HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2879|回复: 14

[1080P和1080i] [无台标][台剧:彼岸之嫁 全6集][1080P-Netflix版/9.3G][国语 简繁英多国软字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2020-1-28 12:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

& d3 \) J) z/ H, D                               
登录/注册后可看大图
9 i, ~' m$ w1 c7 L
9 F1 I8 Q0 \$ b: `( Y6 F% T6 k
◎译 名 彼岸之嫁 / 鬼新娘
% C! G8 B2 F. A; {: U( I◎片 名 The Ghost Bride7 _' p* m$ \% n* a7 s, o3 H1 p
◎年 代 2020
" V. N2 Q; G" Y◎产 地 美国 / 中国台湾 / 马来西亚( H$ q6 A. B+ X6 ?3 c% i
◎类 别 剧情
6 X9 P5 D0 x- ]! l1 @0 B$ N/ H/ Z& i◎语 言 汉语普通话# b4 U$ \9 [+ U' ^+ R! h. M
◎上映日期 2020-01-23(美国)/ X" ]. U7 H- l
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9690302
1 S8 H5 [/ o* c5 e7 X2 S◎豆瓣评分 0/10 from 0 users1 E- ^3 F. ?. l
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30448601/$ |( F7 m  c; }1 \, f
◎集 数 6+ s& c; F7 E: Y! W7 Y+ x. z3 n
◎导 演 郭修篆 / 何宇恒 Yuhang Ho
% O& n3 _% l) C" W; S◎编 剧 Wu Kai Yu / 朱洋熹* I$ k+ Z: x/ v9 U, w9 L! z- ]7 E
◎主 演 黄姵嘉 Peijia Huang2 n8 N- l) y: Y( G, O3 D: D8 c
     吴慷仁 Kang Ren Wu
& p; ^- ?) i5 W' P& r     林路迪 Ludi Lin8 f' Y0 H( q" |3 I
     田士广
8 C- @% C& I6 d6 P  P; L! Y/ s# l6 ?" E7 ^4 G+ v3 ^! B3 J& G
( P5 u- b* @' `
◎标 签 Netflix | 灵异 | 吴慷仁 | 恐怖 | 台湾 | 台剧 | 2020 | 电视剧- b$ S% |3 w* w$ G
2 C! X( \( z) g. s' w
◎简 介  2 s" e9 g2 r1 g  G$ t. q
9 k% }% l* i! [* M6 t4 A
 Netflix中文新片《彼岸之嫁》(小说《鬼新娘》电影版)宣布开机的同时,也发布先导预告。主演吴慷仁(《白蚁:欲望谜网》《下一站,幸福》)、黄姵嘉(《宝米恰恰》)、林路迪(《海王》)亮相,浓浓年代感。改编自美籍华裔作家朱洋熹的同名小说,故事混合了冥婚等中国民俗和浪漫爱情、超自然元素。设定在1890年代,殖民地时期的马六甲,讲述一个体面的华人人家的女儿丽兰因为家道中落,被要求去当富人家林家的“鬼新娘”——嫁给这户人家已死去的儿子。她能衣食无忧,但嫁给死人这件事将跟随她的余生,想逃走更加困难。此后,丽兰被卷入阴间,发现了“夫家”的黑暗秘密,也发现了自己家族的往事。8 n! u' c% u+ T0 y
 马来西亚导演郭修篆(《光》)和何宇恒(《K女士》)执导。编剧团队来自好莱坞和台湾,领头的是《汉尼拔》《闪电侠》编剧之一Wu Kai Yu。上线日期尚未确定。
! F! |/ o1 C2 s
 1. Video1 `" u" X$ ?6 ?
 2. ID : 1
  & A8 k9 S* k! L4 S
 3. Format : AVC% f8 f: L, g6 B, v* E' @5 @, I
 4. Format/Info : Advanced Video Codec1 E; {0 B% c, J, j
 5. Format profile : Main@L48 f  f( y4 ^. c4 m; N: }: d- n
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  - A6 R. }* N) ?* z
 7. Format settings, CABAC : Yes
  2 r; a6 Z0 }9 l4 Z4 t7 D
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames: m( ]" _) d- k! v
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  & K% J2 ^  Y5 X" H  F' \
 10. Duration : 50 min 48 s
  6 q# ^9 U2 H, T: ^
 11. Bit rate mode : Variable
  + k0 ?! l# M, f
 12. Bit rate : 5 110 kb/s
  - u. h& d- G. e
 13. Maximum bit rate : 7 665 kb/s* Y5 `5 U: l8 F7 W$ e) D
 14. Width : 1 920 pixels  k- p6 k' z: m8 n5 n( J, X1 E
 15. Height : 1 080 pixels' X, ]+ A1 ~4 k- z& I
 16. Display aspect ratio : 16:90 A  o/ t2 u7 H
 17. Frame rate mode : Constant8 @8 f) ]/ F) V; ^  W$ @, N
 18. Frame rate : 24.000 FPS
  $ }4 `0 @& H& w5 s
 19. Color space : YUV
  ' e- y5 [1 Y; C
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  - c: H' R$ X7 G: T8 b
 21. Bit depth : 8 bits. t* h7 z& o% q: U$ j$ L
 22. Scan type : Progressive6 K! i7 G: V5 |) F* f
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.103
  6 p5 Q2 b! D7 K
 24. Stream size : 1.74 GiB (88%)
  5 p2 B: r# R% [% F! W
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  4 I+ P5 G% W* X$ D' n5 K6 m% b
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5110 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=7665 / vbv_bufsize=10220 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00' Z+ i( p6 w) \- X1 K9 v' Z1 ~. L
 27. Default : Yes
  9 m: s8 F& L8 V% Y. W# F# d/ t
 28. Forced : No
  7 g, _1 R' \: }! p" j% @

