HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 7944|回复: 20

[1080P和1080i] 从前有座灵剑山 全37集[中文英文多国软字幕]Once.Upon.A.Time.In.Lingjian.Mountain.S01.CHINESE.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 66G

[复制链接]
发表于 2020-2-28 11:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
) g) @% u9 K1 O0 u$ _$ T
                               
登录/注册后可看大图
$ S. p1 A2 V$ l$ K; I/ a/ ?5 b' w+ y
9 [, R4 {/ i6 E2 }% g* Y3 [
◎译 名 Once Upon A Time In Lingjian Mountain/ O! a% ^4 X0 K' S! r
◎片 名 从前有座灵剑山3 D' w1 [4 ]) ?% I7 e
◎年 代 2019+ p4 \! ^' A# S; _' M/ x3 h6 x" j/ H
◎产 地 中国大陆+ v5 C# h* B% ]4 Q2 Y: u
◎类 别 剧情 / 动作 / 武侠6 O# ~; _- \9 P
◎语 言 汉语普通话
" T, M. d5 ~" O9 `  \◎上映日期 2019-11-12(中国大陆)3 M/ Z6 Y* M! Y; F: Z- D' |& t2 \& R4 ~
◎IMDb评分  8.1/10 from 30 users
: k4 j' U! l, X$ Y: ]◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11261994/ r/ ^$ j! e# {0 ^
◎豆瓣评分 7.1/10 from 32389 users: p* J* q' e$ b- G, t4 Q
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26877434/
+ ~0 [& {4 i# @; ^' m◎集 数 37
- A+ L3 N; i: c9 N2 p9 w" g6 C7 j/ g0 s◎片 长 45分钟
! H$ T) M3 ~0 r◎导 演 于中中 Chung Chung Yu
$ F2 t; o5 M( q6 \* d( m◎编 剧 范侃 Kan Fan / 李菲菲 Feifei Li / 许芃芃 Pengpeng Xu / 方羌羌 Qiangqiang Fang; _4 V7 N0 k$ [
◎主 演 许凯 Kevin Xu
5 X# F* c% l, H, A3 C. S/ {: u     张榕容 Sandrine Pinna/ ]+ Y( e' H( H
     朱元冰 Ryan Zhu5 d* p0 m* {. o4 S& V! G6 w, r" q
     高雨儿 Yuer Gao
7 w6 r8 p( I$ \8 T3 v( ~     郭晓婷 Xiaoting Guo
! b! n: D" U! e* d( {     合文俊 Wenjun He
& _" J( h0 y. n. q0 E' W; K% U     郑雅文 Yawen Zheng
7 T3 ~  K* ~/ m+ k% ^     李俊浩 Junhao Li
7 @; T, b5 P3 k- f  |     郭晋安 Roger Kwok/ |$ }  S: x( G/ k$ F2 b! f
     温升豪 James Wen
3 ^- Z) C$ o$ h' o" R, O! S; Z     徐凌晨 Lingchen Xu* [4 F6 S$ G' F
     李熹子 Xizi Li
/ ~7 e( N- N0 M; b9 n. D) g     陆恩馨 Enxin Lu' a. T! z2 p  z8 j" M8 |! g

