HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2609|回复: 16

[1080p] 表姐,你好嘢!Her.Fatal.Ways.1990.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 9.16G

[复制链接]
发表于 2020-4-8 19:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

8 d, p! O2 U/ K2 |0 s# N/ }% ?( s                               
登录/注册后可看大图

# U1 J$ ~) B" Q- G$ q2 v2 r7 T- ]
6 t6 ~$ M  Z0 z! M! |' [" }% e! s◎译 名 表姐,你好嘢! / Her Fatal Ways / 表姐当家
2 \3 X! t6 U7 c$ J◎片 名 表姐,妳好嘢!. }: C' g3 B: h: R0 j' U
◎年 代 19908 x. q' B4 u& M+ ^' x
◎产 地 中国香港6 y% D3 y# N) k- ]3 m( s
◎类 别 剧情 / 喜剧 / 动作" F2 s6 G: P, [& X
◎语 言 粤语+ w  W( h; c; s* d" {
◎上映日期 1990-06-28
. f" A0 M5 n  i4 |◎IMDb评分  6.8/10 from 240 users
: [+ H4 K$ |0 ^( a+ x  d' I: U! i◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt01014420 D: T; P+ y  h. u
◎豆瓣评分 7.7/10 from 5926 users# E7 u% d( o; Q  Y  m, I
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1302441/
0 \& _: x. s3 a* I◎片 长 96分钟
! F. b9 k2 r2 o* T0 |8 x◎导 演 张坚庭 Alfred Cheung- [- c* D- D" q# p
◎编 剧 张坚庭 Alfred Cheung / 黄宏基 Keith Wong( N! m4 T. i% Z9 |7 E9 x
◎主 演 郑裕玲 Carol 'Do Do' Cheng& {2 @. q* n5 P) m9 n5 M8 }1 w
     梁家辉 Tony Leung Ka Fai2 }  c$ `2 [. i
     张坚庭 Alfred Cheung
) q" H: U2 p; P2 ?     周文健 Michael Chow Man-Kin
# _- M" u5 z" J" n$ `% A  g7 z7 Q* y/ `
* L. E2 a% A, i; k6 _  W
◎标 签 香港 | 喜剧 | 郑裕玲 | 香港电影 | 梁家辉 | 张坚庭 | 1991 | 張堅庭8 c  O* F* d' B- H2 |
9 u7 m4 k" A* T# N9 T  l
◎简 介  
7 x& m  q. V5 ^
2 o; W/ W+ W% Y) q8 J1 |/ M 四川女公安郑大姐(郑裕玲饰)负责赴港捉拿逃跑的疑犯,不得不与香港警方合作。警长伍卫国(梁家辉饰)负责接待与合作调查,被初次到港、天真纯朴的郑大姐与助手阿胜(张坚庭饰)弄得晕头转相。
/ q3 I) p( k! ^ 由于地区文化差异,郑大姐与伍卫国不断产生摩擦、矛盾,多次让疑犯有机可乘、逃之夭夭。
/ m* [+ M/ g% L 由于在旅馆被疑犯袭击,督察安排郑大姐去伍卫国家住。而伍卫国之父正是当年国民党军72师的排长。由于信仰不同,郑大姐一到家就与伍父闹了个水火不容。一连串爆笑的争锋相对就这样展开了,而奇妙的事,郑大姐与伍卫国之间的感情也在慢慢产生变化......) K% K; R  K' V
. H3 l% L  D8 Q& {/ I' w, j2 y' S
◎获奖情况  
3 H( L! F# `( i+ ^9 G6 O+ G6 C2 f. U3 U7 U5 ~" E# z$ r
 第27届台北金马影展(1990)
: R- V. Y" `' y# L! G: L 金马奖 最佳女主角(提名) 郑裕玲% S- h4 J8 F$ |9 e9 W  q% v* x/ j
 金马奖 最佳改编剧本(提名) 张坚庭 / 黄宏基
6 K7 N( h' ?' d$ _8 T$ T
. @4 u5 T2 p' r1 Y6 K. _9 ] 第10届香港电影金像奖(1991)
9 K5 P6 p& v2 C2 z% v6 X6 H: {" | 最佳女主角 郑裕玲
 1. Video
  - u9 W! S2 |8 s
 2. ID : 1
  + v; `" S- M* L) O# Z0 k4 C
 3. Format : AVC
  . q+ I8 p- Q7 c7 e1 P
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  ! c$ `4 }/ ?% Z: ^/ N8 l& x* z
 5. Format profile : High@L4.1
  9 i4 P5 ^4 {/ q, V0 P5 Y
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  4 z" o6 ?2 t4 v; S& e! Y
 7. Format settings, CABAC : Yes
  , f! M; b/ H; G/ l# T
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames: }7 r: Q" V4 H1 \5 G" r
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  ' X" t) S3 ]7 Y: Y. L. v/ ~) \3 M
 10. Duration : 1 h 40 min
    j0 H+ p9 S( `, R2 z
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s6 D! d6 Z' z1 ^) I, f% y5 F
 12. Width : 1 920 pixels) ~+ E9 e" S* D2 `  m# J9 G
 13. Height : 1 080 pixels8 }* x/ a, h4 K9 z7 g/ @
 14. Display aspect ratio : 16:92 s' L) N# q# v0 l6 T  V6 U- o- Z
 15. Frame rate mode : Constant
  , F5 n" o# w8 k- _
 16. Frame rate : 24.000 FPS1 f0 }( n9 _) G  C
 17. Color space : YUV5 A4 m/ r1 q+ H' U+ R
 18. Chroma subsampling : 4:2:0. f2 @: t6 o8 V: W  n# G# V
 19. Bit depth : 8 bits
  + c  x9 s: f5 B: R5 |
 20. Scan type : Progressive' W4 f0 m# b5 ?. X2 Y
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231; o* Q. E9 }3 l( T9 u/ g# r
 22. Stream size : 8.09 GiB (88%)% x1 k4 S+ B3 W
 23. Title : Her.Fatal.Ways.1990.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT1 ~/ @' e: ?, k) E
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef2& L$ \8 x# _- n5 w  u  A4 b
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  2 ]/ s9 H/ O4 p) r% u; d
 26. Language : Chinese5 k9 E0 V0 ]5 b0 t" c, N) F& V: e: a/ @6 b
 27. Default : Yes
  8 s3 c4 a2 s) }8 Q( g
 28. Forced : No5 X3 M7 I8 c3 S$ P! L/ B' m( \" N: s6 i& a
 29. ; T* M% i6 e/ a) D
 30. Audio* }! l: H7 J. x$ B4 [0 d1 \) Y& J
 31. ID : 2
  ' `- o( ]" B( L, G8 A6 Z: x
 32. Format : DTS
  5 w+ J# Y# I8 f' [0 g# O. S
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
    @% e- k8 a7 l9 E! `
 34. Codec ID : A_DTS
  4 S1 s! [* u" R# k4 E# M. E
 35. Duration : 1 h 40 min
  ) m& B1 Q3 O3 F
 36. Bit rate mode : Constant
  & M: F6 k$ P# s, l+ V: N
 37. Bit rate : 1 509 kb/s8 \* U* r+ ?( K" H
 38. Channel(s) : 6 channels
  9 R: y0 n3 h1 ]5 A5 z
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE
  , J+ Y% Y" S5 _0 S+ B
 40. Sampling rate : 48.0 kHz1 ~4 L1 Q0 C, ]
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)8 e" J7 x: B6 w8 Z& _6 Z  g8 {$ _
 42. Bit depth : 16 bits
  ; a! f3 U' K6 j7 m/ C
 43. Compression mode : Lossy
  ( p4 D* B  j, V+ l+ }
 44. Stream size : 1.06 GiB (12%)) z0 `7 @9 V  ]- Y3 H
 45. Title : Her.Fatal.Ways.1990.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  0 l: p! ]" j' F" z8 T: g
 46. Language : Chinese& a5 j( W; g. m9 q+ }
 47. Default : Yes
  2 @1 H' @  A+ K4 p4 W3 R
 48. Forced : No1 o7 Q/ P5 Z7 L9 {8 S  o
 49. ; o6 W# E6 w. v* l
 50. Text: k' T- t" D$ v/ U( [
 51. ID : 3
  / w" a  F' U# a" j! S
 52. Format : UTF-8. D4 {% i8 Y' w& G$ `1 p8 T
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8: l6 F8 i' A. H% ?' S
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : K! Q6 u4 k6 h; e% x" V+ e
 55. Duration : 1 h 37 min7 ]5 B: p  p/ {7 K# M! e1 N# S2 s
 56. Bit rate : 44 b/s
  , K' I" V! s9 J9 _9 F6 f: @
 57. Count of elements : 13405 E  W6 G. G1 g. F
 58. Stream size : 31.7 KiB (0%)! z2 b  _$ b' ~2 T2 P9 V) e9 c
 59. Language : English
  ) ]$ A5 u  d' w* `
 60. Default : Yes
  / x$ R( u1 S- `
 61. Forced : No. b3 b% ~% s2 W! B. d

