HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3407|回复: 18

[1080P和1080i] 下一站是幸福 全41集[中文英文多国软字幕]Find.Yourself.S01.CHINESE.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 67G

[复制链接]
发表于 2020-2-27 21:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
. f9 j2 [9 v; v; d! _2 I
                               
登录/注册后可看大图

) R2 p' F7 x( q9 z7 V* h) B
# m4 \: ?3 Y' D  x5 K2 e◎译 名 资深少女的初恋 / 资深少女的幸福生活
! x6 `$ K" n0 n4 ^; l◎片 名 下一站是幸福
8 P* m7 u& @9 e8 m◎年 代 2020  A) n4 W$ I; z: W
◎产 地 中国大陆) N( t: o$ ~: h
◎类 别 剧情 / 爱情1 o+ O4 M; V6 a  t2 {, ~
◎语 言 汉语普通话
. O6 F; q! j9 m. X" i  R  K& d9 P◎上映日期 2020-01-26(中国大陆)# H- v$ ]2 O: V$ l: t0 `$ {
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11569628
4 n3 t: j$ T' e' Y( D◎豆瓣评分 6.7/10 from 78010 users
& \% b, q( N( Y& U# \" e# ^+ o6 @: l% T◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30176770/
. c& r) W4 K' X  D◎集 数 41# k* `4 c. |* H" d
◎片 长 44分钟
# ?; S4 Z7 t+ c◎导 演 丁梓光 Ziguang Ding
3 }/ Y# C( n- u+ P# B◎编 剧 水阡墨 Qianmo Shui / 王雄成 Xiongcheng Wang
! t( T$ p8 M- [  j: G8 y3 k/ E$ s◎主 演 宋茜 Victoria Song
6 n. }; h& y1 q2 g     宋威龙 Weilong Song8 t8 W4 T0 L! ^
     王耀庆 David Wang
( g& g8 g, l* a& Z     虞书欣 Shuxin Yu* y' n4 u# N7 @+ V) _
     张雨剑 Yujian Zhang
8 Y$ e. E: l# y2 H, Q: ^
7 o- _: ~8 k' \0 t6 w/ z- X5 k6 F# B7 Y* L8 Y) A3 H, A2 E1 ~
◎标 签 姐弟恋 | 爱情 | 现代 | 女性意识 | 御姐 | 甜 | 恋爱 | 女神
* Z& Y  N: D) u* i- F$ Y) m4 i/ {6 s
◎简 介  7 T8 w8 S# c, w4 M0 O1 N
2 ^6 {# z( N) F7 ^6 @
 贺繁星的公司面临被收购的危机,与元宋的感情也因年龄的差距而受到诸多非议,感情和事业几乎同时出现的危机让贺繁星陷入人生的低潮。此时,成熟稳重的叶鹿鸣闯进了贺繁星的世界,成为了贺繁星的人生导师。而叶鹿鸣的出现让元宋觉得自己的爱情变得岌岌可危,与贺繁星之间误会不断。对贺繁星而言,元宋和叶鹿鸣不仅是一道单纯的爱情选择题,而是职场女性面对传统婚恋观的矛盾困境。随着误解的不断加深,贺繁星与元宋无奈分手,但也已经无法接受爱慕她的叶鹿鸣。设计公司被收购,贺繁星的事业重新步入正轨。而爱情之路,也变得明朗起来 。
 1. Video
  5 E; |! X( W/ S+ x- Z$ ]1 b
 2. ID : 1( L# B1 c9 t3 d4 d0 J  ?* S
 3. Format : AVC# I# o0 b3 F9 @0 H* t
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  : |, V, ]! K3 N7 v6 K
 5. Format profile : Main@L4. z+ a$ }1 c, P! \7 }2 b
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames8 ]  I9 `+ u' n+ s# F- N
 7. Format settings, CABAC : Yes2 n3 S6 E% c4 R. m6 U
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  : {1 G1 e4 X! a3 m5 k4 H+ F9 E5 W
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC& K# D, @# \+ ?4 b! ]
 10. Duration : 45 min 54 s
  . k; m9 y3 v" ]- G( p% X
 11. Bit rate mode : Variable
  2 n- h! ^2 N# Y- c
 12. Bit rate : 5 800 kb/s2 l. v5 P$ Y9 A' a  O
 13. Maximum bit rate : 8 700 kb/s
  ' E% P1 ]+ F1 u. @( e
 14. Width : 1 920 pixels4 r) I% S% Q: y3 [8 ]
 15. Height : 1 080 pixels
  4 I  S4 H$ [! H1 I
 16. Display aspect ratio : 16:9
  5 h- _1 i9 V# g3 V# u- ], s
 17. Frame rate mode : Constant# E4 P# A- K# C( K: \, I