- n4 p/ `  j( R" Q1 a! I5 E: l/ P0 \% t: d9 t, Z
◎标 签 喜剧 | 从前有座灵剑山 | 古装 | 许凯 | 张榕容 | 网剧 | 国产电视剧 | 电视剧9 P. {& y- d' c. |
8 L: E7 a# a4 M  D( T! h9 J
◎简 介  
0 u. P4 q7 h4 M! Q& R( w4 r  v9 u  w, n
 青春古风爆笑梗片《从前有座灵剑山》,讲述了灵剑派诚邀各路精英前来参加升仙大会,为进一步扩充门派力量。因彗星陨落,末法大劫而降临的奇才王陆,怀着千年未有的空灵根,带着现代人思维,踏入灵剑派山门,与师傅王舞互坑,凭借科学知识和超级情商,与海云帆等人碾压异界,走上成为绝世强者的反套路之路!
 1. Video8 ?) y6 m" R, S$ Q, w9 {7 w  f2 h
 2. ID : 1
  ' P; O% F$ P" P1 A
 3. Format : AVC% ^/ i/ q% r! t# U: ~7 x4 N: Y
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  # ~- }" V5 J4 M9 [% Z  S
 5. Format profile : Main@L4
  ( r, T) q( I7 F+ E" d! @
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames+ p4 z; C5 L8 v$ r
 7. Format settings, CABAC : Yes
  % N' j$ r( Y' f7 E% h- O0 E2 G5 x
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames/ h* T3 g% _3 ~- `, ?% o  e0 {
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC2 F  O9 M8 W- x- h9 A
 10. Duration : 44 min 45 s
  4 ?( ~1 ?% G7 v: T$ a7 l+ {9 e
 11. Bit rate mode : Variable
  . y1 T# F! f; b
 12. Bit rate : 7 150 kb/s
  * y3 t9 s$ Y- e) \! a7 `: v8 B: o
 13. Maximum bit rate : 10.7 Mb/s1 a- P, @2 z# a+ r; X: G, i
 14. Width : 1 920 pixels& Q6 `0 b3 J* ]/ Y% ~. {
 15. Height : 1 080 pixels+ K8 d- y# v$ h: S; T5 h( Y# Y. a
 16. Display aspect ratio : 16:9
  . u, s8 D1 y4 C  h
 17. Frame rate mode : Constant
  % |& u" N/ K" V6 G) h. A
 18. Frame rate : 25.000 FPS, W3 c' s5 d: w7 c
 19. Color space : YUV
  0 T4 r0 C6 w2 g/ D/ ~/ [5 K
 20. Chroma subsampling : 4:2:05 k: A0 G, J. L
 21. Bit depth : 8 bits0 [) Y: ?2 K2 E9 A
 22. Scan type : Progressive& n! H: v4 o1 X3 M* L
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.138
  * J; t7 G+ i5 v
 24. Stream size : 2.18 GiB (96%)
  3 }! E- U) C% B$ b! L& N
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  1 d5 J6 n7 q# Q7 {
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7150 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=10725 / vbv_bufsize=14300 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.004 q& E4 J+ ^( \0 Y( z
 27. Default : Yes' s& F: C) H; [! H
 28. Forced : No! a0 D* N% _* L- r2 N# T( C4 i8 Y
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  0 U; W. j" T& L" C- {! z5 d
 30. FromStats_BitRate : 7127741# v0 Y7 ?$ W$ [  [  N1 R4 @
 31. FromStats_Duration : 00:44:45.000000000
  - }  R& D% T( `: t& ]( `$ u
 32. FromStats_FrameCount : 67125
  $ J3 q7 R# i! n" m6 h
 33. FromStats_StreamSize : 2392248232
    N, ]: M  R' Y5 `7 f