 62. + X# `  \$ Q/ ?+ k# b& d0 x$ z
 63. Menu
  3 v3 ]  U+ |0 J9 S. O1 S- ^
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 011 D* ~, ~; k$ x
 65. 00:08:18.958 : en:Chapter 02
  * M9 v/ }- M: m9 l5 l  q
 66. 00:18:37.583 : en:Chapter 03
  9 Z/ U8 Q" X/ ]; O
 67. 00:26:00.083 : en:Chapter 04
  5 o1 J' i2 }9 a2 [# `) q* Z8 x, J( @
 68. 00:34:04.000 : en:Chapter 050 J1 r$ c. v) b7 s/ ~# A$ q5 o
 69. 00:41:53.708 : en:Chapter 06- u7 y- i9 ^1 u" @  v% R5 H
 70. 00:49:41.250 : en:Chapter 07, P, x, f6 c/ S! `; Q) `* f: c, x, ?0 N
 71. 00:57:18.333 : en:Chapter 08
  ( f+ N/ C1 @4 Q' c" C- l
 72. 01:05:42.875 : en:Chapter 09
  # p3 Z9 d9 B6 Y" Z
 73. 01:14:43.583 : en:Chapter 106 J& \; W# n; i4 P, I* b2 K. m
 74. 01:24:30.583 : en:Chapter 11" }) S( f+ Q- S2 T
 75. 01:32:36.541 : en:Chapter 12
复制代码
+ A( t! {, Q! ~5 F& Y' L/ f4 F2 q5 v

  M# A! E( S2 P+ i: N( O; F( l4 w- j5 P0 J' j7 A; h

  L5 N( }2 }2 S8 R% \  ], g; `
! b( a* }& h. i; N: Z+ W
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-4-8 23:26:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 01:01:41 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 17:53:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-10 15:51:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-10 16:27:06 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-12 09:33:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-12 10:26:41 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-13 17:06:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-11-30 06:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表