HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3169|回复: 18

[1080p] 表姐,你好嘢!Her.Fatal.Ways.1990.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 9.16G

[复制链接]
发表于 2020-4-8 19:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

' s( K! e6 X1 o( f! o                               
登录/注册后可看大图
2 h$ w3 Q$ X; c  w: \/ z( \
! u0 i3 g1 @) ~1 z3 ~6 p# ]
◎译 名 表姐,你好嘢! / Her Fatal Ways / 表姐当家
5 K3 R1 f9 ~8 K% ?) U◎片 名 表姐,妳好嘢!* O: W2 R  b6 `/ o( D! Q* D7 X
◎年 代 19906 ?: f- }$ c8 ~  j# ?
◎产 地 中国香港
6 A4 n. e! S, l" `4 B3 b+ s3 M. F◎类 别 剧情 / 喜剧 / 动作  j  y# U5 h) h" N1 R. E* g: |. y7 k
◎语 言 粤语: X) q" Z8 g  {# w
◎上映日期 1990-06-28
0 {# b# C( p; V  P  \" Y7 c8 B- g◎IMDb评分  6.8/10 from 240 users
  P2 U! E' L$ f. r: S4 U6 N◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0101442; _7 ?: _# _' O1 t% q/ B
◎豆瓣评分 7.7/10 from 5926 users
6 @2 ^5 Z2 Y5 E0 e% Y◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1302441/
+ k0 c% f+ ~& q0 m◎片 长 96分钟
" m* a) J2 P2 M  V+ t; [◎导 演 张坚庭 Alfred Cheung
" V9 L' n3 h( D4 x' S+ A◎编 剧 张坚庭 Alfred Cheung / 黄宏基 Keith Wong
0 b' T% q( a" G; ^6 y- z◎主 演 郑裕玲 Carol 'Do Do' Cheng0 `& X) A( @# `# z: O7 H! |5 B" l
     梁家辉 Tony Leung Ka Fai! m$ u  @3 H# H
     张坚庭 Alfred Cheung
4 J! }% d) c  x: ^' V     周文健 Michael Chow Man-Kin  Q( o' w% [1 c3 [9 s5 K7 I
7 ]) A9 m8 k1 r# T# o

! C( Q1 F( I8 Q4 P5 Q- S◎标 签 香港 | 喜剧 | 郑裕玲 | 香港电影 | 梁家辉 | 张坚庭 | 1991 | 張堅庭
1 W3 ]+ }( M  ^( Y$ z4 O- L. Z2 w. v
8 c; k& k5 E, t: J- r0 s1 e◎简 介  % V$ f+ C- d& a* k
0 P' M2 }* S) ]+ Q( ~% a" p
 四川女公安郑大姐(郑裕玲饰)负责赴港捉拿逃跑的疑犯,不得不与香港警方合作。警长伍卫国(梁家辉饰)负责接待与合作调查,被初次到港、天真纯朴的郑大姐与助手阿胜(张坚庭饰)弄得晕头转相。
& e' ^8 c; v+ D; | 由于地区文化差异,郑大姐与伍卫国不断产生摩擦、矛盾,多次让疑犯有机可乘、逃之夭夭。1 x  P2 }' Z3 q& l
 由于在旅馆被疑犯袭击,督察安排郑大姐去伍卫国家住。而伍卫国之父正是当年国民党军72师的排长。由于信仰不同,郑大姐一到家就与伍父闹了个水火不容。一连串爆笑的争锋相对就这样展开了,而奇妙的事,郑大姐与伍卫国之间的感情也在慢慢产生变化......) G! Y& \6 W: S5 M/ u3 f% n$ X
0 I3 O3 P) a6 S" W7 F7 n, K" o, n5 m* Q
◎获奖情况  
" f/ S6 m& ~2 H6 y9 k& ~
, O" Y/ R" r5 [4 ~0 ~ 第27届台北金马影展(1990)
9 }4 _% z  L7 U! I8 U9 K 金马奖 最佳女主角(提名) 郑裕玲* S0 `$ N8 d5 w( i6 s, K1 k
 金马奖 最佳改编剧本(提名) 张坚庭 / 黄宏基
1 U, V& c# C% }  Q& P, h3 E- n# @% ^3 w* L+ {9 {
 第10届香港电影金像奖(1991)1 {/ b3 W9 @& [; {5 k: C- t
 最佳女主角 郑裕玲
 1. Video
  # N5 {/ {& T0 b2 \/ m3 ~. N
 2. ID : 1
  " V# F3 Y# t- \! Y5 O
 3. Format : AVC. B/ w. }5 b: o  X6 ?
 4. Format/Info : Advanced Video Codec9 d" _1 q/ L* U: }: P
 5. Format profile : High@L4.1* e3 I  w7 k( t  h/ Y! f
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  / q; _0 ~& o& V
 7. Format settings, CABAC : Yes4 K& @" l4 E7 b$ |: ^
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  1 S$ q# F; k1 {6 U% a4 ~2 z4 X
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC. {8 `4 u3 B) \
 10. Duration : 1 h 40 min
  / X4 o/ p! e$ Z2 L
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s/ G1 m9 y4 q, {0 V& E
 12. Width : 1 920 pixels/ q. N+ I( p: @2 m% d
 13. Height : 1 080 pixels) O/ k4 I# S3 n0 R4 a0 j( R5 g' a
 14. Display aspect ratio : 16:9  t1 B, r; E  U
 15. Frame rate mode : Constant
  0 X; `% {) A. L% z+ ]- F
 16. Frame rate : 24.000 FPS, B  N) m) r- u
 17. Color space : YUV* q' s4 V/ Q- |8 z( i' I; R. |
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  8 z; {; f- K/ p; y
 19. Bit depth : 8 bits
  % o3 B6 Z4 L8 q" D& N8 H$ N
 20. Scan type : Progressive4 a$ @6 D: S+ c5 I& a- ^
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231% t) [/ x+ ^7 ?& V5 S: u
 22. Stream size : 8.09 GiB (88%)
  - [4 S5 \9 f4 v
 23. Title : Her.Fatal.Ways.1990.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT: I( }7 ]! h: F) y" w8 I2 ^( ?
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef21 f& s- z7 |* c: b7 W1 o  h8 h  A
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  3 s  }  d) H% f1 M4 ?8 B
 26. Language : Chinese* d! o/ F1 O& O; {  r( ~
 27. Default : Yes& p5 g8 Z8 a7 j% [
 28. Forced : No
  4 r4 U. w% U7 k* v

