HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 9237|回复: 24

[1080P和1080i] 绝代双骄 全44集[中文英文多国软字幕]Handsome.Siblings.S01.CHINESE.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 96.85G

[复制链接]
发表于 2020-2-28 11:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
/ o+ X: V; E/ K$ H" X* @
                               
登录/注册后可看大图
# x! Z5 L2 B8 w2 b9 M
- a) W! e0 F+ w' W6 r' g! }; u
◎译 名 Handsome Siblings / 新绝代双骄
# U& i- C2 w9 i: s' Q1 S, o' u6 e◎片 名 绝代双骄$ q( a! H4 I% h" M4 V& \: E
◎年 代 2020; Y  D: n! @" N
◎产 地 中国大陆: R, y4 X, o$ D1 V
◎类 别 武侠 / 古装
7 Q& K( q& H9 K# x6 D! I+ x◎语 言 汉语普通话" {6 n# f8 n0 W' X9 @
◎上映日期 2020-01-16(中国大陆)# [' a9 [7 ]- G7 x
◎IMDb评分  8.7/10 from 31 users
/ n5 }: d4 }  C+ j0 t2 Q◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11541444. o8 x2 H. y. Q& ^) ~; J( k0 o/ F
◎豆瓣评分 5.9/10 from 12643 users2 A9 ^1 \/ A# y7 |* @! Z( t$ F% D
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26986804/
9 X2 y( f/ O' ]/ T◎集 数 44
6 O' L( k% I% X) }◎片 长 46分钟* O+ V& X" b+ V0 R' L0 E$ @2 K5 q
◎导 演 邹集城 Jicheng Zou / 刘方 Fang Liu
- v% B7 x: U0 C  g2 o◎编 剧 王自蹊 Ziqi Wang / 于海林 Hailin Yu / 马明 Ming Ma / 钟静 Jing Zhong* F( O- {+ F: x5 U& M
◎主 演 胡一天 Yitian Hu# {9 E! F* V* r1 U
     陈哲远 Zheyuan Chen& V$ e* }: }5 O# r( }7 N) q
     梁洁 Jie Liang) m% x) {3 E* e; s5 h
     梁婧娴 Vicky Liang2 K4 x% Q) z" h7 }/ @! T4 X' _- }/ F
     罗嘉良 Gallen Law4 O, b  s( I, [5 d! w
     毛林林 Linlin Mao! x9 E/ y( v# b

, n" k) G$ j# P  ^- Q
( G9 D7 H' Q# [; H◎标 签 绝代双骄 | 胡一天 | 武侠 | 古龙 | 古装 | 经典改编 | 电视剧 | 国产剧
+ L6 Q6 c! a9 C0 k% j: d. {# M, n- m
◎简 介  
4 t9 R" V% J  F" X) K! `
( L; d6 R! O# X- D 自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷,在十恶李大嘴等人的抚养下,终日好整蛊恶搞,油嘴滑舌,却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖,与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入,小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养,授其武功,宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫,故意将二人分开抚养,待二人长大相互残杀。与此同时,江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋,螳螂捕蝉,黄雀在后,一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计,携手平息了江湖的恩怨与挑战。
 1. Video
  5 C. ^3 W1 g! o+ v6 c
 2. ID : 1( H# U% i  }+ N" c
 3. Format : AVC
  + ?# D5 y8 G( q2 e! F
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  % E7 R% B3 d5 G
 5. Format profile : Main@L45 p* p7 t. }" O+ S
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames7 f  O8 f1 D9 E, j% I; G
 7. Format settings, CABAC : Yes9 T. {7 A/ M  N1 \
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
    p" R% ^  k8 O3 Y5 o' E
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC' v4 ]( D9 f0 M, s3 I; U8 U
 10. Duration : 45 min 41 s* s% {; n* I2 ?+ A( @0 u* s
 11. Bit rate mode : Variable
  . K/ a$ {6 n; F
 12. Bit rate : 7 500 kb/s, p. L7 q3 Q1 H2 [
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s6 t. ^+ g: I' G/ f* Q: V
 14. Width : 1 920 pixels
  # g7 S. G# ]! L7 ~% B, c7 S
 15. Height : 1 080 pixels/ `! E0 {( [+ `+ U
 16. Display aspect ratio : 16:9
  2 U4 E, Y$ g. s
 17. Frame rate mode : Constant
  9 G! L' h* E& S7 a* d- z2 ~# g
 18. Frame rate : 25.000 FPS
  & Q* v! f, E- J3 I& M4 ~% ?/ ~
 19. Color space : YUV
  8 w( O7 ~! W: Q3 ?$ ~
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  5 D1 b8 O5 Z  a
 21. Bit depth : 8 bits
  6 x# h1 @. ?; \
 22. Scan type : Progressive
  ' {* p; [$ i& \8 V& K5 i
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.145
  % y- Q+ H) W0 [* k
 24. Stream size : 2.34 GiB (96%)3 r4 M; M  w$ J+ J7 O. ]
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228" B+ p  I. w9 J  x: b
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.002 U$ G5 Z# i( S
 27. Default : Yes+ C" a5 q; R; e; l0 i
 28. Forced : No) N- z' b: W3 s1 Y1 Q. O
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  0 p& f, \7 Q6 Y" W6 A
 30. FromStats_BitRate : 7491089
  3 P) X, p6 H! b, ~6 k* D
 31. FromStats_Duration : 00:45:41.480000000
  $ ?  B; P; K6 R& T/ h* e# V; ~
 32. FromStats_FrameCount : 68537" n) E# a* F. l. t8 k4 C
 33. FromStats_StreamSize : 2567084031% S- W1 ^+ D4 I

