HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3485|回复: 6

[1080P和1080i] 韩剧:巧克力 全16集[中文英文多国软字幕]Chocolate.S01.KOREAN.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 25.65G

[复制链接]
发表于 2020-2-27 21:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
0 `. u( R% B0 H) t$ Z
                               
登录/注册后可看大图

3 A% `& @3 Z' G- n
  \% B2 [* z/ j8 d◎译 名 巧克力 / Chocolate# ]) g# E5 n" k4 e
◎片 名 초콜릿  z) `7 Y: P5 _& z
◎年 代 2019% e4 d) h, Y4 _9 C. R5 Y
◎产 地 韩国1 l7 y+ m$ B/ S. @: |% D- V
◎类 别 剧情$ t' b5 F( h1 [- p7 W3 M' B  \
◎语 言 韩语4 O5 v% H) T. X; Z
◎上映日期 2019-11-29(韩国)$ G+ l4 K( \1 k0 f) Y; H% ~
◎豆瓣评分 8.2/10 from 3233 users2 O: R" k: D" K9 f
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30428221/+ l7 ^* \4 ~- |3 [
◎集 数 16' h- V8 x! @( U4 g- g( }5 T
◎片 长 60分钟
6 r9 M# q. B$ G3 e% m! ~. n' }◎导 演 李亨民 Hyeong-min Lee  ]5 ^0 q# O+ n; R2 Q+ w
◎编 剧 李庆熙 Kyeong-hee Lee
  F" E, f# v: l◎主 演 河智苑 Ji-won Ha
! p; T! G9 V3 ^4 u% {; Y, v     尹启相 Gye-sang Yun6 {1 G8 d, e3 v8 h! M' ?
     张胜祖 Seung-jo Jang
) T  [# j! O  ]1 [5 b" s; l, Z     刘泰吾 Teo Yoo
4 j' E. u) K* D; O3 E     闵镇雄 Jin-woong Min0 ]8 r/ _" C8 x  V" g' l  v+ n3 c" x4 V
/ Q! @5 M7 R- g* U
4 g2 F% X6 P: W2 s) [* x$ d) m
◎标 签 治愈 | 温情 | 细腻 | 爱情 | 韩国 | 美食 | 人性 | 20193 [" \/ |& ^8 D9 u
( K; e9 Q, q( u
◎简 介    ?- Y+ F( Q- _2 V- u( T9 Y

