HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 6791|回复: 32

[1080P和1080i] [无台标][韩剧:王国 第二季 全6集][1080P-Netflix版/12.78G][韩语 中文英文多国软字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2020-3-13 17:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
- c5 X6 g! ^) n- x+ y
                               
登录/注册后可看大图

3 V8 m( T7 S: F2 C! p. u" `. |4 Y  h6 T" v9 ]
◎译 名 王国 第二季 / Kingdom / 李尸朝鲜(港 / 台)5 C6 U6 z% E7 }; m$ |. B4 ~
◎片 名 킹덤 시즌 Season 2. g& j* l! J4 L9 A6 t' g! D+ R' E
◎年 代 2020! M/ r: T" V% Y
◎产 地 美国 / 韩国- G! w) y8 K& L. ?, w" p0 a
◎类 别 剧情 / 动作 / 惊悚
5 u1 g* l9 p/ i# `1 ?7 m1 N◎语 言 韩语
- j  F4 v$ P/ G◎上映日期 2020-03-13(韩国)
( l0 Y+ n9 W( I8 m; T8 f& Z◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9256448* Z3 q4 R! e" _5 g0 H  f
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
1 h% b7 H3 s! N( H◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30306401/+ x, l) m% Q2 W7 q+ p0 i
◎集 数 6! h3 G4 H3 f6 o9 m5 Y! s
◎导 演 金成勋 Seong-hun Kim / 朴仁载 In-je Park1 q8 q1 U& S/ u- _8 @
◎编 剧 金恩熙 Eun-hee Kim
9 O! U4 Y. k# e2 P% L* v◎主 演 朱智勋 Ji-hun Ju
9 u: T9 \9 |* C" l4 w     裴斗娜 Doona Bae
% v) r% g, B; D9 Z* T     柳承龙 Seung-yong Ryoo( `, R" B% B  P% O) c
     全智贤 Gianna Jun, c: ]- v( h) L2 ]2 W- P+ _
     金相浩 Sang-ho Kim/ T. B/ [, o3 e7 J: x2 m$ D
     金圣圭 Kim SungGyu
$ \& x( V  l; h5 _1 v4 r     金成圭 Seong-gyoo Kim
* g5 @* u+ ~3 h% u     朴秉恩 Byung-eun Park) ?3 T& J8 o7 u, ^; _* |
     金惠濬 Hye-joon Kim( I- B- ?# v) I! s9 ~9 v
     金太勋 Tae-hoon Kim
( e* P4 p6 A7 b     许峻豪 Jun-ho Heo
& Z- ~9 x* W! ?# ~  f9 Y$ V6 d6 [- Z' ]5 {$ o8 P
6 g3 y8 {4 ?6 v" C2 c
◎标 签 丧尸 | 古代丧尸 | Netflix | 韩国 | 韩剧 | 裴斗娜 | 朱智勋 | 剧集
# V: R2 `  t4 `6 V& X! E" p& H0 ]6 R+ T' C2 h* ?5 M+ N! ^! u
◎简 介  7 m3 X, P  [; ]7 t; Y) ]

