HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 6480|回复: 23

[1080P和1080i] [无台标][台剧:极道千金 全6集][1080P-Netflix版/9.85G][国语 中文英文多国软字幕][MKV][刘以豪/刘奕儿/蔡思韵]

[复制链接]
发表于 2019-12-9 22:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

  Q/ O* R( d/ W- c8 A3 b4 u                               
登录/注册后可看大图

& @; m4 _6 V/ q- @1 w% q. ?6 I" ]- P. \
◎译 名 Triad Princess( p; b0 z- A0 H# t/ q
◎片 名 极道千金
9 ?' W$ z2 F0 H1 ~1 P◎年 代 2019
( o1 P! |3 n9 c! e◎产 地 中国台湾
  E! M( I# c# W2 i# }◎类 别 剧情 / 喜剧 / 爱情" A  D! H% y6 J) n
◎语 言 台湾华语 / 台湾闽南语
% N: ~5 H, D/ `, k: L  y3 ]◎上映日期 2019-12-06(台湾)
4 v& Z- A: V0 z, D◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt93149962 t3 s/ A! M' S6 R' H. {" A
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users8 I- ~9 R1 N# k( ]# h# U- T! W
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30373954/
7 ]- j! c( P1 `# L4 Y! J( i◎集 数 6
7 g' |, {5 l3 G- k◎导 演 吴子云 Neal Wu& d: H' m, M7 L+ i/ K
◎编 剧 吴子云 Neal Wu2 P" F& @8 `1 L7 g7 j! C) v
◎主 演 刘以豪 Jasper Liu
! T0 m4 p+ U5 Z4 J* `7 s) m     刘奕儿 Eugenie Liu
" T* D* Z9 |, x) `+ a# Q0 P     蔡思韵 Cecilia Choi/ k% \6 ]6 z' G( n* J
     曹佑宁 Yu-ning Tsao# k4 n7 d0 G9 u  x3 N3 q
     张再兴 Tsai-Hsing Chang  L. T( h  \5 [! t) N
     黄仲昆 Chung-kun Huang
2 c. Z$ v' ^1 ^$ l5 a- [     天心 Tien Hsin
4 L5 }" n6 p' W$ \     洪言翔 Sing Hom
1 ]% ?: z& }7 ]( y" N: R+ l     张书伟 Joe Chang2 \" X7 U1 ]; [& u
     黄镫辉 Huang Teng-Hui+ m7 \6 T" v2 W' F0 Z+ |) W% p0 d3 R: N% v
3 ~3 E% _2 M  r5 t2 Q
" R5 s$ J3 m0 U% u) b2 r) j4 w
◎标 签 刘以豪 | Netflix | 台剧 | 台湾 | 2019 | 电视剧 | 爱情 | 中國台灣
. ~# E: T. K* |3 e4 r  d0 C
1 J9 \- {3 p" q% F3 J8 A3 q◎简 介  
+ Z2 w' z1 ?2 r% B! ^- d. d/ D# M& K4 V+ R& G' f
 Netflix第二部自制原创华语影集,描述一个从小在黑道爸爸庇荫下长大的女孩安琪(刘奕儿饰),长相甜美却各性剽悍,因为喜欢上当红巨星徐逸航(刘以豪饰),不顾老爸的反对,决定成为与徐逸航传出绯闻的女星—凌云的贴身保镳,一心只希望与偶像近距离接触。
 1. Video) f9 h( l" O% Y5 P
 2. ID : 1
  % j4 u/ A" ]- z. o
 3. Format : AVC7 b" X$ C- W9 P( w7 K
 4. Format/Info : Advanced Video Codec$ A) H" e7 \. m3 T. M% f5 a
 5. Format profile : Main@L4: W% r) T( e' _! l
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  , W" W5 T- ]0 b7 E4 I0 F0 `
 7. Format settings, CABAC : Yes  m  W5 I" E, s+ H. A) t
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  ! Q" Q- k* ?0 n2 d3 A- N
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  $ h  O6 w+ }% t% @: ]
 10. Duration : 47 min 0 s
  . }! V! }6 p5 V+ h5 n
 11. Bit rate mode : Variable$ ~, q3 ]( ]) u
 12. Bit rate : 4 640 kb/s
  1 r9 _- R) D- n8 v
 13. Maximum bit rate : 6 960 kb/s# [7 [: }$ H6 u1 N: y5 L" j' K( Y
 14. Width : 1 920 pixels% C: M2 I9 R0 f* v4 m5 L& R. ^
 15. Height : 1 080 pixels0 z5 ~/ J) J3 ^+ e% `1 v+ Q
 16. Display aspect ratio : 16:9
  ' s! v1 Z" |, g" V1 `
 17. Frame rate mode : Constant# k/ R; x3 Y) j, V, ]" Z' a
 18. Frame rate : 24.000 FPS4 l) A! Z' }) I8 _* Y1 c
 19. Color space : YUV4 }  @8 {. p0 ^
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  & H3 o/ E3 e$ N+ A& b/ @7 X4 g
 21. Bit depth : 8 bits  S8 \# x5 k% ]9 I  H
 22. Scan type : Progressive1 J3 N/ |0 O, M2 A) {4 l
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.0930 {$ u9 v1 u9 R1 ?& `
 24. Stream size : 1.52 GiB (78%)
  - o; D8 v# }3 C$ W: Y. ~
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228. w. |) B0 |* S- R- K
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4640 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=6960 / vbv_bufsize=9280 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  % F; B" @3 d( g2 J' e: c
 27. Default : Yes
    N( R; i% a7 z! y: ]0 z
 28. Forced : No
  ; x" F4 z3 J: u; n$ T5 U% E' u
 29. 4 h( k$ W5 T+ c; L( S7 Q
 30. Audio #1
  ' j' a0 R; O! d( u
 31. ID : 2
  ' V9 I& q: _- v8 Q; L9 g9 L5 p
 32. Format : E-AC-3
  : T( x2 y# T0 Q+ H6 _9 v  }& {: E
 33. Format/Info : Enhanced AC-3
  ! U# F1 G' j+ c$ V) e
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus
  6 s7 A$ |( ]4 k0 W5 }! L7 X$ E
 35. Codec ID : A_EAC3% R1 x% X1 s0 E' h( ~* d  K
 36. Duration : 47 min 0 s
  5 |6 C/ x7 a5 d; Y1 S1 e
 37. Bit rate mode : Constant
  0 _: |) Z) F  e7 A+ S: u
 38. Bit rate : 640 kb/s: @/ l! A) p( d  J5 o
 39. Channel(s) : 6 channels6 V- x7 {( d. @0 o- H* v
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs, J9 r) r% [$ R( @0 V/ }; a3 w3 t
 41. Sampling rate : 48.0 kHz
  ; q& r: y  i, T- X5 _7 O2 R
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  * s) q! f, H* B: f. U5 t
 43. Compression mode : Lossy
  ( U: |7 ~  [9 x) N" l
 44. Stream size : 215 MiB (11%)& F3 |7 h) }' Q- R" j4 Q6 s6 N
 45. Language : Chinese
  $ ^. }& F6 y; Y$ R' ]
 46. Service kind : Complete Main
  . |2 d" d, d2 T4 K9 S: S
 47. Default : Yes, d4 I* E, Q% I
 48. Forced : No
  / R1 l# n, A! \, n  l) p/ `1 i