 34. & K! L) F- o/ U2 ?: C. N
 35. Audio
  * P9 \' N, ^4 w; `5 M
 36. ID : 2
  9 E6 V: A0 j, G+ D8 a$ s- I
 37. Format : E-AC-3
  : _3 g, K. ^! u; y( Q5 \  P6 m; F- F
 38. Format/Info : Enhanced AC-3
  5 e7 k7 Z0 \% j) ?0 }& ^& f
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus
  5 c" l2 D5 z& K* V) H2 n
 40. Codec ID : A_EAC3- |( P8 y: t* s' [* l0 L
 41. Duration : 44 min 45 s; |7 C3 z% g/ q: J. Z5 P
 42. Bit rate mode : Constant/ Z7 y. U9 m! V2 y. l8 R
 43. Bit rate : 128 kb/s
  ' d8 u* M% d8 S( H
 44. Channel(s) : 2 channels" }9 b* Z, u6 R# M0 j8 V
 45. Channel layout : L R
  8 D6 f# k" P9 ]' O
 46. Sampling rate : 48.0 kHz" f/ [  I9 y* R7 i
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)$ U2 K; s! ~5 \( _9 u2 u! a: ?
 48. Compression mode : Lossy* c1 P! j; x1 ~$ c; t' W+ ?
 49. Stream size : 41.0 MiB (2%)
  1 f/ M+ x0 y' h3 h5 i2 _5 c& `
 50. Title : Mandarin
  ' h* p( V0 t2 _& s9 C. A7 z; d
 51. Language : Chinese
  6 A. o% A6 R8 a5 N8 Z% p/ a$ F- N
 52. Service kind : Complete Main% Y  }, N; L" A8 u8 ]
 53. Default : Yes
  0 k1 C% W/ E4 b; ~& j, {: H' H3 D4 Q
 54. Forced : No
  : l* U' G- ~+ s7 |4 V
 55. Encoded date : UTC 2019-12-05 12:41:34
  7 ^; _$ G8 d9 S! d. s4 \
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
    T# n. R6 M! ^5 l  J1 \& B0 ?* J
 57. FromStats_BitRate : 128000" p" b: J/ p8 }  Y/ p9 a
 58. FromStats_Duration : 00:44:45.088000000
  " F  w$ ~' W9 R! r1 e
 59. FromStats_FrameCount : 83909- {* N4 k; P$ ?+ T0 G, J1 ~
 60. FromStats_StreamSize : 42961408
  . o% t/ s. q5 p" T8 r  l2 a
 61. 9 ?; h, p# X1 i; F+ ^) T7 o: R
 62. Text #1
  $ U$ q$ v/ H" a+ I: q4 z
 63. ID : 3' v: S- T* e9 @; ?7 c- O
 64. Format : UTF-8% d( c4 m! V" U4 o9 H- `/ g5 k
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % }( |5 i, }& N! B6 J
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; ^& w) S% T3 N" Y4 f
 67. Language : English
  ( c8 l7 h. s' o' b+ f
 68. Default : No
  ' U$ y: e+ p& o  V/ V
 69. Forced : No. `- g' [: V1 W, @! I% w
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  ! X5 \8 I! P  d
 71. FromStats_BitRate : 65
  - y6 k2 ^  N5 x4 [1 J2 q( D
 72. FromStats_Duration : 00:42:55.240000000' V4 @4 p3 o- u% k/ B& N
 73. FromStats_FrameCount : 705. J3 |! ?4 ~" `1 a" z) o
 74. FromStats_StreamSize : 21078
  8 {8 s) }& ^0 K3 W3 b/ i

 75.   h3 z* Z6 i9 ]6 N& [8 S
 76. Text #2; g. G8 c7 Y5 h7 E
 77. ID : 4
  / S) T$ T6 g, f; D
 78. Format : UTF-8% t/ M% v" W3 _- T2 G2 R' A0 ^
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8- Z( Z' w% `7 K) Z# ~8 @  t$ F; B
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) R# X9 w7 U6 E
 81. Language : Spanish
  4 b+ Q( D3 ]2 [2 c( X
 82. Default : No
  6 z3 f: k- T, G( |9 G
 83. Forced : No
  . n) ]# m+ ]$ {" {
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  7 ~6 V! k* a" _1 h: `) R
 85. FromStats_BitRate : 665 b: ]3 _. V! p4 ^4 t4 f* A. A2 I, c
 86. FromStats_Duration : 00:42:55.240000000; W7 n( v- j. d6 U
 87. FromStats_FrameCount : 702
  6 J9 k' G9 {/ I4 j" L6 N
 88. FromStats_StreamSize : 21469! V/ Q7 N5 n) p$ u4 g! {! r/ O* W7 G
 89. . K' u8 j3 [* H' t  u8 x2 _
 90. Text #3
  : u# \: b9 [+ q* z- z2 A. H2 e4 j
 91. ID : 5
  8 t; [, r2 M) M1 z9 Z
 92. Format : UTF-8
  + V9 y5 P9 g' y6 _8 f' z! x. B
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8; f- O) M# i: h' U
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% ^6 W7 U+ Q4 z
 95. Language : Indonesian9 X6 j  V& M9 m) w
 96. Default : No
  3 a' r  X- I* H) l9 h* z/ Q
 97. Forced : No6 ~2 ?: k# r& m# K+ r
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34, J2 ^5 r( N$ G! l0 Z2 b/ |! T
 99. FromStats_BitRate : 66
  - P3 S( r5 [6 k  S% q
 100. FromStats_Duration : 00:42:55.2400000005 \' q- ~/ {9 s, O9 u7 j5 D* j
 101. FromStats_FrameCount : 7058 v6 C8 y. k$ K6 S$ Z8 H# L
 102. FromStats_StreamSize : 21371- {0 i% U. ], _2 P- m