) F1 A6 b( R2 ?) g 该剧讲述脑神经外科医生和意大利世界料理大会出身的主厨,治愈过去的伤痕,给需要临终关怀的人士提供料理的故事。
 1. Video* ]* `/ G( _' W9 d
 2. ID : 1! R/ E3 v' C7 I( j5 m
 3. Format : AVC1 H1 k; L. A2 F  j, q( _+ |
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  $ E1 E) x) O. v2 q
 5. Format profile : Main@L4
  / Q9 H$ Z' U& K# T7 |3 o  {' }! A
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames; j! P4 X" {3 f
 7. Format settings, CABAC : Yes- x. G. n0 ?& `; o! n1 o$ L9 k- W1 [
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  # `( j+ S: _4 V
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  6 g# e# `( t3 T. P" |* Y5 f0 B
 10. Duration : 1 h 3 min" C" C/ |3 g2 P( h( x. M
 11. Bit rate mode : Variable% `  |1 m+ L! a# {8 Z. |
 12. Bit rate : 5 800 kb/s9 m+ b% N0 a& i9 ^$ C: Y- Z
 13. Maximum bit rate : 8 700 kb/s
  ) d# u" a) }- v2 L- o
 14. Width : 1 920 pixels1 }* I& p; `7 x8 A$ u3 n9 M
 15. Height : 1 080 pixels: U) ~+ L# b. Y- P8 V( H
 16. Display aspect ratio : 16:9
  - Q* O- F) O0 ~* |- N5 _
 17. Frame rate mode : Constant
  . D$ ?% r) x3 |. k* @7 e8 ~
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  4 A, f0 B. Y  v0 _/ S3 T, J
 19. Color space : YUV4 Q: K% N- r6 @( k) M6 I9 [
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  " q: e; ^; V: K. `" P* a) E) f: L5 A
 21. Bit depth : 8 bits
    L1 x0 o! Y4 n( t( K! R
 22. Scan type : Progressive- z5 ^/ h3 \  k  Y
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.117! ^, c9 d- g+ @7 W' r& K
 24. Stream size : 2.51 GiB (96%)
  : Y: K2 c4 R: H4 i) j+ @: c( `( L
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e752289 k$ a7 J" `$ N; S, m) x  D
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5800 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=8700 / vbv_bufsize=11600 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00# p9 w+ b/ d0 v: f$ n$ O
 27. Default : Yes* `9 ]# r/ x+ z/ Z, L# x
 28. Forced : No- z) w: Z1 [9 Y! {, I" n' ~- K2 k- C/ H
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49, z0 C- Z$ y) F
 30. FromStats_BitRate : 5788098
    R$ w; @6 Z( ~: \3 b
 31. FromStats_Duration : 01:03:25.594000000
  ( }2 t' A0 t+ i  Y" a9 V
 32. FromStats_FrameCount : 91243
  0 D# d' x' F  m: h% c4 _0 h8 b
 33. FromStats_StreamSize : 2753394297
  9 Z- b3 [& {4 |5 X
 34. ! y8 ^" z. G8 c7 ?
 35. Audio
  % z; O. N8 q* p( a: F" }7 h3 J% @* k
 36. ID : 2
  7 ^& v/ R) \4 I6 V5 j8 m6 v
 37. Format : E-AC-3
  / C' m& T' E0 `2 C
 38. Format/Info : Enhanced AC-31 g: Q. K  w: ~2 s6 q, V
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus
  % ?9 F3 G& I" {3 r0 E: t$ B
 40. Codec ID : A_EAC3
  2 h$ y. C) V$ C
 41. Duration : 1 h 3 min
  8 ^4 J. q$ ?6 K' o, h
 42. Bit rate mode : Constant
  5 i8 |8 P5 [$ L: |5 a
 43. Bit rate : 128 kb/s
  6 j0 ?1 `& j! g4 J2 T! u8 _
 44. Channel(s) : 2 channels
  ; l1 l) E3 {3 Z! H
 45. Channel layout : L R7 A' @1 ^! F+ Y1 R7 B# c
 46. Sampling rate : 48.0 kHz
  , D3 d7 u' X  `! D. P
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)1 n7 H3 n. v- }3 B
 48. Compression mode : Lossy
  , E) G/ |& T3 k1 _9 ?
 49. Stream size : 58.1 MiB (2%)& }& F" U7 V3 K& ], Y* g& k9 J8 n
 50. Title : Korean8 }8 Y7 d7 T* y$ ~9 y5 h
 51. Language : Korean0 y3 d! ^' P2 k9 @, u
 52. Service kind : Complete Main4 V. ^3 d# G8 n( M5 A% o/ A
 53. Default : Yes
  8 j2 i9 d8 s+ \+ u& F7 g
 54. Forced : No' p& Z3 e; {/ {" x
 55. Encoded date : UTC 2019-11-27 11:52:497 d( H; k9 o0 X0 }! ?8 g
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  2 t1 J6 b' d9 t. o3 M
 57. FromStats_BitRate : 1280009 m6 V4 j4 r$ D' l$ W4 `6 `! Z
 58. FromStats_Duration : 01:03:25.728000000) U" b8 b/ f6 a
 59. FromStats_FrameCount : 118929
  9 H' u$ M( X2 `. e; ^( _
 60. FromStats_StreamSize : 60891648
  5 w9 l$ I# N, }/ K  \4 l

 61. 3 J& a4 p: p+ J+ y5 w) y
 62. Text #1
  " d1 j* O0 N! P. M  b
 63. ID : 3
  7 E. P$ E' w. h: v5 {. v0 B
 64. Format : UTF-88 n* T8 c! P6 {
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF85 D% ?8 b% o4 \$ p2 f
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - @" C7 Y# c4 o+ L% N8 v' Y
 67. Language : Arabic
  / E/ f% O8 R$ _6 ]* M5 X
 68. Default : No
  : B- l" J' l& n8 y6 M/ Z# ^8 q
 69. Forced : No. `; M* V4 |1 }3 }! E3 d: f
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:499 l! @9 [' O: i% R* p- a
 71. FromStats_BitRate : 70; k, z: d  @" ~
 72. FromStats_Duration : 01:03:06.2400000002 n/ t3 b( g* P
 73. FromStats_FrameCount : 7022 {  [4 h7 ?: N( ?" P3 e
 74. FromStats_StreamSize : 33238- N2 e% @6 L2 k" _2 \
 75. ; i- t* p5 B4 J2 Z! U3 Q
 76. Text #2+ c7 U$ l0 ~  n( K) m* l8 G5 Q* ]8 Z
 77. ID : 4+ h# E  g2 c- ^; ?2 I; Q
 78. Format : UTF-8+ O( A# F# y& K- F# m9 k
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : ^7 G5 [' [" N/ V
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: v1 i7 ?2 B' {
 81. Language : Czech8 y5 E0 u5 O) E
 82. Default : No0 w* u3 W! i- j0 b7 E3 U9 X
 83. Forced : No
  - G3 h0 h' M5 ]( `4 k
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  ) @1 n  g; u$ j" v+ S
 85. FromStats_BitRate : 45
  ! ?* n3 L; F# i/ T7 Q& m
 86. FromStats_Duration : 01:03:06.240000000# {1 J8 z! b# |
 87. FromStats_FrameCount : 702% T  Y- G1 K% ^9 Z0 m( D+ e
 88. FromStats_StreamSize : 21462
  3 z5 z% z- p  L9 ], p
 89. ( |* Y! K. E- Z, x6 d6 Z! k, Y
 90. Text #3
  * c# E/ e+ y% r1 O: G( E, b- \3 {
 91. ID : 5
  2 b: ~* P8 c. Y. O; @% f
 92. Format : UTF-85 ?# P0 {8 \; F
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF88 e7 ^# h8 k4 I6 e( H( ~/ R
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * `% m0 `* f/ |0 k6 A8 e( T
 95. Language : Danish/ ~# V$ Y( j' \
 96. Default : No0 D9 ~- m* S" i) K3 ?
 97. Forced : No
  / o2 O1 x$ h  e2 A
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  ' x$ G% r) b0 L5 Q
 99. FromStats_BitRate : 475 P6 H2 D; T% i0 u" Z& O6 X
 100. FromStats_Duration : 01:03:05.948000000( b5 V# I8 |: ^' {
 101. FromStats_FrameCount : 698
  8 y* a2 ^5 W6 E% v
 102. FromStats_StreamSize : 22598- S) K. X4 R+ O/ h+ f
 103. % n! W! h8 O- t  {$ B, Z
 104. Text #41 i7 s- ?( s. V% ?$ q2 n
 105. ID : 6
  $ m  j- ~# j! L4 d- I9 z% \
 106. Format : UTF-8
  3 U+ }; H/ Q' {( L
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8% t" `" K" K9 N. B
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % K+ M( o  f6 \
 109. Language : German
  + ?* _! F6 A0 s  M, U
 110. Default : No
  ! O6 |* P0 S8 I) W
 111. Forced : No
  5 X) J0 O" m( f4 k! O
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  ! c/ b: p; X( i0 e( t+ ~
 113. FromStats_BitRate : 50
  ; _/ h% Q) X# Y5 t7 {& X
 114. FromStats_Duration : 01:03:05.740000000
  8 C: Q) n/ r) C
 115. FromStats_FrameCount : 702" b: G  ?! |/ x* |4 l
 116. FromStats_StreamSize : 23817
  9 E' N( u* n7 R  n+ G

