HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3753|回复: 26

[1080p] 人吓人[英文字幕]The.Dead.And.The.Deadly.1982.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DD2.0-CHD 7.7G

[复制链接]
发表于 2020-3-8 23:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2020-3-10 11:55 编辑 - B* ]% y3 P- e4 K& D2 b- {! S

. X; g1 b# i2 y! J
6 c( \3 V% W0 C7 d- F8 y+ b: r
                               
登录/注册后可看大图

6 v5 d% T, F+ s6 r$ k. f" T1 K4 E- A- q) J
◎译 名 人吓人/The Dead and the Deadly
( m, q9 U# |( E1 b$ q7 l$ h◎片 名 人嚇人
1 n& ?" X: Z) M: p& ^; H2 W◎年 代 1982; {, |9 _5 I- }6 N0 d
◎产 地 中国香港
9 v2 H' s+ m0 n* v* r◎类 别 喜剧 / 动作 / 恐怖 / 历史 / 奇幻
8 ~9 s7 ~3 o6 _# c- G. x◎语 言 粤语: c) F& O- V" [5 e% N$ N* }% z  a
◎上映日期 1982-12-22(中国香港). g' V, j8 C7 }* @7 m
◎IMDb评分  6.4/10 from 286 users
& m# N* j6 H0 m0 m4 P5 E$ j◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0084587/
( O) p. T  K  B$ M+ j◎豆瓣评分 7.2/10 from 9,566 users
+ B9 `$ X5 X  g# i4 f◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1304021/
, W9 W9 N% a3 k) B8 T  \8 `% F◎片 长 97 分钟2 o+ k+ j7 k; C
◎导 演 午马 Wu Ma
' [7 u2 h: K8 U' s/ Z◎编 剧 洪金宝 Sammo Hung Kam-Bo / 黄炳耀 Barry Wong% l0 g9 V3 p* k* L  T' c
◎主 演 洪金宝 Sammo Hung Kam-Bo
" l$ ?4 B0 l) ]3 w     午马 Wu Ma
# c9 X3 k  U) n/ h8 T     林正英 Ching-Ying Lam8 P/ t5 N6 g6 Q; y
     钟楚红 Cherie Chung% s) w5 w+ z. i4 G$ u% E

