HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1951|回复: 15

[1080p] 公子多情[粤语 英文字幕]The.Greatest.Lover.1988.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DD2.0-FGT 10G

[复制链接]
发表于 2019-11-27 12:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
6 X6 S. t) @0 Q6 @0 V
                               
登录/注册后可看大图
0 D' s  [5 N6 m! ^+ q

9 Z* M( _/ e! @* }1 R" F◎译 名 The Greatest Lover# y. p# F) l2 B
◎片 名 公子多情$ S' M) B2 r) @
◎年 代 19884 z7 A8 H8 P1 K4 B* \$ ^4 M
◎产 地 中国香港
9 E7 Y0 ]" b0 }6 ~! {: C◎类 别 喜剧 / 爱情
% m0 l, e  r) Z; n' m◎语 言 粤语; e8 u& Q9 f# f- x
◎上映日期 1988-07-30% J" U9 \, V) h% b- h
◎IMDb评分  6.2/10 from 133 users
3 a: C1 [' ^0 I& E. e4 N◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt00952365 d$ D, e& p. i0 ^" K* f
◎豆瓣评分 7.1/10 from 3776 users! V  S7 P1 F: c& U9 T% o
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1304813/
3 C# ]5 v5 k, a* F, M( O$ G& k◎片 长 115 分钟% J+ z# x6 G' j- ]% ?& K2 M  Q+ K
◎导 演 霍耀良 Clarence Fok Yiu-leung
' Q1 I9 k, B" u! F! _& Z6 n◎编 剧 麦当雄 Johnny Mak / 萧若元 Stephen Siu
2 R" x9 W: I8 Q◎主 演 周润发 Yun-Fat Chow
! x1 A1 N# A6 D/ ?* T4 d$ M4 S     梅艳芳 Anita Mui
% Z6 `7 T+ `3 E! a3 \0 r     利智 Nina Li Chi0 Y3 Z# e5 V8 G0 v
     曾志伟 Eric Tsang8 G; A% n+ b) o8 q& m/ t
     李美凤 Elizabeth Lee) U" Q9 x( K" x
     王青 Ching Wong
: h/ l: _0 f8 }' [# }0 T
- N! B/ W$ j+ ]7 h; C- R4 t- N  _
◎标 签 周润发 | 香港 | 喜剧 | 梅艳芳 | 香港电影 | 曾志伟 | 1988 | 搞笑0 Z" }* J( ^- `5 @) x' t+ O3 s