 103. ( e) d, _; M5 g! B. s" ~# m! B
 104. Text #4! R! Y8 E  ^1 j& f5 e# E
 105. ID : 6
  ! t1 Z2 e% z3 ]# ^9 p; v
 106. Format : UTF-8
  3 ~/ T5 ~# ?, N
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 F+ o/ S" U! D" J$ D- a# m
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 F; W* m# Y. j7 y: \7 y3 [2 b: C! h
 109. Language : Japanese# w( S3 T3 D+ q) ?, u
 110. Default : No( M% @7 w; _4 c! P/ S1 [
 111. Forced : No/ h8 F  Q. ^8 y7 h5 @/ H  U
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  7 m7 j7 Q" z( \; @
 113. FromStats_BitRate : 50
  & }' a. H) Q2 e6 s1 {, Y
 114. FromStats_Duration : 00:42:54.3200000001 z3 _, r: S1 A9 M
 115. FromStats_FrameCount : 499$ P5 @( u! @2 K
 116. FromStats_StreamSize : 16131) u* @3 W$ K, l: }
 117. ! |4 y3 [) i  e: b3 V+ S
 118. Text #5
  3 u3 F2 g4 P1 ~* n
 119. ID : 7
  . R# E6 Z* C3 c  N5 C0 o. C
 120. Format : UTF-8
  ! [! N9 w" V3 ?7 }
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF88 V' r, ?0 b" @2 }! f, A
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  I0 C! [% J" u5 K: y; Z
 123. Language : Korean) ]1 ?; F0 O2 y/ A& n$ ^2 W$ @; K% j
 124. Default : No
  " |5 M  y/ B* {0 J4 H
 125. Forced : No2 ?( U+ M% V. z# A$ m' t. V5 b
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  , N' W) @7 g& C1 W# m
 127. FromStats_BitRate : 64% |3 |* Q4 U: [5 D) X# D1 L
 128. FromStats_Duration : 00:42:56.800000000
  * o% r- J# m  F
 129. FromStats_FrameCount : 656
  0 ~) S: ~0 j. i. C4 f. b6 G
 130. FromStats_StreamSize : 20837
  ' m1 X3 g" F: i. t# `) Q
 131. . |- G& P, ^& b# p
 132. Text #6- _4 `7 N) I# S: p, C2 `  g
 133. ID : 80 C& v) u, g# {8 m
 134. Format : UTF-8
  . k7 @$ X, G  G# {
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 `  }; `( h* p: m- _8 U' `  U
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, `4 e! V7 n/ K. R: Y
 137. Title : Brazilian$ O. ^7 b7 C8 `: l0 o5 m
 138. Language : Portuguese
  * ^! o% a; M* A0 e, \4 _$ B
 139. Default : No0 e) b( j' r2 H( z7 g  E4 y, L/ e* z
 140. Forced : No3 u) l8 u# y$ o/ r. x; H
 141. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  9 u9 F. p, w) q& o: c; m1 h
 142. FromStats_BitRate : 66, q) L, V/ c3 ^4 `
 143. FromStats_Duration : 00:42:55.240000000/ W1 H) y, A. z7 m3 |( k9 V& Y" Q- t
 144. FromStats_FrameCount : 704
  5 Y  y, O8 F. j/ W8 Q4 A
 145. FromStats_StreamSize : 21533. P' B9 n7 M" O5 R& n4 Q
 146. 8 }% p# W( w+ ^" c# ~( b
 147. Text #76 i+ v1 U2 B5 P# K0 K* P
 148. ID : 9, M! K: \8 J$ N) W/ H
 149. Format : UTF-8& a' {, A* P( F7 m4 Q
 150. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  + A  z1 B- S/ }1 Z1 W+ g
 151. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 L- W$ J" v& g9 J8 k5 j( A0 A( X
 152. Language : Thai
  ( I' ^: I" X& m( m
 153. Default : No/ Q  J  S, e, t# Q7 T. S
 154. Forced : No
  , g  ^) Z2 K7 n  n4 Q  I
 155. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34# w2 M3 R6 J! n
 156. FromStats_BitRate : 157
  " P! b% u2 T' H. o! ^
 157. FromStats_Duration : 00:42:57.000000000
  . |! G* m, i4 u4 F
 158. FromStats_FrameCount : 7073 g  b5 M" z* K( Q- V6 X, r5 ?
 159. FromStats_StreamSize : 50613+ K( m4 p1 e2 v; ]1 ]1 [
 160. * S- ]( S4 c- T( N9 Y8 ^4 M8 T
 161. Text #8
  # d7 r8 D) ?/ J& K- Z
 162. ID : 10