. e0 T9 t+ U( L' k( K. ?; E+ _ Netflix续订韩剧《王国》第二季,计划将在该剧第一季于今年年底明年年初播出后开始制作,《信号》编剧金恩熙将继续执笔,第一季主演柳承龙、朱智勋和裴斗娜也将悉数回归。6 N* G1 }1 [0 X* e
 《王国》讲述了朝鲜王世子在调查离奇疫病的过程中发现了威胁国家安危的残酷真相的故事,是一部六集长度的僵尸剧。而第二季将接续第一季展开,整个故事将在第二季完结。
& N. n* i7 Y. `, L/ n/ m8 x# S 据韩媒消息,目前《王国》第二季正在制定具体日程,计划将于《王国》第一季在今年12月或明年初播出后开始制作。第一季主演柳承龙、朱智勋和裴斗娜将继续出演,《信号》编剧金恩熙将继续执笔。
" ~0 s& h2 I8 `) ]& \$ ]
: L! l9 V3 n5 ~* k◎获奖情况  
/ t9 ~& [  [. U$ a" F6 h8 r' m( O+ P& X- m' w
 第6届豆瓣电影年度榜单(2019)
, p8 I8 ~5 N# }( ] 最值得期待的剧集(提名)
 1. Video
  ( n+ ?* {' v  U5 t# I; e/ r
 2. ID : 1
  + c  {4 a6 ]9 y# J4 ?  n
 3. Format : AVC
  $ M! F2 N( H, S% x
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  4 I* S) j( e% Q1 ^7 b8 t
 5. Format profile : Main@L44 X' L: ]2 }, J; P6 j; F! N, k" A/ p: |- \
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames8 I) h7 r. b+ Y- X. |$ H4 F
 7. Format settings, CABAC : Yes5 Y# ?1 G) r5 n
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  " L/ I! x$ p# g5 U) M- O: P
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  7 b. g) ?; x/ b* m! c: G; }9 \# k
 10. Duration : 52 min 23 s
  ) p& q. A) n7 D9 ]5 J& m- y
 11. Bit rate mode : Variable5 \' m2 m8 O/ r, L5 K
 12. Bit rate : 7 500 kb/s
    a3 {6 \* C6 |2 q7 E6 `6 p
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s
  $ r: n4 x) f( W! w" R& b
 14. Width : 1 920 pixels
  0 Z. ~  U: G, g
 15. Height : 1 080 pixels
  9 `: q9 Y3 z  m* R& r  a
 16. Display aspect ratio : 16:9
  4 g& J* i9 S6 _. Q4 ~" t
 17. Frame rate mode : Constant7 t$ r8 I- l2 u+ a5 \/ n$ M7 h
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  " U* y, M+ z! D7 n0 S( D
 19. Color space : YUV0 [" p) i  f$ o0 K0 k( p
 20. Chroma subsampling : 4:2:0- j( X" K4 g1 l- I6 o3 V( I2 ^# h
 21. Bit depth : 8 bits% Q/ }# g' P& P- R
 22. Scan type : Progressive! }2 l& @- k3 y# h; X9 u' t3 M
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.151
  ; Q/ H3 l- n2 i0 Q
 24. Stream size : 2.67 GiB (90%)" j9 U: Y: ?* l' H3 m
 25. Writing library : x264 core 148 r2717 0d2410d
  ) Z" v9 F7 Y* S5 r# t, P+ `7 R% w- C' y
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.001 B# B0 }8 n% M7 }, ~/ e
 27. Default : Yes- r! N4 T  j8 O  U
 28. Forced : No
    B; I" a& J7 o5 c
 29. ! ]6 q  D2 A/ T. ^  P
 30. Audio2 s5 z8 i+ B8 d$ j7 t# {5 o
 31. ID : 2% H9 ?2 ]* r" C& i) D- V
 32. Format : E-AC-3 JOC
  . c. ?1 S1 F( L9 j: B2 z% `
 33. Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
  " g4 X0 t7 E, Y# r; t4 S: I
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
  * e2 ~5 S# V# k
 35. Codec ID : A_EAC3* X' H2 O& K: n. o& P
 36. Duration : 52 min 23 s" H4 ^1 x/ ~* v: e: C. ]" l( Z1 `
 37. Bit rate mode : Constant
    p+ h5 q7 R$ P  {9 q+ o
 38. Bit rate : 768 kb/s6 _! m2 l2 f9 F
 39. Channel(s) : 6 channels
  0 w; C5 Z- K& h1 i9 q: z+ h9 T: r
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs) a# {! M' c5 B% p7 G+ k  w
 41. Sampling rate : 48.0 kHz7 p8 F4 ^' N7 k8 v9 E* N( A
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  0 C+ G* r+ a' S" t# h
 43. Compression mode : Lossy, Q* j) b) A% Y! x  \1 \0 R
 44. Stream size : 288 MiB (10%)9 G- o! W- z- Y5 ~% w
 45. Title : Korean
  3 w4 q9 t' g$ R! {
 46. Language : Korean
  , o, K! e, R" k; f* T
 47. Service kind : Complete Main
  ; Q9 d# _' ~, |: V3 }
 48. Default : Yes
  , ^* b3 M% G4 q+ f2 N1 T
 49. Forced : No
  2 C! s' ^4 Y# M& _9 M8 t# h+ k* t" V
 50. Complexity index : 16
  ! ]6 F: B5 i3 q( e
 51. Number of dynamic objects : 15/ V" |- ?& X8 e& O7 a
 52. Bed channel count : 1 channel2 A! F  s, G* z0 K/ |
 53. Bed channel configuration : LFE4 h  z- P  t# |6 I# P0 Y# N

 54. * X& t+ H0 x3 C4 |" m0 i
 55. Text #15 H4 D0 O- g6 L* t& `5 [7 ]
 56. ID : 3
  % @6 n; }" f" ]+ u" m% `* K, X6 [& O
 57. Format : UTF-81 E- l  T" Y3 E4 L) W
 58. Codec ID : S_TEXT/UTF8; [# G. N* c* J5 K/ _  [9 U+ l; Z/ ^$ |, n
 59. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' K8 N' b5 g  B) Y
 60. Duration : 51 min 12 s
  2 m+ H. u5 p" z
 61. Bit rate : 40 b/s9 q" g' J; G$ z; Y$ |
 62. Count of elements : 6000 c5 b0 u8 a  r3 B; u, m
 63. Stream size : 15.1 KiB (0%)
  ! w8 G5 b2 ?. r2 h) r
 64. Title : SDH
  9 ]! l( a$ H  E  |3 \# b
 65. Language : English; [' t. B' M0 q0 B, j: S
 66. Default : No
  " y7 }! b5 t1 }# A7 f
 67. Forced : No
  & i1 O- r- t; f  L
 68. , V' Q7 Q) q' g/ X
 69. Text #2
  - g& z1 E4 v, B6 [3 b) r8 [
 70. ID : 4
  1 [4 c* W: Y7 J# W
 71. Format : UTF-8
  ' Y6 p( H) r- `. `
 72. Codec ID : S_TEXT/UTF8' p" @3 f6 Z0 v/ }+ @
 73. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- e, O' l5 p; \6 f
 74. Duration : 51 min 12 s& \% r* M# I0 R
 75. Bit rate : 31 b/s
  % k: R* D; z$ P" A# D
 76. Count of elements : 393
  ' U8 O/ s5 c! j$ H+ Z
 77. Stream size : 12.0 KiB (0%)
  4 B1 V$ v4 \7 ?( }' ?; i* P4 c! }: e
 78. Language : English8 p4 L# c, P6 y# Z. L3 G" P8 X. i4 k
 79. Default : No
  / n, e2 ]* ], k" A! L; ]
 80. Forced : No- v# s: y( X( z9 M' V