 34. ' e) c% p" s9 B% O" F
 35. Audio
  % {3 f: `$ r* y9 _. M) k, c
 36. ID : 23 \% {7 v9 e. X2 u
 37. Format : E-AC-3
  1 ]- s1 o1 i& H6 g; w, H6 H, N* l
 38. Format/Info : Enhanced AC-3
  2 X1 M/ r% G. |9 w3 [
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus- h- r  y. \# [5 K1 m9 W
 40. Codec ID : A_EAC3
  & W* N1 r% \5 e6 J% Q
 41. Duration : 45 min 41 s4 R0 }1 j: E' \2 ^
 42. Bit rate mode : Constant
  # l) K% Q; O- s, b! `- P& [& ~
 43. Bit rate : 128 kb/s* I  i$ ]; Y# ]; H- P/ Y
 44. Channel(s) : 2 channels
  5 c% P: Q, k" w7 P3 r/ [
 45. Channel layout : L R- d% |9 |$ t& ]& o$ Z; w
 46. Sampling rate : 48.0 kHz
  * j8 w0 C- w' d1 n4 N
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  ' P! `2 g, L" e6 D+ k3 G. F- J
 48. Compression mode : Lossy& A$ l" `* x, e( E& R3 F6 O
 49. Stream size : 41.8 MiB (2%)
  8 P0 t/ L3 d+ p
 50. Title : Mandarin
  0 M% ], E$ D# A- J* T
 51. Language : Chinese
    u; f# \' T# D% Q0 ]
 52. Service kind : Complete Main
    o+ p; r( p. r
 53. Default : Yes) d  a' m0 O" o
 54. Forced : No
  . T0 \2 V* m. i6 ?: C* D8 N
 55. Encoded date : UTC 2020-01-16 03:45:56
  2 y0 |  I2 M/ \) G- Q1 {
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56: p8 B. o5 }2 R* \& X' E
 57. FromStats_BitRate : 128000
  ( q. ?9 m% K9 W
 58. FromStats_Duration : 00:45:41.536000000& v: p1 I6 a+ ]. o0 N4 S
 59. FromStats_FrameCount : 85673
    S" e1 k2 h; z+ P( |( [+ ~
 60. FromStats_StreamSize : 43864576
  9 ~1 P' i7 q- [, e0 ?; ^1 N0 t
 61. 3 k8 r- s/ s* p3 f0 E* u, {$ y
 62. Text #1) x2 u. m9 k8 [% }, _3 O' o
 63. ID : 3$ q! J( u! P0 Q7 X5 X
 64. Format : UTF-8$ r7 ]& \# H! \  O9 {
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8' T; ^* Q4 ^' n& K, V, M; k( N
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 L; \5 H1 \- @+ G0 g4 J
 67. Language : English$ b2 E' }$ u4 y. T% [
 68. Default : No3 A5 Z. J3 b3 ]) X8 v6 |
 69. Forced : No
  1 p8 g4 B7 m6 c8 X, x% s9 H
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56' y* `! W/ m0 t6 d0 s
 71. FromStats_BitRate : 61
  7 o0 D& V7 p( g! o) B
 72. FromStats_Duration : 00:42:39.3600000008 b2 N# E7 r4 M
 73. FromStats_FrameCount : 6522 e2 p4 M) l& n% ]" w  A* j
 74. FromStats_StreamSize : 19533
  $ ?4 }1 Z! k$ \+ N

