HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3462|回复: 14

[1080P和1080i] [无台标][台剧:彼岸之嫁 全6集][1080P-Netflix版/9.3G][国语 简繁英多国软字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2020-1-28 12:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

, \' l- w; p  A5 j6 ^# C                               
登录/注册后可看大图

' j" d/ Y; F3 I1 S9 h7 q4 m$ Q7 r# X0 D1 J+ T( j
◎译 名 彼岸之嫁 / 鬼新娘2 `1 g2 c, Z! F, U. b
◎片 名 The Ghost Bride
4 k7 V4 q2 Q" l" Q. H◎年 代 2020
0 {! D6 {3 `" h1 ]5 ?9 l# Y◎产 地 美国 / 中国台湾 / 马来西亚
( |& P' @' j6 K◎类 别 剧情% d  k) U1 I& Z" N. h# C7 _
◎语 言 汉语普通话
' [3 `1 Y0 x& o  N◎上映日期 2020-01-23(美国); f+ R- p" E% x  q" D# a. b; j
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt96903020 H; P5 P6 R1 z8 K
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
2 y8 W) G6 _5 K5 Z( w* l◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30448601/
0 B$ @0 U4 C% w$ P3 K2 ]0 @7 R◎集 数 6
/ `) m4 {. c. z9 _6 T◎导 演 郭修篆 / 何宇恒 Yuhang Ho* A! V5 i( g, a$ g
◎编 剧 Wu Kai Yu / 朱洋熹6 Q8 N0 I3 V# s# w& L. L0 T- z
◎主 演 黄姵嘉 Peijia Huang
3 W, V# x0 k' x* O) t" l  @; m* e/ j     吴慷仁 Kang Ren Wu; s& s8 F, g4 x
     林路迪 Ludi Lin
7 l4 Y, g4 j* A; ]. {     田士广- X& G8 }6 ?4 e2 p! E. ^% D
0 K1 r% V8 z$ O1 N1 K

/ N9 b: [- o" r◎标 签 Netflix | 灵异 | 吴慷仁 | 恐怖 | 台湾 | 台剧 | 2020 | 电视剧
4 r% K7 A! _1 \; v# n# P, Y8 b$ Y, X3 e- ~! e. c3 Y5 E5 V
◎简 介  
5 k8 |. A) F6 t6 T- ?. ~
3 p- }" |* H0 W8 s' \7 | Netflix中文新片《彼岸之嫁》(小说《鬼新娘》电影版)宣布开机的同时,也发布先导预告。主演吴慷仁(《白蚁:欲望谜网》《下一站,幸福》)、黄姵嘉(《宝米恰恰》)、林路迪(《海王》)亮相,浓浓年代感。改编自美籍华裔作家朱洋熹的同名小说,故事混合了冥婚等中国民俗和浪漫爱情、超自然元素。设定在1890年代,殖民地时期的马六甲,讲述一个体面的华人人家的女儿丽兰因为家道中落,被要求去当富人家林家的“鬼新娘”——嫁给这户人家已死去的儿子。她能衣食无忧,但嫁给死人这件事将跟随她的余生,想逃走更加困难。此后,丽兰被卷入阴间,发现了“夫家”的黑暗秘密,也发现了自己家族的往事。
8 o& e  E7 T$ X3 ]( m0 r9 R; o 马来西亚导演郭修篆(《光》)和何宇恒(《K女士》)执导。编剧团队来自好莱坞和台湾,领头的是《汉尼拔》《闪电侠》编剧之一Wu Kai Yu。上线日期尚未确定。5 I* S) `1 B" l
 1. Video
  7 Q  m' g" o) ~$ y0 Y4 \, X4 n. ~
 2. ID : 1
  / d1 O/ O2 {9 h, _& x; v
 3. Format : AVC) B: U: Z0 }; t. Q. O5 Q" e
 4. Format/Info : Advanced Video Codec2 [% o' X! @; f1 K
 5. Format profile : Main@L46 n1 j+ s# h. y4 }8 ~
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames9 D' Z5 w8 Y3 l. D7 a5 c& k
 7. Format settings, CABAC : Yes) I- F& a- T& j/ p9 z) ~3 j
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  - t. ?0 S# n7 \
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC) }+ q7 L$ x$ a/ ?% _
 10. Duration : 50 min 48 s
  " }) Z, ~, x1 d) j0 q6 m
 11. Bit rate mode : Variable, i* q4 P" L) J. M; D' R3 e
 12. Bit rate : 5 110 kb/s) b) v1 L0 ~7 l& T4 j2 ^4 s% J
 13. Maximum bit rate : 7 665 kb/s$ ~  o2 q. q1 ?7 O, ]* c
 14. Width : 1 920 pixels
  1 v' C/ W9 Q8 e- j# r& }7 |6 f
 15. Height : 1 080 pixels% T: m7 @, o- S: n$ \; L+ [
 16. Display aspect ratio : 16:9. X6 K8 ^/ G7 F
 17. Frame rate mode : Constant- Q+ j, i  U$ z8 a
 18. Frame rate : 24.000 FPS
  / g7 d( s3 ?, t1 `$ k9 B7 U1 {3 Y
 19. Color space : YUV: k9 I3 G/ q, d, \
 20. Chroma subsampling : 4:2:02 c0 l7 ]; r+ t$ T- V$ K
 21. Bit depth : 8 bits
  # c7 p# `( Y& F1 j8 ]& _
 22. Scan type : Progressive0 J1 `: G: G% {& Q! M
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.103  n2 a" o; P% o; Z# C' j3 l1 z" k' ^
 24. Stream size : 1.74 GiB (88%)  m. {- Y% l6 r" ?; `3 j
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  ! r6 r" x4 i( |; f2 ]
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5110 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=7665 / vbv_bufsize=10220 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.007 Q# i& I3 f2 ~! K# w$ u* t
 27. Default : Yes) V2 @( l- ^2 f( [
 28. Forced : No, y# q- r6 g. s# C4 I
 29. / F9 y, b7 D% U
 30. Audio5 \# m8 C0 y1 v/ J
 31. ID : 2' X, c: q. J* ]) S
 32. Format : E-AC-36 m1 x: \* \8 C( I/ q# @
 33. Format/Info : Enhanced AC-32 }/ f" w% w% R/ k
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus6 e2 h; c5 I4 p7 y) P  u+ }  m( W  W
 35. Codec ID : A_EAC3( M) T0 u% U( C
 36. Duration : 50 min 48 s! w- a) {9 ?4 d8 S4 l2 V) A
 37. Bit rate mode : Constant
  : M& x. t6 ?$ g" w- K/ I
 38. Bit rate : 640 kb/s
  - |- t( U+ _8 @  D  z
 39. Channel(s) : 6 channels* E1 d; v0 k+ J2 }4 ^0 P: h9 L
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  : V" g1 F2 u8 K. Z8 O+ Q
 41. Sampling rate : 48.0 kHz
  - g- A+ ]; ?$ K% r: L
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)* g: W  }, s( I5 O3 X
 43. Compression mode : Lossy8 |$ i; M9 |! B6 x, M* g& C" S
 44. Stream size : 233 MiB (12%)
  6 X: y, n, X# `9 [7 o
 45. Title : Mandarin9 D+ L( ]' K; u5 Y* f5 M
 46. Language : Chinese& r( m+ d4 e) w/ G6 s% Y/ k" r
 47. Service kind : Complete Main4 Q" b" [" |! A& B+ p/ d
 48. Default : Yes
  ' G7 [% W, F9 h
 49. Forced : No
  % f  y9 {/ q0 s6 c* t
 50. 0 }' H5 M0 E+ X" k" T& W
 51. Text #1
  " t# u# f! a* H* u. d8 t
 52. ID : 3% ]& C$ d) ?- I: P
 53. Format : UTF-8
  6 }) d0 X( G* m$ A$ S) h
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - s1 @" i- E. u* G; p" p$ r
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * c8 u! U( r6 t5 c
 56. Duration : 50 min 24 s0 u+ k3 w1 ]  X0 H
 57. Bit rate : 48 b/s
  7 [7 T8 c1 P2 F
 58. Count of elements : 722
  : j  T! U6 V( `1 c7 C
 59. Stream size : 17.7 KiB (0%)
  $ ^+ |7 B  W% N( Z
 60. Language : English
  3 q9 u, W& e- d
 61. Default : No
  6 o4 T% q2 y5 r# W( A
 62. Forced : No! ~9 [6 J* N9 S6 p
 63.   }9 c0 E6 U# m, {6 Y. V
 64. Text #25 t3 u( {1 O+ n5 r; M* r4 n5 ~- s
 65. ID : 4
  6 s0 }2 r: t3 g! r
 66. Format : UTF-8" n2 k" P9 K/ l: x5 w
 67. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 ~% N" }5 q( A$ H  [7 s$ S
 68. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + K1 `1 l2 _2 t7 @
 69. Duration : 50 min 24 s
  2 \5 v0 p7 S3 }  c! r( r
 70. Bit rate : 74 b/s
  ' k6 H, S- d$ `/ q$ x; E
 71. Count of elements : 738% F" W. X2 r! j% Q1 C4 n) [
 72. Stream size : 27.4 KiB (0%)
    e2 l- P) l! |
 73. Language : Arabic
  " y9 t' }3 h) \- L. Q
 74. Default : No' H+ J9 Y+ M8 {% W! [, R
 75. Forced : No2 _3 {6 Y' R0 l& H# W

