HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 6509|回复: 24

[1080P和1080i] [2012][无台标][韩剧:韩剧:善良的男人 全20集 全20集][1080P-Netflix版/58G][韩语 中文英文软字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2020-3-8 23:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

4 @5 P% H7 S- \3 {& T2 J                               
登录/注册后可看大图

7 t. b+ g1 j# W) N- y/ ~# c4 l/ z% l1 A3 |
◎译 名 善良的男人/Innocent Man/착한남자/世上哪里都找不到的善良男人/世界独一无二的善良男人/善男
6 J; Y! S( X: n) j7 R# m3 @, F◎片 名 세상 어디에도 없는 착한남자. K0 f8 D# t, T" i9 P* b8 [
◎年 代 2012
% v1 n' B8 \) H/ r+ _3 c◎产 地 韩国
. a% }. k: f! O& c7 M9 h" w( L◎类 别 剧情; i3 F2 }1 A4 N* j* x, H% {& Q
◎语 言 韩语& D& a' S1 O2 H1 \* `7 J" |
◎上映日期 2012-09-12(韩国)
5 y  |$ Y3 j' F◎IMDb评分  7.9/10 from 1162 users. R/ g6 [/ W9 V8 T, o/ `
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt2593336/2 M& k* W; ^  {% t
◎豆瓣评分 7.8/10 from 39,190 users" W: Q  G4 A  F  H
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/10744808/
! y: ^" c' t9 a' }3 W* k6 ^5 b◎集 数 20% c  U1 I& E8 ]: r# p+ ^
◎片 长 65分钟& P1 H4 O/ `5 p* ^1 g
◎导 演 金鎮元 Kim Jin-won / 李娜静 Na-jeong Lee2 M2 k, {! H' F- c  x
◎编 剧 李庆熙 Kyeong-hee Lee
+ j+ I, p8 G: c◎主 演 宋仲基 Joong-ki Song
, m& `1 G6 S& Z) R- X0 o3 k+ W2 p     文彩媛 Chae-won Moon
( H0 u" v) s) h  P- S  I: S" |( x     朴诗妍 Si-hyeon Park
$ J+ U; F; B# A. W     金英哲 Yeong-cheol Kim
$ y, s. T4 C7 }5 d     李光洙 Kwang-soo Lee
$ G; M9 ]1 y2 b; i1 w, b% p% F     李侑菲 Yoo-Bi Lee
+ o# z/ ?7 z( h3 G2 r) \     陈庆 Jin Gyeong, ?. L3 p9 {* x7 Z5 U0 L
     吴勇5 O3 \* ?6 @. }* m' d" M. a/ M) @0 Q
     李相烨 Sang-Yeob Lee/ Z6 n5 m, o4 e7 b4 V
     赵成夏  Sung-ha Cho6 C3 ]9 z7 k# ~# A" j1 B9 ?' d) L
     金艺媛 Ye-won Kim5 E& j5 p, e$ p1 ?* T. \3 O. H+ R
     金泰勋 Tae-hoon Kim( n: H! d0 d7 p8 e0 f( _- r
     姜灿熙 chanhee
5 g+ m/ o3 l/ `: F; d$ }- Q( j     安信源 Danny Ahn# k3 ~! y: r- c2 z- V+ m" [
     梁益俊 Yang Ik-Joon' {5 Y2 g5 T- E- z

: e5 V9 V; P  B" t0 R7 K◎标 签 韩剧 | 宋仲基 | 善良的男人 | 爱情 | 文彩媛 | 韩国 | 宋钟基 | 2012
# H* g% j+ s  Z. w2 A7 e$ W
# }7 |8 U# U$ G# F◎简 介3 a! j9 i7 T6 D( M9 L