 49. 8 ?8 W: X, t6 a
 50. Audio #22 g, U' W$ h* H( f% ^
 51. ID : 3/ _! F% C) \& |
 52. Format : E-AC-3
  & o% L/ I0 n$ u
 53. Format/Info : Enhanced AC-3
  1 @3 H; I1 r$ r* ]# W6 X  y$ e, B
 54. Commercial name : Dolby Digital Plus6 y3 W' D' I# g( G) |' I
 55. Codec ID : A_EAC3$ ~, [# r, a! w( {
 56. Duration : 47 min 0 s
  ; R' f) N! @- N! M
 57. Bit rate mode : Constant
  9 ~5 t6 _5 M3 W, ^
 58. Bit rate : 640 kb/s2 Y8 r5 V- ~7 i* e. m4 \: H5 h
 59. Channel(s) : 6 channels5 X, `( e2 y3 L  m6 \* X, o
 60. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  3 u9 X5 I5 N. l+ J* W+ k
 61. Sampling rate : 48.0 kHz
  : X4 M) h2 y7 Z7 i4 H; E; t
 62. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  . t& v) A  ]7 d
 63. Compression mode : Lossy
  " i1 @* Q5 O5 o& D& D! ]1 ?. Q
 64. Stream size : 215 MiB (11%)$ A. O* K# d$ N; q
 65. Language : English- N* n+ |) F. S' f
 66. Service kind : Complete Main
  4 m! j' A* a0 o. k) b
 67. Default : No$ i( M3 T3 i- ~* K  O
 68. Forced : No- m; y+ A- T! g  z

 69. ! ^6 P! p! z" x7 n) Y4 {
 70. Text #1( e  i* j) t4 D9 L8 t+ ]
 71. ID : 4
  - P  P/ |( K8 i. \8 \
 72. Format : UTF-8
  7 r  N% v4 t% o) K1 D9 I  M
 73. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 U) u5 z4 q$ j2 u2 k# d
 74. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . g, @; Q% h8 n: j. Y# {3 ^4 s7 p# u* q
 75. Duration : 42 min 39 s
    ]" z9 H& H- j6 G. ?$ U
 76. Bit rate : 50 b/s& V3 |8 Z% \1 f7 c) d3 k
 77. Count of elements : 564
  # n7 J* D  o, }4 ~; O# @; r
 78. Stream size : 15.7 KiB (0%)
  % _% s; @0 d: P; c) s3 [
 79. Language : English
  * s% o- ]/ b% _; Y; d2 {
 80. Default : Yes
  2 n8 j4 I: A! L1 b
 81. Forced : No% `% }8 U( N& p+ a# I. B
 82.   C& ^. x/ }9 p" l7 t+ t6 y
 83. Text #2" c& }7 ?! z8 \" Z) b4 o
 84. ID : 52 P- |1 D- @/ ]0 y& N
 85. Format : UTF-8
  : r- L. ]4 j! Q! n( }
 86. Codec ID : S_TEXT/UTF8& b7 D) N( }8 l
 87. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 P9 _) r7 [) \- m' w. X/ @
 88. Duration : 42 min 39 s
  7 \( }- B! W/ H3 [
 89. Bit rate : 1 b/s. I* A8 t% t- D8 D9 o1 R
 90. Count of elements : 20' V0 c/ V4 Y" U5 k9 E7 u4 h
 91. Stream size : 483 Bytes (0%)
  ; @. z" V/ G- g+ p
 92. Title : Forced
  % ^  V; ]+ S2 h
 93. Language : English
  . I* T  k2 P  \
 94. Default : No
  ) C5 {8 ?) E' G9 ~& M/ M
 95. Forced : No
  * N0 a- y7 x' [/ Y/ A0 H