 76. , l8 \+ o; v7 \: \3 s5 R, i
 77. Text #3
  * u$ H7 O  F. u/ d( T
 78. ID : 5
  ! }* f4 I; H8 C* l6 c0 E! v
 79. Format : UTF-8' G% a' x# s: v' I# J& l
 80. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) ?' x, @& V2 t" }4 s# Y
 81. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : q0 j- G' w4 x
 82. Duration : 50 min 24 s
  9 q3 S/ Q, g1 j
 83. Bit rate : 47 b/s( x* J2 t: u2 l9 l, W6 {$ M- W
 84. Count of elements : 731; ?( _9 \2 B& x7 R9 e4 m# O- ^
 85. Stream size : 17.7 KiB (0%)
  3 S  `( H* W- ]" k
 86. Language : Czech/ B+ q. i; z8 B
 87. Default : No3 C2 K1 ^2 U4 t1 x& d$ {
 88. Forced : No; p; F8 }, F# g4 q3 j$ H

 89. * E2 Q; T/ X* _
 90. Text #46 x+ |& w" [# N/ d
 91. ID : 65 v1 |* k. W, D8 E
 92. Format : UTF-8
  8 {' E6 e! q( |' ^
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( e% x2 T) @4 F- e0 t# N) f
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : i2 [3 t% j( J/ [# L9 a9 n$ l6 q
 95. Duration : 50 min 24 s
  ( o% z$ v+ }4 ~: ]1 R
 96. Bit rate : 47 b/s$ o! X% z3 X5 L/ ]. }8 D, Q* L
 97. Count of elements : 737
  . R+ Y! _& K5 v8 P+ p0 c. g% b3 ~
 98. Stream size : 17.5 KiB (0%)# c2 f+ |! U7 C( D) o* A6 n
 99. Language : Danish2 k* t. q  E4 B' C4 ]$ b3 d
 100. Default : No
  - a- b9 ^' h# [% u6 U9 @& |* d
 101. Forced : No
  + t# e3 W- K* s' \! T
 102. - Z+ n+ ^) H- B
 103. Text #5
  , K  a; B! `4 t6 d) {9 a4 [- H
 104. ID : 75 T3 d# z" Q- N+ y
 105. Format : UTF-8
  % [/ p1 z7 @( }: r7 F$ G
 106. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    G( _6 @( y# B1 C  H
 107. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' n# r7 ^  r& Q: L) G3 j
 108. Duration : 50 min 24 s
  " @- i& M, L6 z! j" W9 M. b' L8 u, p
 109. Bit rate : 49 b/s
  ! [) n/ g2 c/ x1 K( S
 110. Count of elements : 732; ^- D% ]6 e( A2 b
 111. Stream size : 18.4 KiB (0%)
  ; [/ S' ]- P, y* J
 112. Language : German
  0 t4 `' w/ x- I9 U
 113. Default : No
  5 L' ]) ~7 R+ h5 l4 X, I" j
 114. Forced : No* ~( `0 o* @; K7 E+ v