 18. Frame rate : 25.000 FPS
  8 K4 @, [: K0 I
 19. Color space : YUV+ f! O: S( N) E. s& I/ V- y" @) h
 20. Chroma subsampling : 4:2:0& i  x! j- J* {+ k) i9 D
 21. Bit depth : 8 bits" U; Y: ^; ?3 ~& @  g+ j
 22. Scan type : Progressive0 L* K: S8 K* \3 v5 [& b
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.112
  " Q% w# O  i* C  c/ E( a
 24. Stream size : 1.82 GiB (96%)$ j; L* Z; P9 Y3 S' Y; o0 Y4 Y
 25. Writing library : x264 core 148 r2717 0d2410d; {5 X0 r+ d0 d: x9 Q# K
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5800 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=8700 / vbv_bufsize=11600 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00( W! V, Z5 X8 O) C) _0 D/ g4 M
 27. Default : Yes7 ~# E  q3 B7 \. |
 28. Forced : No1 A* s" D! |- Y# R* m6 y( o
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13( @& X* m( s' l; E" P
 30. FromStats_BitRate : 5788179+ o" q' V3 O9 \* r2 K  \1 ?. x8 y* V
 31. FromStats_Duration : 00:45:54.080000000- ]6 \5 z# h/ C
 32. FromStats_FrameCount : 68852* u! W- J! m* L3 X1 j7 f0 g; Q
 33. FromStats_StreamSize : 1992638529
  8 }6 F+ f. k  V4 i3 D; a7 w
 34. 3 r' a8 b1 W8 |% S) o% L" J8 y0 _/ M
 35. Audio' k* y7 E& j1 V0 S
 36. ID : 2
  8 a) e  z9 [$ D' Y  q+ N, J1 ]9 @
 37. Format : E-AC-35 \' [% R# k. u. U) c4 u: c8 X
 38. Format/Info : Enhanced AC-3
    E8 x3 I  \5 U% f( P
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus+ \7 F  w- \9 f) C$ @
 40. Codec ID : A_EAC3
  : w) w4 I3 O8 L0 p; Z
 41. Duration : 45 min 54 s
  & m, ?) R; p8 l6 U; D0 o8 x# Q
 42. Bit rate mode : Constant
  - V, x1 }2 q9 ]
 43. Bit rate : 128 kb/s2 }* f5 Y- u/ v5 m" i! k0 @0 {
 44. Channel(s) : 2 channels
  , `$ ]: p: Y9 h' B& H8 o$ n
 45. Channel layout : L R7 h7 m3 i: B" i! s
 46. Sampling rate : 48.0 kHz
  9 w, C# H" ?% u
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)/ H' ?3 T4 f! t
 48. Compression mode : Lossy
  ) I4 Q, t9 u1 y" k- m
 49. Stream size : 42.0 MiB (2%)( k9 V+ d9 J7 _8 I9 Z
 50. Title : Mandarin
  / M1 ^8 _# ]1 }: q
 51. Language : Chinese- \* d( @* d4 Q0 L& `1 [5 `8 t3 f
 52. Service kind : Complete Main) y% J) s3 u2 P  S- w5 I+ p
 53. Default : Yes
  / o* u/ p$ q$ P2 h# w0 u# ~3 B
 54. Forced : No; n# S6 c; K4 |- p6 b" m3 B
 55. Encoded date : UTC 2020-02-06 02:36:13" R, a/ |( t/ J" d$ L& Z
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  + q" D. z6 P! |: G; |+ y
 57. FromStats_BitRate : 128000# ?* K+ o# V/ }3 y" g6 }
 58. FromStats_Duration : 00:45:54.208000000" s6 T6 B+ L! V- V. m# S9 F# m
 59. FromStats_FrameCount : 86069+ Y% W8 B- v5 o8 W1 ], Y9 J/ M' q. h0 k2 ~
 60. FromStats_StreamSize : 440673281 f6 S5 I; y' Y: |! n' ?