 75. 0 L; w- \7 y$ w& K; h0 X
 76. Text #2
  - r, e5 w1 G9 p# z) L
 77. ID : 4
  ; z; \; G- K& h1 R- F0 F' {; F
 78. Format : UTF-8  F$ b" r5 J+ F' a+ [
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 e3 A# |/ C6 B
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 `- m, g6 b( X" l$ q0 a; z% A
 81. Language : Spanish* E: I/ C) K5 k' U2 T$ O* A# P& U, i
 82. Default : No
  * b2 M! ~7 C  ]) ~1 o7 [7 E
 83. Forced : No
  5 C* |; n) ?- q0 L  \
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56; H$ Q2 `/ l+ s( b0 B8 E
 85. FromStats_BitRate : 58! A& K- @, S( l6 d* b* g
 86. FromStats_Duration : 00:42:39.360000000
  4 t) D# B( W! M) s+ r) f
 87. FromStats_FrameCount : 652
  ; y+ y1 o5 p9 A! R: X& O  ~
 88. FromStats_StreamSize : 18564/ t1 `& }2 j+ X+ Z2 N6 Q9 v5 y3 r

 89. 7 n9 w/ Z' P. X) A  w4 V4 H
 90. Text #30 G  u6 ~. e8 a+ v! H5 Q+ I1 [
 91. ID : 5
  1 I0 S0 T& ]3 ^0 e6 R& y8 n
 92. Format : UTF-8( T) M6 T# [& E% t0 ]8 N4 {
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & d7 k! Z/ |5 {, t0 a
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; @0 B: N9 |; Q4 d& G& U! j
 95. Language : Indonesian
  $ u5 F; j% @1 ?' G- o
 96. Default : No
  & \  U" q' q  f- T* r( U
 97. Forced : No
  . h) z" U8 q8 a& u' b9 L7 c
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  . B# M- H, e. i9 M' b6 I8 q5 p5 v
 99. FromStats_BitRate : 54
  7 o6 h3 X$ h1 U# m% q6 E' r7 Q
 100. FromStats_Duration : 00:45:28.3600000006 j& r) Z' u7 {0 ]! \
 101. FromStats_FrameCount : 653
  1 O3 {6 e3 |, }0 N8 W( t+ I2 }/ ?
 102. FromStats_StreamSize : 18493
  + M) e' F4 i3 O) X
 103. - j& _' m. N! z6 c2 N' o3 L% v
 104. Text #43 z  w5 A( R/ K2 x) m6 c9 t
 105. ID : 6
  + S! k$ Z( V: ^+ P
 106. Format : UTF-8
  $ P- Y' T9 t+ ]3 H
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 z# i" Y( ^: N
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 l# ?' G: h) a4 w3 y8 N
 109. Language : Korean
  / m. S* E. c( @# i, y
 110. Default : No
  4 c  p& a" p7 q+ c7 N& U
 111. Forced : No# A, i9 ]9 s, h8 ~& B/ J0 H
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:564 U( `. w7 k8 n5 Z; a* q/ u4 s8 W9 d
 113. FromStats_BitRate : 63
  / l4 b* g" ?/ U' S: L9 m& L0 Q% X
 114. FromStats_Duration : 00:42:39.320000000
  : P- P) U! D9 k* a: Z) S, J
 115. FromStats_FrameCount : 619& Q8 y) U# k' c: r, S
 116. FromStats_StreamSize : 20300$ F7 |9 l9 e# m- W: ~  x
 117. 6 e5 o" M4 Q4 |1 Z: V9 _
 118. Text #53 [9 F( ^- j8 W- R8 |: O
 119. ID : 7
  ! h1 _4 h) T  }# \9 ?6 O
 120. Format : UTF-8
    I$ c; P0 l$ w* z8 |( ?  R
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - p- l7 _8 g% T  V# G2 l
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 C2 U/ o; D! I+ Z* k* P6 N  w# ^
 123. Language : Malay! J, {" f/ S3 W; Z
 124. Default : No0 U2 g% Y* v+ c5 j
 125. Forced : No
  3 [) T- b1 i2 y+ Y% ^, n
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56  s0 M4 C- T0 k; T2 S
 127. FromStats_BitRate : 56
  0 m! d  Q/ @/ v, `  `+ @/ {
 128. FromStats_Duration : 00:45:28.920000000
  ' M% X% b8 z2 B
 129. FromStats_FrameCount : 653
  ' ?: M# f5 i  j2 z
 130. FromStats_StreamSize : 19427
  , N# t5 u, v8 ?# V