 96. : r4 L9 y- \1 [7 V/ z% n
 97. Text #32 y. G, w3 \+ R
 98. ID : 6
  7 [) K' G# c7 r' r! Q+ X
 99. Format : UTF-8
  2 {2 |. H2 N  N1 C" |* J$ b
 100. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ T* P/ s, X3 o: V3 x: C3 }! l
 101. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 U* w* f! f- x4 B/ }5 S
 102. Duration : 42 min 24 s
  , O6 O' x  F+ h: a
 103. Bit rate : 67 b/s- L4 }9 E7 Q- K8 b- ^
 104. Count of elements : 623' D% V" y& r* c- I
 105. Stream size : 20.9 KiB (0%)
  # R7 p2 k" F3 `9 K0 h- x2 R
 106. Title : SDH1 r7 g. q/ p* [/ m, ?
 107. Language : English
  . h; E$ u( q% M8 D4 P; y! Y
 108. Default : No
  " x& @, H6 o6 Z% ]0 S4 m
 109. Forced : No4 H+ o7 N+ z6 t8 M! T  ?

 110. ; n$ l; N  X" X) F
 111. Text #4
    ?5 p8 ~- [7 d9 k* U) V( y% e5 {
 112. ID : 7
  - \  S" v/ d! U8 R
 113. Format : UTF-8
  1 r# _! R# r, V
 114. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 N+ O2 e; r+ z
 115. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / r& ]. v, m) g9 h! Q! T( P. k' ?
 116. Duration : 42 min 41 s0 S$ \- R! n+ D0 |( q) y
 117. Bit rate : 68 b/s
  5 h3 @; ~2 q$ T' h% t- l
 118. Count of elements : 713- I1 i) q# I  I! H: g
 119. Stream size : 21.3 KiB (0%)9 K8 n% [" x- {6 b  i
 120. Title : Simplified (SDH)0 z% Y& f$ n1 N- U2 |! r6 y9 D
 121. Language : Chinese6 y+ T+ e3 N: w! n
 122. Default : No! Z! c- T! O/ C4 C
 123. Forced : No
  8 s4 N5 ?- M6 R1 r- W

 124. 8 ^" M+ U" M' a+ M$ p1 d
 125. Text #5# S, k$ s+ n. G0 p" w' b7 F6 s# R# p
 126. ID : 82 w# A- {8 n* f6 \3 M
 127. Format : UTF-8& P( H- M' w8 u6 |
 128. Codec ID : S_TEXT/UTF8# U: w' G: `! O. q& P& K
 129. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 O9 k* Z" f0 A7 W; R& o, R
 130. Duration : 42 min 41 s
  ( R$ x1 R2 u( i
 131. Bit rate : 68 b/s
  3 y$ {, Y5 D) F) O* i, k
 132. Count of elements : 692
  ) O. r1 S2 r" j0 s
 133. Stream size : 21.5 KiB (0%)
  9 |+ {9 ]" h4 l: ~0 Y& n$ C4 o, o
 134. Title : Traditional (SDH)
  2 j, S7 [+ _- V1 F( D" e8 F8 l1 f
 135. Language : Chinese( ]( v8 D, Z0 V) L; E7 [
 136. Default : No
  : v$ s* y# U0 w; a9 o3 I  Q! h! x% l
 137. Forced : No
  ' y1 P0 t- b* N0 f# C
 138. , F7 |: E+ [! s* [! A2 \! @9 [
 139. Text #6( n# u% a! Y" Q/ W) r
 140. ID : 9+ D) I( z7 g2 S9 l
 141. Format : UTF-8& Z. i0 p  r- {0 |6 G- t
 142. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 R8 ]6 q! S3 D  l
 143. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) k( Q* s; P$ a2 r; ?
 144. Duration : 42 min 39 s
  * C% ~- [/ v" E; ^
 145. Bit rate : 84 b/s
  6 K/ `  }9 R' z- {$ ?
 146. Count of elements : 562
  ( t" N6 Z( E3 M5 P: R) F) }- V  \
 147. Stream size : 26.5 KiB (0%)
  1 i) k- M3 D$ [2 {# R0 z  d' T
 148. Language : Arabic7 g) j3 ]1 Q. j, B
 149. Default : No
  ( K6 f5 H. A' _# B5 @) E' m
 150. Forced : No% @0 R' R# R* B
 151. 7 y0 u& \/ {0 _' O1 }! Z
 152. Text #7
  9 D1 ^. S* v( {  a  T. B+ [
 153. ID : 107 M+ \8 W- N5 Z
 154. Format : UTF-8& x( P9 n$ |" u0 ~5 a
 155. Codec ID : S_TEXT/UTF8, A! J  |7 ^& j6 F
 156. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 t$ T/ ^- `* y  V( B9 h. J$ t4 j
 157. Duration : 42 min 39 s9 p: K+ x1 S8 ~3 v+ C
 158. Bit rate : 47 b/s
  ) H. E& a3 R) o6 |! x3 j% s/ i
 159. Count of elements : 568+ e7 q* j2 F+ j/ W
 160. Stream size : 14.7 KiB (0%)" f! Y; w* e8 g* z
 161. Language : Czech/ `" x  q# P8 M
 162. Default : No3 b6 k' Z0 ~, x: Y9 Y( @& A# w( W- i
 163. Forced : No* S# N0 [, [, e" j' D% G& T
 164. 9 x# J# ?: U; r) e& T) Z- h! b3 J1 Y3 Y$ O
 165. Text #8
  8 }% y5 s3 g, B& f& X- C" \
 166. ID : 11
  3 C5 X! i. x0 I' Z6 ^8 k
 167. Format : UTF-8
  0 ~+ Y+ h( I+ J  k( f. e' N& I) I( b
 168. Codec ID : S_TEXT/UTF8% i  W4 n* H: t2 }
 169. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * m! X% s  i4 I6 B) G& P) a2 {
 170. Duration : 42 min 40 s
  + a) G8 \; {; g$ t! Z
 171. Bit rate : 50 b/s0 M6 i5 i' I1 _- r) X5 H
 172. Count of elements : 406
  4 N0 V$ ^7 W/ o; g
 173. Stream size : 15.9 KiB (0%)
  # f* U2 b3 ?% F( _5 j7 T8 |% Y
 174. Language : Danish8 i: M/ W( ?" S
 175. Default : No0 q9 d! h: f- l3 o; `$ _& U. J
 176. Forced : No
  " h  C# ^3 i9 Q, s" O: ^

