HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2410|回复: 11

[1080p] 表姐,你好嘢!2 Her.Fatal.Ways.II.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 9.2G

[复制链接]
发表于 2020-4-8 19:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

+ }( w) `8 a% \/ d. g" R9 q                               
登录/注册后可看大图
5 _" H# n+ n! x& {  w

- K' b4 }/ h6 W3 B2 x" [◎译 名 Her Fatal Ways II / 表姐,你好嘢!续集$ F% f) n0 R6 m$ w& k5 K* k
◎片 名 表姐,你好嘢!2( G7 s7 N8 A% X. m$ x
◎年 代 1991( r" m5 B' e, O
◎产 地 中国香港: v, |' F8 n* r
◎类 别 喜剧 / 动作
3 l* M5 w. d# \' R◎语 言 粤语+ T2 W; r- D0 s) f: q5 o
◎上映日期 1991-06-13
5 e' k# W, x+ {1 x2 L2 {! g2 \" n◎IMDb评分  6.2/10 from 104 users
6 t5 z9 _. W8 Y. Y& ?2 g◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0109263
# I. u* l4 {5 e- ~◎豆瓣评分 6.9/10 from 2107 users
) f, @1 V6 T2 H4 z% `& n1 R  y- w8 D◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1776803/' j! |1 X  @2 k# U1 [6 w
◎片 长 97分钟
" [  R0 m' p& D2 a; B/ t◎导 演 张坚庭 Alfred Cheung
8 d& `" G: c, F. m- K8 d: @" Y◎编 剧 黄宏基 Keith Wong / 张坚庭 Alfred Cheung+ F/ ~. {4 t5 a( [; I* b- `
◎主 演 郑裕玲 Carol 'Do Do' Cheng
2 Z1 H7 g! ]: M     李子雄 Waise Lee' r& x8 R6 R. P
     张坚庭 Alfred Cheung
4 M1 M- X+ F6 H$ j     林蛟 Kau Lam
9 ~7 {, X# H- a4 b  y9 r1 D/ e     周文健 Michael Chow Man-Kin9 Y/ K  b7 Q6 h1 ~3 ~3 F
     吴雪雯 Jacqueline Ng0 f4 e0 M2 r/ }) @) v# W
     陈果 Fruit Chan
. s- L% I- l3 k" d# w- I+ V     程守一
2 Q. I- z+ F9 A$ w) d1 ^     林迪安 Dion Lam
9 I1 L! ?) d/ w
) U# _3 A- O! K( }9 d1 }* u' n0 L: _
◎标 签 香港 | 喜剧 | 香港电影 | 郑裕玲 | 张坚庭 | 1991 | 李子雄 | 鄭裕玲' Q, h, s- i1 I8 p+ r

1 E0 j7 a9 n. l- Q$ `8 q2 h◎简 介  
$ C1 Q: J" [& h5 r- W. {- V8 }: x0 `- m( E+ [  s" I
 郑大姐(郑裕玲 饰)自香港返回后,工作成绩颇受上级肯定,职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜(张坚庭 饰)担任干警们的培训工作。另一方面,伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄(李子雄 饰)来大陆探亲,阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案,被赶来查案的郑大姐强留。忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子,被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护,对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫,但碍于面子无法与其正常交往。不久,阿雄返港,郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案,惹出不少麻烦,跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……
$ e1 y4 D4 {" o+ Z
/ d, O( D% \8 n# x& N+ p- X◎获奖情况    b  ~! d' h1 x4 b
# E! s) U4 J6 ?: X
 第11届香港电影金像奖(1992)
" t' s" C* f, N6 C1 A 最佳女主角(提名) 郑裕玲
 1. Video  i0 r! P. M  U; D; E
 2. ID : 1
  - U* V, f  z- ]2 W: u
 3. Format : AVC
  * ~0 D) a; Q, d$ q; C9 |0 z
 4. Format/Info : Advanced Video Codec( [5 s7 J% G' `- @7 e: Q  T/ F6 }
 5. Format profile : High@L4.1
  & a! q+ w9 C3 q/ L+ z- _+ K
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  $ n* a" q3 m" d4 @& p  A1 c
 7. Format settings, CABAC : Yes+ }, K# Q7 d6 D3 h) o4 q( g: j
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames" Q* ^5 x6 R5 P) ?3 x
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC, i9 ]3 s% r5 t
 10. Duration : 1 h 41 min
  6 a' ^6 r- @/ e, b8 G' K0 T
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
  $ x7 M3 I4 r. [2 U; D1 j8 |/ s( j# n; B
 12. Width : 1 920 pixels! q  G) X; J! R/ A; Y) m
 13. Height : 1 080 pixels7 S' z  S" l! z# V3 d
 14. Display aspect ratio : 16:9" F9 r5 \+ `& V0 j/ D) _! Z
 15. Frame rate mode : Constant. b- S* _& F: I9 N. z9 L" U2 A4 a
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  - T7 ^& ~$ E# I
 17. Color space : YUV. ?4 Z# R3 W7 J. \. |
 18. Chroma subsampling : 4:2:09 t$ |% ]9 H8 P
 19. Bit depth : 8 bits
  3 h7 w) ~; D! y# [+ R
 20. Scan type : Progressive1 R1 L6 u4 a3 t  Z
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231- @, b2 p1 U5 e- `! D1 X
 22. Stream size : 8.13 GiB (88%)- K+ v- W; \. H
 23. Title : Her.Fatal.Ways.II.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT. t2 v* F9 Y* P2 i5 g
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef2& l: o! Z: x) t
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  ( d4 E! s& C3 v3 j/ I
 26. Language : Chinese
  % e; {2 T+ }6 }$ ]$ _$ {, z. X
 27. Default : Yes
  " M7 r+ X) G! ~! F7 `- A! P
 28. Forced : No0 T) R" p) r9 t& |0 l( t* l4 R

