HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3088|回复: 26

[1080p] 情圣[粤语 简繁英字幕]The.Magnificent.Scoundrels.1991.CHINESE.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-NOGRP 5.17G

[复制链接]
发表于 2019-11-19 15:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

9 j$ |2 a6 D; L                               
登录/注册后可看大图

0 f* ?8 H, Z/ ~  h$ `7 p) \* M+ F  s2 k/ M  u* n/ W# t3 G
◎译 名 情圣 / The Magnificent Scoundrels / 笑情偿债(台)
/ ]  C$ _4 g6 s9 o# x  ^3 c) A: @4 J◎片 名 情聖
6 M. U! X+ c$ t) E6 q+ g" [# e◎年 代 1991; W  ^3 W4 z3 _3 ^
◎产 地 中国香港5 O+ U9 r% }" W) o9 y3 t0 V
◎类 别 喜剧2 t4 B! x) e9 E9 ^( N
◎语 言 粤语9 t) ~* O6 f1 F, h, x
◎上映日期 1991-10-10(中国香港)$ A" y) d9 \6 K5 g. x4 s* R
◎IMDb评分  6.6/10 from 740 users3 c  x) L3 H2 o9 A! b
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0102737
  G% i8 q  F  X' u◎豆瓣评分 7.3/10 from 52937 users9 ~( J- Z+ c9 B$ Y9 x& K
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1307747/
( j- a0 E! e  G: V! {2 P◎片 长 97 分钟
3 p; z* ]( N- U8 ~! {◎导 演 李力持 Lik-Chi Lee
; N9 T! F' H3 `9 R5 l$ d◎编 剧 李力持 Lik-Chi Lee / 梁耀明 Yiu-ming Leung6 f5 T+ a4 S: Q1 c/ i, ]  R5 f$ O
◎主 演 周星驰 Stephen Chow
3 M. x. E* F8 W     毛舜筠 Teresa Mo* y- s+ B8 F6 M4 P
     恬妞 Niu Tien
4 q$ l, j+ \4 m( ~! \     叶子楣 Amy Yip
+ c/ {. z- q! {) }     午马 Wu Ma$ J. N5 |! k+ F
     张耀扬 Roy Cheung
3 ^& _& W, g" W, Q     元华 Wah Yuen3 w' m9 @! m5 k, J" q3 ^
     朱咪咪 Mimi Chu
2 l" S4 b# n& R9 g- N3 g     麦嘉 Karl Maka
+ _# E5 g- S" C+ |2 y% k& x     吴君如 Sandra Ng" C6 W! m) H# n( S" ~( H0 ]
- ^4 E! A0 L# _% R, C5 ]
9 Z! Z- S5 c; a1 a! o! |
◎标 签 周星驰 | 喜剧 | 香港 | 香港电影 | 搞笑 | 1991 | 李力持 | 电影! ?8 W$ E5 P; b6 R7 m+ |& Z% l
8 ^: ?" O' R1 V& @8 B* k5 e3 q
◎简 介  
* e8 S# r+ @; L6 ~$ d
/ M& h" z  _# F% j. s7 s7 a 程胜(周星驰 饰)乃一游手好闲之徒,终日坑蒙拐骗,无恶不作。一日装瞎子行骗,遇遇女骗子(毛舜筠 饰)被追债的贵利工打手排骨(元华 饰)欺负,胜一时看不过眼出手相救,不料却被债务转嫁弄了自己一屁股债。另一方面。老江湖凌万蜂(午马 饰)同样欠下了贵利王(张耀扬饰)的债务,无力还清。他想办法找到自己的旧情人生萍姐(恬妞 饰)和妓女Apple(叶子楣 饰)合谋冒充一富户人家向一阔少诈骗。不料被骗的阔少正是胜所扮,他也想骗这一富户。阴差阳错的骗局,笑料百出……
 1. Video
  1 `; J/ @- S: q% K6 {% m- k& c5 v
 2. ID : 1
  : i5 E  M8 H2 A$ P
 3. Format : AVC. j" m) g3 m" m- _; m8 \% M
 4. Format/Info : Advanced Video Codec! u; `( q7 O- p
 5. Format profile : Main@L4  Q! l' \: w# e( g5 s- R8 e' M
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames% N$ O5 S4 G2 |9 H* L' ^2 Z) b
 7. Format settings, CABAC : Yes
  * \8 p1 f$ s- E9 M( _  }2 B
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames, |5 l! m$ U! t$ X5 [
