HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1676|回复: 9

[1080P和1080i] 请输入搜索词:WWW 全16集[中文英文多国软字幕]Search.WWW.S01.KOREAN.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 33G

[复制链接]
发表于 2020-2-28 11:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2020-2-28 11:15 编辑
* R1 J, }& m! h3 p- e* o# _$ m+ ^' N- a  ]! A( n2 q
3 l: f# e$ ^% Q. ?1 I4 O* M
                               
登录/注册后可看大图
- y, a! }2 ~4 k# w# C+ r8 Z

; E: ~& @& O2 J0 _◎译 名 请输入搜索词:WWW / Search: WWW / 请输入检索词:WWW
+ ?' T" D2 B2 U% O! u◎片 名 검색어를 입력하세요: WWW! W& a0 c: H4 U" r# h+ a. d3 c
◎年 代 2019
% {7 z! q- @. q* t◎产 地 韩国
: v' c9 @9 G4 O5 Z◎类 别 剧情
+ X2 k! }4 D9 z6 q: w8 Y◎语 言 韩语! I+ M7 L1 \# m. q9 Z( }/ s; r
◎上映日期 2019-06-05(韩国)
4 j6 Y, H1 |" \6 w# t◎IMDb评分  7.8/10 from 258 users+ ?7 _7 @9 c$ A' y& G% Q4 ~
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10253244% ]9 n+ j; L3 x, ]" {
◎豆瓣评分 8.4/10 from 30021 users
; D( Z9 O) t$ q8 ^3 n◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30403333/
7 q, K' a  I4 Z& o9 n: l4 j' |◎集 数 167 w8 T" b- f3 o5 w" g5 }6 P
◎片 长 70分钟+ f3 a  x5 `7 L4 m2 u
◎导 演 郑志贤
5 L( P. R0 S7 f: ~◎编 剧 权恩率. W5 M% Q7 X) o& I4 t
◎主 演 林秀晶 Su-jeong Lim
. X! t9 z" z0 h     张基龙 Jang Ki-yong
% i$ V+ u& d+ |% W- e( w3 F$ g( {/ Z     李多喜 Da-hee Lee
. o) m$ h8 Q& B- o4 h     全慧珍 Hye-jin Jeon
$ n: L! \7 v' d0 Z5 c( H2 n     池承炫 Ji Seung-hyeon
5 e7 ^; l. a# l     李在旭 Jae-wook Lee  b7 Z- s- P; u; Z1 p. {# _1 X
* W) t8 k2 o  ]' H- C/ W
& ^$ I' r8 Y. N- c7 P9 o" Z+ K
◎标 签 职场 | 韩剧 | 林秀晶 | 韩国 | 李多喜이다희 | 2019 | tvN | 电视剧
* F( ^2 `. t9 I
- u1 W0 E) X1 q◎简 介  
, t6 @+ |( c( M( V. R7 R' ^% a% \( J# a8 R
 该剧是一部奇幻电视剧,讲述没有选择成为妻子或母亲的当今女性的真实生活和成功故事,将描写门户网站业界激烈的竞争故事。
' _% c" K% C( u( I 林秀晶饰演裴多美一角,她是在门户网站工作的30代后半段的上班族,非常好胜,为了成功失去了很多东西,渐渐对自己的人生产生了怀疑。& g) k$ \1 B) n
 张基龙将在剧中饰演朴模建,他是制作游戏音乐的“密林Sound”公司代表,同时也是天才作曲家。  O% v. }0 Z3 n( D
 李多喜饰演车贤,她是一直停留在业界第2名的门户网站的公关本部长。% ^4 N% ?6 ~6 o& N/ L' E
 全慧珍饰演宋佳京,她是女主裴多美工作的门户网站的理事。* t( D8 e" N. B$ v

