HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2143|回复: 14

[1080p] 大醉侠 Come.Drink.with.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.2.0-FGT 20.68G

[复制链接]
发表于 2020-2-22 15:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
# F2 _/ M% v/ g+ A5 S" V
                               
登录/注册后可看大图

0 }6 W2 B& l, R4 H; J) S$ X
& y9 f* w4 ~# |* t◎译 名 大醉侠/Come Drink with Me/醉侠
# c% k9 n. R. U* f, G◎片 名 大醉俠
, i3 E( H+ J. m( O) G$ T7 _* G  t( ^◎年 代 1966. Z* p( x, ]2 n/ W5 t
◎产 地 中国香港
0 C) f! O. s# s, P# C8 j◎类 别 动作 / 武侠 / 古装3 N' W$ M" X/ K5 W* P' `" @
◎语 言 汉语普通话
. v6 c0 L' y. \+ T, i◎上映日期 1966-04-07(中国香港)9 o  C. T( R4 ]9 T
◎IMDb评分  6.9/10 from 3430 users4 j6 U, o! t0 n4 q  [; r
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0059079/: A" v4 X' [( K
◎豆瓣评分 7.5/10 from 6,281 users
+ Z0 z- \1 Y5 F1 E◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1301946/
5 u* Z" z: F6 ]+ }9 Z9 N◎片 长 95分钟
6 j' O3 u, A% l6 \◎导 演 胡金铨 King Hu9 b; ^9 f3 ?$ w2 G$ u6 L( W9 V
◎编 剧 胡金铨 King Hu / 丁善玺 Shan-hsi Ting0 Y: t. T( M" M. W
◎主 演 郑佩佩 Pei-pei Cheng, P3 U" F" @) c* E0 N* q
     岳华 Hua Yueh: p5 K! V$ q5 G1 X1 Q$ C( z( K9 V
     杨志卿 Chih-Ching Yang
# ?& i' N" _5 Y3 s( C+ K1 l     陈鸿烈 Hung Lieh Chen
: a0 i; k6 L8 P0 U! a, e+ ?8 c- e     韩英杰 Ying-Chieh Han4 B! z# J' k4 R' W
     沈涝
% a8 [3 N" G+ P  b, O# Z, a     林健全2 x" B4 C9 y8 @0 H3 a
     谷峰 Feng Ku- {/ n: o  d% {9 o8 f
     李允中 Yunzhong Li- `  W. o" I" u2 ~
$ z/ v# {: [4 o
◎标 签 胡金铨 | 香港 | 武侠 | 邵氏 | 郑佩佩 | 香港电影 | 1966 | 动作& D' C+ M; ?, \1 Y3 X4 Y0 h