 117. ) ~# _  h: ]) W7 c+ k0 ~3 D
 118. Text #5
  : V1 p$ J; k" a; R& k& P7 y
 119. ID : 7
  5 G3 [+ F, r% c# c' j' r
 120. Format : UTF-8- C- I/ F: Q1 A
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # x" G4 ?2 g4 K& s7 O
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 g+ @9 F$ h" g% p6 N' ^. \
 123. Language : Greek  M# [9 N. P7 O  D
 124. Default : No
  & T/ C7 r" z/ S" `% N
 125. Forced : No' i$ c8 z1 W+ L7 S( y* f: `
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  8 w; s; K6 I+ s' U/ _
 127. FromStats_BitRate : 77% }, }$ h2 D7 g  r
 128. FromStats_Duration : 01:03:05.949000000& {5 c  v) m6 w
 129. FromStats_FrameCount : 702
    R$ z# L9 N; ?8 e3 b
 130. FromStats_StreamSize : 36477
  + c; C* M6 ?9 F, p1 a

 131. 8 p! }$ w) o! J* ^! P: ]' k* d
 132. Text #6
  ! ~( H+ c5 i/ c0 L4 ?/ i
 133. ID : 8( L* \4 ^! \& B! N) e) T
 134. Format : UTF-8
  ; S2 \/ j1 l5 N$ e9 B" C2 D: R8 N
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    M' S: L8 a+ H8 R( p" D+ Z3 z
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & l' ~# Z) b( g: j
 137. Language : English" g6 B5 s! C7 Q* Z6 ?+ N
 138. Default : No" V/ T( V+ l5 P# }
 139. Forced : No
  / L# j& h6 \8 Q( c" n
 140. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:495 o+ N0 u' z, b1 R" S( {& l
 141. FromStats_BitRate : 485 L3 L5 b( o0 g8 [
 142. FromStats_Duration : 01:02:17.442000000+ T% D: b+ s5 t
 143. FromStats_FrameCount : 692
  5 e/ ~. ~$ V/ s6 i8 z- b4 z9 X& R
 144. FromStats_StreamSize : 22798
  " c5 I0 Z+ i7 n

 145. 3 S& r, E& z% _; b
 146. Text #7
  2 U4 Y' P+ e: j7 y# j; q+ U
 147. ID : 9
  # Y1 k$ ?% c, T: H2 `
 148. Format : UTF-8
  2 X0 o- ^! d$ I
 149. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  + ~' x$ j- E( D6 C) U9 {4 g! T
 150. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( d5 E/ G& D; \
 151. Language : Spanish( ]! M" Q# a4 m: D$ G/ U4 U- E
 152. Default : No
  - J8 X. G1 b% l
 153. Forced : No4 }/ E1 T" O* m9 V2 a. u
 154. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49+ S1 q0 k$ m% _8 E; l) N2 u+ }1 Q
 155. FromStats_BitRate : 44
  9 O1 Z- i# {! [2 `3 A% p$ t
 156. FromStats_Duration : 01:03:08.1590000000 e6 K" b" p2 g! x: X1 T
 157. FromStats_FrameCount : 702
  8 \  M6 W& x/ c! E' f. K
 158. FromStats_StreamSize : 20997
  0 @/ \3 B+ E' W9 m! E

