04.083 : en:Chapter 05
  $ |. f& u* Q! n' A
 69. 00:42:22.166 : en:Chapter 06% e3 i, a' ^/ S
 70. 00:48:04.333 : en:Chapter 07
  * Z" }& J& W9 z7 V
 71. 00:55:49.041 : en:Chapter 08
  ; c7 ?  ?- u% v5 P& z& i& F
 72. 01:03:57.916 : en:Chapter 099 {1 N( Y' u: f8 R& j1 L& s+ Y
 73. 01:09:43.500 : en:Chapter 10
  ) C$ \! P7 C! p' C& a0 ]  |6 i# ?
 74. 01:17:15.291 : en:Chapter 11+ B% p, k* |6 U% b3 C# p# W
 75. 01:28:03.625 : en:Chapter 12
复制代码

% r6 L+ k7 R6 E7 f; ]8 j+ X* s% X' h0 Z3 s; S8 h* J
  N3 L# _2 E  w- [) L3 g9 `. _

& }7 `2 u* Q* @+ ]: f5 J& b! b
$ ^  O9 C/ I4 A7 b9 c0 F( r2 \4 y& t+ t7 C" M, ~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-4-9 00:16:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 00:59:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 08:49:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 10:16:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 18:04:08 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 22:45:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 23:03:38 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 23:32:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-10 15:49:33 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-8 23:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表