HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3890|回复: 18

[1080P和1080i] 下一站是幸福 全41集[中文英文多国软字幕]Find.Yourself.S01.CHINESE.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 67G

[复制链接]
发表于 2020-2-27 21:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

8 g1 V3 a. ^$ E% g                               
登录/注册后可看大图

8 F% x5 _# t3 A( H) o: C1 G
/ I5 |6 _+ B; i. _) I6 ~◎译 名 资深少女的初恋 / 资深少女的幸福生活- v+ r6 p: a6 S+ x6 W
◎片 名 下一站是幸福
, U$ R* \6 ^8 B7 \8 l% _$ D◎年 代 2020
  C9 H7 x! z# r9 R! l  G◎产 地 中国大陆1 w1 f1 B6 Z# r& x) H$ z; m
◎类 别 剧情 / 爱情6 N8 s0 u8 I( V; E* n9 }
◎语 言 汉语普通话
+ o3 u9 l  }9 a; u' x) L; e/ i& y◎上映日期 2020-01-26(中国大陆)
$ V2 T; q1 i% Y% u: ~- A4 r; ^+ b◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11569628
2 @2 k1 A3 O) q& i" S5 u. t◎豆瓣评分 6.7/10 from 78010 users3 L0 C* w+ L; @# i% ^1 K. Y8 U, T
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30176770/3 s7 V9 D0 c" j6 k$ T7 {
◎集 数 41% U$ K5 X, A" |+ ^
◎片 长 44分钟
& G3 E7 W- @. u◎导 演 丁梓光 Ziguang Ding
& G5 {. j2 F! z◎编 剧 水阡墨 Qianmo Shui / 王雄成 Xiongcheng Wang% O9 E& Q  P, w' H( ~5 |" ]- y
◎主 演 宋茜 Victoria Song
9 `. s( [% i' q( p: c4 f: P1 S     宋威龙 Weilong Song1 J2 A! _: p1 y  }$ I
     王耀庆 David Wang
- v4 E) e, |$ l# n: m% e1 W     虞书欣 Shuxin Yu
* ^+ `  ]/ [' G. d) y* F     张雨剑 Yujian Zhang0 k5 u" \$ }% N  S( W7 {
& d5 h  ~( @  e% L$ U- c1 ?