 159. + i* i& P. ]; P3 e
 160. Text #84 A/ ], e  A+ o: D+ ]
 161. ID : 10
  & K/ R( f# R6 E" r' t9 y/ S2 O
 162. Format : UTF-8
  * D: H: V1 H& w! n. V: z- a
 163. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    [4 k" N( a; O& Q+ \8 t3 ~
 164. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 k7 h$ G5 W, y; B. T6 J
 165. Title : European# |2 L3 d! _- K3 A; g
 166. Language : Spanish
  % s! p- B$ A1 |  Q* i
 167. Default : No- i' @) S4 J, l
 168. Forced : No
  6 O: s% |9 @/ Z( x
 169. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49% M1 E) U) e" ?
 170. FromStats_BitRate : 40
  2 m3 e6 P+ h4 S5 {4 t6 I
 171. FromStats_Duration : 01:03:06.240000000! Q5 E. W! A! j5 A
 172. FromStats_FrameCount : 702% f! {2 ]: l: |6 ?
 173. FromStats_StreamSize : 19369$ J5 J7 n0 b6 f7 u
 174. 9 K/ f. V: E2 `' y/ l
 175. Text #9
  ; W' a" i& y2 C9 W$ U" `" z8 H
 176. ID : 114 ~5 E- u- r/ d5 g" w, q
 177. Format : UTF-8/ ]9 e3 @) M% ~2 X
 178. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ F3 i6 x$ j: O' k
 179. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * ^- |+ `% Y5 i& d( N9 p- Z
 180. Language : Finnish
  ; V2 ^: g! u+ A6 E( x, [+ B4 k* \
 181. Default : No* A7 n7 B% |' D5 Y7 _7 ^
 182. Forced : No3 S* q( A5 V" m7 _  V, `
 183. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:491 x, ]( r& L- [8 w4 n/ q: X
 184. FromStats_BitRate : 46
  2 c3 f( ^2 y6 s. l  u
 185. FromStats_Duration : 01:03:06.2410000000 ~* c$ h4 ~* p4 {: K
 186. FromStats_FrameCount : 702! {+ V2 D, U2 S- B( g3 R4 M
 187. FromStats_StreamSize : 22066
  " ?1 P' ~/ v* y6 E4 e+ w! b
 188. - Y1 X9 [4 v) r% a. B
 189. Text #10
  : e8 t9 l3 {2 i' ?, }
 190. ID : 122 }) b+ R" {1 v9 S' j
 191. Format : UTF-8# y" l) j( Q- U
 192. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 v: X, y# b. J  l: Q
 193. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- K- j! |9 P: t+ I
 194. Language : French
  6 T. G0 m1 J. i0 i( l% v
 195. Default : No+ g. @  M  i$ q$ u
 196. Forced : No
  5 J9 N5 `5 ~  \) r$ @# A) p
 197. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49. G5 G0 X& k0 p5 ~2 O
 198. FromStats_BitRate : 45
  3 j9 \( d2 w1 |) i' _; v: G  {1 K
 199. FromStats_Duration : 01:03:05.949000000
  & U. W( E+ ?* a8 a
 200. FromStats_FrameCount : 7011 E2 e" V. |5 k7 V: D/ w
 201. FromStats_StreamSize : 217390 D2 ^$ s& I% F% U2 a- l0 j1 L

