HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1391|回复: 9

[1080P和1080i] 请输入搜索词:WWW 全16集[中文英文多国软字幕]Search.WWW.S01.KOREAN.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 33G

[复制链接]
发表于 2020-2-28 11:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2020-2-28 11:15 编辑
+ P- F# _! g# E$ R( D2 N, ]& J- o8 |: s5 c5 C

2 s9 a% j0 p6 A4 L                               
登录/注册后可看大图

1 k" _: I* _& P3 `' Z" ^6 n5 G" r4 X* `3 H1 q
◎译 名 请输入搜索词:WWW / Search: WWW / 请输入检索词:WWW6 |! t% z# D9 g& g" m% [" J
◎片 名 검색어를 입력하세요: WWW1 g6 I( ?( n0 m5 d
◎年 代 2019$ V, `, x: }8 F( B0 B: \
◎产 地 韩国
3 L; V3 z: |4 W7 i' P$ n  ~◎类 别 剧情
( z" M6 ^1 u% D: A1 D! y0 j. m. z. K◎语 言 韩语
+ Y8 n- H6 N& i7 C◎上映日期 2019-06-05(韩国)5 }* J$ Z; F0 g
◎IMDb评分  7.8/10 from 258 users) k9 e8 x+ r+ |$ y
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10253244
. o  v$ v% D5 C! d; x  e8 r◎豆瓣评分 8.4/10 from 30021 users: B. S5 b6 O; G( B2 P
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30403333/0 q+ {6 [8 i( x  z4 T: B; v
◎集 数 16
4 u3 t7 ^7 k& L* a, Z, V◎片 长 70分钟3 `3 I% W$ \0 b7 m3 f% A
◎导 演 郑志贤
- r' F9 Z' o0 k. G2 d◎编 剧 权恩率
, P- t0 D& ]* ^7 R' `6 k◎主 演 林秀晶 Su-jeong Lim+ u5 Z8 E/ w, J, _; X
     张基龙 Jang Ki-yong
& k* B5 v$ E* N8 t- j     李多喜 Da-hee Lee+ F) F6 S# Q" k
     全慧珍 Hye-jin Jeon: [) Q  w7 s( L9 A
     池承炫 Ji Seung-hyeon7 z" U- P$ z4 j
     李在旭 Jae-wook Lee2 M& L! m& u& g

; y$ f& L7 l; o4 o
9 `" r2 z8 s7 y◎标 签 职场 | 韩剧 | 林秀晶 | 韩国 | 李多喜이다희 | 2019 | tvN | 电视剧
6 Y) K4 x( h, T# N' {9 J! P+ ]
% _2 R! ]7 e, k* k2 r2 Y◎简 介  
5 c- J! D" M! v' S' `, C3 L; E: ^! C+ |9 y# v
 该剧是一部奇幻电视剧,讲述没有选择成为妻子或母亲的当今女性的真实生活和成功故事,将描写门户网站业界激烈的竞争故事。" c1 o% a- L: w8 K
 林秀晶饰演裴多美一角,她是在门户网站工作的30代后半段的上班族,非常好胜,为了成功失去了很多东西,渐渐对自己的人生产生了怀疑。
2 K9 N* o+ S! { 张基龙将在剧中饰演朴模建,他是制作游戏音乐的“密林Sound”公司代表,同时也是天才作曲家。: \  l# y4 b/ @$ q
 李多喜饰演车贤,她是一直停留在业界第2名的门户网站的公关本部长。" R3 g/ {# O% w: m" ^+ q
 全慧珍饰演宋佳京,她是女主裴多美工作的门户网站的理事。9 W% W) Y+ s, P, \" a
  X4 W  g* Y2 [! c( l& w1 ?) \, P
◎获奖情况  8 M; q/ u/ q3 X* K