 115. . k& O: x2 m3 Y" T, E' h
 116. Text #6
  * [; y- Y& P8 x" |& n
 117. ID : 8
  4 u& m! C8 |9 {# U! E
 118. Format : UTF-8* s6 X- t/ I( n9 u1 y" z6 P4 u  b: J
 119. Codec ID : S_TEXT/UTF8+ E% V$ }" T. t) S9 z# ~
 120. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - e( O  B. ?2 J8 m  t) G7 e5 s
 121. Duration : 50 min 24 s& b7 |5 b! W1 K6 M+ ]' q+ z
 122. Bit rate : 77 b/s
  / E% f2 B, H- s" u! J1 E7 b
 123. Count of elements : 7360 g1 H- o* n% T1 l2 l* {' B
 124. Stream size : 28.6 KiB (0%)2 m7 W0 H$ T+ Y- o8 R2 C
 125. Language : Greek
  5 N2 D; |% r* m) t" }+ U
 126. Default : No
  * M) o/ `6 e3 t$ \2 k) q6 i
 127. Forced : No
  3 X+ C3 x1 u' N7 @6 O
 128. 6 H4 Z$ u7 P& |  _- V
 129. Text #7% W/ a1 a1 z" B! W3 |. v7 q
 130. ID : 9' `! Y. `# a% b4 \9 T; b
 131. Format : UTF-8  z1 @" D- Y; K6 }7 d
 132. Codec ID : S_TEXT/UTF8- ^9 \1 F7 J/ C# l1 P
 133. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 y0 u8 P2 ]3 o& f8 T! o* ^
 134. Duration : 50 min 24 s8 c' B" E- W7 S8 F; _
 135. Bit rate : 54 b/s4 p& \& }+ o& P& B  Q5 L/ i
 136. Count of elements : 784" q9 g$ D4 K! G; \
 137. Stream size : 20.2 KiB (0%)/ P+ E8 [. X$ @3 u
 138. Title : British
  6 v$ {; x, c! p( |
 139. Language : English% u8 x! j6 g( n" Q1 I
 140. Default : No5 o+ A7 Z/ ]; r$ c! O
 141. Forced : No
  ' c/ ~% E, D8 S, ~0 v, V1 f
 142. % @) j9 t* F4 n% x% }' I2 e
 143. Text #8
  0 b% M0 z4 q6 G9 k$ _4 Z* X
 144. ID : 10
  3 T! E9 x. _- l2 @
 145. Format : UTF-8
  0 D+ p% o) h9 z: J0 J* `- b. O' j
 146. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : Y$ Q3 B- h2 b" I
 147. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 e1 i$ l) Y1 a; k' F  Q* W; t
 148. Duration : 50 min 24 s# d# y1 Z+ T+ ~1 m% O
 149. Bit rate : 63 b/s  ]2 r1 v+ I7 l7 A0 X& Z8 o
 150. Count of elements : 933; @! ]  p4 L$ ?" g0 S& h1 J
 151. Stream size : 23.5 KiB (0%)
    f! f! z4 O& X
 152. Title : British SDH
  ( R6 u1 l3 K' T, B7 g2 G0 T8 W$ B
 153. Language : English( S$ [, U- P; N/ Q
 154. Default : No
  1 X! K; K" s8 @+ d: T7 S) O+ v
 155. Forced : No
  $ v$ D, H, L( _& T. W! R
 156. 5 V! D6 E9 t$ p3 S! x2 \4 e2 A
 157. Text #9
  4 U% |$ ^$ s, l4 [: g- W
 158. ID : 11
  # }3 C' h; T* ?3 j, b
 159. Format : UTF-8  I% M  L' t. S; u& P( k# ?, j
 160. Codec ID : S_TEXT/UTF82 \2 j' `2 [: a
 161. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  $ Y. V4 o: H; l. }3 @% i4 I
 162. Duration : 50 min 22 s
  . N* L9 E( u' ~+ Y
 163. Bit rate : 46 b/s9 N3 t! y) E2 [) [5 M
 164. Count of elements : 737! r$ e, W# @- ^& |; |
 165. Stream size : 17.2 KiB (0%)$ S: X( ?. G( }" u! f% G* t
 166. Language : Spanish
  " j5 ?: d+ m# j( j
 167. Default : No& I4 d, i5 b6 Z$ N6 {/ _  @- q1 P5 \
 168. Forced : No
  2 e/ a* D2 n/ F, W' V, }% Z+ s

 169. 4 y' q- U& p! J  \3 D
 170. Text #10
  4 g" \( C5 w6 S' {4 I
 171. ID : 12
  & A0 k6 T) f2 w+ i: l* ^& I
 172. Format : UTF-84 l$ x3 Z3 s- q2 L
 173. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 l7 s' U( J: L2 s
 174. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . [3 B0 C5 ?4 i  A. E8 k
 175. Duration : 50 min 24 s) y) v7 i& t+ M9 m5 v2 |8 D
 176. Bit rate : 41 b/s: o$ \! Y: T1 \- ^9 }' @
 177. Count of elements : 737. ~6 ^  m0 `  H/ \' U, T7 J5 {
 178. Stream size : 15.2 KiB (0%)
  ( Q) |* t5 J- W+ |7 `
 179. Title : European
  2 }4 b; n, ^' c* Z" P+ M% i! I
 180. Language : Spanish
  % H9 A5 c2 `/ g' }4 r, y$ g
 181. Default : No9 \2 t# `+ H1 f& h1 o
 182. Forced : No; n' d  @3 e5 q+ M