 61. / |: F4 E; T3 }0 W
 62. Text #1/ u+ G4 B# O" ]" \9 Q; Y( G& C
 63. ID : 3
  4 {7 j! a6 m5 c4 c- A6 K# K
 64. Format : UTF-8& q8 v3 n* i' C5 R/ j
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - c. S7 Z+ Y# n
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( J0 Z6 U5 {1 z  C- q$ \5 _
 67. Language : German& R0 f( w- y& A7 ?! X
 68. Default : No
  9 B6 v' E( F3 m% |9 t# R1 d
 69. Forced : No
  $ B* Z3 A# x5 a8 W8 ^- l/ O
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  ; I5 ^) Y, d7 a: x
 71. FromStats_BitRate : 577 P, H3 Y9 y% p- N* O. B- i
 72. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  % Z1 {; `& p6 ?0 u' ^
 73. FromStats_FrameCount : 666/ j, k0 T4 [4 r0 n/ y  g& q
 74. FromStats_StreamSize : 18950  m; H) \' n) F1 ~

 75. ' E$ F3 Z9 b) w& q+ h/ @. j- W* _
 76. Text #2, |( n* l$ e+ X8 j) j# p! F& L
 77. ID : 47 W" e$ _2 ~4 Q8 T
 78. Format : UTF-8
  4 a9 i+ \! X7 G4 }  a' B( }0 X2 B
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8: d8 e1 t* J9 z6 V4 p
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- M2 a; {& k3 e9 W1 F5 A6 B) }
 81. Language : English
  ' ?1 Z! u( p3 K
 82. Default : No( M  x' d) |! W! v4 e
 83. Forced : No
  5 [) C; z; E. i* y5 F
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  6 @$ _  @: _" n8 P! B. J
 85. FromStats_BitRate : 548 B% }# f9 t0 d& D0 W# x
 86. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  ! W& k- J/ J3 M) x" }$ h' k! _
 87. FromStats_FrameCount : 661- r7 E# p+ A& q% ^2 T3 o- ]! H0 m
 88. FromStats_StreamSize : 18011, N( k1 w$ O0 Y9 r' D
 89. 0 N/ |: i6 |6 j. K  y5 \
 90. Text #3
  % i: ]; l, F+ G8 |
 91. ID : 5$ d2 q) M* `2 j9 k, l% V2 l
 92. Format : UTF-8
  ) t6 b: E2 W0 X
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 _0 _1 m- U" g) e# ?  j* t
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 Q) g+ I9 h9 m. F/ X/ I
 95. Language : Spanish
  9 w1 o) N3 W1 n: r0 T
 96. Default : No6 U0 H2 N, B) l: i8 w
 97. Forced : No
  + S2 {. e4 q" r0 ^. X
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:138 P) [* e2 d6 b; j) G* h
 99. FromStats_BitRate : 56
  9 s/ }% ?& `* u( ^
 100. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000" f2 C, G- {' S
 101. FromStats_FrameCount : 666( x" d& D3 ?# L# f
 102. FromStats_StreamSize : 18584
  % E1 x, m- Z, {, G

 103. 3 W7 s: s, t# `& `2 I3 K
 104. Text #4
  % u! H* I, q. Q1 d
 105. ID : 6
  $ _& t4 J) L6 z/ X+ f/ i- h
 106. Format : UTF-8
  * @4 z; ]  I0 Z0 D* c# g
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF81 w' e# ~. b+ p) ?
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 d% G7 Q! X( b: ~/ Y$ Y
 109. Language : Indonesian8 Q0 p& [, L5 }6 W
 110. Default : No
  # g0 Z- `/ _* w" [
 111. Forced : No
  + k7 ]+ @3 x4 w( x; h8 }
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  ( C9 {0 C9 g' i" O1 R4 @5 R+ r% P
 113. FromStats_BitRate : 566 Q6 \2 W! d* h8 }% [: b! }
 114. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  7 Z4 q- h' a  E! Z; h* [
 115. FromStats_FrameCount : 666) v# b$ j, g- ~, }
 116. FromStats_StreamSize : 184585 ]. \2 c+ _9 P4 _
 117.   U+ H; ?- V6 f. X8 @3 n
 118. Text #5# n7 m, O# v5 d1 D2 ?1 ^8 ^& e
 119. ID : 7
  3 s  [! }; I0 ~, y& X8 q6 R
 120. Format : UTF-8" O1 x% h) a1 o5 h
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF81 f" G& N% D5 m# Y1 b
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / E0 {7 x( U  k  b$ M) I/ }# j
 123. Language : Japanese& S' V: p7 W) Z+ \
 124. Default : No& E, o! P/ P0 i2 F/ `" \
 125. Forced : No7 ]5 b: v2 v3 B, l. Z# H6 v9 @
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  . c( k! O$ A& w6 l. b
 127. FromStats_BitRate : 48
    ?7 L8 l4 `" y3 [7 h1 b5 R
 128. FromStats_Duration : 00:43:42.200000000
  ! l) q! H; N& {
 129. FromStats_FrameCount : 541
  9 T/ L. O& b5 `3 N6 I2 a' z  ~2 M
 130. FromStats_StreamSize : 15893; o% I: o" Y- N