; P' K! E6 B  d2 B◎获奖情况  # @0 Z1 E" t0 L( D& q+ i5 x

5 E, w. B% m: E, p# e* l 第6届豆瓣电影年度榜单(2019); R% f6 |& C) t  f& i; }2 ^- s
 评分最高的韩剧(提名)
 1. Video
  . j! t& }! y! Z5 M8 @0 ?2 X; p
 2. ID : 1
  / c7 P* X* a" ]6 {4 ?0 p" x7 d
 3. Format : AVC1 A& f9 T. S7 R+ U# y! W
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  + Z& c/ D( d9 p* R
 5. Format profile : High@L4" x4 M- n# C7 ~7 W, j) T
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  2 S" m5 f4 }& N
 7. Format settings, CABAC : Yes8 Q( [2 T1 D  Y% O) n$ G4 Z
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  ) z' }3 f7 I5 ]- e( q: ~
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC  F: D+ J  r7 E
 10. Duration : 1 h 24 min% ?* X: j* H9 d0 x
 11. Bit rate mode : Variable( x- M. Z* x% w( o1 o$ c2 S
 12. Bit rate : 4 055 kb/s
  6 j8 b( K$ s* `0 u9 b* h6 c4 W
 13. Maximum bit rate : 20.0 Mb/s
  ' x% K; ^/ T, e# @4 ^/ e  p$ W- X
 14. Width : 1 920 pixels
  - _& B1 [8 L) A  {: K5 k
 15. Height : 1 080 pixels1 K4 Y9 \, V6 Q
 16. Display aspect ratio : 16:93 s5 X$ X0 C% H2 \0 Z4 R
 17. Frame rate mode : Constant
  7 |# h! F% A6 ~3 O3 Z3 D7 K
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  , A9 ?6 h# J# g& W( O4 S
 19. Color space : YUV
  6 ], k- j# G) L/ f' i9 f
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  ; ~6 e/ I5 S+ Z
 21. Bit depth : 8 bits4 ?- O5 z+ ~$ e
 22. Scan type : Progressive4 A( u4 X/ m' `$ b: E( a1 ~( s, f6 J
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.082
  8 U, Q- H, C0 j4 t
 24. Stream size : 2.39 GiB (95%)% ^: g% n/ D: W4 P# b2 v# d0 g8 }
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  : t- n4 N" @1 [6 x5 W
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=120 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=121 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=240 / rc=crf / mbtree=1 / crf=16.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=20000 / vbv_bufsize=25000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80" n" V( K9 b3 z: |* m& u2 b
 27. Default : Yes6 D1 ^! T5 Z+ S& L7 z1 r( h( Y) ?5 n0 |
 28. Forced : No4 E3 n, C$ z. N
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  ' t& M1 f2 N+ P$ _8 F" Z; k
 30. FromStats_BitRate : 4137118" Z4 ]) V% O/ t  V# F
 31. FromStats_Duration : 01:24:31.525000000
  ; e7 _8 E3 q. |9 r4 U1 {1 U
 32. FromStats_FrameCount : 121595
  9 J7 r, h4 j* |
 33. FromStats_StreamSize : 26226871729 p! ^; Q* V' a; o: K
 34. % Z  S$ Z( f  Q! I& o
 35. Audio" L. w) i: {3 i9 }, ]4 R% v
 36. ID : 2% W# j( {& ^4 K! x5 J
 37. Format : E-AC-3, i) J+ B- H, t! y3 x: ~% M
 38. Format/Info : Enhanced AC-3+ V( o0 x6 o7 K( B! ~+ i- x, r
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus4 ]1 A$ ^5 v! n  r. L/ |
 40. Codec ID : A_EAC3/ H% ?% ]& g+ Q+ p
 41. Duration : 1 h 24 min3 ]1 n. X1 c5 I. P* w" S% K7 \
 42. Bit rate mode : Constant
  6 d+ T/ U/ V- |# e. |9 P; K. G; J* _
 43. Bit rate : 128 kb/s
  1 D/ `: t- w2 Y0 o5 a
 44. Channel(s) : 2 channels
  6 P, z& M% v# q- R( }( t
 45. Channel layout : L R
  5 Y: \( }) p- b' V
 46. Sampling rate : 48.0 kHz
  3 [1 j% Z% \% D
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  : |) k' y; \4 O! d3 T
 48. Compression mode : Lossy
  6 ^# T, r9 b- p, x; s$ W9 P5 ^
 49. Stream size : 77.4 MiB (3%): N. I% w# V; K6 O/ ~. _# C$ i" g3 F
 50. Title : Korean  m9 p5 q( R+ f% W2 `
 51. Language : Korean
  ) |( Q# O( q9 f/ F3 R" l
 52. Service kind : Complete Main
  . [! X: o6 k! r5 R! u9 `
 53. Default : Yes. n4 I: {& K9 v6 S
 54. Forced : No3 ]7 C# P% P+ v8 H
 55. Encoded date : UTC 2019-09-28 16:16:217 c* @7 u4 e4 ^% h! r; Y
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  + X4 y* J6 B# `- U: U
 57. FromStats_BitRate : 128000- q2 O5 X! H, w" t) [0 S8 ~
 58. FromStats_Duration : 01:24:31.648000000/ E) a" g' S3 y* S; W. @$ m
 59. FromStats_FrameCount : 1584897 \) s3 z5 x* C3 |: E- x% s
 60. FromStats_StreamSize : 81146368
  + m. {0 j$ [( {1 `6 |8 k

