HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1306|回复: 9

[1080p] 大醉侠 Come.Drink.With.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 9.6G

[复制链接]
发表于 2020-2-21 14:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

; f' C4 b0 Y% z! @' e$ b. \                               
登录/注册后可看大图
0 f8 H% R5 d6 v; v" ]- Y
0 K1 b7 f% C& Q3 z* }! M2 H
◎译 名 大醉侠/Come Drink with Me/醉侠) o3 A7 U8 L4 e5 C' O
◎片 名 大醉俠# q9 A) F# b, z; [5 ~
◎年 代 1966
8 @5 q+ F4 C, k! Z◎产 地 中国香港
- d% w" r" I, ~. A◎类 别 动作 / 武侠 / 古装8 G7 J, T/ j3 Z& c$ h
◎语 言 汉语普通话
1 j' s. I; @- {9 ?3 s) R; P( |◎上映日期 1966-04-07(中国香港)
. I9 e8 o5 C. S$ h/ z◎IMDb评分  6.9/10 from 3430 users
+ h/ }7 R3 A& s3 e# F& O◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0059079/. c* u& G" ^& V0 G8 x5 H: P8 W; t
◎豆瓣评分 7.5/10 from 6,281 users% I5 g. }9 q# [4 y1 C& \$ V
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1301946/0 T$ l! T: G/ Y# y& W
◎片 长 95分钟2 ^0 e3 u6 U; X4 _7 b
◎导 演 胡金铨 King Hu' p; C' E- e6 i6 K" z. f
◎编 剧 胡金铨 King Hu / 丁善玺 Shan-hsi Ting
9 ^0 {' `- b" E' Q2 d# Y◎主 演 郑佩佩 Pei-pei Cheng7 i6 W1 e. }% R8 [, n6 T. o/ ?
     岳华 Hua Yueh3 M% x" R( Q4 M2 H1 P/ K. n  r; U
     杨志卿 Chih-Ching Yang
% [  M' M, h; X4 g/ Q9 {     陈鸿烈 Hung Lieh Chen3 k" `/ a: _7 [7 }; T: q- N4 @
     韩英杰 Ying-Chieh Han2 n5 J% O7 H+ f
     沈涝2 g7 z* Q. [8 s9 k1 d. M
     林健全
6 Y" W1 L) q1 U, i     谷峰 Feng Ku. N* {5 I0 X8 M! o, i+ a' A
     李允中 Yunzhong Li4 N1 a# T6 _9 s! i4 b

* V+ |' m+ j4 w$ o◎标 签 胡金铨 | 香港 | 武侠 | 邵氏 | 郑佩佩 | 香港电影 | 1966 | 动作
9 ]+ X' P. z& b: R
7 K4 S" a+ \2 P◎简 介2 |8 Y( j1 L: u9 d% l* m* W