 131. $ r0 w0 X% H/ h( _
 132. Text #6
  . Y  B+ o- V4 z* |+ G! ]
 133. ID : 8
  6 b& K& a$ G- h" ~: ?+ v% ^! z& O
 134. Format : UTF-80 U: i4 ~( i* O+ @  j) m1 z
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 T. f4 T8 s( _1 p5 v* l
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & }  B4 v2 t8 O  z$ k8 Z0 y
 137. Language : Korean0 G, X/ S5 m6 ]% M! A
 138. Default : No: w4 Q8 Y  p1 O/ e7 A) |
 139. Forced : No* ?; h' u3 b) r# I1 J) ^% ^
 140. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13) z: A- X# F3 c. s- {$ w
 141. FromStats_BitRate : 56
  ! ?6 G+ @3 Y+ L
 142. FromStats_Duration : 00:43:42.040000000
  8 J2 O0 J. ~6 b% ^% a
 143. FromStats_FrameCount : 540
  # ?3 M& D. `) o# g+ \% H: t
 144. FromStats_StreamSize : 18419& g9 k& k% T9 r! {# e) B
 145. $ X9 A# A. \* y2 |( A: d% S& w7 a1 v8 A
 146. Text #7) `. C. L3 O+ w" l: w4 ?
 147. ID : 96 `6 A& R5 [' q2 n
 148. Format : UTF-8- y3 J: I+ h% M6 T% I2 R- w
 149. Codec ID : S_TEXT/UTF89 `2 h+ U' D8 _' T
 150. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + m% A, J3 S) @  V0 \1 g
 151. Language : Malay  G/ R6 I' A8 p* R  P' s
 152. Default : No
  & ?) W$ y) p- r4 j# Y# M; u6 @
 153. Forced : No3 o3 j# b; t8 H. k
 154. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  7 D) n3 d8 _* y' n. _* [3 g
 155. FromStats_BitRate : 588 O! L) J: ?* ~, F
 156. FromStats_Duration : 00:43:42.200000000
  5 K+ ~0 s7 f6 I% C2 m
 157. FromStats_FrameCount : 666
    S8 m( r/ c+ |4 h/ H7 l9 ^
 158. FromStats_StreamSize : 19021
  0 s1 N) F8 H( g/ f  Q
 159. ( ?4 u. [) Z- I
 160. Text #8  Y8 N7 y5 a# V2 d
 161. ID : 104 R3 h. S9 o9 f$ e* @9 V; k
 162. Format : UTF-8, x8 Y! `4 [8 m  f# _4 l
 163. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ O7 I3 V2 E+ Z2 k+ P' F
 164. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ q$ Z+ v5 U, M
 165. Title : Brazilian
    v8 T6 Z# O& |
 166. Language : Portuguese& P# ?# x* t& I& L0 A! j& f8 @
 167. Default : No  F' ~  f, a& k; f$ `, J& @
 168. Forced : No: e: ~0 j- A9 m9 T6 O! g) E; ~
 169. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  : C2 D; B! o# e. B- L  _4 I
 170. FromStats_BitRate : 51
  . K3 G' l' m) h, Z0 l5 Q' a
 171. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  1 s0 |0 _, ]5 O8 b+ [1 M2 q5 R5 E
 172. FromStats_FrameCount : 665
  ! v" _; S: H( J! R9 N# A
 173. FromStats_StreamSize : 17035. T: q* H3 k* I# T, h' g5 p" ^% N
 174. / K$ |* o' _, v
 175. Text #9
  ! a- P% ^5 b5 k* G0 n' t0 j% S
 176. ID : 11# h( u( G% t; @/ j; U0 F; `
 177. Format : UTF-8. x$ S7 k" A6 Q# Y2 r
 178. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : j4 T$ W7 x  {7 a; g
 179. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 j' U8 ~4 k$ d: b& u6 y
 180. Language : Thai  c4 c, ]/ P0 G1 h* b5 N
 181. Default : No+ R9 {* I2 Q" u: R. U3 d
 182. Forced : No6 B" E+ ?) r1 [- e3 [
 183. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  2 n- K5 ]. B8 [
 184. FromStats_BitRate : 129; m+ ]4 E% ?2 b  A! X
 185. FromStats_Duration : 00:43:42.1200000001 r/ i8 E# @) v0 h( i) {
 186. FromStats_FrameCount : 666
  3 s/ d( ?3 I: Z" I
 187. FromStats_StreamSize : 42508! |: Z" _( [7 J: {0 r! A" _
 188. + E; u; \& q1 t) j/ p
 189. Text #101 Y5 E. P% q: b" A. K: ^/ V) `
 190. ID : 12
  , t9 l+ h/ L$ q; c
 191. Format : UTF-8
  # F3 u; u' X9 ~8 s) i& C
 192. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 B4 Z/ [" R5 U! m
 193. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& R% X1 ^7 Y6 E; E. N7 |* W2 T
 194. Language : Vietnamese
  ; @8 [" ^- h+ y# G- M9 Z
 195. Default : No- ?5 j, x5 i, J9 U" c
 196. Forced : No) E0 p7 D0 Y0 p" F; A! d
 197. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13- A8 ?; }. ^: ?$ w. ~/ r
 198. FromStats_BitRate : 71
  , ~# c% l. V" }
 199. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  " |9 L( `4 \1 ~& F& g
 200. FromStats_FrameCount : 6664 _+ e3 [' M+ o. f% y
 201. FromStats_StreamSize : 23397
  ; k9 z1 r. x/ O& t* v4 v* Y) f