 177. $ A0 n: K5 q; Z$ C3 ]% D
 178. Text #9! Z& v  ?  c/ j
 179. ID : 12
  " {- I% L; `3 L4 ~6 f) W' I8 L$ W: J
 180. Format : UTF-8
  & H6 ]' U; J. d* x6 t' F
 181. Codec ID : S_TEXT/UTF8+ T% O9 j( ~3 s! Y
 182. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% h0 z) a6 P+ A  X: G5 @) j
 183. Duration : 42 min 39 s
  4 j5 L& {8 X, Z1 S, j( r! t% f0 E
 184. Bit rate : 46 b/s" r2 ^2 R2 p! e5 K% y. I  ~( \2 T* _
 185. Count of elements : 524
  # y% z* E$ P0 s& P% f* w
 186. Stream size : 14.5 KiB (0%)
  " Y# T; x" `1 }) ^- K; `
 187. Language : German5 d" E! a/ T) P* v4 {: M' L
 188. Default : No0 u) z4 B3 x: L1 w& l3 M5 o$ Y$ M
 189. Forced : No7 y7 X9 v1 c6 b* X

 190. * i7 N# C, Q9 I9 S; Z$ M
 191. Text #10
  9 d- e' z/ Q# w
 192. ID : 13
  9 q# V0 T2 p4 |9 w; m' R. v) \
 193. Format : UTF-8" K0 }- ]" j: j. h
 194. Codec ID : S_TEXT/UTF8  N( v1 Y3 a9 S+ C' p( J8 m
 195. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    `# Y) k4 r& K& C
 196. Duration : 46 min 27 s2 x- K8 ?7 @2 Z7 [0 v# Y( E4 R
 197. Bit rate : 76 b/s0 Z+ x9 r9 B2 k* }
 198. Count of elements : 547
  ( R' B. H* _+ H
 199. Stream size : 26.0 KiB (0%)
  + U8 Q! M! C3 C. \+ `
 200. Language : Greek4 Y$ f" ?" |8 r* k7 v  j1 }
 201. Default : No
  ! H5 w7 c/ h  C3 o  c
 202. Forced : No5 A0 V/ l" [: o" K* H* T
 203. % J& ?! ~1 ?* h: r
 204. Text #11
  2 j7 q0 b. I7 c& r4 k
 205. ID : 14
  - M) E) x" E: q4 D! z7 [
 206. Format : UTF-8, U/ n/ t5 ]* X& g" }  W; r, J% z7 I5 i
 207. Codec ID : S_TEXT/UTF8" q' I& g' G. S* ]
 208. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 k  `/ k. H. v; X* O
 209. Duration : 42 min 39 s  z9 F4 L( r0 Q9 o5 y
 210. Bit rate : 46 b/s
  , t6 b) x. @' A/ v1 K' E
 211. Count of elements : 5659 F  v. B* a3 s) \* p
 212. Stream size : 14.6 KiB (0%)# n$ X' Y( e9 l4 a
 213. Title : Latin American4 h1 G& h$ ]  H+ V! a3 t4 d
 214. Language : Spanish
  ' H7 ~6 |3 ?2 x# _) w
 215. Default : No
  4 d, F: L3 s0 P, F& R* h/ D
 216. Forced : No
  3 t7 n7 K/ e# q) h3 d! M. l) S
 217. # o' u. S- w' I. c) R
 218. Text #12
  1 s0 t4 W; Q, D6 U7 J* `
 219. ID : 15
  & w6 K% }; ~5 Q. A
 220. Format : UTF-8* R9 [2 H! m2 @
 221. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 ^1 z0 u) x. U1 E7 @7 c9 P5 a( A. _
 222. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , ?* L! N3 }) S6 A$ f# v. s6 `
 223. Duration : 46 min 30 s
  / l6 C* [, k9 F
 224. Bit rate : 43 b/s
  " N2 t% t+ K) ?+ T7 O  {
 225. Count of elements : 545- q1 y9 d1 {4 W0 \" d4 G
 226. Stream size : 14.7 KiB (0%)
  . J8 v  X$ x! J: o# t6 f
 227. Title : European
  5 j7 O! _, V4 n, }2 @
 228. Language : Spanish& W! M" c7 j! M. k
 229. Default : No# P' g. h' g# V% k: C+ n( D" t% }
 230. Forced : No
  ) j8 B' ^9 K* a5 X3 d6 `
 231. 3 k" }6 j6 I0 v3 R6 G* _
 232. Text #132 t' {  p# {& s  Q. T- `7 s
 233. ID : 16) B# f1 d6 x4 X, g( {
 234. Format : UTF-8
  % s0 v+ O) P' h+ u/ l
 235. Codec ID : S_TEXT/UTF8' f- W2 ~" Z5 _+ ^/ o2 m
 236. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 z, i# b2 X; T6 q7 B9 K  _4 X
 237. Duration : 42 min 40 s& T1 b4 E$ }: {4 @9 X, u
 238. Bit rate : 42 b/s, d. j) H" A8 {$ q9 |
 239. Count of elements : 405* f5 S% \% |  R$ ~* h
 240. Stream size : 13.2 KiB (0%), W3 R, c& }% u! M* E0 R
 241. Language : Finnish
  % u1 q8 m, A: H' ~( R
 242. Default : No' S7 U, I$ o" H$ z
 243. Forced : No9 N. K7 w) [3 X  n3 f
 244. / B7 _2 e6 ?0 @- [
 245. Text #14  L* G- f) u' A3 u
 246. ID : 17
  6 _9 U3 C, k  e
 247. Format : UTF-8
  % s: c/ j3 G. i7 e2 o
 248. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , y* t7 m) |" x# x$ b7 f: {4 D
 249. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( H. u# H; c4 r% l) t
 250. Duration : 42 min 39 s# d' X7 }' o3 R. _
 251. Bit rate : 46 b/s
  : G) O- u- t: d! q- t+ x
 252. Count of elements : 566
  : h4 H" b' y: H) m+ F* P, }
 253. Stream size : 14.6 KiB (0%)
  9 f$ j5 |. c! e6 \. K) c
 254. Language : French1 Q: u3 x# R( o! x
 255. Default : No
  # N2 l8 t( }8 N% x6 P  E: n: p
 256. Forced : No+ \4 h4 r, U- M! d

