HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 5638|回复: 23

[1080P和1080i] 机智牢房生活 全16集[自带中文英文多国字幕]Prison.Playbook.S01.KOREAN.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ARiN 30.96G

[复制链接]
发表于 2020-3-1 15:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
5 l/ e* z6 r* T& K* h* z5 n7 _
                               
登录/注册后可看大图
* Z. c7 _+ x6 |

5 |3 `. L- u% F# a◎译 名 机智牢房生活 / Prison Playbook / Wise Prison Life / 智慧的监狱生活 / 机智的监狱生活 / 监狱 / 监狱手记 (港): f) Y3 q- ^$ l& ?/ v3 N
◎片 名 슬기로운 감빵생활
4 ~& M1 w$ q) P9 U; B' T◎年 代 20170 v2 z) f% v3 a! o. y
◎产 地 韩国
  _1 _5 Z. w; z# @4 o2 I, Y" ^◎类 别 剧情 / 喜剧- F$ F0 w! p" M" l$ B% g! M& B
◎语 言 韩语
2 X% P' |+ y" N% N) G5 }: T◎上映日期 2017-11-22(韩国)
, z1 v) {, }" t% ]% |  S. p: q8 ]+ w◎IMDb评分  8.3/10 from 844 users
8 C- l' b$ O* d1 F/ k◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7622902
# I, W, s, ^  U% k) V' E% k! w◎豆瓣评分 9.4/10 from 94716 users7 F+ M; n' y9 j3 j% p, T9 v/ C
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27081753/4 O) w  u8 {& \! k$ P
◎集 数 16
" s' R& D3 d8 h! W% ~! p◎片 长 90分钟
/ i6 G3 a8 y/ O' L◎导 演 申源浩 Won-Ho Shin
0 \$ o7 g0 t3 g$ }: ~4 c◎编 剧 郑宝勋5 {, I# I5 p! c, O
◎主 演 朴海秀 Hae-soo Park6 P/ O0 r" H# g  K) B2 v5 y5 m; F
     郑京浩 Kyeong-ho Jeong( x# y1 X4 X6 L5 W: P, e  O
     郑秀晶 Krystal Jung
: k+ i% X# ~$ P; B" X+ e4 B& D9 P     林华映 Lim Hwa-yeong
1 d0 d* ]" c1 E* U     丁海寅 Hae-In Jung$ C) x# n1 j( o1 r, d
     郑雄仁 Woong-in Jeong
9 j- K7 \. j2 V" v     金成哲 Song-chol Kim% W% h# W- n$ ]
     李圭亨 Kyu-hyung Lee
, U# j+ V% w* o% p2 w7 _     郑敏圣 Min-sung Jung
4 g$ q! e  H- e     朴浩山 Park Ho-san
# S4 g  }$ v8 s$ ~     姜昇润 Seung-yoon Kang4 C9 A1 M# p, p& U* |4 ?
     金景南 Kyeong-nam Kim' c% y6 x9 l! c% ^  Z
     崔武成 Moo-seong Choi
* Z: o  {3 j6 x- N! y5 O" N     崔胜元 Seung-won Choi  L; d% ?* D9 j/ ~8 e. u& o) f
     成东日 Dong-il Sung
8 t# v. R3 h  t; h     金漢鐘 Kim Han-jong
8 q" h/ k2 R5 o* ]     周锡泰 Joo Suk-tae  _7 {! {  B; \8 Y+ `; F/ ]
     姜基棟 Kang Ki-doong* X6 n( l3 G: ?! t9 Y# c( m- k
     朴亨洙 Park Hyoung-soo# Y! G" m, [( v7 |6 z$ _
     李道謙 Lee Do-gyeom1 F" C; [" C3 y$ _8 N( b
     申在河 Shin Jae ha
  L0 l$ U/ i7 L8 p: W& r& ]" l     廉惠兰 Yum Hye-ran+ |) L! q9 Y( Q5 N* K
     林哲亨 Lim Chul-hyung
) i$ ~( I, b$ p: h     芮秀貞 Ye Soo-jung0 v" ]. B0 k; i* o) ?
     李浩哲 Lee Ho-cheol) _5 H" s8 q- i
     刘在明 Jae-myung Yoo
. m; w% I5 R; c- t9 T     申邻雅 Rin-Ah Shin
& I& h, Y  Q5 b& r0 `3 c     崔光日 Choi Kwang-il
( j4 j7 H2 u) }. d; H- S     张赫镇 Jang Hyeok-jin5 m7 g" t& H: P2 {
     金基楠 Kim Gi-nam
5 u1 D7 Q8 {& }4 E     李太善 Lee Tae-seon# Q8 o; P7 h  {: ^' ]) L8 [
     徐志焄 Ji-Hoon Seo& ~) q' ~9 x, j7 M