 202. , V: Q: p% {6 A2 v  q4 M- C6 @
 203. Text #11: Q9 U# a; m* b2 F( }
 204. ID : 135 V2 `2 E1 i- J3 i+ n
 205. Format : UTF-8! M) L! v  X* f& p
 206. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 s, U$ Y  [( w& F' A$ U
 207. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 p% r2 b5 W; Q( O" U" A0 ]) [% ?4 \% {# ^
 208. Language : Hebrew& v& e9 d3 z% [4 M) J  b
 209. Default : No
  8 \: Z! L( p7 c: ?: L4 O4 c7 |
 210. Forced : No% I& r2 ?7 M. N- d: w
 211. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  , G# ~* y, F; E' O% ~
 212. FromStats_BitRate : 63* M' h, E" y# R) S3 X+ h
 213. FromStats_Duration : 01:03:06.240000000
  : B2 z. I& n: v# Z' N+ i7 H
 214. FromStats_FrameCount : 701  e/ [9 S1 U7 V" h  F+ t5 @
 215. FromStats_StreamSize : 29947: p: t( E8 R2 _2 B
 216. & h1 r  J  y1 J% C! J$ F7 L3 }
 217. Text #12
  / J. \1 C; E6 F/ |0 Q
 218. ID : 14, s0 W6 O& o% w( D: a3 V  l
 219. Format : UTF-8
  $ Q9 \, h" a  m$ {
 220. Codec ID : S_TEXT/UTF86 x  c1 \# R0 f  r& i& R$ r* b# N
 221. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 b% U- N9 {1 t! ?$ B) a' x
 222. Language : Hungarian
    H; w: V0 e( L! a# F
 223. Default : No
  . D+ v! K2 K! f6 p  i1 P! g" @
 224. Forced : No  e9 o- S! {: s
 225. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  " r/ R- k2 B$ Q" m
 226. FromStats_BitRate : 424 g  Y5 j( A6 f% L) C2 O) p
 227. FromStats_Duration : 01:03:06.241000000$ ]: Y  k% q, U
 228. FromStats_FrameCount : 702
  ( P2 ?* o# F) k7 f1 f8 `9 k
 229. FromStats_StreamSize : 20248
  7 f8 }, o3 G" F# f) e% j2 E
 230. / c. d  {+ q* t. }& F& t# Q
 231. Text #134 R5 N$ H6 j- Z# ?) \
 232. ID : 152 s" r6 a; {' m6 H( |4 E
 233. Format : UTF-8
  / l: `$ w+ R. u" \# U
 234. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * H) d; q: o2 U0 P: `7 i/ z1 C
 235. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " L# T5 C& G1 z" o0 y" H9 y+ e
 236. Language : Indonesian
  ; V. l/ ]. V5 E, k' @8 D
 237. Default : No
  1 m& I, {2 `- N
 238. Forced : No
  * s. K: W; o) l
 239. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  7 t2 [) d+ U! v! I
 240. FromStats_BitRate : 453 S0 p; g3 s& y
 241. FromStats_Duration : 01:03:06.240000000
    N* u* X/ \* h
 242. FromStats_FrameCount : 702( ]- H. u; l) [/ i& k. h  o2 I
 243. FromStats_StreamSize : 21712
  & a; R9 p& Q! J& {

 244. : C. h  C7 C1 e2 I
 245. Text #145 ?& ~- J+ V0 C6 c% x0 L
 246. ID : 161 O+ p8 s* l, R; Y, b
 247. Format : UTF-8
  * N; k% l1 E& W' J9 z% U  N1 A
 248. Codec ID : S_TEXT/UTF87 P0 \9 }& N' X: K: b! z# z
 249. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & T7 J' O; R6 X- R5 `1 r
 250. Language : Italian
  0 \+ K8 n0 K; k( K
 251. Default : No. z; d- t) `7 S7 S, w& g5 i
 252. Forced : No
  " u; z! e( F1 ^  C
 253. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:492 f2 K: S- e$ j" Q
 254. FromStats_BitRate : 476 a7 e7 R( s0 w# Y' l5 D* g
 255. FromStats_Duration : 01:03:06.241000000
  : @2 W  C9 W$ E% W! c* m
 256. FromStats_FrameCount : 701, g. U- K' W" ~/ N# f) T" v
 257. FromStats_StreamSize : 22405
  $ M1 D) F6 T0 }8 L) n

 258. 4 W! |1 n1 G3 }8 b0 L/ c8 `
 259. Text #15
  ' h- t% N; q" B" l9 n
 260. ID : 17) ]% ~( V7 D1 _  Q
 261. Format : UTF-8: U$ q; v0 G: ]% o
 262. Codec ID : S_TEXT/UTF8+ ~$ k1 I# {, P2 K
 263. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 I& Z# n( ]" J% w4 I& o5 R
 264. Language : Japanese. g: t/ s; X3 W) B8 N' ?
 265. Default : No8 N% a3 s' A; c/ o# p* F8 U; s
 266. Forced : No
  % a3 p9 O3 m4 U; t% }" W. l
 267. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  ( F4 {% L7 I: n* K4 `3 a
 268. FromStats_BitRate : 40
  ) k+ G! ]* G0 u
 269. FromStats_Duration : 01:03:06.0320000000 ^% S+ |6 B8 [: C) _
 270. FromStats_FrameCount : 659
  ! o4 A4 M4 N3 `  D% D7 B4 S- E
 271. FromStats_StreamSize : 19136
  , H' W/ u% y5 K. S