 29. $ k7 t0 V# J$ {9 }) M& l
 30. Audio0 [( y* d& W4 e0 @* e, Q
 31. ID : 2
  2 q* i+ ]5 R* t/ ]: a
 32. Format : E-AC-36 z# Q( K# l& O0 |! b" H4 K
 33. Format/Info : Enhanced AC-30 }! \9 I) r4 R" F( ^7 Q
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus; X, c5 c& M* i
 35. Codec ID : A_EAC3+ r# n7 N& y# ]0 y+ p: I/ F
 36. Duration : 50 min 48 s
  3 o6 L7 k( C! w
 37. Bit rate mode : Constant
  : {$ l" c$ Y/ u* A& f: b) I
 38. Bit rate : 640 kb/s
  % G# H/ J& ?1 F" g$ ~1 h! t  T
 39. Channel(s) : 6 channels, s" P" j# f5 e; U: \
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs8 X. u; z2 U( u
 41. Sampling rate : 48.0 kHz: N- {' O% ~) ]% j4 s# |
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  * S7 X: P$ G& K7 M7 k
 43. Compression mode : Lossy8 f: j3 J; W& ^- i) n8 A# w
 44. Stream size : 233 MiB (12%)
  6 i; O/ x8 P; b( Z
 45. Title : Mandarin
  1 {+ _' P4 c( w* @$ J0 o( `5 D
 46. Language : Chinese
  5 a- g, [* J9 N1 i1 c+ M5 ^
 47. Service kind : Complete Main: m+ k! Z. ~# H. o. a0 x) |8 ?
 48. Default : Yes# O3 K( @. ?1 z- u
 49. Forced : No
  3 E# ]. ~0 q+ u0 r! K  ~

 50. 5 T* ^( ^0 F3 o+ ~
 51. Text #1& f- c8 M  l1 o5 R
 52. ID : 3
  5 `  ?; b6 w* B4 h
 53. Format : UTF-8
    w' E# V6 B; m0 y
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8- [) F9 E# ~/ p# F% y% C
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - `- S3 u! W  Z+ ~( u5 I8 j4 v
 56. Duration : 50 min 24 s
  3 ~- B7 D- z0 M: ?  z" I( ]) S
 57. Bit rate : 48 b/s. h) m2 ^( n$ F
 58. Count of elements : 722& D, ~3 C% \: i: @
 59. Stream size : 17.7 KiB (0%)2 ?; D6 d. i+ B: Z7 ^; V/ Q
 60. Language : English
  % A1 Z7 G1 y' H
 61. Default : No7 I" ^) R+ m3 s# r+ K6 r
 62. Forced : No0 L' @$ ]; I) T5 G6 q7 y

 63.   {5 d8 Q/ l3 @: @7 \! j+ Q
 64. Text #2  J8 Q9 K  e+ ?% N  R3 E
 65. ID : 4
  " U: ^6 {) T, T  B( V
 66. Format : UTF-8
  % D% K+ X' Z4 p8 \3 k' r
 67. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 w1 o9 f8 `# Z9 @- M  c* q
 68. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* N# w+ x9 z# h7 W! [7 {0 \
 69. Duration : 50 min 24 s
  " y7 q4 {  w+ Z" a; \
 70. Bit rate : 74 b/s( [* C6 x' Q0 v2 Y: y) H
 71. Count of elements : 738; r$ _* c$ [9 Z
 72. Stream size : 27.4 KiB (0%)" y% d$ K2 _* y1 n4 c
 73. Language : Arabic
  # ]: Z/ |2 d, |- g- J+ r( `, N
 74. Default : No
  ' {9 h% u/ Z5 L% ^1 E! ~
 75. Forced : No" }/ X7 f- \, E
 76. / z  R6 `. U3 u5 y4 v  p) o
 77. Text #3: C" B8 W: A9 D0 H, t( A' V
 78. ID : 5( }+ P0 h% E/ I  K2 b
 79. Format : UTF-8
  1 _% m7 `! [' N( w, l
 80. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . ~' c6 v0 A3 W0 M8 ]" Q; d
 81. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. ]5 r% }! N( s2 S. Z# M4 q
 82. Duration : 50 min 24 s
  ! T2 v+ x6 s1 E  ]$ Z  ~" u$ J
 83. Bit rate : 47 b/s; _0 Z2 T. ]/ U7 L
 84. Count of elements : 731
  # J9 w& A2 c3 w- v
 85. Stream size : 17.7 KiB (0%)
  ; z) I' C" F+ S
 86. Language : Czech# l; m3 |/ g8 F* F+ t
 87. Default : No% X9 S7 n- I1 Z+ B  ?
 88. Forced : No# x8 [$ Z' i# J6 e' o$ W7 r* O; ]
 89. + z9 {, n; A5 ~- Q/ u5 W
 90. Text #46 N$ p2 l) H6 v+ ~
 91. ID : 6
  1 C9 a% A7 x  U* _& N$ Z+ R9 z
 92. Format : UTF-8
  / n0 ^( |& A, i; c. c! H6 I
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , [0 {% V( o9 o2 g, Y# {
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % l9 r6 U' U5 W* g" \
 95. Duration : 50 min 24 s" ]$ Y% m; V: `, @7 S
 96. Bit rate : 47 b/s
  / c% j! {) b8 O5 D- E4 ~/ @4 y
 97. Count of elements : 737# {# ^" ~1 j( b+ e" H% o
 98. Stream size : 17.5 KiB (0%)
  , M5 G: Y# w9 Q
 99. Language : Danish# p- |& g1 g" e
 100. Default : No+ E) y( Y1 p6 y
 101. Forced : No4 G- r# K( a$ I
 102. * O  Q- ~7 |% K. n
 103. Text #5, l9 V  [8 e& a- x0 J
 104. ID : 7" o9 [/ u5 ~1 o/ D# b5 F
 105. Format : UTF-8
  % O6 l  j) j5 m+ M5 G) @
 106. Codec ID : S_TEXT/UTF8' ~; C" ~  l0 \) a
 107. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! W/ C. v# Z) v' M+ L# y0 {% [
 108. Duration : 50 min 24 s
  ( Y* M( S- s. E4 y! q) O& q8 S
 109. Bit rate : 49 b/s
  * [) j- r4 v7 j- v% P( s
 110. Count of elements : 732
  & e" f/ N' u8 j! V& E+ B; x/ L
 111. Stream size : 18.4 KiB (0%)
  0 [" Q+ \6 o% _: ?1 D5 y2 ^
 112. Language : German
  . l" v& Y) j5 `# o
 113. Default : No0 ~) k* T3 s9 T& w# ?
 114. Forced : No5 W& t" q) h- _* n
 115. 5 d  \0 s5 w- Z/ A3 R
 116. Text #6
  / E% w- E) Y6 T7 i3 L
 117. ID : 82 q0 G& ?9 j' N; `4 c4 P
 118. Format : UTF-8
    V( ^' r& C0 F8 i- p) z
 119. Codec ID : S_TEXT/UTF8; c  ~( l0 N0 t" B0 {5 Z2 f7 k
 120. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  J( V1 B) H5 W( C
 121. Duration : 50 min 24 s
  ' @( b. p5 r4 N1 u! S: i& ^
 122. Bit rate : 77 b/s
  1 M5 e. ?: r6 b7 J7 X2 n( {/ U
 123. Count of elements : 736# r( l# R; z. }, _0 V
 124. Stream size : 28.6 KiB (0%): u% r$ J8 \% c* Z/ B. d
 125. Language : Greek
  " V% B: K6 {9 j/ P4 X6 Z
 126. Default : No
  + e- A/ E, X8 C* u8 H. K- R. }+ f! z6 ~
 127. Forced : No( a7 l6 @3 T% y. Z3 t
 128. # Z0 F, m& w4 f( {+ Q( x
 129. Text #7% u5 X3 e0 V# |" k  K  W( {3 P& ?$ T
 130. ID : 9
  3 L% {, t  p) ?/ u# \/ ]" M, K# }
 131. Format : UTF-82 [# K( d: A: q& `' L
 132. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 ?6 l+ N2 J0 }& S% t
 133. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% b& J/ X; i9 N$ e! B/ h
 134. Duration : 50 min 24 s4 R2 p% H) {" V" k
 135. Bit rate : 54 b/s
  * L# N$ F. W; H- c6 d
 136. Count of elements : 784
  - Q* {8 j$ T  R1 A" Q+ F5 j: @/ l
 137. Stream size : 20.2 KiB (0%)
  : e1 L2 ], _) h7 w2 t; T1 [
 138. Title : British
  5 g+ |/ X" l+ a2 A
 139. Language : English
  # ~( T0 O* H) k
 140. Default : No
  - {' _6 t0 ]. C% f. t7 s- ]
 141. Forced : No
  7 `7 \" A4 y! O0 ?