* D( A* \' ~! A& n% L/ B7 r  G/ J" g0 {% O  }- p$ }! I
◎标 签 韩剧 | 黑色幽默 | 监狱 | 韩国 | tvN | 喜剧 | 搞笑 | 电视剧
: k6 F1 ]4 t$ c4 D/ X& t; g2 i
5 i5 I  q) Y# d3 ?$ a4 |2 B2 Y◎简 介  
8 G2 \$ f* m# V" g8 w8 G' z% L7 \
+ b! X/ ]1 e" Z9 V/ S8 R  U* P% K! H 该剧是讲述超级巨星棒球选手金济赫一夜之间变成阶下囚,以及监狱里的人们的生活的黑色喜剧,$ J* S3 t( `% s( U) _
 该剧内容以监狱为背景,通过犯人、监狱管教、家属等角色展现各自的独特个性和存在感,展现给大家监狱这个特殊背景下并不沉重的故事。* c; [8 o" u4 D

' p% Y/ D) S( b" T/ Y◎获奖情况  
" i& o% H. }( q3 @5 K) X. e3 x/ U' ~# N
 第54届百想艺术大赏(2018)3 L5 e! N8 C) S4 w( G8 _
 电视类 最佳导演(提名) 申源浩
4 t8 s5 x+ L& y; z% H 电视类 最佳男配角 朴浩山% r/ ~& L* V6 G& g2 p7 y
 电视类 最佳新人男演员(提名) 朴海秀7 `. A- X: T& m$ u% G  S& S6 M+ j" k9 q; s
 电视类 最佳剧本(提名) 郑宝勋8 Y. l0 j3 Q# b* m, {
 电视类 最佳人气男演员 丁海寅
0 m9 p& T1 Y$ a9 f) h7 n
+ ~  r' H( @% E6 t 第4届豆瓣电影年度榜单(2017)- |" H/ B- [7 |3 l8 I7 U$ T
 评分最高的韩剧(提名)
 1. Video1 a5 k0 o9 F6 \# d+ ~9 `, Z2 s
 2. ID : 13 g) W( F  ]  _% Z4 S2 ]
 3. Format : AVC- C0 y' m7 I5 g) B
 4. Format/Info : Advanced Video Codec: Y6 J& s, U+ L; |$ E* O0 j
 5. Format profile : Main@L4
  ' |0 m) a7 U' ^
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  - {2 N5 s8 I1 T' @
 7. Format settings, CABAC : Yes
  5 N0 l8 Y( P: v6 S3 E& q2 X
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames0 r2 X0 y# w' i  `
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    ?8 Y  s+ }7 S& P+ M7 z. n
 10. Duration : 1 h 33 min
  6 L. B$ y) O- X
 11. Bit rate mode : Variable
  ! K" q+ }6 S9 O
 12. Bit rate : 4 220 kb/s. t% X) R# \/ ^! z+ F
 13. Maximum bit rate : 6 330 kb/s6 ?% U' M7 `8 k1 y2 H/ g& G
 14. Width : 1 920 pixels
  $ ^  O4 y) K) h  d7 B
 15. Height : 1 080 pixels, }6 w3 B# o- m3 T: G  ?" [$ Z
 16. Display aspect ratio : 16:9- W) E/ i8 M4 ^5 C
 17. Frame rate mode : Constant
    Z: X. _3 x) a- V
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  7 a" O5 O/ y& g8 |8 k
 19. Color space : YUV8 f0 H* v# I" R% I7 c/ R$ H5 e
 20. Chroma subsampling : 4:2:04 Y& @; C: \6 I' J9 i. X' j2 o0 d
 21. Bit depth : 8 bits3 t+ a0 s8 X% q! C
 22. Scan type : Progressive
  2 F7 x9 h% s. X6 K- p
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.085
  . J" D( i9 u/ ^
 24. Stream size : 2.74 GiB (97%)% [) s" a& v2 _8 O( H7 l
 25. Writing library : x264 core 148 r2714 2daf636
  4 K. J. T; g* s, L0 `; \
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=48 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4220 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=6330 / vbv_bufsize=8440 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    R( U/ G! d. k
 27. Default : Yes. O% `& G+ ~3 s
 28. Forced : No
  / d4 _% G2 P8 d2 n  c