" Z! J4 k8 n4 L, {7 { 母亲是妓女,父亲不明,唯一的哥哥深陷赌博甚至把她卖给了老鸨的韩在熙(朴诗妍 饰)从小的愿望就是逃离平民窟。当她跑进姜马陆(宋仲基 饰)家的那一瞬间,也深深的跳进他的心里,成为他心中的灯塔。为了心爱的在熙顶罪,马陆从优秀的医学院学生轮为劳教所杀人犯。口口声声承诺“这个债我会用一辈子来还”的在熙还是嫁给了有权势的徐会长。在遭到在熙无情的背叛后,出狱后的马陆决定利用许会长的女儿徐恩琪(文彩元 饰)对他们进行报仇。而在报复的过程中马路渐渐发现恩琪只是让自己看起来强势,不可欺负,其实这只是她需要自己保护自己不受伤害。# B$ M' U' y4 V4 s: J1 T
 渐渐这个与自己完全不同生活轨迹的男人走进了恩琪心,同时也了解到他和在熙的关系。没来得及告诉恩琪自己心事的马陆患上脑损伤的病症,接受手术以后去了美国。七年后从美国留学归来并成为医生的姜马陆到底有没有因七年前的手术而失忆?他和恩琪的恋情又将何去何从?) U) ]! x6 y7 p

! R* u* S# Q( w◎获奖情况
2 v% }4 r7 s; @9 |
8 {. O0 Z0 H+ u7 ^" U# q 第49届百想艺术大赏  (2013)
7 O; Z% z" a0 S4 H 电视类最佳新人女演员(提名) 李侑菲
. O+ o) \% o3 `+ D 电视类最佳人气男演员(提名) 宋仲基
/ A$ n. O( a) F* d5 \; X0 I 电视类最佳人气女演员(提名) 李侑菲 / 文彩元
 1. Video% y( X, T( T8 z8 h0 i
 2. ID : 1
  " ?+ i1 H- K# m+ F8 P. P# n+ F# R
 3. Format : AVC
  , @) t: Q" ?% U0 E5 ^
 4. Format/Info : Advanced Video Codec9 T8 O- x" P8 p5 [' `1 [& z6 @  D
 5. Format profile : Main@L4
  ' Y# U7 L; m! V
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  5 ?' c) d: B. T5 M! j
 7. Format settings, CABAC : Yes7 e( J  y+ E' y2 ^, j: a2 k
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  ' O' ]3 ?' \$ u4 Y: J' Y, Z
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC2 ^2 O2 L- K6 w/ o& ~0 R
 10. Duration : 1 h 3 min& g. e. y4 Y6 G( Q, o' \7 ?+ V
 11. Bit rate mode : Variable8 ?3 b  [1 ~1 u/ M8 V; V' \1 {4 q
 12. Bit rate : 7 500 kb/s2 Y, d6 x1 L, U
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s
  . {1 }5 F7 R; y- ?, S& N9 \; T
 14. Width : 1 920 pixels6 c2 U/ r$ r/ D3 T* o
 15. Height : 1 080 pixels2 ^& B2 |. i4 a; \8 x
 16. Display aspect ratio : 16:9
  ' G; ^7 ~/ g, |, B, a* J
 17. Frame rate mode : Constant
  1 S/ N4 S; r9 S5 s3 X  ?! m
 18. Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
  8 l$ F$ v# T: \8 ]
 19. Color space : YUV
  * U% d% G0 z  Y% a. D; d0 d; R
 20. Chroma subsampling : 4:2:0  }5 u+ f  m% f
 21. Bit depth : 8 bits
  * x: {, J$ {$ `& s8 z; r
 22. Scan type : Progressive
  3 Q" q' ^$ I; c' N! Z  g' X
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.121- _. \% H* }4 u8 D& G/ k
 24. Stream size : 3.28 GiB (96%)( ~% }) a8 m5 c, n& t
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e752282 q0 g# I. d, i; s
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=60 / keyint_min=31 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00( n3 Q  ]: x3 r$ ]" f
 27. Default : Yes3 m7 r" }3 ^; b6 J
 28. Forced : No& r5 y7 i5 h% `1 u/ h# Y1 b0 w
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / UTC 2018-05-16 13:24:077 b' H  O0 c9 T9 H6 A
 30. FromStats_BitRate : 7491418
  " o5 u8 {4 n7 \6 _. g( t7 Y0 V- T
 31. FromStats_Duration : 01:03:56.8330000009 Y6 Y! [! e9 x- e5 l
 32. FromStats_FrameCount : 114990( M  N5 w- l, P# T: J) S% e
 33. FromStats_StreamSize : 3592915282- p  N6 V$ i7 D% T& g- o