 183. ) F8 h) ?9 \4 Y% @7 m
 184. Text #11- A5 F5 [3 v4 Q" L
 185. ID : 136 f8 Y, x, W6 |8 e" N; L% l
 186. Format : UTF-8
  , [( y: R0 x. t6 B% T8 j
 187. Codec ID : S_TEXT/UTF8& s0 j4 R8 T' _
 188. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* U% e& l1 A" j: r* Y( D, z
 189. Duration : 50 min 24 s
    L$ |- _9 S6 w' k
 190. Bit rate : 47 b/s
  ( \* t$ [  L9 c0 y/ k& t6 v
 191. Count of elements : 738
  5 ]3 I& z2 }9 p' {
 192. Stream size : 17.4 KiB (0%)
  6 N6 l& B7 ]& z( ?! G8 y
 193. Language : Finnish8 C0 A. [/ B+ g' n! C0 z
 194. Default : No- q' {* X$ z& H6 N5 F
 195. Forced : No
  + i+ u* Y# |( {' ]7 }
 196. 1 }' n8 e) A  U; _8 s1 a6 g
 197. Text #121 k# f4 Y: a8 `1 ]
 198. ID : 148 Y: N0 x' n+ o" c* o
 199. Format : UTF-8
  " D9 c4 o9 {" n9 X7 a
 200. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 f- }: {" y! f1 f3 ~9 b+ q
 201. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ' G( N1 y! j7 i
 202. Duration : 50 min 24 s
  ( Z, v2 _/ @2 q+ c, |2 Z0 `
 203. Bit rate : 47 b/s/ J1 {0 C, L% G* ~1 b1 i7 I! L
 204. Count of elements : 724
  * ?; a6 c# n- J
 205. Stream size : 17.5 KiB (0%)7 y3 V/ U% w! h# W, {
 206. Language : French
  + T) t, E, E: f- b
 207. Default : No! a& \, ~$ H0 p: R4 Q
 208. Forced : No
  / |0 X3 D3 \! Z8 }

 209. ' Y$ [0 S6 \1 X- |/ }* _3 `
 210. Text #13$ B7 g7 V: ^) M5 y1 u: ^2 T
 211. ID : 15: ^. c  J( c2 B+ s3 v6 A
 212. Format : UTF-8! u/ F- s' q, Y/ T% q8 v
 213. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    Z$ b# [+ j6 W: U/ D
 214. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % j' T3 a+ p: V6 k0 u! @
 215. Duration : 50 min 24 s
  3 N! @/ k$ d: e/ D5 B/ a
 216. Bit rate : 73 b/s% u. O8 R  V6 u; R
 217. Count of elements : 738# p' v8 B1 n: }  t
 218. Stream size : 27.2 KiB (0%)
  8 n7 d, q: E( Z% n& _
 219. Language : Hebrew3 [- D) n; w$ _+ g, m9 u. u
 220. Default : No
  * t( m5 S; ~" [& {1 y
 221. Forced : No
  , M& p) V9 U' F! L
 222. 2 F+ v6 S/ M2 F: \) i) b8 H
 223. Text #14
  " k, W. d5 Y3 X1 {( P; Q
 224. ID : 164 T$ n- W. m- O* K
 225. Format : UTF-8
  , O! ?) C+ @7 G# b" b8 s
 226. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ r- n6 |# G. k! s: x4 d; ?! |
 227. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 \5 {7 P" g9 ~) @+ T7 K
 228. Duration : 50 min 24 s2 i5 B! o$ K2 M* A! a/ E) J9 w
 229. Bit rate : 45 b/s$ k' x$ X, M( }3 G; ]$ g& P' i
 230. Count of elements : 737" @3 N) X$ y- \! K; `1 q
 231. Stream size : 16.8 KiB (0%)6 ?# M1 G/ G/ O/ Y6 C) b" t
 232. Language : Hungarian- \* c1 \7 p6 K( j" a
 233. Default : No
  * R3 P! Y8 T+ {7 x+ \& I
 234. Forced : No2 e# z/ B7 o# B6 {" w& `
 235. % Q/ p1 D( w; `7 ?5 _( ]! c/ \
 236. Text #15; q( l9 ?; I# G/ N- e. A$ Q# A; L
 237. ID : 173 H/ k; V7 l+ G( I- u: I& F7 g6 y
 238. Format : UTF-8
  + }1 W0 {' N5 S5 n8 t
 239. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ C; F; j$ k# l1 @, I
 240. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - d. {5 [; R2 D2 q! e
 241. Duration : 50 min 24 s
  3 {, T" t/ Z4 R- f# b+ P
 242. Bit rate : 45 b/s
    M# Y1 \0 K/ ^7 Y0 r
 243. Count of elements : 736
  + v7 ?( b1 m+ R" w1 p& G" w
 244. Stream size : 16.7 KiB (0%)) g6 H0 V+ W8 _
 245. Language : Indonesian. V6 Y: @$ M: v
 246. Default : No
  + j) z' n- ?% r. I8 p' W. C8 n- ~$ G
 247. Forced : No! }; j* x  x0 T4 }) p9 Z9 M1 A; k6 l  O
 248. 3 c1 ?6 a* X* C' j% K/ ~
 249. Text #16
  6 Q% G: i+ F3 s. A
 250. ID : 18
  4 ]+ y& @0 T  l1 H6 G! B
 251. Format : UTF-8
  ! D& X6 ]* O8 J. E( X
 252. Codec ID : S_TEXT/UTF89 L& Z! |6 M, D- Z4 B
 253. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 P3 }& [3 {# l  L% L% x! {
 254. Duration : 50 min 24 s
  ( E- _+ F' v9 s; g$ W; t
 255. Bit rate : 48 b/s$ H2 W( @1 H% e8 T  l3 \
 256. Count of elements : 737; ]% T. j3 u; U# P* ^
 257. Stream size : 17.8 KiB (0%)
  5 ]$ K6 g- L# f: E6 B: Y: ?7 [
 258. Language : Italian
  ' f& ~8 j6 f- A7 r4 n. h
 259. Default : No
  3 D' ?( A5 J& z- f
 260. Forced : No
  / \5 z2 R& W  N  E2 r- [! a# o2 j