 29. # C/ u2 i, n$ e, m
 30. Audio
  4 S( n" O7 t+ x3 Z) l
 31. ID : 2+ y1 o. \. F( Y% {* t; b
 32. Format : E-AC-3
  4 L5 C8 s8 j' V8 P8 ^* t7 W& L
 33. Format/Info : Enhanced AC-3
  ! W( Q# p( G( V) O" f
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus: u$ H  @# r7 r, \! \
 35. Codec ID : A_EAC3
  4 q6 I$ Z1 F1 U: z$ a) t
 36. Duration : 1 h 33 min4 N. ?" [9 R) ~' p7 {4 f
 37. Bit rate mode : Constant9 e1 l. {+ H( b  f% p
 38. Bit rate : 128 kb/s1 Q) f7 Y" ^0 ^) m$ r0 {7 @1 T
 39. Channel(s) : 2 channels) B  ]9 v5 m4 }7 a6 I) v
 40. Channel layout : L R
  " |8 h/ a; D5 `" m  s( g9 ?5 o
 41. Sampling rate : 48.0 kHz+ U' r, A! I* f: g1 F" u. a
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)- C" U# Z1 W* X* X, l
 43. Compression mode : Lossy
  & O# z4 T- J$ H% n- \
 44. Stream size : 85.3 MiB (3%)
  5 z3 B3 C( D, p7 f: M
 45. Title : Korean
  4 s' ]+ m: H/ w2 \: X# S( A8 C
 46. Language : Korean
  4 ?. U& X2 Y& x$ v
 47. Service kind : Complete Main
  / j! ?: ~( Z3 X( ]* y6 L
 48. Default : Yes1 j( ]$ M9 s$ q; k% H+ D
 49. Forced : No
  " ?. C* I3 i' ?) Q! S7 I2 ^% s0 f- V8 z

 50. , A, a; W2 k) ]: B
 51. Text #1
  , U% R% M7 M( _( U+ r% U
 52. ID : 30 C2 U  ]; T" h9 J8 f% s
 53. Format : UTF-8
  ! R' U2 a) R1 i0 m
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - E2 ~% w: E0 F! W) H: X. k
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; l" o) o. r% d6 w2 T) d+ L
 56. Duration : 1 h 32 min7 P5 C- h) m$ l% u
 57. Bit rate : 52 b/s0 e8 k; S* ?  q  t, u
 58. Count of elements : 11671 d! n+ h' J# C- B# M  |
 59. Stream size : 35.7 KiB (0%), F; b" F5 S/ }" g8 v4 p) D7 _
 60. Language : English  z1 L! b0 Y/ W" z
 61. Default : No
  + y( m. A- V  V4 C( W
 62. Forced : No
    V: g. a' V/ ]" B4 \4 M

 63. - L: e5 Y: }8 g6 M5 A
 64. Text #2  z  l' z# O. W3 |+ z9 z0 M
 65. ID : 4
  . @) Q: j9 I7 n8 `! B& ]$ k5 J
 66. Format : UTF-8
  ) [( G# ?5 d/ o4 R* t
 67. Codec ID : S_TEXT/UTF8+ r2 L/ g9 k/ S1 c- s" I
 68. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 Y! W0 N, O  W! [2 `
 69. Duration : 1 h 32 min* O9 p8 S. l8 a4 R  I8 t8 f: ?
 70. Bit rate : 49 b/s
  % w+ N: K% ]' x; s0 m# z1 t+ r
 71. Count of elements : 1216
  - N% E5 b  Z7 N( v* G! @. l: I" i
 72. Stream size : 34.0 KiB (0%)
  6 {7 o; I% Y0 N
 73. Title : Simplified
  ! p" U. n: `$ N+ S" {6 W& W
 74. Language : Chinese
  4 u  D! H; c/ P+ e% P
 75. Default : No
  ! @  X! L4 I, q( t' W
 76. Forced : No. u! B# T% h% t- |