 34. 6 d$ q4 i( [2 B6 M- ~' W
 35. Audio
  ' u# P, }) \4 x" P* S
 36. ID : 2
  ' V2 B9 b2 A# y, @
 37. Format : E-AC-3
  7 U) z: K" R4 t$ H1 C5 F  Y
 38. Format/Info : Enhanced AC-3
  * q8 A) a; U% v/ o1 z8 E) I
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus
  " h" z8 ?+ h. j- M5 X: O3 Q
 40. Codec ID : A_EAC3
  , N, O8 ]- p; t& m9 P
 41. Duration : 1 h 3 min
    f+ Q  S  c; P1 Z$ H
 42. Bit rate mode : Constant' M- o; f  i1 G$ r
 43. Bit rate : 128 kb/s. N# L' l0 p6 E* }
 44. Channel(s) : 2 channels$ C$ f7 @7 j7 D
 45. Channel layout : L R
  8 q) @7 a! [* z6 P+ ~7 {
 46. Sampling rate : 48.0 kHz" |* D( C5 i4 {- A- B# c* Y! Y
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  # F" w7 \" g. }# z% z
 48. Compression mode : Lossy
  9 |* j: V% G, Z7 B7 E; |
 49. Stream size : 58.5 MiB (2%)) W% I0 z8 S! y; C- }
 50. Title : Korean; ~% q7 H4 t% U/ n
 51. Language : Korean
  - g# n* u" G9 r4 h
 52. Service kind : Complete Main
  2 G5 k7 H5 T) a) u
 53. Default : Yes
  2 F1 w! f) `0 c0 w, R: T9 N6 H
 54. Forced : No- u, `  T) y6 y6 L
 55. Encoded date : UTC 2018-05-16 13:24:07& Z; d+ l" U5 M0 c9 M+ d- H
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / UTC 2018-05-16 13:24:07
  , Q# u0 V/ z  u* P- P8 V3 R
 57. FromStats_BitRate : 128000$ I5 N' i9 {9 ]% {; ~
 58. FromStats_Duration : 01:03:57.088000000" P. t  E; W( ^4 ]$ i, O7 Q" k" ?
 59. FromStats_FrameCount : 119909- @& Z& _# ]* p( y2 H7 W5 I
 60. FromStats_StreamSize : 61393408# ?+ i  C6 D( U1 J% P' ^

 61. : ?2 B5 W% O3 r& _6 [
 62. Text #1
  . I7 m8 n# T! i5 Y, {  p6 f; s
 63. ID : 3
  2 {3 L8 [; I1 U1 Q3 |5 l5 R% j
 64. Format : UTF-88 _  j2 ~- @$ q) [" u
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8: j2 F3 a; u1 c# N
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 O+ @5 t0 T) g7 F' ]8 C0 j# A
 67. Language : Arabic
  ; A" p+ y- _( Q, L9 @, F% k
 68. Default : No; W5 V8 z! K2 M( b+ D! z
 69. Forced : No/ C- p) t& E+ e' u- f- f5 c# ^- t
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / UTC 2018-05-16 13:24:07
  / @$ E* _  w) P. ~' o% ?
 71. FromStats_BitRate : 60
  2 W( t* N5 r+ K9 q0 E
 72. FromStats_Duration : 01:03:36.3790000002 t) \0 I8 O& X1 l. M
 73. FromStats_FrameCount : 651; \8 t* J) B+ Y' i+ n3 f; U+ a( g
 74. FromStats_StreamSize : 28955' l6 w3 T. M' U. F