  l; y0 C' C5 @8 N2 D' u/ U 第6届豆瓣电影年度榜单(2019)
2 x& |! E/ s6 e 评分最高的韩剧(提名)
 1. Video. k6 d. A9 c  P1 E$ |6 c. ?/ ~$ e2 m2 l
 2. ID : 1
  % H+ H/ J+ q; `* z6 n/ ]* G2 `
 3. Format : AVC
  5 M) Y2 @& [, m: P; D, M2 K( X; ~
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  & S9 f; l, L, g5 [/ z1 v
 5. Format profile : High@L4
  & G4 C5 H* @9 t1 y6 O0 o5 Q
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames" r1 W+ ?( S. B0 ^' S: t' E* O
 7. Format settings, CABAC : Yes
  ) y% C' M' p  z7 O% n6 J  [
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  3 W- E: R0 q8 M3 P% U9 J
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  & B7 m  k1 {( ?7 v7 E6 h7 u# Q4 z; f
 10. Duration : 1 h 24 min3 |( G( }: C1 N$ p0 Z+ J8 V
 11. Bit rate mode : Variable/ v+ U; t$ E! h) b; u
 12. Bit rate : 4 055 kb/s
  ) r3 E9 B. s/ \* C
 13. Maximum bit rate : 20.0 Mb/s2 M- M9 z. y: {+ y+ g% \
 14. Width : 1 920 pixels
  / Z5 g: M2 S3 I1 P- W
 15. Height : 1 080 pixels
  ) [+ o7 l" C# X  g2 \
 16. Display aspect ratio : 16:9
  0 e$ j1 `6 g# b% E& y
 17. Frame rate mode : Constant
  ; u3 g9 I0 O0 d- ?
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS$ d: I. C1 S2 k% z& c
 19. Color space : YUV) {) g/ ~: v; i- ]1 h! V5 C
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  0 R7 d% Y4 }) w7 B
 21. Bit depth : 8 bits
  : K1 N4 S% a/ f& p0 _
 22. Scan type : Progressive
  6 W' [' p% Z& K  m# X2 o9 q- W
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.082# T- e7 x5 @+ G) h/ E
 24. Stream size : 2.39 GiB (95%)
  : l- g( c; F! ^( J* ^: G/ X6 S
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e752287 {2 O1 w' E% Q0 q, M
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=120 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=121 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=240 / rc=crf / mbtree=1 / crf=16.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=20000 / vbv_bufsize=25000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.804 m* [5 \' d( o
 27. Default : Yes
  . N, B+ ]2 M  R* b
 28. Forced : No  P8 \( V: Y. `6 a9 l! ?
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  7 s1 ^( b3 M! E
 30. FromStats_BitRate : 4137118' I. Q/ L- S% L: l* n
 31. FromStats_Duration : 01:24:31.525000000
  # u1 x4 o9 Q- N
 32. FromStats_FrameCount : 121595- m" C! B& o& p5 ~) \) x
 33. FromStats_StreamSize : 26226871722 m/ s% A; n: v  B/ H+ C9 H
 34. 6 N9 B% U6 w. [
 35. Audio
  9 C! _, T' q. k0 P0 y
 36. ID : 2
  2 z" j3 G3 D% y8 w
 37. Format : E-AC-3, ]3 P3 `6 u' H1 I! Z0 j; X
 38. Format/Info : Enhanced AC-37 X' f/ K4 w4 n5 u+ Y
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus( {) K5 {: n$ O# q5 }
 40. Codec ID : A_EAC3! Y1 u1 U7 x4 `3 R& P+ O
 41. Duration : 1 h 24 min1 G! \! v0 O0 ~' n& a# J
 42. Bit rate mode : Constant  ^6 ^. U$ b& m% p( d5 n# I
 43. Bit rate : 128 kb/s& A6 k+ E9 h7 J; ?) `
 44. Channel(s) : 2 channels
  / h4 d. G$ V: n
 45. Channel layout : L R( j, L, a* P$ C+ e
 46. Sampling rate : 48.0 kHz1 p; l4 T0 j+ l( W% ~
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  , q) E5 z4 c) B" r% d# u6 ?0 }
 48. Compression mode : Lossy6 ~7 y- U& N& x+ g
 49. Stream size : 77.4 MiB (3%). E6 O1 k) M, n9 V( t; x* h
 50. Title : Korean
  4 r6 L5 k% A( P
 51. Language : Korean! d3 `" W6 H; x9 ~3 _5 q) ?, I3 ~
 52. Service kind : Complete Main- B% d' j& e3 E) z9 D% A
 53. Default : Yes/ O3 f& _1 j& c" u. A
 54. Forced : No8 p) ^% \- l* {/ O7 `
 55. Encoded date : UTC 2019-09-28 16:16:213 x2 |& o; g2 M, A; u
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  2 {* Q% i% b9 l$ H0 t
 57. FromStats_BitRate : 128000: M' Z4 Y& c& ]* a7 g9 W
 58. FromStats_Duration : 01:24:31.648000000
  % I9 Q- A; t9 z" D; z7 z
 59. FromStats_FrameCount : 1584894 F9 R- K6 _. t: _# b
 60. FromStats_StreamSize : 81146368
  0 k4 ~' N0 H) G8 h( w