 77. 2 `; H7 X9 y# S. H8 t, _( p
 78. Text #3( `8 N9 b" Q9 q% R$ Z- R
 79. ID : 5
  & x  K# G! K3 G0 ]
 80. Format : UTF-80 d; b, t/ c$ C) w+ u" u: S8 {
 81. Codec ID : S_TEXT/UTF8. x+ c9 `0 `% Z4 @, V* e! }
 82. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* ~! r4 @* i+ X+ M6 R
 83. Duration : 1 h 32 min7 I: l( C. C  I5 d: f" F2 k
 84. Bit rate : 53 b/s( Q  V. F( q6 o$ [5 J& C9 r/ c
 85. Count of elements : 1212
  % s' L2 k6 r$ q  P0 c
 86. Stream size : 36.3 KiB (0%)
  + {3 T, L" T' H7 \$ G
 87. Title : Traditional
  7 e, {$ g: s& T3 b
 88. Language : Chinese
  7 D+ h3 S% b  e( W
 89. Default : No& t9 \* k' O2 q  S# G) o, R% `
 90. Forced : No, ]+ w7 _/ q8 m& B1 s
 91. ) r* @" d9 v! C
 92. Text #4( A7 r5 \/ G6 s# Y, _
 93. ID : 6" `" `9 J( P+ i$ v% o* [5 K- S: T2 i
 94. Format : UTF-81 A* e1 k2 Y$ H, V5 ?* U
 95. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( C: g  N" ]: c/ U0 {
 96. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % \2 h) w; W* y) X! ~
 97. Duration : 1 h 32 min; a- Q/ X3 T- r% [5 c
 98. Bit rate : 43 b/s; X" I, d1 h1 Y) R1 t$ ~* s. `
 99. Count of elements : 1047
  4 \# D" ]8 ^+ r: A! I# i
 100. Stream size : 29.3 KiB (0%)$ }9 H6 G5 T" d. ^- u# |
 101. Language : Japanese7 c, {5 Q5 _* k. t: p, W, J
 102. Default : No
  * E* Z$ Q) F5 }5 k4 g
 103. Forced : No
  ! a& H9 w. ~5 l! w# r
 104. & f0 R2 I' v; T  r, a! Z8 o
 105. Text #5$ ^2 ~) [& @9 w1 ?" ~* s
 106. ID : 7
  & w7 |  l; m: _' @, {
 107. Format : UTF-8/ b) h4 e* t3 S0 g7 {6 D- d
 108. Codec ID : S_TEXT/UTF8# E- u& X( @& X: F- y$ v" l
 109. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % q7 y9 S8 v3 A4 J: b6 S
 110. Duration : 1 h 32 min
  8 F3 E7 X" e" h: Y0 V
 111. Bit rate : 52 b/s
  + n$ L1 k# K( d. f. y4 I: a# n
 112. Count of elements : 1178+ _; B5 A0 i( r
 113. Stream size : 35.9 KiB (0%)
  7 d! p% y5 J; n. d
 114. Title : Castilian9 M' }% j* O( A
 115. Language : Spanish
  & K: I# Z2 Y* b" ^; v  E) j
 116. Default : No
  + V1 `3 m: V; S) c  S0 Y( [! D* U; [
 117. Forced : No
  : A) Q: @1 U3 z9 T) R3 E& ]  n

 118. : l% y: B. z; f" A
 119. Text #6
  $ b0 E* p/ t- _. ?3 b
 120. ID : 85 E+ P0 v) W7 [9 E. B3 p) M
 121. Format : UTF-89 _8 b* e8 F- W# W, q/ ]% n3 K
 122. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / N) X8 X6 V) ^; G3 B- Y
 123. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 O  n0 {$ k  p! O  ]: V5 j4 ?% J
 124. Duration : 1 h 32 min, l: O( E' M9 H7 d" `
 125. Bit rate : 52 b/s
  8 Y0 ~4 T4 ~& f* L' x" J" E1 w, b" H
 126. Count of elements : 1178
  , j- r* ~/ D1 g* h! l4 z1 e
 127. Stream size : 35.7 KiB (0%)' ^/ j+ Q1 s8 @! ~( w. k
 128. Language : Spanish
  $ ?3 W0 p7 V: r+ `# D
 129. Default : No6 g! V" o% V# a
 130. Forced : No
  % s5 A6 K  W# S
 131. 6 Q2 \% ]; B. r2 @
 132. Text #71 T/ K$ g0 ~) u/ H7 ?+ k, F3 C
 133. ID : 99 v9 W" n5 C2 R! N; f
 134. Format : UTF-8
  ; r0 w2 g. [% P
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * M' T+ K: w7 |. c) P
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 v. d" P- Q! {% X
 137. Duration : 1 h 32 min! R! u6 P! O# c7 }
 138. Bit rate : 54 b/s& _+ B- @; s" w& S$ ~$ o
 139. Count of elements : 1166" k4 ^- v, S7 p6 l, Z9 i. X. k
 140. Stream size : 37.2 KiB (0%)
  # |( g& p$ Z5 t* ?. x2 m3 Q; B
 141. Language : French
  & U$ B% H8 Y: v: S
 142. Default : No
  5 U( X" r, A+ a$ C
 143. Forced : No
  , l2 I  R- ^( }# i; T. a1 f
 144. ) R0 `" C. V4 e4 k" ~2 Y8 h
 145. Text #8
  * E% |: f# M7 ?7 H
 146. ID : 10- I1 y) m# C; q, t( |
 147. Format : UTF-8) x- U8 j+ z3 e/ f& [. [% y
 148. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " F# P& p  L: N1 L) N* ^
 149. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 m7 @# H% e9 y% J
 150. Duration : 1 h 32 min
  6 Q) }0 i5 L+ r3 u* C3 |
 151. Bit rate : 54 b/s
  , y. z) e8 }1 r9 @
 152. Count of elements : 1170
  * Q: y8 M! X8 W: x) W
 153. Stream size : 37.1 KiB (0%)
  ; N$ |' D. n: W, G
 154. Language : German
  6 _6 q! P$ I! a% F5 Y  q9 `
 155. Default : No
  / G0 O  c* Q$ X0 C, q7 O, }) E# w
 156. Forced : No
  / m5 R  {: M2 X
 157. 7 h) }2 \8 T" l$ `- f
 158. Text #9
  ( x9 v# A  q! D# G4 l. K4 b7 o
 159. ID : 112 s/ C. m+ s; D
 160. Format : UTF-8. b3 ?7 |- p0 d
 161. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 m: h% [4 E1 T
 162. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# [0 t9 d/ r9 U8 w) v% m3 S( {
 163. Duration : 1 h 32 min
  7 [5 F1 m$ P5 q& e# y
 164. Bit rate : 53 b/s; a2 ^4 z+ E! |1 S. v2 E
 165. Count of elements : 1177
  $ D/ B  s2 ~$ `. x" D
 166. Stream size : 36.7 KiB (0%)1 b7 ]$ `* t4 [: h6 @3 K" T- Q9 L
 167. Language : Italian" J6 N: M2 y8 Y
 168. Default : No
  # d  F% g0 ?5 c1 W3 w
 169. Forced : No
  5 |* C# j3 [1 O5 m  a8 b