2 e" G, G3 o, Z+ F1 c! H◎简 介& k$ R+ d) Q. a9 V

3 w/ S! S: Q- r, F5 u' D 江湖败类“索命五虎”作恶多端,杀人如麻。其老大被两江总督张大人俘获,不日问斩。其余四虎铤而走险,劫走张大人之子张步青以作要挟。张步青之妹张熙燕(郑佩佩 饰)武艺高强,人送绰号“金燕子”。为救兄长,张熙燕独闯虎穴,然恶徒狡猾非常,金燕子救兄不成,还险些丢掉性命。关键时刻,幸得隐于江湖的侠客范大悲(岳华 饰)出手搭救。
6 K; N- w8 I% ]" F! f) U4 \0 W/ i 范大悲曾为某寺院修行者,其师兄了空大师为夺掌门人之位杀害师傅,师傅临死前将丐帮掌门人信物交给范大悲。念及师兄弟之情,范从此隐姓埋名,以醉猫的诨号浪荡江湖。此次索命五虎与了空大师联手,势要将金燕子和范大悲斩草除根……
  s5 E8 E* ]- W  W
 1. Video
  ) j- `6 L- a- d, G* |: }
 2. ID : 1
  2 u/ G+ k7 n0 L- d! V
 3. Format : AVC
  5 Y3 _5 I# |/ L* z
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  1 m9 V+ A# b: X( [' G: M  s8 t9 [
 5. Format profile : High@L4.1
  4 h! H0 B5 T# k) z* [9 ?: E
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  " X, G+ c# [: d% w
 7. Format settings, CABAC : Yes, m9 g) J5 i: |
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames' G: B5 F6 V$ u; |( Z2 e
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  1 p) Y( V5 c/ ^2 X8 B8 J4 f* g5 S9 i
 10. Duration : 1 h 34 min" t( L. N! ^' l, j0 Y
 11. Bit rate mode : Variable
  4 u0 W$ `% V! Y! j% S; `7 T0 J
 12. Bit rate : 27.0 Mb/s
  2 D9 m6 \1 Z( C- x; ?' q
 13. Maximum bit rate : 35.0 Mb/s
  : R" D2 }) L9 ]$ v1 a. ]
 14. Width : 1 920 pixels
  ' L) `& i& J+ b
 15. Height : 1 080 pixels) T5 f8 C' i' U" k1 V
 16. Display aspect ratio : 16:9
  * e8 F# H3 q. q0 x3 e7 T2 s2 V
 17. Frame rate mode : Constant4 h2 C* R' f& |* T( u7 u8 m) z
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  / g0 o# Q. L* y3 t% J' ]  A6 w/ q
 19. Standard : Component
  6 t6 ^7 g$ c& f4 F0 R1 W
 20. Color space : YUV
  ) `/ j2 w7 B: m
 21. Chroma subsampling : 4:2:0# f; H3 v2 {% Q4 R. w
 22. Bit depth : 8 bits3 Z, t& B$ x0 ]. H( C1 V' J
 23. Scan type : Progressive- x! B0 J! }* q( b# m) W3 z& M
 24. Bits/(Pixel*Frame) : 0.543
  # `4 |6 b% z% M3 U, c' {( v0 s2 x
 25. Stream size : 17.9 GiB (86%)! o8 [! f3 c4 n
 26. Title : Come.Drink.with.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.2.0-FGT
  / q0 j/ u! F1 b9 R, y' {: Y
 27. Writing library : x264 core 148
  + b( i& @% v- y
 28. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=1 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / minigop=1 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=1 / keyint=24 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=27000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=35000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00( Q0 Q* j7 [& A" x( n$ O
 29. Language : English; D  [  V0 _5 @+ W) D
 30. Default : No& [% N5 Y; m# t; o* b- Z. P) M$ k9 C
 31. Forced : No
  7 G- g" L0 T5 A7 S' Y; n9 b
 32. Color range : Limited- t, b, [' u8 D+ V( c
 33. Color primaries : BT.709
  - n& y5 ^& w) S2 _* f! i
 34. Transfer characteristics : BT.709
  , f7 E; M; U$ e0 u. p
 35. Matrix coefficients : BT.709
  9 V; \' H5 o: [# A