 131. & T  ]1 _4 \0 {; G) M  M; \
 132. Text #6
  ! J; ^$ x- B1 t% C. h4 Y
 133. ID : 8
  0 B8 G/ o: ~4 V* {& x4 e
 134. Format : UTF-8
  ( s& \9 W8 G* d) o* D% t
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' W7 [/ X8 s4 O# P" p
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, r) ~  j! j; P6 L8 k9 A2 r: F8 O) ]
 137. Title : Brazilian
    p" w, R9 u+ f5 I  }
 138. Language : Portuguese
  * _5 I! h/ M3 v- @$ U
 139. Default : No: o( u, f- p6 w  X7 z
 140. Forced : No& i! o6 \- ^/ I9 q% L3 d
 141. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  ; t2 Y* q$ P$ Z1 w  d
 142. FromStats_BitRate : 54
  0 e. k8 M5 }8 w( h, b8 f; m% _. F
 143. FromStats_Duration : 00:45:28.360000000
  9 C& E+ O* @: I9 O5 j
 144. FromStats_FrameCount : 653
  , r" V- v1 Q4 i' e' E0 `. F1 ]! ?
 145. FromStats_StreamSize : 18517
  4 \$ p/ s8 C) S! [$ g& @  }- F

 146. ( k4 s6 W1 e3 x
 147. Text #7, v  F# c: ^' w* I0 j* W0 j! n
 148. ID : 9
  6 T1 y) A( l8 @" T- B
 149. Format : UTF-8
  ; K- |6 r8 x! y- ^, N
 150. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 c* U4 q, C( C* h
 151. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, f/ w9 _$ j  B; X$ ?* P
 152. Language : Thai; q) |. p/ }  y
 153. Default : No
  " o5 j6 }' K2 ]  M* T
 154. Forced : No
  4 k" S+ w$ X: S8 N5 W5 G* ?
 155. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  9 A5 K, ^$ O0 R
 156. FromStats_BitRate : 132
  4 f1 C: R5 n6 h
 157. FromStats_Duration : 00:42:39.360000000
  $ q; d# G' e" w' B, z
 158. FromStats_FrameCount : 652
  1 k& |# J. y0 m
 159. FromStats_StreamSize : 42518( v$ y! J- t( C2 Y; C
 160. 1 q0 W* l" Y' O* L: d, n) u
 161. Text #8
  2 X7 ]/ Y# z* G6 A4 B. Z- B
 162. ID : 10
  . k# M6 N! C2 H
 163. Format : UTF-8
  3 T. {. }: x1 u6 M
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF83 b5 r" L& R9 Y) a7 b4 v
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" V# E8 g1 r3 A) y5 z( H" n
 166. Language : Vietnamese" `* q- E7 W! h3 z7 d9 j
 167. Default : No
    s) j9 j3 J+ S; e+ [! S. s
 168. Forced : No' a. K  Q6 J8 T
 169. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  ( |, f3 M' W* a* K9 `
 170. FromStats_BitRate : 74/ _2 ]" ]9 K; b2 k7 J' _5 x+ o
 171. FromStats_Duration : 00:42:39.360000000
  " y+ w9 |8 I. @7 |
 172. FromStats_FrameCount : 652* ]/ {# f7 l* `& o
 173. FromStats_StreamSize : 23833
  * }8 T% Z: @/ j" V: t4 V' r% u