 81. / ]! j3 @: T; B: r  ^* _5 N
 82. Text #3' V3 l6 [; h1 z9 l  T
 83. ID : 5
  ( t  l8 f) @4 g9 R* t9 a
 84. Format : UTF-8- i; {" v3 U" l* k. [
 85. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ ?7 d' B( S' P
 86. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , _$ r+ P3 D+ y0 v/ h
 87. Duration : 51 min 27 s; |$ }) T* s) K% ]: L+ X
 88. Bit rate : 52 b/s
  ( H+ m& N, z: H" ]
 89. Count of elements : 3982 q" [4 b% K7 X) O* V& J% T
 90. Stream size : 19.6 KiB (0%)6 q2 W  a: R* z  e; t( e
 91. Language : Arabic
  , x* N5 N. a( N% z/ ]  }
 92. Default : No$ z: }6 w5 J. g0 V6 c& @2 E. d7 l
 93. Forced : No+ u" x/ ^( D* b5 k( T1 _5 M

 94.   U* t  I- J* t+ q
 95. Text #40 L3 ~6 K7 h( K6 t! k
 96. ID : 6+ K" D. N3 b- S9 H) ]
 97. Format : UTF-8
  1 b7 m" j8 Z- {& A
 98. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 g9 A8 R$ e  M" {
 99. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) @' q9 d5 v3 Y2 t) E
 100. Duration : 51 min 27 s& D' b6 ^. C+ ^" J
 101. Bit rate : 27 b/s
  + Q' y( M) ?$ f) o" \
 102. Count of elements : 394: L7 X9 B/ R* c7 T+ ?
 103. Stream size : 10.3 KiB (0%)
  / x8 W7 ]' R7 O; p/ W$ v
 104. Language : Czech/ |2 M  J/ w7 X* F& s1 D1 ~
 105. Default : No
  ! e7 F% W0 U2 v4 k: G3 b
 106. Forced : No
  $ x0 O) C; f7 `& }) H
 107. 8 V) m0 h& ~. _) P, r+ F
 108. Text #5* q+ m. Q- b& w. e' T
 109. ID : 7
  ! q/ _( O; b  @% {. [
 110. Format : UTF-8
  * c+ N9 Y1 X; M
 111. Codec ID : S_TEXT/UTF8  ^0 W4 V, t1 a* H& _9 `
 112. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  e6 i5 r# S* d" `7 B9 |( J
 113. Duration : 51 min 27 s
  . m- G$ m( t! A7 `8 M
 114. Bit rate : 29 b/s% c+ D+ P5 K8 ?$ V( D
 115. Count of elements : 381
  ( F$ j% B1 B5 r  i+ S/ J
 116. Stream size : 11.0 KiB (0%)
  9 u$ p; E9 f7 \8 c) H
 117. Language : Danish" X8 i2 `' e2 W0 H$ g- q
 118. Default : No
  3 [/ D5 {& k3 T; L% {1 u) O% k. e
 119. Forced : No
    L- T6 C% L; y, f# `; i1 E' l. q' [

 120. 3 W% ?5 {8 ?( N, n% _
 121. Text #6
  , G5 s* g: @. H# n
 122. ID : 8. L, u4 J  }0 S# P% g7 m  w& x
 123. Format : UTF-8  L, ]. a- c7 S3 ~5 O* x( u# z3 u
 124. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( v7 @3 v/ C: e/ v" p
 125. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( z- n: }0 l% G0 X. v; ?
 126. Duration : 51 min 27 s2 t  V1 _+ l% ]' n
 127. Bit rate : 29 b/s* S: j1 D' Y) N& X
 128. Count of elements : 381
  ) A6 }! O& T; g; R
 129. Stream size : 10.9 KiB (0%)
    {3 I, ]& y! o/ H( W  w, q: ^
 130. Language : German
  " P; i* ^4 J4 F7 J
 131. Default : No
  $ w8 D/ v* G: Q
 132. Forced : No1 p+ J6 H: g, R% W, E( B5 L* ^6 u* p
 133. 0 h: X  K2 e! J& a
 134. Text #73 l# q- b3 |+ l9 m; z4 v# ?$ o. u1 v6 d
 135. ID : 9; K1 B* V3 k& N  G6 F3 r
 136. Format : UTF-82 T2 C! e3 U" w  J
 137. Codec ID : S_TEXT/UTF82 \% g" w9 V0 m9 I) r4 T
 138. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , A# F0 F! Y9 g7 P+ m
 139. Duration : 51 min 27 s
  " b  b  J- r3 j) m+ W
 140. Bit rate : 49 b/s
  2 _- {' m- @* ?( S3 K: n4 q* B
 141. Count of elements : 384. T0 q4 b& |; ?5 _7 F; a$ M
 142. Stream size : 18.6 KiB (0%)* \( n" R% A9 s- j, Z% F- p
 143. Language : Greek
  " ?2 i* C, B! q  k1 j1 j3 ~
 144. Default : No
  ( I* @$ K  s. c7 ^, {
 145. Forced : No
  . I, N6 O* n7 C( Q3 D
 146. ; s7 E7 X# }$ |$ H& K
 147. Text #8! q+ G! O- Q$ U7 A7 ], z1 v
 148. ID : 10
  9 i& R- F  ^- H# B* ~9 B& l
 149. Format : UTF-8, Q3 f3 T2 J6 j4 K
 150. Codec ID : S_TEXT/UTF88 t$ l) \: M1 D8 [% K
 151. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " o4 J. ^, u, E7 n
 152. Duration : 51 min 27 s
  ; k' R3 v4 x% h6 l. X1 V
 153. Bit rate : 29 b/s
  ) u; ^: H9 Z; O# t7 y, O) |
 154. Count of elements : 380
  6 B3 B6 @+ ]  v2 L/ z
 155. Stream size : 11.2 KiB (0%)
  / M; ?9 C8 n3 n! ?$ u# r2 l
 156. Language : Spanish
  2 c& e; P1 v* l5 c: t
 157. Default : No
  - i7 z# \4 f8 P& |: b" M
 158. Forced : No
  4 Z- R/ ^# \7 F
 159. & V0 L: p  E4 y  n' A  H
 160. Text #96 m9 M/ ]$ b1 T: ?9 f
 161. ID : 11
  7 K% J1 O$ h1 g1 o3 `$ L* t
 162. Format : UTF-8
  $ m) F1 V8 V( P( P3 R% o" N) j
 163. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 Y/ W0 `2 c! E0 O* p
 164. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ' H8 I- P  J6 C
 165. Duration : 51 min 16 s$ o$ T- O! a8 B% }! l- {8 t
 166. Bit rate : 28 b/s2 @  r. j8 Q- _0 F
 167. Count of elements : 384
  : W3 }3 }% ~& h
 168. Stream size : 10.6 KiB (0%)2 C6 q. z% `8 f2 \5 }! n1 K9 z
 169. Title : European) f# k! z6 t6 y
 170. Language : Spanish7 \# T- \6 {- O$ i9 c: q
 171. Default : No
  * h' k6 U9 q, n; o# v) _; [. }
 172. Forced : No
  8 [% }8 q7 }) |" Q& P( n& s