 142. ! O4 ^) U, {) C/ E0 f' f
 143. Text #8/ ?- n' ]/ O9 {& x
 144. ID : 10  g0 _' Z1 A, s; G' y. R
 145. Format : UTF-8! G7 [& p; [+ n' q) A
 146. Codec ID : S_TEXT/UTF8' Z: j" X. S* @2 J" W
 147. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, K/ Q3 r" w, c, M/ Z# \
 148. Duration : 50 min 24 s, R0 D" d3 V4 R3 Z
 149. Bit rate : 63 b/s- q* H" `$ g, m  o- ?& S% ?! Z# {
 150. Count of elements : 933  Z5 Y: f" k: M8 w
 151. Stream size : 23.5 KiB (0%)
  / o9 {, |- V( W2 c( b
 152. Title : British SDH
  + Q* P2 E9 m& {  u. r
 153. Language : English5 T1 I0 W; F$ A: l: S. J* C- ?* U
 154. Default : No' G. j; Z. `2 @, G  J
 155. Forced : No
  4 c# s5 s# A2 W
 156. ! x. k$ s7 Q; c! ]! g
 157. Text #96 P# E8 c4 m5 j/ K
 158. ID : 11
  ! ]" N, U2 d( G/ r2 g* i3 z
 159. Format : UTF-8$ k  J2 ?7 f9 |
 160. Codec ID : S_TEXT/UTF8  r3 O- g: a7 r
 161. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. L/ z$ c' U1 S& T/ d' w6 {# f
 162. Duration : 50 min 22 s
  * Y$ v9 \! y! V/ [3 M0 ~
 163. Bit rate : 46 b/s$ L7 E5 B7 m- k
 164. Count of elements : 737! ?3 p! i/ X% R% _2 D# ?1 T& o) {
 165. Stream size : 17.2 KiB (0%), G& Y0 f6 N4 L2 l" p
 166. Language : Spanish* d+ k+ t) d1 J) n% ?" g
 167. Default : No7 s3 Z  e, Q! o! W( P3 H& l3 C
 168. Forced : No
  ) Z& g. o* Y: K; e- L* ^+ f
 169. 7 ~2 S. C" x5 c& p6 p
 170. Text #103 H8 A7 f: S7 p& d1 M* T
 171. ID : 121 N/ d* I2 X/ R- L* [7 q
 172. Format : UTF-81 D: e4 j" \/ }. X5 L
 173. Codec ID : S_TEXT/UTF8  m( t. r3 R. Q! v7 w& C& m
 174. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & F8 @. K, l; D, O' T  A& E: v! O
 175. Duration : 50 min 24 s: K0 s* v, y& k  I1 b6 Q7 ^
 176. Bit rate : 41 b/s* d/ |9 e  Z0 @9 s: d
 177. Count of elements : 737; o+ O  I' L: k
 178. Stream size : 15.2 KiB (0%)
  8 O6 C  j. c4 u
 179. Title : European
    n4 t' l7 n; T9 [+ v/ x9 I4 e" `
 180. Language : Spanish
  6 Q' I9 o# }6 b1 {$ [1 k
 181. Default : No# d' ~) S* x; h8 P  j9 m. U' J
 182. Forced : No
  1 @7 a# R, T. F# Q$ [2 `/ F2 |