 202. 5 o+ W. ^3 ^. L; x) b8 B- j
 203. Text #11
  8 z6 b9 R. {6 T/ b& K
 204. ID : 13
  , e# A$ r- h0 a: e1 I
 205. Format : UTF-8
  ' E8 G* i% k6 y9 {  J% n5 c5 W
 206. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; o) G5 K& c! g
 207. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # t9 K# T5 n2 w+ n5 f7 C% I/ C
 208. Title : Simplified
  ! e/ ^1 M8 f/ n5 L4 G- q
 209. Language : Chinese; s/ C( w. S3 e& r7 o* N
 210. Default : No
  " P* q' i+ K' M0 u3 I( a
 211. Forced : No, f- o  v* _( c
 212. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13/ Q6 x- N) i) u- M5 |& D
 213. FromStats_BitRate : 50
  - |: N$ L2 B! `9 g
 214. FromStats_Duration : 00:41:37.3200000007 T1 m8 |; p. H, r6 J0 W
 215. FromStats_FrameCount : 756
  ' D' [4 w# [4 e3 A4 m9 H
 216. FromStats_StreamSize : 15895  a, V' N: i3 o6 K4 y: h$ {

 217. , U- n4 I5 N! j0 D
 218. Text #12
  ' d+ y0 y5 J6 y/ h
 219. ID : 145 `" S& Q" a0 ]
 220. Format : UTF-8
  ' \" w4 W$ g, M
 221. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % z( l% q0 B1 |% Z" H6 g: o# Y! ]
 222. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; \9 d  b0 t4 N" M! z1 W
 223. Title : Traditional8 i4 j( j) {4 \  j! H' |# T
 224. Language : Chinese" h2 e1 l3 {# N7 e
 225. Default : No
  - M3 O5 A( K$ h: c1 e# M
 226. Forced : No
  - S8 l0 M, A9 w8 }* Y  Y
 227. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13* {9 Z/ Y7 w5 k" [; ]( V9 X
 228. FromStats_BitRate : 49
  ; H8 u& d0 [, L3 @7 j9 h" l+ @1 g
 229. FromStats_Duration : 00:43:41.800000000
  2 E( Y5 \  K+ x0 D5 u, j6 T( Q
 230. FromStats_FrameCount : 727" y$ k0 V  V& A) f8 S: C
 231. FromStats_StreamSize : 16361
复制代码
5 K/ Z3 U# a. c, C( O6 a+ N/ o/ K
8 y: h& _* G. A! _+ V

$ E+ F) D5 P9 P  p6 O; I( d  N& p' k8 G9 M2 Q" Y2 Y
' E" B- r3 n% ]: J9 Z2 X
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-2-28 23:45:22 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-29 16:22:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-3 23:48:36 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
hhq271800724 该用户已被删除
发表于 2020-3-7 02:10:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hhq271800724 该用户已被删除
发表于 2020-3-14 00:30:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-15 09:30:55 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-28 06:36:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-28 08:02:43 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-5-3 20:21:41 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-10-22 06:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表