 272. * k, W' |; R# p$ `( W
 273. Text #16; A( P8 J1 o1 W
 274. ID : 187 T2 ~0 C0 C- ~+ l; y3 A4 ~
 275. Format : UTF-82 q8 N% O0 u& P- R6 b" p
 276. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) T7 C9 T& f' `+ @9 ]/ z
 277. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 ]+ j) r/ t; A7 J& f5 U
 278. Language : Norwegian Bokmal; r4 Z6 ]  j" G. I" I6 u
 279. Default : No
  , s" m7 f8 Z/ p3 J8 z6 ?- y
 280. Forced : No& m0 x% W+ B  R7 J+ q8 d  N1 H4 x
 281. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49  r  _! r4 N, k$ I- g( [4 e
 282. FromStats_BitRate : 47
  : `3 |* {6 U/ o! g  _: m# F( s; m
 283. FromStats_Duration : 01:03:05.949000000
  9 t! s- M% P3 H8 c9 M$ w" z
 284. FromStats_FrameCount : 702
  6 V! d1 I6 }0 S) c: x' j9 D
 285. FromStats_StreamSize : 22476
  2 t# d; {: p( R: G2 G9 D' {, g+ Y& B
 286. 0 `6 \# W& P. C* z1 M. ?! W
 287. Text #17
  0 y# L* Q! a: ^2 h- |: J
 288. ID : 19
  ; Q/ h$ p- c) g, y$ d! p# ]# W
 289. Format : UTF-80 m2 t" {, C0 m. c1 A, S" c
 290. Codec ID : S_TEXT/UTF8) e, ]' U9 l: c) ~) N) f0 A
 291. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* y* s9 {/ n9 ]2 E1 u' N
 292. Language : Dutch
  : D, I2 l/ L, b4 ~
 293. Default : No
  . ]$ i1 S3 i" T3 a* ~# w, O# H
 294. Forced : No
  7 ^7 S" ^. ?$ G1 j1 a
 295. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  ( Z6 M$ g: D: P, g# u
 296. FromStats_BitRate : 442 d3 f- B( Y  z. C5 I! J
 297. FromStats_Duration : 01:03:06.241000000
  1 i* e. T7 }+ t) T) V
 298. FromStats_FrameCount : 7016 N- C( m5 }, g) J/ ?; K; U
 299. FromStats_StreamSize : 21025
  6 g  e6 ^5 H( B" s
 300. # Q4 g* i" c$ ^7 u$ T) i! r
 301. Text #18" l8 B, K; s  h; D
 302. ID : 20
    I- W# V6 Q' Q) C2 E
 303. Format : UTF-8; ]! W) W9 |$ m1 L$ i- O
 304. Codec ID : S_TEXT/UTF8# K* k7 B5 Q+ [- J2 a
 305. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * e  t$ d& A5 M  Z& w4 Q3 Z
 306. Language : Polish1 X+ g* ]+ E, B, c% u6 y6 m
 307. Default : No' r7 j! U6 `" P2 |/ P8 G2 U3 X9 [
 308. Forced : No
  # i7 ?9 D: C7 H& e: G4 K/ a2 P
 309. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  % X1 Q' l  M+ {
 310. FromStats_BitRate : 44
  9 K0 j5 C6 L2 _
 311. FromStats_Duration : 01:03:05.9490000000 r# ]* r- q) s$ I- ~; a6 B
 312. FromStats_FrameCount : 701" i( `/ F7 e9 Q) o: e: S
 313. FromStats_StreamSize : 21062
  + z6 ?, i) s$ j; u$ d$ x8 T

 314. & n1 k7 v5 a) v7 D/ I
 315. Text #196 A- \9 o; L1 ]! _  m
 316. ID : 21, y+ G' n; j; h1 d" ^) E
 317. Format : UTF-8
  6 c! k$ \1 x, Z
 318. Codec ID : S_TEXT/UTF8# z5 f4 s) I, Z: r5 q
 319. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . L. K* S5 k! l8 x' Z7 J3 f$ D) Z; G
 320. Language : Portuguese+ K& U9 K% f& v( C, @% a( z5 e' S
 321. Default : No
  & l- P7 ^! |2 X$ t
 322. Forced : No
  0 R/ n! c3 O" Y& A+ |
 323. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  / T! W- E% ?5 H0 a4 w1 f
 324. FromStats_BitRate : 47
    V* s" r7 C8 C
 325. FromStats_Duration : 01:03:06.241000000
  ' p5 p% {4 ?, ~
 326. FromStats_FrameCount : 700
  2 R0 d3 U+ ~5 j
 327. FromStats_StreamSize : 22292
    m" \* ?4 ^9 L' F/ }) q6 X
 328. ' P  F/ v5 }: ?* T
 329. Text #20( E$ ~; e& w0 ]
 330. ID : 22
  2 L* C1 a4 g2 f! [. g% G. o8 x8 r0 C
 331. Format : UTF-89 a+ t" p! Y0 {/ [. y
 332. Codec ID : S_TEXT/UTF8% U2 A# w1 @3 \  P, e
 333. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  p* v) s( n# Y
 334. Title : Brazilian
    X( N& i4 q. R, T8 O, Z1 Y: g
 335. Language : Portuguese
  1 ]) W' ^$ d" ^% \0 A
 336. Default : No  h7 O. _$ L  H" O$ H% k
 337. Forced : No! F6 D1 |1 o: z( K+ j
 338. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:491 a' J! D7 ^' p! z9 w' ]
 339. FromStats_BitRate : 46) K  n4 }( W: C( `! s, ]# {% `. T
 340. FromStats_Duration : 01:03:06.240000000( l9 D# P- m- {  `
 341. FromStats_FrameCount : 700) B8 ^4 `& Z) Z! }! \
 342. FromStats_StreamSize : 21969
  . j& C9 E% s6 q8 d1 I, g$ `