 75. + f6 D4 e' O" _
 76. Text #2
  4 B: E  \3 n4 j& L$ y
 77. ID : 4
  3 `5 D2 M6 {: w$ L( x0 S
 78. Format : UTF-8/ l2 _% }8 P3 Y+ ]3 ]
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8( A9 L+ j# w' ?7 \% p
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' l7 {  `7 Z, m# X1 ~! K- w0 q
 81. Language : English
  $ w. I! {8 h* a+ N7 g) C0 X
 82. Default : No. @" N) d+ t1 y. k' K
 83. Forced : No' u) R4 j! U) a0 p1 l
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / UTC 2018-05-16 13:24:07( J9 E: `2 D, q1 U# ?, v
 85. FromStats_BitRate : 402 X1 J- i3 k2 B' K
 86. FromStats_Duration : 01:03:30.0400000006 c( s; \6 x9 y5 L
 87. FromStats_FrameCount : 643' D9 o$ n8 H+ M) ~, j9 l
 88. FromStats_StreamSize : 19409
  , D, B& J7 Z0 v) A* X. l- Y

 89. ' v9 n; v% W: I7 I! `
 90. Text #3
  2 p) B* }# m  N9 G. @, i
 91. ID : 5
    D4 [5 ]: p+ V7 F% u- ~
 92. Format : UTF-8
  + f, `: \8 o5 }+ C& S
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % m! M+ f1 n. e
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) O8 ^" B  X- f$ ]2 B! h
 95. Language : French2 Y! g" s' a/ e. H/ [. S9 C" N
 96. Default : No) q, @7 d3 ]. d1 s. Y2 k9 g
 97. Forced : No
  3 F; f8 m9 G: z7 n
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / UTC 2018-05-16 13:24:07
  7 x( \, f6 J6 C+ c; t6 h; s1 i7 I
 99. FromStats_BitRate : 47
  3 K& J$ U7 b1 H* z& c
 100. FromStats_Duration : 01:03:36.3790000004 `6 d6 M1 v. R2 ^0 L8 d
 101. FromStats_FrameCount : 6466 `0 L# k. I+ m7 P
 102. FromStats_StreamSize : 224488 X7 E/ a  `- x, L

 103. / a7 v$ d& B' d" J+ l" e
 104. Text #4- l2 \$ i4 |3 y8 K
 105. ID : 64 R8 V5 G* L' N9 Y
 106. Format : UTF-8
  7 i% h1 y( W! `$ U
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ F  ~3 [1 P1 b1 V$ s  a. ^
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " z4 g( F5 z  }. i7 [  e
 109. Language : Thai# g( e2 f# u8 v; i, v6 M" u
 110. Default : No; z6 F9 Q9 e9 l
 111. Forced : No
  ) z, c% G2 V. U# b4 y( J
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / UTC 2018-05-16 13:24:07; y* n1 ]6 g1 g" y- z& {
 113. FromStats_BitRate : 98- r- D. ]1 Y  S% O3 Y4 R: J
 114. FromStats_Duration : 01:03:36.379000000$ }# @, j; g" n7 F9 H9 x4 [7 C
 115. FromStats_FrameCount : 653
  ) [$ W( f  o" Z  C$ ^4 D! K+ F
 116. FromStats_StreamSize : 47042, x7 j$ C+ N, _