1 ?6 i/ c) f( D# _ 江湖败类“索命五虎”作恶多端,杀人如麻。其老大被两江总督张大人俘获,不日问斩。其余四虎铤而走险,劫走张大人之子张步青以作要挟。张步青之妹张熙燕(郑佩佩 饰)武艺高强,人送绰号“金燕子”。为救兄长,张熙燕独闯虎穴,然恶徒狡猾非常,金燕子救兄不成,还险些丢掉性命。关键时刻,幸得隐于江湖的侠客范大悲(岳华 饰)出手搭救。1 Y5 X7 ^! j( `1 U) @9 _# |8 p8 O
 范大悲曾为某寺院修行者,其师兄了空大师为夺掌门人之位杀害师傅,师傅临死前将丐帮掌门人信物交给范大悲。念及师兄弟之情,范从此隐姓埋名,以醉猫的诨号浪荡江湖。此次索命五虎与了空大师联手,势要将金燕子和范大悲斩草除根……
 1. Video
  3 s5 D8 E6 \! d# r! V. d- V% b; G
 2. ID : 1
  + x3 z3 |0 t8 ?* Q( e2 t
 3. Format : AVC
  1 s0 J3 z) B9 e+ U' c) G; ]
 4. Format/Info : Advanced Video Codec) i$ e3 Q; g; _4 n: v
 5. Format profile : High@L4.1$ a* P8 x& ]$ P) @
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames0 h$ d* A; a9 p7 I
 7. Format settings, CABAC : Yes
  " M. v" ^3 i6 f
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  9 D/ _! z; [/ y! }4 B& s& p: w. {
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  9 ?. n# V5 Z# f( f
 10. Duration : 1 h 34 min
  : m& y, `* r4 w8 c: S
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
  . A7 C8 k% J9 [& t$ R" W
 12. Width : 1 916 pixels2 V* \8 J+ u# \3 D: H
 13. Height : 816 pixels
  4 o& T! V& O0 q
 14. Display aspect ratio : 2.35:1
  6 z( U2 g% v' z$ s0 T
 15. Frame rate mode : Constant
  6 m& }* Z! y7 x: F
 16. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS/ d  S  _/ I: `* I/ [( E+ B8 \
 17. Color space : YUV( @% z+ f6 \! }( R
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
    Q0 a* S  m& {, T
 19. Bit depth : 8 bits5 P) E4 w9 L* ^5 F; ~
 20. Scan type : Progressive
  / j' t! _( t; W) k2 t
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.307
  * B: n( T+ d+ A* V/ h, i
 22. Stream size : 7.61 GiB (79%)! V1 q3 C2 ~3 ^$ d8 O2 @: O+ c1 e7 k
 23. Title : Come.Drink.With.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  / O0 U5 L. Q6 m5 B& _
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef2
  + w" Z' I5 \8 {2 n: }" x7 j
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  ; S/ ^1 X" \% b% P; {% N$ I
 26. Language : English, {/ S4 l6 \8 g
 27. Default : Yes7 _" B! E2 |1 u. V1 _% g$ @
 28. Forced : No: n. {  g/ f) O7 o

 29. ; t0 R2 V! }. Q  s
 30. Audio #1, q# o0 v% P1 I2 C3 U# p
 31. ID : 2; X9 M( [2 g& ~! w' q% [) n
 32. Format : DTS
  / v; [, A% R6 l& X9 I2 I
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
  4 F, l, c3 ]* U' v9 J! z# p$ D% S
 34. Codec ID : A_DTS
  4 M- F- J3 i. G2 Z. E
 35. Duration : 1 h 34 min
  + p  Q8 ?) X. R. \  L) R
 36. Bit rate mode : Constant
  , L, W6 s; E1 j$ j) s8 k/ m
 37. Bit rate : 1 509 kb/s
  4 X/ ^; f/ I! B; \4 e
 38. Channel(s) : 2 channels, b: d3 V5 V9 U
 39. Channel layout : L R
  * _+ _- N% A$ r- O: |
 40. Sampling rate : 48.0 kHz" e" H$ `: }" R# K/ Q: z
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)  }6 u# C6 }! [( ~: U$ z: ]3 ~! i
 42. Bit depth : 16 bits
  1 h, T4 C8 W  |2 j9 o1 N2 ?
 43. Compression mode : Lossy1 e/ t$ [' ?# T% U, A
 44. Stream size : 1 023 MiB (10%). ?! E8 b& q' }0 A, _3 Q
 45. Title : Come.Drink.With.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  % [7 @; p/ \1 L  `# A( b
 46. Language : Chinese' N1 `5 {' |$ V6 i* [" ?4 [
 47. Default : Yes
  / Z6 m# M, w: `* z: [0 R+ {
 48. Forced : No
  * a; ^* Q* M1 T$ Q. q
 49.   s( Z6 d! d+ a1 i
 50. Audio #28 b* v7 \1 C: K5 Y, V) @" Z
 51. ID : 38 I; Y: y+ Z- I4 _! x1 l8 r
 52. Format : DTS
  . {/ n# B/ D5 \# T7 z; I+ S: u
 53. Format/Info : Digital Theater Systems
  ' f3 V5 R4 U" k
 54. Codec ID : A_DTS5 s5 Q8 q7 h  u( }) o+ n1 g
 55. Duration : 1 h 34 min) D' P& w( w8 ?1 s
 56. Bit rate mode : Constant4 X: K$ ~5 T: Y" c. Y. N& e
 57. Bit rate : 1 509 kb/s
  , N4 c8 [0 |  ^' o; j! k9 \1 c
 58. Channel(s) : 2 channels
  / p3 e* H( n4 c, i# s
 59. Channel layout : L R) s( T- w# O, r- w7 L, z
 60. Sampling rate : 48.0 kHz
  0 k. T+ w' Y7 F4 k8 e2 I: @
 61. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF). R; R& U" e- N+ f
 62. Bit depth : 16 bits; J, T+ d( }7 p$ x
 63. Compression mode : Lossy
  + @% e3 j; a6 \- X! D; l
 64. Stream size : 1 023 MiB (10%)* F+ c% S" h5 Q4 d4 I" c
 65. Title : Come.Drink.With.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  # j+ D( N4 S* y
 66. Language : English
  ) z! P) ?4 z2 h+ r5 |
 67. Default : No
  / m/ j; I0 Y1 }( O( Y
 68. Forced : No, o5 i3 T# |- U2 L7 ]5 Z! J