 61. ; [: ?$ P3 |7 y1 W& w* W# a
 62. Text #1/ k  I0 {4 P7 U
 63. ID : 3/ c3 {/ g, S* K9 o" q  H
 64. Format : UTF-8% n( f7 g2 w* @5 m" C4 Z
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8* F1 m. B3 S+ ^2 l4 H( B
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : X- p5 V( g3 C6 U2 o
 67. Language : Arabic" n+ U+ k  \) G. |9 x, [
 68. Default : No
  . H7 W* i, }: K: t
 69. Forced : No
  5 N3 ^( H+ B0 G8 ?+ e  f- w& k+ x
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  0 M- d2 C6 m8 P' d- o
 71. FromStats_BitRate : 765 {' S7 \$ ?( b- v" E/ |2 q- I
 72. FromStats_Duration : 01:24:13.7570000005 ?8 N; B! K( D6 a; o
 73. FromStats_FrameCount : 10693 U7 b0 K+ p2 c* l* |3 W
 74. FromStats_StreamSize : 48372( F5 H( B1 X4 ?# }: _

 75. ; s% U! E! F$ G1 M! u. q: A
 76. Text #2+ L& U% T2 [. Y0 [
 77. ID : 4- N. j( {4 u( c+ m4 e, f8 j' _
 78. Format : UTF-8! M5 U( e9 [3 }. U
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF83 L: A3 a+ B) j0 ]+ v7 `0 R& R1 o$ y
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) B8 ?1 ^/ f' P$ ^
 81. Language : English- A+ j' o3 _3 G% ]
 82. Default : No
  + t7 ^' @6 S3 E3 w
 83. Forced : No
  ( X  w, x4 i7 i7 b$ N
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:211 c$ V4 e3 f' |2 k- O
 85. FromStats_BitRate : 51
    s7 o" Z0 y# S/ V* B
 86. FromStats_Duration : 01:24:13.840000000
    n! c! y; i: d- f* ?, d' ]
 87. FromStats_FrameCount : 1057
  / U, f' T  y- X1 j! i/ {
 88. FromStats_StreamSize : 324087 v$ E) ~) V6 Y1 A8 v: Y, ?9 b
 89. $ `6 u, S0 W+ s' I8 J; W. U
 90. Text #3
  : ^! X/ E, n- ]7 f& d
 91. ID : 57 R% o' P: U4 l" y0 A, X3 g2 h
 92. Format : UTF-8
  % z8 k2 v5 U9 G
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 g# C9 O2 [9 F$ M9 x
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 ?! D2 M$ l9 ~4 G# f2 U" `
 95. Language : Indonesian
  7 M; b0 M7 f: t7 q2 `! ~6 W
 96. Default : No
  1 v; m  K5 v( ]+ ~( F% X3 t) L
 97. Forced : No
    }: i. B7 [% \$ `% J; w' A$ K
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:215 o' l6 G2 H/ @1 g! D: G, v0 O! L
 99. FromStats_BitRate : 52
  1 X$ H/ T5 Z, |1 h  ^9 ^
 100. FromStats_Duration : 01:24:13.840000000
  % g) W. i5 j9 Z( {+ i- H
 101. FromStats_FrameCount : 1058% ^) k/ Y. u. H* {% P/ K7 F
 102. FromStats_StreamSize : 33033
  $ e" ?8 p+ x7 Y2 C
 103.   g- s2 n7 J4 d; I3 K
 104. Text #4
  ) y& z+ h8 W0 T& W# f
 105. ID : 6$ u, d! F$ c7 H. ?4 u
 106. Format : UTF-8) A' l+ W4 E  w# B7 T
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ {( `" B; N4 K7 ^- f
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 F  ~" R3 ~% D, u
 109. Language : Thai) w7 J5 {$ @* Z- n' \0 J
 110. Default : No+ l" `+ r) K" `& i7 p7 \
 111. Forced : No) u; x+ j/ D; }, t' N6 C
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
    G2 q% T; Y5 w2 F
 113. FromStats_BitRate : 122
  & ^% f8 p; q' d, z" }
 114. FromStats_Duration : 01:24:13.841000000
  2 O; F" w% S' ?' [0 h3 d+ E6 p- v
 115. FromStats_FrameCount : 1070
    ^: a, C+ b* Z1 F' p6 c( E
 116. FromStats_StreamSize : 77594
  7 Q* g7 f0 y1 \- }3 P+ X