 36. 3 ]9 ?; d1 M# M+ |7 \) p
 37. Audio #1
  / }, ]: F! X2 L9 X4 `
 38. ID : 28 {% m$ n0 K  ]+ }+ a
 39. Format : DTS XLL
  6 H4 A+ \6 S. b' m0 p) V" G
 40. Format/Info : Digital Theater Systems3 |. X' z+ C& M5 T  z3 O: G: U1 J" g
 41. Commercial name : DTS-HD Master Audio
  9 h8 o: ^$ G, c) r+ z: |' I
 42. Codec ID : A_DTS
  5 {! y+ m+ e# r3 k
 43. Duration : 1 h 34 min8 ?$ Z! i: G: J2 y
 44. Bit rate mode : Variable
  5 @+ W+ m) |( W+ ~
 45. Bit rate : 2 003 kb/s
  4 D% T+ E" `7 O! ?% W
 46. Channel(s) : 2 channels
  ' W) d9 V+ i1 M& ]
 47. Channel layout : L R
  * P. L0 M4 u! }# Q: t2 {, T& P
 48. Sampling rate : 48.0 kHz, ]) w3 E$ {7 h! L" l4 Q; {8 q- G
 49. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  7 Y: J! p1 y8 g5 ]
 50. Bit depth : 24 bits1 P4 z- g% C4 J; A
 51. Compression mode : Lossless
  : D$ R: \* t: m/ r& }9 H
 52. Stream size : 1.33 GiB (6%). O* d# E/ N1 \' E
 53. Title : Come.Drink.with.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.2.0-FGT/ i; I  D4 e+ L* d
 54. Language : Chinese
  0 \" ]1 U" l) y) W! C8 B
 55. Default : Yes
  5 \. [. v+ K/ g& c6 s4 @  F& p) R6 B
 56. Forced : No, c5 `& }( c* y9 g6 V) ^

 57. , r$ z9 ^0 l; i# V3 A# W* ^
 58. Audio #24 H# H2 M! C1 p6 N! _
 59. ID : 3
  & y1 Y& D& d+ C( O5 i
 60. Format : DTS XLL
  # y; P& ?' H0 T2 }
 61. Format/Info : Digital Theater Systems
  # [3 d2 b' N7 N# J7 T
 62. Commercial name : DTS-HD Master Audio
  0 S/ p+ C2 z) a- H
 63. Codec ID : A_DTS5 W6 f: P  U% o! Y( R
 64. Duration : 1 h 34 min' ~' x$ A4 o6 ~! M. u- h
 65. Bit rate mode : Variable
  ! x% F* o& U( H6 o; e% I
 66. Bit rate : 1 999 kb/s) j* K2 K  i& b/ s' {
 67. Channel(s) : 2 channels
  4 T# j/ B% T% k$ z2 U; g1 I: Y0 [" W
 68. Channel layout : L R. F0 b" ^# O1 ]; h
 69. Sampling rate : 48.0 kHz
  ; D. w; A: _0 y4 u- x6 J
 70. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)7 S# U; a) ]; G
 71. Bit depth : 24 bits
  5 s1 a4 A# k' d  f4 d9 p
 72. Compression mode : Lossless. N0 o2 i; g, }, g
 73. Stream size : 1.32 GiB (6%)
  & {) q- r+ g) K. Z' f: m# v
 74. Title : Come.Drink.with.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.2.0-FGT
  8 Q9 E! u+ @+ E/ `7 ~! r2 @
 75. Language : English4 }5 i: I/ Y9 U4 |
 76. Default : No9 n- e( C/ \' E
 77. Forced : No
  : n0 r% A0 {5 }  G5 v9 c- `
 78. - P# x- L" `( `& w
 79. Audio #3* S2 v) D/ z: K
 80. ID : 4
  ; Y  A. l' G. `+ ~
 81. Format : AC-3
  - c3 ~+ I, L: M& d
 82. Format/Info : Audio Coding 3% h3 c) ^7 ]8 c! o2 b
 83. Commercial name : Dolby Digital
  * U; W% ^- T  h- ~3 E. u
 84. Codec ID : A_AC3
  & u5 S0 W! I% N5 P; y3 B, d
 85. Duration : 1 h 34 min& T  a5 D# K) z% D( ?9 a
 86. Bit rate mode : Constant/ I8 U2 J, p% L) h
 87. Bit rate : 224 kb/s7 q4 p9 @. z, H* B  I
 88. Channel(s) : 2 channels6 W6 Z  ^6 f* i, H8 I
 89. Channel layout : L R$ s) `. @  y6 \+ g7 x
 90. Sampling rate : 48.0 kHz* e/ N4 S- k  I7 Z; a; W; S5 C
 91. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)+ P: `$ c6 W) A1 |* r
 92. Bit depth : 16 bits
  ; O+ [9 G- @/ n# Z/ ]) O
 93. Compression mode : Lossy
  5 ~% ?3 P+ L) _. k! p1 D& ]
 94. Stream size : 152 MiB (1%)( V6 E6 m. ], \: H
 95. Title : Come.Drink.with.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.2.0-FGT; m& V) E  i+ v" E( \: g
 96. Language : English/ k, F4 |; X! k6 `4 Z9 N
 97. Service kind : Complete Main( }& e' y! R0 m' B1 H
 98. Default : No+ R9 s4 Z! J. f
 99. Forced : No
  * y/ T: n; }3 [8 S2 ^3 |: P