 173. ; Z) h5 i" S" \' B5 [; ~
 174. Text #10
  * x$ t& M9 j. F
 175. ID : 12
  , {) C! ~5 n+ p: U, q
 176. Format : UTF-8
  : z. J3 @8 O# G* E$ }
 177. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # C4 }; J! B/ s
 178. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" s6 S( p  }7 ^( @4 j6 B% V. j
 179. Duration : 51 min 16 s
  / M1 P+ `8 s) p
 180. Bit rate : 29 b/s
  $ N8 L* F" C. }/ t
 181. Count of elements : 3843 k( Z5 b) k' w2 t4 z0 J
 182. Stream size : 11.2 KiB (0%)
  ' V4 ~$ A& |* B" b4 t9 l) s
 183. Language : Finnish  o  W3 W+ J( V! Y$ X$ e( _3 p1 O! ^: W
 184. Default : No) ?% v* d0 Y. p$ t
 185. Forced : No
  , \2 X" E- a* @) g
 186. ; k/ H( w3 D9 g  K5 p: O- h2 D
 187. Text #11
  $ {* x& |3 O" U  J
 188. ID : 13
  0 k. y( A: [8 Q8 }
 189. Format : UTF-8' b; n' [3 d; M: T2 b4 a0 s
 190. Codec ID : S_TEXT/UTF88 F8 N! ^; c: I# w  r: D  c9 e0 u
 191. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) ?* _4 H9 B- H3 A# n& G
 192. Duration : 51 min 27 s
  + H& \8 v- @. p! Q: e
 193. Bit rate : 30 b/s
  0 l$ w3 h6 J7 F3 e
 194. Count of elements : 3919 p# o) {( u8 e3 ?* m3 g. T3 }
 195. Stream size : 11.5 KiB (0%)
  4 g1 f  h$ n: O1 A1 S1 n
 196. Language : French# ^* w# ?) G8 n8 T
 197. Default : No
  * j2 q/ a; Q. e; W
 198. Forced : No
  / m5 P' @* |; _
 199. , N' u* O7 O' D& U  u3 T) o% m) ?
 200. Text #12& V+ v8 m6 z* \# V. j; j
 201. ID : 14
  9 q% R+ D+ M; l" `
 202. Format : UTF-8
  / P) H* [6 N3 [5 `2 Z5 ~
 203. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " q' z5 V  q1 _! Q
 204. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 j; f4 H+ g0 E, s' q
 205. Duration : 51 min 27 s
    A& i) I3 i7 K3 H
 206. Bit rate : 47 b/s
  / Z/ ~. y+ n9 g, t. }! y5 A
 207. Count of elements : 399
  : u4 D. U  V# u) }
 208. Stream size : 17.8 KiB (0%)- s6 {: m) A6 r! ?: \
 209. Language : Hebrew
  9 h; o4 D& [2 l3 H9 E3 r' Q4 K
 210. Default : No/ }6 }& V: a8 ]- `& Z0 ~; a6 x2 T
 211. Forced : No# l4 A. ?# C- s2 J1 t