 29.   e3 |) T* c$ F6 v
 30. Audio
  , ?7 P) d# e) q$ i
 31. ID : 2& j, ?, T. `2 [! w0 `+ G
 32. Format : DTS7 h# x, M4 ?4 Y2 r8 w8 t: ~6 X% z
 33. Format/Info : Digital Theater Systems3 {% c/ W7 M, [+ x1 _2 z' R' }( K
 34. Codec ID : A_DTS; }0 C& Y- O6 e) K" j
 35. Duration : 1 h 41 min
  1 \% N8 t' L8 g- v, U- D$ V
 36. Bit rate mode : Constant
  ! _8 p* k& N& c: i6 M  \' ?4 `
 37. Bit rate : 1 509 kb/s
  " ?7 n$ c$ V4 T( ?) _# X& z
 38. Channel(s) : 2 channels0 l' K( O5 V! e
 39. Channel layout : L R
  , R" p8 V5 E, k4 b
 40. Sampling rate : 48.0 kHz- I1 o2 {) q5 e9 ~* @. H
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)8 M  |8 r% I8 E7 {6 _
 42. Bit depth : 16 bits4 {7 l1 A5 j# }& n' E, a, E
 43. Compression mode : Lossy
  " [3 I& N/ W" d9 H( X2 O
 44. Stream size : 1.07 GiB (12%)
  ( A! K1 Z# ?+ ^% J- l& J
 45. Title : Her.Fatal.Ways.II.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  1 B# I( I. D; ^9 D4 ^
 46. Language : Chinese% @% p! s0 l9 A0 M& D* g0 r9 y
 47. Default : Yes
  # I! E1 S$ |9 W3 N5 T3 N5 @
 48. Forced : No9 Z9 T( k. ]# ]8 j; e
 49. : `9 F+ G. T$ g! T5 d9 H& h
 50. Text
  - ^4 Y( t  K+ E9 p  z+ B" x9 l
 51. ID : 3
  $ [: K" X: F( ?
 52. Format : UTF-8( s6 U8 e% {: f: F8 T. `7 G
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8  m. }. B* v3 N
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . V6 [+ V; I  C- ~# |! t! M
 55. Duration : 1 h 38 min
  ; Q# W) F  A) q$ a- J# X, p, z. s7 y
 56. Bit rate : 54 b/s' t6 D. Y% i8 Y7 o- X, E  X6 y
 57. Count of elements : 1558
  , a" @; d' T. n1 D+ D
 58. Stream size : 39.6 KiB (0%)+ Y  J6 Z  I6 R4 v
 59. Language : English
  ( E2 I+ n7 f7 Q+ G( @, z
 60. Default : Yes
  / r" y7 Q" R0 O; K
 61. Forced : No
  , Z# I; O/ `: s. I* k' j$ f2 h

 62. . [8 }2 R0 v" x) b9 ?
 63. Menu$ _  `9 u8 `- v% l6 \5 r
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  $ N0 B0 P" J" i0 V% H
 65. 00:08:23.916 : en:Chapter 02
  . [- r- l! g- _( [) x
 66. 00:15:35.625 : en:Chapter 03
  . Q  w3 d- T9 _* k2 F
 67. 00:27:25.333 : en:Chapter 04
  8 B* j& N; P* ]; x8 U9 ?8 Z, H$ M1 h
 68. 00:34:50.875 : en:Chapter 05
  8 T* S% U" c% G
 69. 00:44:08.500 : en:Chapter 06/ `! y- G  N2 H3 u
 70. 00:51:09.625 : en:Chapter 07+ p2 M: p$ S9 k6 b! T8 Z$ m
 71. 01:01:40.375 : en:Chapter 085 w  e! b& i2 B. |3 f
 72. 01:08:26.750 : en:Chapter 09$ L; C) e  T) p$ z9 p, {& j
 73. 01:18:23.916 : en:Chapter 10! c5 t/ m, n' H; D
 74. 01:25:03.166 : en:Chapter 11
  4 q7 b& [0 {3 J1 s8 e0 C
 75. 01:32:22.583 : en:Chapter 12
复制代码

& N7 T4 n9 ?4 W1 [; h0 g7 m0 c6 Q2 C: A( N6 X

( a$ Z# [% p$ E+ |; E! @$ o
1 g& O; W% Y# }( Y: |0 g1 Z, J8 I- w: L" k5 ]: y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-4-9 18:02:32 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-10 15:52:35 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-10 23:34:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-11 20:45:51 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
zsfung 该用户已被删除
发表于 2020-4-11 21:29:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-12 09:34:30 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-14 09:27:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-14 21:13:08 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
pigbill 该用户已被删除
发表于 2020-7-18 15:31:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-6 22:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表