# _' W) {1 W8 x' x* M8 ~, u, T◎标 签 林正英 | 香港 | 洪金宝 | 喜剧 | 香港电影 | 鬼片 | 午马 | 钟楚红- U" U* k) l9 e* k7 [8 [6 @/ N

  a  z* P* `, [◎简 介
3 t" J5 X( s+ o1 J3 e6 d  D& p& w% J' w) h( Z7 k: \$ A/ V; ~# ]
 纸扎店小工朱宏利(洪金宝 饰)自小由道士二叔公(林正英 饰)带大,朱宏利道术未习多少,行事偶而颠倒,却有一副正气心肠,因不肯拖累指腹为婚的未婚妻阿云(钟楚红 饰),时常给人家冷脸。朱宏利好友马麟祥(午马 饰)外出闯荡,返乡时却变成了一具尸体,一同回来的还有马麟祥怀孕的妻子跟几个男伴,朱宏利感事有蹊跷,出力调查却一无所获。几日后,马麟祥冤魂找到朱宏利求助,原来马麟祥返乡时并未身亡,只为伙同他人盗取自家祖上的陪葬品而出此下策,却不料假戏成真,被同伙取了性命。心灰意懒的朱宏利拗不过冤魂骚扰,请来二叔公做法帮好友报仇,结果自己丢掉了肉身以至丧命。悲痛欲绝的阿云经二叔公指点,欲与鬼差斗计抢回朱宏利的魂魄……
# v5 p( [- B9 h: D0 b* u* Q
3 e$ j' e' X- p- W: W◎获奖情况
+ Z+ A: o/ L/ v6 G0 X/ M- w% b% R# U2 t! q: l, j
 第3届香港电影金像奖  (1984)
3 w- S. m8 s7 \ 最佳电影(提名)
4 {8 P( r- K' B 最佳导演(提名) 午马
/ G7 C* B0 U) P 最佳编剧(提名) 黄炳耀 / 洪金宝
; I* g* [9 W' @7 _ 最佳男主角(提名) 洪金宝% c. q- [% K- x6 L& \  p$ Y, ^3 v
 最佳动作设计(提名) 元彪 / 林正英 / 陈会毅 / 洪金宝
 1. Video1 x  z1 q  L2 n& h& w
 2. ID : 18 g) A9 N- J& k( i9 `( I
 3. Format : AVC
  ) R  p6 n0 K( j- O6 v' J2 t% ^
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  + r7 N4 L& k/ V! Y- V$ f% m3 Q
 5. Format profile : High@L4.14 i/ ]0 W* b; C( j2 j
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames1 L; Y* Q4 d( k9 X- b1 x$ l* r
 7. Format settings, CABAC : Yes
  + ?3 T7 s" E' |4 d+ l! h8 X
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  8 ?3 f* s* q) J# c
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC( O. |0 @6 [3 M, O
 10. Duration : 1 h 39 min7 m9 @* g: l0 D
 11. Bit rate : 10.7 Mb/s
  ! o2 l0 u1 R+ r& v% F# T* n
 12. Width : 1 920 pixels9 E9 s' b- l) o2 l
 13. Height : 804 pixels
  ' R+ P3 w; M2 Q7 p$ h
 14. Display aspect ratio : 2.40:1# E' m' m. r( l) x9 Y
 15. Frame rate mode : Constant
  9 s+ S1 P( U' \% \0 `" E
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  ! p) ]4 ?2 |; t4 Z+ f6 ^0 H
 17. Color space : YUV0 W+ Y5 p" i, d1 m/ G
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  & ~  s/ a4 t. B8 N
 19. Bit depth : 8 bits% C: W$ K3 l/ c+ Z3 D  e4 K
 20. Scan type : Progressive
    J. u+ E8 Y: z- w
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.289
  ' e0 k  K* _& {' R" I) o
 22. Stream size : 7.44 GiB (97%)6 r- ~! h+ }: [! B: R2 C& R  b( Z
 23. Writing library : x264 core 157 r2867+150 7e91e0e t_mod_Custom_2 [8-bit@all X86_64]
  3 j9 R' A9 k$ O6 y$ ]/ r
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.90:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.0000 / qcomp=0.70 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=35000 / vbv_bufsize=35000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0% i. S! c5 D. v3 Y  g
 25. Language : Chinese1 W) m1 x; {' f" T9 R! [  _/ T! Y
 26. Default : Yes1 E2 f6 {) `: x  S8 `
 27. Forced : No
  7 z  |  K. d4 Q- {8 W: @7 u
 28. . _. L$ H/ F5 |' g( L6 H) w
 29. Audio# Y0 n" K& J0 c, n1 l. \0 r
 30. ID : 2" q3 e4 ]" O) Y; v4 h
 31. Format : AC-3
  ' ?+ _3 d: y$ ~! g; i1 q+ N
 32. Format/Info : Audio Coding 3* [$ Q/ p9 R. a* L1 [. P
 33. Commercial name : Dolby Digital
  2 O4 o# ~; g+ r
 34. Codec ID : A_AC3( R" t) c% {& r* F1 ^& v' C
 35. Duration : 1 h 39 min2 I# c. F4 R* D! s  y3 B
 36. Bit rate mode : Constant& i6 }% ^4 S! `" ?, L8 T- C3 M# O
 37. Bit rate : 384 kb/s' [6 M8 Z# Q' L: M5 m% B. z
 38. Channel(s) : 2 channels
  & E& m9 Y; ^" I2 |
 39. Channel layout : L R8 ?" e" u1 \+ S9 ^
 40. Sampling rate : 48.0 kHz& q+ ^& l; A( ]4 C2 T6 O
 41. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  3 w4 q( j4 x8 P5 Y: L& N: T8 s* b
 42. Bit depth : 16 bits' }0 e: k9 s4 D6 x2 U8 S5 E
 43. Compression mode : Lossy- f. v- e8 g4 i' Q
 44. Stream size : 273 MiB (3%)6 P3 y7 N8 L9 N  C% N/ X
 45. Language : Chinese
  + M$ R3 L# J& p$ S
 46. Service kind : Complete Main
  , J; K. s5 i5 S, N9 D4 r
 47. Default : Yes
  2 x  e0 {! a' i0 u: p
 48. Forced : No
  + S1 i2 J, `, [8 T3 C, @