- j6 H3 p" p2 G" A) x◎简 介  $ h, d: G/ |5 @& @: H
5 B, O8 [/ ^. Q$ Q. c. X& G9 e
 富商施头(王青 饰)其貌不扬,在某次名流聚会上被美女Lychee(利智 饰)戏弄,怀恨在心,并扬言报复。偶然机会,施头遇见来自大陆的前进发(周润发 饰)、高佬伟(曾志伟 饰)和傻鸡(成奎安 饰)。他灵机一动,希望让前进发假扮贵公子勾引Lychee,并请出仪表教练Anita(梅艳芳 饰)对其进行贵族礼仪训练。" ~/ Z4 W* ~5 l- H
 苦于在香港不见出头之日,三人一口应承下来。经过一段时间的魔鬼训练,前进发在随后举行的印度弱智儿童基金晚宴上大出风头,将Lychee在内的一干美女迷得神魂颠倒,甚至连亲手将其调教出来的Anita也不能自已……
 1. Video
  / D7 A2 {7 F+ i  p* J0 X
 2. ID : 1
  $ t6 I# \5 x5 i9 _/ E8 r
 3. Format : AVC
    F; ~( h  q# M" m: N, R9 T, S. a
 4. Format/Info : Advanced Video Codec" S/ J0 H0 m! P' {
 5. Format profile : High@L4.1# F* p! ?, ~6 p
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames* j  h9 }9 @4 |4 K) X) q2 c
 7. Format settings, CABAC : Yes
  # R! K! m1 }8 I/ [$ D
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames/ j. z/ X2 t4 b, y0 o2 X
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  " R+ B+ A- d( z0 y% |1 X
 10. Duration : 2 h 0 min1 F- b, L8 |4 e+ T+ H
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s. o$ K" S, \* O" u- ?, G8 X
 12. Width : 1 916 pixels8 W1 c  \% q) W! J% B: s  i
 13. Height : 1 036 pixels
  ) K7 ?% F$ T& ^* o9 z
 14. Display aspect ratio : 1.85:1
  0 S3 C5 E( o2 P4 i* q$ U. c% o
 15. Frame rate mode : Constant: c: Z: D/ u1 F7 J
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  & ~; r# R' }7 S0 ]! E& d
 17. Color space : YUV! k, d9 e5 L9 a$ z
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  . Y+ {1 p& \2 @+ h, p4 c8 c
 19. Bit depth : 8 bits& H, q$ t. r6 U; ~
 20. Scan type : Progressive
  # X0 l, @3 B$ D1 g$ {" A
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.241
  ) t7 k/ x1 t7 Y4 ?
 22. Stream size : 9.71 GiB (97%)
  3 q% t/ ^$ i% q1 P
 23. Title : The.Greatest.Lover.1988.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DD2.0-FGT
  " i* U$ V, E8 H3 }3 c" y
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef25 u% E8 n7 q% c, H, b
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.002 v' B6 T1 {& g. m) m/ E5 j
 26. Language : English
  6 J$ F* v6 L; B. Z
 27. Default : Yes
  8 _" A) ?$ g/ U7 f& P4 o6 s) N5 ]
 28. Forced : No
  6 S4 r6 u  A0 Y
 29. - c9 y. a, o. ^  N
 30. Audio0 a1 p& s; H) p+ ]0 ^* N
 31. ID : 2
  ) u( g, P7 ~, R2 j! g# B
 32. Format : AC-37 w" Y: Z+ u. `% l
 33. Format/Info : Audio Coding 3: F- v+ `! m2 `" A$ r: i
 34. Commercial name : Dolby Digital
  " ]6 _  X, R% P" e! [8 y
 35. Codec ID : A_AC36 m7 I' o( J, K" `7 X, {. M
 36. Duration : 2 h 0 min
  - q6 q4 p: }: a  G
 37. Bit rate mode : Constant
  & c' }9 N7 ^& q
 38. Bit rate : 384 kb/s
  " ?, r" Z. i# i# R2 I
 39. Channel(s) : 2 channels) K, i( s  q8 W
 40. Channel layout : L R
  " l' E5 Y- J- ]" x- l. o- |
 41. Sampling rate : 48.0 kHz$ e. O/ c4 ?2 ~
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  ( \3 t0 [/ ^- o: q
 43. Bit depth : 16 bits
  . V  |, _3 \: F2 A7 G$ |$ x) _
 44. Compression mode : Lossy! E  H' T9 f. S! ?2 Z/ X" {# h
 45. Stream size : 332 MiB (3%)
  ' ~. y7 q8 ~- F' `& Z: ^* g
 46. Title : The.Greatest.Lover.1988.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DD2.0-FGT
  % z& O  S) N( v4 N, C
 47. Language : Chinese8 _! I* }2 {! q, F# \7 H  p# y
 48. Service kind : Complete Main1 v. M8 O. j2 \# W$ l" y8 b
 49. Default : No4 ~/ ?" v" E: ?. h0 U" }6 K8 k
 50. Forced : No
  ; B4 a" y$ R( Z; \, _5 q
 51. & U* K8 u& n7 A  n8 n& O( W
 52. Text
  3 B' {+ ~9 b6 J( i
 53. ID : 3
  ! p& M4 T/ U  v2 V2 n) ?
 54. Format : UTF-8  W. o; ^( e& \2 ^) ~. b) f1 o3 D3 s2 h2 z
 55. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 r; @: X3 L* }* O
 56. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 H, z- C- v% A" k" l. l& F, X& p* U/ n$ {
 57. Duration : 1 h 57 min
  # E' T: }% k, o; H3 E# {- D
 58. Bit rate : 80 b/s
    _8 q) }4 h+ I8 h
 59. Count of elements : 22281 A  u% L2 ?; H" a( S: E5 p
 60. Stream size : 69.2 KiB (0%)
    a( A5 w; U; @, G/ u; D
 61. Language : English
  . f- ?. k" N; ~7 m- J+ e
 62. Default : Yes
  - G" D" i& P/ z0 h) L" b: O
 63. Forced : No0 l4 i$ G# j( v: F% F- w5 _4 @" j
 64. 0 V' j* `' n  B8 I
 65. Menu
  4 L5 e3 D; G8 h$ y# I+ A4 i
 66. 00:00:00.000 : en:Chapter 01% N- @/ `% @- H9 @$ Y+ X# d
 67. 00:11:52.541 : en:Chapter 026 _( P8 W1 |3 {* s* s3 q
 68. 00:21:21.125 : en:Chapter 03
  2 i: C# A4 U, V; x' G
 69. 00:32:42.041 : en:Chapter 04  b! H5 Z6 ^. E" q
 70. 00:39:15.083 : en:Chapter 05
  & C! z1 g! n* C, B* Z
 71. 00:50:11.083 : en:Chapter 06
  4 A# O! H- \' Q7 T' u, }2 e' u
 72. 00:59:38.125 : en:Chapter 07
  8 C8 c/ q! F) W; P0 X, A2 q
 73. 01:12:01.416 : en:Chapter 08
  * G: S$ A3 d6 O$ F
 74. 01:21:12.083 : en:Chapter 099 X/ v$ z% x# L( v$ F9 M- Q
 75. 01:30:19.958 : en:Chapter 10  w  P, S( B% \7 ]1 {
 76. 01:40:48.625 : en:Chapter 11
  6 p6 b  n1 `( ?: v, u2 d: ?/ y
 77. 01:54:09.583 : en:Chapter 12
复制代码
! @! h' F  y$ h# ~5 g  W4 f$ y5 l
3 i$ Y+ n: H8 x/ C) i
6 P8 I3 p' r, r  W. h: B
; ]3 K5 V( h) U  N  Q
! S- w$ I  k$ T$ w! l; w
/ Y; a4 R4 L9 J* F( o9 B
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-27 13:17:03 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-12-9 21:14:55 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-12-10 00:05:40 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-12-10 00:12:23 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-12-17 08:05:09 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-2-8 21:54:33 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-12 15:49:08 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-12 23:05:10 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2020-3-13 00:17:03 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-25 20:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表