 61. . R& _* v* p; D3 q. S' |/ k
 62. Text #13 e, _( B; Z( g3 E& m
 63. ID : 3
  / q$ V$ e  U; W( T4 H' m& J
 64. Format : UTF-8
  3 J  j' c( \9 H: @  H
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 W* C  C' u, Q6 L
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # m6 ?2 i+ n3 @. i
 67. Language : Arabic
  8 @( H$ k0 {6 f9 }) [% J2 T2 U
 68. Default : No
  * m# ]' @& F; d9 U9 h# y
 69. Forced : No! M8 o- }" Y7 E! u3 j. j+ j
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  / z$ R0 A3 r- E  U, {  h8 R
 71. FromStats_BitRate : 76
  ! \$ B8 A" O$ C
 72. FromStats_Duration : 01:24:13.757000000
  $ i) L1 P9 j4 Z. d* f
 73. FromStats_FrameCount : 1069
  ) B# V7 g0 w/ }: o5 Q: H2 I
 74. FromStats_StreamSize : 48372
  ( G9 d" K% L8 ]4 m

 75. 9 g8 j. n/ n$ q, h  X( n
 76. Text #2
  % G4 s# S8 D; e! |* V' u) z
 77. ID : 4/ x6 @& x2 z, v4 N
 78. Format : UTF-8
  * O7 Z5 l3 G5 k6 g# _
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8* s- t5 e6 ]- T% R/ p' N& @
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ j  k6 S$ {  |9 H) ~
 81. Language : English
  % J' ^4 {% F  p8 K! L7 E7 X2 x
 82. Default : No) n. P3 z: `/ W1 [- q0 ~5 i7 ~
 83. Forced : No4 I! w. i; e- H) B! g
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  2 J( {0 F: g! Z4 g" {
 85. FromStats_BitRate : 51
  2 P) V1 i/ r9 ~6 q: `9 \
 86. FromStats_Duration : 01:24:13.840000000
  # O+ ^' ^7 _* o- \2 w' j
 87. FromStats_FrameCount : 1057
  ! H& A2 B* B6 K8 F4 U9 r4 f+ \
 88. FromStats_StreamSize : 32408
  2 Z+ q$ T. [9 |) V- _8 }, @; ]
 89. " w" C9 r: N6 W' s1 E* n
 90. Text #3; }/ t( g' }  g0 L
 91. ID : 51 l2 O2 X( E: s/ B' X$ m) n
 92. Format : UTF-81 h3 \- r3 ~) w; C* ~5 R9 h
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8& f2 e; Q) |$ p! W, ]
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 y1 e( r' }: J& H# t
 95. Language : Indonesian
  + A' c2 ~8 S! u# p( m5 s# y; f, t
 96. Default : No$ {1 q/ Z& ~: q( B* L- U, p4 q" m
 97. Forced : No4 `8 q) y% e' C+ H! t, ^& Q( c
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21! z) |9 k# d% c2 \
 99. FromStats_BitRate : 52
  : v0 o5 ^" [7 x1 `: E
 100. FromStats_Duration : 01:24:13.840000000
  + q) Q. V% U8 Y& y, x" k. l/ {
 101. FromStats_FrameCount : 1058
  3 D+ T3 V' l: u  P/ b5 E8 R/ z
 102. FromStats_StreamSize : 330330 `5 O- }2 Y/ C; Y

 103. 6 u* u% [: g; e2 J7 {; X9 O
 104. Text #4: H. _1 h7 _/ D" T& P$ _' h
 105. ID : 6
  3 V; v* o2 L% q; ^0 S
 106. Format : UTF-8& t) U6 |0 \% Q3 {
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! x7 i# q3 L  D0 e
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 U  }0 ?4 _  g5 U1 ~1 s* x) K' d$ x! X* V
 109. Language : Thai; Q) k. {0 V! Y6 O" R: x) Q" H
 110. Default : No8 L5 `$ q1 e- ^# P# v6 g" L
 111. Forced : No
  ' U* a5 h4 {1 z: F# Z  ^6 ^6 w* R
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  " k( I1 l, c5 K  a7 v4 J% y& C6 ~
 113. FromStats_BitRate : 1226 D) H- F9 c: i6 y! m$ [6 A( u
 114. FromStats_Duration : 01:24:13.841000000
  6 u* M6 c# d4 D* O! Z7 h! Y
 115. FromStats_FrameCount : 1070; {0 K# K. j# ]( N% Z* \( i, a
 116. FromStats_StreamSize : 77594
  + o; U$ {3 w  P' N% E7 Q% _