 49. & g8 I- m# |! M
 50. Text( ?- N  w  s) ]; F
 51. ID : 3
  6 Z4 g$ m6 S1 f4 s& w" l+ ^
 52. Format : UTF-8  b( l+ D; i' ^3 g% g
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * P9 |5 A/ {8 F
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # l1 i  m, B1 b7 \
 55. Duration : 1 h 37 min" k5 K  e0 r9 z9 P" f' e) L8 P
 56. Bit rate : 30 b/s5 }& q+ x# k- _& ]2 f& X( T1 y9 W
 57. Count of elements : 1133+ Q+ P9 ~3 Y4 J
 58. Stream size : 21.7 KiB (0%)" n) X; B4 ^6 z1 f" L: E; e) d
 59. Language : English
  2 y& _. M. L8 K
 60. Default : Yes8 R) s  N! x% m. }  [
 61. Forced : No
  ; T( A0 g( `+ |+ S$ D" Z( N

 62. ( O; t7 ?; m- L6 b# F/ v  s3 [
 63. Menu5 U5 o# m- T- E" [& b5 k! i
 64. 00:00:00.000 : en:�?01 �?3 O! M8 u* i2 h; F6 C# E- ]
 65. 00:06:08.083 : en:ç»�?02 ç»�?1 n8 p3 E  B: W% A3 _- R
 66. 00:16:10.458 : en:�?03 �?) x# b9 d: U! H' v8 G7 x
 67. 00:24:30.917 : en:ç»�?04 ç»�?1 o. @; o- h  _  w3 r3 T. X
 68. 00:31:37.208 : en:�?05 �?2 @7 n1 U) m# d/ {% m5 l
 69. 00:41:06.708 : en:ç»�?06 ç»�?# n% C* U  N# G$ t  H" H
 70. 00:48:53.250 : en:�?07 �?
  & a* ~/ G0 ~9 w. V2 b% [
 71. 00:56:57.042 : en:�?08 �?/ X. U2 E1 N- q5 _
 72. 01:05:51.917 : en:�?09 �?
  & M) }0 o* t7 g' Y
 73. 01:13:56.750 : en:�?10 �?& x* G+ @7 ]( m' l3 ^
 74. 01:21:48.625 : en:�?11 �?
  ; [5 s# W; G# k( I
 75. 01:28:08.417 : en:�?12 �?
复制代码

' F/ e! ~- @; V- c, G! ?' }6 I' v+ o; c2 V( X, @! m1 A% c
$ g& ~9 R1 j. `9 }" W6 v! [+ W; F
( E# r5 H: J  A- j* G- |* K+ }

0 `5 j/ ]/ c0 P
7 t; J4 `  u) Q$ S8 M. |0 E
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击

点评

国语的,国语的,不是粤语!!!@让心灵去旅行  发表于 2020-3-9 13:26
发表于 2020-3-9 00:58:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-9 06:53:28 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
iMichaelLee 该用户已被删除
发表于 2020-3-9 08:22:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-3-9 09:58:50 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-9 10:17:06 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-9 11:46:21 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-9 13:25:06 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-9 13:43:09 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-3 18:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表