 261. 8 W# F3 c4 [5 ]/ R# z6 o- E
 262. Text #17
  : T) p/ `, F5 [" T' e, R2 r$ ^
 263. ID : 19
  ' r* M4 {$ ]& t3 s+ d! ?
 264. Format : UTF-84 N! L' f0 S* t% o3 W8 b5 w
 265. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % R8 }' M" p: {! B# D' L; W3 _
 266. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( s8 }+ O! i# i3 b- x
 267. Duration : 50 min 23 s
  9 h" K( Z' R# l$ I4 Z  g: J
 268. Bit rate : 47 b/s
  : ^2 n( L0 c- u; w& ~9 @- ~
 269. Count of elements : 591  a5 o, c! d8 w1 V* J; @
 270. Stream size : 17.5 KiB (0%)6 m6 I  o% r  s& }4 B0 M
 271. Language : Japanese0 R6 h/ [8 f9 g% c2 P- x" L& N
 272. Default : No1 D2 U$ j- R9 B$ r" O
 273. Forced : No( Z. S- ^" c. z5 c7 N8 k
 274. ) V: |$ R+ x/ b, e6 E3 D3 P; s
 275. Text #18
    W1 M9 i) t) e$ w% w- k3 m
 276. ID : 20
  # U8 k" D4 F1 {7 |* R
 277. Format : UTF-8
  # _% a2 q0 Q7 g2 c( S2 o" C8 |
 278. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 ?# z8 D4 S( G7 K4 z
 279. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " ?( C+ A8 v" b- Y/ X0 F  V
 280. Duration : 50 min 24 s9 F( J( b8 v2 _# [
 281. Bit rate : 71 b/s/ o/ o6 g9 J# u, S8 p
 282. Count of elements : 715
  9 Z# n' c* ^) T# }4 }) ?# E# M
 283. Stream size : 26.4 KiB (0%)
  0 ~% _  W, z9 N& K1 {1 V* |9 `
 284. Language : Korean  E, ^7 ~+ P$ C1 F! U
 285. Default : No, K$ k6 t/ b7 O* r0 H  K5 b
 286. Forced : No: q3 N( J6 [+ z/ p) p
 287. 9 d* O* s# ?8 v$ ?& u3 D" I# s
 288. Text #19
  2 M7 d) m# E: n* Z( t
 289. ID : 21
  / m' S* d$ f7 Z* J+ U& K& T9 X
 290. Format : UTF-8
  4 |: l$ Z2 f# Z4 g. P
 291. Codec ID : S_TEXT/UTF8- }3 }* O- V2 ?" |* K# o
 292. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  O9 I  ~& ]; Z' c
 293. Duration : 50 min 26 s
  4 t# W6 y7 n6 n; [  s4 Z
 294. Bit rate : 95 b/s6 i- M, m( n/ v! e
 295. Count of elements : 926
  , V4 m; |! _6 m( b2 D) m
 296. Stream size : 35.3 KiB (0%)
  6 k' Z9 e* z6 t1 A/ [6 K
 297. Title : SDH
  9 K# _4 h4 E1 w
 298. Language : Korean% E4 W8 r8 _5 R: i8 ^
 299. Default : No" s8 E' H3 E: C8 I
 300. Forced : No
  " ]! N8 v0 Z6 }6 e  r0 b$ w9 q
 301. ; ~( a; H7 q+ S' w! ]3 ]8 T
 302. Text #20
  , ^$ ~0 A) Q) V2 w$ t3 `
 303. ID : 22
  7 a. F7 m+ x) A  e6 X
 304. Format : UTF-8# [5 @7 G8 I1 u2 N4 x2 o
 305. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - k9 U" E& I( s9 s1 r0 Z3 a
 306. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 g( H. [4 z' c4 |" h! t  `3 E
 307. Duration : 50 min 24 s. i6 d3 A# U7 K
 308. Bit rate : 45 b/s
  * Y: B3 U8 G* ~1 l( h* z- P7 u
 309. Count of elements : 738  [4 c+ }3 _9 _0 J/ |/ E( j
 310. Stream size : 16.9 KiB (0%). }' F! y+ C/ ]
 311. Language : Malay
  " c; d2 h3 u$ B% |, q, a
 312. Default : No- M3 S4 _7 K( r5 R
 313. Forced : No
  * ^& m3 S4 V+ k
 314. * r5 d: r& s" ~1 L) w4 g
 315. Text #21& ]6 t/ S+ ~; @, w$ X3 z
 316. ID : 23
  ! N# y/ w1 n0 z) f" W; d1 @
 317. Format : UTF-8- I/ K3 q+ k/ T( Z- g- y9 ?9 x0 }! b9 N
 318. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' h- c# ^7 @8 r
 319. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 ?* o9 l% h+ w7 ]; g# o
 320. Duration : 50 min 23 s6 U$ h# j& h, m  o1 E+ f# C5 ^
 321. Bit rate : 47 b/s# I8 X* j* o* t, n
 322. Count of elements : 737
  : _0 k- E) g, Z4 }  g: n
 323. Stream size : 17.5 KiB (0%)
  1 ]1 z9 F: h% e) y
 324. Language : Norwegian Bokmal+ g& q& k! t( f! z! r
 325. Default : No6 G0 N( A3 w! O+ ]8 c' q: o
 326. Forced : No% y5 q2 m$ [/ h0 o8 x2 y% e
 327.   y' M' R) Z3 [/ D
 328. Text #22
  7 H. e/ H+ a# x" x; I- b/ v
 329. ID : 24' j" S- V0 l6 U; j- ]" \% l. P( t! F
 330. Format : UTF-8
  ' c6 S, F" R1 p$ w$ c4 r
 331. Codec ID : S_TEXT/UTF8- R7 g7 B' m1 Q
 332. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' d& F7 Y# u" `) }2 N  e" i; S- K" f% X
 333. Duration : 50 min 24 s
  % X6 y5 X5 ^7 S* o  F3 M3 {
 334. Bit rate : 47 b/s
  # j5 Q- @/ g& j. B2 _/ \
 335. Count of elements : 729
  9 O: p' q  J0 P% M' X5 r
 336. Stream size : 17.6 KiB (0%)
  0 ]: s& w: `. M$ U/ ~" ]( O% z2 n
 337. Language : Dutch
  3 F/ H1 e3 H9 C8 c, {
 338. Default : No
  : d; u3 k$ R+ E* t# v. b. i+ i7 t
 339. Forced : No
  7 D* \! S9 \# m