 29.   t, Z1 A3 N: Y% F  z  h  Q
 30. Audio
  - k, h. |3 S, n' S/ `
 31. ID : 24 J/ R7 s) p3 @( ~
 32. Format : DTS" l. k1 W! N3 o' c* |5 }
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
  5 U/ S. L* \6 @4 I5 _+ y9 o
 34. Codec ID : A_DTS; s& d5 s- [! o) P& Y
 35. Duration : 1 h 40 min: U% [4 w: P3 o+ F- c" D
 36. Bit rate mode : Constant
  ; @0 Y& E% h: q( h4 L- A6 a( ~
 37. Bit rate : 1 509 kb/s
  4 K  j- O  O7 V0 s. [
 38. Channel(s) : 6 channels, t* U4 V2 B% j# B
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE) D/ t: Y$ V/ c! k# @9 i
 40. Sampling rate : 48.0 kHz+ s- {" M0 `" @# I
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  0 b/ n1 L* m5 Y. Z8 U/ V
 42. Bit depth : 16 bits
  & d" y6 ^7 @7 e4 R  b# ^
 43. Compression mode : Lossy' C4 w# D+ [9 C; v3 w
 44. Stream size : 1.06 GiB (12%)
  ( I9 t: ]# ], G5 M. b4 D
 45. Title : Her.Fatal.Ways.1990.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT! f/ L( V6 L; q8 a; g
 46. Language : Chinese2 [% X6 ]8 t* |+ }8 l1 A' F! F7 a
 47. Default : Yes. G! N" n8 h/ e  s; x
 48. Forced : No9 Z0 X. `+ E0 x' N9 _3 s

 49. $ ^# H: ^, V$ \1 G& ]: L
 50. Text7 E: c8 t' |+ P! B2 D% W
 51. ID : 3
  : l: {2 M" [; C' d, _6 b
 52. Format : UTF-8
  1 x% ^; ~+ ~  v$ b  D
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 A6 d5 }& |4 x% Y/ @) j  A* x
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 h3 T& k# }, Y/ h) W: E' k1 d4 b$ y
 55. Duration : 1 h 37 min
  ! Q1 A" P/ R) k7 e. L
 56. Bit rate : 44 b/s
  6 Y7 t* A7 b' r& |0 e& z
 57. Count of elements : 1340% I+ @( J! x8 B* Y! Z
 58. Stream size : 31.7 KiB (0%)
  8 g( S4 V$ w; K4 e5 a  l
 59. Language : English- L+ i" A3 D* s, x' X% B& G
 60. Default : Yes
  * ]' Q& \0 c3 Z2 U7 c
 61. Forced : No
  7 ~+ ?  m- p' D  q7 ?
 62. * Y4 J" }/ G. m( {' ~: m
 63. Menu& i9 B4 d7 q- m! }
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  ' |, f# \, M7 M% d0 O# Q
 65. 00:08:18.958 : en:Chapter 024 D2 J% l4 Z# R7 U% H5 z2 B2 C
 66. 00:18:37.583 : en:Chapter 03
  7 ^) ?1 W3 L. Q" ^* N) g6 K0 K. ]* f
 67. 00:26:00.083 : en:Chapter 04" j4 m, r5 I: z6 f( r3 H
 68. 00:34:04.000 : en:Chapter 05  A# p7 {, F1 J" P5 X
 69. 00:41:53.708 : en:Chapter 06
  ( ]+ k! q, O9 n$ Y! J: E
 70. 00:49:41.250 : en:Chapter 071 e3 Z5 a, H, v# [/ ~
 71. 00:57:18.333 : en:Chapter 08
  1 ?  W, j; A# P1 t: l/ [0 j: x2 R& `$ `
 72. 01:05:42.875 : en:Chapter 09( q8 g+ \; V9 H) U' _! A7 \
 73. 01:14:43.583 : en:Chapter 10
  3 v% j# Z0 u+ Q# \1 h" b" ]% n
 74. 01:24:30.583 : en:Chapter 11$ r- z' N  s. k+ ^
 75. 01:32:36.541 : en:Chapter 12
复制代码

+ P- S( }; V- @) g$ |% k  D' h4 s7 V

9 l1 Z( T3 F0 c0 l. p1 @( Z: ~1 v& q1 M( _& D
! y! i7 ]. p; D$ y) L5 G7 i5 Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-4-8 23:26:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 01:01:41 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 17:53:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-10 15:51:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-10 16:27:06 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-12 09:33:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-12 10:26:41 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-13 17:06:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-9-30 02:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表