  - ]4 ^2 U* D! o/ l% l( t3 t; X
 163. Format : UTF-8
    b# A3 w& d: Z" v. M* ?
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF83 J/ ^5 q7 @) I* g( N, v6 b
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # v' `3 ]8 U: q! _4 i% l6 f
 166. Language : Vietnamese
  : h. k$ e! R- N% A$ r- Y
 167. Default : No: y$ R3 P1 a# _5 H& I
 168. Forced : No$ a' t2 r% S  Y* j6 J
 169. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34: g) q+ F' m3 u# w+ p
 170. FromStats_BitRate : 81& z' `0 |3 C3 S' ^
 171. FromStats_Duration : 00:42:55.2400000009 p' e6 J( \7 ?
 172. FromStats_FrameCount : 705
  9 ^8 H3 S5 h- R% K: ^) V, J3 _5 X
 173. FromStats_StreamSize : 26381% v1 ~8 {9 i, d! Y3 N) w: G7 \- a
 174. 8 g* o. f: W, ^/ H
 175. Text #9
  ( ?+ N. E% u$ ^# c) y
 176. ID : 11
  - X+ K1 [3 c/ s9 L9 |3 g
 177. Format : UTF-8
  5 s) d& t+ F9 }1 O$ Q6 q: \
 178. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 U, p% v/ z0 c! K; Y8 H" T
 179. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ' B) U$ g/ M. O
 180. Title : Simplified
  8 p5 k! m3 R: x! K, y
 181. Language : Chinese
  1 N# ]$ [; r% O$ j- p( z# T
 182. Default : No; P: E1 F1 ]9 ?7 q3 M  ?" o* S( _1 p
 183. Forced : No4 b. j3 Z* x$ P* \( P# Z
 184. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  + K% {5 f( c+ m: t0 R
 185. FromStats_BitRate : 566 w7 w4 t! m! q. a9 k6 w
 186. FromStats_Duration : 00:38:44.3600000006 t& A) R* O) B% l, S( c2 z; S
 187. FromStats_FrameCount : 7030 s6 Z0 }' J. t/ o' e
 188. FromStats_StreamSize : 165536 u% X% u2 e4 G$ K
 189. 2 ]# g( k$ U/ O3 C  c
 190. Text #108 G4 R9 j, s1 S8 W; z: X$ T* O
 191. ID : 12
  1 j% A: D# s* r1 Y% O) K: h3 h
 192. Format : UTF-8+ I0 l6 h- J4 f% ~3 d
 193. Codec ID : S_TEXT/UTF8) o% N; r5 N( A2 ~! U5 U" a
 194. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ k3 k+ t- e! i1 _, @
 195. Title : Traditional
  . p0 E5 s/ d$ D$ W3 P
 196. Language : Chinese
  ' g! b) R7 S" g1 h: C$ P& Q
 197. Default : No
  - ]' J: O2 l' G& |5 _, J* Y, w
 198. Forced : No/ K! k: {2 g0 i9 @: U
 199. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  % v/ _# T' {+ ]3 p
 200. FromStats_BitRate : 51
  4 M# z( G$ c- A% I9 W) X6 T# z
 201. FromStats_Duration : 00:42:57.0800000008 H! |8 M2 }: P( h2 @8 k
 202. FromStats_FrameCount : 699
  : v) ?0 _5 c+ e
 203. FromStats_StreamSize : 16638
复制代码

5 |( m: ^8 L4 B1 p; I- r8 Q7 s* w( m7 h/ o# R) o' o3 z9 S

: j7 U5 b* i; G4 z0 Z" k! v' Q8 U$ T+ w0 u, z# b9 N& n& w

& Q" s: ?9 }1 l/ H+ m6 z7 N( B7 h" p  T8 ]4 Z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-3 23:47:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-5 05:06:47 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
hhq271800724 该用户已被删除
发表于 2020-3-14 00:31:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-3-27 09:06:52 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-27 10:08:02 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
ymzc720 该用户已被删除
发表于 2020-4-10 09:09:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-5-22 13:00:46 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-5-22 14:16:53 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-11-30 04:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表