 170. - ]3 q, ~3 [( y: g
 171. Text #10$ V- J; }5 X6 Y
 172. ID : 12
  - u; n. x$ J. \+ d& S8 J* h. r. C! b
 173. Format : UTF-8
  & H0 C7 G8 O% m" R- c# W# Y
 174. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 D1 j1 G' r/ I0 e& V$ s% c4 W2 D
 175. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 s: H9 ~- f- h$ ~& K
 176. Duration : 1 h 32 min
  % L; d( ~7 n1 F' j
 177. Bit rate : 51 b/s6 Q( ?( }4 n: [# N, Q
 178. Count of elements : 1179/ P# I+ w! q* [' a4 O4 N
 179. Stream size : 34.7 KiB (0%)& g- {- q: [& K. J
 180. Language : Portuguese$ ^: E  {* e7 ~" |9 G
 181. Default : No
  * J) T' R# ]0 B$ q
 182. Forced : No4 D7 U6 }% ~6 x7 V1 t& [9 [- J

 183. 0 S! ^3 F  l& B. G% H# h
 184. Text #118 m- i, i6 E( w  O5 ^( _0 N! |
 185. ID : 13. G6 E+ f; T+ B* T- p9 o$ t9 p, R
 186. Format : UTF-8
  9 M# J+ W* m) C1 \, K) w; J0 [6 Y
 187. Codec ID : S_TEXT/UTF8+ k' J2 o0 j1 N; }
 188. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / ?8 c) ~1 @' t0 U/ g6 h; |* c
 189. Duration : 1 h 32 min
  & v$ `$ a  @! g' ]3 r: h
 190. Bit rate : 51 b/s
  . e' u! S4 y, f6 K9 ?
 191. Count of elements : 1174
  2 c: L1 ^: M( d3 h1 g
 192. Stream size : 35.0 KiB (0%)! o4 m0 m- ^1 Q/ r9 A$ k4 ^
 193. Title : Brazil" O# g* R+ `( p% M% Z
 194. Language : Portuguese2 r; r" i2 B/ }( t8 I: V9 x
 195. Default : No! D0 d( P/ `9 s6 c, I) W8 O. S2 E
 196. Forced : No: |1 q" K4 t1 s# Q- u# z; U
 197. $ ]) W8 m4 P- Z4 w' i" f, `! N6 b
 198. Text #12
  * J0 P5 q1 S$ G; t4 W
 199. ID : 14& }9 \6 K$ u, j3 J
 200. Format : UTF-8; p" `; u+ {; x* M9 j0 R
 201. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! ~$ S/ X& D- R  U/ I9 A# B9 b
 202. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / d2 `7 g# `) r# r5 ]( b' e7 D
 203. Duration : 1 h 32 min
  " V5 }7 B- D# s9 c% d/ c
 204. Bit rate : 48 b/s
  - l$ K' i3 G& s; X3 |' [
 205. Count of elements : 1179
  / b) _" X6 _2 I5 m
 206. Stream size : 33.1 KiB (0%)* ^9 f$ Z# M9 C) K+ N9 u3 y
 207. Language : Polish7 w9 h' W  {* o" H; M- L4 Z
 208. Default : No. T3 u2 F4 U0 k) Q7 S
 209. Forced : No
  % O/ d# y# g- I) ~% h. i: O9 U
 210. ) K7 \) n1 S" r' n% X# q- f
 211. Text #139 y- R; W( Q- f9 ]# c4 H' ?
 212. ID : 15/ D! Z( ]. b! H: n1 j+ a4 h
 213. Format : UTF-8
  % U  H+ u- D( N+ q& m$ E" J9 I) p
 214. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , ?) b+ U, T- ^2 H; A