 340. . ]: ^* t" _" M9 W0 w
 341. Text #23
  ! G+ O( Z, E) F; J" B
 342. ID : 25
  7 g: x! {" S% w
 343. Format : UTF-8' c; R# j3 Q4 P6 i/ {+ Q+ e
 344. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' g8 q' P& J& l! F
 345. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) G  S# C! y, ~: F8 ]
 346. Duration : 50 min 24 s
  ( i/ N$ T1 R* x3 g) r' z  w
 347. Bit rate : 44 b/s
  $ I5 [, i+ C7 i/ L
 348. Count of elements : 715
  - ~9 d. _' c8 m6 d0 W
 349. Stream size : 16.3 KiB (0%)
  . l' B. h2 `3 O$ k) m5 K" D$ ]0 }
 350. Language : Polish
  ; l3 Z; @: u3 x
 351. Default : No: A* m% E5 X* c) j% M9 K; n5 A9 [
 352. Forced : No8 e  _4 O: W5 h0 Y0 y
 353. % {9 P# Z' y# f( q2 r6 h$ Y
 354. Text #24
    O; p* X+ ]' j) Q- r
 355. ID : 26
  ; r9 Y7 s0 a( o* [! s* g* h  K
 356. Format : UTF-8
  $ E4 ?9 k2 b7 r' w, L
 357. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 C7 Y6 ~" C, U) o# l' U0 K, @
 358. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( B& L, J; \* N4 }; a) C
 359. Duration : 50 min 24 s- \, k) g: b1 [9 e
 360. Bit rate : 47 b/s: s! ~( E; a4 d' l
 361. Count of elements : 735
  5 W3 c6 K+ x5 F* `) R1 [/ p
 362. Stream size : 17.4 KiB (0%)
  ' r& {) I  N$ z6 Y  x
 363. Language : Portuguese( {; z" i* |; V! ^8 {- \
 364. Default : No9 I! j( X, s9 @$ b; f
 365. Forced : No
  5 i7 d! f+ T6 m- r
 366. ) N+ q6 O1 E- `# J5 ?( z
 367. Text #25
  : ^* [7 _+ i( [* |
 368. ID : 27( K. T4 F( }/ m  q
 369. Format : UTF-82 o2 @# K! \7 j+ O8 o: S3 m+ M# v9 y
 370. Codec ID : S_TEXT/UTF8. f$ y3 `) v. R
 371. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 ]. U* i  T, K( y  |- j5 }4 N
 372. Duration : 50 min 24 s4 v2 r6 k. F- P, R5 r% Z, b
 373. Bit rate : 46 b/s
  / @8 p2 F4 Z+ o! b7 G
 374. Count of elements : 738( W  T9 r1 x2 R' }% d" B8 R; {
 375. Stream size : 17.2 KiB (0%)
  * M: [6 q7 m  l3 |8 z
 376. Title : Brazilian
  : X* h8 G- L6 h8 a/ i( [& p# b
 377. Language : Portuguese0 I$ _: X# S5 E8 h1 L; m
 378. Default : No
  , ]; C" d2 p. d; G$ F2 k3 F  L
 379. Forced : No
  ) j7 F. x0 M+ I- U- O

 380. ! N  W: p4 U+ X. B4 b5 j! v0 p
 381. Text #26
  2 W/ q+ q/ G0 |- L" V( s* D
 382. ID : 28
  . t! f5 s* K3 a# s/ [
 383. Format : UTF-8
  , k6 p+ {, G2 _0 M
 384. Codec ID : S_TEXT/UTF8  E$ s3 H" W0 Z
 385. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( R9 s  F6 ?+ \) W! ]- n# M: H
 386. Duration : 50 min 23 s
  , v6 s8 p5 f$ [
 387. Bit rate : 51 b/s
  " K- I! h7 E& i, o9 n5 [2 D
 388. Count of elements : 737" T& c1 @4 q* V; ?
 389. Stream size : 19.2 KiB (0%)9 a2 w4 j! z4 d, G) T0 a: h- z% i& R
 390. Language : Romanian
  : \9 [, K: C- T8 g; t" }7 l  J
 391. Default : No3 R) V/ C  u) R2 {7 q) [$ k, ^, l
 392. Forced : No' q1 t' J: M6 S( _

 393. ) g. K* z, D: q+ N, w8 }3 q
 394. Text #27" A1 t# g. A9 `+ b4 q6 A+ B
 395. ID : 29/ X0 ~" S* \1 d: u) z$ U
 396. Format : UTF-8
  ( J8 J* `/ j# J8 ^" X+ T4 |2 M
 397. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 J8 N% _9 g; @+ u: Q8 }. g0 W7 e
 398. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* W. n: _1 K  u9 H% z
 399. Duration : 50 min 23 s
  $ G" t- K. Q+ h" N* j
 400. Bit rate : 70 b/s- E( S' A$ q: |0 U
 401. Count of elements : 737  }0 e# n3 f4 Q: G0 }( @
 402. Stream size : 26.0 KiB (0%)) W1 Y3 V( |$ U$ n& J! V- Y
 403. Language : Russian
  7 F" m% f$ O; s# O: \
 404. Default : No: l# ^2 r! j  X% F( |( W
 405. Forced : No  M, L# h: X0 F5 q0 T1 m6 J