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  7 |6 {7 ]8 L4 j% O& K$ I( U
 10. Duration : 1 h 37 min+ r. S3 q) H  R8 C1 u) |+ ^2 \  Q
 11. Bit rate mode : Variable4 d/ N6 |) Z6 k3 l+ Y
 12. Bit rate : 7 500 kb/s
  ; f2 a. r$ i. _, ?
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s; L0 T, T' s- a1 f- F$ |
 14. Width : 1 920 pixels
  7 x# l4 p8 u" _! i2 h5 f8 r
 15. Height : 1 080 pixels
  3 L% F/ I  J5 s7 Y- O0 e
 16. Display aspect ratio : 16:95 M' Z9 \. v' e0 e6 B
 17. Frame rate mode : Constant# N% L5 \9 `( G! ~3 r! N
 18. Frame rate : 24.000 FPS4 r% U( y1 w8 A2 c. N: {
 19. Color space : YUV
  8 G% _2 F! k# `" ^# m( R/ j
 20. Chroma subsampling : 4:2:0$ u- w5 V6 M, N. I2 z0 }- `# U3 Z7 L
 21. Bit depth : 8 bits3 ^' X4 M+ u7 v% Q! [3 K
 22. Scan type : Progressive0 h/ Q# T4 k% x* z* Y3 d2 Q
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.151
  3 ]: |3 N  c: c8 T' b4 y1 @
 24. Stream size : 5.08 GiB (98%)
  " w/ U7 e+ E: e3 e1 P- Y+ x; M. H& u
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e752285 d  ~% ~  B. `  D7 C7 ]* O
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=48 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  1 n2 U$ v1 w3 H2 S$ B0 c: c
 27. Default : Yes; O3 e+ C; I# \
 28. Forced : No2 ~0 L- S8 M7 Y; k
 29. : V4 r; Q& O8 m/ ~+ ~" R
 30. Audio
  - l9 w4 F+ u% S- f9 T! i, @! ]
 31. ID : 2
  ; B" D& ^4 Y7 M% `. C' ]) K
 32. Format : E-AC-3
  5 W, t2 b% C' R9 t% B
 33. Format/Info : Enhanced AC-3
  5 W8 ^: M6 R& Y0 i0 ?& b! @% i# Q
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus
  : t& U3 {( Z# N$ C6 O1 V
 35. Codec ID : A_EAC32 w) r0 [+ t, |% K, o8 z5 C3 x
 36. Duration : 1 h 37 min
  / Y& J" [1 ~1 `8 k& D$ Y
 37. Bit rate mode : Constant) X2 X2 e; D& t- m, i. \  [
 38. Bit rate : 128 kb/s
  9 {# G  S/ u" e" O1 u2 h* {
 39. Channel(s) : 2 channels
  5 d. U0 k$ u4 M3 x# V% H, {
 40. Channel layout : L R
  ' N8 M) D! c" [/ I. w# o
 41. Sampling rate : 48.0 kHz
  4 i: [) w% H+ E8 f% R2 Z. }
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)7 ^1 E4 U8 u! p+ [2 Q+ J% v9 R0 A
 43. Compression mode : Lossy
  3 N% B( `& {# h
 44. Stream size : 88.9 MiB (2%)) K$ O' E# O! S7 B) {. ?
 45. Title : Chinese
  5 Z1 U2 e- ]$ v0 m" f1 E4 I
 46. Service kind : Complete Main
  ! e& q& k) S- m4 y
 47. Default : Yes
  4 i# G& O6 |3 n$ O
 48. Forced : No/ {  t2 @! v! I2 Z/ c