 69. 4 d" \. E# n( e# b& K' E
 70. Text# F0 @3 ~* j2 j8 R$ a3 j
 71. ID : 4
  , e3 i- h& G- D
 72. Format : UTF-8
  % q5 i( V# R6 H/ j8 S
 73. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! D" x; r7 r, i7 L
 74. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 }1 d6 i7 ?; ^4 z( \- i
 75. Duration : 1 h 33 min
  1 h: Y$ t2 |- w+ s- p  f: @
 76. Bit rate : 30 b/s* T  l# v# v) a6 r4 w
 77. Count of elements : 6793 w1 q( P, B+ W$ G  v0 a9 K
 78. Stream size : 21.0 KiB (0%)
  : g( H! J; d/ B# [
 79. Language : English
  ) G# b9 u8 e, l* H$ b
 80. Default : Yes, B% J- W8 k. P$ K+ d0 B4 g
 81. Forced : No
    d1 ?% f& Q. I

 82. ' l3 H5 c0 J2 y+ c
 83. Menu' x$ q% M2 t* E7 D) v/ V
 84. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  2 l5 M8 Y+ D- B) Z$ K9 l7 Y
 85. 00:01:34.511 : en:Chapter 02/ D8 k, I4 X1 G
 86. 00:08:28.383 : en:Chapter 03
  2 V* ^' Q7 m, Z% p
 87. 00:20:50.249 : en:Chapter 04# h& h* {& n" `! {3 p5 W
 88. 00:33:08.778 : en:Chapter 056 E1 u# ^0 K' k1 B
 89. 00:46:30.663 : en:Chapter 06
  6 ]# T+ U, N* x
 90. 00:57:52.052 : en:Chapter 07- C0 a5 ~, J7 n+ u( g
 91. 01:08:40.658 : en:Chapter 08. I4 e/ V4 C) @4 Y% m+ D
 92. 01:21:20.250 : en:Chapter 095 o8 X8 c2 j) y1 j
 93. 01:29:45.213 : en:Chapter 10
复制代码

( V1 w; J: V3 o2 w* ^: @; w- z8 P" w% ?$ E$ R
: x# |' E8 i8 u+ D

% n; T. U7 j( i: T. ~" w) E! \0 ^) |& q) N8 h1 Y7 u

5 n4 a" Z" t7 _: M1 K  F
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-2-26 11:43:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-1 14:41:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
小荷朝露 该用户已被删除
发表于 2020-3-2 11:11:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-3-3 23:22:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-6 00:18:12 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-7 00:25:17 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-24 02:51:22 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-5-18 09:39:35 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-5-18 10:26:24 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-8 23:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表