 212. : G9 L! l% v: |) c$ N8 ?0 g& }
 213. Text #133 d0 @' U  a9 w# X
 214. ID : 153 R; ^$ i% a1 \  z# t: M
 215. Format : UTF-8
  , f- Z1 M9 z3 f
 216. Codec ID : S_TEXT/UTF88 Z; r5 t3 O& n6 H, C( y8 U, X
 217. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( L/ {; c5 x/ L6 F
 218. Duration : 51 min 28 s
  5 D3 m3 S2 U2 \3 o% t0 Y1 m, _
 219. Bit rate : 28 b/s% m' ?4 V8 ^/ C4 b+ ~% |% Z
 220. Count of elements : 392: l! c& J& b; u: t
 221. Stream size : 10.6 KiB (0%)
  4 T3 @: _# i9 k0 S8 A. [3 n
 222. Language : Hungarian
  9 x8 j( o5 Z0 n) a, d- t
 223. Default : No
    P) U4 h/ ~3 c( J& X. y
 224. Forced : No
  7 n; u% V& N$ T

 225. 1 A* J' }2 D) b2 F5 B7 U, U/ o
 226. Text #143 h6 t$ G/ V1 ?
 227. ID : 16
  8 e& R6 |  Z9 A) y* I/ [$ f5 B
 228. Format : UTF-8) w$ h% R( o' ?
 229. Codec ID : S_TEXT/UTF8( f$ f5 ]* [" s( J* J
 230. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  E5 ]4 S; ^* I+ b: y! m9 d6 }
 231. Duration : 51 min 27 s; j( g8 a; K" A* H: [
 232. Bit rate : 29 b/s9 V4 b* q3 u* v. w) D0 R+ s
 233. Count of elements : 3990 ^% n  I' \, }5 y( D& o
 234. Stream size : 11.0 KiB (0%)
  8 }+ n: S8 Z  y0 t, _
 235. Language : Indonesian! `, a7 e# n: b7 D1 u9 y
 236. Default : No
  8 _# a' Q. }: |# M
 237. Forced : No
  8 l. Z3 H' |4 H3 R# T9 W
 238. 2 ~- r8 i$ p! i  k
 239. Text #15$ y- S$ S( m2 [: p
 240. ID : 17/ \8 E0 b' H. k" E6 }! x
 241. Format : UTF-8
  9 x8 B# f& I  G% f7 m1 p& E  |
 242. Codec ID : S_TEXT/UTF8, l7 t9 C# L  L* F7 f- k9 m: R9 ]
 243. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 K0 l2 G8 W  L( f2 B
 244. Duration : 51 min 27 s' z& G" P5 E3 Z- a$ k/ `9 ?  I
 245. Bit rate : 30 b/s" `1 \5 f  G2 M& K6 k, e
 246. Count of elements : 397
  $ W: q- d' ?, u& G
 247. Stream size : 11.4 KiB (0%)- z9 U. G3 P" F6 v) @' y) r
 248. Language : Italian0 S; E( v* }5 N9 K
 249. Default : No
  : ~7 B9 I. [$ x# M
 250. Forced : No$ O# m* O& }* F2 L# L

 251. 4 S: G$ c( u; E9 n
 252. Text #16- T7 U! b. _8 f
 253. ID : 18
  # G# u* C, P) R7 y& Z5 r$ g
 254. Format : UTF-8
  - P+ d6 w, x* B8 n; l  m
 255. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # w1 h7 o( i$ }; |9 O& W5 \' C
 256. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! Y: N6 p6 m2 l
 257. Duration : 51 min 29 s
  , j. c7 a% F" z: s
 258. Bit rate : 27 b/s1 ]' Q, \& \$ l$ @5 r4 j( |
 259. Count of elements : 336
  $ m+ b2 m/ o8 p% B: k6 D: G+ x
 260. Stream size : 10.5 KiB (0%)
  8 A/ m: K* {' L2 o" Q
 261. Language : Japanese
  % A# L$ e, o" B
 262. Default : No
  3 b8 x1 j$ F" T' Y
 263. Forced : No3 S  n2 ^, U9 M# H* I
 264. $ ^1 ?4 X' Y' b# ~
 265. Text #170 o$ W- _( v; Y' E4 k; k3 {
 266. ID : 19
  - n+ |% W. z1 X4 w, b
 267. Format : UTF-8
  " l3 A7 I* c+ K' ?: I1 E
 268. Codec ID : S_TEXT/UTF8, N) b& M0 h1 |  _* y
 269. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 S8 ^7 Z1 z) m6 A7 y
 270. Duration : 47 min 44 s
  5 x; A7 F* b, k; v
 271. Bit rate : 43 b/s( s9 m  k# l4 i- c9 p4 x
 272. Count of elements : 371
  , z  _& G* |) A  T! o5 Z/ b' s
 273. Stream size : 15.2 KiB (0%)
    g9 ^# q8 F+ o0 g# Y( P2 s6 H! m
 274. Language : Korean
    {! [2 t, p  {5 i8 _, T0 t
 275. Default : No0 K5 V* p# R. @) Y1 K+ ~
 276. Forced : No
  & o5 G" V+ f. ]6 t1 l
 277. / h: [! q& x* {9 }& n' ?; E- T2 ]
 278. Text #18
  / A- M8 o( u# J. @& e+ B. `
 279. ID : 20
  1 M* s) ^7 b' I% F1 b
 280. Format : UTF-86 a5 k5 v" o6 r* V
 281. Codec ID : S_TEXT/UTF87 F) k) M2 |: T4 Z
 282. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! e8 v+ w& n9 Q- g8 Y6 G
 283. Duration : 47 min 56 s6 z2 h8 J! {0 ~/ o* l" ?/ a- m
 284. Bit rate : 71 b/s
  # [0 v' c  |* R; @5 t+ Y9 v
 285. Count of elements : 657! }5 a' k5 I+ S  D6 ?, j9 H
 286. Stream size : 25.1 KiB (0%)
  6 ~% G  n/ ^4 q# C. P+ c
 287. Title : SDH
  # W" e- T3 ?5 a# {  ^- c. v
 288. Language : Korean: \6 H$ I- v. d6 ^+ P1 E! M$ Z
 289. Default : No, w) p% ~! W  @5 _# w3 `' {9 S* k
 290. Forced : No$ o( B6 F2 {: x- S* p( z
 291. 2 F$ [6 }! A( U; q
 292. Text #19
  , U: A* A% D: b
 293. ID : 21' O% I5 o- u2 n
 294. Format : UTF-8- l" k# A* u% {: w
 295. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 j1 u- |$ x* @$ f* v' l
 296. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ s+ M9 e' C6 v- G; I5 J$ f
 297. Duration : 51 min 27 s
  9 L# w% j. |: h7 C7 m
 298. Bit rate : 28 b/s, ~: L, M  }! p, q+ b
 299. Count of elements : 385
  / e( y( F3 ^- F
 300. Stream size : 10.6 KiB (0%)& V/ F2 |5 w5 p$ v' x: h" n1 v
 301. Language : Malay  e2 G( J9 |& m
 302. Default : No
  % T5 o6 w5 _# O
 303. Forced : No: E2 Z7 s6 t8 }, E