 183. 7 p+ m# X+ l) a! G4 ?
 184. Text #11
  . _' m7 g6 }, f8 O" |  E1 M) _' R
 185. ID : 133 H% A" ]# E. t8 c4 p
 186. Format : UTF-8, j! S/ Z7 l) C* F
 187. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 z6 u+ q- e  ]" J; q  ?
 188. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. Y" N% d+ F% Y8 I
 189. Duration : 50 min 24 s
  ) @; l0 W/ m) c8 H3 K5 E
 190. Bit rate : 47 b/s
  3 C  W& e" r! T
 191. Count of elements : 738
  0 F$ F- i+ H6 _. f$ W1 Q3 `: J
 192. Stream size : 17.4 KiB (0%), F7 b# n0 a: a. V. {- w
 193. Language : Finnish
  4 R/ i! z2 k" k
 194. Default : No
  3 o8 P) _7 \2 k% H
 195. Forced : No
  ' x% n/ C9 m# h0 A
 196. / y# ]: \" @% Q& G6 n1 r  s4 }% O
 197. Text #12& v# T0 a8 z  U/ u2 h* B
 198. ID : 14
  - B3 K# R2 t: _
 199. Format : UTF-8
  . y& e+ W1 l% z5 y% R5 n
 200. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 r6 f  u2 i5 g; Y6 q
 201. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, M# a$ X( u+ t: @6 h* u. V
 202. Duration : 50 min 24 s8 P$ ^/ ?& }# c- a, u
 203. Bit rate : 47 b/s$ c* @& e$ M' z3 L2 q
 204. Count of elements : 724
  % i) Y9 s% D7 [
 205. Stream size : 17.5 KiB (0%)1 L! w4 M; s) D' K
 206. Language : French
  ) r4 c, I. L% M- ]( F* _5 p
 207. Default : No% a' P& E$ t7 p+ f0 _- S/ |, ~1 s6 r
 208. Forced : No
  - X! e* A* G5 |7 k9 ?4 ?

 209. 9 W3 X/ H) b4 ~1 v) E) a+ l/ t1 ^) F
 210. Text #13
  3 N  o' w! f$ a* g$ O5 R/ T
 211. ID : 15
  $ j3 l2 y) G2 A# Y0 |2 p* F
 212. Format : UTF-8( p6 X9 j. z$ u  k1 h; ^9 G" n
 213. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 v# Y: z& F2 s# t! P
 214. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, |* q& j6 s' |) {
 215. Duration : 50 min 24 s9 a2 R6 n5 T) X. y2 ^- E( `) y
 216. Bit rate : 73 b/s/ |1 H7 c- L' I' ]( @) E
 217. Count of elements : 738
  1 t, L5 G* o$ t. K, Y8 i) d
 218. Stream size : 27.2 KiB (0%)
  ' V5 y1 K) ?7 n2 W, s
 219. Language : Hebrew6 o+ _) l# T2 ~* m$ h
 220. Default : No6 |% T2 q; S! L: t& C/ i/ a( }4 m3 ~( U1 @
 221. Forced : No. e: _+ z* u! ?/ ?

 222. - K3 G! `0 C( [+ p% s+ k$ ?2 B7 ]
 223. Text #14
  1 t0 x* _0 C% ^9 `! Q! o" r! B
 224. ID : 169 o9 R) Z$ w- p' O& }4 G0 L
 225. Format : UTF-8* j" ^! C+ w; [
 226. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ Y% n. ~& z* W/ r
 227. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 W) J- H( T. m( a# L: K) |
 228. Duration : 50 min 24 s
  ' g9 ~( n1 e8 v( x
 229. Bit rate : 45 b/s
  ! }+ c6 c, P/ S) b; y. E! h
 230. Count of elements : 737& [$ I& M0 K- k. L) T. @4 v5 B6 U
 231. Stream size : 16.8 KiB (0%)
  0 h7 q+ {/ W6 C/ f
 232. Language : Hungarian
  1 E4 k' A, P& x
 233. Default : No
  ( |- P) M# I7 B
 234. Forced : No
  7 d0 q5 `% D0 c, W& P! W/ g; }
 235. 0 G: z- H$ a, B( v  W" A
 236. Text #15
  7 w% l4 B3 Z' y4 _" ~; `( b7 f
 237. ID : 170 N* C9 |" R$ t
 238. Format : UTF-8* |0 J. I. m# \
 239. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 I- E# L( O" Y* \0 }6 T& U" x
 240. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% @. d1 T( y% A$ ?
 241. Duration : 50 min 24 s
  ! J3 f- P& i& d2 T
 242. Bit rate : 45 b/s1 N6 N6 V$ l6 K( s. a6 j# q
 243. Count of elements : 736  V& S! p* n" K
 244. Stream size : 16.7 KiB (0%)5 d- J! j! n* {# c9 t
 245. Language : Indonesian
  6 `) M: m. w0 ~0 m) _9 L
 246. Default : No$ c' z0 `+ h' @6 a8 J" I
 247. Forced : No; S7 n& n  |9 ~% t: A