 215. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ D  h: |9 v; n- j4 B1 H3 X/ b- y
 216. Duration : 1 h 32 min/ J6 C. K8 o7 q0 s
 217. Bit rate : 51 b/s
  - W" w  k) i# }' V* n2 d
 218. Count of elements : 1179
  4 N) |; i$ [# O) y& p" W# w
 219. Stream size : 35.3 KiB (0%)5 l# [  ^# z2 Q( c' E  L: d
 220. Language : Turkish
  3 n2 _) y! n, n% X  `/ N: g
 221. Default : No
  9 t7 n2 b( k) V& ~9 i
 222. Forced : No
  " Z1 x6 ?5 {  F. Y/ b  r
 223. 6 R4 z& x3 l. ?2 k$ Y
 224. Text #14$ `& H2 Y/ k: B% i& U! c( }  W1 e
 225. ID : 166 n9 ?' p6 U1 P' O
 226. Format : UTF-8( u8 _% i2 e5 Q& o2 a
 227. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! b# T' @7 ^" O) V( w
 228. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 S8 {/ T4 r% m" t3 t5 C
 229. Duration : 1 h 32 min
  ! B* q3 S/ G# i! [3 I: A- s7 ]
 230. Bit rate : 51 b/s
  . ^9 |% C7 W# u( o
 231. Count of elements : 1175- B; `- [& n8 h/ p( }& ~+ R7 |
 232. Stream size : 34.7 KiB (0%)
  3 r6 D7 ~; b. P
 233. Language : Swedish
  - |. w5 T  ^2 o3 G
 234. Default : No
  , @, f9 f4 O8 l
 235. Forced : No6 V+ P+ h4 ?3 d( F1 D
 236. & i1 N  \9 r% F; t! [0 B' A
 237. Text #157 u6 T3 {/ M3 H$ p
 238. ID : 17" V" m( K" D0 B9 L3 y
 239. Format : UTF-82 a, ?( h9 q6 u! ]$ @
 240. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ @! H1 R9 ?& g9 O: y# a# S% q
 241. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 M  W( [6 O' a( E3 g
 242. Duration : 1 h 32 min
  ' B/ Y* z' z4 H0 e
 243. Bit rate : 51 b/s
  . r1 E& x+ c' l) O0 |
 244. Count of elements : 1175" Q; C: C$ ?; E  j3 p' N
 245. Stream size : 34.8 KiB (0%)6 K: i; _: ^8 a2 e
 246. Language : Danish
  . A" b1 H8 ?  _
 247. Default : No
  * p. O9 I4 b0 d4 a" I, w- z* a: v
 248. Forced : No+ X$ L" [; }* W0 t4 h9 E9 w& b
 249. , I; }+ |' u+ w9 g6 s* _. M
 250. Text #16; A+ r2 P& E& S
 251. ID : 18
  . P" a" O) t3 d" `+ y6 H
 252. Format : UTF-8
  " u# a; \: l6 Z% O" W2 k
 253. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) m5 w' P% L( k* C+ w
 254. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 P. n+ I( G& N5 Y
 255. Duration : 1 h 32 min
  # _4 b  u: y4 m- b" h
 256. Bit rate : 54 b/s+ {1 [! a* G7 L. y/ o9 G' n* ?" s
 257. Count of elements : 11794 u& f3 H0 f/ v4 e$ q
 258. Stream size : 37.0 KiB (0%)) l4 |% J, w& x2 ~4 _' w2 T
 259. Language : Finnish4 `  j1 x; M" r# H0 Y
 260. Default : No( z; c6 Z. x5 W2 X. J
 261. Forced : No* j) p# r+ J6 R9 t9 m! p