 343. . ?% m6 \# k' ?5 @: {; |
 344. Text #21
  : N* r1 ?0 Y$ w# M3 i
 345. ID : 23
  # @" U6 r  {1 _$ `: g
 346. Format : UTF-8
  ' a' C' L- q& q9 F# t
 347. Codec ID : S_TEXT/UTF81 n, n' M; r+ h6 Z) v' y) q" u
 348. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 o, z9 I2 O; Q! t; G8 u- |+ E
 349. Language : Romanian
  & t1 Q% F7 P$ a( l" F
 350. Default : No
  5 p: i) b# ~. A
 351. Forced : No  ~, H- ]* H! S/ A3 c0 n
 352. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  : R' x% `" L+ w$ R- M/ ~, L
 353. FromStats_BitRate : 47
  4 d( B- y, o6 Q" T5 g- L' s* R; m
 354. FromStats_Duration : 01:03:05.948000000! E+ j8 L0 |1 [, y8 ~% ]
 355. FromStats_FrameCount : 702
  ) e/ [  a$ V. G
 356. FromStats_StreamSize : 22712
  # D( @. |. x4 n1 t, s

 357. 9 J; [# L, }1 G
 358. Text #220 U# m( |- Z, H( w0 z
 359. ID : 24
  # z+ Z) ?8 ], I. H* U9 S" L
 360. Format : UTF-8# C, E6 e7 i2 x3 A3 E; V7 Q
 361. Codec ID : S_TEXT/UTF8) C1 W2 _- O3 Z* Q8 D, h
 362. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; C( J, o1 l- F, Z9 p: i: e
 363. Language : Russian
  ( G% ]# t$ H( T8 e$ h. O
 364. Default : No- I# `2 N4 p1 p) s
 365. Forced : No* s& k9 O+ Q3 V/ c* n
 366. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49* \4 U$ _9 Y( `  T* U7 e
 367. FromStats_BitRate : 66
  6 q7 h9 }+ [1 D7 W( ]. k
 368. FromStats_Duration : 01:03:05.949000000
  % b3 e) O6 N& n7 F) K: v
 369. FromStats_FrameCount : 702
  9 P, H1 [( r# H. b
 370. FromStats_StreamSize : 31584
  6 i, K6 v2 D( |+ W; A7 M

 371. ! O2 [9 P. F' V; a5 k0 ]0 C/ M) C3 u
 372. Text #23
  6 e, U  [  ~5 q3 Y9 ]3 \7 I
 373. ID : 25
  : g& N2 d) ~! A3 S/ o3 N( ^2 d
 374. Format : UTF-86 m1 ~7 X- u% w" Q+ X
 375. Codec ID : S_TEXT/UTF8! K  [) Q# I. o9 V2 {2 C/ v
 376. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 K  T, @% q" D) j' ]  l
 377. Language : Swedish
  4 k/ s+ T" t) E: D2 I" ?% ~
 378. Default : No
  + M4 ]* x* _& O3 Z) x  f
 379. Forced : No
  ' B+ a1 ^) x1 ?/ ~8 R) j7 j% b
 380. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  6 F  b4 r8 r; i! b1 b1 \6 O
 381. FromStats_BitRate : 47
  . t; }" x+ h6 Q0 {9 e% O
 382. FromStats_Duration : 01:03:06.241000000
  , O6 U. a; S! B& p# P- w1 }
 383. FromStats_FrameCount : 702* @" Q- W, U0 l" X) {
 384. FromStats_StreamSize : 222711 G& E3 X+ ^( \4 P, O, \; ~