 248. 9 L* J' p# V2 a2 m  I3 X* ~
 249. Text #16* B% T6 H' ]% Y
 250. ID : 188 G, |4 ]- k) j- Y5 x9 c5 M/ _
 251. Format : UTF-8
  " S5 L' \+ F4 T- x
 252. Codec ID : S_TEXT/UTF8( p) L& |+ i% ?& W/ v
 253. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 ~! B6 i( W' y  d* c6 T  N7 b
 254. Duration : 50 min 24 s
  " {! K: F- S5 M) C% Q; R, g
 255. Bit rate : 48 b/s; B; E% c1 t! m7 ?/ r1 B2 H5 i
 256. Count of elements : 737
  # }- c- [" Z. f8 o* g% h
 257. Stream size : 17.8 KiB (0%)
  6 N* I' H$ {6 z
 258. Language : Italian1 Y& B: h0 S; {+ ~' A- v8 o
 259. Default : No1 X: j4 C' N6 N: M$ T: _  f% R
 260. Forced : No
  9 W* h: t8 a" m  M
 261. / u! [6 w% l- V" J0 R
 262. Text #17! M# j6 ^' T: C0 m1 s; P$ |1 {
 263. ID : 19
  * H2 u- n' d. K4 V
 264. Format : UTF-87 B3 B" i/ E- G, D# B
 265. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( \  y; J) A- f6 f1 e
 266. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- |! d8 W6 t( w+ B
 267. Duration : 50 min 23 s- K4 X/ M6 ^) h% Q4 e3 ?
 268. Bit rate : 47 b/s0 Q8 V0 ^* e% G6 r! R
 269. Count of elements : 5911 d: b8 Z6 u: [# B- Q2 M
 270. Stream size : 17.5 KiB (0%)8 W$ @, z# I$ O% I+ U2 k5 z
 271. Language : Japanese
  4 o) U; n( i, F0 D, x( [3 n
 272. Default : No' q& {" P) ?. P! O
 273. Forced : No
  3 f/ a5 [; {6 }$ r6 S
 274. ) u+ e, U: G* {
 275. Text #18; p  R4 i; b. e% \1 }$ t
 276. ID : 20
  9 M$ @& J* `9 _
 277. Format : UTF-8( ]2 ?: R7 C1 Z: q- b
 278. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 ]$ S9 ^4 p# P, g; r5 u1 E! R
 279. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 W6 Q* U$ P' L* E9 r$ z1 H
 280. Duration : 50 min 24 s
  2 j3 _8 c& r: \! [" H
 281. Bit rate : 71 b/s
  # B/ w: [% I2 I6 D7 x) [9 j( [
 282. Count of elements : 715) \9 G- C* y8 ?, K! d
 283. Stream size : 26.4 KiB (0%)6 H2 T. s. @! z5 s
 284. Language : Korean
  ; Y* V  [/ r5 h+ K  |5 C5 k
 285. Default : No
  ! A+ r/ j: F" z2 z  s
 286. Forced : No
  & \& L: b" h) r- J8 S8 ]. ?

 287. ) |! l' }) Y( k, l# w  q
 288. Text #19: B1 T/ H6 [/ o- e4 K9 D6 J
 289. ID : 21& \1 D/ m* i7 P2 P. |4 i: `
 290. Format : UTF-8# L: f( Z' @* V% B0 i7 b1 y7 Q: N; r
 291. Codec ID : S_TEXT/UTF8, G; `- }$ H1 {9 J
 292. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: z- T7 \& Z# F
 293. Duration : 50 min 26 s. {- U$ g' \3 W
 294. Bit rate : 95 b/s
  " K1 F: n% P6 w
 295. Count of elements : 926
  1 L/ @: ?% n- w3 d
 296. Stream size : 35.3 KiB (0%)
  5 r4 k% Q* G& Z
 297. Title : SDH
  8 m% i8 w" H: T1 ?. T) x1 `* \
 298. Language : Korean
  , X9 g9 o& ~- k( S' w: U
 299. Default : No
  : N3 `2 r8 ]+ m
 300. Forced : No
  5 g" l3 k: d8 ?" i# V

 301. ; x" z8 _0 c1 X2 x
 302. Text #20
  7 `) _) i. ^+ O) Q6 I9 y2 @+ I/ I7 D
 303. ID : 22$ ?- ^. f( s* D% N. \
 304. Format : UTF-8' g" B3 `" d& u6 C" r0 z
 305. Codec ID : S_TEXT/UTF80 j6 o! X8 z, e
 306. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 J. o* j- S/ o( e
 307. Duration : 50 min 24 s4 c' K4 P2 @2 L
 308. Bit rate : 45 b/s
  , ^5 t4 }1 e( S7 J5 J
 309. Count of elements : 738
  7 O0 I* q8 n1 r. a/ g
 310. Stream size : 16.9 KiB (0%)
  . q- k. D: f) s9 X+ z$ \4 n
 311. Language : Malay
  + Q6 m; T! o. j8 W' r
 312. Default : No, o# Z0 G4 ?" P6 B* t, Z
 313. Forced : No
  ! o3 ?" L/ @6 T2 P5 f! R

 314. ( E* z8 \( Y7 P1 ]; q5 r
 315. Text #21
  % Z4 Z  E: D- i$ W7 G3 Z% d& H
 316. ID : 23
  2 C+ i  z) S! t& P
 317. Format : UTF-84 v1 I  B2 m" N8 Z6 q/ ?+ r
 318. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % C4 G+ \  }: G$ Q! A4 M) o
 319. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& F& G' j. W/ \0 \
 320. Duration : 50 min 23 s
  , C) K5 ~) g5 [2 t4 D" t+ b
 321. Bit rate : 47 b/s
  ' E6 G  q  g: |# g% P
 322. Count of elements : 737  }7 c2 @) c* W9 G1 o, S
 323. Stream size : 17.5 KiB (0%)) P3 R& h& w4 i5 x; P4 c
 324. Language : Norwegian Bokmal
  0 o5 r/ x5 i1 X) j
 325. Default : No! v* p1 ?/ l) m
 326. Forced : No
  , ~- _( O6 f; w1 n5 U% Y
 327.   u9 |  Z: g. H+ p! f8 S
 328. Text #227 R$ s1 K* @( u, V# `' t, O
 329. ID : 24  D# W, [/ u$ w: h
 330. Format : UTF-8
  & v2 s4 @, [  d6 D
 331. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 L) L! I" y) E2 e! u5 c
 332. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ R1 p' \) k7 o: O# t% D
 333. Duration : 50 min 24 s3 s0 y. Z, c% U0 F/ R- e$ H+ `
 334. Bit rate : 47 b/s' L9 V" g6 Q0 ]. x9 v8 {( X$ E
 335. Count of elements : 7291 @+ G/ V' y9 |% L* d# b
 336. Stream size : 17.6 KiB (0%)
  9 {+ A# O8 t% P  c; K8 |5 B
 337. Language : Dutch
  ; e$ G, Z% s. J3 m
 338. Default : No
  9 X9 \- ^6 ~' _: F
 339. Forced : No2 j9 E4 p; k  v7 n; m, M; b% d# k