 117. & a) V; M$ J. t* \8 Y5 |
 118. Text #5% Z1 ?$ E2 X4 F+ M8 Z5 S
 119. ID : 76 {" S+ f! z3 O& J: G- x, \
 120. Format : UTF-8
  " L' c8 f. |9 ?) D
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 Y, v+ W& ^/ B1 }1 o7 k
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) {3 N" X  b5 X5 c2 |: K, ~
 123. Language : Turkish
  % c$ \! w" n9 A* |  Z0 Z& m
 124. Default : No
  ! |% E& z/ M' n) Z2 E. v0 Q* f
 125. Forced : No
  & E7 B4 ~3 t+ n' x
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / UTC 2018-05-16 13:24:07
  # I# \. w+ g! A% C$ G. ~
 127. FromStats_BitRate : 40
  . i; P+ F1 v" \
 128. FromStats_Duration : 01:03:36.3790000008 j8 I4 |5 g, W0 q3 Q
 129. FromStats_FrameCount : 647! ?! c2 Z% x$ m2 m( Q2 W, K
 130. FromStats_StreamSize : 19246
  $ b' ~# e% H& k+ p+ W" g
 131. 8 ^( ~7 y* P! ^; H. v/ D! L6 U" ]; M
 132. Text #6
  : W+ K1 d% D' U# G
 133. ID : 85 ]: u" j% X* Y9 U3 D  K7 v' _
 134. Format : UTF-8
  3 L) m2 `$ h" X: T. g
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF80 Z/ k" z, g3 G& D& a7 n
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 K7 m3 M& R# ~3 P! I& u
 137. Title : Simplified. G2 X! l4 \# [/ y" _2 p
 138. Language : Chinese
  9 r% G* \6 `, P0 G9 U3 g0 o% |2 `
 139. Default : No
  ! f- D# @1 e$ w$ o$ f& H
 140. Forced : No. `) [* A6 x1 V9 b2 r. D" S
 141. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / UTC 2018-05-16 13:24:07. i+ J3 W7 @+ M7 w% |- F
 142. FromStats_BitRate : 37
  1 g+ G- t! c8 ^  \# ~
 143. FromStats_Duration : 01:03:35.812000000- [5 a  Q9 d2 h$ P9 i% J& P; U
 144. FromStats_FrameCount : 709- W4 J; \! t; U) E
 145. FromStats_StreamSize : 18052
  4 Z3 w5 y4 T% {/ X" n( d0 T
 146. 4 G- R9 W; ^4 \& }9 C" T& y$ p
 147. Text #7
  % B7 C# v: d% G& Y$ X7 j
 148. ID : 9
  * H/ e& U0 v8 H) n9 b
 149. Format : UTF-8% }  u' \$ Q* Z7 {' B" S4 o
 150. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # W3 f/ _# y4 H! P; v. h
 151. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 o% F5 r+ b: G) H, f& \) S
 152. Title : Traditional
  ; S. ]7 T, x: c8 _+ x# g& t
 153. Language : Chinese
  1 Q" c  o/ q; V
 154. Default : No6 ]$ g$ z* E( I
 155. Forced : No
  5 F+ {: b) Z2 X0 t9 Y5 q! D
 156. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-05 11:01:57 / UTC 2018-05-16 13:24:07
  ) m, O' m3 K" g0 [1 m
 157. FromStats_BitRate : 38# ?3 }4 g5 G  r, R* l$ u0 R
 158. FromStats_Duration : 01:03:36.379000000
  . B6 u$ o3 @: r
 159. FromStats_FrameCount : 651* q4 X% T0 n) j  W. e
 160. FromStats_StreamSize : 18172
复制代码
: |4 k8 [# M  H0 t' |) A3 W

1 e5 W# ?* c$ {% j) W) e0 R: b. I& V( E1 W6 e
( v# A& y0 o6 A, K9 }
$ P( y6 e- d6 Z% A5 i2 U* @+ ?

4 d- C; J( J2 \) x
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-9 00:14:57 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-9 06:48:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
iMichaelLee 该用户已被删除
发表于 2020-3-9 08:23:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-3-9 08:51:59 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-9 10:45:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-9 15:32:30 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-9 18:05:18 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-9 20:17:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-10 07:17:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-10-19 00:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表