 117. # F' ]2 |0 Z% C. M2 K
 118. Text #5
  % f6 r2 s3 H' K* c$ _$ I
 119. ID : 72 ]/ B; X  n& g3 H& f5 T2 v
 120. Format : UTF-8& O0 w( c$ M% ]' a* d9 G
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & n. U/ R, e- R7 o" x4 {8 ~
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " `1 R$ p5 `5 m, T' ^& @
 123. Language : Turkish: I; s3 x& q0 _9 X# i
 124. Default : No
  ' M, H( e6 ]8 r( _. o( A- H
 125. Forced : No3 b* Y9 p$ P/ K7 V4 ?1 v4 |/ [
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  ! m* v2 o2 }' M0 s6 |
 127. FromStats_BitRate : 52
  4 L. x7 _& W0 T+ J
 128. FromStats_Duration : 01:24:13.757000000
  ! j+ z; @: b9 l% d. `' b+ d2 z
 129. FromStats_FrameCount : 1058
  ' e8 o3 t1 V! n4 p7 G0 D
 130. FromStats_StreamSize : 33196
  . ]) K5 x( g% n8 l" R
 131. , C2 a" R3 A7 h
 132. Text #6
  ; b9 a) @2 t" q$ k8 b
 133. ID : 8. L; D5 S( R% M9 v* |# q, t: v" |$ o
 134. Format : UTF-8% P! N# m! L3 S  \" l
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ n" w1 j% p* u9 l
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 G" ^$ y6 N# ~9 J$ f
 137. Language : Vietnamese
  * r; d) ]3 d# ?# E2 `" [
 138. Default : No
  . w. ^# _- a$ z5 L6 O/ ~9 D, A
 139. Forced : No5 S( f" z/ x  w
 140. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21; p. @  {2 K" u& S
 141. FromStats_BitRate : 65
  , h( V% `* e1 A& ^! M
 142. FromStats_Duration : 01:24:13.841000000
  ) P  f( `/ q$ A1 s+ T# }
 143. FromStats_FrameCount : 1051
  : j2 E9 E- \  Z0 W3 j  _
 144. FromStats_StreamSize : 411110 t5 s2 M6 p% ]4 Y/ {( j3 Y

 145. / c$ g7 W) V/ `: S
 146. Text #7* k) J: `$ J: Y( n( G0 T
 147. ID : 9& g% F, j5 B. N$ K5 o
 148. Format : UTF-8
  / d0 Y. o! U( B1 o1 T
 149. Codec ID : S_TEXT/UTF8! Q6 _& V; C8 r+ ]2 N; b: z
 150. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - [# L0 ^# r. C3 i3 H6 y
 151. Title : Simplified) O" a# x+ v* l2 C: S( U
 152. Language : Chinese
    P9 k4 N! G7 Y* t3 w; C5 s
 153. Default : No7 I" ^) e% x# V* s
 154. Forced : No
  ; d/ B9 f8 r8 t( }
 155. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  7 {* d# ?! m" j
 156. FromStats_BitRate : 45
  ( D& B9 S5 T# Y' Q! O, f; [: z
 157. FromStats_Duration : 01:24:13.841000000. v' i) t/ b; ~, `# _+ Z0 `
 158. FromStats_FrameCount : 1062
  " c9 D$ T7 O- {2 \7 p) h6 i) S
 159. FromStats_StreamSize : 28972
  8 o  b" ~5 `* t( k- o

 160. : b3 }7 ]! V8 p4 X1 J- O+ h) ~9 l
 161. Text #82 ?' {( b8 V: g. F4 ]9 z
 162. ID : 10# K" T. G  T. @, [' E' [" L
 163. Format : UTF-8
  * _  \/ x; N: i% M
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & W" D, Y2 y! M4 z  c: y
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- H' S, ^1 T7 y+ e! s
 166. Title : Traditional
  & S- i8 k4 V3 c4 |3 S+ ?. w  M
 167. Language : Chinese
  $ P# E8 X/ c7 l- N2 p9 V0 U( \
 168. Default : No' I# N6 o# K1 S: i7 }# _
 169. Forced : No; y4 `: M1 B2 Y/ ?0 ?9 @. h* j6 \
 170. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  + [& K1 a1 c. C
 171. FromStats_BitRate : 46
    z0 _# E+ w) V5 A" [" H
 172. FromStats_Duration : 01:24:13.841000000
  : y' ~' D1 @1 n$ p' ~) c
 173. FromStats_FrameCount : 1062
  ! l* l0 c4 t9 P  @6 E3 P3 I
 174. FromStats_StreamSize : 29137
复制代码
+ z/ J. c% E( J9 U1 M' R5 Z
1 q) j: c; U* I
, I, ]& S; W/ p* ?& d  f! Z
! S* a$ m0 @- }1 \- C

* j  G+ `( r8 b5 d4 c+ ^
9 B8 k- ^' P4 {5 l, U# \. u$ }2 a9 }/ u* y/ l3 s* m% d0 d

8 b: k! T6 G) _8 c
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-5 14:46:17 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-6-21 16:46:28 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-6-27 11:57:45 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-7 05:41:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-15 09:44:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
TTEETT 该用户已被删除
发表于 2020-9-27 13:12:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-9-27 15:12:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-9 01:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表