 257. 6 j. F# d  |( R
 258. Text #150 }" \# ?& n2 c7 z
 259. ID : 18  ?# |' }; V. b" @; l
 260. Format : UTF-80 P( |/ H+ ~. Y/ Z1 m1 E" @  h5 ^1 A
 261. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  + i& M5 U0 Z- B) B4 D4 O0 d4 d
 262. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# L5 f, k5 l9 I& N* l( g& i8 A
 263. Duration : 42 min 41 s
  " a1 M, {- m) G) _( I
 264. Bit rate : 82 b/s
  8 I3 N# S/ S$ a
 265. Count of elements : 563
  8 |2 W7 y% j+ Q3 T2 Q
 266. Stream size : 25.8 KiB (0%)/ H) }" K- U2 R, w
 267. Language : Hebrew
  6 Q. d0 U- y4 I5 h" k+ I& K  E9 H
 268. Default : No
  % @0 l* ~# M( R+ w
 269. Forced : No
  5 T2 K/ y* z1 F  s* l) x# m
 270. " Z0 J/ n; Q( ?6 l: R& m, q0 K
 271. Text #160 Q( [4 Z9 Q. P# O; Y
 272. ID : 195 v  y, [8 y6 n* c
 273. Format : UTF-8- |: S3 z; h/ e7 j0 E
 274. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / o4 e0 {* h* {7 r( l( k
 275. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' g7 b. B$ k+ J0 U9 H; n/ }! {; T
 276. Duration : 42 min 39 s. L& o7 V3 ~0 _
 277. Bit rate : 39 b/s2 z% G" J1 B- @: _
 278. Count of elements : 5608 b, H& T2 u; a$ E! o& o( J$ c
 279. Stream size : 12.2 KiB (0%)
  - y' R  x3 }/ x9 ?
 280. Language : Hungarian6 G* Q. t+ [3 O. M: j
 281. Default : No
  1 w: N# c4 Y. c  U% v) q6 r
 282. Forced : No
  / h! ^% e+ }) o5 M2 a

 283. 6 c4 C. j: k1 u' V6 K
 284. Text #17
  6 b* G( v; t: d! l
 285. ID : 20
  7 M6 \: U9 ]6 V% u0 `- \
 286. Format : UTF-8
  4 c6 n3 H1 y' u; v) Z; F
 287. Codec ID : S_TEXT/UTF8  u  o' v) i% I" f
 288. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 k# T1 Y2 q4 N  B" Q7 c2 e9 o# |
 289. Duration : 42 min 39 s
  3 m! W1 ]6 g- _% p
 290. Bit rate : 48 b/s
  ' K! Q: A( N7 q% H) D( g
 291. Count of elements : 567
  & o. H! ?" q# Z- \" V
 292. Stream size : 15.1 KiB (0%)0 P9 Z4 D2 P4 G2 W4 r2 I5 f
 293. Language : Indonesian4 }( C2 I" S" [
 294. Default : No
  0 S/ X0 v0 @! }
 295. Forced : No# U! {. z2 m. X1 r& F* r8 L

 296. % B5 y. k6 \0 U, n
 297. Text #18
  . F! M2 R8 `$ [, H. n
 298. ID : 21
  3 t% Z) ^. m7 E2 d- G) `
 299. Format : UTF-8
  0 u3 X& O0 T5 e
 300. Codec ID : S_TEXT/UTF8& ~* u" N  S  b% h9 t* O- u
 301. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' |: M( T  k5 |0 y, f( u' U: v
 302. Duration : 42 min 39 s
  ; {" }" N2 R% M5 _% P& h5 v
 303. Bit rate : 46 b/s
  $ C3 n& D& a) ]4 A; k& y
 304. Count of elements : 5636 V! f) x7 e& i) r- H4 M# y: B  D
 305. Stream size : 14.5 KiB (0%)
  ( Q9 U& \# \9 r/ W
 306. Language : Italian9 Z# g6 r. c8 e3 \4 ?; @
 307. Default : No3 `: ^" O/ C/ N4 `" C+ \% T- t3 z; }* H
 308. Forced : No
  2 |8 \* X2 r3 d" A4 t2 g; y1 `5 p9 N