 174. ' D  F8 i# J, H- r3 k5 ]
 175. Text #9
  - c* B0 L* G, z) F' a- y2 \
 176. ID : 11
  1 f$ F+ ~. s) t# d! U) W$ q3 E- C
 177. Format : UTF-8& @2 u5 @$ _6 c3 m3 r% U+ ?, n
 178. Codec ID : S_TEXT/UTF8" y4 P! b# E% O# i) V" T
 179. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! D: P& h/ K1 h; s' k" S
 180. Title : Simplified
  5 h2 z2 K/ h8 x
 181. Language : Chinese9 Z2 P; K& r: v+ c4 k
 182. Default : No
  3 |8 o  A7 G% |+ S  ^1 K9 |, q
 183. Forced : No) F9 n7 ^( O8 u
 184. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  ( K4 x) u. [  p1 I4 o! l' x0 J) Q
 185. FromStats_BitRate : 54+ b4 C2 b1 P+ {: A
 186. FromStats_Duration : 00:41:01.480000000: A0 f, v/ D. w* C+ }* j) a* c0 y7 B; g
 187. FromStats_FrameCount : 737
  4 a. \  |& E0 W1 j1 i9 }
 188. FromStats_StreamSize : 16658
  * l- |7 C* S% P% R; q

 189. 1 A- ?2 k- k' U5 Q: `2 @
 190. Text #10: O! d$ @$ P0 v8 I$ M% R4 o
 191. ID : 124 M  S1 ^+ ]4 L, p9 d8 w& U% Q
 192. Format : UTF-8- ^& J  q! i% `) W0 k
 193. Codec ID : S_TEXT/UTF8  N0 B$ n$ D2 ^
 194. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 L. g9 O$ j) q' ]
 195. Title : Traditional) _& S& V" n2 u7 f& V0 B( o, q! Z
 196. Language : Chinese
  - }1 K: ~5 u* V: \
 197. Default : No
  5 k4 G( t2 u& K8 i" ^7 W
 198. Forced : No$ ?  a8 _1 Z% T7 G# D3 F
 199. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  # Z" L1 u& j- P7 H! J# W% N
 200. FromStats_BitRate : 52* w, H6 o- B/ m$ `+ E5 d4 y8 y
 201. FromStats_Duration : 00:42:39.520000000. _0 J2 q. U& k: k3 \9 g% I/ ^
 202. FromStats_FrameCount : 738  O( M4 t4 x, I" J
 203. FromStats_StreamSize : 16792
复制代码
+ [6 y% p+ B' k, D# f, c5 E8 R

# A6 Q5 k. I! z* \& A$ U; s
4 ?6 K3 n# M* j* B5 H3 j, c1 u. k3 w. M

" v. k6 S; y' k$ J- u- d
- I, z8 U1 P) a: I8 C+ ?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-2-28 12:00:37 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
小荷朝露 该用户已被删除
发表于 2020-2-28 19:43:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-2-28 20:19:08 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
asw876 该用户已被删除
发表于 2020-2-28 21:58:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-3-3 23:45:38 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-4 20:08:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-5 05:05:22 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-5 07:14:48 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
hhq271800724 该用户已被删除
发表于 2020-3-14 00:28:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-11-30 05:06

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表