 340. - `* g  W' ]6 _
 341. Text #23' d( P  [3 E. ~+ z1 _) M
 342. ID : 25* @" i) m* {4 \, h; C
 343. Format : UTF-8
  $ N& Q1 h: N3 v1 i! l) R+ o# K
 344. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 m( {7 C) i* s8 p
 345. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % `& O( Z+ Y2 X; k" t% h* w: S
 346. Duration : 50 min 24 s
  4 Z+ G+ n( R0 ~% z! j* U# v
 347. Bit rate : 44 b/s2 W# U; A9 ]2 \/ }
 348. Count of elements : 715+ W, I* a) R0 @5 A5 ?: J
 349. Stream size : 16.3 KiB (0%)( b9 {6 \/ r  `. K5 d7 @
 350. Language : Polish
  ; v; F) M( J0 u# j
 351. Default : No
  ! J& v5 ]8 O0 [1 B2 k% _" b
 352. Forced : No9 O  ]/ n5 Z) X) t- D5 J

 353. 3 ]& _& l! _, O  [
 354. Text #24& r- Z# n- ?6 y' g1 P
 355. ID : 26
  ( o3 x; G2 C  `1 x8 R$ q, n
 356. Format : UTF-8" x5 i* v1 r. b) f. ^6 b- t
 357. Codec ID : S_TEXT/UTF81 ?" i( a. F( a
 358. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& n! f# _1 J+ b( N* l6 y2 U
 359. Duration : 50 min 24 s
  2 |; c9 s, r/ J) a) [
 360. Bit rate : 47 b/s! o- u. n+ Q6 e  C3 A
 361. Count of elements : 735+ j- @# }6 B, Z/ j2 o
 362. Stream size : 17.4 KiB (0%)4 n0 w: d/ {. v  e( t
 363. Language : Portuguese
  3 I4 G( \" b+ @) q6 |& u
 364. Default : No
  8 n* U5 g5 R# G" s6 ^( l
 365. Forced : No
  2 R1 ?  q8 |* j5 Z! i% z

 366. ! D7 O3 w# D1 g( H3 [
 367. Text #25
  6 k& l6 v. [) M- x
 368. ID : 27
  5 w% r6 o  c1 ~9 V- b
 369. Format : UTF-8
  4 w. Z% v4 }3 `: y
 370. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . s7 K: [1 R, U$ j! I
 371. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 y5 |; s  L: M: {2 ~' A0 U6 |
 372. Duration : 50 min 24 s+ _2 Z% |% m8 f$ z. i0 c
 373. Bit rate : 46 b/s+ ~: s7 q2 V2 I  j5 P+ V
 374. Count of elements : 7389 j+ L. r& z8 F0 h7 X' d$ N1 O
 375. Stream size : 17.2 KiB (0%)
  / C! A. w+ I" s" t- _, H* g
 376. Title : Brazilian
  ; ~" \/ |& p5 J8 H8 p
 377. Language : Portuguese
  6 `0 i5 ?1 v' B8 @& a1 F1 _
 378. Default : No0 @" x7 c" _5 V" _; B, i$ B, ^
 379. Forced : No
  $ a5 L1 B% k$ O; @

 380. $ f$ F6 G. w. w9 V" @
 381. Text #26+ o& X+ E  }6 E# t+ z2 F( s' O4 y
 382. ID : 282 q) z; |' {$ p! ]: @
 383. Format : UTF-8+ D# H+ ~- i& w3 N6 q) d3 ]
 384. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & U9 x* k, H8 X7 y8 ^! m6 b
 385. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 _, G# x& }$ b
 386. Duration : 50 min 23 s; X! ?7 j2 V) x3 p
 387. Bit rate : 51 b/s. N4 V$ E- M$ I' b! D
 388. Count of elements : 737
  0 b7 p6 Y& E" c/ V, T$ r
 389. Stream size : 19.2 KiB (0%)
  3 T1 Y7 L9 q7 K
 390. Language : Romanian
  0 j) u' a4 S$ u5 D& S. y
 391. Default : No) _7 A3 Q6 n% t! `
 392. Forced : No
  / S: t5 J4 d4 B7 V