 406. / M5 ?( a# T( j) n7 J( T) g8 o
 407. Text #284 L! Q2 j- b8 u, [  R- J- W
 408. ID : 308 r: g& g$ \) ]; |2 O3 v, H+ @
 409. Format : UTF-8
  9 b# ^5 R5 Q" Z- P- H
 410. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( V% |  J5 e; c* G. ]
 411. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( T2 Y" j' L* y/ s
 412. Duration : 50 min 24 s
  . D( A! V' x) w. m
 413. Bit rate : 49 b/s' t% H3 b+ j% r+ R3 z6 y! t* o) V+ E
 414. Count of elements : 736
  4 `; A, h& [4 B0 m/ `
 415. Stream size : 18.1 KiB (0%)8 E. n" i7 B# j  r! r* G, o
 416. Language : Swedish
  ( {' F" W+ V2 t' d! D) c; `+ h6 P
 417. Default : No
  % J. a2 w* \1 p- e2 i8 u
 418. Forced : No5 Y* q3 \2 U) m. t$ |$ w

 419. : v) k! ]. V; e
 420. Text #292 p, y$ j6 k, }1 @% m
 421. ID : 31# k3 c9 C5 x3 \7 o* @
 422. Format : UTF-88 b$ ?# q; i/ V
 423. Codec ID : S_TEXT/UTF8: X. A+ ~& h% ^3 c
 424. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; ~( @) w1 W; \" I
 425. Duration : 50 min 24 s1 p! R0 n2 T, t6 I& S
 426. Bit rate : 119 b/s* r" `7 E* Y4 ^4 d
 427. Count of elements : 738
  5 y( v' |( g0 D" N8 J' g
 428. Stream size : 44.2 KiB (0%)5 ?( X# d0 p' l" d
 429. Language : Thai
  4 Z$ l) D9 \: O! X& }( p- S4 O
 430. Default : No( ?' ?' n& d+ z6 q4 Y- ~' w
 431. Forced : No
  / v  ^8 H4 I2 o  i/ Z/ O3 q/ r( L
 432. ! }; n; _  x& ?3 O# l
 433. Text #30
  6 L' J  }) {1 O( U( U
 434. ID : 32# ~6 j1 b; [7 z
 435. Format : UTF-8
  : E9 Y, t. B; W) v, ?; k
 436. Codec ID : S_TEXT/UTF8: Z# V  X2 Z, S# r9 g, b
 437. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 I- {2 p% @' t$ p
 438. Duration : 50 min 24 s0 E' Z2 Z* F5 @
 439. Bit rate : 158 b/s
  : O% S8 T  a7 U! k, d
 440. Count of elements : 919! c3 c6 |7 F4 U1 v3 H. d) w# n
 441. Stream size : 58.4 KiB (0%)
  3 i$ f, Q4 w$ t2 X) C
 442. Title : SDH
  / y" N. `( j0 ^, l" c# B
 443. Language : Thai
  + A3 S% F, X, O# M7 T% Y) f
 444. Default : No
  6 z5 F& s- t2 T  }2 A+ H
 445. Forced : No4 ?# I8 R% e0 S4 x3 D" @0 C- w- [7 W$ \& M
 446. ) ?) @0 k# g0 u. e4 ~
 447. Text #31
  % E2 h& s. Y* M) R
 448. ID : 33
  - i: _3 D# C, F1 l. |& D$ T
 449. Format : UTF-8( ]4 |  I, i7 ~# Y5 T
 450. Codec ID : S_TEXT/UTF8- P, E: f9 w! ?) S# d! J
 451. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& D' W: ^' [; u5 S4 n- b
 452. Duration : 50 min 24 s6 T) N: Z' y+ z  n+ ~. s+ L
 453. Bit rate : 46 b/s
  4 E9 S6 v2 r; P4 x
 454. Count of elements : 738
  2 O$ w4 A6 Q5 F) |/ D' ]9 r/ x6 T
 455. Stream size : 17.2 KiB (0%)
  * y6 @9 O8 g" `- V0 R
 456. Language : Turkish( Q+ ]  Z7 a* ?+ |1 c/ j
 457. Default : No
  ; o3 c3 n( e, x2 W. ^! @6 k
 458. Forced : No
    `6 S9 }2 j5 ]- M: y* c- X
 459. ; M. V0 b/ R; B& K) T
 460. Text #32/ ]- G6 m' ^2 z& |
 461. ID : 34" a! @5 _8 V; Q( }5 b& @! u( X! e: T- N
 462. Format : UTF-89 k$ |& F4 P# j5 ~7 f& s2 |& B% U7 M
 463. Codec ID : S_TEXT/UTF8" L7 y) }( S8 Z* K# `; t" O1 V
 464. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 Y  n& H9 B* e; s
 465. Duration : 50 min 24 s
  # w7 E+ {% ?% ]# P
 466. Bit rate : 65 b/s% _, N) R' |; r1 f* x9 g
 467. Count of elements : 7003 x0 o: r$ ]1 ^- W" _# p; g$ A
 468. Stream size : 24.1 KiB (0%)
  , S8 E2 B) l% N2 l1 G- U4 t+ M& e; d+ N
 469. Language : Vietnamese; c+ A  C# t: u$ E8 }
 470. Default : No
  ; N6 f  o- \6 e
 471. Forced : No9 u5 I4 G; ^1 }: ~" q9 u