# y0 @% m1 O* J, Q9 c7 C◎标 签 姐弟恋 | 爱情 | 现代 | 女性意识 | 御姐 | 甜 | 恋爱 | 女神1 R9 D7 m. O3 R- ~/ \$ n3 @1 r

; F: X2 h% z, k( z8 g" G◎简 介  ' N8 X* B9 l3 j: M) F3 D2 A# i

, D0 B3 J) {- H& S& }( k5 H 贺繁星的公司面临被收购的危机,与元宋的感情也因年龄的差距而受到诸多非议,感情和事业几乎同时出现的危机让贺繁星陷入人生的低潮。此时,成熟稳重的叶鹿鸣闯进了贺繁星的世界,成为了贺繁星的人生导师。而叶鹿鸣的出现让元宋觉得自己的爱情变得岌岌可危,与贺繁星之间误会不断。对贺繁星而言,元宋和叶鹿鸣不仅是一道单纯的爱情选择题,而是职场女性面对传统婚恋观的矛盾困境。随着误解的不断加深,贺繁星与元宋无奈分手,但也已经无法接受爱慕她的叶鹿鸣。设计公司被收购,贺繁星的事业重新步入正轨。而爱情之路,也变得明朗起来 。
 1. Video
  " v8 Q  s8 e% {# F
 2. ID : 13 S2 [8 k$ x0 n/ J7 W( b5 O
 3. Format : AVC
  . d% t# A1 n/ \9 F) _
 4. Format/Info : Advanced Video Codec7 O0 q& y' Y- v% a) s
 5. Format profile : Main@L4
  3 \, P; Q+ L' a2 x
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  ' ?/ W+ b6 R3 U- O
 7. Format settings, CABAC : Yes
  # `) m$ ]0 F: J2 R$ O0 w. `
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames( ]% L. C) f/ V  P9 c" f7 b
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC: d1 ?' z! `, ~$ }
 10. Duration : 45 min 54 s
  # N( m- P* P$ D6 T
 11. Bit rate mode : Variable. v3 P* S  X+ Z: u) v
 12. Bit rate : 5 800 kb/s  u  _3 A3 P* k* O
 13. Maximum bit rate : 8 700 kb/s
  9 {# g8 I8 r- O. p
 14. Width : 1 920 pixels+ H! _, c8 f9 @! W3 [# u
 15. Height : 1 080 pixels
  . H0 V. ?) e' V* T, M: d
 16. Display aspect ratio : 16:9
  0 ^$ q) {7 J* R9 a8 p( J+ K
 17. Frame rate mode : Constant3 M6 S# ^; h& t, ]" X9 ^
 18. Frame rate : 25.000 FPS+ G$ q, S  `3 r% T3 g
 19. Color space : YUV2 Y) x2 b9 N) Q! z! Y5 Z8 i
 20. Chroma subsampling : 4:2:0% ~; b% e+ U) J! ]" o1 r6 Z9 {" C
 21. Bit depth : 8 bits
  & e! f# Q. z5 n+ o  ?8 L) g
 22. Scan type : Progressive
  3 v4 A, _) J, T. L
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.112
  9 @: C$ \6 W' k$ A" X% M0 w
 24. Stream size : 1.82 GiB (96%)' A3 n% M+ e+ T1 t8 ]- K8 e9 S
 25. Writing library : x264 core 148 r2717 0d2410d; `! I& |$ y8 V: a) n1 _
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5800 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=8700 / vbv_bufsize=11600 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  ( w4 R7 ?7 f. V
 27. Default : Yes
  9 H5 E# T% Z3 Q% M* K" N
 28. Forced : No; P0 H' }& [' l% c" ]' ~+ a
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  ' I/ g. r9 w- c( ~, q
 30. FromStats_BitRate : 5788179) c1 [3 t) M4 T
 31. FromStats_Duration : 00:45:54.080000000
  7 Y* @; |4 i! u' Z
 32. FromStats_FrameCount : 68852
  1 j) U+ u5 N3 B9 {3 i/ {0 B& ?( Y
 33. FromStats_StreamSize : 1992638529  P" j" [7 S( u/ J& C$ Y
 34. 1 c) @" A3 t0 d  s- j2 _/ B
 35. Audio& G# ^  b- W+ R% |: z  P
 36. ID : 2
  * B1 {7 V2 i4 G
 37. Format : E-AC-3" d- t& X1 e7 V: P$ \1 b0 x
 38. Format/Info : Enhanced AC-3. g$ R. q6 [1 |; f0 D1 ^1 s7 C, A' ~
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus
  1 |( O0 a$ H, e- o' y9 T# O
 40. Codec ID : A_EAC3$ T1 W2 {: K2 w: q! f
 41. Duration : 45 min 54 s" E5 P9 o, a) k, v/ H; ~5 M) S! i
 42. Bit rate mode : Constant5 @& m3 p7 W; [" R( F
 43. Bit rate : 128 kb/s( z! D# j3 d, k3 M
 44. Channel(s) : 2 channels
  4 q0 W9 Q8 ^/ ^% c  g1 s
 45. Channel layout : L R, Y6 y3 P) o9 k) b. d4 c  F
 46. Sampling rate : 48.0 kHz
  . C& I& s" G/ H
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)$ t' M2 O4 |3 U+ _
 48. Compression mode : Lossy
  . G, s( p, C8 E* L. J+ l
 49. Stream size : 42.0 MiB (2%)( D2 R) x& c. w7 G
 50. Title : Mandarin/ N% a9 D+ ?- p9 O9 f: `
 51. Language : Chinese4 K- x( V8 S: Q2 h  \5 U) f. \
 52. Service kind : Complete Main
  , O) \7 E( \" T! L
 53. Default : Yes
  9 E8 F! j! L2 t- B
 54. Forced : No
  3 N  M" S! @, [0 Z2 C6 w
 55. Encoded date : UTC 2020-02-06 02:36:132 ~' v" ?8 t& a% [0 |9 Z
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  " l. Z+ o* V7 e$ x
 57. FromStats_BitRate : 128000# n& p/ U' U7 f) Y: ?
 58. FromStats_Duration : 00:45:54.208000000
  . T4 m+ C" @/ Z: F3 N
 59. FromStats_FrameCount : 86069
  * `+ ]( `. `0 @3 U# }
 60. FromStats_StreamSize : 44067328' S1 H+ u% A) n
 61. 4 t( ]3 r& n+ @4 j/ O
 62. Text #1
  . [2 I) i0 V. u8 l# ?( B" B$ j* b
 63. ID : 3
  5 v) T$ u8 e8 K0 P( L
 64. Format : UTF-8! f  M& q6 ]& ~4 ]6 k
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 r, K* Z' B3 a
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + H3 u" z3 [; J# J
 67. Language : German% u  r- s7 x. J( e3 m* P8 @! O
 68. Default : No
  # U) ?% G% s' ~8 @
 69. Forced : No9 [5 `! u3 ?! y' O; M: u1 [
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  ( `  g; {0 L' Q( Z% X
 71. FromStats_BitRate : 57, G: [/ i* A5 u' t0 G4 F
 72. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
    |: A# @' N+ F; ~6 y1 r
 73. FromStats_FrameCount : 666
  / F0 N+ K4 d* \" j: O
 74. FromStats_StreamSize : 18950( ^6 V. g  [$ {$ p. _0 \2 j
 75. ) c$ j0 R0 h' r0 `
 76. Text #2
  # B: \2 Y4 o1 f5 w. |0 K
 77. ID : 4% q" z( O3 z% Q7 W
 78. Format : UTF-89 H5 X2 X/ @2 O  W5 @) q9 Q6 K
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8( D  ^! q) _* @" W. N
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( |2 P) c" {2 d0 B2 E$ t
 81. Language : English
  ; K3 F' ~2 a2 j2 f5 \3 F+ T0 b' K
 82. Default : No5 j4 Q4 z: D5 L5 Z4 b
 83. Forced : No+ K* f, N! `( U" e+ F* O: U/ K1 m
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  % r6 O% g/ f- ?  X* Q& }5 ~
 85. FromStats_BitRate : 54
  % e7 D2 G' r8 b0 G% ^, h; _& h: s
 86. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  $ |+ \# B4 o" I7 {) q
 87. FromStats_FrameCount : 661
  - ~+ T; e" @  F/ A
 88. FromStats_StreamSize : 180110 v! p! s) m% L" w( q/ G