 309. . U4 t8 E% S# ]* F8 K
 310. Text #19- ]8 k3 s$ N  B& W3 }
 311. ID : 22
  7 N+ x" U; n7 ~1 g7 n' c7 G. M
 312. Format : UTF-8
  5 c5 @6 V# x7 Q5 G2 r6 _2 o4 z
 313. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & k% Z+ x% B$ Y1 C8 w' N
 314. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + w8 u; J# F8 `/ ?9 C3 `5 I# h0 S8 C
 315. Duration : 46 min 27 s
  : }- y  m7 m5 w0 X$ u9 _. g
 316. Bit rate : 46 b/s
  ' ^; s8 @) y0 F$ M  }" o) }( d0 Q
 317. Count of elements : 511$ q% r# q3 y2 d6 a$ U! {; v3 \
 318. Stream size : 15.8 KiB (0%)8 N' @0 u; p& g
 319. Language : Japanese
  / e, W$ u: K9 X; V
 320. Default : No
  6 Q$ W* v) y7 i, Z2 h
 321. Forced : No
  ( P5 I$ U/ P5 _2 R2 c" S

 322. 3 F6 @- O9 w: T# R) l
 323. Text #20
  9 C1 z# _7 Y. S2 _
 324. ID : 233 n% n; y& J  O1 U2 F5 o" L
 325. Format : UTF-8
  1 A. M7 H, w, ~9 D' ^& j
 326. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " P+ L" z3 d& D! _1 g
 327. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( X6 T4 k% x+ F
 328. Duration : 46 min 22 s
  6 T' a' T4 C3 t
 329. Bit rate : 55 b/s
  $ f# j( }' v$ p: H) {. G
 330. Count of elements : 5661 O) @0 c/ o& J4 F# ?( d+ a7 V2 A
 331. Stream size : 18.7 KiB (0%): E  l& J+ G5 q6 x$ j" ?, ?
 332. Language : Korean
  . \+ D" S! S1 D0 N) C- ^, R
 333. Default : No# y1 c. X* o, r2 \
 334. Forced : No
  ; Y0 d) u5 O! y
 335. # o/ l: @; h5 x! B
 336. Text #21
  4 y) Z; p  X( v; ]0 q- b3 C+ |
 337. ID : 24
  . r0 @8 u# b, c- F
 338. Format : UTF-8; G9 |( A/ O/ k  Z' t9 Q2 n' H* X" r6 W+ ~
 339. Codec ID : S_TEXT/UTF8' F. ]3 R6 N" |
 340. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " t  E! t+ k* g8 S/ Q+ {# n  ?
 341. Duration : 42 min 40 s
  ) D  k- X( d+ ^  m5 G* O
 342. Bit rate : 51 b/s( L" B; Y" n0 S) G5 z; i/ L2 u; R
 343. Count of elements : 406- p* m: k' L3 \0 g+ o# ?0 m
 344. Stream size : 16.2 KiB (0%)
  3 W, {3 N! h( J9 ^% t
 345. Language : Norwegian Bokmal5 `) c8 X/ R2 @1 w8 O: w
 346. Default : No
  ) O/ P  M; W' `; Z6 t, K6 @1 f
 347. Forced : No
    U: H0 G+ `% M! q" S$ G( j! J( W8 T( M: _

 348. 3 U6 K3 R" m6 x" N
 349. Text #222 n7 e! n) p; T4 e( X! ^6 H
 350. ID : 25/ o7 A  S- E1 K4 q- W4 b
 351. Format : UTF-83 z; l: _6 d) u+ a0 _
 352. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 ]5 }& B& ~5 q
 353. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ R; D9 Q& u# b3 b
 354. Duration : 42 min 42 s
  ; J& p2 p4 l. o' u* T7 f
 355. Bit rate : 42 b/s& [3 z1 L+ a3 s# O# z
 356. Count of elements : 371
  2 |6 w6 M0 q2 {* @
 357. Stream size : 13.4 KiB (0%); ?( G$ a1 Y6 S1 U
 358. Language : Dutch6 w6 a/ g) e+ e
 359. Default : No9 h! M& X4 C4 Y
 360. Forced : No5 W7 j7 G& a- @* E0 t- X+ o* d4 G

 361. ; r+ ~; c% [6 ^9 l2 t
 362. Text #23
  . x2 Z$ a& T) C5 t
 363. ID : 26
    x' H" u9 X* r& w# k
 364. Format : UTF-8# a9 ^% A# z8 G' [* \
 365. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " E/ Z4 x; a& d
 366. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / h8 I  X1 D& c* K) d
 367. Duration : 46 min 24 s  H6 N7 R! \: U: f
 368. Bit rate : 34 b/s
  0 v$ g4 }6 z# _. V/ \5 i
 369. Count of elements : 5312 B/ Y. H# X8 N0 _4 R
 370. Stream size : 11.6 KiB (0%). Y! C5 ]+ T) ?5 }4 K+ C6 j: ?
 371. Language : Polish
  " A# t" N7 _' |4 d5 |* @" a; T
 372. Default : No
  # n: e4 [% P; ~7 s- r5 q
 373. Forced : No6 A3 i, I; f& _- r  {, P' u