 117. 1 M1 O" u4 `( y$ J9 h; h
 118. Text #5: s1 q# _4 }* q. O1 y
 119. ID : 7
  9 z; Q$ b  T+ l* s# ]; C
 120. Format : UTF-8
  ! T( g! j0 m1 v! t8 ?
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8, n$ [. j  T. S, M/ f: ?4 V5 Z2 L
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( [8 n" ~4 p5 u3 e  T! g" q
 123. Language : Turkish
    w/ p' n6 _$ C7 a& u
 124. Default : No5 s* o  k4 }5 c3 {
 125. Forced : No: U+ j) |+ l8 {
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  " N0 i+ s& G/ B' q
 127. FromStats_BitRate : 52! x+ w0 s5 k9 i' y) Z0 y
 128. FromStats_Duration : 01:24:13.757000000. A+ `5 \2 ~' n/ A
 129. FromStats_FrameCount : 1058: C  i* G5 W5 a
 130. FromStats_StreamSize : 33196
    k. V" a$ Z( l* D' X% Z
 131. ) s! W. s* I3 Z$ N1 c
 132. Text #6
  9 E, H/ k! g& O* I$ u5 J
 133. ID : 8. v5 i0 J% b7 V' f8 A0 M! v& w6 P
 134. Format : UTF-8
  8 q* o  Q" U' u% C: p; j
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ l) ^* o: K( O3 m, T
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / O) Z/ x" M( I8 D! f' H
 137. Language : Vietnamese5 H; B$ o, q. ^
 138. Default : No" W+ |, g0 D6 O8 H0 {9 ~
 139. Forced : No
  / l$ z- R  O! E' Y, s& E
 140. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  6 g" @7 e( @: ?% A9 R) c: B* y
 141. FromStats_BitRate : 65
  6 k1 E5 |: o" W
 142. FromStats_Duration : 01:24:13.841000000
  * T9 F. y6 p* {! Y1 I
 143. FromStats_FrameCount : 10519 z0 {3 W5 W  s0 }: v
 144. FromStats_StreamSize : 41111
  ' l( B5 ~4 R2 ^

 145. 5 n7 o- N1 l. _2 q0 ?
 146. Text #7* A. H6 i' E7 o# Z( M
 147. ID : 9
  . V# ~1 U5 ?3 O& f( h" k
 148. Format : UTF-83 L( L8 g( C5 ?, O( J+ q$ E
 149. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * P+ L/ Q8 {+ P% @, R" ^7 M  K
 150. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - i: [8 |0 r# ~& r2 w
 151. Title : Simplified
  & K; T) t5 ?$ i1 u+ Y
 152. Language : Chinese& g% _5 _: e  a8 @' {. Z% o# R
 153. Default : No
  9 J0 e  D1 n, R, `( u1 W& z5 {
 154. Forced : No: [3 W. O( B$ y
 155. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:212 _" Z3 s/ Z4 Z
 156. FromStats_BitRate : 45! W. ~$ H6 z! k0 d6 l( Z
 157. FromStats_Duration : 01:24:13.841000000
  3 U9 n2 q: e. e! @
 158. FromStats_FrameCount : 1062" S5 m0 B( g5 `* F; Z; ?0 R, ]6 C
 159. FromStats_StreamSize : 28972
  ) i5 p  X/ t' I4 |

 160. # b2 i, W+ r5 {! t1 C& k# F
 161. Text #8
  ) m0 i/ z8 m6 A- T
 162. ID : 10
  - k( R6 k) `5 Z! g8 @6 _- j% }0 d
 163. Format : UTF-8
  8 p: B7 |! [- n7 y2 O8 V" M; ?" c
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF82 {* E3 v& q( E6 ]4 _  M( g; S
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    F$ c0 \( u0 O4 s+ B" O& s
 166. Title : Traditional0 F( f. F: s& t3 U
 167. Language : Chinese* b( g) Q( X" C$ ~; S% S+ F
 168. Default : No$ W1 @/ ^* y/ b/ c! N- J& X6 m0 |
 169. Forced : No+ B% A5 t2 p# s
 170. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  6 |5 G7 W  {% [+ O" ~
 171. FromStats_BitRate : 46
  . \: }$ q% ]/ E
 172. FromStats_Duration : 01:24:13.841000000
  . m, w: f7 c: @6 n
 173. FromStats_FrameCount : 10629 ^. z  x9 ?/ i$ z  k. K) b, R
 174. FromStats_StreamSize : 29137
复制代码
- n" ~5 C( ~, S
: b/ B" }, g& S1 K

' t( U. J( ^/ ]2 Z2 u4 {" H; H- X+ O% ~# a+ H0 g0 l
+ Y5 F$ Z, |; P: O

4 E: t7 H5 z" T4 t8 g  z; Z( I6 i( E# o
2 C/ H( C1 e0 ]& h# W3 T
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-5 14:46:17 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-6-21 16:46:28 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-6-27 11:57:45 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-7 05:41:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-9-15 09:44:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
TTEETT 该用户已被删除
发表于 2020-9-27 13:12:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-9-27 15:12:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-8-4 17:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表