 89. * y1 S. F1 m  K- s3 Z- o
 90. Text #3
  7 P0 J& n7 f+ F4 v/ j+ `& `4 p4 P
 91. ID : 5
  ; Q: e* x7 i9 y, H
 92. Format : UTF-8
  ! ?  B8 ?' e8 M! K
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; l, g: p% R( N3 x- h! [& U4 S1 W/ m
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ I" N4 |* P, q  T2 j
 95. Language : Spanish
  " ]% D3 A' d  W! b3 U
 96. Default : No
  - d" Q4 k9 g0 \( V$ g0 m% Q+ @
 97. Forced : No" m7 |$ Z! N. j6 u1 t' M
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  * `, N6 N6 e' s- G
 99. FromStats_BitRate : 56/ E5 K/ V3 e- F* l
 100. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  . A+ ]% b5 v+ B; M! d
 101. FromStats_FrameCount : 666
  7 j" l" g* c# c+ A% H& V: l$ B% B
 102. FromStats_StreamSize : 18584
  ' A( I- q7 P4 L6 h% S% n% h2 `
 103. # N% e- L) a, U
 104. Text #4' H& K9 p: ]* o4 f9 E
 105. ID : 6
  : e: d: x8 i( Y# ~: f9 R+ a2 `) t  g7 e
 106. Format : UTF-8
  - j0 P+ Y5 `5 D# f+ J# t
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 S; g- }9 X! P" K7 T
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  ^+ u- n' x8 n7 ?* k, ^
 109. Language : Indonesian
  0 R# j6 ~2 U: ^! q9 Y$ _& [
 110. Default : No. c6 N3 W4 B$ k+ Q/ }* {3 t
 111. Forced : No
  5 `% t+ {! s# h" g' Q$ g: K6 @1 |
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:135 p2 e# d% r+ [) T
 113. FromStats_BitRate : 566 b* S8 [: R" {( M+ H7 q
 114. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000. D2 F9 @1 r" n
 115. FromStats_FrameCount : 6664 [7 _8 w3 ?- v" w; T  X& `
 116. FromStats_StreamSize : 184583 n, r3 }# j9 Y
 117. 6 M0 ~# z6 l4 m( N5 a
 118. Text #57 W5 I7 M( Z6 c+ k7 n2 i# R
 119. ID : 7' |8 {% ?. i9 ]$ M# c: @
 120. Format : UTF-8; E9 J5 u3 i+ S3 b8 @0 ^% B
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & C* P' X/ }' b) d* p
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) V# A( t$ G9 l0 M; ^
 123. Language : Japanese0 T- i% K. b! }* Z" N2 N7 d
 124. Default : No4 i: I9 o: d& p6 ~
 125. Forced : No
  + v6 Q1 A8 @5 p; g9 F2 g5 ?( J" w" N
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13" d& ]% O/ U6 W
 127. FromStats_BitRate : 48
  6 X& c) p# |& J( d, b5 e
 128. FromStats_Duration : 00:43:42.200000000
  " b/ Y4 I' [* T( j) b
 129. FromStats_FrameCount : 541: e- m6 \5 w7 V6 T
 130. FromStats_StreamSize : 15893
  ; E9 \% A) m% U( k3 e3 A: M