 393. 3 O( s* S7 p2 y! m: x  _  r
 394. Text #27
  2 h+ D4 F. W9 H" f
 395. ID : 29& K, a7 o* S+ `
 396. Format : UTF-8
    {& t# C& R9 E2 V; I" a. {9 W) G
 397. Codec ID : S_TEXT/UTF8# n0 q/ d/ N3 l
 398. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 ~  _+ _9 v* X* b/ b% Z$ C
 399. Duration : 50 min 23 s; Y6 Q8 g  _1 D0 \, y
 400. Bit rate : 70 b/s+ A7 e3 v! R3 _; u' ]2 v
 401. Count of elements : 737  ]9 |1 w# ?7 C( S; t
 402. Stream size : 26.0 KiB (0%)5 y  g/ k3 b+ b* a" J5 `1 e, f- b
 403. Language : Russian
  ) n, h8 ^# J- V
 404. Default : No/ b* \7 `% c" J% W' ^7 x
 405. Forced : No6 k  D' L( f5 _% \
 406. ; D$ A. c0 a. Q2 j- B
 407. Text #28& G' T, X2 E: [7 V
 408. ID : 30
  8 V2 {+ z3 Y4 E( m: d6 H- Z
 409. Format : UTF-83 {/ {$ O- i3 s# }
 410. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 U3 k* T* |* N/ `; }! I! @$ v
 411. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 y( o0 z; |. G
 412. Duration : 50 min 24 s
  - {8 X9 k$ g* S0 j, z, ]
 413. Bit rate : 49 b/s
  + n  N6 D+ S" c, m$ i1 X7 L4 A
 414. Count of elements : 736
  + h6 k% n) D% v2 K/ M$ X. r
 415. Stream size : 18.1 KiB (0%)
  + g  b' p2 r: m- y
 416. Language : Swedish
  : ?, w3 A% V% p
 417. Default : No: G8 [% k; X8 t
 418. Forced : No  Z4 H) k, K  o$ @* H

 419. $ |% D- O9 \' M: v7 D0 m# o' U
 420. Text #29* d% b# u* h" I1 @
 421. ID : 31- i2 v; b$ V+ h0 q
 422. Format : UTF-8( ?0 g' W0 u! e/ Z
 423. Codec ID : S_TEXT/UTF86 E' \" `' i# j7 B4 V+ o; V  X  r9 @( v; n
 424. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& U; Z3 Q% \' Y$ ]! U$ d2 A4 u( z
 425. Duration : 50 min 24 s
  + `4 q3 z, y. S1 g. q
 426. Bit rate : 119 b/s% {; A& w9 B+ N' J* I
 427. Count of elements : 738) ]0 @. ^) h9 ~4 {5 }3 s4 I
 428. Stream size : 44.2 KiB (0%)$ q2 X( V! ]% Q! k5 ~5 v
 429. Language : Thai1 }9 P: a& H4 i. d8 p0 x' y& Y1 |
 430. Default : No" q' S$ E; N6 J1 t
 431. Forced : No
  - p0 |2 X' b$ J2 s+ b) V* Z# B
 432. - B" T9 {! ?& |& ?8 G  D, U) |
 433. Text #30$ a1 \9 v4 D, V; y
 434. ID : 32
  # B7 O8 p/ q; f# ~9 k; n. P% ]
 435. Format : UTF-8$ e* \, F6 I8 A5 c! c
 436. Codec ID : S_TEXT/UTF8% Y/ Y: g! B, ^# Q$ [
 437. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . t; E( _) x; }$ ?- ^& k. a
 438. Duration : 50 min 24 s
  5 s0 u+ }* I( t; k1 [# j7 |
 439. Bit rate : 158 b/s0 s; ~3 N% C( U/ Q
 440. Count of elements : 919
  6 n& x. E& G0 @; g9 O. f8 a' C7 e' f
 441. Stream size : 58.4 KiB (0%)
  ; C$ ?/ I8 t" s9 s' Z+ D
 442. Title : SDH
  * V* Y: d1 P. N
 443. Language : Thai
  4 k0 S# ~: l5 ?; N# C( h
 444. Default : No
  4 l0 B- b; d6 K8 W5 O# ~
 445. Forced : No5 g( `* F/ P7 B' A. I

 446. # Y8 j) w' G9 b  A5 d
 447. Text #31/ l: O1 i1 P: y2 u. O
 448. ID : 33
  4 `$ V4 q5 f' R  x
 449. Format : UTF-8- Z5 ?' t1 Z4 v- E  I
 450. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - Q! f; a7 v, N/ v- r1 V2 [
 451. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 G3 W/ Z0 p. a# Y5 P/ T* f) s
 452. Duration : 50 min 24 s$ \$ r( T7 Y1 Q- D/ a9 J; t! Y
 453. Bit rate : 46 b/s/ v' u- m2 @  y; u, }# y+ c7 O
 454. Count of elements : 738$ x4 L/ P3 {. @7 X; p6 k
 455. Stream size : 17.2 KiB (0%)
  ; D- [- l4 ]; F' c
 456. Language : Turkish6 L0 ~! n1 o* B% a; h# T; L/ n9 F; X2 a
 457. Default : No
  $ I& V" w. I. h/ E9 J. d
 458. Forced : No
  ! U( Z' G' {! _. @9 H
 459. % o( F2 S' r/ n# W
 460. Text #32, [# }2 @" e5 C5 Q
 461. ID : 34
  6 D5 C% Q9 L  y* G& b: z( Y! ~
 462. Format : UTF-8
  9 A  G+ X( Y' o1 u1 k8 L
 463. Codec ID : S_TEXT/UTF84 i/ _9 b' V! U. G: U* k. u$ h' x2 e
 464. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 {% e  x' l8 i; |4 ]
 465. Duration : 50 min 24 s
  ' Z9 S- g9 N1 W3 x* n
 466. Bit rate : 65 b/s! t* Y+ k7 p7 E, \5 ]% P% {9 o- |
 467. Count of elements : 700
  * g3 s3 S' S: ^3 v0 ]
 468. Stream size : 24.1 KiB (0%)3 k5 n: e3 ~; C- E1 R6 `
 469. Language : Vietnamese  O- c0 O5 G( s9 N6 k, d
 470. Default : No* G8 |* k- k" w1 _# q  |
 471. Forced : No
  9 _- E: h- {9 b3 G8 @0 m/ l0 `
 472. + j/ Z. u! F: D  e! e3 K8 h
 473. Text #335 v$ O8 u' d( ^, M2 N( k) O
 474. ID : 350 a/ I- C7 G& t; q1 w
 475. Format : UTF-8
  ! x; g; J  u; t7 [8 T: w
 476. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) O* `8 `. p4 E' Z
 477. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 n& r- d9 m' I* V, F9 o2 R
 478. Duration : 50 min 11 s2 `* v9 s  C% n9 z" F/ B
 479. Bit rate : 49 b/s
  . \6 [9 R1 T, ?1 o& A: V
 480. Count of elements : 697
  # M0 H8 D7 E4 p* \- k, u
 481. Stream size : 18.2 KiB (0%)3 _0 t& w! K$ H) @; l
 482. Language : Chinese
  " z! b- d- S$ f# ~  T1 `/ \" d
 483. Default : No
  4 C- r+ {: @2 T2 r2 |
 484. Forced : No) Z- U; r! z" b' r1 F9 ]4 G