 262. ; A8 b4 n- \6 r4 O
 263. Text #17
  , k; B' v* A8 }/ H: C2 G
 264. ID : 19
  - |' J: x6 l* S2 ~% G7 ]- w
 265. Format : UTF-88 Y4 a+ G; ]5 U$ q' D
 266. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ G+ L, s  z3 Q- L1 a4 r  Z) S$ \/ K
 267. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( `3 A0 Q! y; T
 268. Duration : 1 h 32 min0 E  d, N7 `  S; D- s) k4 L( h
 269. Bit rate : 50 b/s
  5 J. L8 z) h. X0 p! k0 j; Q% o4 f
 270. Count of elements : 1171
  ; g, z4 n2 f& y/ R8 B: @6 G
 271. Stream size : 34.6 KiB (0%)
  4 ]( G4 h! X! G. c# s
 272. Language : Dutch
  $ v! N3 ?- E) ?, H  l
 273. Default : No
  ( Y* l# V5 E  L8 A
 274. Forced : No
  5 v- t# |( D2 q) D8 q3 u
 275. 1 V- @% P/ w- M( R" c0 [  D6 O8 i3 j
 276. Text #18# k0 y" b$ {% e" s- B
 277. ID : 20
  : l& A) G% j1 u; e# c& ]0 x8 [
 278. Format : UTF-83 V/ y4 }* V8 T- K
 279. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " S. i/ z/ v" T5 M& M0 h
 280. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 l+ p1 F) e0 e0 d4 p
 281. Duration : 1 h 32 min/ E' V9 n' o( L" K" q2 w9 C
 282. Bit rate : 52 b/s" I0 f" c9 ?/ H
 283. Count of elements : 1180* n! r3 h' ^* x
 284. Stream size : 35.6 KiB (0%)
  ; p4 G1 D' Q. c0 w3 h
 285. Language : Norwegian8 a" O/ |" h4 w! {
 286. Default : No6 N- V1 G4 u6 x) c, c' S6 p- A+ [
 287. Forced : No4 Y: {4 u3 g: E, u* _8 l4 y6 _

 288. 8 M! s" m4 ?5 v# @5 q0 f1 X
 289. Text #19( X9 v. _( _: }4 _$ Q# K
 290. ID : 21
  ' ?4 g# U1 t  @4 r8 v' L+ f' _
 291. Format : UTF-88 d* `# e5 _7 U! E) M
 292. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 R2 X- O* J; L
 293. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 G4 @/ H$ |- q1 s
 294. Duration : 1 h 32 min
  9 u8 E8 b1 k7 A$ e1 h
 295. Bit rate : 80 b/s; k( U, T* \5 [0 F9 c
 296. Count of elements : 1167
  3 E, E" @( X- W+ b: V
 297. Stream size : 54.9 KiB (0%)
  * H9 S" M3 I9 j# Q( W, s* M! A
 298. Language : Bulgarian% L( d/ \" i4 h0 q# W) p4 M5 b
 299. Default : No
  ! M2 H. g7 q' Y+ Y8 s; J
 300. Forced : No
  " ^% o7 f, J; ]* Q: H

 301. # }# M% G8 N, ~
 302. Text #202 r# T8 x% W8 r4 a: y+ A1 A) r! k
 303. ID : 22
  / q3 N% X, ]9 @  d$ L
 304. Format : UTF-8
  ' f* |$ s5 f& v' _+ K2 A
 305. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % E, y& V8 ]/ F
 306. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , ]' h# s) i4 S' s5 d0 `; v8 v
 307. Duration : 1 h 32 min
  " Z; K' }, e& @4 q5 I6 X
 308. Bit rate : 92 b/s+ ^5 T0 U8 U4 A+ K/ m; n
 309. Count of elements : 1181
  * R( {, Z; G. S: L+ H2 Y& O
 310. Stream size : 63.2 KiB (0%)) C5 ~; T# s* q, v" D- K; c
 311. Language : Greek9 ?# B6 u& B* I$ Z4 x) f
 312. Default : No4 h, T- M. k( r/ o0 P# G/ B- _; l
 313. Forced : No
  . d( l- F2 V0 z; A+ i' U* B3 f
 314. 1 A: J- R7 |# t' [
 315. Text #215 Z3 W; a& T/ A- `
 316. ID : 23
  * q: w+ u0 p6 V2 B8 m
 317. Format : UTF-8
  , A# i+ K  I( V0 ?
 318. Codec ID : S_TEXT/UTF86 n+ s( n% T3 v# K$ y+ M6 A
 319. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : R6 ?& k+ g% Y# C8 L
 320. Duration : 1 h 32 min; @  ]2 H( x4 i6 C9 T) O5 ^
 321. Bit rate : 71 b/s
  ; I! P, J2 D: s1 [( h; P- w
 322. Count of elements : 1182( _+ k/ ]7 j& j) a5 W! k0 T
 323. Stream size : 48.3 KiB (0%)3 A& V. r5 C- _/ E8 g
 324. Language : Hebrew
  : W. A, t! {9 }
 325. Default : No& ?6 ?7 X' \8 z% W
 326. Forced : No
  $ \! H6 [! z7 I2 M