 304. 5 n3 A: D* I+ ]+ O5 S5 h' y
 305. Text #20
  & m/ Z! [$ \4 l) S( P6 R
 306. ID : 22: b# p8 Z( T. a, P# s3 r
 307. Format : UTF-81 D5 M/ N; k! W! @7 ?, I! X( q6 n5 J
 308. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 u/ H7 a) t. f5 {; [! Q$ [: c( f' W
 309. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % H. F6 E) H9 {2 d6 L
 310. Duration : 51 min 27 s! g9 G. G! [: z5 q, \" e
 311. Bit rate : 29 b/s
  & Q  g" l9 h" r# U: Y+ H
 312. Count of elements : 372
  - Y2 z9 B' r& Q3 s- z' L9 ?: ?7 D
 313. Stream size : 11.0 KiB (0%)" p/ o! o9 \2 M7 s! }# c
 314. Language : Norwegian Bokmal
  % |2 a( P/ b0 I. {* w2 V
 315. Default : No5 @8 x* v9 v0 y& e7 W
 316. Forced : No
  , j$ L- |. R1 \% M
 317. 4 g, m+ C+ j; }, {9 q& M
 318. Text #21% u& f2 f7 Z- U( e
 319. ID : 239 L( j6 }& H* u1 S7 Z
 320. Format : UTF-8
  5 K& t: `0 ^# `1 _- X' x! c; _
 321. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ ?9 i1 v" v# p" ~* d
 322. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 i  @% o5 ]1 W$ H8 p4 V. l
 323. Duration : 51 min 30 s
  7 ?' l2 o/ d; M" Q7 }
 324. Bit rate : 28 b/s" g. [- Z. g# T
 325. Count of elements : 388
  1 Z( b- w5 Q: w5 Q1 |# D
 326. Stream size : 10.9 KiB (0%)
  6 d3 q0 w8 v1 R/ |; ~) W" t
 327. Language : Dutch! ~: y# y, d$ w8 Q+ M
 328. Default : No+ Z" D: g5 V* ^! m
 329. Forced : No$ K( f& ~5 d* s8 {* `9 d' O) Z+ b

 330. - p) e. z' w1 l+ Y) r/ E
 331. Text #22
  - ^3 m: e* F, x# h9 f  T
 332. ID : 243 [& c" v. G- Y- {
 333. Format : UTF-85 U' f9 I# h$ w4 I  w4 D
 334. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " a! u) `- A$ Z( J. a! g+ B
 335. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 v7 Y" p. V( z- R. S6 d( n
 336. Duration : 51 min 27 s5 h8 \, l# {6 Q2 k9 u' G$ O$ |' Z
 337. Bit rate : 27 b/s
  2 b$ `2 u3 Q- U! p
 338. Count of elements : 389
  & v! X8 c. E+ v2 A' }7 {# h2 T
 339. Stream size : 10.3 KiB (0%)+ u( Q0 B& }& W% q. x& A
 340. Language : Polish4 W' d" }8 z' R2 a: b
 341. Default : No* Y! [1 t! ?+ ]7 i' g6 x& O
 342. Forced : No  U$ i2 o# O2 r/ a- P