 374. , I4 m; A+ S2 g. |5 p1 H
 375. Text #241 H6 i' _% o5 `
 376. ID : 27
  4 L( I( m9 U, o- }' P2 c
 377. Format : UTF-8
  ; N* N% F/ S8 D1 W4 h
 378. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . h- c  Q! O5 k& @* G$ k8 q
 379. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : Q* {7 P: ]$ G$ Q- n/ Y6 o
 380. Duration : 42 min 39 s
  , v& u# P% ^: s* A* G6 Y
 381. Bit rate : 47 b/s
  4 S0 b  e& s5 P4 w$ F
 382. Count of elements : 539
  , k7 L+ [" k+ ?$ b' {8 P" W' A
 383. Stream size : 14.8 KiB (0%)
  4 D) i% ]1 d  Q0 n
 384. Title : European% H# n4 B1 C! v5 G+ t
 385. Language : Portuguese
  0 }4 x3 k4 H( V8 Q9 w9 `: Z3 F2 s
 386. Default : No
  7 P  f. V4 |9 G+ m
 387. Forced : No* J! z# D; x+ x  f/ G! Z: b
 388. 5 Q. s% g# G* }% J% h8 s, q& L  [
 389. Text #25
  : O3 \- I' e( B" o7 w' X
 390. ID : 289 _. V  g7 Y% l: Q% \
 391. Format : UTF-8
  # l1 z  T% c: ?* {! \. R
 392. Codec ID : S_TEXT/UTF86 g( z0 m. u1 [
 393. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # r7 @) F# `9 d2 `
 394. Duration : 46 min 25 s. p0 Z5 \  K7 W' ]* n: {' m( {
 395. Bit rate : 42 b/s  A4 V( @6 M6 D, B# I, r5 N
 396. Count of elements : 5404 G" g  x7 C/ ~# y2 X/ \# X  A0 @2 L
 397. Stream size : 14.4 KiB (0%)
  " n+ c+ m2 Y( s& w: J& U$ B6 \+ c
 398. Title : Brazilian* _( W" _9 U9 J* V. w3 n
 399. Language : Portuguese: h" Q6 t6 H5 H, ]9 P  a+ {
 400. Default : No
  5 w( C0 t! s7 ]5 Q8 Y# [# Y
 401. Forced : No. V" ]) u, n( b0 }

 402. : I! ?! ~/ Y) b* _" q5 s9 |
 403. Text #26
  7 w+ b6 g1 j6 \2 w- `% _
 404. ID : 29
  - A4 \/ S! s1 u% \/ o
 405. Format : UTF-8
  / }; b* V6 q* B9 |' S+ B) I+ v% K
 406. Codec ID : S_TEXT/UTF8# N1 }3 s; S$ @' Q6 F' h
 407. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 Z- ]) b" r% y' V* J2 d
 408. Duration : 42 min 39 s  R' E4 k' k! A( ?& E
 409. Bit rate : 51 b/s
  % S5 o3 P6 f- R. {5 ?9 h( a
 410. Count of elements : 570$ P$ n3 K) V5 Q* l6 E2 Q
 411. Stream size : 16.0 KiB (0%)
  5 n* i$ M0 S& o/ p0 _+ ?9 X
 412. Language : Romanian. x3 I+ T$ r' I+ e/ r
 413. Default : No
    b! ]" o1 v& u' E  G6 n5 I( ?7 A
 414. Forced : No5 E0 Z- H$ r$ ~+ ~0 ~/ M$ ^
 415. 5 [# U4 N8 @: o! ^; _6 k
 416. Text #27
  " E6 z- I% s" Q5 ^
 417. ID : 30
    N8 l: J. M* @2 W+ [1 k
 418. Format : UTF-8. D! C- z. i  V+ Z7 w1 U8 r
 419. Codec ID : S_TEXT/UTF86 ]$ B/ f" Y$ u$ S4 A+ _
 420. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 y2 [0 A3 }* S% {/ `4 {
 421. Duration : 42 min 40 s1 y& \, y0 u) W# k$ i  C1 l+ |9 Q
 422. Bit rate : 81 b/s
  3 }- C, D8 ?+ @8 [/ D1 `$ u) `" @
 423. Count of elements : 571" @" \7 l& m& ^" }8 q2 Q) o) [4 |
 424. Stream size : 25.4 KiB (0%)
  & I. C) f9 T$ G% F: D  \
 425. Language : Russian
  2 R) X, X; U2 r; W
 426. Default : No
  7 b! S/ c0 J6 r: a( Y
 427. Forced : No
  8 n, ]. g$ r) T& ?0 n0 N) \

 428. - t  W0 {' ]' M% s
 429. Text #28
  ( t1 B5 G) Z# S- k3 T4 N7 Q, g
 430. ID : 31
  # Q2 A5 W1 }* K* D6 J
 431. Format : UTF-8. q* Z) T- ~  ^* _, }4 |+ B( J
 432. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % L5 H1 D; Q3 b! R: f
 433. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  J% p( L1 z3 g1 d4 P& \& y
 434. Duration : 42 min 40 s( b( I0 J3 u, C9 q, ?6 ?  C6 s! t
 435. Bit rate : 48 b/s
  1 X! \; R4 L# g5 ]
 436. Count of elements : 404
  : f! w9 h8 @% |
 437. Stream size : 15.3 KiB (0%)
  % N) j4 C0 a. @$ {8 f" X: V
 438. Language : Swedish
  ( V' k/ Z) C% I" x
 439. Default : No
  0 N1 X9 H! p: l* n0 ?: y/ k
 440. Forced : No3 M( f; [; W7 g2 q5 P% E
 441. & a) K; v9 a' q, [& |; A
 442. Text #29" W* c6 Y% o! d: t: P9 _, h6 g
 443. ID : 32
  9 @4 U" t) N1 {* S7 O
 444. Format : UTF-8+ G/ W6 r0 A0 `3 b/ P' ~% ~, K
 445. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & ~- x$ L- t  P/ r5 |
 446. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ x, p- u& m6 E: |4 z
 447. Duration : 46 min 22 s8 e9 z- a. f( E
 448. Bit rate : 117 b/s
  ; p# u# q2 Y# M- C8 \0 Z- E  h
 449. Count of elements : 570& z) {, }( r# f" n3 {: A7 N7 v
 450. Stream size : 39.9 KiB (0%): {: h& C/ H0 X; Z$ e* G
 451. Language : Thai
  ; f1 o0 q3 D) K# M( c, [. C7 }! T8 F
 452. Default : No
  ( _0 e  s* C" m& I" T
 453. Forced : No- N: d7 W5 J4 a5 R) s# G8 ]5 i