 485. 3 |# s5 S( L! e. L# J
 486. Text #34
  5 b4 |  f( A# P8 s) h0 H
 487. ID : 36- C, O" ]: M- _9 _& k2 |
 488. Format : UTF-8' o$ I) I  D" ?- }
 489. Codec ID : S_TEXT/UTF8, X' x+ e/ b) p- h( w; L( S
 490. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, G8 h# U- i3 B# c+ [. f
 491. Duration : 46 min 0 s" t- ^8 W# J" i5 B4 O; Q
 492. Bit rate : 55 b/s! X7 g2 L5 a/ F9 h$ t! W, [
 493. Count of elements : 725, W* K* a  x  E" k( I
 494. Stream size : 18.7 KiB (0%), y6 h1 b( ^' a- \1 A7 B/ L
 495. Title : Simplified
  & `# a! V. O1 e% P: r) C
 496. Language : Chinese
  & n- T0 v6 U8 R: O7 |
 497. Default : No
  / Z9 q9 y- P% ~' ^: l/ D" G
 498. Forced : No
  1 L( C# x+ d; j6 i8 D

 499. , U) W2 W; w# o" v) ~% B. e+ b
 500. Text #35
  ; J9 q: q1 C$ e6 B
 501. ID : 37% c2 q* d* d/ J/ K& Y
 502. Format : UTF-81 ]/ M! x* Z* a8 L4 Q* I
 503. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / v2 M# ?. A) j4 L) S5 A
 504. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% _: P3 I9 Y. c6 o5 T( R' q$ |; w
 505. Duration : 50 min 19 s
  & ~  |1 J/ p" M0 u) j: J
 506. Bit rate : 68 b/s0 u( h* q5 v+ y% \
 507. Count of elements : 936
  ; v; U$ U0 W) N; p7 g! m
 508. Stream size : 25.4 KiB (0%)
  , |& A% H+ [+ G1 o
 509. Title : Simplified SDH
  . e5 F6 C" V0 f3 w+ t1 z$ A" X
 510. Language : Chinese
  , O# T# R8 y9 S5 y$ y! ~
 511. Default : No" f+ [, j) @1 [: v; h. V
 512. Forced : No
  0 B( F7 U& I; f6 Y( c0 i* R1 G
 513. # n( g; ^4 W$ b% Y
 514. Text #36
  ; `: R0 Z9 K' [5 r( O2 [5 ~
 515. ID : 38
  6 J! J. [- d# }: Q/ |3 z
 516. Format : UTF-8
  & b6 f0 \+ c; ]6 J
 517. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 N4 G8 u/ |+ Y
 518. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. @" W" z7 C2 c3 c8 K$ b) I
 519. Duration : 46 min 0 s9 [) |! b+ d/ {" p- ~- [
 520. Bit rate : 56 b/s
  3 {( z* l/ J  y" W; |- }
 521. Count of elements : 763
  " P: V+ J; F% w- f* R- p& S
 522. Stream size : 19.0 KiB (0%)  N/ L- b8 u# ?2 n# l7 |' U' r
 523. Title : Traditional& [3 B3 U* R" w3 m) b
 524. Language : Chinese
  + D3 h- s" Y% e
 525. Default : No
  8 u. \# s/ k7 f+ j8 N! V" S* A- U/ g
 526. Forced : No) J; N/ c  r5 R7 _8 Q4 p
 527. 8 ?' o1 y! `$ Q" O$ C$ E) i. M
 528. Text #37
  & `5 Y1 U2 R$ ?( {$ o4 e3 I
 529. ID : 391 v8 B8 A! O- Q( N
 530. Format : UTF-8
  ; B) A5 {/ Z8 R/ k
 531. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ Y5 C9 O2 x8 e" o% P+ A
 532. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ' q5 B" P0 {# t
 533. Duration : 50 min 19 s6 @) m: G/ a0 w1 n) ^- e
 534. Bit rate : 69 b/s$ @6 p" B4 k: v! f7 G
 535. Count of elements : 924
  + [: D  v% g0 x0 ?
 536. Stream size : 25.6 KiB (0%)
  5 M+ ~- p% M, l: R
 537. Title : Traditional SDH
  * |9 U. b  o. p. c6 H* s% k) k4 [
 538. Language : Chinese6 Z! t' W$ @- T8 e7 B, u/ [
 539. Default : No
  : K* ~7 M/ r8 A6 |" z7 E' X
 540. Forced : No
复制代码
! E% V$ Y/ c* \/ q  r- O
( t& r# B) h. U7 _- h# G4 ?
0 V! H( J2 E: K- P. F% o
% f9 `; Y" r6 f" n: S1 K( l7 h; s

6 }! @& f, [: V, H8 B( e( J
# w/ s* ?. _' i% q3 B
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-1-28 16:41:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-1 09:19:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-1 15:37:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-3 23:46:53 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-4 22:27:24 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-5 20:36:41 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-24 00:33:44 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 07:35:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-22 00:15:38 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-10-16 10:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表