 385. $ u- Q# w# i9 L4 O6 ]
 386. Text #24
    x9 T, R& H2 s  m
 387. ID : 26% E& a* N$ U$ j
 388. Format : UTF-83 O- v5 y" ]" ~. p: h6 Q
 389. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 b- r$ `0 K/ F' G6 `
 390. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : a' i# k" V* W3 c7 x5 h
 391. Language : Thai
  1 Y7 A) G* O" P' E% m% e0 r
 392. Default : No
  & H: C5 ^  z2 U5 j
 393. Forced : No
  * u7 O& n9 n& ]" k
 394. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49, y* d2 |8 I0 M& x5 |& ]. U
 395. FromStats_BitRate : 105
  ! i1 O6 W: W" F
 396. FromStats_Duration : 01:03:06.240000000! d/ R$ P* v! i! }
 397. FromStats_FrameCount : 701  q$ p( V" _0 @4 |
 398. FromStats_StreamSize : 49721
    P1 h9 A- e  p0 Z7 \/ N
 399. 6 I- [) N' y( W' j; N2 E- _. m
 400. Text #25
  # t  r. U6 ^' k4 T. I* C
 401. ID : 27+ O/ d3 F. ]' W9 ~1 Q+ `
 402. Format : UTF-80 ]7 ^  d9 [7 H! D( P/ O; h$ y! |
 403. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( l/ V0 U( Z/ u4 D- A6 N- W% F
 404. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : \: T4 C2 _9 p4 ^/ t3 j7 {
 405. Language : Turkish
  8 t* H# s# r% k7 a! g' o: }
 406. Default : No
  7 |" a9 j9 ]' K5 D8 W
 407. Forced : No
  % Q2 S+ c8 p8 I* {. ?
 408. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:490 ^* K3 z! M4 p6 }
 409. FromStats_BitRate : 44. G9 L5 k9 P/ x, R, `/ L
 410. FromStats_Duration : 01:03:06.241000000
  3 g- v- Z3 b2 t
 411. FromStats_FrameCount : 702
  6 L5 A9 S' A/ M- {) {( F8 i3 B
 412. FromStats_StreamSize : 20826' ?$ F; G7 x( k0 T4 T1 x
 413. . ^2 \% w" b& X+ g- K- l4 b8 g
 414. Text #26" u  u# ]' _+ Q
 415. ID : 28
  ! r  Z* J1 o; p6 O& \* C0 b
 416. Format : UTF-8
  - w' E3 e1 U- ]4 H
 417. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / H; `- z4 \) Y, M* ~
 418. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 W, N6 Z( K9 \% }
 419. Language : Vietnamese1 Z& i' L# H: N
 420. Default : No
  9 P- a2 f- {9 y7 S1 F; z: _% ~" A
 421. Forced : No1 u  W( |& C1 k! v! K: M
 422. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
    ?7 B9 r) B' f5 |8 |
 423. FromStats_BitRate : 57
  7 Y; d" F, t5 P/ W1 v( X9 n
 424. FromStats_Duration : 01:03:06.240000000
  * V' L# b! H8 A. L+ ^7 V  {5 Q
 425. FromStats_FrameCount : 702& O! }; U& a+ N1 o0 z
 426. FromStats_StreamSize : 273901 \1 s) w7 z) k
 427. 8 E+ K4 }$ L3 I; d; t0 u
 428. Text #273 x5 t1 l+ ^$ A! u' ?) j8 n+ ~' D1 x
 429. ID : 29
  1 a; t' Y( ]  [! I& e- Q0 J
 430. Format : UTF-80 M+ b& W9 J; M8 U4 l+ T
 431. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 c2 v6 R% H: y5 U3 t- B
 432. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    c; y+ ~* B2 r' K& V
 433. Title : Simplified6 O/ V5 b  x! G- |
 434. Language : Chinese
  . O, u% K; }- F  f$ b6 W& ]
 435. Default : No
  # l: ~  T# z3 u! z
 436. Forced : No% ^5 N% p  K" B
 437. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:492 w, [; a: g1 |! w9 y
 438. FromStats_BitRate : 40
  1 ]. m# s5 N% l' o) a
 439. FromStats_Duration : 01:03:06.240000000
  $ H* _! G% c9 Z' v/ ^3 @' q7 u, l1 |
 440. FromStats_FrameCount : 704& w( f+ u9 R$ I9 j3 n9 K" I, ?; F
 441. FromStats_StreamSize : 19257( @7 m8 Q: T: d9 n7 x
 442. 9 Y0 f1 S- B# ~  S9 F+ }
 443. Text #28
  4 ?' x! c4 g. Z& S( z" q
 444. ID : 30% L- u- N) Q9 _0 q- _+ T5 [
 445. Format : UTF-80 `: `% N. ?/ i6 h
 446. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 Z% B$ x9 T$ h7 \! n1 [
 447. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 d7 Q7 i7 h; H8 Z# M( [% h; j
 448. Title : Traditional
  & v( w3 K% p' A: G" v+ l  D
 449. Language : Chinese  X: M* M0 s' |$ J5 @
 450. Default : No
  7 ]6 n! @* Q' ^4 ?+ E7 N( |$ y
 451. Forced : No. d5 L$ Q5 K3 R' b- ~; P; m
 452. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 21:31:47 / UTC 2019-11-27 11:52:49
  # S8 x. h- v6 W2 \) q
 453. FromStats_BitRate : 41
  : U$ c8 A% E2 f# K
 454. FromStats_Duration : 01:03:06.240000000
  ' ~! m  l% E" e1 l5 F, ~2 `
 455. FromStats_FrameCount : 704
  2 u8 l2 V# N9 |' `' ]. f3 h
 456. FromStats_StreamSize : 19485
复制代码
, H! U0 K& [2 H1 x5 O
9 _7 }  U/ W# m) z% B

# A9 o2 o2 E$ C7 v/ G' G/ W: V2 ^" ?- v2 ^
* d" m$ k0 ^' n

) m" e8 @/ d# e# ^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-2-27 22:19:27 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-4 22:18:17 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-4 22:56:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-19 07:33:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-11 22:24:52 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
qinzhicong 该用户已被删除
发表于 2020-4-25 17:30:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-11-30 06:06

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表