 454. ' d0 `  ]* ]2 t
 455. Text #30) O" F# c7 j1 s% o8 U+ j) I' a
 456. ID : 33
  " }6 ]  v, ]9 h1 ~* I* `
 457. Format : UTF-8/ h6 p5 u8 R, [6 o6 R
 458. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 A, L2 k9 o" d( y0 u
 459. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: n$ T! d2 e8 z) V/ n
 460. Duration : 42 min 39 s1 o" R* M+ |" p& u; V, `
 461. Bit rate : 49 b/s# X! n5 Z  n' m; W
 462. Count of elements : 560
  6 p: b0 J3 j$ t' T' Q
 463. Stream size : 15.5 KiB (0%)
  1 E1 c4 _/ u+ h( E; T9 V: B
 464. Language : Turkish7 _* B: f/ `$ ?$ M
 465. Default : No
  , z* z6 {, N9 N% b6 e7 e6 u
 466. Forced : No
    W6 H( c- G5 I. j4 U

 467. - s2 d. ~. i4 d8 a  l# o+ g
 468. Text #31
  7 H. m* _) X2 o* o# Y
 469. ID : 34$ T7 o% H* f7 n* V
 470. Format : UTF-8
  + S2 X) _* p' c0 t! a* r2 [/ g
 471. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( }" C( n% ?; H" l/ r2 Y
 472. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, }' g8 q* y2 Q* m
 473. Duration : 42 min 39 s
    ?5 y0 j; e! M2 E8 y8 }
 474. Bit rate : 62 b/s0 T0 Z! N6 t) w
 475. Count of elements : 5681 @% U7 r4 K& @9 ?% q7 }
 476. Stream size : 19.4 KiB (0%). j: n- m6 Q+ u, `0 G* e. ?
 477. Language : Vietnamese
  1 i+ ?" Z  P. V; M
 478. Default : No
  + F1 L: [+ q$ K; T
 479. Forced : No6 X- B  U. a# }7 C

 480. 4 u9 S* D$ g; k$ i: Y* ^
 481. Text #32
  " d! v' Z. T8 U& T: D
 482. ID : 35
  5 c2 \: Q& X4 k0 a: g
 483. Format : UTF-8
  0 ^8 I- ^+ P9 ?. G: `- w, `
 484. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & t; \: J$ s: K4 E7 r" Z
 485. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ u+ s) K$ s: V% u$ V
 486. Duration : 42 min 25 s
  & X( i& Q$ l" U6 ^5 ^, K# ~- R
 487. Bit rate : 53 b/s" i% I: P  E1 D# F/ Y' Z8 X
 488. Count of elements : 604- J& k! A* `+ u# l: o& }: Q
 489. Stream size : 16.6 KiB (0%)
  6 k% `3 y8 v/ ?$ x% q' p6 y
 490. Title : Cantonese, d* s$ a; P- f1 @9 @; w/ W
 491. Language : Chinese% g  ?3 `2 v, N: R
 492. Default : No
  & S0 K/ L$ v3 v& ^' t7 Z4 m9 j
 493. Forced : No+ j" T* m9 y( m

 494. $ T0 g4 G0 l& m% D) q: D
 495. Text #33" M  ]; B8 z$ k% \* n1 P; ~; H7 o
 496. ID : 36& P' e/ @/ G0 t; U) f
 497. Format : UTF-8
  + j2 n' i: C, ?0 f4 A4 v- P
 498. Codec ID : S_TEXT/UTF8( W) n+ Q, y' f. f' M, w" {
 499. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 i( D1 Q+ b" w% O; a
 500. Duration : 46 min 8 s
  5 `( @) H. ^" T1 t5 U
 501. Bit rate : 48 b/s7 q! j. h  I) q) c
 502. Count of elements : 5954 r4 u# B' a) W8 Y  R' ]
 503. Stream size : 16.3 KiB (0%): v4 q( T2 A" y
 504. Title : Traditional  N$ U4 O! U! i/ m' r* Z
 505. Language : Chinese( b$ {. k/ z8 W
 506. Default : No0 ]7 {  b* Q+ q  K
 507. Forced : No
复制代码

9 f& u# ^1 ~  w$ ~% E$ z* I) x- a$ ]  G" ^  c, k" o

0 C$ K  c3 r' Y. O* B; Z
( `/ j0 ^2 q8 n$ V3 g
7 T5 [3 N/ i8 ]. n
) `: k1 }2 a! V: B  ~% |1 G
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-12-10 05:52:32 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-12-10 15:11:25 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-12-11 15:09:44 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-12-11 15:38:22 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-12-16 14:39:51 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-12-20 19:47:28 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
bsuo_120 该用户已被删除
发表于 2019-12-25 03:35:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-1-3 07:50:50 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-24 11:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表