 49. ; z# p& h# ^, ]0 K3 ]. a* ^4 L
 50. Text #15 U1 W2 u2 }4 z7 L+ c9 L" `% l; A
 51. ID : 3
  ' t2 o1 a! o7 }, a; L
 52. Format : UTF-8
  $ t  J9 r" j7 h9 [& E$ V* b4 A2 j
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF83 [) I5 B* u) m, g; S8 N8 p
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- o, U4 r8 w% R% g! D7 S# y
 55. Duration : 1 h 35 min
  " M& T7 I& u; p
 56. Bit rate : 62 b/s
  * c' b2 T9 B+ j* T2 Q6 [3 {; `; d
 57. Count of elements : 1572* j5 q: }( Y2 r. Y2 a
 58. Stream size : 44.1 KiB (0%)
  + F3 X2 d8 A6 S# T/ w, {/ B
 59. Title : English
    [  R0 U1 O* d& m3 ~/ ]. m- b2 O
 60. Language : English) ?# |3 x" y% s3 Y
 61. Default : No
  6 D1 b$ _. p! Q8 m" A% z+ K
 62. Forced : No
  ! d$ K* J0 h! o$ r

 63. / `' D# ~* e% f5 B6 q) V
 64. Text #2
  * S) |6 b  P) n8 o2 j
 65. ID : 4
    q) k: w/ I3 @+ \: J3 J
 66. Format : UTF-8
  $ _. A  N) w% M
 67. Codec ID : S_TEXT/UTF8. H! R, R! A- ^+ o0 U0 T! [" O9 t
 68. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 |/ z/ g8 _% y8 Q* _
 69. Duration : 1 h 36 min
  4 H) G9 P' T* C6 t( e
 70. Bit rate : 63 b/s
  7 I6 B0 L& ^6 p/ k1 Q
 71. Count of elements : 1582
  $ ?) p# a: P1 l3 B1 b0 m
 72. Stream size : 44.7 KiB (0%)
  1 n( E3 O5 Q9 g( c1 K1 a- S
 73. Title : Indonesian
  6 Q; t0 V) q$ ]
 74. Language : Indonesian# k1 u/ Y4 _" P7 k; w0 @
 75. Default : No
  $ S$ x- y) U/ C6 D
 76. Forced : No
  ( |. J2 b: {6 ^2 s
 77. $ C! b! J- h+ o' N8 j' T
 78. Text #3! K$ ?/ }8 {  |/ q# @
 79. ID : 50 g! p% V- u1 G) ?5 b& P4 t  @! K
 80. Format : UTF-8; b1 T$ g( P0 u" `0 }
 81. Codec ID : S_TEXT/UTF8% l6 N: H. C, G3 o
 82. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 w; m4 D! o" |. }
 83. Duration : 1 h 36 min
  $ S! ~$ I8 R9 X9 E
 84. Bit rate : 163 b/s8 m. Q& i( l  e' ^, s
 85. Count of elements : 1585: l- q" j0 `8 y1 e% j' ?
 86. Stream size : 116 KiB (0%)* o# Q' q- M6 i/ e) ^% E8 X  m" U
 87. Title : Thai
  , K% d' y- p) m1 ~% J  U
 88. Language : Thai
  + i  [. _/ t0 w1 P1 W( H$ h9 \. \
 89. Default : No
  6 s5 E0 m/ C2 [  ?0 l; ?
 90. Forced : No9 J6 ^+ ^# m( b/ n: \

 91. & o( G  o6 J4 Q* A' j9 B3 u; y
 92. Text #4% U6 D9 ~# A# ^
 93. ID : 6
  + @- x* _: s, L% n" |* f
 94. Format : UTF-8
  * S+ X* w+ f) r: G' S+ p3 d7 v
 95. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & J! _1 n  W+ ?6 Q
 96. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 B; D0 G. q: A  L5 F
 97. Duration : 1 h 36 min% a5 i! a' u; X5 B. w' g# X. u- H5 S
 98. Bit rate : 68 b/s
  : r9 O! _/ D/ r
 99. Count of elements : 1558# m+ k$ O, a: s% N' }: q
 100. Stream size : 48.5 KiB (0%)
  % ~" E2 ^: X) d5 E7 g$ e7 q) Z
 101. Title : Simplified Chinese, |. n% w- D6 j+ W8 v' |
 102. Default : No
  3 U, y  ]7 o  V' L* l, V
 103. Forced : No
  ) R6 E  `' s" {* k4 y
 104. % ~+ G+ N( `5 I# k% r2 n
 105. Text #52 l$ z. m, q# _+ L5 ~. B& k
 106. ID : 7
  ( r1 I! x' o# g" D
 107. Format : UTF-8) T) O* |- s, U! q
 108. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % \/ e6 j1 g' B: a3 _0 N* l
 109. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 o5 u2 Y0 M" v3 a  A
 110. Duration : 1 h 36 min
  1 y& L3 s4 a9 u) h
 111. Bit rate : 0 b/s/ P0 j& R( w" N$ }2 ^1 W; Y* L0 r
 112. Count of elements : 35
  8 j  x6 Z; r2 R) p7 q% K8 W- U
 113. Stream size : 683 Bytes (0%)
  - Z1 E* c5 _+ m3 h. Z
 114. Title : Off8 o! T0 j  A; b
 115. Default : No
  ! z3 M+ ^, d5 V3 q& }
 116. Forced : No
    e7 g& g* L/ k/ L7 T0 a) \8 r

 117. 2 _/ l: U4 r) y
 118. Text #6
  , U3 f4 D5 I* ~  T8 T0 Q3 k4 h
 119. ID : 8
  / ~" K; \/ K2 ~8 F
 120. Format : UTF-8' [! O# k  B/ ]* @2 {* ~  G
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 {% `5 p  m6 f5 {  z* ^7 l8 W8 y" w
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 T1 q8 c+ J4 _* }) n
 123. Duration : 1 h 36 min
  8 b4 E% H. B1 W6 ^' `+ P! P  M
 124. Bit rate : 69 b/s* x  E8 @. d( m% W
 125. Count of elements : 1497/ q2 ~# k6 D% f7 j
 126. Stream size : 48.8 KiB (0%)$ ]% O' v4 E3 e
 127. Title : Traditional Chinese# w" [; p6 u$ A9 ]9 f7 }1 c
 128. Default : No( J: R6 q8 ?, A5 A' W
 129. Forced : No
复制代码

6 b) P  w* p/ Q/ N( h4 J4 Y: Y
0 r/ ]. z" Z2 W/ `8 L( k+ N
. G8 [- l. e  x0 Q( B9 T% V5 Z/ h  m3 f- h! a
' k% E/ G4 Z" A" ~" r: C

/ {4 q6 J4 i3 K, }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-19 15:16:17 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-19 17:24:09 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-19 17:43:03 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-19 19:20:57 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-19 20:28:01 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-20 00:46:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-20 05:48:48 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2019-11-20 10:06:48 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
头像被屏蔽
发表于 2019-11-20 12:09:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-18 11:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表