 100. : M9 x4 Z. r, J, s5 C
 101. Text% ]1 T: Z- `7 `: [0 h
 102. ID : 5
  $ W- u" q$ C9 g3 n. G
 103. Format : PGS. W. T3 s0 ]4 Q8 r2 ~1 ?
 104. Muxing mode : zlib* z* ^: T3 O  c/ J( d" H7 t8 C( l/ |
 105. Codec ID : S_HDMV/PGS, g. {" {6 t; h$ P' M7 G
 106. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* B6 a: K4 @) B4 h
 107. Duration : 1 h 33 min" p4 o2 S5 `% H
 108. Bit rate : 26.5 kb/s4 m7 B( W( C7 {% t  `& N
 109. Count of elements : 1358
  1 F7 N' `2 R' p/ f
 110. Stream size : 17.8 MiB (0%)
  $ b8 ]2 Y% }) K
 111. Title : English-PGS: Q- s* ]+ }7 j' y
 112. Language : English
  2 z; g3 w. h/ ~- L9 l8 d
 113. Default : Yes
  6 h- D. A! @' k8 I5 ]- `6 J
 114. Forced : No1 F7 I7 r, U4 n1 k& A, W
 115. + E9 l$ D1 v0 A6 L- {" @
 116. Menu
  - G* T7 U/ W; Y: q, O. i
 117. 00:00:00.000 : en:Chapter 015 j6 e& |: l+ @% g) m9 f
 118. 00:01:34.427 : en:Chapter 02
  ! B2 |4 C  u. `; Z/ D3 w. t4 u2 ^$ F
 119. 00:08:28.591 : en:Chapter 03
  - f6 V- n* Z: b) K* o' ?+ [; X2 s- l
 120. 00:20:50.582 : en:Chapter 04$ o8 @* _- b$ M8 z! `$ r
 121. 00:33:09.320 : en:Chapter 05
  ( R: q. s1 V9 P1 j; b
 122. 00:46:30.370 : en:Chapter 06
  ( D% u1 q5 I8 Z; l5 t/ g6 @
 123. 00:57:52.135 : en:Chapter 07
  % J+ _+ S0 X; g1 K: W6 V. f
 124. 01:08:41.033 : en:Chapter 08
  * ^9 O( A5 u0 i1 z8 Y* C
 125. 01:21:20.625 : en:Chapter 09
  7 y2 h# O" J) Q- Q8 j+ d- E
 126. 01:29:45.380 : en:Chapter 10! L% L* g2 v: n
 127. 01:34:45.805 : en:Chapter 11
复制代码

" B" L! I# A' Y, g% r; }! _2 w( r& ~& s

) [9 ?+ d/ R/ X0 U
# ^& L- j  G6 g( V# m) }
) d" u$ r* D9 x- c" _( P, C/ b$ r. D) K- l) n+ B
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
meireles 该用户已被删除
发表于 2020-2-22 17:33:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-2-23 00:03:59 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-23 12:49:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-23 17:11:55 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
dragonfiga 该用户已被删除
发表于 2020-2-25 08:44:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-2-27 21:44:27 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-1 14:44:01 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-13 00:13:07 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-3 21:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表