 131. 2 ?, p$ {7 [: u7 x9 s* W
 132. Text #6
  ( m, r* G3 q. z+ K0 V
 133. ID : 8
  6 ?1 n7 ]  q; G, M$ `
 134. Format : UTF-8
  1 K' B7 ~" l0 n6 ?0 K
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & ^% A, F2 O% O3 T4 T; w; r% _
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 w' ~# e' V0 |6 n: E* V
 137. Language : Korean1 [! C9 q. W& |8 j3 F
 138. Default : No
  ! A/ e8 M) U/ |0 |. d/ j( k
 139. Forced : No. u: h( s* d) m
 140. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:133 \" ]( m8 u4 ]4 p: t: R. K
 141. FromStats_BitRate : 56( q( M7 s/ i/ f6 p
 142. FromStats_Duration : 00:43:42.0400000009 l* H( U  X# o/ ~, g, v* _
 143. FromStats_FrameCount : 540
  . c. F1 l% Q& Q) R+ {
 144. FromStats_StreamSize : 18419
  2 E% w1 p1 S0 f& Z) f

 145. % C6 A* m+ X: U# n
 146. Text #71 l1 d* \: ?) g4 `& U- \+ ^
 147. ID : 9
  * T2 a4 {8 e' k
 148. Format : UTF-8
  ) x% T6 b5 K2 }3 o( M
 149. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( [8 T5 ?; a7 u
 150. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . K. d4 A  x! ^4 J$ D
 151. Language : Malay( M% o' x/ @: Q
 152. Default : No
  + C* ]$ W4 q; @- l6 @
 153. Forced : No+ M/ N5 ~3 f( M4 @7 g; Q$ X
 154. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  1 }; ~, y  f: r
 155. FromStats_BitRate : 58
  9 u2 D% d/ c. [- f* ^4 |! H: o
 156. FromStats_Duration : 00:43:42.2000000009 G# g+ g( @3 X
 157. FromStats_FrameCount : 6661 B) p% y8 @$ Y" \0 z9 ?
 158. FromStats_StreamSize : 19021( }, U% ?  @6 x

 159. 0 V3 h4 {: B* r- u! N/ _
 160. Text #8& P  `0 M, ?/ e2 G' S" H  a2 P
 161. ID : 10
  1 F6 o+ ?7 }; o. K
 162. Format : UTF-8
  8 S6 x( B- Q# o6 W8 o( B, t/ b
 163. Codec ID : S_TEXT/UTF8; V6 x1 W4 r+ C- `! p3 _: J
 164. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! T# H: b0 _2 o2 O8 O  I
 165. Title : Brazilian% ]$ a1 c" u2 w
 166. Language : Portuguese
  ' F! g3 q% I9 h4 o2 c, ^
 167. Default : No$ Z( b3 [* R3 A4 O  c
 168. Forced : No
  * c- a4 u0 a5 W
 169. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13+ C& i: r7 u" n: K9 `. K$ \$ j- G2 b
 170. FromStats_BitRate : 51
  : d' X9 s2 d! y4 i4 W/ s; w
 171. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  : i( c) T) j% `
 172. FromStats_FrameCount : 665, A3 j; E( e6 W( x
 173. FromStats_StreamSize : 17035+ ~0 D9 [% G" P- z" w3 ]; m