 343. , j5 O. Z9 m/ S& g8 q2 q, M+ N4 c
 344. Text #23$ c0 D8 M! q1 U, d0 J
 345. ID : 25
  4 n) ^8 z. ]" o- b/ X, P7 ~1 t
 346. Format : UTF-8- Y( n2 R" \8 ^! O9 v
 347. Codec ID : S_TEXT/UTF8' X& R. {' A9 ~- n; Q
 348. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 w9 i2 R8 A7 l# ?
 349. Duration : 51 min 16 s* f" r8 q5 F. C; H( W4 V
 350. Bit rate : 29 b/s
  ) X7 W6 p  l4 N0 A& r
 351. Count of elements : 384
  7 h5 Z- I" A) v8 P/ f1 F
 352. Stream size : 11.0 KiB (0%)3 h; U# s9 i4 j" u! S5 J$ e8 c
 353. Language : Portuguese1 ^  S/ V) e, ~$ \1 ~& r/ h- l
 354. Default : No
  ; H  }# c1 [0 |! U
 355. Forced : No
  3 ]' B) q8 |/ S# {( G; |% i. u
 356. - z* @3 x, _7 I7 U
 357. Text #24
  3 u" X$ D3 d4 G4 G" J5 J7 C
 358. ID : 26
  2 m& A; ?0 L1 F1 E$ k/ [
 359. Format : UTF-8
  3 q, w; O! o! N" q$ ?/ o
 360. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 v7 x3 M4 }1 u" O7 a8 U9 F
 361. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ k# Y6 a5 j) S0 Z1 M( f5 I1 ]
 362. Duration : 51 min 27 s
  7 M0 Y8 N% \* C. v% P
 363. Bit rate : 28 b/s* H% O: B% M- G# v2 ?
 364. Count of elements : 395) @; \2 D; W+ y. w; ?! D
 365. Stream size : 10.7 KiB (0%)2 _' {" x9 X: M% v# P1 |+ D
 366. Title : Brazilian, Y4 N, R4 T+ v
 367. Language : Portuguese
  * D) F, X7 |% e: U/ x9 d
 368. Default : No# F: b: K, e  B! N6 s/ B; t
 369. Forced : No
  6 Q# I4 M5 ^- E$ N+ t' d
 370. 1 c8 t' g% n& N. a; _6 r+ r' _
 371. Text #25/ [" Z9 C4 `8 g
 372. ID : 27
  $ b" ^9 a8 I0 W  S# g3 Z" J
 373. Format : UTF-8
  0 Q$ p5 X' v7 \: h( u
 374. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 j. Z: ?' ^5 K* a" A" n% b
 375. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 y# D. E- L$ H) x; m
 376. Duration : 51 min 27 s
  ) \- w, f7 S. T0 _
 377. Bit rate : 33 b/s
  & ~$ w1 r& _- m  k: b& U. U
 378. Count of elements : 3880 `' P7 S& h& x7 e. N9 G: j& i
 379. Stream size : 12.6 KiB (0%)
  5 S  C( g+ {+ h+ w, h# t
 380. Language : Romanian
  ( G* A2 e! R! i; ~7 W
 381. Default : No
  7 P" v0 _! U6 o6 U
 382. Forced : No' K; \8 y6 l  ]* z
 383. " A; s9 n( B+ q
 384. Text #26
    \* ]% v. A! H9 b, ~/ L
 385. ID : 28
  5 I9 Y: F- d4 L" T& |% O  f
 386. Format : UTF-8
  & y1 k! F9 K$ P, m$ C
 387. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 M* m% H/ Q- u7 q( s4 P: ~
 388. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, A& o) s) z# n) `7 z
 389. Duration : 51 min 27 s5 D' S: o' Z- T. }/ s; g. t
 390. Bit rate : 45 b/s1 @$ Y$ y: |( A( H+ \: S, ]
 391. Count of elements : 399: r- {7 I' A( r5 C* _0 _3 r$ ?
 392. Stream size : 17.0 KiB (0%)
  & F: S, ?" y1 m" o: E
 393. Language : Russian
  7 I, K( r; e7 y0 _6 m! m" Y
 394. Default : No
  % v% u4 i  u$ p+ g" q$ k! r
 395. Forced : No
    R: i0 f  h2 I5 K. U
 396. ' o4 t+ d) s, _. r' N
 397. Text #278 c, P7 e$ F5 P' J
 398. ID : 295 I& A& H. t/ O# o9 ]* L3 Q
 399. Format : UTF-8
  / K/ c% n+ l) Z
 400. Codec ID : S_TEXT/UTF86 {* y7 g& d3 q+ T' P
 401. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & w7 P' v+ N; c3 @( \. S( h
 402. Duration : 51 min 27 s. y; H- d. J! U; y: K3 Q( F
 403. Bit rate : 29 b/s/ H( Y5 h; _  }; O" |, w7 h) b
 404. Count of elements : 397
  : x* u7 c$ h/ Q5 ?2 j0 g0 z
 405. Stream size : 11.2 KiB (0%)4 a/ @3 P: t5 s" t$ E: H
 406. Language : Swedish
  9 P7 L$ v$ b) ?2 _7 S% f
 407. Default : No% h. Z% N3 O- U4 E0 k9 z* {
 408. Forced : No0 T" ?- _4 h- e2 n/ V
 409. 2 i9 }; ]! @9 o: a" f2 z$ |, s/ Q
 410. Text #28$ a6 |' Y; }1 ]6 w+ c" J
 411. ID : 30
  2 i6 ^. U( _; E" l8 g1 c
 412. Format : UTF-81 T; d; [. l7 `1 ]& H- g" a7 ]. r
 413. Codec ID : S_TEXT/UTF87 G% J% s0 q, [1 W
 414. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % C( H* Q! I- s* @
 415. Duration : 51 min 29 s  J5 _2 _9 G+ O3 L, ~$ Y
 416. Bit rate : 78 b/s
  2 @( v8 V' g8 ^  q& {
 417. Count of elements : 381, e7 p, `  o9 j; e! b9 G
 418. Stream size : 29.7 KiB (0%)
  - z8 k/ J. q# o' J6 L; l6 j& H+ s  s
 419. Language : Thai) B& K6 Z" |, G" M1 ?
 420. Default : No! x8 e2 h1 T9 Z3 M+ n
 421. Forced : No+ \# w& l- m8 C" w) X4 m. N