 327. - p: q4 k" U) n; N( _" h# v9 R: _2 F
 328. Text #22: g# T' I2 n3 W/ P, K* `
 329. ID : 24; s5 _2 m3 ~8 V8 `6 E3 h- G
 330. Format : UTF-8& T* Q, d8 v$ G, q" x- T
 331. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 ?$ `/ k: t2 _" U" s/ {8 N
 332. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! g/ X6 T) X0 n6 E
 333. Duration : 1 h 32 min
  $ r! W- D2 r1 n2 y" [
 334. Bit rate : 77 b/s
  2 y, Q4 S* ~, ~' d8 ]
 335. Count of elements : 1182
  * z: B7 `4 r: v9 e: X- L2 K
 336. Stream size : 52.4 KiB (0%)
  2 Z  d' B3 U. k' W" K# H6 U
 337. Language : Arabic
  5 w$ ?) U" l* o/ f
 338. Default : No4 P8 W  t' o# s5 [* d( w" S
 339. Forced : No$ I9 {1 N8 Z/ m

 340. * _  z9 V) i% o/ t
 341. Text #23
  7 V$ s  V! J% l( A" q- @8 Z
 342. ID : 25& {" S, t9 Z' M7 Z4 h
 343. Format : UTF-8
  1 O2 j% z- _) m* M
 344. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( p$ i- x! ?3 l" @3 s& E4 z0 b
 345. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & L1 u7 ]. |" i; }7 k% ]0 C
 346. Duration : 1 h 32 min
  ( t& [3 x- q$ z. `' j# m0 d
 347. Bit rate : 52 b/s
  % ^) n' w8 e8 Y" Z6 X6 J# b
 348. Count of elements : 1183
  - v" h- y7 Z# m& S& [- S/ `9 G
 349. Stream size : 36.0 KiB (0%)  L+ r- c6 t) M0 Y/ W$ v  z/ r, ?1 \' m
 350. Language : Romanian
    A- c6 e' L0 r( A' G! o
 351. Default : No
  * `/ n( W- j( n( s
 352. Forced : No
  3 |  P3 s5 j5 p5 i9 v

 353. - }# J9 p$ F/ v( y% @
 354. Text #24
  5 P( c2 e; \9 n% m
 355. ID : 26
  3 M# G+ g6 l2 G  f4 e9 g
 356. Format : UTF-86 Q& q2 I! S: i' P
 357. Codec ID : S_TEXT/UTF8, Y+ t) F3 [4 ^0 V1 p) B
 358. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / T* t+ U. F4 `( W; J; z
 359. Duration : 1 h 32 min
  2 `# g2 `$ V& n3 S
 360. Bit rate : 126 b/s
  * O0 \4 _) Q" T  _2 t
 361. Count of elements : 1213) s: N" B0 p! n' `" n. o+ r
 362. Stream size : 86.3 KiB (0%)
  ) u' k( b6 q' U3 F7 g$ Z" `
 363. Language : Thai5 P4 k% W* z* c7 w
 364. Default : No4 v1 i* A) e, L6 D
 365. Forced : No
复制代码
: c( x: k3 ?1 N7 B  ?& r- B" n$ E

3 U2 w# y: J' @( W! F; C
# R+ f* P  ?" k5 O1 Q
2 H$ l# e2 ~/ t; j7 C; Y% F2 \  S, t: O- k
$ C  i% H+ C4 y5 }( J8 _( m7 C7 g
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-1 15:38:18 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-5 07:16:57 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-5 14:39:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-6 12:58:22 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-7 09:25:48 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
meireles 该用户已被删除
发表于 2020-3-7 22:04:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-3-9 15:40:09 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-9 16:07:03 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
yssayswh 该用户已被删除
发表于 2020-3-9 18:02:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-10-16 05:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表