 472. 2 M; [1 Y% N$ a- @; b/ F; P/ C! l
 473. Text #33
  ( L* [& f! C# t7 J9 D, o
 474. ID : 35! G. @5 J( J8 Y: e2 P5 y& Q
 475. Format : UTF-8
  # M3 A: P+ r4 Z( S; Z0 Z* q, v
 476. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 I" Q" d. w; R/ F2 ~0 \
 477. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" K* r) q4 p3 k2 Y* |/ C
 478. Duration : 50 min 11 s0 x& }1 I  N5 r6 p
 479. Bit rate : 49 b/s+ O$ y6 E! V+ u) B- S, a
 480. Count of elements : 697& S# h# P9 k2 A7 x
 481. Stream size : 18.2 KiB (0%)' @/ n( J& \4 d' a9 N% U
 482. Language : Chinese
  ( H7 o3 Y( D' u/ C( b4 D0 O3 {
 483. Default : No1 R) N9 {6 b* g" s& w2 s6 U+ ]
 484. Forced : No
  7 a) \8 c2 ?  z7 y/ U
 485. 8 j& t1 D, ]- L) ^% v+ d
 486. Text #34, h; s' ^( r# d8 j: c% G  ~
 487. ID : 36% c2 X5 _& I1 g  `8 ]6 {
 488. Format : UTF-8
  ) L* u" [* h% u7 G4 \' B
 489. Codec ID : S_TEXT/UTF80 A" m$ ?. P7 B0 b/ S8 {' |
 490. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  @' m. ]3 [/ u( j5 W
 491. Duration : 46 min 0 s6 D/ T2 k) q9 [* ~) H, |9 X/ a
 492. Bit rate : 55 b/s
  ! @: o& E3 w6 I
 493. Count of elements : 725
  4 `( m4 }/ }' e6 I7 h" A
 494. Stream size : 18.7 KiB (0%)2 M$ a3 w0 n1 o' \2 A6 ?+ z; h
 495. Title : Simplified% t! N/ t' o5 z  {  s
 496. Language : Chinese- X1 D" N+ U/ B
 497. Default : No
  + P! R9 `& y% a' e. z
 498. Forced : No7 i5 B4 \4 Z- H# m
 499. 6 d* Z/ D' f9 D( ]( _* x
 500. Text #35( r% B9 k- w* c+ U5 v
 501. ID : 377 |9 v# ?5 `1 M$ [
 502. Format : UTF-8
  + O0 K0 q* w2 U! }1 B4 j6 i7 i
 503. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( @$ I4 g, D" w* y
 504. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 w8 p: [2 V+ b8 _8 u( c
 505. Duration : 50 min 19 s5 U# d  j* f: B  @; k
 506. Bit rate : 68 b/s
  0 o2 L) z8 t4 G6 M) j* @
 507. Count of elements : 9369 c$ e! s/ m- f
 508. Stream size : 25.4 KiB (0%)9 Y! E" i4 T1 D% g5 B
 509. Title : Simplified SDH
  . `8 h1 n7 s$ {+ R
 510. Language : Chinese" u" K0 g0 D8 k) Y
 511. Default : No8 d! S! x( [' |3 C. c2 o
 512. Forced : No
  / ?% g: q9 F8 u4 ^4 ~9 v5 t* ]
 513. 6 _. z* H, e7 z( X, W# u9 e0 j/ n
 514. Text #36
  : M# P  f+ s5 `: C+ {9 p
 515. ID : 38
  % \+ X% g) d* ]; e2 ]8 s
 516. Format : UTF-8( a* k4 k+ q; @/ \/ M$ F
 517. Codec ID : S_TEXT/UTF83 z" e& ^: i8 z# t* Z  H: Q) Z
 518. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 {" l: D% h# h
 519. Duration : 46 min 0 s
  # {/ k1 l( @4 E+ F7 U* \, ]
 520. Bit rate : 56 b/s. r1 c, A- M; I1 |$ f7 N
 521. Count of elements : 763
  4 {4 \% ]# u6 k& c: v* |
 522. Stream size : 19.0 KiB (0%)( q8 Q* L" Y0 E: X9 `$ i0 U
 523. Title : Traditional  g6 d1 A: |! T& N0 ?
 524. Language : Chinese3 ^- x) p  ]4 v5 T0 v! N
 525. Default : No
  ; d: |* k0 ]" m/ ~
 526. Forced : No
  ) ~" j( [' K" E* V; ?0 e4 ~
 527. 8 \/ F8 r! e) l) x& w
 528. Text #37
  ( T3 f9 g9 |0 q1 l- [; v
 529. ID : 39+ r4 s0 S5 w# N
 530. Format : UTF-8
  6 ~0 y/ d0 m: G" ?; k, K) l/ a9 g
 531. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 h, u7 Y0 d! Z  S3 W
 532. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " {/ ]/ B( A& B2 V# ]- d
 533. Duration : 50 min 19 s% `0 S: F% Q4 l9 h) l! Q' c* f
 534. Bit rate : 69 b/s
  1 `" A: Z5 R" z9 j% M
 535. Count of elements : 924
    {. Q" q9 O% p/ h0 t/ K! l
 536. Stream size : 25.6 KiB (0%), n7 D) X5 P0 p( E, f0 Z! A
 537. Title : Traditional SDH, \/ h+ J  H2 J' P3 \, q
 538. Language : Chinese5 Y8 ?. T, c% _2 Q3 p
 539. Default : No
  ( Q1 I+ u4 r/ ~6 J2 S
 540. Forced : No
复制代码

1 l: j/ T% J, k& n" L
4 O9 Y' S( q: o) ]& T% r' u/ \$ z
$ i& s0 e! I7 p2 X2 U. h! t
6 \+ p  M3 E+ y) A" k. _# s, f* ~' ?  ]* K2 }4 \% ~
8 T: t% e) I. P7 x' j4 t
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-1-28 16:41:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-1 09:19:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-1 15:37:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-3 23:46:53 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-4 22:27:24 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-5 20:36:41 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-24 00:33:44 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-9 07:35:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-4-22 00:15:38 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-8 23:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表