 422. - E) l0 i* X/ P
 423. Text #29
  - j! _7 e/ v$ C9 c
 424. ID : 31
  1 x* d; l# w0 Q. y2 v% C3 J3 B0 j
 425. Format : UTF-8$ |/ a4 Z( h4 `7 ^. t
 426. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    e% ?5 H7 j/ n
 427. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 P- Z/ o( V7 K- P, [! [; g
 428. Duration : 51 min 27 s! ^+ J: P- F# x+ _) ?
 429. Bit rate : 27 b/s
  # x- B5 j+ i. }* v, r
 430. Count of elements : 399
    s  O6 i- \2 m0 L
 431. Stream size : 10.5 KiB (0%)
  3 N0 z9 u; I( |0 q& B  S
 432. Language : Turkish
  ( O" o! e# \# ]3 F. t+ {$ m
 433. Default : No( @& |" y* X8 G5 p
 434. Forced : No
  : w: Z  W$ J4 U5 ^
 435. 7 H0 a2 X! z1 K( P
 436. Text #30/ Y0 Q$ G; I+ o" v0 m% v
 437. ID : 32
  + n- Y) E+ ~+ b' c; X2 S
 438. Format : UTF-88 B, P& q$ G* I; A1 P4 p/ r
 439. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 z0 O0 i, n6 x
 440. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , }# p4 |* I, g1 s2 B7 V9 V7 p2 F
 441. Duration : 51 min 27 s
  ( k7 n$ y$ U- p2 d
 442. Bit rate : 39 b/s
  ( r7 i8 y" ~$ }% K# v! p
 443. Count of elements : 3997 `, @8 H! k' U4 ]
 444. Stream size : 14.9 KiB (0%)
  / e' r) S8 s3 E; ^) r( H8 A, D
 445. Language : Vietnamese
  + |' u( I$ V, G; D' E& S! n  E
 446. Default : No5 i# w- B7 d8 [1 Y3 ~/ d
 447. Forced : No
  ) A; S6 }4 t( O; Q
 448. 2 r3 S+ I: ~8 J+ G
 449. Text #31: ]8 O- z: h5 M; d- Q, W
 450. ID : 33
  ! W1 y* o, v3 E; ^! J( t
 451. Format : UTF-8
  , e1 j" C4 Q* }0 G
 452. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ ]! J' q+ F) G5 @2 r6 U
 453. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 g& c# M+ R1 d0 {' c7 R. K
 454. Duration : 51 min 27 s
  ! `+ G2 c5 P4 U; T1 X  Q
 455. Bit rate : 28 b/s# p. j1 w8 r7 [' y
 456. Count of elements : 398) r7 N4 o# i6 ?& m- m
 457. Stream size : 10.8 KiB (0%)
  5 Q! J9 }7 b/ U2 J
 458. Title : Simplified8 |# o- P2 Y2 a, ^! A7 Z
 459. Language : Chinese
  8 |& `) T0 Q7 N* ^* }* n
 460. Default : No
  1 g, T9 l# C, t, T5 p) h3 l4 U4 B
 461. Forced : No  K: P8 R$ W0 J. Y" L3 c
 462. - K% J) J# D' h+ _' ?" _1 \
 463. Text #322 h. L! v" Z  k* E
 464. ID : 34
  / X+ |/ y) m; b  {1 \! \
 465. Format : UTF-8. x) w0 `6 [5 o$ J
 466. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 L! j* ]$ b3 X( m' m2 f5 W8 ~9 Z5 l
 467. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# L: q) \) k6 V, \. g" K, J
 468. Duration : 51 min 27 s  F  @! r5 g0 z
 469. Bit rate : 28 b/s
    I4 S0 b, D1 y1 R; q
 470. Count of elements : 398" _& h, `% `, r/ J; w: ^8 Z) D  v
 471. Stream size : 10.8 KiB (0%)
  7 M. O  L( Z9 Z1 |7 f- r
 472. Title : Traditional
  5 X$ x! U" o$ M
 473. Language : Chinese3 W* ~/ |. k6 z+ E+ I8 ]- [
 474. Default : No. Z1 a/ Q( Y, U# A, r
 475. Forced : No7 p# ^% W5 u- o9 e% ]+ a6 w/ n$ J

 476. 4 A& P" t; e8 z4 O; E* j) e& \4 N
 477. Menu' J3 l, z- Y% C- F( @- _
 478. 00:03:19.219 : en:Intro start
  ; }) z- L% |) b6 u
 479. 00:04:38.257 : en:Intro end
复制代码
6 r+ o  K9 D9 L9 a  u7 \0 q
8 D6 L/ @: n  t0 i0 ^& w

5 F$ P- g: J; m! n: Z4 Q* B" |* }' z/ |
) y; U2 h# n. ^8 N! ^% E
3 }/ r! W' C) D$ K: M/ x' A: C: N
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-13 17:58:51 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-13 18:27:44 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-13 19:16:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-13 23:21:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
xiaosiaivv 该用户已被删除
发表于 2020-3-13 23:25:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-3-14 10:56:05 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-14 18:33:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-14 20:22:27 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-10-16 05:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表