 174. 9 a3 @7 H& e, o' {9 d3 u
 175. Text #9# O1 R: I. ~" I5 N4 S
 176. ID : 11. ^2 a* y4 I8 k. ~/ J8 A& s
 177. Format : UTF-83 {) O; a) b0 v2 c8 \
 178. Codec ID : S_TEXT/UTF8( f9 c8 F+ F& S0 M& S
 179. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) y4 f5 r' F8 N% P  @. n$ o# N
 180. Language : Thai
  2 @% W) S" @& c4 f7 Y6 I+ j8 I
 181. Default : No
  . R8 U+ @1 p( B" t$ R
 182. Forced : No1 l7 i; ]7 q& X" l+ _
 183. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13: ~2 @9 {$ ]* g* R! \
 184. FromStats_BitRate : 129
  & ]! {; D+ Z1 U2 \! ~3 x
 185. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  / v1 l8 |4 I' L/ z$ _
 186. FromStats_FrameCount : 666; L- V" l  F# T: n$ w! T. \, `
 187. FromStats_StreamSize : 42508- I+ }5 a& N" D( v$ {
 188.   b! w. Q2 j$ y& I  a* ?( K3 l- |8 R
 189. Text #10( z+ W: g  X% A+ N5 F( s- q; n9 V
 190. ID : 12
  9 L4 f8 p/ r" U  @. ^
 191. Format : UTF-8' P9 V2 r' `0 ~# b; u
 192. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' D$ m- R% G; Q$ j2 h
 193. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : w9 y, Y9 B3 W7 m% a
 194. Language : Vietnamese% ]4 T: H4 [  O: h! w
 195. Default : No
  , h: E1 O' S% V* C, D  ~2 r
 196. Forced : No
  * {' F9 @; t" J4 Z) R5 g' K
 197. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  9 m8 J1 A5 ^+ q$ i6 Y
 198. FromStats_BitRate : 718 B" T% R& S4 H9 |% ^$ m* q
 199. FromStats_Duration : 00:43:42.1200000004 X2 k4 p! y! P5 q: [! \
 200. FromStats_FrameCount : 666% J% b2 d: p- O1 K3 ]2 T% X2 }
 201. FromStats_StreamSize : 23397
  / f4 O+ H$ Z3 e1 L1 O  ~% A
 202. ' `; p$ F' i9 J3 }3 f3 L+ _3 y
 203. Text #11
  + ~( b1 c# J" k3 I# I; u/ f
 204. ID : 13
  8 @) Z3 m  M! [9 h
 205. Format : UTF-8( P" U; L3 r; ~& I
 206. Codec ID : S_TEXT/UTF8% h" o+ r! V% p
 207. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 W0 q9 R# l+ h& P% g: O; R/ L
 208. Title : Simplified
  : o3 _0 i5 i& B
 209. Language : Chinese
  2 f8 O2 i) L8 F; t% h
 210. Default : No
  + t3 W2 o4 p' b
 211. Forced : No% w7 w, J, c; n8 a" p) @( a
 212. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  ' X. B! M. w2 G9 U0 }" [- v3 O
 213. FromStats_BitRate : 50
    Z) Z: V2 u! X) a
 214. FromStats_Duration : 00:41:37.320000000" n. \: [% u# C2 b7 {$ `
 215. FromStats_FrameCount : 756% _& ^8 i7 e( o2 u
 216. FromStats_StreamSize : 15895
  & k9 e1 D) B7 j5 p- }( Y  T

 217. " x: W% Z4 I% S6 |0 I+ U1 l. Q
 218. Text #12% L- V' y9 L) h2 b
 219. ID : 14. _7 N/ `$ D1 G( r$ @1 f
 220. Format : UTF-8
  6 a+ L( R7 b( Y& G. i6 |  [/ I6 @
 221. Codec ID : S_TEXT/UTF87 C/ F+ [1 `. r; B6 g% Y
 222. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. b/ B9 ~2 Y, e" _/ D
 223. Title : Traditional
  + W$ Z7 [! b% X9 a- `, c% O
 224. Language : Chinese
  * P6 D/ l' U, ^* d' W" H
 225. Default : No
  ; X4 s1 d$ Y% |5 [6 d5 Z
 226. Forced : No
  ; R2 l1 }! U' N3 \
 227. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13% p( n% ~1 g& D% y& T# G4 D$ b
 228. FromStats_BitRate : 49
  2 B& X0 s& `& V3 x# \# w& `8 K
 229. FromStats_Duration : 00:43:41.800000000
  , \% @7 B* j$ h- b* I
 230. FromStats_FrameCount : 727) Z9 R( i& s+ j! f3 Z
 231. FromStats_StreamSize : 16361
复制代码
+ R3 Y6 d: }" j( y1 L

9 Q$ F! k' x* e! j
+ Q( F! w3 g& p0 {# u# ?# x; o  d+ L. H0 q& B

) L7 ]; Y0 T% X* Y0 P. v9 K6 K- [+ H
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-2-28 23:45:22 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-29 16:22:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-3 23:48:36 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
hhq271800724 该用户已被删除
发表于 2020-3-7 02:10:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hhq271800724 该用户已被删除
发表于 2020-3-14 00:30:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-15 09:30:55 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-28 06:36:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-28 08:02:43 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-5-3 20:21:41 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-3 17:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表